Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                             ZAGREB, 6. SVIBNJA 2013./ 6 MAY, 2013                                           BROJ/ NUMBER: 4.3.4.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PUTNIČKE AGENCIJE U 2012.

 

TRAVEL AGENCIES, 2012

 

 

 

U 2012. godini 1 008 hrvatskih putničkih agencija i njihovih poslovnica organiziralo je jednodnevna putovanja za domaće posjetitelje, višednevna putovanja za domaće turiste u Republici Hrvatskoj i u strane zemlje te putovanja stranih turista u Republici Hrvatskoj.

 

In 2012, there were 1 008 Croatian travel agencies and their offices that arranged same-day trips for domestic visitors and travels in the country and abroad for domestic tourists as well as travels in the Republic of Croatia for foreign tourists.

 

 

 

U organizaciji hrvatskih putničkih agencija, u 2012. u odnosu na 2011. broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Republici Hrvatskoj manji je za 36,3%, a u stranim zemljama veći je za 5,9%.

 

In 2012, as compared to 2011, the number of domestic same-day visitors whose trips were organised by the Croatian travel agencies decreased by 36.3% for those travelling in the Republic of Croatia and increased by 5.9% for those travelling abroad.

 

 

 

U 2012. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u Republici Hrvatskoj putovao je 280 551 domaći turista koji je na tim putovanjima ostvario 1 481 030 noćenja. Domaći turisti su prosječno ostvarili pet noćenja u Republici Hrvatskoj.

 

In 2012, the number of domestic tourists whose travels in the Republic of Croatia were arranged by the Croatian tourist agencies amounted to 280 551 and the number of tourist nights to 1 481 030. The domestic tourists realised in the Republic of Croatia five tourist nights on the average.

 

 

 

Broj domaćih turista koji su putovali u Republici Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u odnosu na 2011. manji je za 6,1%, a broj njihovih noćenja veći je za 23,7%.

 

The number of domestic tourists whose travels in the Republic of Croatia were arranged by the Croatian tourist agencies decreased by 6.1%, while the number of tourist nights increased by 23.7% as compared to 2011.

 

 

 

U 2012. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u strane zemlje putovalo je 271 949 domaćih turista koji su na tim putovanjima ostvarili 1 139 018 noćenja. Domaći turisti su prosječno ostvarili četiri noćenja u stranim zemljama.

 

In 2012, the number of domestic tourists whose travels abroad were arranged by the Croatian tourist agencies amounted to 271 949 and the number of tourist nights to 1 139 018. The domestic tourists realised abroad four tourist nights on the average.

 

 

 

Od 271 949 domaćih turista koji su putovali u strane zemlje u organizaciji hrvatskih putničkih agencija, najviše ih je putovalo u Italiju (15,5%), Austriju (10,0%), Češku (8,2%), Njemačku (7,5%), Francusku (7,0%), Španjolsku (6,0%), Sloveniju (5,7%) te Bosnu i Hercegovinu (5,4%), što čini ukupno 65,3%. U ostale zemlje putovalo je 34,7% domaćih turista.

 

Out of 271 949 domestic tourists who travelled abroad through the mediation of the Croatian travel agencies, most of them (65.3%) went to Italy (15.5%), Austria (10.0%), the Czech Republic (8.2%), Germany (7.5%), France (7.0%), Spain (6.0%), Slovenia (5.7%) and Bosnia and Herzegovina (5.4%). There were 34.7% of tourists who travelled to other countries.

 

 

 

U strane zemlje putovalo je 6,0% više domaćih turista i ostvarilo 4,1% više noćenja nego u prethodnoj godini.

 

There were 6.0% domestic tourists more who travelled abroad and 4.1% tourist nights more than in 2011.

 

 

 

U 2012. hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Republici Hrvatskoj za 1 896 585 stranih turista koji su ostvarili 13 418 487 noćenja. Strani turisti su prosječno noćili sedam noći u Republici Hrvatskoj.

 

In 2012, the Croatian travel agencies arranged travels in the Republic of Croatia for 1 896 585 foreign tourists who realised 13 418 487 tourist nights. The foreign tourists realised the average of seven tourist nights in the Republic of Croatia.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista u Republici Hrvatskoj koji su došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (28,2%), Italije (7,7%), Češke (7,0%), Poljske i Ujedinjene Kraljevine (obje po 6,6%), Slovenije (5,9%), Rusije (5,3%), Austrije (5,1%) i Francuske (4,3%), što čini ukupno 76,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,3% noćenja.

 

Concerning the structure of nights of foreign tourists in the Republic of Croatia who travelled through the mediation of the Croatian travel agencies, the most of them (76.7%) were realised by tourists from Germany (28.2%), Italy (7.7%), the Czech Republic (7.0%), Poland and the United Kingdom (6.6% each), Slovenia (5.9%), the Russian Federation (5.3%), Austria (5.1%) and France (4.3%). Tourists from other countries realised 23.3% of tourist nights.

 

 

 

Broj stranih turista koji su u Republiku Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u 2012. u odnosu na 2011. manji je za 3,0%, a broj noćenja manji je za 0,2%.

 

In 2012, the number of foreign tourists who came to the Republic of Croatia through the mediation of travel agencies decreased by 3.0% and the number of tourist nights by 0.2%, as compared to 2011.

 

 

 

1.   PUTNIČKE AGENCIJE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOVE POSLOVNICE U 2012.
      TRAVEL AGENCIES SEATED IN REPUBLIC OF CROATIA AND THEIR OFFICES, 2012

 

Ukupno
Total

 

 

 

 

Broj putničkih agencija i njihovih poslovnica u Republici Hrvatskoj i stranim zemljama

1 008

 Number of travel agencies and their offices in country and abroad

 

 

 

Zaposleni – ukupno (stanje 31. kolovoza)

4 373

Persons in employment – total (situation as on 31 August)

Od toga stalno

2 871

Of that,  full-time

 

 

 

2.   DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJAMA POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH
      AGENCIJA U
2012.

      SAME-DAY TRIPS OF DOMESTIC VISITORS ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, BY COUNTRY OF DESTINATION, 2012

Zemlja posjeta

Domaći posjetitelji na
jednodnevnim putovanjima

Same-day trips of domestic visitors

Country of destination

 

 

 

Ukupno

279 940

Total

 

 

 

Republika Hrvatska

233 313

Republic of Croatia

 

 

 

Strane zemlje

46 627

Foreign countries

 

 

 

Austrija

15 100

Austria

Bosna i Hercegovina

2 566

Bosnia and Herzegovina

Češka

30

Czech Republic

Francuska

28

France

Grčka

149

Greece

Italija

16 085

Italy

Mađarska

1 886

Hungary

Njemačka

422

Germany

Poljska

535

Poland

Slovačka

62

Slovakia

Slovenija

8 019

Slovenia

Srbija

299

Serbia

Švicarska

9

Switzerland

Ujedinjena Kraljevina

1 027

United Kingdom

Ostale europske zemlje

410

Other European countries

 

 

 

g1

 

 

 

3.   DOMAĆI TURISTI NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJAMA POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH
      AGENCIJA
U 2012.

      TRAVELS OF DOMESTIC TOURISTS ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, BY COUNTRY OF DESTINATION, 2012

Zemlja posjeta

Turisti

Tourists

Noćenja
Tourist nights

Country of destination

 

 

 

 

Ukupno

552 500

2 620 048

 Total

 

 

 

 

Republika Hrvatska

280 551

1 481 030

Republic of Croatia

Od toga na kružnim putovanjima

7 014

34 885

Out of that, on tours (cruises)

 

 

 

 

Strane zemlje

271 949

1 139 018

Foreign countries

 

 

 

 

Austrija

27 048

106 352

Austria

Belgija

995

3 020

Belgium

Bosna i Hercegovina

14 671

28 894

Bosnia and Herzegovina

Češka

22 231

86 807

Czech Republic

Danska

562

2 171

Denmark

Finska

359

1 729

Finland

Francuska

19 157

95 491

France

Grčka

4 509

27 538

Greece

Italija

42 284

161 493

Italy

Mađarska

11 615

22 014

Hungary

Malta

1 083

5 365

Malta

Nizozemska

2 456

9 581

Netherlands

Norveška

305

2 020

Norway

Njemačka

20 494

64 211

Germany

Poljska

3 037

12 388

Poland

Portugal

2 738

10 764

Portugal

Rusija

858

4 729

Russian Federation

Slovačka

4 136

10 704

Slovakia

Slovenija

15 536

52 048

Slovenia

Srbija

2 738

7 321

Serbia

Španjolska

16 406

69 494

Spain

Švedska

531

2 222

Sweden

Švicarska

752

2 600

Switzerland

Turska

12 517

68 765

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

8 084

35 028

United Kingdom

Ukrajina

316

989

Ukraine

Ostale europske zemlje

6 268

21 967

Other European countries

SAD

2 076

12 716

USA

Kanada

293

3 057

Canada

Egipat

1 688

12 039

Egypt

Izrael

1 109

7 067

Israel

Japan

85

549

Japan

Kina

1 371

11 177

China

Tajland

1 313

11 871

Thailand

Tunis

6 503

46 229

Tunisia

Ostale izvaneuropske zemlje

10 466

79 311

Other non-European countries

Kružna putovanja u stranim zemljama

5 359

39 297

Tours (cruises) in foreign countries

 

 

 

g2

 

 

 

4.   STRANI TURISTI U REPUBLICI HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA I NJIHOVA NOĆENJA
      U 2012. PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      TRAVELS OF FOREIGN TOURISTS TO REPUBLIC OF CROATIA ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, 2012

Zemlja prebivališta

Turisti

Tourists

Noćenja

Tourist nights

Country of origin

ukupno

Total

od toga na
kružnom
putovanju

Out of that,
on tours
(cruises)

ukupno

Total

od toga na
kružnom
putovanju

Out of that,
on tours
(cruises)

 

Ukupno

1 896 585

147 966

13 418 487

779 064

 Total

 

Austrija

115 758

7 205

683 173

24 945

Austria

Belgija

19 828

580

143 851

3 454

Belgium

Bosna i Hercegovina

16 358

242

89 433

992

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

4 734

86

10 981

173

Bulgaria

Češka

131 870

434

937 663

3 184

Czech Republic

Danska

14 793

813

90 037

3 364

Denmark

Finska

10 379

1 325

52 652

6 073

Finland

Francuska

87 483

15 856

573 349

97 104

France

Grčka

8 639

791

47 232

1 179

Greece

Irska

11 924

43

97 346

265

Ireland

Italija

158 459

8 524

1 035 534

24 487

Italy

Mađarska

74 809

1 085

444 182

4 549

Hungary

Nizozemska

46 382

6 067

363 828

35 968

Netherlands

Norveška

12 442

1 130

76 760

6 111

Norway

Njemačka

471 497

30 972

3 784 460

191 317

Germany

Poljska

131 014

21 179

889 238

83 882

Poland

Portugal

2 050

310

11 643

1 577

Portugal

Rumunjska

7 893

68

49 872

444

Romania

Rusija

78 537

689

709 446

3 718

Russian Federation

Slovačka

59 208

87

404 357

527

Slovakia

Slovenija

99 465

103

788 895

699

Slovenia

Srbija

7 745

15

51 392

68

Serbia

Španjolska

12 222

3 483

64 494

18 820

Spain

Švedska

35 995

322

203 471

2 383

Sweden

Švicarska

17 442

2 081

136 360

12 225

Switzerland

Turska

4 635

94

15 143

458

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

126 514

1 793

879 389

11 885

United Kingdom

Ukrajina

30 847

781

245 585

3 524

Ukraine

Ostale europske zemlje

30 566

3 048

126 631

11 889

Other European countries

Izrael

4 338

410

12 401

2 028

Israel

Japan

14 135

13 623

96 367

93 355

Japan

Kina

1 487

998

4 361

2 209

China

Koreja, Republika

1 571

1 353

3 774

3 381

Korea, Republic of

SAD

9 275

1 875

47 474

12 701

USA

Ostale izvaneuropske zemlje

36 291

20 501

247 713

110 126

Other non-European countries

 

 

 

g3

 

 

 

5.   JEDNODNEVNA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA ZA TURISTE KOJI BORAVE U TURISTIČKIM
      MJESTIMA U 2012.

      SAME-DAY TRIPS ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, FOR TOURISTS ACCOMMODATED IN TOURIST RESORTS, 2012

 

Jednodnevna putovanja

Same-day trips

 

u Republici Hrvatskoj

In Republic of Croatia

u stranim zemljama

in foreign countries

 

 

 

 

Broj polazaka

33 787

4 704

Number of departures

 

 

 

 

Broj turista 

752 566

117 674

Number of tourists

 

 

 

 

Domaći

87 121

19 619

Domestic

Strani

665 445

98 055

Foreign

 

 

 

6.   DOMAĆI TURISTI U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA S OBZIROM NA PRIJEVOZNA SREDSTVA KOJIMA
      SU PUTOVALI U 2012
.

      DOMESTIC TOURISTS, THROUGH MEDIATION OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES, IN RESPECT OF TRANSPORT MEANS
      THEY USED, 2012

 

Prijevoz u organizaciji hrvatske putničke agencije

Transport organised by Croatian travel agency

Osobno organiziran
prijevoz

Transport
on own
account

 

ukupno

Total

zrakoplov

Aeroplane

autobus

Bus

plovilo
(brod)

Vessel
(ship)

vlak

Train

ostalo

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic tourists

 

U Republici Hrvatskoj

turisti

153 015

24 670

124 651

1 530

991

1 173

127 536

In Republic of Croatia

Tourists

 

noćenja

813 385

87 070

706 061

11 147

6 036

3 071

667 645

 

Tourist nights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U stranoj zemlji

turisti

222 846

83 219

128 007

8 738

1 808

1 074

49 103

Abroad

Tourists

 

noćenja

928 437

412 618

449 297

53 229

8 088

5 205

210 581

 

Tourist nights

 

 

 

7.   TURISTI I NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH
      PUTNIČKIH AGENCIJA U 2012.

      TOURISTS AND TOURIST NIGHTS, BY TYPES OF ACCOMMODATION FACILITIES IN REPUBLIC OF CROATIA,
      THROUGH MEDIATION OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES, 2012

 

Ukupno

Total

Domaći turisti

Domestic tourists

Strani turisti

Foreign tourists

 

turisti

Tourists

noćenja

Tourist nights

turisti

Tourists

noćenja

Tourist nights

turisti

Tourists

noćenja

Tourist nights

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 177 136

14 899 517

280 551

1 481 030

1 896 585

13 418 487

Total

Hoteli i aparthoteli

1 041 520

6 771 280

186 290

989 727

855 230

5 781 553

Hotels and all-suite hotels

Turistička naselja

121 412

827 599

14 761

70 292

106 651

757 307

Tourist resorts

Kampovi

53 864

387 631

2 436

19 746

51 428

367 885

Camping sites

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-
-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima

 

866 538

6 401 370

39 651

254 628

826 887

6 146 742

Rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses in households

Ostali smještaj

93 802

511 637

37 413

146 637

56 389

365 000

Other accommodation

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka jest godišnje statističko istraživanje Izvještaj o putničkim agencijama (obrazac TU-14).

 

The data source is a regular statistical survey titled the Report on Travel Agencies (TU-14 form).

 

 

 

Obrazac TU-14 ispunjava se za cijelu putničku agenciju bez obzira na to gdje se nalaze njezine poslovnice.

 

The questionnaire (TU-14 form) must be filled in for the whole tourist agency, irrespective of where its offices may be located.

 

 

 
Istraživanjem su obuhvaćeni svi poslovni subjekti i njihovi dijelovi čija se djelatnost sastoji od organiziranja turističkog prometa za domaće i strane izletnike i turiste, a imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

The survey covers all business entities and parts thereof whose seat is in the Republic of Croatia and whose activity includes the arrangement of tourist transport for domestic and foreign same–day visitors and tourists.

 

 

 

Putnička agencija jest trgovačko društvo ili trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica koji pružaju usluge organiziranja ili posredovanja usluga vezanih uz putovanje i boravak turista ako ispunjava uvjete pružanja usluga utvrđenih Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 68/07. i 88/10.).

 

A travel agency is a trade company or an individual trader, a tradesman or their organisational unit rendering services of arrangement or intermediation of services related to travel and stays of tourists if it fulfils the conditions of rendering services as regulated in the Act on the Provision of Tourism Services (NN, Nos 68/07 and 88/10).

 

 

 

Prema Pravilniku o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN, br. 78/96., 47/97. i 80/98.) putnička agencija prema vrsti usluga koje pruža može biti: putnička agencija organizator putovanja, putnička agencija posrednik, putnička agencija posrednik u pružanju usluga turističke asistencije i ugostiteljskih usluga u kućanstvu, putnička agencija koja prodaje karte za izlete i priredbe te pruža usluge mjenjačnice ili turističkih informacija i putnička agencija koja je organizator putovanja i posrednik.

 

According to the Ordinance on the Identification Codes of Travel Agencies (NN, Nos 78/96, 47/97 and 80/98), regarding the type of services it provides, a travel agency may be: a tour operator, a travel agency – intermediary, a travel agency – intermediary engaged in rendering passenger assistance service and mediation in private accommodation, a travel agency selling tickets for trips or performances and rendering currency exchange or tourist information services and a tourist agency that is both a tour operator and a travel agency – intermediary.

 

 

 

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke agencija posrednici koje pružaju samo usluge prodaja karata za priredbe, usluge mjenjačnice ili pružanje usluge turističkih informacija.

 

This survey does not include travel agencies intermediaries that provide only services of selling tickets for events, currency exchange services or tourist information services.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

 

Tourist is every person who, outside his or her place of usual residence, spends at least one night in an accommodation facility or in another facility intended for accommodating tourists for rest or recreation, health, studying, sports, religion, family, business, public missions or gatherings. Migrants, cross-border workers, diplomats, military members at regular missions, refugees and nomads are not considered tourists.

 

 

 

Jednodnevno putovanje jest unaprijed utvrđena kombinacija od najmanje dvije pojedinačne usluge koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traju kraće od 24 sata i ne uključuju noćenje.

 

Same–day visit is a pre-arranged combination of at least two individual services consisting of transportation and other tourist and hospitality services, which last less than 24 hours and do not include an overnight stay.

 

 

 

Posjetitelj na jednodnevnom putovanju je osoba koja odlazi na jednodnevni izlet izvan svog mjesta prebivališta i vraća se isti dan (ne prenoći u mjestu posjeta).

 

Same-day visitor is every person who goes for a same-day trip outside his place of usual residence and comes back the same day (he does not spend a night in the place he visits).

 

 

 

Kružnim putovanjem smatra se turističko putovanje u trajanju od nekoliko dana prema određenom itineraru (razrađenom planu putovanja) kružnog tijeka. To je paušalni aranžman s različitim prijevoznim sredstvima i svim turističkim uslugama u tijeku putovanja uključujući vodiča i pratitelja.

 

Tour or cruise is a tourist journey lasting for several days according to a specific tour (cruise) itinerary (elaborated plan of the journey). It is an inclusive tour that comprises various transportation means and all tourist services during the journey, including a guide and tour conductor.

 

 

 

U tablici 5. iskazani su podaci o jednodnevnim izletima koje putničke agencije organiziraju ili kod kojih posreduju pri organizaciji za turiste koji borave u nekome turističkom mjestu. Na taj način turistima se pruža jedan oblik razonode tijekom njihova boravka u nekome turističkom mjestu. Broj polazaka odnosi se na  ostvaren broj izleta tijekom godine.

 

Table 5. contains data on same-day trips that travel agencies either arrange or intermediate in arrangement for tourists who stay in a particular tourist resort. This provides a type of leisure to tourists during their stay in a particular tourist resort. The number of departures refers to the realised number of trips in the course of a year.

 

 

 

U tablici 6. prikazani su podaci samo za glavno prijevozno sredstvo kojim su domaći turisti putovali u Republici Hrvatskoj odnosno iz Republike Hrvatske (ne odnosi se na jednodnevne izlete). Prijevoz može organizirati putnička agencija ili to može biti osobno organiziran prijevoz bilo kojim prijevoznim sredstvom.

 

Table 6. shows data on only the main transportation mean in which domestic tourists travelled in the Republic of Croatia or from the Republic of Croatia, respectively (it does not refer to same-day trips). The transport may be arranged by a travel agency or it can be individually arranged transport by using any transportation mean.

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

SAD

Narodne novine

Sjedinjene Američke Države

 

etc.

NN

 

USA

‘000

and so on (from Latin: et cetera)

Narodne novine, official gazette of the Republic of
Croatia

United States of America

thousand

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

no occurrence

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

 

Priredile: Ivana Brozović i Gordana Šiklić

Prepared by: Ivana Brozović and Gordana Šiklić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 45 primjeraka

45 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199