Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                         ZAGREB, 30. TRAVNJA 2012./ 30 APRIL, 2012                                  BROJ/ NUMBER: 9.1.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH

za veljaču 2012.

 

AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT

For February 2012

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2012. iznosila je 5 363 kune, što pokazuje nominalni pad za 1,8% a realni pad za 2,4%, u odnosu na siječanj 2012.

 

For February 2012, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 5 363 kuna, which represented the nominal decrease of 1.8% and the real one of 2.4%, as compared to January 2012.

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za veljaču 2012. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 2,3%, a realno je viša za 1%.

 

The average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia was nominally by 2.3% and really by 1.0% higher for February 2012, as compared to February 2011.

 

 

 

Za razdoblje od siječnja do veljače 2012. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 5 413 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2011. nominalno više za 2,3%, a realno je više za 1,1%.

 

In the period from January to February 2012, the average monthly paid off net earning per person in paid employment in legal entities in the Republic of Croatia amounted to 5 413 kuna, which represented the nominal increase of 2.3% and the real increase of 1.1%, as compared to the same period of 2011.

 

 

 

1.   PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA ZA VELJAČU 2012.

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNING FOR FEBRUARY 2012

 

II. 2012.

I. – II. 2012.

Indeksi
Indices

 

II. 2012.
I. 2012.

II. 2012.
II. 2011.

I. – II. 2012.
I. – II. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća, kn

 5 363

 5 413

98,2

102,3

102,3

Average monthly paid off net earning, kuna

 

 

 

 

 

 

 

Realna neto plaća

 

 

97,6

101,0

101,1

Real net earning

 

 

 

2.   PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA VELJAČU 2012. PREMA NKD-u 2007.1)

      AVERAGE MONTHLY PAID OFF NET EARNINGS FOR FEBRUARY 2012, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Prosjek čistih
isplata po
zaposlenome, kn

Average paid off
net earning
 per person in
employment, kuna

Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća
prema isplatama za mjesec

Indices of change in average monthly paid off net earnings
according to payoffs for month

 

 

 

 

 

 

za mjesec

For month

nominalni

Nominal

realni

Real

 

 

 

 

 

 

II. 2012.

I. – II. 2012.

II. 2012.
I. 2012.

II. 2012.
II. 2011.

I. – II. 2012.
I. – II. 2011.

II. 2012.
Ø 2011.

II. 2012.
I. 2012.

II. 2012.
II. 2011.

I. – II. 2012.
I. – II. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 5 363

 5 413

98,2

102,3

102,3

98,6

97,6

101,0

101,1

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 4 735

 4 869

94,6

105,7

107,1

97,5

94,1

104,3

105,8

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo
i uslužne djelatnosti povezane s njima

 4 053

 4 167

94,6

102,5

103,6

96,7

94,0

101,2

102,4

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 5 578

 5 726

95,0

107,5

108,7

96,6

94,4

106,1

107,4

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 4 337

 4 413

96,6

105,3

105,9

99,3

96,1

103,9

104,7

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 6 246

 6 800

84,8

102,6

104,0

91,4

84,3

101,3

102,8

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 7 811

 8 072

93,7

96,3

100,9

93,7

93,2

95,1

99,7

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 4 367

 4 479

95,0

102,8

104,1

95,6

94,4

101,4

102,8

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u
rudarstvu

 6 810

 7 743

78,5

105,4

105,2

89,7

78,0

104,0

103,9

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 4 663

 4 694

98,7

103,0

102,8

98,2

98,1

101,7

101,6

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 4 630

 4 643

99,4

104,3

103,2

98,9

98,8

103,0

102,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 5 801

 5 835

98,8

96,9

98,6

94,5

98,2

95,6

97,4

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 6 869

 6 980

96,8

104,6

102,5

94,0

96,3

103,3

101,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 319

 3 330

99,4

102,9

103,0

100,1

98,8

101,6

101,8

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 2 863

 2 878

99,0

102,7

103,4

100,7

98,4

101,4

102,2

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 2 781

 2 772

100,6

100,6

99,6

97,0

100,0

99,3

98,4

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

 3 151

 3 160

99,5

103,8

103,4

99,9

98,9

102,4

102,2

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od
papira

 4 292

 4 337

97,9

101,5

102,6

97,2

97,3

100,2

101,4

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 4 908

 4 940

98,7

95,4

95,4

93,4

98,1

94,1

94,2

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 7 527

 7 695

95,7

102,4

103,2

94,6

95,2

101,1

102,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 5 107

 5 215

95,9

103,1

102,8

98,0

95,4

101,8

101,6

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 7 801

 7 890

97,8

97,9

99,8

96,5

97,2

96,6

98,7

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

 4 099

 4 084

100,7

105,6

103,5

99,5

100,1

104,2

102,3

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 5 357

 5 398

98,5

103,8

103,1

98,3

97,9

102,5

101,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 4 583

 4 572

100,5

106,7

104,4

101,9

99,9

105,3

103,2

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

 4 470

 4 486

99,3

102,6

101,8

98,7

98,7

101,3

100,6

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

 5 805

 5 752

101,8

111,2

109,1

105,6

101,2

109,7

107,8

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

 5 439

 5 526

96,9

97,5

99,7

90,4

96,3

96,3

98,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

 5 162

 5 179

99,3

102,5

103,1

99,4

98,8

101,2

101,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

 5 311

 5 393

97,0

104,9

102,9

97,9

96,4

103,5

101,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava

 5 349

 5 463

95,9

104,3

105,6

98,4

95,3

103,0

104,3

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 3 310

 3 316

99,6

105,6

104,9

100,5

99,1

104,2

103,6

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 4 339

 4 306

101,4

101,6

102,9

101,0

100,8

100,2

101,7

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva
i opreme

 6 242

 6 321

97,6

102,4

102,3

97,4

97,0

101,1

101,1

 

33

Repair and installation of machinery
and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

 6 670

 6 861

94,6

104,2

104,5

96,0

94,0

102,8

103,3

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

 6 670

 6 861

94,6

104,2

104,5

96,0

94,0

102,8

103,3

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih
voda, gospodarenje otpadom te
djelatnosti sanacije okoliša

 5 219

 5 292

97,3

103,9

103,8

98,7

96,7

102,6

102,6

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 5 302

 5 451

94,7

105,9

106,4

97,4

94,1

104,5

105,1

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

 4 248

 4 140

105,1

101,1

96,7

97,4

104,5

99,8

95,5

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade
i zbrinjavanja otpada; oporaba
materijala

 5 160

 5 176

99,4

101,2

101,3

98,7

98,8

99,9

100,1

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale
djelatnosti gospodarenja otpadom

 5 202

 5 194

100,3

109,9

104,6

106,6

99,7

108,5

103,3

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 4 375

 4 423

97,9

101,7

102,2

96,8

97,3

100,4

101,0

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 3 723

 3 772

97,5

99,0

100,0

96,1

96,9

97,7

98,8

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 4 972

 5 036

97,5

102,5

103,2

95,9

96,9

101,2

102,0

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 4 243

 4 298

97,5

102,3

102,9

99,1

96,9

101,0

101,7

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 4 610

 4 641

98,7

102,5

103,0

98,8

98,1

101,1

101,8

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 5 631

 5 603

101,0

103,0

102,7

99,8

100,4

101,7

101,5

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 5 589

 5 668

97,3

103,1

105,0

100,8

96,7

101,8

103,8

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 3 970

 3 981

99,5

102,4

102,0

97,6

98,9

101,0

100,8

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 5 917

 6 017

96,7

103,6

103,2

96,4

96,1

102,3

102,0

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 5 465

 5 608

95,0

102,8

103,3

95,0

94,5

101,5

102,0

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

 6 762

 6 810

98,7

112,6

104,5

97,1

98,1

111,2

103,3

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 9 099

 9 394

94,0

108,4

108,0

97,3

93,4

107,0

106,8

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u
prijevozu

 6 645

 6 746

97,1

104,8

104,6

97,1

96,5

103,5

103,3

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 4 989

 4 994

99,8

100,9

100,7

99,4

99,2

99,6

99,6

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja
te pripreme i usluživanja hrane

 4 655

 4 647

100,4

102,8

101,3

101,1

99,8

101,5

100,1

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 4 885

 4 852

101,3

102,3

100,6

102,3

100,7

101,0

99,4

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hranei pića

 3 713

 3 772

96,9

103,0

102,9

99,2

96,3

101,7

101,7

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije I komunikacije

 7 371

 7 461

97,6

101,5

102,2

96,2

97,0

100,2

101,0

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 6 401

 6 480

97,6

99,9

100,8

97,3

97,0

98,6

99,6

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 5 524

 5 524

100,0

97,3

98,7

100,0

99,4

96,1

97,5

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 6 544

 6 636

97,3

105,1

103,8

98,1

96,7

103,7

102,6

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 7 905

 8 091

95,5

99,6

102,4

92,7

94,9

98,3

101,2

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane
s njima

 8 580

 8 533

101,1

104,1

102,0

100,1

100,5

102,8

100,8

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 6 264

 6 272

99,8

101,2

101,0

98,8

99,2

99,9

99,8

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti
osiguranja

 7 682

 7 875

95,2

101,3

101,0

96,1

94,7

100,0

99,9

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim
osiguranja i mirovinskih fondova

 8 463

 8 660

95,6

103,3

102,0

97,2

95,0

102,0

100,7

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski
fondovi, osim obveznoga socijalnog
osiguranja

 6 553

 6 805

92,9

98,2

100,5

93,7

92,3

97,0

99,3

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih
usluga i djelatnosti osiguranja

 5 802

 5 878

97,5

95,7

97,2

94,2

96,9

94,5

96,1

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

 5 688

 5 685

100,1

105,6

105,6

98,8

99,5

104,3

104,3

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 5 688

 5 685

100,1

105,6

105,6

98,8

99,5

104,3

104,3

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 6 857

 6 925

98,0

100,9

101,6

100,0

97,5

99,6

100,4

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 5 695

 5 665

101,1

105,2

105,4

103,5

100,5

103,8

104,1

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje
u vezi s upravljanjem

 8 264

 8 128

103,4

97,8

92,8

98,9

102,8

96,6

91,7

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 6 466

 6 534

98,0

98,2

98,1

96,7

97,4

96,9

96,9

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 7 405

 7 564

95,9

100,0

103,6

99,9

95,3

98,8

102,4

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda)
i istraživanje tržišta

 10 863

 11 087

96,1

108,7

113,9

111,7

95,5

107,4

112,5

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 4 341

 4 326

100,7

94,3

96,0

99,7

100,1

93,1

94,9

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 5 491

 5 531

98,6

100,4

99,9

98,6

98,0

99,1

98,7

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 3 446

 3 458

99,3

100,4

98,5

96,5

98,7

99,1

97,4

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja
u zakup (leasing)

 4 873

 4 818

102,4

103,1

96,8

100,8

101,7

101,8

95,6

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 4 327

 4 312

100,7

97,6

98,5

102,1

100,1

96,4

97,3

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori
putovanja (turoperatori) i ostale
rezervacijske usluge te djelatnosti
povezane s njima

 5 325

 5 361

98,7

98,6

100,0

98,7

98,1

97,3

98,9

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 3 052

 3 089

97,6

101,2

98,4

94,3

97,0

99,9

97,3

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem  i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

 3 105

 3 081

101,5

101,0

99,0

99,8

100,9

99,7

97,8

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i pomoćne
djelatnosti te ostale  poslovne
pomoćne djelatnosti

 4 971

 5 023

98,0

93,4

91,8

90,6

97,4

92,2

90,7

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

 6 162

 6 196

98,9

100,8

100,7

99,3

98,3

99,5

99,5

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

 6 162

 6 196

98,9

100,8

100,7

99,3

98,3

99,5

99,5

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 5 495

 5 476

100,7

102,0

101,9

100,2

100,1

100,7

100,7

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 5 495

 5 476

100,7

102,0

101,9

100,2

100,1

100,7

100,7

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

 6 019

 6 107

97,2

100,9

100,8

97,6

96,6

99,6

99,6

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 6 264

 6 359

97,1

101,1

101,0

97,5

96,5

99,8

99,8

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa
smještajem

 4 570

 4 636

97,2

100,9

100,5

98,0

96,6

99,6

99,3

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez
smještaja

 5 527

 5 549

99,2

99,1

99,1

99,1

98,6

97,8

97,9

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 5 581

 5 598

99,4

101,4

100,5

99,7

98,8

100,1

99,3

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 6 358

 6 341

100,5

99,5

98,0

99,4

99,9

98,2

96,8

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale
kulturne djelatnosti

 5 778

 5 758

100,7

102,2

100,6

100,8

100,1

100,9

99,4

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 4 552

 4 593

98,2

100,6

100,7

99,2

97,6

99,3

99,5

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne
i rekreacijske djelatnosti

 5 680

 5 756

97,3

102,7

102,6

98,8

96,8

101,4

101,4

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 5 403

 5 473

97,5

102,6

103,4

99,4

96,9

101,3

102,1

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 6 338

 6 414

97,7

101,2

102,3

99,5

97,1

99,9

101,1

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta
za osobnu uporabu i kućanstvo

 5 324

 5 350

99,1

105,2

104,9

100,2

98,5

103,8

103,6

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 3 954

 3 983

98,5

103,2

103,0

98,5

97,9

101,9

101,8

 

96

Other personal service activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

g1-2

 

 

 

 

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

 

NKD 2007. activity sections

 

 

 

A       Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 

A        Agriculture, forestry and fishing

B       Rudarstvo i vađenje

 

B        Mining and quarrying

C       Prerađivačka industrija

 

C        Manufacturing

D       Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 

D        Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E       Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje
          otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 

E        Water supply; sewerage, waste management and remediation
          activities

F       Građevinarstvo

 

F        Construction

G       Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila
          i motocikla

 

G       Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and
          motorcycles

H       Prijevoz i skladištenje

 

H        Transportation and storage

I         Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 

I         Accommodation and food service activities

J        Informacije i komunikacije

 

J        Information and communication

K       Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 

K        Financial and insurance activities

L        Poslovanje nekretninama

 

L        Real estate activities

M       Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 

M       Professional, scientific and technical activities

N       Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 

N        Administrative and support service activities

O       Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 

O       Public administration and defence; compulsory social security

P       Obrazovanje

 

P        Education

Q       Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

Q       Human health and social work activities

R       Umjetnost, zabava i rekreacija

 

R        Arts, entertainment and recreation

S       Ostale uslužne djelatnosti

 

S        Other service activities

 

 

 METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Podaci o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama prate se redovitim mjesečnim istraživanjem kojim je obuhvaćeno 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007. Istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske. Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Data on average monthly paid off net earnings are based on regular monthly survey covering 70% of persons in employment in each NKD 2007. division. The survey comprises persons in employment in legal entities of all types of ownership, government bodies, and bodies of local and regional government and self-government units, on the territory of the Republic of Croatia. Persons employed in crafts and trades and free lances and employed insured persons private farmers are not covered, so data on their pays are not included in the data on average net earnings.

 

 

 

Podaci o plaćama prikupljaju se izvještajem RAD-1, koji se u pravnim osobama ispunjava na temelju evidencija o plaćama.

 

Data on earnings are collected by the report form (RAD-1) to be filled in by legal entities on the basis of their respective payrolls.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Istraživanjem o prosječnim mjesečnim isplaćenim neto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćene su isplaćene neto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena. Ako zaposleni u pravnim osobama u jednome mjesecu ili nekoliko uzastopnih mjeseci nisu primili isplatu, ne uključuju se u podatak o broju zaposlenih pri izračunavanju prosjeka za taj mjesec ili te mjesece.

 

The statistical survey on average monthly paid off net earnings of persons employed in legal entities includes net earnings of persons in permanent employment, irrespective of the kind of employment and number of working-hours. In the case when persons employed in legal entities in one month or during several subsequent months do not get their pays, they are not included in the data on the number of employed persons when calculating the average for that month or months.

 

 

 

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba i prosjek plaće po zaposlenome odnosi se na mjesec za koji je isplata primljena.

 

Data on average monthly paid off net earnings are presented according to realised pay-offs in current for previous month, which is in line with the pay-off dynamics in most legal entities, so the average earning per person in paid employment refers to the month for which the pay-off has been received.

 

 

 

Međutim, kod zakašnjelih isplata za prijašnje mjesece i razdoblja podaci se uključuju u prosjeke isplata za mjesec koji se obrađuje jer u mjesečnoj dinamici praćenja nije moguće korigirati već objavljen i korišten podatak.

 

However, if the pays are late for previous months and periods of time, the data are included into average earnings for the referring month, since the monthly survey dynamics does not allow corrections of data that are already issued and used.

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove po osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenoga, naknadu za topli obrok i primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

 

Average monthly paid off net earnings comprise income of a person in employment earned for work done during regular working hours as well as annual leave, paid leave, public holidays and day-offs as prescribed by law, sickness leave up to 42 days, absence for continuing professional education, during lay-off and job stop caused against person’s will and of no fault of his own, worker’s meal and net pays on the basis of compensations, allowances and rewards in sums which are subjects to contributions, taxes and surtaxes.

 

 

 

Nominalni indeksi neto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Nominal indices of net earnings are calculated from data on average monthly net earnings for respective month and year.

 

 

 

Realni indeksi neto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto plaća s indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Real indices of net earnings are calculated by dividing index of nominal net earnings with a consumer price index for the respective month and year.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

n. e. c.

not elsewhere classified

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

Odgovara ravnatelj dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Dr. Ivan Kovač, Ph.D., Director General

Priredile: Snježana Varga i Ines Kolaković

Prepared by: Snježana Varga and Ines Kolaković

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 65 primjeraka

65 copies printed

 

Obavijesti daje Odjel informacija.

Information is available at the Information Department.

 

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

Pretplata publikacija/ Subscription: +385 (0) 1 4814-791

Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Elektronička pošta/ E-mail: stat.info@dzs.hr

Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.