Crno-linija

GODINA/ YEAR: XLIX.                                        ZAGREB, 22. OŽUJKA 2013./ 22 MARCH, 2013                                      BROJ/ NUMBER: 9.2.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I DJELATNOSTIMA, stanje u ožujku 2012.

DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNING AND BY ECONOMIC ACTIVITIES, SITUATION AS IN MARCH 2012

 

 

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2012. vidljivo je da je 0,9% zaposlenih primilo neto plaću do 1 900 kuna. Neto plaću od 1 900 do 4 500 kuna primilo je 45,5% zaposlenih, a neto plaću od 4 500 do 8 000 kuna primilo je 42% zaposlenih. Neto plaću iznad 8 000 kuna primilo je 11,6% zaposlenih u pravnim osobama.

 

Regarding the amount of the average net earning paid off for March 2012, the structure of persons in paid employment in legal entities of the Republic of Croatia shows that 0.9% of them received up to 1 900 kuna, 45.5% received from 1 900 to 4 500 kuna and 42% from 4 500 to 8 000 kuna, while 11.6% of persons in paid employment in legal entities received the net earnings that exceeded 8 000 kuna.

 

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK 2012. I PREMA NKD-u 2007.1)

      DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNING FOR MARCH 2012,
ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu2)

Number of persons in employment who
 received their pay2)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2012., %

Structure of persons in employment, by amounts of net earnings for 160 – 200 working hours paid
 for March 2012, %

 

 

 

 

 

 

do
1 900
 kuna

Up to
1 900 kuna

1 901 –
2 200

2 201 –
2 500

2 501 –
2 800

2 801 –
3 100

3 101 –
3 400

3 401 –
3 700

3 701 –
4 000

4 001 –
4 500

4 501 –
5 000

5 001 –
6 000

6 001 –
8 000

8 001 i više kuna
8 001
 and more
kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 955 933

0,9

0,7

7,2

5,4

6,4

5,6

5,4

5,3

9,5

8,6

15,9

17,5

11,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 22 757

0,4

1,1

6,4

5,0

7,0

8,5

7,5

6,4

10,0

9,2

16,7

15,9

5,9

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 12 836

0,6

1,7

9,0

7,5

10,3

13,3

11,1

9,7

13,2

7,1

7,0

5,2

4,3

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 8 197

0,1

0,2

1,4

0,8

1,6

0,7

1,0

1,0

4,3

12,3

33,5

34,6

8,5

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 1 724

0,9

0,5

11,8

6,0

8,6

9,1

11,6

8,1

13,0

9,2

9,1

6,6

5,5

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 4 717

0,6

0,6

3,6

1,6

2,8

3,0

3,8

3,8

6,4

6,6

17,3

31,2

18,7

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 278

    -

    -

    -

    -

    -

0,2

0,6

0,4

0,5

1,6

13,3

52,6

30,8

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 1 641

0,7

1,7

10,1

4,5

7,8

7,6

9,7

9,8

13,3

9,1

12,8

8,4

4,5

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti
 u rudarstvu

 1 798

0,9

    -

0,2

0,1

0,2

0,8

0,7

0,9

4,3

7,8

24,3

36,7

23,1

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 180 609

1,0

1,3

11,8

8,3

8,2

7,2

6,9

6,4

10,4

8,9

11,9

9,6

8,1

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 31 417

0,7

0,5

8,1

8,1

8,9

8,0

8,5

7,7

12,7

10,5

11,8

8,4

6,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 4 722

1,2

0,3

6,5

3,9

5,6

6,9

7,7

5,7

9,5

10,0

13,0

11,6

18,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  596

    -

    -

    -

0,7

0,3

2,2

1,9

2,9

12,9

12,9

17,8

22,3

26,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 672

1,5

2,6

23,5

21,0

11,3

8,8

5,8

6,3

6,3

3,7

4,0

3,1

2,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 14 140

1,2

4,2

39,4

18,9

14,1

6,2

4,5

2,8

2,7

1,5

1,7

1,6

1,2

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 7 886

1,9

4,4

25,8

22,7

22,2

9,6

3,6

2,5

2,8

1,4

1,5

0,7

0,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 9 496

1,3

2,0

24,4

17,5

14,1

10,8

7,8

5,1

6,1

3,6

3,5

2,2

1,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 3 202

0,3

0,9

5,9

6,2

7,6

13,6

11,0

9,9

12,8

8,6

11,2

7,6

4,4

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 350

0,4

0,9

8,2

6,0

8,7

7,3

7,6

7,3

11,1

9,8

13,2

12,3

7,2

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 2 860

    -

    -

0,5

0,1

0,1

0,2

0,1

0,5

1,6

2,5

16,9

40,7

36,8

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 5 908

0,4

0,3

3,3

3,5

5,4

5,6

5,3

5,8

13,4

14,6

25,2

11,0

6,2

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 3 331

    -

    -

0,3

0,5

0,8

1,4

1,4

1,0

3,2

5,1

12,5

15,9

57,9

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 6 192

1,0

1,4

16,5

10,7

8,5

9,2

8,9

7,2

10,6

6,9

8,5

6,5

4,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 8 135

0,5

0,7

6,1

4,3

4,9

7,1

7,4

7,3

12,2

10,2

14,7

14,6

10,0

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 3 659

1,0

0,3

3,3

3,7

8,8

10,9

10,8

10,1

13,2

10,1

13,4

9,1

5,3

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 19 241

0,8

1,1

8,3

5,7

6,3

7,7

8,5

8,7

14,8

11,6

14,0

8,2

4,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala
te elektroničkih
i optičkih proizvoda

 3 776

0,3

0,4

3,2

2,5

3,4

6,8

8,7

7,8

11,4

8,3

13,8

14,3

19,1

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne
opreme

 7 507

0,4

0,4

4,7

4,6

5,4

6,5

5,4

7,0

12,1

10,9

14,2

15,4

13,0

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 10 132

0,7

0,3

3,9

3,8

5,2

6,4

6,7

7,3

14,0

11,5

15,8

14,4

10,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 1 805

0,5

0,2

3,6

3,5

2,6

4,4

4,7

6,4

13,9

15,0

18,4

18,5

8,3

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

 9 611

1,2

0,3

3,5

2,1

3,2

4,3

5,5

6,3

13,6

15,8

23,5

13,1

7,6

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 7 838

4,0

3,2

21,7

11,9

11,9

9,0

8,2

6,2

7,6

5,4

5,2

3,6

2,1

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

 1 618

1,0

4,6

16,5

12,8

8,5

5,8

8,9

5,9

9,8

5,9

8,6

8,2

3,5

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 8 515

0,5

0,5

3,3

1,6

2,5

3,1

4,5

5,1

10,0

12,3

22,6

16,9

17,1

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,  plinom, parom
i klimatizacija

 15 229

    -

    -

0,2

0,2

0,3

0,6

0,6

1,2

2,5

5,8

22,9

45,3

20,4

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

 15 229

    -

    -

0,2

0,2

0,3

0,6

0,6

1,2

2,5

5,8

22,9

45,3

20,4

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 20 001

1,1

0,2

2,1

1,9

3,0

4,0

5,8

7,0

15,2

13,9

20,7

16,8

8,3

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 523

1,1

0,1

1,0

1,3

2,3

3,7

5,5

6,6

14,0

13,8

22,2

20,0

8,4

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  254

0,4

0,8

5,5

2,0

5,9

8,3

2,8

13,0

13,8

11,0

19,1

9,1

8,3

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 9 825

1,2

0,4

2,8

2,1

3,4

4,3

6,3

7,3

17,3

14,5

20,2

14,6

5,6

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 399

0,6

0,1

4,1

3,2

4,2

3,4

5,1

6,4

8,9

11,5

11,4

14,2

26,9

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 63 971

1,1

1,7

15,5

8,5

8,5

7,8

7,5

6,7

10,4

7,9

10,4

8,7

5,3

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 24 350

1,3

2,0

20,6

11,7

10,4

9,1

7,5

6,5

9,2

6,1

6,8

5,4

3,4

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 22 308

1,0

1,5

7,1

4,9

5,7

6,5

7,6

7,4

12,0

10,6

14,9

12,0

8,8

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 17 313

1,1

1,6

18,5

8,4

9,3

7,8

7,6

6,2

9,9

7,1

9,8

9,1

3,6

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

 147 364

1,4

0,7

10,6

9,8

12,2

8,5

7,2

6,1

9,2

6,6

10,1

9,0

8,6

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

 10 953

0,7

0,7

10,9

6,1

7,3

6,3

6,6

5,5

10,7

8,7

13,4

13,2

9,9

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 58 681

0,6

0,7

9,2

5,9

7,6

6,9

7,1

6,6

10,8

8,0

11,7

11,8

13,1

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 77 730

2,0

0,8

11,6

13,4

15,9

10,0

7,4

5,9

7,9

5,3

8,4

6,3

5,1

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 55 390

0,3

0,5

3,6

3,0

4,0

4,3

4,5

4,5

11,5

13,3

19,5

20,2

10,8

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 22 445

0,5

0,9

7,0

5,2

7,2

5,9

5,6

4,5

7,8

9,7

18,0

19,8

7,9

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

 1 491

0,5

0,7

3,8

2,6

4,3

4,0

4,4

4,0

9,1

7,8

14,3

20,5

24,0

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

  984

    -

    -

0,4

0,4

0,3

0,3

1,4

1,8

4,7

6,3

16,7

23,3

44,4

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 19 245

0,1

0,1

1,6

1,1

2,2

3,4

3,6

3,9

8,6

10,8

20,8

28,4

15,4

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 11 225

0,3

0,1

0,7

2,4

1,0

2,9

4,3

5,6

24,7

25,9

21,3

6,5

4,3

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 30 419

1,3

0,9

11,8

7,3

7,2

6,8

6,9

7,1

12,2

9,7

13,7

9,1

6,0

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 19 906

1,2

0,6

5,0

3,5

4,5

5,6

7,0

8,2

14,3

12,3

17,4

12,0

8,4

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 10 513

1,6

1,6

24,7

14,6

12,4

9,1

6,7

5,1

8,3

4,8

6,0

3,6

1,5

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 26 687

0,2

0,3

3,1

1,6

2,4

2,1

2,6

2,8

6,7

8,5

18,3

23,6

27,8

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 4 995

0,4

0,3

3,8

2,5

3,4

3,6

4,0

4,1

8,6

9,2

15,7

21,7

22,7

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

  782

0,4

0,8

10,7

6,3

5,9

4,0

3,8

5,9

13,3

9,3

13,4

16,1

10,1

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 4 596

0,1

0,7

3,4

1,4

3,3

1,9

3,0

2,9

8,8

12,4

20,0

23,6

18,5

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 7 851

0,1

0,1

1,7

0,6

1,1

0,7

1,2

1,3

3,3

7,4

23,9

26,2

32,4

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 6 948

0,3

0,3

3,6

1,7

2,5

2,0

2,5

3,2

6,5

6,3

13,9

23,0

34,2

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 1 515

0,3

0,1

1,7

2,3

1,7

3,7

3,4

2,7

8,4

9,0

14,8

24,0

27,9

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 32 550

0,4

0,1

2,5

0,8

1,0

1,5

1,4

1,9

7,1

9,3

19,7

24,4

29,9

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

 20 843

0,1

    -

0,4

0,1

0,2

0,4

0,6

1,3

6,1

9,5

20,9

26,3

34,1

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 7 618

1,3

0,4

7,7

1,7

2,5

4,5

3,1

2,5

5,3

6,2

14,7

23,5

26,6

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 4 089

0,2

0,1

3,3

3,1

2,3

1,4

2,4

4,4

15,7

14,2

22,8

16,6

13,5

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L

 

Poslovanje nekretninama

 3 860

0,5

0,8

7,8

3,4

4,5

4,5

4,3

4,3

10,0

10,4

19,4

17,2

12,9

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 3 860

0,5

0,8

7,8

3,4

4,5

4,5

4,3

4,3

10,0

10,4

19,4

17,2

12,9

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 39 035

0,6

0,9

7,6

3,5

5,4

3,9

4,5

4,3

8,7

8,0

14,3

16,8

21,5

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 6 949

1,3

1,2

11,8

5,6

7,5

6,0

5,7

5,3

13,0

10,0

12,6

9,6

10,4

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 3 228

0,4

0,5

7,3

2,8

4,4

3,0

3,7

2,8

6,4

7,2

14,3

18,3

28,9

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 16 572

0,3

0,7

7,5

2,9

4,7

3,2

4,6

4,8

8,5

8,4

14,8

18,6

21,0

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 4 822

0,3

0,1

0,3

0,9

2,3

2,0

1,4

2,0

6,0

7,3

19,9

20,9

36,6

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 3 257

0,5

0,4

8,1

2,3

5,3

3,8

3,1

3,1

6,7

5,7

11,2

15,3

34,5

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 2 273

2,4

4,7

13,2

7,8

12,7

6,4

6,7

5,7

8,9

5,5

8,6

10,8

6,6

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 1 934

0,2

1,1

3,5

4,6

5,1

6,8

7,6

4,9

8,8

7,5

13,6

22,6

13,7

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 27 767

1,4

1,5

18,3

15,8

13,3

7,5

6,6

4,8

7,3

5,2

8,4

6,4

3,5

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 1 871

0,6

0,8

13,2

3,2

7,8

6,4

6,2

6,0

11,8

9,3

15,5

10,9

8,3

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 3 345

0,4

0,1

4,5

8,8

11,8

10,2

10,1

5,8

9,7

7,2

14,6

12,4

4,4

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 3 483

1,6

1,4

11,8

4,3

7,6

6,7

6,3

5,7

10,7

8,6

13,5

12,9

8,9

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 10 403

0,9

1,2

20,4

25,5

20,0

8,7

6,6

4,4

3,3

2,1

3,0

2,7

1,2

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem
 i održavanjem zgrada te
djelatnosti uređenja i
održavanja krajolika

 8 040

2,5

2,8

26,7

14,6

9,0

5,7

5,5

4,3

8,9

5,9

8,2

4,0

1,9

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i
pomoćne djelatnosti te ostale
poslovne pomoćne djelatnosti

  625

    -

0,8

8,5

5,3

10,4

6,4

6,4

3,0

6,4

6,6

17,5

16,5

12,2

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 99 720

1,2

0,1

0,4

1,4

1,3

1,4

4,1

6,2

10,5

10,1

18,4

27,2

17,7

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 99 720

1,2

0,1

0,4

1,4

1,3

1,4

4,1

6,2

10,5

10,1

18,4

27,2

17,7

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 86 743

0,7

0,2

0,9

1,0

4,1

4,6

3,1

3,0

6,2

6,8

26,4

33,9

9,1

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 86 743

0,7

0,2

0,9

1,0

4,1

4,6

3,1

3,0

6,2

6,8

26,4

33,9

9,1

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 72 601

1,1

0,2

1,4

1,4

4,9

5,9

4,3

4,8

10,4

8,1

21,2

22,8

13,5

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

 58 878

1,2

0,1

0,6

1,0

4,4

5,3

3,8

4,2

9,3

8,3

22,2

23,8

15,8

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 9 710

0,6

0,4

4,4

3,5

8,6

10,5

7,3

8,5

16,8

7,2

16,0

14,2

2,0

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 4 013

0,6

2,0

6,1

2,3

3,5

3,5

4,3

5,0

10,6

6,1

19,7

28,7

7,6

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

 16 716

0,3

0,2

2,9

3,5

5,7

5,5

5,7

5,0

11,2

11,3

18,3

18,9

11,5

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 2 922

    -

0,1

0,6

0,4

1,0

1,4

1,9

3,2

8,3

11,1

22,6

28,9

20,5

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i
ostale kulturne djelatnosti

 4 693

0,8

0,1

0,2

1,2

1,6

2,8

4,3

5,6

12,3

12,1

20,0

26,4

12,6

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 4 610

0,2

0,2

2,6

6,4

13,5

11,7

10,0

5,6

12,0

11,9

13,2

7,0

5,7

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 4 491

0,2

0,5

7,4

4,9

5,0

4,7

5,0

4,9

11,0

9,9

19,3

16,8

10,4

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 9 797

1,0

1,8

13,8

6,5

5,6

4,4

4,9

4,5

8,9

8,5

13,6

15,0

11,5

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 5 155

0,7

0,8

4,5

2,5

3,2

3,5

4,5

4,4

9,1

9,9

16,7

21,7

18,5

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 354

0,4

1,6

14,3

6,4

6,4

5,2

5,5

4,8

11,3

8,3

14,6

14,1

7,1

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 3 288

1,6

3,4

28,1

12,7

8,9

5,6

5,3

4,6

7,6

6,4

8,3

5,0

2,5

 

96

Other personal service activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Figure refers to persons in employment working full hours, not less than 160 hours but 200 hours at the most, irrespective whether they were working full-time or more than full-time.

 

 

 

g1

 

 

 

2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.1) U OŽUJKU 2012.

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY NUMBER OF PAID WORKING HOURS AND ACCORDING TO NKD 2007.1), MARCH 2012

 
 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Persons in employment,
by number of paid working hours

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

Structure of persons in employment, by number of paid working hours, %

 

 

 

 

ukupno

Total

do 160
 sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200
hours

više od 200
sati

200 hours
 and more

do160
sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200 hours

više od 200
sati

200 hours and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 039 596

 64 014

 955 933

 19 649

6,2

91,9

1,9

 

Total

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 23 973

  938

 22 757

  278

3,9

94,9

1,2

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 960

  154

 4 717

  89

3,1

95,1

1,8

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 195 120

 9 039

 180 609

 5 472

4,6

92,6

2,8

C

 Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 16 044

  546

 15 229

  269

3,4

94,9

1,7

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

 21 165

  768

 20 001

  396

3,6

94,5

1,9

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 68 148

 3 309

 63 971

  868

4,9

93,8

1,3

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikala

 158 775

 7 761

 147 364

 3 650

4,9

92,8

2,3

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 58 605

 1 837

 55 390

 1 378

3,1

94,5

2,4

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane

 34 028

 3 044

 30 419

  565

8,9

89,4

1,7

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 28 830

 1 274

 26 687

  869

4,4

92,6

3,0

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 35 579

 2 875

 32 550

  154

8,1

91,5

0,4

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 4 102

  233

 3 860

  9

5,7

94,1

0,2

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 41 385

 2 219

 39 035

  131

5,4

94,3

0,3

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 31 807

 2 936

 27 767

 1 104

9,2

87,3

3,5

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 103 846

 3 126

 99 720

 1 000

3,0

96,0

1,0

O

Public administration and defence; compulsory
social security

P

Obrazovanje

 105 131

 17 546

 86 743

  842

16,7

82,5

0,8

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 79 234

 4 267

 72 601

 2 366

5,4

91,6

3,0

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 18 268

 1 378

 16 716

  174

7,5

91,5

1,0

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 10 596

  764

 9 797

  35

7,2

92,5

0,3

S

Other service activities

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

image description

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak (obrazac RAD-1G). Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data on the structure of persons in employment by amount of paid off net earning in legal entities in the Republic in Croatia are the result of the annual survey on persons in employment and earnings for March (RAD-1G form). This survey covers all legal entities of all types of ownership, government bodies and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o plaćama ispunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama. Obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on earnings are filled in legal entities on the basis of records of earnings. They cover earnings of persons in employment, irrespective of a type of employment and a number of working hours.

 

 

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

This survey does not include payments of persons in employment in crafts and trades and free lances or private farmers. Since 2004, persons in employment in the police and defence have been included in the survey.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

d. n.

NKD 2007.

drugdje nespomenuto

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

n. e. c.

NKD 2007.

not elsewhere classified

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kovač.

Person responsible: Assistant Professor Ivan Kovač, Ph.D., Director General

 

Priredile: Snježana Varga i Ines Kolaković

Prepared by: Snježana Varga and Ines Kolaković

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

 

Naklada: 40 primjeraka

40 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199