Opis: Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: XLIX.                                           ZAGREB, 14. LIPNJA 2012. / 14 JUNE 2012                                    BROJ/ NUMBER: 13.1.1/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2012.

CONSUMER PRICE INDICES, MAY 2012

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju 2012., u odnosu na travanj 2012., u prosjeku su više za 1,7%, a u odnosu na svibanj 2011., tj. na godišnjoj razini, više su za 3,9%, dok su u godišnjem prosjeku više za 2,2%.

 

In May 2012, as compared to April 2012, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price indices, increased by 1.7% on the average. As compared to May 2011, that is, at the annual level, they increased by 3.9% and on the annual average by 2.2%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u svibnju 2012., u odnosu na travanj 2012., najviše su porasle cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, koje su u prosjeku više za 9,6% (više cijene električne energije i prirodnog plina), cijene  odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 1,2%, cijene rekreacije i kulture u prosjeku su više za 1,1% te cijene ostalih dobara i usluga, koje su u prosjeku više za 0,7%. Cijene zdravstva i cijene komunikacija u prosjeku su po svakoj skupini više za 0,4%, cijene pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja u prosjeku su više za 0,3%, a cijene prehrane i bezalkoholnih pića i cijene ugostiteljskih usluga u prosjeku su po svakoj skupini više za 0,2%, dok su cijene obrazovanja u prosjeku više za 0,1%.

 

Reviewed by the main groups by purpose of consumption, the highest increase in the consumer price indices in May 2012, as compared to April 2012, was recorded in the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels (9.6%, higher prices of electricity and natural gas), in the prices of Clothing and footwear (1.2%) and in the prices of Recreation and culture (1.1%). The increase was also recorded in the prices of Miscellaneous goods and services (0.7%), in the prices of Health and in the prices of Communication (0.4% in each group), in the prices of Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house (0.3%), in the prices of Food and non-alcoholic beverages and in the prices of Restaurants and hotels (0.2% in each group) as well as in the prices of Education (0.1%).

 

 

 

Porast indeksa potrošačkih cijena u svibnju 2012., u odnosu na travanj 2012., ublažile su cijene prometa koje su u prosjeku niže za 1,2% (niže cijene goriva za osobne automobile).

 

The increase in the consumer price indices in May 2012, as compared to April 2012, was alleviated by the decrease of 1.2% in the prices of Transport (lower prices of fuels for motor cars).

 

 

 

Istodobno su cijene alkoholnih pića i duhana u svibnju 2012., u odnosu na travanj 2012., u prosjeku ostale na razini cijena iz travnja.

 

At the same time, in May 2012, as compared to April 2012, the prices of Alcoholic beverages and tobacco remained at the April level on the average.

 

 

 

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u svibnju 2012., u odnosu na travanj 2012., imale su cijene stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva za (1,50%), cijene odjeće i obuće (za 0,08%),  cijene prehrane i bezalkoholnih pića te cijene rekreacije i kulture (za 0,06% po svakoj skupini), a najveći doprinos smanjenju indeksa imale su cijene prometa (za -0,15%).

 

The prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels (by 1.50%), the prices of Clothing and footwear (by 0.08%), the prices of Recreation and culture and the prices of Food and non-alcoholic beverages (by 0.06% in each group) contributed the most to the increase of consumer price indices in May 2012 compared to April 2012, while the prices of Transport (by -0.15%) contributed the most to their decrease.

 

 

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene dobara u svibnju 2012., u odnosu na travanj 2012., u prosjeku su više za 2,0%, a cijene usluga za 0,6%.

 

Within the consumer price indices, in May 2012, as compared to April 2012, the prices of Goods increased on the average by 2.0%, and the prices of Services by 0.6%.

 

 

 

Promatrano po podindeksima, u svibnju 2012., u odnosu na travanj 2012., indeks energije u prosjeku je viši za 7,5%, indeks dobara bez prehrane, pića i duhana u prosjeku je viši za 3,4%, indeksi dobara bez električne energije te dobara bez električne energije i vode u prosjeku je svaki viši za 0,9%. Indeks ukupno bez energije i prehrane, indeks ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana, indeks ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda te indeks industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije u prosjeku je svaki viši za 0,5%. Indeks ukupno bez energije u prosjeku je viši za 0,4%, indeks prerađenih prehrambenih proizvoda u prosjeku je viši za 0,3%, a indeks prehrane, pića i duhana u prosjeku je viši za 0,2%, dok je jedino indeks neprerađenih prehrambenih proizvoda u prosjeku ostao na razini cijena iz travnja.

 

Reviewed by sub–indices, in May 2012, as compared to April 2012, the index of Energy increased by 7.5%, the index of Goods without food, beverages and tobacco by 3.4%, the indices of Goods without electricity and of Goods without electricity and water supply increased by 0.9% each. The indices of Total, without energy and food, of Total, without energy, food, beverages and tobacco, of Total, without energy and unprocessed food and of Non-food industrial goods without energy increased by 0.5% each, the index of Total, without energy by 0.4%, the index of Processed food also by 0.3%, and the index of Food, beverages and tobacco also increased by 0.2%.

Only the index of Unprocessed food remained at the April level on the average.

 

g-1

 

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA KLASIFIKACIJI COICOP U SVIBNJU 2012.

      CONSUMER PRICE INDICES, ACCORDING TO COICOP, MAY 2012

COICOP

 

Struktura
Structure
(%)

V. 2012.
Ø 2005.

V. 2012.
V. 2011.

V. 2012.
IV. 2012.

V. 2012.
XII. 2011.

VI. 2011. – V. 2012.
VI. 2010. – V. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeksi potrošačkih cijena – ukupno

100,00

124,6

103,9

101,7

104,2

102,2

 00

Consumer price indices total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prehrana i bezalkoholna pića

29,34

124,9

102,6

100,2

103,0

103,1

 01

Food and non-alcoholic beverages

01.1

Prehrana

26,68

125,5

102,6

100,2

103,3

103,0

01.1

Food

   01.1.1

Kruh i žitarice

5,37

136,8

101,6

100,4

100,7

104,8

   01.1.1

Bread and cereals

     01.1.2

Meso

7,48

111,9

106,3

101,0

104,0

103,2

   01.1.2

Meat

     01.1.3

Ribe

1,26

126,3

105,4

100,8

102,4

104,0

  01.1.3

Fish

     01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

4,42

127,9

103,8

100,7

101,6

104,1

  01.1.4

Milk, cheese and eggs

     01.1.5

Ulja i masti

1,29

131,8

94,9

100,0

94,5

107,2

  01.1.5

Oils and fats

     01.1.6

Voće

1,52

141,3

102,2

100,8

118,0

101,1

  01.1.6

Fruit

     01.1.7

Povrće

2,48

125,1

97,3

96,1

107,3

96,6

  01.1.7

Vegetables

     01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada i
konditorski proizvodi

1,73

124,9

101,5

100,4

100,8

103,1

 01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate
and confectionery

    01.1.9

Ostali prehrambeni proizvodi,
d. n.

1,13

143,2

106,1

100,2

102,8

106,1

      01.1.9

Food products n. e. c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2

Bezalkoholna pića

2,66

120,3

102,0

99,8

100,7

103,3

01.2

Non-alcoholic beverages

   01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,17

123,2

103,1

100,6

100,2

106,4

   01.2.1

Coffee, tea and cocoa

   01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća
pića i sokovi

1,49

118,3

101,3

99,1

101,1

101,2

   01.2.2

Mineral waters, soft drinks and juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

4,96

140,7

103,9

100,0

102,1

105,3

 02

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1,32

127,3

102,5

100,1

100,9

102,5

02.1

Alcoholic beverages

   02.1.1

Žestoka pića

0,15

115,7

102,5

100,3

100,7

101,8

   02.1.1

Spirits

   02.1.2

Vino

0,46

128,2

102,6

100,5

101,5

101,3

   02.1.2

Wine

   02.1.3

Pivo

0,71

128,6

102,6

99,7

100,5

103,7

   02.1.3

Beer

02.2

Duhan

3,64

147,5

104,3

100,0

102,5

106,5

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

7,07

103,9

96,0

101,2

98,8

95,9

 03

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

5,03

103,1

95,5

100,7

97,4

96,1

03.1

Clothing

   03.1.1

Materijal za odjeću

0,01

106,7

100,4

100,0

100,1

100,0

   03.1.1

Clothing materials

      03.1.2

Odjevni predmeti

4,94

103,1

95,5

100,7

97,4

96,1

03.1.2

Garments

      03.1.3

Ostali odjevni predmeti i pribor

0,04

103,6

96,5

100,0

97,5

98,2

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

      03.1.4

Čišćenje, popravak i posudba
odjeće

0,04

104,8

99,6

100,0

99,7

100,1

03.1.4

Cleaning, repair and hire of clothing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2

Obuća i popravci obuće

2,04

105,9

97,2

102,4

102,3

95,4

03.2

Footwear and repair of footwear

   03.2.1

Obuća

2,04

105,8

97,2

102,4

102,3

95,4

   03.2.1

Footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, energija, plin i
druga goriva

15,66

154,4

114,9

109,6

112,9

104,4

 04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

04.1

Najamnina

1,01

173,6

100,0

100,0

100,0

100,1

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci stana

0,82

125,8

104,0

100,6

103,0

102,5

04.3

Maintenance and repair of the dwelling

   04.3.1

Proizvodi za održavanje i
popravak stana

0,57

126,3

103,5

100,5

102,7

103,1

   04.3.1

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

   04.3.2

Usluge za održavanje i popravci
u stanu

0,25

119,7

104,7

100,9

103,8

101,8

   04.3.2

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i različite
komunalne usluge

3,92

155,2

104,9

100,0

103,3

104,0

04.4

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

   04.4.1

Opskrba vodom

1,80

159,0

105,5

100,0

103,4

104,8

   04.4.1

Water supply

   04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,72

139,8

101,1

100,0

101,1

100,8

   04.4.2

Refuse collection

   04.4.3

Kanalizacija

0,82

164,4

109,0

100,0

106,9

105,7

   04.4.3

Sewage collection

   04.4.4

Ostale usluge za stanovanje

0,58

127,3

101,4

100,0

100,2

101,4

   04.4.4

Other services related to the dwelling

04.5

Goriva i energija

9,91

157,5

121,3

115,1

118,9

105,3

04.5

Electricity, gas and other fuels

   04.5.1

Električna energija

4,64

152,0

125,0

119,8

122,1

104,4

   04.5.1

Electricity

   04.5.2

Plin

2,62

182,6

130,8

122,0

130,5

104,8

   04.5.2

Gas

   04.5.3

Tekuća goriva

0,45

176,6

114,6

97,7

106,6

122,1

   04.5.3

Liquid fuels

   04.5.4

Kruta goriva

1,71

125,9

101,5

100,1

100,0

100,7

   04.5.4

Solid fuels

   04.5.5

Zagrijavanje stana

0,49

125,2

104,3

100,0

103,2

102,0

   04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću
i redovito održavanje

5,34

117,6

102,6

100,3

101,9

102,6

 05

Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi
i ostale podne prostirke

1,17

107,9

99,9

99,9

101,8

99,3

05.1

Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings

   05.1.1

Namještaj i pokućstvo

1,12

107,7

99,7

99,9

101,9

99,2

   05.1.1

Furniture and furnishings

   05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,04

109,9

102,0

99,7

100,1

102,0

   05.1.2

Carpets and other floor coverings

   05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva
i podnih prostirki

0,01

119,1

98,5

100,0

100,0

99,0

   05.1.3

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,25

118,0

104,8

100,7

103,8

104,0

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,83

112,0

100,1

100,3

100,4

100,6

05.3

Household appliances

    05.3.1

Veliki kućanski aparati

0,73

110,8

99,8

100,3

100,3

100,5

05.3.1

Major household appliances

   05.3.2

Mali kućanski električni aparati

0,06

121,8

101,4

100,9

101,0

101,3

   05.3.2

Small electric household appliances

  05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,04

120,2

102,3

100,1

102,8

101,8

  05.3.3

Repair of household appliances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05.4

Stakleno i stolno posuđe

0,18

128,8

101,8

100,3

101,5

102,1

05.4

Glassware and tableware utensils

  05.5

Alat i oprema za kuću i vrt

0,35

116,2

104,3

100,6

103,2

102,9

05.5

Tools and equipment for house and garden

  05.5.1

Veći alati i oprema za kuću i vrt

0,14

106,6

101,5

100,4

102,9

102,3

  05.5.1

Major tools and equipment for house and garden

  05.5.2

Mali alati i pomagala

0,21

122,0

105,9

100,7

103,4

103,2

  05.5.2

Small tools and accessories

05.6

Proizvodi i usluge za održavanje
kućanstva

2,56

124,6

104,5

100,5

102,0

104,9

05.6

Goods and services for household maintenance

  05.6.1

Proizvodi za održavanje kućanstva

2,28

125,9

104,8

100,6

102,1

105,2

  05.6.1

Non-durable household goods

  05.6.2

Kućanske usluge i usluge u kućanstvima

0,28

110,4

101,6

100,0

101,6

100,6

  05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravstvo

3,55

144,3

102,0

100,4

101,4

100,8

 06

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala
i oprema

2,12

124,8

103,3

100,4

101,8

102,4

06.1

Medical products, appliances and equipment

  06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,76

126,1

103,5

100,5

102,0

102,4

  06.1.1

Pharmaceutical products

  06.1.2

Ostali medicinski i terapeutski proizvodi

0,36

111,4

102,1

99,9

101,1

101,7

  06.1.2

Other medical and therapeutic products

06.2

Zdravstvene usluge osim bolničkih

1,08

151,0

100,8

100,7

100,9

99,2

06.2

Medical services, except hospital services

  06.2.1

Medicinske usluge

0,52

175,7

100,0

100,5

100,8

97,2

  06.2.1

Medical services

  06.2.2

Zubarske usluge

0,56

127,2

101,7

100,8

101,1

101,9

  06.2.2

Dental services

06.3

Bolničke usluge

0,35

230,6

100,0

100,0

100,0

100,0

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Promet

12,79

120,2

104,2

98,8

105,9

104,9

 07

Transport

07.1

Prometna sredstva

2,33

93,3

102,2

99,8

101,7

99,8

07.1

Purchase of vehicles

  07.1.1

Automobili

2,27

93,3

102,2

99,8

101,6

99,8

  07.1.1

Motor cars

  07.1.2

Motocikli i bicikli

0,06

97,7

100,9

101,4

107,1

99,8

  07.1.2

Motor cycle and bicycles

07.2

Upotreba prometnih sredstava

9,49

133,4

104,6

98,5

107,3

107,0

07.2

Operation of personal transport equipment

  07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor

0,59

130,2

102,9

99,9

101,7

102,9

  07.2.1

Spare parts and accessories

    07.2.2

Goriva i maziva za osobna vozila

7,35

138,7

105,3

98,0

109,0

109,0

  07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

    07.2.3

Održavanje i popravci osobnih
vozila

0,85

120,8

102,1

100,2

101,9

100,8

  07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

    07.2.4

Ostale usluge vezane za
prometna sredstva

0,70

107,8

99,8

100,0

100,0

99,8

  07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Prometne usluge

0,97

125,4

101,1

100,2

102,6

104,1

07.3

Transport services

  07.3.1

Željeznički putnički promet

0,27

112,1

100,0

100,0

100,0

100,0

  07.3.1

Passenger transport by railway

    07.3.2

Cestovni putnički promet

0,61

130,5

103,1

100,3

103,3

104,7

  07.3.2

Passenger transport by road

    07.3.3

Avionski putnički promet

0,06

110,4

104,9

100,1

103,0

103,9

07.3.3

Passenger transport by air

    07.3.4

Vodeni promet putnika

0,02

127,1

100,0

100,0

100,0

100,0

  07.3.4

Passenger transport by sea and inland waterway

    07.3.5

Ostali putnički promet

0,01

203,4

130,4

100,1

130,0

115,1

07.3.5

Combined passenger transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

4,82

89,2

94,3

100,4

101,6

92,9

 08

Communication

08.1

Poštanske usluge

0,05

111,9

100,0

100,0

100,0

111,1

08.1

Postal services

08.2

Telefonska i telefaksna oprema
i usluge

4,77

89,0

94,2

100,4

101,6

92,7

08.2

Telephone and telefax equipment and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

5,36

108,9

102,8

101,1

103,5

99,1

 09

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna, fotooprema i
informatička oprema

0,39

56,4

96,6

100,7

100,1

93,6

09.1

Audio-visual, photographic and
information processing equipment

  09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i
reprodukciju zvuka i slike

0,17

75,4

96,6

100,0

98,4

95,4

  09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and pictures

     09.1.2

Oprema za fotografiranje
i snimanje

0,03

67,7

94,9

100,4

100,1

90,9

     09.1.2

Photographic and recording equipment

     09.1.3

Informatička oprema

0,15

38,0

96,2

101,5

101,7

90,8

09.1.3

Information processing equipment

     09.1.4

Nosači zvuka i slike s priborom

0,04

83,9

98,3

100,2

100,6

97,2

     09.1.4

Recording media for pictures and sound

09.2

Ostala trajna dobra za rekreaciju
i kulturu

0,03

110,5

102,7

100,4

102,6

100,4

09.2

Other major durables for recreation and culture

09.3

Ostala dobra za rekreaciju,
vrt i kućni ljubimci

0,87

122,7

104,3

101,0

102,2

101,0

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

  09.3.1

Igračke, igre i hobi

0,08

106,2

101,8

101,0

101,1

100,2

  09.3.1

Toys, games and hobbies

  09.3.2

Sportska oprema, oprema za kampiranje i rekreaciju na otvorenome

0,08

103,0

98,9

101,3

103,7

98,2

  09.3.2

Equipment for sport, camping and open-air recreation

  09.3.3

Vrtlarstvo

0,31

122,0

106,2

101,1

103,7

102,5

  09.3.3

Gardens, plants and flowers

  09.3.4

Kućni ljubimci,  proizvodi i usluge vezane za kućne ljubimce

0,40

130,9

104,2

100,9

100,9

100,2

  09.3.4

Pets and related products and services for pets including veterinary services

09.4

Usluge rekreacije i kulture

2,08

121,7

103,8

100,1

103,5

101,2

09.4

Recreational and cultural services

  09.4.1

Rekreacijske i sportske usluge

0,40

112,2

97,9

100,0

98,1

99,4

  09.4.1

Recreational and sporting services

  09.4.2

Usluge kulture

1,68

124,0

105,2

100,2

104,8

101,7

  09.4.2

Cultural services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


09.5

Knjige, novine i pisaći pribor

1,55

110,1

100,2

100,1

100,2

99,5


09.5

Books, newspapers and stationery

  09.5.1

Knjige

0,63

110,7

100,7

100,0

100,0

99,0

  09.5.1

Books

  09.5.2

Novine i časopisi

0,67

105,6

98,0

100,0

99,4

98,7

  09.5.2

Newspapers and periodicals

  09.5.3

Različiti tiskani materijali, pribor
za pisanje i crtanje

0,25

124,3

104,9

100,4

102,8

103,5

  09.5.3

Miscellaneous printed matter and stationary and drawing materials

09.6

Paket-aranžman

0,44

137,3

108,2

109,5

120,7

89,8

09.6

Package holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

0,85

97,9

99,6

100,1

98,4

97,1

 10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ugostiteljske usluge

3,00

120,7

102,3

100,2

101,7

101,3

 11

Restaurants and hotels

11.1

Hrana i piće

2,68

121,6

102,4

100,3

101,9

101,2

11.1

Catering services

   11.1.1

Hrana i piće u restoranima, kavanama i slično

2,37

120,9

102,8

100,3

101,9

101,2

11.1.1

Meals and drinks provided by restaurants, cafes and like

   11.1.2

Hrana i piće u kantinama

0,31

126,4

100,2

100,3

101,2

100,8

   11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,32

112,2

101,0

99,6

100,5

101,8

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostala dobra i usluge

7,26

122,0

102,6

100,7

101,2

102,0

 12

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

4,04

121,1

103,3

101,1

102,0

101,6

12.1

Personal care

   12.1.1

Usluge u frizerskim salonima
i centrima za uljepšavanje

1,21

115,4

103,4

102,9

103,4

100,4

   12.1.1

Services of hairdressing salons and grooming establishments

   12.1.2

Električni pribor za osobnu njegu

0,06

117,5

100,7

100,3

101,3

99,8

   12.1.2

Electrical appliances for personal care

   12.1.3

Ostali neelektrični pribor i
proizvodi za osobnu njegu

2,77

123,7

103,4

100,3

101,3

102,2

   12.1.3

Other non-electrical appliances and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,35

129,8

106,0

101,0

102,8

103,9

12.3

Personal effects n. e. c.

   12.3.1

Satovi i nakit

0,08

180,4

119,0

101,0

104,0

114,0

   12.3.1

Clocks, watches and jewellery

   12.3.2

Ostali osobni predmeti

0,27

111,5

100,1

101,0

102,5

99,2

   12.3.2

Other personal items

12.4

Socijalna zaštita

0,27

126,7

102,6

101,2

96,3

103,5

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

1,55

102,5

100,1

100,0

100,0

100,4

12.5

Insurance

   12.5.2

Osiguranje vezano za stanovanje

0,07

108,2

100,0

100,0

100,0

100,1

   12.5.2

Insurance connected with the dwelling

   12.5.3

Osiguranje vezano za zdravstvo

0,49

116,0

100,7

100,2

100,0

100,5

   12.5.3

Insurance connected with health

   12.5.4

Osiguranje vezano za transport

0,99

100,3

100,0

100,0

100,0

100,4

   12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,23

216,8

101,7

100,0

101,7

112,2

12.6

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,82

121,6

100,9

100,2

100,9

100,1

12.7

Other services n. e. c.

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U SVIBNJU 2012.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, MAY 2012

 

Struktura
Structure
(%)

V. 2012.
Ø 2005.

V. 2012.
V. 2011.

V. 2012.
IV. 2012.

V. 2012.
XII. 2011.

VI. 2011. – V. 2012.
VI. 2010. – V. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra1)

77,04

126,5

104,9

102,0

104,9

103,0

Goods1)

Usluge1)

22,96

118,7

100,7

100,6

102,0

99,3

Services1)

Ukupno bez energije

82,74

120,1

101,7

100,4

102,0

101,4

Total, without energy

Ukupno bez energije i prehrane

56,06

117,7

101,2

100,5

101,5

100,6

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana

48,43

115,3

100,9

100,5

101,4

99,8

Total, without energy, food, beverages and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih
proizvoda

70,01

120,7

101,4

100,5

101,3

101,4

Total, without energy and unprocessed food

Dobra bez električne energije1)

72,40

124,9

103,6

100,9

103,8

102,9

Goods without electricity1)

Dobra bez električne energije i vode

70,11

123,6

103,5

100,9

103,8

102,8

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

25,47

112,4

100,9

100,5

101,0

100,2

Non-food industrial goods without energy

Energija

17,26

149,8

114,8

107,5

114,7

106,6

Energy

Prehrana, piće i duhan

34,31

127,4

102,8

100,2

102,9

103,4

Food, beverages and tobacco

Dobra bez prehrane, pića i duhana1)

42,73

125,4

106,5

103,4

106,5

102,6

Goods without food, beverages and tobacco1)

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

12,73

119,8

103,3

100,0

106,2

101,3

Unprocessed  food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

21,58

132,9

102,4

100,3

101,0

104,7

Processed food

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

3.   GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      ANNUAL CONSUMER PRICE INDICES

 

2005. = 100

Prethodna godina = 100
Previous year = 100

indeks potrošačkih cijena – ukupno
Consumer price index – total

dobra
Goods

usluge
Services

indeks potrošačkih cijena – ukupno
Consumer price index – total

 

 

 

 

 

1998.

81,2

84,0

71,4

-

1999.

84,4

86,4

77,2

104,0

2000.

88,3

90,3

81,2

104,6

2001.

91,7

93,3

85,5

103,8

2002.

93,2

93,6

91,7

101,7

2003.

94,8

95,1

94,1

101,8

2004.

96,8

96,7

97,2

102,1

2005.

100,0

100,01)

100,01)

103,3

2006.

103,2

103,01)

104,71)

103,2

2007.

106,2

105,91)

107,71)

102,9

2008.

112,6

113,01)

111,81)

106,1

2009.

115,3

115,1

116,7

102,4

2010.

116,5

116,2

118,4

101,1

2011.

119,1

119,6

117,9

102,3

 

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

g-2

 

 

 

4.   MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      MONTHLY CONSUMER PRICE INDICES

 

Ø 2005. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

Ukupno

Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

79,7

80,0

80,4

80,8

81,7

81,7

81,3

81,2

81,6

81,6

81,9

82,1

1999.

82,9

83,3

83,6

83,8

84,8

84,7

85,1

84,8

84,9

85,1

84,8

85,3

2000.

86,1

86,5

86,9

87,4

87,7

88,6

89,2

89,0

89,4

89,5

89,7

90,0

2001.

90,2

90,7

90,5

91,8

92,6

92,4

91,5

92,1

92,3

91,9

91,8

92,1

2002.

93,0

93,0

92,9

93,2

93,7

93,2

92,9

92,7

93,1

93,3

93,5

93,8

2003.

94,3

94,5

95,0

94,7

94,9

94,6

94,7

94,8

95,0

95,0

95,2

95,4

2004.

96,3

96,3

96,4

96,5

97,2

96,9

96,5

96,6

96,4

96,8

97,3

98,0

2005.

98,3

99,4

100,1

99,9

99,9

99,8

99,5

99,6

100,1

100,8

101,0

101,6

2006.

102,2

103,0

103,1

103,4

103,9

103,8

102,9

103,0

103,0

102,9

103,6

103,7

2007.

104,0

104,3

104,9

105,7

106,2

105,8

105,1

105,7

107,0

107,3

108,4

109,7

2008.

110,4

110,3

110,9

111,7

113,0

113,8

113,9

113,6

113,8

113,7

113,5

112,8

2009.

114,2

114,9

115,2

116,0

116,0

116,1

115,3

115,2

115,0

115,1

115,6

114,9

2010.

115,5

115,7

116,2

116,7

117,0

116,9

116,4

116,2

116,6

116,7

117,0

117,1

2011.

117,7

118,3

119,2

119,5

119,9

119,3

118,7

118,6

119,1

119,8

120,0

119,5

2012.

119,1

119,8

121,6

122,6

124,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

Goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

83,6

83,8

83,9

84,3

84,5

84,3

83,7

83,5

84,0

83,9

84,2

84,6

1999.

85,3

85,8

86,2

86,5

86,7

86,4

86,8

86,4

86,7

86,9

86,5

87,2

2000.

88,0

88,5

89,1

89,5

89,6

90,8

91,1

90,8

91,3

91,5

91,6

92,0

2001.

92,1

92,7

92,7

93,9

94,9

94,7

93,4

93,2

93,5

92,9

92,8

93,2

2002.

93,9

93,7

93,6

93,9

94,3

93,4

92,9

92,9

93,4

93,6

93,6

94,2

2003.

94,8

95,0

95,5

95,1

95,3

94,7

94,4

94,4

95,2

95,2

95,5

95,7

2004.

96,8

96,6

96,6

96,8

97,2

96,7

95,8

95,9

95,9

96,6

97,2

98,0

2005.1)

98,7

100,0

100,9

100,2

100,0

99,6

98,9

99,0

100,0

100,6

100,8

101,4

2006.1)

102,1

102,9

103,1

103,4

104,0

103,6

102,3

102,3

102,5

102,6

103,4

103,4

2007.1)

103,6

103,8

104,6

105,6

106,1

105,4

104,2

104,8

106,8

107,4

108,7

110,2

2008.1)

110,9

110,6

111,3

112,2

113,6

114,3

114,1

113,5

114,2

114,2

113,9

113,0

2009.

114,1

114,9

115,2

116,4

116,3

116,1

114,7

114,5

114,5

114,8

115,4

114,5

2010.

115,1

115,4

116,0

116,8

117,0

116,5

115,5

115,2

116,3

116,6

117,0

117,1

2011.

117,9

118,6

119,7

120,0

120,6

119,6

118,6

118,6

119,8

120,7

121,1

120,6

2012.

120,0

120,9

122,8

124,0

126,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge

Services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

66,8

67,5

68,7

69,3

72,0

72,9

73,0

73,0

73,2

73,4

73,7

73,7

1999.

74,6

74,6

74,7

74,7

77,8

78,3

78,8

78,8

78,6

78,9

78,5

78,5

2000.

79,1

79,3

79,4

80,0

80,8

80,9

82,2

82,4

82,2

82,3

82,7

82,8

2001.

83,0

83,2

82,6

83,9

84,0

84,3

84,5

88,0

87,9

88,1

88,1

88,5

2002.

89,8

90,2

90,5

90,8

91,5

92,5

92,8

92,2

92,5

92,5

92,9

92,6

2003.

92,7

92,9

93,2

93,3

93,7

94,2

96,0

96,1

94,3

94,1

94,1

94,6

2004.

94,9

95,4

95,6

95,6

97,1

97,7

98,8

99,0

98,3

97,8

97,8

98,0

2005.1)

98,0

98,4

98,6

98,9

99,3

99,9

100,9

101,0

100,1

100,9

101,7

102,2

2006.1)

102,9

103,7

103,8

103,7

104,2

104,8

105,7

106,2

105,5

105,1

105,2

105,4

2007.1)

106,1

106,6

106,8

106,7

107,2

107,9

109,1

109,8

108,5

107,9

108,1

108,3

2008.1)

109,2

109,8

110,1

110,5

111,1

112,6

113,9

114,3

113,0

112,3

112,6

112,8

2009.

115,3

115,7

115,6

115,3

115,7

116,9

118,4

118,9

117,3

116,9

117,1

117,3

2010.

117,7

117,9

117,7

117,2

117,8

119,1

120,7

120,9

118,5

117,9

117,8

117,6

2011.

117,8

118,0

118,0

118,2

117,9

118,7

119,8

119,4

117,4

117,0

116,9

116,4

2012.

116,3

116,4

117,8

118,0

118,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

5.   MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      MONTHLY CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni mjesec  = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

100,7

100,1

99,7

100,2

99,9

99,9

99,4

2009.

101,2

100,6

100,2

100,8

100,0

100,1

99,3

99,9

99,8

100,1

100,4

99,4

2010.

100,5

100,2

100,4

100,4

100,2

99,9

99,6

99,8

100,3

100,1

100,3

100,0

2011.

100,6

100,5

100,8

100,2

100,3

99,5

99,5

99,9

100,4

100,6

100,2

99,6

2012.

99,6

100,6

101,5

100,8

101,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

Same month of previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

103,7

103,8

104,0

104,3

103,5

104,7

104,8

104,9

105,2

105,2

105,8

105,5

2001.

104,8

104,8

104,1

105,0

105,5

104,3

102,6

103,5

103,3

102,6

102,3

102,4

2002.

103,2

102,5

102,7

101,6

101,2

100,8

101,5

100,7

100,9

101,6

101,8

101,8

2003.

101,4

101,7

102,2

101,6

101,4

101,5

102,0

102,2

101,9

101,8

101,8

101,7

2004.

102,1

101,8

101,4

101,9

102,4

102,5

101,9

102,0

101,6

102,0

102,3

102,7

2005.

102,0

103,3

103,9

103,5

102,8

102,9

103,1

103,1

103,8

104,1

103,8

103,6

2006.

103,9

103,6

103,0

103,5

104,0

104,0

103,4

103,4

102,8

102,1

102,5

102,0

2007.

101,8

101,2

101,8

102,3

102,2

101,9

102,1

102,6

103,9

104,3

104,6

105,8

2008.

106,2

105,8

105,7

105,7

106,4

107,6

108,4

107,4

106,4

105,9

104,7

102,9

2009.

103,4

104,2

103,8

103,9

102,7

102,1

101,2

101,5

101,0

101,3

101,8

101,9

2010.

101,1

100,7

100,9

100,6

100,8

100,7

101,0

100,9

101,4

101,4

101,2

101,8

2011.

101,9

102,2

102,6

102,4

102,5

102,0

101,9

102,0

102,2

102,6

102,6

102,1

2012.

101,2

101,3

102,0

102,6

103,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvanaestomjesečni  prosjek

Twelve-month average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,1

104,1

104,2

104,2

104,3

104,5

104,6

2001.

104,7

104,8

104,8

104,9

105,0

105,0

104,8

104,7

104,5

104,3

104,0

103,8

2002.

103,6

103,4

103,3

103,0

102,7

102,4

102,3

102,1

101,9

101,8

101,7

101,7

2003.

101,5

101,5

101,4

101,4

101,4

101,5

101,6

101,7

101,8

101,8

101,8

101,8

2004.

101,8

101,8

101,8

101,8

101,9

102,0

102,0

101,9

101,9

101,9

102,0

102,1

2005.

102,0

102,2

102,4

102,5

102,5

102,6

102,7

102,8

102,9

103,1

103,2

103,3

2006.

103,5

103,5

103,4

103,4

103,5

103,6

103,7

103,7

103,6

103,4

103,3

103,2

2007.

103,0

102,8

102,7

102,6

102,5

102,3

102,2

102,1

102,2

102,4

102,6

102,9

2008.

103,3

103,6

104,0

104,3

104,6

105,1

105,6

106,0

106,2

106,3

106,3

106,1

2009.

105,8

105,7

105,5

105,4

105,1

104,6

104,0

103,5

103,1

102,7

102,5

102,4

2010.

102,2

101,9

101,7

101,4

101,2

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

2011.