image description

 

GODINA/ YEAR: L.

ZAGREB, 11. VELJAČE 2014./ 11 FEBRUARY, 2014

BROJ/ NUMBER: 4.3.2/11..

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

TURIZAM – KUMULATIVNI PODACI 1)

Razdoblje od siječnja do prosinca 2013.

 

TOURISM – CUMULATIVE DATA 1)

January – December 2013

 

 

 

U Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do prosinca 2013. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u svim komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 5,1% više dolazaka i 3,3% više noćenja turista.

 

In the period from January to December 2013, as compared to the same period of the previous year, the number of tourist arrivals in all commercial accommodation facilities in the Republic of Croatia increased by 5.1% and the number of tourist nights by 3.3%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 64 827 814 noćenja. Od toga su 7,9% ostvarili domaći, a 92,1% strani turisti.

 

Tourists realised 64 827 814 tourist nights: 7.9% by domestic and 92.1% by foreign tourists.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do prosinca 2013. u odnosu na isto razdoblje 2012. broj noćenja domaćih turista manji je za 1,6%, a broj noćenja stranih turista veći je za 3,8%.

 

In the period from January to December 2013, the number of domestic tourist nights decreased by 1.6%, while the number of foreign tourist nights increased by 3.8%, as compared to the same period of 2012.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (24,2%), Slovenije (10,3%), Austrije (8,7%), Češke (7,6%), Italije (7,4%), Poljske (6,8%), Nizozemske (4,2%) te Slovačke (3,8%), što je ukupno 73,0%.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, the most of them (73.0%) were realised by tourists from Germany (24.2%), Slovenia (10.3%), Austria (8.7%), the Czech Republic (7.6%), Italy (7.4%), Poland (6.8%), the Netherlands (4.2%) and Slovakia (3.8%).

 

 

 

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 27,0% noćenja.

 

Tourists from other countries realised 27.0% of tourist nights.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012.

I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

struktura
noćenja, %

Structure,
of nights (%)

prosječan broj
noćenja po
dolasku

Average number
of nights per
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

11 835 160

12 441 476

105,1

62 743 463

64 827 814

103,3

100,0

5,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 465 934

1 486 308

101,4

5 221 326

5 139 627

98,4

7,9

3,5

Domestic tourists

Strani turisti

10 369 226

10 955 168

105,7

57 522 137

59 688 187

103,8

92,1

5,4

Foreign tourists

 

 

 

image description

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja. 

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

 

I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012.

I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

 

 

struktura
noćenja, %
Structure,
of nights (%)

prosječan
broj noćenja
po dolasku
Average number
of nights
per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno                              

10 369 226

10 955 168

105,7

57 522 137

59 688 187

103,8

100,0

5,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija                            

18 458

21 739

117,8

42 762

57 462

134,4

0,1

2,6

Albania

Austrija                            

945 578

968 490

102,4

5 103 762

5 207 945

102,0

8,7

5,4

Austria

Belgija                             

137 261

159 995

116,6

687 426

763 294

111,0

1,3

4,8

Belgium

Bjelorusija                         

4 819

7 431

154,2

29 988

42 103

140,4

0,1

5,7

Belarus

Bosna i Hercegovina                 

220 375

211 805

96,1

1 066 036

1 001 711

94,0

1,7

4,7

Bosnia and Herzegovina

Bugarska                            

36 538

45 052

123,3

68 210

85 540

125,4

0,1

1,9

Bulgaria

Cipar                               

1 299

1 579

121,6

3 734

3 871

103,7

0,0

2,5

Cyprus

Crna Gora                           

12 353

13 479

109,1

31 662

33 309

105,2

0,1

2,5

Montenegro

Češka                               

647 211

652 216

100,8

4 519 489

4 539 151

100,4

7,6

7,0

Czech Republic

Danska                              

85 854

89 630

104,4

625 723

688 464

110,0

1,2

7,7

Denmark

Estonija                            

8 610

12 487

145,0

34 847

49 378

141,7

0,1

4,0

Estonia

Finska                               

38 806

54 283

139,9

172 298

237 744

138,0

0,4

4,4

Finland

Francuska                           

418 412

449 280

107,4

1 538 457

1 644 294

106,9

2,8

3,7

France

Grčka                               

21 283

31 599

148,5

43 232

58 314

134,9

0,1

1,8

Greece

Irska                               

28 166

38 258

135,8

127 510

165 269

129,6

0,3

4,3

Irland

Island                              

1 913

2 843

148,6

6 971

8 847

126,9

0,0

3,1

Iceland

Italija                             

1 050 514

1 017 407

96,8

4 534 564

4 396 530

97,0

7,4

4,3

Italy

Kosovo1)                              

         -

7 656

           -

         -

20 045

           -

0,0

2,6

Kosovo1)

Letonija                             

10 640

15 404

144,8

34 379

48 490

141,0

0,1

3,1

Latvia

Lihtenštajn1)                         

         -

779

           -

         -

3 695

           -

0,0

4,7

Liechtenstein1)

Litva                               

23 684

25 715

108,6

90 907

98 533

108,4

0,2

3,8

Lithuania

Luksemburg                          

4 579

5 374

117,4

21 156

24 929

117,8

0,0

4,6

Luxembourg

Mađarska                            

307 912

326 504

106,0

1 629 552

1 727 969

106,0

2,9

5,3

Hungary

Makedonija                          

20 999

23 976

114,2

82 548

85 632

103,7

0,1

3,6

Macedonia

Malta                               

1 474

1 931

131,0

6 369

7 411

116,4

0,0

3,8

Malta

Nizozemska                          

335 266

336 271

100,3

2 565 712

2 491 680

97,1

4,2

7,4

Netherlands

Norveška                            

102 090

134 474

131,7

606 801

804 854

132,6

1,3

6,0

Norway

Njemačka                            

1 852 731

1 932 846

104,3

13 946 703

14 436 295

103,5

24,2

7,5

Germany

Poljska                             

544 134

635 593

116,8

3 407 685

4 079 179

119,7

6,8

6,4

Poland

Portugal                            

23 470

25 899

110,3

54 408

60 893

111,9

0,1

2,4

Portugal

Rumunjska                           

61 272

64 695

105,6

251 242

254 862

101,4

0,4

3,9

Romania

Rusija                              

196 308

151 131

77,0

1 577 872

1 221 660

77,4

2,0

8,1

Russian Federation

Slovačka                            

337 429

337 099

99,9

2 294 100

2 258 368

98,4

3,8

6,7

Slovakia

Slovenija                           

1 053 553

1 066 808

101,3

6 239 493

6 159 280

98,7

10,3

5,8

Slovenia

Srbija                              

85 768

89 991

104,9

415 313

426 018

102,6

0,7

4,7

Serbia

Španjolska                          

166 176

158 275

95,2

333 766

315 399

94,5

0,5

2,0

Spain

Švedska                             

135 363

178 399

131,8

730 219

971 888

133,1

1,6

5,4

Sweden

Švicarska                            

176 063

191 080

108,5

730 373

783 809

107,3

1,3

4,1

Switzerland

Turska                              

48 697

32 198

66,1

121 074

74 416

61,5

0,1

2,3

Turkey

Ujedinjena Kraljevina               

306 956

389 235

126,8

1 505 377

1 907 255

126,7

3,2

4,9

United Kingdom

Ukrajina                            

70 584

51 593

73,1

489 706

368 747

75,3

0,6

7,1

Ukraine

Ostale europske zemlje1)              

13 308

9 553

-

47 078

36 913

-

0,1

3,9

Other European countries1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika              

8 460

9 686

114,5

20 298

23 173

114,2

0,0

2,4

South Africa

Maroko                              

740

1 012

136,8

2 855

3 826

134,0

0,0

3,8

Morocco

Tunis                               

446

568

127,4

1 831

1 953

106,7

0,0

3,4

Tunisia

Ostale afričke zemlje               

7 289

8 587

117,8

32 739

42 180

128,8

0,1

4,9

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada                              

55 090

65 700

119,3

149 828

176 007

117,5

0,3

2,7

Canada

SAD                                  

173 501

220 043

126,8

433 227

548 727

126,7

0,9

2,5

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike      

1 461

1 701

116,4

4 959

4 766

96,1

0,0

2,8

Other North American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina                           

10 609

14 240

134,2

23 972

30 720

128,1

0,1

2,2

Argentina

Brazil                              

30 913

56 546

182,9

70 386

117 642

167,1

0,2

2,1

Brazil

Čile                                

3 870

4 778

123,5

8 906

11 532

129,5

0,0

2,4

Chile

Meksiko                             

5 305

6 366

120,0

11 717

14 455

123,4

0,0

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

11 239

12 252

109,0

32 257

35 191

109,1

0,1

2,9

Other South and Central American  countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina2)                     

         -

15 401

           -

         -

19 689

           -

0,0

1,3

Hong Kong, China2)

Indija                              

5 629

7 389

131,3

12 846

17 435

135,7

0,0

2,4

India

Indonezija                          

5 562

2 815

50,6

8 389

4 565

54,4

0,0

1,6

Indonesia

Izrael                              

35 541

36 871

103,7

76 327

85 322

111,8

0,1

2,3

Israel

Japan                               

155 088

160 025

103,2

220 499

221 526

100,5

0,4

1,4

Japan

Jordan                              

613

454

74,1

1 599

1 510

94,4

0,0

3,3

Jordan

Katar                               

299

416

139,1

585

2 244

383,6

0,0

5,4

Qatar

Kazahstan                            

4 333

2 557

59,0

29 311

17 189

58,6

0,0

6,7

Kazakhstan

Kina2)                                

43 249

41 129

-

64 092

62 026

-

0,1

1,5

China2)

Koreja, Republika                   

46 760

74 172

158,6

62 447

98 606

157,9

0,2

1,3

Korea, Republic of

Kuvajt                              

758

1 335

176,1

1 632

2 855

174,9

0,0

2,1

Kuwait

Makao, Kina2)                         

         -

149

           -

         -

286

           -

0,0

1,9

Macau, China2)

Oman                                

471

263

55,8

2 739

719

26,3

0,0

2,7

Oman

Tajland                             

         -

14 242

           -

         -

19 500

           -

0,0

1,4

Thailand

Tajvan, Kina2)                        

         -

55 840

           -

         -

65 669

           -

0,1

1,2

Taiwan, China2)

Ujedinjeni Arapski Emirati          

788

691

87,7

1 823

2 282

125,2

0,0

3,3

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje3)                

98 279

40 852

-

164 288

91 216

-

0,2

2,2

Other Asian countries3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija                           

87 735

106 402

121,3

218 164

259 635

119,0

0,4

2,4

Australia

Novi Zeland                         

16 523

18 653

112,9

39 436

44 990

114,1

0,1

2,4

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije              

2 769

3 981

143,8

6 481

9 305

143,6

0,0

2,3

Other countries of Oceania

 

1)       Od 2013. Kosovo i Lihtenštajn izdvojeni su iz ostalih europskih zemalja te se prate samostalno.

2)       Hong Kong, Makao i Tajvan izdvojeni su iz Kine i prate se samostalno.

3)       Tajland je izdvojen iz ostalih azijskih zemalja i prati se samostalno.

 

1)       Since 2013, Kosovo and Liechtenstein have been detached from other European countries and are now observed separately.

2)       Hong Kong, Macao and Taiwan have been detached from China and are now observed separately.

3)       Thailand has been detached from other Asian countries and is now observed separately.

 

 

 

image description

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY TYPES OF ACCOMMODATION FACILITIES

 

Dolasci
Arrivals

Noćenja
Nights

 

 

I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012.

I. – XII. 2012.

I. – XII. 2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno                                       

11 835 160

12 441 476

105,1

62 743 463

64 827 814

103,3

 Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli                                      

4 636 605

4 806 832

103,7

16 377 379

16 590 456

101,3

Hotels

Hoteli baštine                               

         -

z

           -

         -

z

           -

Heritage hotels

Aparthoteli                                 

z

z

124,7

z

z

112,0

All-suite hotels

Turistička naselja                          

419 888

413 346

98,4

2 740 025

2 609 364

95,2

Tourist resorts

Turistički apartmani                        

209 514

200 210

95,6

1 417 746

1 331 985

94,0

Tourist apartments

Pansioni                                    

87 185

80 631

92,5

334 758

276 424

82,6

Boarding houses

Guest house                                 

z

z

75,0

z

z

91,4

Guest houses

Kampovi                                      

2 316 111

2 352 800

101,6

15 778 822

16 084 328

101,9

Camping sites

Kampirališta                                

25 023

37 283

149,0

98 323

159 121

161,8

Small camps

Kamp-odmorišta                              

z

z

281,6

z

z

370,8

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,             
studio-apartmani, kuće za odmor               

443 104

647 824

146,2

2 196 591

3 269 908

148,9

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses

Prenoćišta                                   

61 452

58 157

94,6

180 881

170 607

94,3

Overnight accommodations

Odmarališta                                 

         z

         z

80,4

         z

         z

72,5

Vacation facilities

Hosteli                                      

163 763

232 772

142,1

495 352

650 155

131,3

Hostels

Planinarski domovi                          

6 880

7 396

107,5

11 322

14 391

127,1

Mountain lodges

Lovački domovi                              

3 570

3 468

97,1

7 795

7 980

102,4

Hunting lodges

Učenički ili studentski domovi              

7 235

4 919

68,0

30 599

14 189

46,4

Pupils  or students  homes

Objekti za robinzonski turizam

450

379

84,2

924

947

102,5

Robinson accommodation facilities

Gostionice s pružanjem usluge smještaja                                   

5 318

5 000

94,0

18 408

19 271

104,7

Inns offering accommodation services

Lječilišta                                  

26 509

30 703

115,8

199 703

199 451

99,9

Spas

Brodske kabine                              

         z

         z

78,0

         z

         z

78,0

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni                      

         z

         z

104,0

         z

         z

104,0

Sleeping cars and coushettes

Nekategorizirani objekti                    

54 890

34 623

63,1

322 447

207 809

64,4

Uncategorised facilities

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,             
studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima 

2 977 682

3 166 908

106,4

21 401 023

22 132 361

103,4

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses in households

Kampovi u kućanstvima                       

         z

         z

107,6

         z

         z

107,0

Camping sites in households

Seljačka kućanstva                          

         z

         z

132,2

         z

         z

133,2

Rural households

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti                               

1 465 934

1 486 308

101,4

5 221 326

5 139 627

98,4

 Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli                                      

800 885

801 379

100,1

1 913 965

1 861 646

97,3

Hotels

Hoteli baštine                               

         -

z

           -

         -

z

           -

Heritage hotels

Aparthoteli                                 

z

z

140,5

z

z

123,2

All-suite hotels

Turistička naselja                          

43 718

42 121

96,3

183 382

179 032

97,6

Tourist resorts

Turistički apartmani                        

14 880

12 476

83,8

75 568

50 977

67,5

Tourist apartments

Pansioni                                    

22 031

24 540

111,4

60 450

65 227

107,9

Boarding houses

Guest house                                  

z

z

90,2

z

z

148,6

Guest houses

Kampovi                                     

51 690

57 080

110,4

381 890

414 834

108,6

Camping sites

Kampirališta                                

951

995

104,6

4 661

4 851

104,1

Small camps

Kamp-odmorišta                              

z

z

662,5

z

z

782,1

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,             
studio-apartmani, kuće za odmor               

90 302

107 777

119,4

320 233

385 387

120,3

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses

Prenoćišta                                  

30 225

26 094

86,3

78 595

65 067

82,8

Overnight accommodations

Odmarališta                                 

         z

         z

82,6

         z

         z

71,2

Vacation facilities

Hosteli                                     

56 187

67 333

119,8

175 542

205 954

117,3

Hostels

Planinarski domovi                          

6 201

6 529

105,3

10 167

12 469

122,6

Mountain lodges

Lovački domovi                              

1 748

1 470

84,1

4 101

3 633

88,6

Hunting lodges

Učenički ili studentski domovi              

2 090

1 656

79,2

6 646

5 671

85,3

Pupils  or students  homes

Objekti za robinzonski turizam

251

125

49,8

337

278

82,5

Robinson accommodation facilities

Gostionice s pružanjem usluge smještaja                                  

1 911

1 700

89,0

7 710

10 037

130,2

Inns offering accommodation services

Lječilišta                                  

13 451

16 060

119,4

115 406

114 839

99,5

Spas

Brodske kabine                              

         z

         z

73,7

         z

         z

73,7

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni                      

         z

         z

104,7

         z

         z

104,7

Sleeping cars and coushettes

Nekategorizirani objekti                    

13 890

11 812

85,0

70 195

56 290

80,2

Uncategorised facilities

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,             
studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima 

222 834

220 935

99,1

1 516 831

1 450 338

95,6

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses in households

Kampovi u kućanstvima                       

         z

         z

100,7

         z

         z

111,7

Camping sites in households

Seljačka kućanstva                           

         z

         z

124,7

         z

         z

115,6

Rural households

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti                               

10 369 226

10 955 168

105,7

57 522 137

59 688 187

103,8

 Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli                                       

3 835 720

4 005 453

104,4

14 463 414

14 728 810

101,8

Hotels

Hoteli baštine                               

         -

z

           -

         -

z

           -

Heritage hotels

Aparthoteli                                 

z

z

122,7

z

z

111,3

All-suite hotels

Turistička naselja                          

376 170

371 225

98,7

2 556 643

2 430 332

95,1

Tourist resorts

Turistički apartmani                        

194 634

187 734

96,5

1 342 178

1 281 008

95,4

Tourist apartments

Pansioni                                     

65 154

56 091

86,1

274 308

211 197

77,0

Boarding houses

Guest house                                 

z

z

72,5

z

z

83,0

Guest houses

Kampovi                                     

2 264 421

2 295 720

101,4

15 396 932

15 669 494

101,8

Camping sites

Kampirališta                                

24 072

36 288

150,7

93 662

154 270

164,7

Small camps

Kamp-odmorišta                              

z

z

271,9

z

z

357,4

Quickstop camping

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,             
studio-apartmani, kuće za odmor               

352 802

540 047

153,1

1 876 358

2 884 521

153,7

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses

Prenoćišta                                  

31 227

32 063

102,7

102 286

105 540

103,2

Overnight accommodations

Odmarališta                                 

         z

         z

71,5

         z

         z

76,9

Vacation facilities

Hosteli                                     

107 576

165 439

153,8

319 810

444 201

138,9

Hostels

Planinarski domovi                           

679

867

127,7

1 155

1 922

166,4

Mountain lodges

Lovački domovi                              

1 822

1 998

109,7

3 694

4 347

117,7

Hunting lodges

Učenički ili studentski domovi              

5 145

3 263

63,4

23 953

8 518

35,6

Pupils  or students  homes

Objekti za robinzonski turizam

199

254

127,6

587

669

114,0

Robinson accommodation facilities

Gostionice s pružanjem usluge smještaja                                  

3 407

3 300

96,9

10 698

9 234

86,3

Inns offering accommodation services

Lječilišta                                  

13 058

14 643

112,1

84 297

84 612

100,4

Spas

Brodske kabine                              

         z

         z

78,4

         z

         z

78,4

Vessel cabins

Spavaći i kušet-vagoni                      

         z

         z

103,4

         z

         z

103,4

Sleeping cars and coushettes

Nekategorizirani objekti                    

41 000

22 811

55,6

252 252

151 519

60,1

Uncategorised facilities

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,             
studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima 

2 754 848

2 945 973

106,9

19 884 192

20 682 023

104,0

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses in households

Kampovi u kućanstvima                       

         z

         z

107,9

         z

         z

106,6

Camping sites in households

Seljačka kućanstva                           

         z

         z

141,2

         z

         z

153,3

Rural households

 

 

 

image description

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci
Arrivals

noćenja
Nights

dolasci
Arrivals

noćenja
Nights

 

 

I. – XII.
2012.

I. – XII.
2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012
.

I. – XII.
2012.

I. – XII.
2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012
.

I. – XII.
2012.

I. – XII.
2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012
.

I. – XII.
2012.

I. – XII.
2013.

indeksi
Indices

I. – XII. 2013.
I. – XII. 2012
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

7 356 639

7 748 156

105,3

40 281 403

41 993 618

104,3

4 478 521

4 693 320

104,8

22 462 060

22 834 196

101,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

933 808

954 417

102,2

3 504 524

3 444 177

98,3

532 126

531 891

100,0

1 716 802

1 695 450

98,8

Domestic tourists

Strani turisti

6 422 831

6 793 739

105,8

36 776 879

38 549 441

104,8

3 946 395

4 161 429

105,4

20 745 258

21 138 746

101,9

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKPJS-u 2012., GRADOVIMA I OPĆINAMA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2013.
      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, AT NUTS, TOWNS AND MUNICIPALITIES, JANUARY – DECEMBER 2013

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi  I. – XII. 2013.
Indices  I. – XII. 2012.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska                

dolasci/ arrivals

12 441 476

1 486 308

10 955 168

105,1

101,4

105,7

Republic of Croatia                

noćenja/ nights 

64 827 814

5 139 627

59 688 187

103,3

98,4

103,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska                 

dolasci/ arrivals

10 936 729

1 013 960

9 922 769

104,2

98,6

104,8

Adriatic Croatia                   

noćenja/ nights 

62 090 899

4 174 205

57 916 694

103,0

97,2

103,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija        

dolasci/ arrivals

2 380 034

278 481

2 101 553

101,1

95,9

101,9

County of Primorje-Gorski kotar    

noćenja/ nights 

12 348 195

1 108 359

11 239 836

103,1

98,4

103,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                

 

 

 

 

 

 

  Bakar                            

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

100,6

96,3

105,9

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

108,2

109,0

106,5

  Cres                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

104,9

120,1

104,2

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

106,1

108,9

106,0

  Crikvenica                        

dolasci/ arrivals

245 459

48 839

196 620

100,7

98,8

101,2

                                   

noćenja/ nights 

1 369 377

255 769

1 113 608

100,2

99,4

100,4

  Čabar                            

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

71,1

82,4

40,0

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

72,9

74,2

68,7

  Delnice                          

dolasci/ arrivals

9 271

5 298

3 973

102,6

96,1

112,7

                                    

noćenja/ nights 

20 614

10 948

9 666

94,3

91,7

97,4

  Kastav                           

dolasci/ arrivals

2 950

842

2 108

100,5

98,1

101,5

                                   

noćenja/ nights 

7 374

1 453

5 921

110,3

101,8

112,5

  Kraljevica                        

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

83,6

61,2

87,4

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

90,0

67,3

94,1

  Krk                              

dolasci/ arrivals

167 693

5 877

161 816

113,3

98,7

114,0

                                   

noćenja/ nights 

969 056

28 478

940 578

112,9

81,6

114,2

  Mali Lošinj                      

dolasci/ arrivals

252 808

31 536

221 272

101,5

97,8

102,0

                                    

noćenja/ nights 

1 812 573

181 958

1 630 615

102,2

99,1

102,5

  Novi Vinodolski                  

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

96,7

95,7

96,9

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

98,6

94,3

99,2

  Opatija                          

dolasci/ arrivals

369 691

56 233

313 458

106,9

97,1

108,9

                                   

noćenja/ nights 

1 122 805

136 086

986 719

105,2

96,1

106,6

  Rab                              

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

102,2

91,1

103,3

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

102,7

90,5

103,6

  Rijeka                           

dolasci/ arrivals

209 301

30 239

179 062

87,0

89,0

86,7

                                   

noćenja/ nights 

277 252

46 012

231 240

91,0

90,9

91,0

  Vrbovsko                         

dolasci/ arrivals

1 482

982

500

98,1

94,3

106,4

                                   

noćenja/ nights 

6 734

3 898

2 836

106,9

102,5

113,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities              

                

 

 

 

 

 

 

  Baška                            

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

98,4

81,7

99,5

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

102,5

96,0

102,8

  Brod Moravice                    

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

400,0

300,0

         -

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

674,0

366,0

         -

  Čavle                            

dolasci/ arrivals

2 249

681

1 568

120,8

91,5

140,3

                                   

noćenja/ nights 

5 008

1 642

3 366

128,7

110,7

139,8

  Dobrinj                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

103,2

85,7

103,8

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

105,7

95,8

106,0

  Fužine                           

dolasci/ arrivals

7 129

5 124

2 005

121,0

122,4

117,6

                                    

noćenja/ nights 

22 059

14 881

7 178

129,5

132,9

123,0

  Jelenje                          

dolasci/ arrivals

987

156

831

108,0

101,3

109,3

                                   

noćenja/ nights 

3 549

922

2 627

173,1

224,9

160,2

  Lokve                            

dolasci/ arrivals

754

495

259

79,0

72,8

94,2

                                   

noćenja/ nights 

2 327

1 268

1 059

87,5

82,1

95,1

  Lovran                           

dolasci/ arrivals

71 173

8 411

62 762

110,6

112,9

110,3

                                   

noćenja/ nights 

274 259

22 932

251 327

106,6

104,2

106,9

  Malinska-Dubašnica               

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

101,0

83,5

103,2

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

101,5

94,2

102,1

  Matulji                          

dolasci/ arrivals

7 616

1 483

6 133

114,2

96,6

119,4

                                   

noćenja/ nights 

33 319

6 533

26 786

137,8

132,9

139,1

  Mošćenička Draga                 

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

105,8

77,4

107,1

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

107,4

85,5

108,2

  Mrkopalj                         

dolasci/ arrivals

4 750

3 868

882

105,2

97,5

160,9

                                   

noćenja/ nights 

13 031

10 708

2 323

111,2

102,0

190,4

  Omišalj                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

98,4

106,5

97,8

                                    

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

103,7

122,6

102,1

  Punat                            

dolasci/ arrivals

97 508

3 373

94 135

95,8

98,3

95,7

                                   

noćenja/ nights 

569 120

18 635

550 485

97,5

102,6

97,4

  Ravna Gora                       

dolasci/ arrivals

6 456

3 413

3 043

166,7

109,6

400,9

                                   

noćenja/ nights 

12 355

8 360

3 995

129,4

98,9

364,5

  Skrad                            

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

114,2

87,6

269,4

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

152,2

104,8

300,0

  Vinodolska općina                

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

95,0

71,1

98,1

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

97,0

85,2

97,7

  Viškovo                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

125,0

107,0

156,0

                                    

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

120,2

67,7

180,1

  Vrbnik                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

103,9

86,2

104,6

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

106,3

87,7

106,9

  Kostrena                         

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

98,1

109,0

90,2

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

113,9

145,2

97,9

  Lopar                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

100,3

81,0

101,2

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

104,1

100,3

104,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija             

dolasci/ arrivals

493 164

28 507

464 657

105,6

90,2

106,7

County of Lika-Senj                

noćenja/ nights 

1 949 651

108 057

1 841 594

106,9

100,6

107,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                

 

 

 

 

 

 

  Gospić                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

104,1

95,0

106,6

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

107,8

122,7

101,7

  Novalja                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

106,9

85,9

108,3

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

108,0

93,7

108,8

  Otočac                           

dolasci/ arrivals

16 997

1 799

15 198

148,4

87,3

161,7

                                    

noćenja/ nights 

22 329

3 660

18 669

135,0

82,6

154,2

  Senj                             

dolasci/ arrivals

58 036

5 179

52 857

98,3

93,5

98,7

                                   

noćenja/ nights 

280 154

19 035

261 119

103,1

120,9

102,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities              

                

 

 

 

 

 

 

  Brinje                           

dolasci/ arrivals

         z

         -

         z

43,8

         -

53,8

                                   

noćenja/ nights 

         z

         -

         z

52,4

         -

68,8

  Donji Lapac                      

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

         -

         -

         -

  Karlobag                         

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

100,8

86,0

101,9

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

103,9

121,8

103,1

  Lovinac                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         -

         -

         -

         -

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         -

         -

         -

         -

  Perušić                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

151,1

147,7

152,9

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

158,1

109,1

201,8

  Plitvička Jezera                 

dolasci/ arrivals

192 840

7 365

185 475

105,0

91,6

105,6

                                   

noćenja/ nights 

256 253

10 834

245 419

106,1

91,9

106,9

  Vrhovine                         

dolasci/ arrivals

175

         -

175

23,9

         -

24,5

                                   

noćenja/ nights 

266

         -

266

25,4

         -

26,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska županija                  

dolasci/ arrivals

1 086 788

137 672

949 116

101,2

87,0

103,6

County of Zadar                    

noćenja/ nights 

6 747 858

700 517

6 047 341

99,5

83,9

101,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                

 

 

 

 

 

 

  Benkovac                         

dolasci/ arrivals

1 244

1

1 243

265,2

2,5

289,7

                                   

noćenja/ nights 

9 472

4

9 468

291,9

1,5

317,8

  Biograd na Moru                  

dolasci/ arrivals

131 019

22 686

108 333

111,9

106,9

113,0

                                   

noćenja/ nights 

773 812

110 958

662 854

111,1

104,0

112,4

  Nin                              

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

94,0

63,3

97,8

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

93,0

71,3

94,5

  Obrovac                          

dolasci/ arrivals

7 013

997

6 016

125,9

106,7

129,7

                                    

noćenja/ nights 

63 821

6 288

57 533

129,3

104,5

132,7

  Pag                              

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

101,0

104,1

100,7

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

100,3

104,0

100,0

  Zadar                            

dolasci/ arrivals

320 220

47 922

272 298

113,1

91,8

117,9

                                   

noćenja/ nights 

1 203 966

135 370

1 068 596

115,5

84,4

121,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities               

                

 

 

 

 

 

 

  Bibinje                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

115,6

97,5

117,6

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

112,2

90,7

114,7

  Jasenice                          

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

96,2

71,2

102,7

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

97,1

69,0

103,1

  Kali                             

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

131,6

142,9

130,4

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

126,7

137,5

125,5

  Pakoštane                        

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

92,6

91,1

92,7

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

100,5

92,5

101,4

  Pašman                           

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

100,1

85,3

102,3

                                   

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

96,8

80,1

99,3

  Poličnik

dolasci/ arrivals

         z

         z

         z

         -

         -

         -

 

noćenja/ nights 

         z

         z

         z

         -