Description: Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: L.                                                  ZAGREB, 1. SRPNJA 2013./ 1 JULY, 2013                                           BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2012.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2012

 

 

 

U ovom priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2003. do 2012. te za razinu županija od 2008. do 2012.

 

This first release contains data on the international and internal migration of population of the Republic of Croatia for the period from 2003 to 2012 and data at the county level for the period from 2008 to 2012.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije za 2011. i 2012. obrađeni su prema novoj metodologiji.

 

In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, data for 2011 and 2012 have been processed according to a new methodology.

 

 

 

U 2012. godini 8 959 osoba doselio se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku, a 12 877 osoba odselilo se u inozemstvo. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -3 918.

 

In 2012, there were 8 959 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 12 877 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had the negative net migration with foreign countries that amounted to -3 918.

 

 

 

Negativni migracijski saldo rezultat je manjeg broja doseljenih osoba od broja odseljenih osoba.

 

The negative net migration is the result of a lower number of immigrants than the number of emigrants.

 

 

 

U 2012. iz inozemstva se doselilo 47,0% hrvatskih državljana i 52,9% stranaca, a odselilo se 84,1% hrvatskih državljana i 14,8% stranaca (za 1,1% osoba državljanstvo je nepoznato). Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 47,3% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Srbiju (31,0%) te u Bosnu i Hercegovinu (25,0%).

 

In 2012, there were 47.0% of Croatian citizens and 52.9% of aliens who immigrated into the Republic of Croatia, while 84.1% of Croatian citizens and 14.8% of aliens emigrated abroad (there were 1.1% of persons whose citizenship was unknown). Out of the total number of immigrants, there were 47.3% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 31.0% of persons departed to Serbia and 25.0% of persons departed to Bosnia and Herzegovina.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (51,8%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo veći je udio žena (50,4%).

 

With regard to sex, out of the total number of immigrants, there were more men than women (51.8%). Out of the total number of emigrants, there were more women (50.4%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2012. najveći je udio imao Grad Zagreb (25,8%) i Splitsko-dalmatinska županija (14,0%). Prema broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo u 2012. na prvome je mjestu Grad Zagreb s 15,4% od ukupnog broja odseljenih, slijede Splitsko-dalmatinska županija s 10,1% i Sisačko-moslavačka županija s 9,5%.

 

In 2012, the greatest share in the total number of persons that immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (25.8%) and the County of Split-Dalmatia (14.0%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (15.4%), followed by the County of Split-Dalmatia (10.1%) and the County of Sisak-Moslavina (9.5%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2012. naselje stalnog stanovanja (prebivalište) unutar Republike Hrvatske promijenilo je 68 839 osoba.

 

In 2012, there were 68 839 persons who changed their place of permanent residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Repub

ike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina starosti (46,0%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,9%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia was aged 20 − 39 (46.0%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.9%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2012., najviše osoba (40,1%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 39,1% osoba, a između naselja istoga grada/općine 20,8% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2012, the largest number of persons (40.1%) migrated between counties, 39.1% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 20.8% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2012. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2012 were recorded in the County of Split-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima pet županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (1 832 osobe). Negativan saldo migracije među županijama ima petnaest županija, s time da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-725 osoba) i Sisačko-moslavačkoj županiji (-584 osobe).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, five counties and the City of Zagreb had the positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (1 832 persons). Fifteen counties had the negative net migration between counties. The largest negative net migration was recorded in the County of Vukovar-Sirmium(-725 persons) and the County of Sisak-Moslavina (-584 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2012.

 

The total migration of population in 2012

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2012. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imali su Grad Zagreb (2 152 osobe) i Zadarska županija (727 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Sisačko-moslavačka županija (-1 529 osoba) i Vukovarsko-srijemska županija
(-871 osoba).

 

The largest positive total net migration of population in 2012 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (2 152 persons) and the County of Zadar (727 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Sisak-Moslavina (-1 529 persons) and the County of Vukovar-Sirmium (-871 persons).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2003.

18 455

6 534

11 921

2004.

18 383

6 812

11 571

2005.

14 230

6 012

8 218

2006.

14 978

7 692

7 286

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije za 2011. i 2012. obrađeni su prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, data for 2011 and 2012 have been processed according to a new methodology.

 

 

 

Description: 01

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA
       
INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 541

7 488

8 468

9 940

4 985

9 860

8 534

12 699

8 959

12 877

Total

Hrvatska

12 525

6 623

7 621

8 637

4 176

9 623

4 720

9 518

4 208

10 836

Croatia

Europa

1 848

 429

729

135

735

94

3 381

2 318

4 199

1 660

Europe

Europska unija

536

64

201

23

149

12

1 052

 671

1 342

649

European Union

Austrija

 47

-

21

3

10

-

60

 68

 114

55

Austria

Belgija

5

-

-

-

1

-

7

 7

 11

2

Belgium

Češka

21

-

9

-

2

-

24

 21

 40

16

Czech Republic

Francuska

 8

 4

2

-

5

-

40

 68

 54

41

France

Italija

 58

 8

21

1

18

-

129

 112

 170

101

Italy

Mađarska

 18

-

8

1

1

1

38

 48

 53

40

Hungary

Nizozemska

 6

 4

6

1

8

-

27

 12

 37

13

Netherlands

Njemačka

 139

 17

50

3

39

4

244

 98

 242

117

Germany

Poljska

 16

 2

6

-

9

1

34

 13

 34

22

Poland

Rumunjska

 20

 2

10

-

4

-

40

 28

 70

15

Romania

Slovačka

24

1

2

2

2

-

50

 16

 47

45

Slovakia

Slovenija

 127

 24

51

10

36

5

215

 73

 304

83

Slovenia

Švedska

 6

 1

1

1

-

-

21

 10

 22

8

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 22

-

7

-

9

-

50

 36

 55

39

United Kingdom

Ostale europske zemlje

1 312

365

528

112

586

82

2 329

1 647

2 857

1 011

Other European countries

Bosna i Hercegovina

 639

 242

341

80

436

55

1 219

1 225

1 516

601

Bosnia and Herzegovina

Makedonija

 169

 20

50

4

36

6

185

 95

 260

57

Macedonia

Rusija

 40

-

15

1

12

1

147

 36

 174

56

Russian Federation

Srbija

 364

 95

75

27

47

17

397

 161

 470

163

Serbia

Crna Gora

 10

 2

5

-

3

-

34

 7

 40

20

Montenegro

Švicarska

 18

 2

4

-

3

-

21

 9

 18

8

Switzerland

Ukrajina

 36

 2

7

-

5

-

52

 25

 89

22

Ukraine

Azija

 93

-

93

1

44

1

256

 125

 300

131

Asia

Kina

60

-

77

-

35

-

175

 68

 186

82

China

Afrika

 15

 1

1

-

2

-

38

 9

 53

13

Africa

Sjeverna i Srednja Amerika

 40

 3

17

-

24

1

87

 81

 133

68

North and Central America

Kanada

 4

 3

5

-

4

-

8

 9

 21

7

Canada

SAD

 30

-

11

-

18

1

66

 70

 103

55

USA

Južna Amerika

 7

 1

1

-

3

-

35

 16

 43

24

South America

Oceanija

 10

-

2

2

1

-

12

 9

 13

7

Oceania

Australija

 10

-

2

2

1

-

6

 8

 12

5

Australia

Nepoznato

 3

 431

4

1 165

-

141

5

 623

 10

138

Unknown

 

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2012. PREMA STAROSTI I SPOLU

INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2012

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

8 959

4 639

4 320

12 877

6 381

6 496

 0 – 4

 228

 117

 111

 154

 85

 69

 5 – 9

 223

 112

 111

 311

 158

 153

10 – 14

 228

 134

 94

 331

 166

 165

15 – 19

 656

 383

 273

 596

 306

 290

20 – 24

1 199

 592

 607

 971

 501

 470

25 – 29

1 256

 574

 682

1 269

 631

 638

30 – 34

1 077

 532

 545

1 181

 585

 596

35 – 39

 832

 444

 388

1 180

 574

 606

40 – 44

 654

 345

 309

1 131

 558

 573

45 – 49

 558

 330

 228

1 009

 523

 486

50 – 54

 467

 261

 206

 972

 526

 446

55 – 59

 431

 221

 210

1 039

 474

 565

60 – 64

 436

 220

 216

1 019

 458

 561

65 – 69

 298

 168

 130

 666

 362

 304

70 – 74

 212

 122

 90

 521

 269

 252

75 i više
75 and over

 204

 84

 120

 527

 205

 322

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2012. PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

        INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2012

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Aliens

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Aliens

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

8 959

4 208

4 741

10

12 877

10 836

1 903

138

Total

Europa

8 059

3 943

4 110

6

11 858

10 130

1 599

129

Europe

Europska unija

2 009

650

1 354

5

3 877

3 216

646

15

European Union

Austrija

208

94

114

-

537

476

57

4

Austria

Belgija

11

1

10

-

15

12

3

 -

Belgium

Češka

42

2

40

-

50

34

16

 -

Czech Republic

Francuska

85

33

52

-

86

42

43

1

France

Italija

212

37

171

4

395

293

100

2

Italy

Mađarska

61

7

54

-

43

2

41

 -

Hungary

Nizozemska

45

11

34

-

176

164

9

3

Netherlands

Njemačka

620

350

270

-

1 883

1 765

116

2

Germany

Poljska

37

4

33

-

23

4

19

 -

Poland

Rumunjska

78

5

73

-

19

4

15

 -

Romania

Slovačka

48

1

47

-

52

6

46

 -

Slovakia

Slovenija

365

66

299

-

343

258

82

3

Slovenia

Švedska

40

22

18

-

71

63

8

 -

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

57

5

52

-

90

53

37

 -

United Kingdom

Ostale europske zemlje

6 050

3 293

2 756

1

7 981

6 914

953

114

Other European countries

Bosna i Hercegovina

4 242

2 794

1 448

-

3 221

2 641

571

9

Bosnia and Herzegovina

Makedonija

299

40

259

-

69

17

52

 -

Macedonia

Rusija

184

13

171

-

57

3

54

 -

Russian Federation

Srbija

769

266

502

1

3 995

3 735

161

99

Serbia

Crna Gora

48

13

35

-

186

165

16

5

Montenegro

Švicarska

126

104

22

-

292

283

9

 -

Switzerland

Ukrajina

97

8

89

-

23

2

21

 -

Ukraine

Azija

291

5

286

-

153

33

120

 -

Asia

Kina

174

1

173

-

76

1

75

 -

China

Afrika

58

6

52

-

30

18

12

 -

Africa

Sjeverna i Srednja Amerika

240

107

133

-

298

233

60

5

North and Central America

Kanada

73

53

20

-

96

86

7

3

Canada

SAD

157

54

103

-

194

145

47

2

USA

Južna Amerika

58

17

41

-

32

7

25

 -

South America

Oceanija

118

105

13

-

137

125

9

3

Oceania

Australija

113

101

12

-

128

119

6

3

Australia

Novi Zeland

5

4

1

-

9

6

3

 -

New Zealand

Nepoznato

135

25

106

4

369

290

78

1

Unknown

 

 

 

Description: 02

 

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

14 541

7 488

8 468

9 940

4 985

9 860

8 534

12 699

8 959

12 877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

819

224

470

180

341

312

520

400

534

420

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

110

41

62

28

65

36

78

45

59

114

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

571

1 172

249

1 342

161

1 094

266

1 307

272

1 217

Karlovačka

Karlovac

337

402

175

786

77

373

122

541

184

601

Varaždinska

Varaždin

175

83

134

77

67

64

140

98

71

115

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

118

69

56

57

32

77

73

83

66

78

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

228

187

91

228

28

302

104

449

76

303

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

943

299

479

255

291

300

727

617

840

672

Ličko-senjska

Lika-Senj

226

392

117

581

66

400

146

434

132

498

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

273

224

135

673

79

252

66

228

82

285

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

152

216

61

303

43

291

57

414

67

589

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

668

265

336

827

185

333

248

325

226

395

Zadarska županija

Zadar

1 368

504

669

477

373

368

563

533

473

546

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

765

643

441

618

232

539

401

611

427

746

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

871

483

438

800

153

860

246

1 016

257

1 107

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

763

500

429

804

190

931

311

772

353

499

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

1 756

466

1 140

541

823

1 041

1 226

1 249

1 250

1 303

Istarska

Istria

1 088

174

474

213

293

468

606

946

735

889

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

939

166

682

186

300

386

503

510

467

418

Međimurska

Međimurje

106

66

93

57

74

68

88

122

81

95

Grad Zagreb

City of Zagreb

2 265

912

1 737

907

1 112

1 365

2 043

1 999

2 307

1 987

 

 

 

Description: 03

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

 

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2003.

84 444

18 545

32 610

33 289

2004.

79 800

16 993

30 930

31 877

2005.

78 018

16 464

30 224

31 330

2006.

80 757

17 999

30 747

32 011

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

 

 

 

Description: 04

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2012.
       
PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2012

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima
istoga grada/općine

Between settlements
of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

68 839

14 314

26 908

27 617

Total

Total

 

muškarci

31 063

6 386

11 896

12 781

Men

 

 

žene

37 776

7 928

15 012

14 836

Women

 

0 – 4

ukupno

4 965

 933

2 135

1 897

Total

0 4

 

muškarci

2 557

 467

1 103

 987

Men

 

 

žene

2 408

 466

1 032

 910

Women

 

5 – 9

ukupno

3 538

 909

1 507

1 122

Total

5 9

 

muškarci

1 772

 442

 789

 541

Men

 

 

žene

1 766

 467

 718

 581

Women

 

10 – 14

ukupno

2 774

 802

1 139

 833

Total

10 14

 

muškarci

1 364

 440

 530

 394

Men

 

 

žene

1 410

 362

 609

 439

Women

 

15 – 19

ukupno

4 019

1 053

1 727

1 239

Total

15 19

 

muškarci

1 691

 444

 741

 506

Men

 

 

žene

2 328

 609

 986

 733

Women

 

20 – 24

ukupno

6 973

1 466

2 815

2 692

Total

20 24

 

muškarci

2 009

 397

 731

 881

Men

 

 

žene

4 964

1 069

2 084

1 811

Women

 

25 – 29

ukupno

10 639

2 061

4 092

4 486

Total

25 29

 

muškarci

3 709

 708

1 335

1 666

Men

 

 

žene

6 930

1 353

2 757

2 820

Women

 

30 – 34

ukupno

8 248

1 573

3 114

3 561

Total

30 34

 

muškarci

3 771

 714

1 406

1 651

Men

 

 

žene

4 477

 859

1 708

1 910

Women

 

35 – 39

ukupno

5 776

1 200

2 210

2 366

Total

35 39

 

muškarci

2 927

 586

1 103

1 238

Men

 

 

žene

2 849

 614

1 107

1 128

Women

 

40 – 44

ukupno

4 058

 829

1 567

1 662

Total

40 44

 

muškarci

2 205

 431

 821

 953

Men

 

 

žene

1 853

 398

 746

 709

Women

 

45 – 49

ukupno

3 467

 787

1 316

1 364

Total

45 49

 

muškarci

1 859

 420

 684

 755

Men

 

 

žene

1 608

 367

 632

 609

Women

 

50 – 54

ukupno

3 321

 769

1 270

1 282

Total

50 54

 

muškarci

1 731

 373

 651

 707

Men

 

 

žene

1 590

 396

 619

 575

Women

 

55 – 59

ukupno

3 232

 640

1 250

1 342

Total

55 59

 

muškarci

1 591

 329

 605

 657

Men

 

 

žene

1 641

 311

 645

 685

Women

 

60 – 64

ukupno

3 216

 559

1 191

1 466

Total

60 64

 

muškarci

1 672

 296

 630

 746

Men

 

 

žene

1 544

 263

 561

 720

Women

 

65 – 69

ukupno

2 004

 328

 679

 997

Total

65 69

 

muškarci

1 048

 169

 360

 519

Men

 

 

žene

 956

 159

 319

 478

Women

 

70 – 74

ukupno

1 325

 196

 464

 665

Total

70 74

 

muškarci

 655

 105

 224

 326

Men

 

 

žene

 670

 91

 240

 339

Women

 

75 i više

ukupno

1 284

 209

 432

 643

Total

75 and over

 

muškarci

 502

 65

 183

 254

Men

 

 

žene

 782

 144

 249

 389

Women

 

 

 

 

Description: 05

 

 

 

Description: 06

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2012. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA
        I ODSELJENJA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION
        AND EMIGRATION,
2012

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo
migracije
među
županijama

Net migration

between
counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge
županije

From

 another
 county

ukupno

Total

u drugu
županiju

Into another
county

među naseljima
istoga
grada/općine

Between settlements
 of same town/municipality

među
gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

68 839

27 617

68 839

27 617

0

14 314

26 908

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 499

3 777

5 899

3 177

600

1 443

1 279

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

1 648

 549

1 762

 663

-114

 404

 695

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 437

 771

3 021

1 355

-584

 871

 795

Karlovačka

Karlovac

1 943

 607

2 030

 694

-87

 586

 750

Varaždinska

Varaždin

2 361

 555

2 441

 635

-80

 603

1 203

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

1 567

 514

1 640

 587

-73

 348

 705

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

1 941

 603

2 288

 950

-347

 605

 733

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

6 219

1 800

6 019

1 600

200

 718

3 701

Ličko-senjska

Lika-Senj

 924

 438

 893

 407

31

 329

 157

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

1 186

 411

1 430

 655

-244

 310

 465

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

1 106

 337

1 394

 625

-288

 293

 476

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

1 913

 629

2 443

1 159

-530

 212

1 072

Zadarska

Zadar

3 702

1 749

2 902

 949

800

 361

1 592

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

4 352

1 100

4 799

1 547

-44

1 024

2 228

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 960

 870

1 967

 877

-7

 473

 617

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

2 205

 734

2 930

1 459

-725

 193

1 278

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

8 249

1 799

8 365

1 915

-116

1 269

5 181

Istarska

Istria

3 973

1 195

3 605

 827

368

 723

2 055

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

2 240

 673

2 279

 712

-39

 618

 949

Međimurska

Međimurje

1 527

 265

1 677

 415

-150

 285

 977

Grad Zagreb

City of Zagreb

10 887

8 241

9 055

6 409

1 832

2 6461)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2012.

      TOTAL MIGRATION IN 2012

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2012. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2012

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge
županije

From another county

iz
inozemstva

From abroad

ukupno

Total

u drugu
županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

27 617

8 959

-1)

27 617

12 877

-1)

0

-3 918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

4 311

3 777

534

3 597

3 177

420

714

600

114

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

608

 549

59

777

 663

114

-169

-114

-55

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 043

 771

272

2 572

1 355

1 217

-1 529

-584

-945

Karlovačka

Karlovac

791

 607

184

1 295

 694

601

-504

-87

-417

Varaždinska

Varaždin

626

 555

71

750

 635

115

-124

-80

-44

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

580

 514

66

665

 587

78

-85

-73

-12

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

679

 603

76

1 253

 950

303

-574

-347

-227

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

2 640

1 800

840

 2 272

1 600

672

368

200

168

Ličko-senjska

Lika-Senj

570

 438

132

905

 407

498

-335

31

-366

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

493

 411

82

940

 655

285

-447

-244

-203

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

404

 337

67

1 214

 625

589

-810

-288

-522

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

855

 629

226

1 554

1 159

395

-699

-530

-169

Zadarska

Zadar

2 222

1 749

473

1 495

 949

546

727

800

-73

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

1 527

1 100

427

2 293

1 547

746

-766

-447

-319

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 127

 870

257

1 984

 877

1 107

-857

-7

-850

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

1 087

 734

353

1 958

1 459

499

-871

-725

-146

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

3 049

1 799

1 250

3 218

1 915

1 303

-169

-116

-53

Istarska

Istria

1 930

1 195

735

1 716

 827

889

214

368

-154

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

1 140

 673

467

1 130

 712

418

10

-39

49

Međimurska

Međimurje

346

 265

81

510

 415

95

-164

-150

-14

Grad Zagreb

City of Zagreb

10 548

8 241

2 307

8 396

6 409

1 987

2 152

1 832

320

 

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

Description: 07

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Odjelu za upravne poslove Ministarstva unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu (NN, br. 144/12.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Department for Administrative Affairs of the Ministry of the Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Permanent Residence Act (NN, No. 144/12). The Aliens Act (NN, No. 130/11) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of aliens in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci statistike vanjske migracije za 2011. i 2012. obrađeni su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistikama Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti.

 

International migration statistics for 2011 and 2012 are processed according to a new methodology based on the UN Recommendations on Statistics of International Migration and the Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection.

 

 

 

Preuzimanje i provedba pravne stečevine Europske unije za područje migracija obveza je koja proizlazi iz procesa pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji.

 

Adoption and implementation of the acquis communautaire in the field of migration is the obligation arising from the process of accession of the Republic of Croatia into the full membership in the European Union.

 

 

 

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

 

The statistical definition of international migrant is based on the concept of usual residence. According to this concept, immigrants from abroad and emigrants to foreign countries are persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

 

Data on migration comprise Croatian citizens and aliens who have been granted temporary or permanent stay in the Republic of Croatia.

 

 

 

Prema metodologiji koja se upotrebljavala do 2010. podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

According to the methodology that was used until 2010, the international migration statistics included the citizens of the Republic of Croatia and aliens with the granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered or cancelled their place of permanent residence in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Migration is the spatial movement of people.

 

 

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

A migrant is a person who changed a place of residence (immigrant, emigrant).

 

 

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

 

Internal migration of population is the change of permanent residence on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

 

International migration of population is the change of a country of usual residence.

 

 

 

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile prebivalište unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

 

The internal migration statistics collects and processes data on migration flows of population on the territory of the Republic of Croatia, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their place of permanent residence in a given calendar year.

 

 

 

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja u određenoj kalendarskoj godini.

 

The international migration statistics collects and processes data on international migration flows, that is, the data on number and characteristics of persons who changed their country of usual residence in a given calendar year.

 

 

 

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

 

Place of permanent residence, according to Article 2 of the Permanent Residence Act, is "a place and address in the Republic of Croatia where a person settled with an intention of staying permanently in order to exercise their rights and commitments related to life interests such as family, professional, economic, social, cultural and other interests".

 

 

 

Privremeni boravak, prema članku 47. Zakona o strancima, "odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 

Temporary stay, according to Article 47 of the Aliens Act, "shall be granted to an alien who intends to stay or stays in the Republic of Croatia for the following purposes:

 

 

 

1.

spajanja obitelji,

 

1.

Family reunification,

2.

srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,

 

2.

Secondary school education and university studies,

3.

znanstvenog istraživanja,

 

3.

Scientific research,

4.

humanitarnog razloga,

 

4.

Humanitarian grounds,

5.

rada i

 

5.

Work,

6.

rada raspoređenog radnika.

 

6.

Work of posted workers.

 

 

 

Iznimno, strancu se može odobriti privremeni boravak i u druge svrhe najduže do 6 mjeseci u godini dana". Prema članku 52. Zakona o strancima, "odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana".

 

Exceptionally, an alien may be granted a temporary stay for other purposes as well, at most up to six months in the course of one year". According to Article 52 of the Aliens Act, "a temporary stay permit shall be issued for the term of validity of up to one year".

 

 

 

Stalni boravak, prema članku 92. Zakona o strancima, "može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do deset mjeseci ukupno ili jednokratno do šest mjeseci".

 

Permanent stay, according to Article 92 of the Aliens Act, "may be granted if an alien had approved temporary stay for an uninterrupted period of five years before the submission of the application. It shall be deemed that an alien had an uninterrupted stay in the Republic of Croatia if, within a period of five years, he/she was absent from the Republic of Croatia on multiple occasions up to 10 months in total, or up to six months in the case of a one-time absence".

 

 

 

Državljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s državom koja pojedincu priznaje poseban pravni status. Hrvatsko državljanstvo, prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 28/92., 113/93. i 130/11.) stječe se podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem i po međunarodnim ugovorima. Hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom, odricanjem i po međunarodnim ugovorima.

 

Citizenship is defined as person's permanent legal relation with a state, which admits a special legal status to a person. Croatian citizenship can be obtained according to the Croatian Citizenship Act (NN, Nos. 53/91, 28/92, 113/93 and 130/11) by origin, birth on the territory of the Republic of Croatia, naturalisation and on the basis of international contracts. Citizenship of the Republic of Croatia terminates: by discharge, renouncement and in accordance with international agreements.

 

 

 

Stranac je, prema članku 2. Zakona o strancima, "osoba koja nije hrvatski državljanin".

 

An alien, according to Article 2 of the Aliens Act, is "any person who is not a Croatian national".

 

 

 

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika. Ako je više odseljenih nego doseljenih, riječ je o negativnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja ili države.

 

Net migration of population (migration balance) is the difference between the number of immigrants and emigrants of a particular area or country in a given period of time. The contribution of migration to overall population growth or decline is due to positive or negative net migration (net migration is positive when the number of immigrants exceeds the number of emigrants, or net migration is negative when the opposite is true).

 

 

 

Saldo ukupne migracije stanovništva pojedine županije izračunan je kao razlika ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz te županije u druge županije i inozemstvo.

 

Total net migration of population of the county is the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad.

 

 

 

Starost migranata iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku preseljenja. Svaka starosna skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini od 15 do 19 godina obuhvaćene osobe koje su navršile 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Age of migrants is presented as an age reached at the moment of migration. Each age group includes persons who reached age within limits of an interval. For example, the age group from 15 to 19 years includes all persons who have reached 15 years and more, but have not yet turned 20.

 

 

 

 

 

 

Teritorijalni ustroj

 

Territorial constitution

 

 

 

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2012.

 

Data on migration are presented by territorial constitution as on 31 December 2012, according to the Act on the Territory of Counties, Cities and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, No. 86/06).

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

npr.

na primjer

 

UN

United Nations

tj.

to jest

 

USA

United States of America

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

 

 

UN

Ujedinjeni narodi

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 


-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Grozdana Stolnik i Ivana Lasan

Prepared by: Grozdana Stolnik and Ivana Lasan

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199