image description

 

GODINA/ YEAR: L.                                              ZAGREB, 25. OŽUJKA 2014./ 25 MARCH, 2014                                      BROJ/ NUMBER: 9.2.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I DJELATNOSTIMA, stanje u ožujku 2013.

DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNING AND BY ECONOMIC ACTIVITIES, SITUATION AS IN MARCH 2013

 

 

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2013. vidi se da je 1,4% zaposlenih primilo neto plaću do 2 200 kuna. Neto plaću od 2 200 do 5 000 kuna primilo je 55,3% zaposlenih, a neto plaću od 5 000 do 10 000 kuna primilo je 39,6% zaposlenih. Neto plaću iznad 10 000 kuna primilo je 5,7% zaposlenih u pravnim osobama.

 

Regarding the amount of the average net earning paid off for March 2013, the structure of persons in paid employment in legal entities of the Republic of Croatia shows that 1.4% of them received up to 2 200 kuna, 55.3% received from 2 200 to 5 000 kuna and 39.6% from 5 000 to 10 000 kuna, while 5.7% of persons in paid employment in legal entities received the net earning that exceeded 10 000 kuna.

 

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK 2013. I PREMA NKD-u 2007.1)

      DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNING FOR MARCH 2013,
      ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu2)

Number of persons in employment who
received
their pay2)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
 za ožujak 2013., %

Structure of persons in employment, by amounts of net earnings for 160 – 200 working hours paid
 for March 2013, %

 

 

 

 

 

 

do
2 200
 kuna

Up to
2 200
 kuna

2 201–
2 500

2 501–
2 800

2 801–
3 100

3 101–
3 400

3 401–
3 700

3 701–
4 000

4 001–
4 500

4 501–
5 000

5 001–
6 000

6 001–
8 000

8 001–
10 000

10 001
i više
kuna
10 001
 and more
kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 933 723

1,4

7,1

5,3

6,3

5,6

5,6

5,4

9,3

8,7

16,3

17,4

5,9

5,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 20 299

0,8

7,0

4,9

7,0

8,2

8,1

7,3

11,3

11,0

17,0

11,8

3,6

2,1

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

 10 810

1,2

9,9

7,1

10,7

13,2

12,3

10,6

12,3

6,6

6,4

5,4

2,1

2,1

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

 7 854

0,4

2,4

2,0

1,6

1,1

1,6

2,4

9,9

17,1

32,9

21,4

5,3

1,8

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

 1 635

0,9

9,2

4,9

7,5

10,0

10,8

8,4

10,9

10,9

10,5

8,3

4,3

3,3

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

 4 478

0,8

3,2

3,0

3,4

3,0

3,9

3,4

5,6

6,9

17,5

30,1

10,1

9,0

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

 1 262

-

-

-

-

0,2

0,2

0,5

0,7

1,7

12,0

50,7

16,3

17,7

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

 1 691

1,1

8,3

7,9

8,8

7,5

9,5

7,6

10,0

9,3

13,8

10,9

2,7

2,6

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti
u rudarstvu

 1 525

1,0

0,1

0,1

0,2

0,5

0,8

1,2

4,8

8,6

26,2

34,4

13,3

8,8

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

 176 689

1,8

11,8

8,1

8,2

7,5

7,0

6,6

10,5

8,7

11,7

9,7

3,9

4,4

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

 31 295

0,9

8,0

7,5

9,2

9,2

8,9

8,3

12,8

10,0

11,3

7,8

2,8

3,3

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

 4 486

0,7

7,8

4,7

4,9

6,7

6,8

4,8

9,9

8,9

12,7

13,9

7,9

10,2

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

  605

0,2

0,8

1,5

2,6

4,0

1,8

2,5

13,4

14,0

15,0

19,3

7,9

16,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

 3 385

3,5

26,6

14,0

12,0

9,4

8,2

5,5

7,0

3,7

4,8

3,1

1,1

1,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

 12 427

4,1

43,0

18,0

13,0

6,9

4,2

2,2

2,6

1,4

1,7

1,6

0,7

0,6

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

 7 552

6,1

28,0

23,9

18,5

9,4

4,3

2,4

2,7

1,5

1,6

0,8

0,5

0,4

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

 9 289

2,8

22,1

16,2

13,9

13,3

8,8

5,6

6,3

3,4

3,6

2,4

0,8

0,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

 2 752

0,3

6,9

5,7

7,5

8,2

9,7

7,9

13,9

10,5

14,3

9,3

3,1

2,8

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

 5 041

1,0

11,1

7,6

8,9

8,1

7,8

6,7

11,3

9,7

12,3

8,9

4,1

2,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

 2 662

-

0,4

-

0,2

-

0,1

0,3

0,9

2,0

15,9

39,6

27,7

12,8

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

 5 896

1,1

2,8

3,6

4,5

5,6

5,3

5,6

12,2

14,0

23,4

15,0

3,4

3,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

 3 439

0,1

0,2

0,3

0,3

0,9

1,0

1,2

2,2

5,1

12,6

13,5

13,5

49,1

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 6 093

1,9

14,8

9,5

10,6

10,1

9,0

6,7

9,6

6,8

9,4

6,9

2,5

2,1

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

 8 423

1,5

6,1

5,1

7,6

6,4

8,0

7,1

10,5

9,8

13,5

14,6

5,0

4,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

 3 701

1,1

3,3

5,0

7,1

10,8

11,5

10,1

13,1

10,5

13,8

9,2

2,4

2,2

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

 19 882

1,2

7,5

5,5

7,2

7,2

8,6

9,0

15,1

12,0

13,7

8,7

2,5

1,7

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala
te elektroničkih
i optičkih proizvoda

 3 865

0,6

3,4

2,1

2,9

4,2

7,0

7,9

12,5

8,6

13,2

16,2

11,6

9,8

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne
opreme

 7 558

0,4

4,9

4,1

4,7

4,9

4,9

6,3

11,7

10,6

16,4

17,1

7,3

6,7

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

 9 963

0,8

3,3

3,9

5,4

7,4

7,2

8,0

13,9

11,6

14,8

14,1

4,8

4,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

 1 803

0,6

3,9

4,0

2,8

6,0

6,9

8,3

15,5

14,4

16,8

15,5

2,5

2,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih
prijevoznih sredstava

 9 686

1,4

5,2

4,2

4,3

5,1

5,4

7,0

13,2

14,3

19,7

13,2

3,8

3,1

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

 7 435

7,0

20,6

14,3

11,8

9,7

7,1

5,8

7,1

5,1

5,2

4,1

1,0

1,2

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka
industrija

 1 591

1,8

30,9

7,9

6,9

7,2

8,1

7,7

8,5

4,9

7,0

5,9

1,8

1,4

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 7 860

1,0

3,2

2,2

3,1

3,1

4,4

6,7

12,8

11,2

19,1

15,6

7,1

10,6

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,  plinom, parom
i klimatizacija

 14 768

0,2

0,2

0,1

0,4

0,5

0,7

1,4

2,9

6,6

25,8

42,2

13,4

5,6

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

 14 768

0,2

0,2

0,1

0,4

0,5

0,7

1,4

2,9

6,6

25,8

42,2

13,4

5,6

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 19 747

1,0

2,2

2,0

3,0

3,9

5,9

7,3

14,9

15,0

21,4

16,8

4,4

2,2

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

 8 393

0,3

0,8

1,2

2,4

3,8

5,7

6,8

14,1

15,6

23,7

18,6

4,9

2,1

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

  294

2,0

4,1

4,1

6,5

4,8

6,8

12,6

16,7

10,2

18,7

7,1

2,4

4,1

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

 9 627

1,6

3,2

2,3

3,3

3,7

5,8

7,9

16,1

15,2

20,6

15,2

3,2

1,9

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

 1 433

0,6

2,7

3,6

4,3

5,6

7,5

5,9

11,6

10,8

14,0

19,6

9,8

4,0

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

 59 731

1,9

14,7

9,1

8,4

7,8

7,2

7,0

10,3

8,3

10,7

9,0

2,9

2,7

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

 21 224

2,1

21,5

11,5

11,1

9,3

7,4

6,9

9,1

5,7

7,0

5,2

1,7

1,5

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

 22 020

1,5

5,5

6,4

4,8

6,3

6,7

7,4

12,2

11,8

14,9

12,9

4,8

4,8

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

 16 487

2,1

18,3

9,6

9,9

8,0

7,5

6,5

9,3

7,0

9,8

8,5

2,1

1,3

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

 140 618

1,9

10,3

9,5

12,8

8,5

7,3

6,1

9,0

6,6

10,1

9,2

3,9

4,8

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

 10 272

1,1

10,4

5,6

6,8

5,5

6,8

6,3

10,8

9,2

14,8

12,9

4,6

5,2

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 54 322

1,3

9,1

5,8

7,1

6,8

7,5

6,9

10,3

8,1

11,5

11,9

5,7

7,9

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 76 024

2,4

11,1

12,7

17,7

10,1

7,3

5,5

7,7

5,2

8,4

6,7

2,6

2,6

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

 54 131

0,3

4,4

3,1

4,0

4,0

4,8

4,4

11,7

12,8

24,0

16,1

5,5

4,8

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

 23 367

0,5

7,6

4,9

6,1

5,2

5,6

4,1

7,9

9,3

28,8

14,7

3,3

2,0

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

 1 523

0,8

3,3

2,5

4,0

3,8

5,2

6,2

9,1

9,7

14,4

19,2

10,0

11,9

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

  959

-

0,5

0,2

0,2

0,4

0,3

1,6

4,7

5,8

16,7

23,7

18,2

27,6

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

 16 992

0,2

1,9

1,4

2,7

3,6

4,4

4,4

9,2

10,1

20,3

24,0

8,9

9,0

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

 11 290

0,3

1,9

2,1

2,1

2,4

3,8

5,3

24,1

25,3

21,7

6,3

3,0

1,7

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

 29 369

1,5

9,1

7,1

6,9

6,5

7,3

7,3

12,7

10,2

14,5

10,2

3,3

3,4

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

 19 338

1,0

3,7

3,9

4,4

5,2

7,0

7,6

13,8

12,6

18,3

13,3

4,4

4,7

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

 10 031

2,4

19,3

13,4

11,8

8,9

7,9

6,8

10,5

5,7

7,3

4,3

1,0

0,8

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

 25 862

0,4

2,9

1,5

2,3

2,1

2,4

2,8

6,8

8,6

17,2

24,2

13,7

15,1

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

 4 511

0,4

3,9

2,6

4,3

3,8

3,6

4,7

8,3

8,6

16,1

22,9

11,2

9,6

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

  692

0,7

10,5

6,5

4,3

5,9

6,5

8,8

12,1

7,5

11,3

14,8

4,9

6,1

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

 4 681

0,4

3,3

1,1

2,3

2,1

2,5

2,7

9,8

13,2

20,7

23,5

9,8

8,5

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

 7 327

0,2

1,4

0,5

1,0

1,2

0,8

1,1

3,7

7,3

20,6

27,7

15,4

19,2

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

 7 048

0,4

3,3

1,6

2,2

1,8

2,5

3,0

6,3

7,1

12,9

22,8

16,6

19,4

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

 1 603

0,5

1,4

1,7

2,2

1,4

3,2

2,1

8,7

7,5

16,2

23,6

15,1

16,3

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 32 218

1,1

2,3

1,0

1,1

0,9

1,3

2,0

7,3

8,4

18,5

24,1

13,7

18,3

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

 20 298

1,0

0,3

0,3

0,3

0,4

0,8

1,5

5,8

8,2

20,2

26,2

14,2

20,7

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

 7 693

1,4

6,8

2,5

2,6

2,2

2,2

1,8

7,3

6,0

11,1

22,3

15,8

18,1

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

 4 227

0,9

3,7

1,7

2,0

1,3

2,0

4,3

14,9

13,8

24,1

17,1

7,6

6,7

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L

 

Poslovanje nekretninama

 4 025

1,6

8,6

3,7

4,1

4,6

3,9

4,2

9,8

9,6

19,0

18,1

6,9

5,9

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

 4 025

1,6

8,6

3,7

4,1

4,6

3,9

4,2

9,8

9,6

19,0

18,1

6,9

5,9

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 37 356

1,2

7,5

3,2

4,8

3,8

4,5

4,6

9,0

8,1

14,2

17,2

10,2

11,8

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

 6 993

1,5

10,6

4,8

6,7

5,2

5,8

5,8

13,1

9,4

13,8

11,7

5,8

5,7

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

 3 164

1,7

7,6

3,6

4,0

3,9

4,0

3,1

7,6

7,8

13,3

17,6

10,0

15,9

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

 16 047

1,2

7,6

2,9

4,7

3,1

4,6

5,4

8,7

8,8

14,0

18,8

10,2

9,9

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

 4 796

0,4

0,4

0,4

1,9

1,9

1,1

1,9

6,4

6,3

18,6

20,8

18,1

21,8

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

 3 250

1,2

10,0

3,0

4,4

4,1

4,2

3,4

5,7

6,3

10,5

14,6

10,0

22,5

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 1 272

1,7

15,0

6,1

6,9

6,0

6,9

6,0

10,5

7,0

11,0

12,1

6,5

4,3

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

 1 834

0,5

4,3

5,0

6,3

6,1

6,7

4,9

9,0

6,2

15,7

21,3

9,1

5,0

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 27 772

2,9

19,4

15,2

10,3

8,4

8,1

5,1

7,0

5,4

8,3

6,2

1,9

1,9

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

 1 742

0,9

11,7

5,5

6,4

5,0

5,1

6,8

12,2

10,2

16,9

10,8

3,4

5,1

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

 3 478

0,8

3,0

7,0

9,1

11,7

10,4

7,5

9,9

8,8

14,1

14,1

2,6

1,0

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

 3 478

1,7

11,9

3,7

5,5

6,7

8,4

6,3

10,4

9,1

13,5

13,7

4,7

4,3

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

 11 244

2,7

25,1

24,4

14,3

9,8

9,1

3,8

3,3

2,1

2,3

2,2

0,5

0,4

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem
i održavanjem zgrada te
djelatnosti uređenja i
održavanja krajolika

 7 104

5,7

25,1

13,6

8,5

6,4

5,4

4,7

8,4

5,9

9,5

3,0

1,5

2,3

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i
pomoćne djelatnosti te ostale
poslovne pomoćne djelatnosti

  726

0,3

8,0

3,7

5,2

5,8

13,1

6,2

8,7

6,6

14,5

15,7

6,9

5,4

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 100 221

1,4

1,2

1,4

1,1

1,9

4,8

6,1

9,5

9,9

17,8

28,0

10,0

6,9

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 100 221

1,4

1,2

1,4

1,1

1,9

4,8

6,1

9,5

9,9

17,8

28,0

10,0

6,9

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

 87 952

0,9

0,8

1,1

3,8

4,4

3,3

2,8

5,5

6,9

27,9

33,9

4,9

3,9

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

 87 952

0,9

0,8

1,1

3,8

4,4

3,3

2,8

5,5

6,9

27,9

33,9

4,9

3,9

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi

 72 140

1,4

1,9

1,8

4,7

5,6

4,5

4,6

9,6

8,6

21,4

23,0

5,7

7,1

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene
zaštite

 57 653

1,4

0,7

1,3

4,4

4,9

3,9

4,1

8,4

8,9

22,5

24,3

6,4

8,8

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

 10 081

1,1

4,4

3,7

7,1

10,0

8,0

7,7

16,5

8,5

16,4

14,4

1,8

0,4

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

 4 406

3,3

12,5

3,4

2,8

3,4

3,7

4,6

9,8

5,1

17,6

26,8

5,7

1,3

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava
i rekreacija

 16 779

0,7

2,9

3,9

4,8

6,5

4,8

4,9

10,7

11,7

18,6

19,0

7,6

3,8

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

 2 881

0,3

1,4

0,4

1,0

1,3

1,4

2,9

7,7

11,6

23,5

28,6

15,2

4,7

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i
ostale kulturne djelatnosti

 4 741

0,5

0,6

0,8

1,9

2,8

3,1

5,1

11,7

13,2

20,5

26,9

9,5

3,5

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

 4 764

1,1

2,3

8,9

9,9

15,6

8,5

5,7

11,9

11,6

12,4

6,7

2,7

2,7

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

 4 393

0,8

6,9

4,1

4,8

4,1

4,9

5,1

10,4

10,4

20,2

17,6

5,8

4,8

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

 9 568

1,8

13,9

6,0

5,1

4,1

5,0

4,9

8,4

8,9

13,8

16,1

6,9

5,0

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

 5 224

1,3

6,1

2,4

3,2

2,8

4,3

4,1

8,6

9,9

16,7

21,8

10,7

8,1

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala
i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 1 362

2,1

14,1

4,7

6,1

5,1

6,6

7,4

10,6

9,8

12,3

15,4

3,9

2,0

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

 2 982

2,5

27,5

12,9

8,0

6,0

5,5

5,1

7,1

6,9

9,5

6,3

1,5

1,0

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

2)

Figure refers to persons in employment working full hours, not less than 160 hours but 200 hours at the most, irrespective whether they were working full-time or more than full-time.

 

 

 

image description

 

 

 

2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.1) U OŽUJKU 2013.

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY NUMBER OF PAID WORKING HOURS AND ACCORDING TO NKD 2007.1), MARCH 2013

 
 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Persons in employment,
by number of paid working hours

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

Structure of persons in employment,
by number of paid working hours, %

 

 

 

 

ukupno

Total

do 160
sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200
hours

više od 200
sati

200 hours
 and more

do160
sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200 hours

više od 200
sati

200 hours and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 010 609

65 794

933 723

11 092

6,5

92,4

1,1

 

Total

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

21 055

 734

20 299

 22

3,5

96,4

0,1

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

4 626

 102

4 478

 46

2,2

96,8

1,0

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

187 131

8 694

176 689

1 748

4,6

94,4

0,9

C

 Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

15 686

 802

14 768

 116

5,1

94,1

0,7

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

20 688

 748

19 747

 193

3,6

95,5

0,9

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

62 728

2 755

59 731

 242

4,4

95,2

0,4

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

151 247

8 702

140 618

1 927

5,8

93,0

1,3

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

57 021

1 738

54 131

1 152

3,0

94,9

2,0

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane

33 721

3 799

29 369

 553

11,3

87,1

1,6

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

27 733

1 228

25 862

 643

4,4

93,3

2,3

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

35 194

2 954

32 218

 22

8,4

91,5

0,1

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

4 301

 271

4 025

 5

6,3

93,6

0,1

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

39 889

2 441

37 356

 92

6,1

93,6

0,2

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

31 735

3 505

27 772

 458

11,0

87,5

1,4

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

103 498

2 804

100 221

 473

2,7

96,8

0,5

O

Public administration and defence; compulsory
social security

P

Obrazovanje

106 582

18 346

87 952

 284

17,2

82,5

0,3

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

79 432

4 365

72 140

2 927

5,5

90,8

3,7

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

18 022

1 057

16 779

 186

5,9

93,1

1,0

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

10 320

 749

9 568

 3

7,3

92,7

0,0

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak (obrazac RAD-1G). Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data on the structure of persons in employment by amount of paid off net earning in legal entities in the Republic in Croatia are the result of the annual survey on persons in employment and earnings for March (RAD-1G form). This survey covers all legal entities of all types of ownership, government bodies and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o plaćama ispunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama. Obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on earnings are filled in legal entities on the basis of records of earnings. They cover earnings of persons in employment, irrespective of a type of employment and a number of working hours.

 

 

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

This survey does not include payments of persons in employment in crafts and trades and free lances or private farmers. Since 2004, persons in employment in the police and defence have been included in the survey.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

d. n.

NKD 2007.

drugdje nespomenuto

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

n. e. c.

NKD 2007.

not elsewhere classified

National Classification of Activities, 2007 version

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

0,0

podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0,0

value non zero but less than 0.05 of the unit of measure used

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

 

Naklada: 25 primjeraka

25 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199