Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: L.                                              ZAGREB, 17. TRAVNJA 2013./ 17 APRIL, 2013                                       BROJ/ NUMBER: 9.2.6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA I SPOLU
U 2012.
konačni podaci

 

PERSONS IN EMPLOYMENT BY ACTIVITY AND BY SEX

2012 − Final Data

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuju se konačni podaci za 2012. po mjesecima te prema spolu i NKD-u 2007.

 

This release presents the final 2012 data by months and sex, according to the NKD 2007.

 

 

 

Korekcija broja zaposlenih izvršena je na osnovi godišnjeg istraživanja RAD-1G s punim obuhvatom (stanje 31. ožujka 2012.) i dinamike mjesečnog istraživanja, kojim je obuhvaćeno oko 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The correction of the number of persons in employment was done on the basis of the RAD-1G annual survey with full coverage, situation as on 31 March 2012, and regular monthly surveys that cover approximately 70% of persons in employment from each division of the NKD 2007.

 

 

 

U podatke su uključene procjene broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10 zaposlenih za koje nisu primljeni izvještaji. Podacima nisu obuhvaćeni zaposleni u djelatnostima obrta i slobodnih profesija ni osiguranici poljoprivrednici.

 

The data include the estimates of the number of persons in paid employment in legal entities employing less than 10 persons for whom the reports were not received. The data do not include persons employed in trades and crafts and free lances and insured persons − private farmers.

 

 

 

Na bazi konačnih podataka o zaposlenima u pravnim osobama za 2012. objavljuju se podaci o aktivnom stanovništvu i stopama registrirane nezaposlenosti po mjesecima i prema spolu.

 

The data on the labour force and registered unemployment rates by months and by sex are issued on the basis of the final data on persons in employment in legal entities in 2012.

 

 

 

1.   UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PO MJESECIMA 2012. PREMA NKD-u 2007.1)

      TOTAL NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY MONTHS OF 2012, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Æ 2012.

2012.

 

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 153 497

1 135 504

1 143 848

1 148 525

1 155 127

1 163 888

1 171 813

1 173 578

1 168 788

1 160 482

1 150 831

1 140 537

1 129 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

 25 391

 24 293

 25 429

 25 667

 25 372

 25 445

 25 791

 25 732

 25 575

 25 479

 25 620

 25 381

 24 903

 

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s njima

Crop and animal production, hunting and related service activities

 14 880

 13 752

 14 914

 15 102

 14 891

 14 955

 15 267

 15 256

 15 109

 15 022

 15 065

 14 826

 14 402

 

 

02

Šumarstvo i sječa drva

Forestry and logging

 8 478

 8 514

 8 551

 8 580

 8 502

 8 507

 8 449

 8 410

 8 400

 8 410

 8 504

 8 493

 8 413

 

 

03

Ribarstvo

Fishing and aquaculture

 2 033

 2 027

 1 964

 1 985

 1 979

 1 983

 2 075

 2 066

 2 066

 2 047

 2 051

 2 062

 2 088

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

 5 576

 6 014

 5 551

 5 593

 5 608

 5 512

 5 511

 5 494

 5 517

 5 557

 5 551

 5 517

 5 493

 

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Extraction of crude petroleum and natural
gas

 1 366

 1 508

 1 343

 1 370

 1 373

 1 376

 1 371

 1 359

 1 368

 1 368

 1 347

 1 308

 1 299

 

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

Other mining and quarrying

 2 003

 2 046

 1 942

 1 960

 1 981

 1 973

 1 989

 2 008

 2 037

 2 045

 2 037

 2 022

 1 996

 

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Mining support service activities

 2 207

 2 460

 2 266

 2 260

 2 254

 2 163

 2 151

 2 127

 2 112

 2 144

 2 167

 2 187

 2 198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

Manufacturing

 207 298

 209 549

 210 040

 209 738

 209 561

 209 541

 208 852

 208 306

 207 619

 206 144

 204 000

 202 709

 201 512

 

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Manufacture of food products

 35 784

 35 574

 35 560

 35 723

 35 788

 35 931

 36 118

 36 461

 36 541

 36 016

 35 530

 35 139

 35 025

 

 

11

Proizvodnja pića

Manufacture of beverages

 5 426

 5 218

 5 455

 5 499

 5 699

 5 734

 5 801

 5 621

 5 468

 5 317

 5 200

 5 091

 5 003

 

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Manufacture of tobacco products

  694

  663

  641

  780

  757

  766

  764

  627

  636

  648

  660

  731

  653

 

 

13

Proizvodnja tekstila

Manufacture of textiles

 4 070

 4 341

 4 131

 4 171

 4 133

 4 144

 4 183

 4 156

 4 082

 3 986

 3 890

 3 804

 3 818

 

 

14

Proizvodnja odjeće

Manufacture of wearing apparel

 15 551

 16 481

 16 400

 16 194

 16 016

 15 830

 15 726

 15 585

 15 225

 15 137

 14 834

 14 719

 14 462

 

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Manufacture of leather and related
products

 8 825

 8 902

 9 081

 9 046

 8 997

 8 941

 8 892

 8 905

 8 822

 8 745

 8 599

 8 512

 8 456

 

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and
plaiting materials

 11 072

 10 594

 11 173

 11 243

 11 302

 11 335

 11 362

 11 107

 10 952

 10 964

 10 929

 10 937

 10 971

 

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od
papira

Manufacture of paper and paper products

 3 470

 3 569

 3 543

 3 531

 3 529

 3 516

 3 473

 3 407

 3 488

 3 488

 3 445

 3 336

 3 311

 

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih
zapisa

Printing and reproduction of recorded
media

 6 324

 6 020

 6 367

 6 390

 6 383

 6 369

 6 357

 6 389

 6 360

 6 353

 6 322

 6 285

 6 294

 

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Manufacture of coke and refined petroleum products

 3 039

 3 109

 3 056

 3 066

 3 065

 3 066

 3 049

 3 038

 3 037

 3 056

 3 010

 2 978

 2 939

 

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Manufacture of chemicals and chemical products

 6 933

 7 060

 7 010

 6 990

 6 979

 6 971

 6 951

 6 979

 6 945

 6 909

 6 848

 6 806

 6 747

 

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 3 918

 3 741

 3 940

 3 970

 3 979

 3 986

 3 991

 3 950

 3 944

 3 914

 3 854

 3 870

 3 876

 

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

Manufacture of rubber and plastic
products

 7 119

 7 379

 7 144

 7 137

 7 156

 7 138

 7 072

 7 059

 7 093

 7 111

 7 119

 7 059

 6 960

 

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Manufacture of other non-metallic mineral products

 9 733

 9 787

 9 741

 9 844

 9 856

 9 799

 9 856

 9 856

 9 898

 9 745

 9 641

 9 451

 9 324

 

 

24

Proizvodnja metala

Manufacture of basic metals

 3 885

 4 749

 4 553

 4 175

 3 816

 3 710

 3 651

 3 627

 3 652

 3 673

 3 661

 3 674

 3 674

 

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 22 877

 22 666

 22 887

 22 691

 22 667

 22 695

 22 727

 22 706

 22 818

 23 012

 23 123

 23 271

 23 266

 

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

Manufacture of computer, electronic
and optical products

 4 432

 4 513

 4 523

 4 495

 4 571

 4 560

 4 541

 4 560

 4 492

 4 320

 4 263

 4 220

 4 124

 

 

27

Proizvodnja električne opreme

Manufacture of electrical equipment

 8 373

 8 369

 8 366

 8 362

 8 384

 8 376

 8 343

 8 340

 8 374

 8 364

 8 393

 8 423

 8 387

 

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

 11 232

 11 081

 11 453

 11 444

 11 457

 11 255

 11 288

 11 288

 11 302

 11 030

 11 069

 11 056

 11 060

 

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 2 115

 2 015

 2 043

 2 023

 2 017

 2 251

 2 165

 2 154

 2 136

 2 141

 2 141

 2 152

 2 144

 

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Manufacture of other transport equipment

 11 245

 11 985

 11 696

 11 652

 11 688

 11 645

 10 972

 10 911

 10 896

 10 917

 10 873

 10 869

 10 834

 

 

31

Proizvodnja namještaja

Manufacture of furniture

 8 887

 9 190

 8 833

 8 880

 8 928

 8 964

 8 985

 8 974

 8 944

 8 830

 8 788

 8 692

 8 639

 

 

32

Ostala prerađivačka industrija

Other manufacturing

 1 968

 2 053

 2 037

 2 025

 2 005

 2 012

 2 005

 1 998

 1 963

 1 937

 1 930

 1 838

 1 812

 

 

33

Popravak i instaliranje strojeva
i opreme

Repair and installation of machinery
and equipment

 10 326

 10 490

 10 407

 10 407

 10 389

 10 547

 10 580

 10 608

 10 551

 10 531

 9 878

 9 796

 9 733

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

 16 537

 16 520

 16 589

 16 574

 16 582

 16 595

 16 582

 16 579

 16 553

 16 508

 16 483

 16 453

 16 425

 


 

35

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

 16 537

 16 520

 16 589

 16 574

 16 582

 16 595

 16 582

 16 579

 16 553

 16 508

 16 483

 16 453

 16 425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 22 529

 21 801

 21 637

 21 900

 22 422

 22 982

 23 149

 23 100

 22 934

 22 813

 22 710

 22 630

 22 272

 

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba
vodom

Water collection, treatment and supply

 9 474

 9 340

 9 150

 9 298

 9 346

 9 595

 9 633

 9 655

 9 680

 9 556

 9 525

 9 524

 9 381

 

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

Sewerage

  371

  263

  306

  342

  446

  432

  373

  376

  373

  381

  395

  395

  375

 

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 10 955

 10 477

 10 623

 10 688

 11 001

 11 152

 11 266

 11 215

 11 150

 11 112

 11 065

 10 922

 10 786

 

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Remediation activities and other waste management services

 1 729

 1 721

 1 558

 1 572

 1 629

 1 803

 1 877

 1 854

 1 731

 1 764

 1 725

 1 789

 1 730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

Construction

 78 579

 81 500

 79 718

 79 855

 79 520

 79 771

 79 112

 78 319

 77 744

 77 368

 77 276

 76 966

 75 797

 

 

41

Gradnja zgrada

Construction of buildings

 30 806

 32 042

 31 809

 31 917

 31 783

 31 594

 31 330

 30 884

 30 524

 29 872

 29 544

 29 454

 28 913

 

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

Civil engineering

 24 857

 26 124

 25 121

 25 093

 24 843

 24 967

 24 815

 24 613

 24 600

 24 720

 24 709

 24 510

 24 172

 

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Specialised construction activities

 22 916

 23 334

 22 788

 22 845

 22 894

 23 210

 22 967

 22 822

 22 620

 22 776

 23 023

 23 002

 22 712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 185 277

 183 153

 184 253

 184 964

 185 247

 186 030

 187 589

 188 410

 188 500

 186 500

 183 971

 182 956

 181 755

 

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair of
motor vehicles and motorcycles

 13 666

 13 362

 13 827

 13 815

 13 853

 13 821

 13 789

 13 783

 13 757

 13 597

 13 525

 13 473

 13 389

 

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor
vehicles and motorcycles

 75 311

 74 031

 74 945

 75 279

 75 343

 75 661

 76 162

 76 561

 76 650

 75 987

 74 924

 74 456

 73 735

 

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles
and motorcycles

 96 300

 95 760

 95 481

 95 870

 96 051

 96 548

 97 638

 98 066

 98 093

 96 916

 95 522

 95 027

 94 631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

 62 575

 61 521

 62 675

 62 714

 62 853

 63 209

 63 224

 63 115

 62 932

 62 780

 62 458

 61 982

 61 447

 

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Land transport and transport via pipelines

 25 536

 24 926

 25 651

 25 678

 25 715

 25 746

 25 762

 25 665

 25 587

 25 545

 25 490

 25 420

 25 251

 

 

50

Vodeni prijevoz

Water transport

 2 956

 2 855

 2 838

 2 832

 2 867

 2 978

 3 058

 3 059

 3 059

 3 037

 2 987

 2 984

 2 919

 

 

51

Zračni prijevoz

Air transport

 1 154

 1 286

 1 139

 1 137

 1 133

 1 139

 1 140

 1 144

 1 154

 1 152

 1 146

 1 141

 1 140

 

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u
prijevozu

Warehousing and support activities
for transportation

 20 885

 20 770

 21 011

 20 962

 20 998

 21 170

 21 186

 21 179

 21 072

 20 986

 20 816

 20 388

 20 083

 

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

Postal and courier activities

 12 044

 11 684

 12 036

 12 105

 12 140

 12 176

 12 078

 12 068

 12 060

 12 060

 12 019

 12 049

 12 054

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service
activities

 49 542

 39 809

 40 395

 42 267

 46 516

 50 826

 56 095

 59 092

 59 242

 56 578

 52 211

 47 327

 44 146

 

 

55

Smještaj

Accommodation

 31 036

 23 426

 22 395

 24 213

 28 376

 32 332

 36 797

 39 278

 39 393

 37 262

 33 454

 29 256

 26 253

 

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane
i pića

Food and beverage service activities

 18 506

 16 383

 18 000

 18 054

 18 140

 18 494

 19 298

 19 814

 19 849

 19 316

 18 757

 18 071

 17 893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

Information and communication

 32 789

 32 766

 33 154

 33 094

 33 083

 32 962

 32 914

 32 721

 32 614

 32 449

 32 568

 32 571

 32 572

 

 

58

Izdavačke djelatnosti

Publishing activities

 5 930

 6 086

 6 061

 5 991

 5 931

 5 869

 5 864

 5 902

 5 895

 5 897

 5 897

 5 893

 5 871

 

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti
snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Motion picture, video and television
programme production, sound
recording and music publishing
activities

 1 157

 1 300

 1 168

 1 180

 1 190

 1 169

 1 140

 1 148

 1 138

 1 114

 1 114

 1 119

 1 106

 

 

60

Emitiranje programa

Programming and broadcasting activities

 5 620

 5 460

 5 669

 5 666

 5 658

 5 653

 5 649

 5 638

 5 638

 5 602

 5 605

 5 602

 5 603

 

 

61

Telekomunikacije

Telecommunications

 8 951

 9 187

 9 070

 9 049

 9 060

 9 040

 9 030

 8 919

 8 833

 8 732

 8 809

 8 830

 8 851

 

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

Computer programming, consultancy
and related activities

 9 213

 8 741

 9 242

 9 277

 9 315

 9 317

 9 317

 9 209

 9 207

 9 214

 9 260

 9 222

 9 232

 

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

Information service activities

 1 918

 1 992

 1 944

 1 931

 1 929

 1 914

 1 914

 1 905

 1 903

 1 890

 1 883

 1 905

 1 909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

 37 187

 36 582

 37 162

 37 294

 37 279

 37 292

 37 290

 37 273

 37 284

 37 265

 37 252

 37 157

 37 105

 

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Financial service activities,
except insurance and pension funding

 23 818

 23 531

 23 909

 23 900

 23 871

 23 852

 23 875

 23 856

 23 869

 23 846

 23 830

 23 758

 23 715

 

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

Insurance, reinsurance and pension
funding, except compulsory social
security

 8 260

 8 059

 8 214

 8 308

 8 300

 8 318

 8 283

 8 259

 8 260

 8 270

 8 285

 8 281

 8 282

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih
usluga i djelatnosti osiguranja

Activities auxiliary to financial services
and insurance activities

 5 109

 4 992

 5 039

 5 086

 5 108

 5 122

 5 132

 5 158

 5 155

 5 149

 5 137

 5 118

 5 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

 5 965

 5 806

 5 914

 5 931

 5 933

 5 918

 5 952

 6 094

 6 106

 6 076

 5 962

 5 957

 5 925

 

68

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

 5 965

 5 806

 5 914

 5 931

 5 933

 5 918

 5 952

 6 094

 6 106

 6 076

 5 962

 5 957

 5 925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical
activities

 52 327

 49 838

 52 887

 52 968

 52 878

 52 911

 52 978

 52 478

 52 498

 52 520

 52 247

 52 090

 51 627

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Legal and accounting activities

 10 141

 9 987

 10 051

 10 086

 10 075

 10 128

 10 147

 10 101

 10 154

 10 307

 10 229

 10 218

 10 214

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje
 u vezi s upravljanjem

Activities of head offices; management consultancy activities

 5 598

 4 999

 5 612

 5 585

 5 544

 5 623

 5 722

 5 565

 5 847

 5 785

 5 706

 5 635

 5 547

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 20 879

 20 015

 21 284

 21 243

 21 201

 21 164

 21 108

 20 852

 20 836

 20 732

 20 758

 20 756

 20 600

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

Scientific research and development

 5 371

 5 227

 5 318

 5 345

 5 373

 5 386

 5 423

 5 424

 5 448

 5 455

 5 402

 5 352

 5 303

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Advertising and market research

 5 083

 4 776

 5 161

 5 200

 5 193

 5 161

 5 161

 5 147

 5 090

 5 083

 5 033

 5 029

 4 958

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Other professional, scientific and
technical activities

 3 073

 2 674

 3 250

 3 296

 3 287

 3 250

 3 213

 3 213

 2 944

 2 981

 2 944

 2 944

 2 877

 

75

Veterinarske djelatnosti

Veterinary activities

 2 182

 2 160

 2 211

 2 213

 2 205

 2 199

 2 204

 2 176

 2 179

 2 177

 2 175

 2 156

 2 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service

activities

 36 829

 34 310

 34 671

 35 541

 36 211

 36 949

 38 251

 39 515

 39 449

 38 258

 37 341

 36 326

 35 103

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u
zakup (leasing)

Rental and leasing activities

 2 844

 2 414

 2 715

 2 760

 2 826

 2 869

 2 943

 3 083

 3 087

 3 075

 2 939

 2 767

 2 646

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

Employment activities

 4 687

 3 947

 3 839

 4 435

 4 488

 4 492

 5 110

 5 790

 5 661

 5 012

 4 811

 4 628

 4 029

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske
usluge te djelatnosti povezane s njima

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 5 395

 4 769

 4 955

 4 978

 5 002

 5 377

 5 815

 5 985

 5 950

 5 877

 5 682

 5 244

 5 102

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

Security and investigation activities

 12 456

 12 570

 12 190

 12 183

 12 315

 12 414

 12 467

 12 582

 12 597

 12 564

 12 542

 12 524

 12 520

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i
održavanjem zgrada te djelatnosti
uređenja i održavanja krajolika

Services to buildings and
landscape activities

 10 508

 9 650

 10 060

 10 254

 10 642

 10 857

 10 978

 11 148

 11 212

 10 786

 10 421

 10 219

 9 864

 

82

Uredske  administrativne i pomoćne
djelatnosti te ostale poslovne
pomoćne djelatnosti

Office administrative, office support and
other business support activities

  939

  960

  912

  931

  938

  940

  938

  927

  942

  944

  946

  944

  942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

 106 355

 106 267

 105 127

 105 403

 106 187

 107 383

 108 229

 107 875

 106 753

 106 470

 106 159

 105 715

 104 696

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

 106 355

 106 267

 105 127

 105 403

 106 187

 107 383

 108 229

 107 875

 106 753

 106 470

 106 159

 105 715

 104 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

Education

 107 882

 107 858

 108 490

 108 665

 109 067

 108 968

 108 266

 107 036

 105 354

 106 047

 107 925

 108 411

 108 500

 

85

Obrazovanje

Education

 107 882

 107 858

 108 490

 108 665

 109 067

 108 968

 108 266

 107 036

 105 354

 106 047

 107 925

 108 411

 108 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

Human health and social work activities

 84 636

 83 183

 84 908

 84 915

 85 027

 85 222

 85 101

 84 992

 84 874

 84 699

 84 489

 84 219

 83 999

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Human health activities

 67 673

 66 928

 68 140

 68 054

 68 041

 68 036

 67 949

 67 857

 67 763

 67 609

 67 389

 67 174

 67 136

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa
smještajem

Residential care activities

 11 166

 11 101

 11 137

 11 146

 11 215

 11 226

 11 202

 11 198

 11 205

 11 124

 11 157

 11 163

 11 115

 

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez
smještaja

Social work activities without
accommodation

 5 797

 5 154

 5 631

 5 715

 5 771

 5 960

 5 950

 5 937

 5 906

 5 966

 5 943

 5 882

 5 748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

 20 896

 20 343

 20 354

 20 488

 20 730

 20 977

 21 220

 21 394

 21 302

 21 228

 21 038

 20 886

 20 790

 

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti

Creative, arts and entertainment
activities

 3 240

 3 247

 3 231

 3 240

 3 245

 3 245

 3 254

 3 240

 3 236

 3 231

 3 230

 3 238

 3 241

 

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 5 604

 5 397

 5 334

 5 374

 5 509

 5 671

 5 786

 5 821

 5 816

 5 767

 5 692

 5 594

 5 484

 

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

Gambling and betting activities

 5 733

 5 764

 5 590

 5 662

 5 692

 5 696

 5 724

 5 805

 5 796

 5 800

 5 765

 5 739

 5 767

 

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i
rekreacijske djelatnosti

Sports activities and amusement and recreation activities

 6 319

 5 935

 6 199

 6 212

 6 284

 6 365

 6 456

 6 528

 6 454

 6 430

 6 351

 6 315

 6 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

 15 327

 14 391

 14 894

 14 954

 15 051

 15 395

 15 707

 16 053

 15 938

 15 743

 15 570

 15 284

 14 939

 

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

Activities of membership organisations

 7 607

 7 300

 7 386

 7 416

 7 449

 7 585

 7 761

 7 901

 7 899

 7 790

 7 681

 7 579

 7 539

 

 

95

Popravak računala i predmeta za
osobnu uporabu i kućanstvo

Repair of computers and personal and
household goods

 1 732

 1 697

 1 745

 1 755

 1 764

 1 748

 1 732

 1 735

 1 719

 1 719

 1 722

 1 722

 1 722

 

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Other personal service activities

 5 988

 5 394

 5 763

 5 783

 5 838

 6 062

 6 214

 6 417

 6 320

 6 234

 6 167

 5 983

 5 678

 

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

 

g 01

 

 

 

2.   BROJ ZAPOSLENIH ŽENA U PRAVNIM OSOBAMA PO MJESECIMA 2012. PREMA NKD-u 2007.1)

      NUMBER OF WOMEN EMPLOYED IN LEGAL ENTITIES, BY MONTHS OF 2012, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Æ 2012.

2012.

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

 541 484

 530 128

 534 960

 537 743

 541 847

 546 587

 551 388

 552 457

 549 586

 545 776

 541 013

 536 018

 530 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

 6 901

 6 506

 7 102

 7 124

 6 886

 6 916

 7 112

 6 992

 6 832

 6 790

 6 883

 6 869

 6 805

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Crop and animal production, hunting and related service activities

 4 844

 4 483

 5 065

 5 083

 4 862

 4 894

 5 009

 4 902

 4 743

 4 718

 4 808

 4 803

 4 763

 

02

Šumarstvo i sječa drva

Forestry and logging

 1 597

 1 587

 1 615

 1 617

 1 612

 1 608

 1 605

 1 599

 1 594

 1 589

 1 592

 1 586

 1 565

 

03

Ribarstvo

Fishing and aquaculture

  460

  436

  422

  424

  412

  414

  498

  491

  495

  483

  483

  480

  477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

  787

  886

  798

  800

  795

  798

  799

  797

  795

  789

  721

  729

  729

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Extraction of crude petroleum and natural gas

  244

  309

  245

  245

  245

  243

  241

  235

  240

  237

  229

  229

  227

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

Other mining and quarrying

  294

  298

  292

  293

  291

  292

  295

  298

  294

  294

  292

  292

  292

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Mining support service activities

  249

  279

  261

  261

  259

  263

  263

  264

  261

  258

  200

  208

  210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

Manufacturing

 73 766

 74 772

 75 037

 75 106

 74 897

 74 647

 74 575

 74 355

 73 854

 73 168

 72 202

 71 558

 71 020

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Manufacture of food products

 16 798

 16 302

 16 653

 16 787

 16 780

 16 846

 16 936

 17 131

 17 244

 16 999

 16 839

 16 558

 16 498

 

11

Proizvodnja pića

Manufacture of beverages

 1 712

 1 706

 1 763

 1 797

 1 857

 1 840

 1 840

 1 738

 1 685

 1 610

 1 581

 1 569

 1 556

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Manufacture of tobacco products

  239

  225

  213

  295

  287

  289

  287

  198

  203

  206

  206

  248

  206

 

13

Proizvodnja tekstila

Manufacture of textiles

 2 851

 3 097

 2 921

 2 946

 2 915

 2 922

 2 939

 2 909

 2 844

 2 765

 2 692

 2 630

 2 636

 

14

Proizvodnja odjeće

Manufacture of wearing apparel

 13 535

 14 393

 14 211

 14 054

 13 898

 13 749

 13 656

 13 561

 13 295

 13 198

 12 929

 12 830

 12 640

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Manufacture of leather and related
products

 6 944

 7 038

 7 144

 7 125

 7 070

 7 029

 6 993

 7 006

 6 943

 6 865

 6 772

 6 696

 6 644

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products
of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and
plaiting materials

 3 118

 3 040

 3 179

 3 183

 3 186

 3 179

 3 194

 3 113

 3 064

 3 081

 3 068

 3 066

 3 067

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od
papira

Manufacture of paper and paper products

  973

 1 009

  987

  986

  994

  986

  969

  954

  965

  967

  959

  941

  960

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih
zapisa

Printing and reproduction of recorded
media

 2 537

 2 486

 2 564

 2 570

 2 557

 2 541

 2 539

 2 547

 2 536

 2 544

 2 521

 2 510

 2 534

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Manufacture of coke and refined
petroleum products

  924

  883

  934

  941

  939

  939

  931

  926

  927

  935

  924

  910

  903

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

Manufacture of chemicals and chemical products

 2 054

 2 091

 2 074

 2 073

 2 074

 2 065

 2 057

 2 071

 2 062

 2 053

 2 022

 2 010

 1 991

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basi
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations

 2 338

 2 250

 2 349

 2 368

 2 378

 2 387

 2 392

 2 367

 2 355

 2 329

 2 283

 2 294

 2 298

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

Manufacture of rubber and plastic
products

 2 059

 2 131

 2 077

 2 073

 2 085

 2 071

 2 043

 2 035

 2 038

 2 051

 2 061

 2 038

 2 010

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih
 mineralnih proizvoda

Manufacture of other non-metallic
mineral products

 1 941

 1 868

 1 908

 1 929

 1 939

 1 933

 1 956

 1 972

 1 976

 1 971

 1 969

 1 952

 1 923

 

24

Proizvodnja metala

Manufacture of basic metals

  602

  793

  740

  680

  596

  568

  559

  554

  549

  551

  540

  544

  545

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 2 690

 2 618

 2 713

 2 697

 2 700

 2 700

 2 716

 2 699

 2 693

 2 696

 2 679

 2 682

 2 692

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

Manufacture of computer, electronic
and optical products

 1 563

 1 615

 1 628

 1 611

 1 633

 1 624

 1 612

 1 627

 1 588

 1 507

 1 489

 1 462

 1 365

 

27

Proizvodnja električne opreme

Manufacture of electrical equipment

 2 733

 2 826

 2 732

 2 720

 2 732

 2 713

 2 709

 2 710

 2 721

 2 737

 2 735

 2 736

 2 720

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Manufacture of machinery and
equipment n. e. c.

 1 204

 1 218

 1 237

 1 238

 1 235

 1 182

 1 184

 1 186

 1 188

 1 197

 1 197

 1 195

 1 193

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

  557

  537

  540

  544

  551

  589

  563

  563

  561

  558

  559

  561

  561

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava

Manufacture of other transport
equipment

 1 196

 1 258

 1 194

 1 194

 1 192

 1 193

 1 196

 1 189

 1 187

 1 196

 1 181

 1 187

 1 183

 

31

Proizvodnja namještaja

Manufacture of furniture

 2 777

 2 835

 2 777

 2 795

 2 818

 2 806

 2 813

 2 817

 2 799

 2 749

 2 737

 2 695

 2 681

 

32

Ostala prerađivačka industrija

Other manufacturing

 1 119

 1 196

 1 166

 1 164

 1 147

 1 156

 1 153

 1 143

 1 101

 1 087

 1 082

 1 028

 1 009

 

33

Popravak i instaliranje strojeva
i opreme

Repair and installation of machinery
and equipment

 1 302

 1 357

 1 333

 1 336

 1 334

 1 340

 1 338

 1 339

 1 330

 1 316

 1 177

 1 216

 1 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 3 573

 3 544

 3 589

 3 591

 3 592

 3 585

 3 583

 3 583

 3 575

 3 566

 3 557

 3 558

 3 548


 

35

Opskrba električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air
conditioning supply

 3 573

 3 544

 3 589

 3 591

 3 592

 3 585

 3 583

 3 583

 3 575

 3 566

 3 557

 3 558

 3 548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 4 438

 4 127

 4 092

 4 208

 4 471

 4 702

 4 713

 4 671

 4 602

 4 510

 4 452

 4 416

 4 288

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba
vodom

Water collection, treatment and supply

 1 988

 1 895

 1 832

 1 924

 1 950

 2 083

 2 101

 2 103

 2 106

 1 990

 1 970

 1 966

 1 930

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

Sewerage

  89

  62

  54

  69

  126

  129

  79

  82

  82

  96

  99

  99

  88

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 2 085

 1 981

 1 981

 1 989

 2 139

 2 159

 2 189

 2 147

 2 142

 2 125

 2 117

 2 050

 2 001

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Remediation activities and other waste management services

  276

  189

  225

  226

  256

  331

  344

  339

  272

  299

  266

  301

  269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

Construction

 9 531

 10 048

 9 686

 9 658

 9 638

 9 600

 9 613

 9 581

 9 497

 9 417

 9 319

 9 270

 9 037

 

41

Gradnja zgrada

Construction of buildings

 4 108

 4 181

 4 142

 4 120

 4 146

 4 141

 4 197

 4 215

 4 162

 4 118

 4 033

 4 016

 3 822

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

Civil engineering

 2 689

 2 945

 2 744

 2 739

 2 713

 2 700

 2 675

 2 653

 2 645

 2 631

 2 623

 2 606

 2 591

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Specialised construction activities

 2 734

 2 922

 2 800

 2 799

 2 779

 2 759

 2 741

 2 713

 2 690

 2 668

 2 663

 2 648

 2 624

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles

 99 287

 97 543

 98 439

 98 839

 99 153

 99 496

 100 429

 100 856

 100 946

 100 034

 98 911

 98 748

 98 053

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair
of motor vehicles and motorcycles

 3 061

 3 001

 3 092

 3 099

 3 106

 3 090

 3 093

 3 093

 3 093

 3 057

 3 019

 3 009

 2 983

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor
vehicles and motorcycles

 30 639

 29 688

 30 403

 30 540

 30 655

 30 720

 30 901

 31 044

 31 117

 30 911

 30 645

 30 665

 30 384

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles
and motorcycles

 65 587

 64 854

 64 944

 65 200

 65 392

 65 686

 66 435

 66 719

 66 736

 66 066

 65 247

 65 074

 64 686

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

 15 530

 15 411

 15 389

 15 440

 15 518

 15 706

 15 753

 15 728

 15 705

 15 655

 15 548

 15 337

 15 174

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Land transport and transport via pipelines

 4 520

 4 416

 4 504

 4 518

 4 522

 4 546

 4 543

 4 541

 4 530

 4 537

 4 542

 4 524

 4 516

 

50

Vodeni prijevoz

Water transport

  553

  520

  536

  533

  539

  553

  581

  592

  592

  574

  551

  549

  519

 

51

Zračni prijevoz

Air transport

  531

  607

  526

  525

  522

  520

  520

  521

  529

  527

  525

  525

  525

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u
prijevozu

Warehousing and support activities for transportation

 4 923

 4 907

 4 825

 4 839

 4 905

 5 041

 5 074

 5 079

 5 059

 5 016

 4 941

 4 753

 4 634

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

Postal and courier activities

 5 003

 4 961

 4 998

 5 025

 5 030

 5 046

 5 035

 4 995

 4 995

 5 001

 4 989

 4 986

 4 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

 27 637

 21 823

 21 856

 22 974

 25 704

 28 482

 31 661

 33 394

 33 540

 32 068

 29 400

 26 325

 24 414

 

55

Smještaj

Accommodation

 17 849

 13 028

 12 336

 13 432

 16 133

 18 706

 21 482

 23 036

 23 130

 21 842

 19 441

 16 697

 14 921

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane
i pića

Food and beverage service activities

 9 788

 8 795

 9 520

 9 542

 9 571

 9 776

 10 179

 10 358