Crno-linija

 

GODINA/ YEAR: L.                                          ZAGREB, 17. VELJAČA 2014./ 17 FEBRUARY, 2014                             BROJ/ NUMBER: 11.1.2/2.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA
Stanje 31. prosinca 2013.

 

NUMBER AND STRUCTURE OF BUSINESS ENTITIES, BY COUNTIES
Situation as on 31 December, 2013

 

 

Priopćenje Broj i struktura poslovnih subjekata po županijama dopunjeno je 1999. podacima iz registara i administrativnih evidencija drugih državnih institucija kao što su Registar poreznih obveznika, Registar godišnjih financijskih izvještaja Fine i Registar aktivnih osiguranika mirovinskog osiguranja.

 

The Release titled Number and structure of business entities, by counties, was supplemented in 1999 by data taken over from registers and administrative records of other state institutions such as the Register of Tax Payers, the Fina’s Register of Annual Financial Reports and the Register of Active Beneficiaries of Pension Insurance.

 

 

 

Sadržaj Priopćenja promijenjen je radi što boljeg razumijevanja podataka o broju i strukturi poslovnih subjekata, a povezivanjem je omogućeno da se pravne osobe iskažu prema aktivnosti i obliku vlasništva te da se podaci o pravnim osobama dopune podacima o obrtu i slobodnim zanimanjima.

 

The content of the Release has been changed in order to achieve as good understanding as possible of data on the number and structure of business entities, while linking enabled the presentation of legal entities by activity and type of ownership as well as to supplement data on legal entities by data on crafts and trades and free lances.

 

 

 

Podaci su iskazani prema teritorijalnom ustroju objavljenom u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 10/97., 124/97., 68/98., 117/99., 128/99., 129/00., 92/01., 83/02., 25/03., 107/03., 175/03., 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13. i 44/13.). Osnovna Metodološka objašnjenja dana na kraju Priopćenja sadrže definicije i napomene važne za korištenje podataka.

 

Data are presented according to the territorial constitution published in the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos 10/97,124/97, 68/98, 117/99, 128/99, 129/00, 92/01, 83/02, 25/03, 107/03, 175/03, 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13 and 44/13). The basic notes on methodology, given at the end of the Release, include definitions and notes necessary in using the data.

 

 

image description

I.        Zagrebačka županija

          County of Zagreb

VI.      Koprivničko-križevačka županija

          County of Koprivnica-Križevci

XI.       Požeško-slavonska županija

           County of Požega-Slavonia

XVI.     Vukovarsko-srijemska županija

           County of Vukovar-Sirmium

II.       Krapinsko-zagorska           županija

          County of Krapina-Zagorje

VII.     Bjelovarsko-bilogorska županija

          County of Bjelovar-Bilogora

XII.      Brodsko-posavska županija

           County of Slavonski
           Brod-Posavina

XVII.    Splitsko-dalmatinska županija

           County of Split-Dalmatia

III.      Sisačko-moslavačka           županija

          County of Sisak-Moslavina

VIII.    Primorsko-goranska županija

          County of Primorje-Gorski kotar

XIII.     Zadarska županija

           County of Zadar

XVIII.   Istarska županija

           County of Istria

IV.      Karlovačka županija

          County of Karlovac

IX.      Ličko-senjska županija

          County of Lika-Senj

XIV.     Osječko-baranjska županija

           County of Osijek-Baranja

XIX.     Dubrovačko-neretvanska županija

           County of Dubrovnik-Neretva

V.       Varaždinska županija

          County of Varaždin

X.       Virovitičko-podravska županija

          County of Virovitica-Podravina

XV.      Šibensko-kninska županija

           County of Šibenik-Knin

XX.      Međimurska županija

           County of Međimurje

 

 

 

 

1.   PRAVNE OSOBE PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2013.

      LEGAL ENTITIES ACCORDING TO ACTIVITY AND NKD 2007. SECTIONS, BY COUNTIES, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2013

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

 

Županija
County of

 

Ukupno

Poljoprivreda,
 šumarstvo i
ribarstvo

Rudarstvo
i vađenje

Prerađivačka
industrija

Opskrba
 električnom
 energijom,
plinom, parom
 i klimatizacija

Opskrba vodom;
uklanjanje
otpadnih voda,
 gospodarenje otpadom te
djelatnosti
 sanacije okoliša

Građevinarstvo

Trgovina
 na veliko i na
 malo; popravak
 motornih vozila
 i motocikla

 

 

Total

Agriculture,
forestry
 and fishing

Mining
 and quarrying

Manufacturing

Electricity, gas,
steam and air
conditioning
supply

Water supply;
sewerage, waste
 management and
remediation
activities

Construction

Wholesale and
retail trade; repair
 of motor vehicles
 and motorcycles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

registrirane/ Registered

282 872

5 526

386

23 247

1 137

1 015

23 461

81 285

1

aktivne/ Active

155 705

3 267

291

15 277

1 092

867

16 815

35 920

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

registrirane/ Registered

17 881

380

26

2 120

54

61

1 555

5 823

3

aktivne/ Active

9 631

195

15

1 393

51

49

1 098

2 640

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

registrirane/ Registered

5 197

105

9

607

25

26

488

1 251

5

aktivne/ Active

2 530

57

6

406

23

17

334

540

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

registrirane/ Registered

7 352

276

15

646

29

61

417

1 837

7

aktivne/ Active

2 953

171

14

384

27

49

250

573

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

Karlovac

registrirane/ Registered

5 891

187

8

603

23

42

362

1 404

9

aktivne/ Active

2 893

137

7

412

23

35

250

632

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

Varaždin

registrirane/ Registered

7 997

144

19

799

47

28

610

1 963

11

aktivne/ Active

4 445

87

18

570

46

25

451

1 043

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

registrirane/ Registered

4 816

232

11

520

22

16

323

1 105

13

aktivne/ Active

2 550

123

5

359

22

13

229

610

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

registrirane/ Registered

5 337

260

9

580

33

28

321

1 155

15

aktivne/ Active

2 705

150

7

406

31

25

230

589

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

registrirane/ Registered

22 968

264

18

1 760

49

56

2 052

6 408

17

aktivne/ Active

13 515

143

14

1 277

48

52

1 590

3 003

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

Lika-Senj

registrirane/ Registered

2 265

78

8

184

14

17

136

377

19

aktivne/ Active

1 096

43

7

124

14

16

97

164

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

registrirane/ Registered

3 118

217

3

265

35

21

157

598

21

aktivne/ Active

1 539

149

3

182

34

18

111

325

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

registrirane/ Registered

2 927

116

3

271

8

11

184

648

23

aktivne/ Active

1 163

54

3

156

8

10

96

215

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

Slavonski  Brod-Posavina

registrirane/ Registered

5 788

184

15

630

25

28

469

1 391

25

aktivne/ Active

2 704

124

10

414

23

23

336

514

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

Zadar

registrirane/ Registered

9 275

328

28

656

51

47

838

2 621

27

aktivne/ Active

4 947

183

24

439

47

42

606

1 002

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

registrirane/ Registered

11 439

427

6

820

74

69

691

2 027

29

aktivne/ Active

7 025

349

4

724

71

64

562

1 566

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

registrirane/ Registered

6 254

192

14

429

45

35

433

1 816

31

aktivne/ Active

3 112

84

11

272

44

29

291

653

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

registrirane/ Registered

5 196

232

1

414

51

28

373

767

33

aktivne/ Active

2 957

184

1

346

50

26

275

583

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

registrirane/ Registered

33 538

577

81

2 429

92

117

3 006

11 503

35

aktivne/ Active

16 718

261

57

1 462

90

98

2 034

3 571

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

Istria

registrirane/ Registered

21 149

420

35

1 684

62

54

2 657

5 556

37

aktivne/ Active

12 660

244

31

1 094

58

48

2 067

2 548

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

registrirane/ Registered

7 473

150

12

336

20

45

652

1 336

39

aktivne/ Active

4 912

107

9

281

20

41

548

943

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

Međimurje

registrirane/ Registered

6 373

132

4

852

53

28

701

1 558

41

aktivne/ Active

3 838

83

2

636

53

25

541

832

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

City of Zagreb

registrirane/ Registered

90 638

625

61

6 642

325

197

7 036

30 141

43

aktivne/ Active

51 812

339

43

3 940

309

162

4 819

13 374

44

 

 

 

Podaci o pravnim osobama prema djelatnostima pokazuju da su registrirani i aktivni subjekti najzastupljeniji u pet područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 28,7% i aktivnih od 23,1%, Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 15,7% i aktivnih od 10,7%, Građevinarstvo, s udjelom registriranih od 8,3% i aktivnih od 10,8%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 8,2% i aktivnih od 9,8%, te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 8,9% i aktivnih od 12,0%.

 

Data on legal entities by activities show that registered and active business entities were present in five activity sections: Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles with the share of 28.7% of registered and 23.1% of active ones, Other service activities with the share of 15.7% of registered and 10.7% of active ones, Construction with the share of 8.3% of registered and 10.8% of active ones, Manufacturing with the share of 8.2% of registered and 9.8% of active ones and Professional, scientific and technical activities with the share of 8.9% of registered and 12.0% of active ones.

 

 

 

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti registriranih pravnih osoba na županijskoj razini pokazuju da se jedna trećina pravnih osoba  nalazi u Gradu Zagrebu, 11,9% u Splitsko-dalmatinskoj županiji i 8,1% u Primorsko-goranskoj županiji.

 

Data on territorial distribution of registered legal entities at the county level show that one third of legal entities present in the mentioned activities was situated in the City of Zagreb, 11.9% in the County of Split-Dalmatia and 8.1% in the County of Primorje-Gorski kotar.

 

 

 

 

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

 

Prijevoz i
skladištenje

Djelatnosti
pružanja
 smještaja
 te pripreme i
usluživanja
hrane

Informacije i komunikacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretninama

Stručne, znanstvene
 i tehničke djelatnosti

Administrativne
 i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
 i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Obrazovanje

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
 skrbi

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti
kućanstava kao
poslodavaca;
djelatnosti
kućanstava
koja
 proizvode
različitu
 robu i
obavljaju
 različite usluge
za
 vlastite
potrebe

Djelatnosti
 izvan-
teritorijalnih
 organizacija
 i tijela

Transportation and
storage

Accommo-
dation
and
 food
service activities

Information
 and
communi-
cation

Financial
 and
insurance activities

Real estate activities

Professional, scientific
 and
 technical activities

Administrative
 and support service
activities

Public administration and
defence; compulsory social
security

Education

Human
health and
social work activities

Arts,
entertai-
nment
and
recreation

Other
service activities

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services
 – producing activities
of
households for
own use

Activities of
extraterritorial
organisations
and bodies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7 947

13 484

7 591

1 908

6 725

25 054

7 376

2 989

3 725

4 334

21 149

44 477

2

54

2

4 688

9 964

6 057

1 192

5 907

18 665

5 502

1 254

3 060

2 421

6 871

16 593

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

668

701

417

82

161

1 298

251

302

181

201

1 138

2 462

-

-

4

344

493

350

54

141

947

186

111

140

130

412

882

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

160

152

83

18

39

292

47

78

91

128

463

1 133

1

1

6

92

99

70

7

37

208

32

50

83

72

117

279

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

208

229

102

28

51

347

65

175

123

191

776

1 776

-

-

8

106

140

81

11

45

226

40

52

93

83

147

461

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

141

287

91

26

35

355

61

167

92

142

586

1 279

-

-

10

92

192

69

13

30

265

43

42

84

65

160

342

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

285

259

188

74

99

627

128

153

141

140

826

1 467

-

-

12

191

193

157

45

92

478

98

46

126

78

208

493

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

141

223

64

24

28

257

59

58

74

96

438

1 125

-

-

14

82

161

50

15

23

196

38

42

64

59

117

342

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

130

242

72

17

18

301

56

78

81

156

533

1 267

-

-

16

79

187

59

8

15

253

40

42

66

92

114

312

-

-

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

778

1 429

514

121

771

2 094

804

230

262

327

1 677

3 354

-

-

18

525

1 102

407

72

680

1 559

574

79

214

211

612

1 353

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

69

158

22

1

23

80

40

76

44

68

258

612

-

-

20

48

108

17

-

19

62

31

25

32

29

78

182

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

65

88

28

10

12

156

15

106

50

81

439

771

1

-

22

47

66

26

7

11

123

10

41

44

41

119

181

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

89

125

41

4

10

123

25

44

48

74

372

730

-

1

24

43

61

35

1

7

86

12

24

38

32

67

215

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

153

160

82

34

19

336

53

99

93

138

691

1 188

-

-

26

98

95

62

15

15

225

34

40

77

66

164

369

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

247

644

100

18

206

536

434

190

180

128

829

1 194

-

-

28

141

469

76

14

178

411

335

63

138

83

284

412

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

239

439

185

58

98

706

172

191

212

307

1 491

3 226

-

1

30

205

403

180

42

89

639

151

73

188

144

417

1 154

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

191

383

59

11

183

288

247

154

88

104

582

1 000

-

-

32

124

274

49

4

161

207

189

62

66

58

205

329

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

103

128

64

29

24

206

54

95

133

166

773

1 555

-

-

34

89

119

59

17

22

187

41

51

119

78

207

503

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

1 022

2 119

575

132

1 143

2 185

1 179

217

397

379

2 149

4 222

-

14

36

573

1 493

423

67

1 013

1 586

857

137

315

221

778

1 682

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

459

1 305

360

79

1 439

1 651

1 096

190

221

208

1 433

2 240

-

-

38

291

909

283

39

1 265

1 230

782

77

180

112

494

908

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

239

653

121

11

370

501

345

142

103

129

823

1 482

-

3

40

217

573

111

7

328

449

313

45

88

64

259

509

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

197

344

139

43

57

390

84

46

101

81

572

991

-

-

42

110

266

113

26

53

307

65

35

90

44

144

413

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

2 363

3 416

4 284

1 088

1 939

12 325

2 161

198

1 010

1 090

4 300

11 403

-

34

44

1 191

2 561

3 380

728

1 683

9 021

1 631

117

815

659

1 768

5 272

-

-

 

 

2.   POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2013.

      BUSINESS ENTITIES, BY COUNTIES, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2013

Županija
County of

Pravne osobe – ukupno

Legal entities – total

Trgovačka društva

Trade companies

Poduzeća i zadruge

Enterprises and
co-operatives

Ustanove, tijela, udruge,
fondovi i organizacije

Institutions, bodies,
associations, funds
and organisations

Obrt i slobodna
zanimanja

Crafts and
trades and
free lances

registrirane

Registered

aktivne

Active

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

282 872

155 705

147 590

129 363

66 657

2 191

68 625

24 151

84 516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

17 881

9 631

9 430

8 252

4 713

87

3 738

1 292

5 166

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

5 197

2 530

2 252

1 967

1 152

35

1 793

528

2 406

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

7 352

2 953

2 557

2 108

1 873

92

2 922

753

2 144

Karlovačka
Karlovac

5 891

2 893

2 512

2 218

1 262

94

2 117

581

1 957

Varaždinska
Varaždin

7 997

4 445

4 191

3 616

1 308

58

2 498

771

2 814

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

4 816

2 550

2 033

1 800

1 127

235

1 656

515

1 506

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

5 337

2 705

2 360

2 034

1 016

161

1 961

510

1 573

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

22 968

13 515

13 203

11 637

4 766

68

4 999

1 810

8 851

Ličko-senjska
Lika-Senj

2 265

1 096

836

734

396

30

1 033

332

910

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

3 118

1 539

1 204

1 056

514

93

1 400

390

1 153

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

2 927

1 163

917

782

773

28

1 237

353

1 127

Brodsko-posavska
Slavonski  Brod-Posavina

5 788

2 704

2 403

2 043

1 309

51

2 076

610

2 332

Zadarska
Zadar

9 275

4 947

4 652

4 013

2 329

120

2 294

814

4 504

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

11 439

7 025

5 713

5 158

614

177

5 112

1 690

4 308

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

6 254

3 112

2 725

2 371

1 735

111

1 794

630

2 329

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

5 196

2 957

2 143

1 938

411

139

2 642

880

2 543

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

33 538

16 718

15 798

13 997

11 307

239

6 433

2 482

11 067

Istarska
Istria

21 149

12 660

12 811

11 267

4 621

58

3 717

1 335

7 011

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

7 473

4 912

4 485

4 046

482

61

2 506

805

3 510

Međimurska
Međimurje

6 373

3 838

3 844

3 268

973

38

1 556

532

1 525

Grad Zagreb
City of Zagreb

90 638

51 812

51 521

45 058

23 976

216

15 141

6 538

15 780

 

 

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 18,7%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 11,9% odnosno 13,1%.

 

Data on territorial distribution of business entities at the county level show that a little less than one third of the total number of registered business entities (legal entities) was located in the City of Zagreb. The share of the City of Zagreb in crafts and trades and free lances was significantly lower, 18.7%. The County of Split-Dalmatia held the second place in the number of registered legal entities and natural persons, with the shares of 11.9% and 13.1% respectively.

 

 

 

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,1%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,3%). Isti je redoslijed tih županija i kod broja fizičkih osoba.

 

Three counties had more than 5% of the share of registered legal entities: the County of Primorje-Gorski kotar (8.1%), the County of Istria (7.5%) and the County of Zagreb (6.3%). Those three counties were equally distributed regarding the number of natural persons.

 

 

 

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava, poduzeća i zadruga različita je u odnosu na strukturu registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama ovih subjekata u registriranim subjektima 32,0%, a u aktivnima 33,3%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u registriranim je subjektima 11,9%, a u aktivnima 10,7%.

 

The territorial structure of active trade companies, enterprises and co-operatives differed from the structure of the registered ones. Hence, the City of Zagreb had the share of 32.0% of registered and 33.3% of active entities, while the share of the second largest county, the County of Split-Dalmatia, was 10.7% of active and 11.9% of registered entities.

 

 

3.   TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2013.

      TRADE COMPANIES, ACCORDING TO LEGAL INSTITUTIONAL FORMS, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2013

Županija
County of

Trgovačka društva ukupno

Trade companies − total

Jednostavna društva s
ograničenom odgovornošću

Simple limited liability companies

Društva s ograničenom
odgovornošću

Limited liability companies

Ostali oblici

Other forms

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

147 590

129 363

10 015

9 987

134 923

117 223

2 652

2 153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

9 430

8 252

748

748

8 597

7 439

85

65

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

2 252

1 967

189

188

2 025

1 746

38

33

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

2 557

2 108

217

215

2 300

1 865

40

28

Karlovačka
Karlovac

2 512

2 218

195

193

2 254

1 976

63

49

Varaždinska
Varaždin

4 191

3 616

343

342

3 745

3 184

103

90

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

2 033

1 800

280

280

1 731

1 503

22

17

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

2 360

2 034

296

296

2 022

1 710

42

28

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

13 203

11 637

841

838

12 148

10 639

214

160

Ličko-senjska
Lika-Senj

836

734

53

53

763

666

20

15

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

1 204

1 056

108

108

1 077

935

19

13

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

917

782

83

83

810

677

24

22

Brodsko-posavska
Slavonski  Brod-Posavina

2 403

2 043

224

223

2 117

1 772

62

48

Zadarska
Zadar

4 652

4 013

359

358

4 221

3 602

72

53

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

5 713

5 158

641

639

4 975

4 427

97

92

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

2 725

2 371

138

138

2 533

2 189

54

44

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

2 143

1 938

200

200

1 897

1 695

46

43

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

15 798

13 997

945

941

14 579

12 833

274

223

Istarska
Istria

12 811

11 267

617

614

11 991

10 489

203

164

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

4 485

4 046

229

229

4 154

3 740

102

77

Međimurska
Međimurje

3 844

3 268

418

416

3 372

2 805

54

47

Grad Zagreb
City of Zagreb

51 521

45 058

2 891

2 885

47 612

41 331

1 018

842

 

 

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima izrazito prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću čiji je udio registriranih 91,4% i aktivnih 90,6%. Jednostavna društva s ograničenom odgovornošću su prema brojnosti drugi oblik. Na njih otpada 6,8% registriranih i 7,7% aktivnih. Svi ostali oblici trgovačkih društava čine preostalih 1,8%.

 

Limited liability companies were markedly predominant in the structure of trade companies by legal organisational forms, with the share of 91.4% of registered and 90.6% of active ones. Simple limited liability companies followed, with the share of 6.8% of registered and 7.7% of active ones. Other legal forms of trade companies had the share of the remaining 1.8%.

 

 

4.   PODUZEĆA1) I ZADRUGE2) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2013.

      ENTERPRISES1) AND CO-OPERATIVES2), ACCORDING TO LEGAL INSTITUTIONAL FORMS, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2013

Županija
County of

Poduzeća i zadruge – ukupno

Enterprises and
co-operatives − total

Privatna poduzeća

Private companies

Društva s ograničenom odgovornošću

Limited liability companies

Zadruge

Co-operatives

Ostali oblici

Other forms

registrirani

Registered

aktivni

Active

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirana

Registered

aktivna

Active

registrirane

Registered

aktivne

Active

registrirani

Registered

aktivni

Active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

66 657

2 191

14 499

15

47 002

89

4 095

2 074

1 061

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

4 713

87

609

2

3 913

9

160

76

31

-

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

1 152

35

155

-

899

-

83

35

15

-

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

1 873

92

387

-

1 260

3

191

89

35

-

Karlovačka
Karlovac

1 262

94

488

-

564

2

162

92

48

-

Varaždinska
Varaždin

1 308

58

30

-

1 111

1

119

56

48

1

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

1 127

235

244

-

482

-

394

235

7

-

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

1 016

161

326

1

427

-

248

160

15

-

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

4 766

68

271

-

4 269

3

154

62

72

3

Ličko-senjska
Lika-Senj

396

30

133

-

177

-

73

30

13

-

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

514

93

130

-

219

-

138

93

27

-

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

773

28

279

-

407

-

64

28

23

-

Brodsko-posavska
Slavonski  Brod-Posavina

1 309

51

180

-

972

-

107

51

50

-

Zadarska
Zadar

2 329

120

1 048

4

1 005

1

242

115

34

-

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

614

177

142

1

150

1

302

175

20

-

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

1 735

111

764

-

712

1

237

110

22

-

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

411

139

91

-

55

2

250

137

15

-

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

11 307

239

5 460

2

5 277

7

418

224

152

6

Istarska
Istria

4 621

58

541

1

3 892

3

111

53

77

1

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

482

61

202

-

168

-

96

61

16

-

Međimurska
Međimurje

973

38

7

-

881

1

65

37

20

-

Grad Zagreb
City of Zagreb

23 976

216

3 012

4

20 162

55

481

155

321

2

 

 

1)       Pravne osobe koje još nisu usklađene sa Zakonom o trgovačkim društvima

2)       Pravne osobe registrirane prema Zakonu o zadrugama, pravne osobe koje nisu usklađene sa Zakonom o zadrugama te štedno-kreditne i stambene zadruge

 

1)       Legal entities that are not in line with the Company Law

2)       Legal entities registered according to the Act on Co-operatives, legal entities that are not in line with the Act on Co-operatives as well as mutual loan societies and housing co-operatives

 

 

U strukturi poduzeća i zadruga udio aktivnih pravnih osoba u odnosu na registrirane iznosi samo 3,3%. To je zbog toga što ova skupina obuhvaća pravne osobe koje se nisu uskladile s novim propisima. Iznimka su zadruge čiji udio u ukupnom broju registriranih iznosi samo 6,1%, dok udio u ukupnom broju aktivnih iznosi 94,7%.

 

The share of active legal entities in the structure of enterprises and co-operatives was only 3.3% compared to the registered ones. The reason for this lies in the fact that this group covers legal entities that are still not harmonised with new regulations. Co-operatives represent the exception, with the share in the total number of registered legal entities of only 6.1%, while their share in the total number of active ones was 94.7%.

 

 

 

5.   STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, STANJE 31. PROSINCA 2013.

      STRUCTURE OF ACTIVE LEGAL ENTITIES, BY TYPE OF OWNERSHIP, SITUATION AS ON 31 DECEMBER 2013

Županija
County of

Ukupno

Total

Oblici vlasništva

Type of ownership

državno

State

udio u
ukupnome

Share in total

privatno

Private

udio u
ukupnome

Share in total

zadružno

Co-operative

udio u
ukupnome

Share in total

mješovito

Mixed

udio u
ukupnome

Share in total

nema vlasništva

None

udio u
ukupnome

Share in total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

155 705

1 084

0,7

127 012

81,6

2 074

1,3

1 388

0,9

24 147

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

9 631

47

0,5

8 154

84,7

76

0,8

62

0,6

1 292

13,4

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

2 530

22

0,9

1 923

76,0

35

1,4

22

0,9

528

20,9

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

2 953

56

1,9

2 028

68,7

89

3,0

27

0,9

753

25,5

Karlovačka
Karlovac

2 893

37

1,3

2 150

74,3

92

3,2

33

1,1

581

20,1

Varaždinska
Varaždin

4 445

22

0,5

3 560

80,1

56

1,3

37

0,8

770

17,3

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

2 550

22

0,9

1 762

69,1

235

9,2

16

0,6

515

20,2

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

2 705

33

1,2

1 979

73,2

160

5,9

23

0,9

510

18,9

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

13 515

79

0,6

11 420

84,5

62

0,5

144

1,1

1 810

13,4

Ličko-senjska
Lika-Senj

1 096

26

2,4

697

63,6

30

2,7

11

1,0

332

30,3

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

1 539

18

1,2

1 022

66,4

93

6,0

16

1,0

390

25,3

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

1 163

8

0,7

752

64,7

28

2,4

22

1,9

353

30,4

Brodsko-posavska
Slavonski  Brod-Posavina

2 704

35

1,3

1 971

72,9

51

1,9

37

1,4

610

22,6

Zadarska
Zadar

4 947

59

1,2

3 923

79,3

115

2,3

36

0,7

814

16,5

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

7 025

63

0,9

5 019

71,4

175

2,5

79

1,1

1 689

24,0

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

3 112

35

1,1

2 319

74,5

110

3,5

18

0,6

630

20,2

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

2 957

39

1,3

1 870

63,2

137

4,6

31

1,0

880

29,8

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

16 718

109

0,7

13 750

82,2

224

1,3

153

0,9

2 482

14,8

Istarska
Istria

12 660

71

0,6

11 095

87,6

53

0,4

106

0,8

1 335

10,5

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

4 912

71

1,4

3 912

79,6

61

1,2

63

1,3

805

16,4

Međimurska
Međimurje

3 838

22

0,6

3 214

83,7

37

1,0

33

0,9

532

13,9

Grad Zagreb
City of Zagreb

51 812

210

0,4

44 492

85,9

155

0,3

419

0,8

6 536

12,6

 

 

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. U njemu se nalazi 81,6% subjekata. U državnom vlasništvu je 0,7% subjekata; u mješovitom vlasništvu je 0,9% subjekata, u zadružnom vlasništvu je 1,3% subjekata, a za 15,5% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

 

The structure of active legal entities by ownership types shows that the private ownership predominated with 81.6% entities, 0.7% of entities were owned by the state, 0.9% of them were in the mixed ownership and 1.3% of entities were in co-operative ownership, while the ownership of 15.5% of legal entities was not monitored.

 

 

 

Struktura vlasništva prema teritorijalnoj raspoređenosti na razini županija pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u Istarskoj županiji, s udjelom od 87,6%, zatim u Gradu Zagrebu, s udjelom od 85,9%, te u Zagrebačkoj županiji, s udjelom od 84,7%.

 

The structure of ownership by territorial distribution at the county level shows that entities in private ownership were predominant in the County of Istria with the share of 87.6%, followed by the City of Zagreb with the share of 85.9% and in the County of Zagreb with the share of 84.7%.

 

 

image description

 

 

I.        Zagrebačka županija
          County of Zagreb

VIII.    Primorsko-goranska županija
          County of Primorje-Gorski kotar

XV.      Šibensko-kninska županija
           County of Šibenik-Knin

II.       Krapinsko-zagorska županija
          County of Krapina-Zagorje

IX.      Ličko-senjska županija
          County of Lika-Senj

XVI.     Vukovarsko-srijemska županija
           County of Vukovar-Sirmium

III.      Sisačko-moslavačka županija
          County of Sisak-Moslavina

X.       Virovitičko-podravska županija
          County of Virovitica-Podravina

XVII.    Splitsko-dalmatinska županija
           County of Split-Dalmatia

IV.      Karlovačka županija
          County of Karlovac

XI.       Požeško-slavonska županija
           County of Požega-Slavonia

XVIII.   Istarska županija
           County of Istria

V.       Varaždinska županija
          County of Varaždin

XII.      Brodsko-posavska županija
           County of Slavonski Brod-Posavina

XIX.     Dubrovačko-neretvanska županija
           County of Dubrovnik-Neretva

VI.      Koprivničko-križevačka županija
          County of Koprivnica-Križevci

XIII.     Zadarska županija
           County of Zadar

XX.      Međimurska županija
           County of Međimurje

VII.     Bjelovarsko-bilogorska županija
          County of Bjelovar-Bilogora

XIV.     Osječko-baranjska županija
           County of Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 80/07., 45/09., 16/12. i 8/13.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata, koji obuhvaća pravne osoba, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata. To znači da se u Registar zasad ne upisuju fizičke osoba koje obavljaju djelatnosti u skladu s propisima.

 

On the basis of the Law on the National Classification of Economic Activities (NN, No. 98/94), the Decision on the National Classification of Activities − NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 72/07) and the Regulation on Classification of Business Entities According to the National Classification of Activities – NKD 2007. (NN, Nos 80/07, 45/09, 16/12 and 8/13), the Croatian Bureau of Statistics keeps the Register of Business Entities that comprises legal entities, government bodies as well as bodies of local and regional self-government units and parts thereof. This means that natural persons engaged in activities according to the law have not been entered in the Register yet.

 

 

 

Tehničkom korekcijom u Registru poslovnih subjeka