image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                                 ZAGREB, 7. SVIBNJA 2014./ 7 MAY, 2014                                         BROJ/ NUMBER: 4.2.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

za razdoblje od siječnja do veljače 2014.1)

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

January – February 20141)

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do veljače 2014., prema privremenim podacima, iznosio je 11,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 18,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,3 milijarde kuna.

 

According to the provisional data, in the period from the January to February 2014, the total export of the Republic of Croatia amounted to 11.2 billion kuna. At the same time, the import was 18.5 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 7.3 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u u razdoblju od siječnja do veljače 2014. iznosio 1,5 milijardi eura, a uvoz je iznosio 2,4 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 951,7 milijuna eura.

 

In the period from January to February 2014, the export amounted to 1.5 billion euros and the import to 2.4 billion euros, while the foreign trade deficit amounted to 951.7 million euros.

 

 

 

Izvoz je u u razdoblju od siječnja do veljače 2014. iznosio 2,0 milijarde američkih dolara, a uvoz je iznosio 3,3 milijarde američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 1,3 milijarde američkih dolara.

 

In the period from January to February 2014, the export amounted to 2.0 billion American dollars, the import to 3.3 billion American dollars and the foreign trade deficit to 1.3 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 60,7%.

 

The coverage of import by export was 60.7%.

 

 

 

image description

 

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza
izvozom,
 %

Coverage of import by
Export, %

 

 tis. kuna

Thousand
kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

 tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 tis. kuna

Thousand
 kuna

tis. eura

Thousand
euros

 tis. USD

Thousand
US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

4 606 619

608 556

807 945

8 549 938

1 129 505

1 498 685

-3 943 320

-520 948

-690 741

53,9

II.

5 334 228

703 431

941 878

9 189 218

1 211 791

1 623 120

-3 854 990

-508 360

-681 241

58,0

III.

5 793 466

763 733

990 524

10 535 323

1 388 844

1 801 956

-4 741 858

-625 110

-811 432

55,0

IV.

5 445 310

716 245

931 672

10 428 570

1 371 679

1 785 036

-4 983 261

-655 434

-853 364

52,2

V.

6 267 501

828 282

1 074 535

10 839 467

1 432 576

1 857 915

-4 571 967

-604 295

-783 380

57,8

VI. 

5 545 897

739 872

975 502

11 912 711

1 589 437

2 096 445

-6 366 813

-849 564

-1 120 943

46,6

VII.

6 162 362

815 335

1 088 613

10 705 879

1 422 884

1 885 280

-4 543 517

-607 548

-796 667

57,6

VIII. 

5 103 594

680 550

899 980

9 334 235

1 244 639

1 647 746

-4 230 641

-564 089

-747 766

54,7

IX.

5 933 210

786 507

1 046 075

9 878 953

1 309 186

1 739 380

-3 945 743

-522 680

-693 305

60,1

X.

6 192 274

815 119

1 094 888

9 960 373

1 310 244

1 763 337

-3 768 099

-495 125

-668 449

62,2

XI. 

5 654 355

742 678

1 017 470

9 535 375

1 252 374

1 714 123

-3 881 020

-509 696

-696 654

59,3

XII.

5 955 659

780 123

1 058 448

8 696 452

1 139 347

1 547 621

-2 740 793

-359 224

-489 173

68,5

I. – XII.

67 994 473

8 980 431

11 927 531

119 566 494

15 802 506

20 960 645

-51 572 021

-6 822 074

-9 033 114

56,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 648 053

740 455

1 018 734

9 336 571

1 224 037

1 684 132

-3 688 518

-483 583

-665 398

60,5

II.

5 582 007

730 107

988 269

9 163 073

1 198 261

1 621 688

-3 581 065

-468 155

-633 419

60,9

I. – II.

11 230 061

1 470 561

2 007 003

18 499 644

2 422 299

3 305 820

-7 269 583

-951 737

-1 298 817

60,7

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

 

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 940 846

11 230 061

113,0

17 739 156

18 499 644

104,3

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

966 256

1 176 766

121,8

1 533 859

1 904 879

124,2

1

Food and beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Industrijski materijali, d. n.

4 535 771

4 921 335

108,5

8 117 787

8 141 125

100,3

2

Industrial supplies n. e. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Goriva i maziva

422 313

760 429

180,1

1 493 804

1 170 498

78,4

3

Fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih sredstava), njihovi dijelovi i pribor

1 510 053

1 695 615

112,3

2 552 577

2 625 644

102,9

4

Capital goods (except transport equipment), and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi i pribor

516 377

536 921

104,0

1 167 060

1 349 215

115,6

5

Transport equipment and parts and
accessories thereof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi za široku potrošnju,
d. n.

1 833 082

1 999 122

109,1

2 838 667

3 303 768

116,4

6

Consumer goods
n. e. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Proizvodi, d. n.

156 995

139 871

89,1

35 403

4 515

12,8

7

Goods n. e. s.

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 940 846

11 230 061

113,0

17 739 156

18 499 644

104,3

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

448 235

650 918

145,2

536 250

613 185

114,3

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

172 407

211 835

122,9

3 270 829

1 917 724

58,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

8 763 094

9 512 160

108,5

13 474 264

15 188 679

112,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih
proizvoda

641 631

750 920

117,0

1 376 589

1 613 402

117,2

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

89 711

102 270

114,0

66 493

112 283

168,9

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

40 736

34 098

83,7

33 555

61 872

184,4

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

103 167

139 509

135,2

320 864

414 281

129,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

461 164

556 437

120,7

492 436

820 691

166,7

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih
proizvoda

291 723

376 031

128,9

273 765

606 198

221,4

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

436 810

569 089

130,3

161 097

197 906

122,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

154 237

217 258

140,9

459 117

457 868

99,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 114

579

51,9

2 994

3 130

104,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih
naftnih proizvoda

1 234 400

1 089 875

88,3

917 913

1 326 345

144,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

559 834

732 182

130,8

1 599 129

1 534 729

96,0

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

637 809

440 214

69,0

815 290

789 590

96,8

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

198 005

261 537

132,1

643 954

662 377

102,9

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

331 777

378 957

114,2

280 578

263 428

93,9

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

492 937

508 816

103,2

1 065 319

1 074 522

100,9

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

682 418

681 809

99,9

545 010

582 487

106,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

216 600

297 435

137,3

967 538

1 049 238

108,4

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

706 688

661 304

93,6

738 909

725 764

98,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

778 956

919 363

118,0

1 247 001

1 206 863

96,8

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica

182 106

205 296

112,7

719 220

998 511

138,8

 

29

Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

175 947

170 530

96,9

227 110

176 321

77,6

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

291 805

354 576

121,5

217 818

205 160

94,2

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

53 518

64 076

119,7

302 566

305 712

101,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

165 355

429 962

260,0

357 476

644 111

180,2

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

330 633

297 249

89,9

25 764

80 228

311,4

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

61 006

106 142

174,0

73 579

52 621

71,5

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

35

779

1)

390

157

40,3

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

81

833

1)

605

369

61,1

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

Neraspoređeno

-

20 182

-

-

2 569

-

 

 

Not classified

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 940 846

11 230 061

113,0

17 739 156

18 499 644

104,3

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

922 804

1 143 570

123,9

1 598 468

1 980 428

123,9

0

Food and live animals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pića i duhan

143 150

158 363

110,6

116 322

188 527

162,1

1

Beverages and tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sirove materije, osim goriva

796 272

912 716

114,6

320 251

358 333

111,9

2

Crude materials, except fuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mineralna goriva i maziva

1 549 276

1 718 753

110,9

4 461 826

3 852 812

86,4

3

Mineral fuels and lubricants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Životinjska i biljna ulja i masti

12 829

17 638

137,5

150 237

84 808

56,4

4

Animal and vegetable oils and fats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kemijski proizvodi

1 235 377

1 217 542

98,6

2 609 604

2 498 697

95,8

5

Chemical products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

1 531 554

1 943 782

126,9

2 901 200

3 318 116

114,4

6

Manufactured goods classified chiefly by material

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Strojevi i prijevozna sredstva

2 064 381

2 197 879

106,5

3 717 890

3 993 212

107,4

7

Machinery and transport equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Razni gotovi proizvodi

1 496 310

1 761 306

117,7

1 863 326

2 212 311

118,7

8

Miscellaneous manufactured articles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

188 894

138 329

73,2

33

9 831

1)

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

-

20 182

-

-

2 569

-

 

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 940 846

11 230 061

113,0

17 739 156

18 499 644

104,3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

6 311 093

7 142 463

113,2

13 985 547

13 687 527

97,9

EU countries

Austrija

657 709

735 590

111,8

1 842 443

1 592 531

86,4

Austria

Belgija

85 077

139 221

163,6

322 678

287 856

89,2

Belgium

Bugarska

25 350

28 417

112,1

73 886

75 082

101,6

Bulgaria

Cipar

10 228

821

8,0

3 539

9 481

267,9

Cyprus

Češka

95 621

146 887

153,6

327 504

404 147

123,4

Czech Republic

Danska

40 991

51 984

126,8

335 966

125 452

37,3

Denmark

Estonija

2 582

2 573

99,7

47 622

2 532

5,3

Estonia

Finska

37 140

21 217

57,1

41 759

20 320

48,7

Finland

Francuska

148 201

266 196

179,6

368 642

450 234

122,1

France

Grčka

369 637

318 731

86,2

72 328

113 961

157,6

Greece

Irska

5 126

3 966

77,4

70 767

39 695

56,1

Ireland

Italija

1 523 815

1 663 216

109,1

1 852 066

2 367 592

127,8

Italy

Letonija

5 894

4 582

77,7

4 642

4 594

99,0

Latvia

Litva

9 307

9 561

102,7

10 861

9 503

87,5

Lithuania

Luksemburg

2 901

5 863

202,1

5 347

12 168

227,5

Luxembourg

Mađarska

239 697

325 545

135,8

1 308 007

1 248 288

95,4

Hungary

Malta

167 102

95 412

57,1

3 673

4 411

120,1

Malta

Nizozemska

135 171

117 891

87,2

568 540

660 564

116,2

Netherlands

Njemačka

1 202 295

1 289 309

107,2

2 425 851

2 903 518

119,7

Germany

Poljska

120 329

131 090

108,9

371 405

400 660

107,9

Poland

Portugal

3 814

38 812

1)

15 912

15 271

96,0

Portugal

Rumunjska

94 751

79 622

84,0

129 141

140 268

108,6

Romania

Slovačka

85 455

170 757

199,8

326 922

351 717

107,6

Slovakia

Slovenija

989 312

1 140 818

115,3

2 922 475

1 867 454

63,9

Slovenia

Španjolska

67 247

139 681

207,7

234 244

294 858

125,9

Spain

Švedska

42 155

44 502

105,6

144 825

105 003

72,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

144 187

170 083

118,0

154 502

180 153

116,6

United Kingdom

Neraspoređeno

-

117

-

-

212

-

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

127 656

238 185

186,6

343 798

185 931

54,1

EFTA countries

Island

169

220

130,3

2

1 464

1)

Iceland

Lihtenštajn

6 398

3 230

50,5

3 250

800

24,6

Liechtenstein

Norveška

27 105

56 411

208,1

23 951

22 128

92,4

Norway

Švicarska

93 984

178 324

189,7

316 595

161 538

51,0

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

1 784 883

2 075 639

116,3

999 990

1 052 568

105,3

CEFTA countries

Albanija

63 012

64 101

101,7

1 815

2 777

153,0

Albania

Bosna i Hercegovina

1 136 005

1 265 147

111,4

594 682

577 900

97,2

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

83 764

103 049

123,0

2 245

20 462

911,6

Montenegro

Kosovo

53 886

58 804

109,1

4 440

1 958

44,1

Kosovo

Makedonija

93 279

120 560

129,2

87 072

88 258

101,4

Macedonia

Moldavija

2 120

1 516

71,5

1 002

1 402

139,9

Moldova

Srbija

352 818

462 462

131,1

308 735

359 810

116,5

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

79 997

139 711

174,6

460 444

72 057

15,6

OPEC countries

Alžir

2 420

20 707

855,6

4 285

3 360

78,4

Algeria

Angola

3

154

1)

-

-

-

Angola

Ekvador

151

2

1,0

18 246

18 208

99,8

Ecuador

Irak

26 896

610

2,3

4 123

29

0,7

Iraq

Iran, Islamska Republika

5 538

4 575

82,6

575

640

111,3

Iran, Islamic Republic of

Katar

5 314

8 155

153,5

4 541

6 142

135,3

Qatar

Kuvajt

782

6 712

858,5

2

1

48,6

Kuwait

Libija

6 963

27 369

393,0

412 013

220

0,1

Libya

Nigerija

9 249

12 957

140,1

-

267

-

Nigeria

Saudijska Arabija

17 218

48 431

281,3

208

32 073

1)

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

4 887

10 039

205,4

16 449

11 116

67,6

United Arab Emirates

Venezuela

577

-

-

2

0

11,8

Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

487 382

456 146

93,6

824 812

1 770 477

214,7

Other countries in Europe

Bjelorusija

11 248

7 807

69,4

41 747

312

0,7

Belarus

Rusija

289 228

303 860

105,1

461 164

1 428 823

309,8

Russian Federation

Turska

121 944

88 952

72,9

268 400

167 266

62,3

Turkey

Ukrajina

42 960

55 327

128,8

52 679

171 628

325,8

Ukraine

Ostale zemlje

22 001

200

0,9

822

2 448

297,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

421 616

491 206

116,5

711 901

1 229 591

172,7

Other countries in Asia

Azerbajdžan

686

26 562

1)

2

-

-

Azerbaijan

Bangladeš

3 955

3 902

98,7

1 236

14 988

1)

Bangladesh

Filipini

820

3 875

472,4

1 337

345

25,8

Philippines

Hong Kong, Kina

3 431

6 352

185,1

25 347

19 083

75,3

Hong Kong, China

Indija

4 273

3 900

91,3

94 670

85 156

90,0

India

Indonezija

12 678

16 579

130,8

2 445

9 337

381,9

Indonesia

Izrael

16 833

42 251

251,0

26 462

21 767

82,3

Israel

Japan

171 025

231 149

135,2

10 236

18 207

177,9

Japan

Kazahstan

21 818

18 392

84,3

-

375 440

-

Kazakhstan

Kina

69 012

66 519

96,4

421 408

467 563

111,0

China

Koreja, Republika

16 823

5 692

33,8

27 752

96 520

347,8

Korea, Republic of

Libanon

11 137

8 841

79,4

-

10

-

Lebanon

Malezija

823

962

116,9

8 893

11 673

131,3

Malaysia

Pakistan

5

178

1)

3 798

4 862

128,0

Pakistan

Singapur

2 174

4 669

214,8

22 529

10 138

45,0

Singapore

Sirija

518

165

31,8

-

-

-

Syrian Arab Republic

Tajland

924

5 255

568,4

14 338

24 199

168,8

Thailand

Tajvan, Kina

1 397

1 297

92,8

29 986

31 135

103,8

Taiwan, China

Vijetnam

5 326

10 916

205,0

20 344

26 051

128,1

Viet Nam

Ostale zemlje

77 960

33 752

43,3

1 115

13 115

1)

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

141 995

170 391

120,0

35 126

29 259

83,3

Other countries in Africa

Egipat

31 677

67 726

213,8

4 381

5 920

135,1

Egypt

Gana

1 100

642

58,4

61

516

845,7

Ghana

Južnoafrička Republika

72 615

30 157

41,5

2 906

1 942

66,8

South Africa

Liberija

1 118

1 755

157,0

8

-

-

Liberia

Maroko

32 283

22 451

69,5

8 166

653

8,0

Morocco

Tunis

1 178

22 025

1)

18 089

18 356

101,5

Tunisia

Ostale zemlje

2 024

25 636

1)

1 515

1 871

123,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

568 891

481 670

84,7

375 676

318 924

84,9

Other countries in America

Argentina

2 157

436

20,2

8 787

18 884

214,9

Argentina

Brazil

18 770

28 800

153,4

61 257

103 712

169,3

Brazil

Čile

959

647

67,4

860

42

4,9

Chile

Kanada

87 539

26 200

29,9

9 337

8 334

89,3

Canada

Kolumbija

9 237

88 577

958,9

109 307

2 223

2,0

Colombia

Meksiko

935

16 882

1)

1 498

3 013

201,2

Mexico

Peru

1 195

6 796

568,7

162

229

141,0

Peru

SAD

438 240

310 177

70,8

173 023

158 349

91,5

United States

Ostale zemlje

9 858

3 155

32,0

11 446

24 139

210,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

17 333

18 606

107,3

1 862

3 569

191,6

Countries of Oceania

Australija

17 071

13 123

76,9

1 210

2 772

229,0

Australia

Maršalovi Otoci

39

-

-

75

-

-

Marshall Islands

Novi Zeland

88

311

352,6

577

782

135,6

New Zealand

Ostale zemlje

135

5 173

1)

-

14

-

Other countries

Neraspoređeno

-

16 042

-

-

149 743

-

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

 

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

Average Exchange rate for 1 euro in kuna

7,5769

7,6366

100,8

7,5766

7,6372

100,8

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC)

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 311 987

1 470 561

112,1

2 341 296

2 422 299

103,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hrana i pića

127 537

154 146

120,9

202 451

249 405

123,2

1

Food and beverages

2

Industrijski materijali, d. n.

598 591

644 426

107,7

1 071 402

1 066 125

99,5

2

Industrial supplies n. e. s.

3

Goriva i maziva

55 738

99 567

178,6

197 193

153 280

77,7

3

Fuels and lubricants

4

Kapitalni proizvodi (osim prijevoznih sredstava), njihovi dijelovi i pribor

199 307

222 034

111,4

336 898

343 775

102,0

4

Capital goods (except transport
equipment), and parts and
accessories thereof

5

Prijevozna sredstva, njihovi dijelovi
i pribor

68 142

70 318

103,2

154 034

176 600

114,6

5

Transport equipment and parts
and accessories thereof

6

Proizvodi za široku potrošnju,
d. n.

241 947

261 744

108,2

374 643

432 523

115,4

6

Consumer goods
n. e. s.

7

Proizvodi, d. n.

20 725

18 325

88,4

4 676

592

12,7

7

Goods n. e. s.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

                                                                                                                                                                                                                                tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 311 987

1 470 561

112,1

2 341 296

2 422 299

103,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

59 161

85 268

144,1

70 772

80 289

113,4

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

22 756

27 737

121,9

431 735

251 264

58,2

  B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

1 156 533

1 245 590

107,7

1 778 363

1 988 596

111,8

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

84 691

98 348

116,1

181 698

211 237

116,3

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

11 840

13 396

113,1

8 776

14 705

167,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

5 377

4 466

83,1

4 428

8 101

182,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

13 616

18 266

134,1

42 350

54 241

128,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

60 868

72 824

119,6

64 988

107 423

165,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih
proizvoda

38 504

49 225

127,8

36 126

79 355

219,7

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

57 649

74 513

129,3

21 259

25 909

121,9

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

20 357

28 446

139,7

60 599

59 950

98,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

147

76

51,6

395

410

103,7

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

162 873

142 751

87,6

121 128

173 702

143,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

73 875

95 879

129,8

211 055

200 927

95,2

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

84 190

57 659

68,5

107 610

103 377

96,1

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

26 133

34 245

131,0

84 989

86 721

102,0

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

43 788

49 625

113,3

37 030

34 491

93,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

65 064

66 620

102,4

140 615

140 686

100,1

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

90 063

89 282

99,1

71 929

76 270

106,0

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

28 593

38 948

136,2

127 704

137 386

107,6

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

93 273

86 591

92,8

97 521

95 024

97,4

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

102 804

120 392

117,1

164 585

158 010

96,0

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

24 037

26 875

111,8

94 924

130 694

137,7

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

23 219

22 343

96,2

29 976

23 079

77,0

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

38 511

46 428

120,6

28 747

26 865

93,5

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

7 062

8 392

118,8

39 931

40 032

100,3

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

21 826

56 289

257,9

47 182

84 349

178,8

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

43 643

38 922

89,2

3 400

10 503

308,9

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

8 053

13 901

172,6

9 711

6 893

71,0

  J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

5

102

1)

51

21

39,9

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

11

109

1)

80

48

60,7

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

-

2 643

-

-

337

-

 

 

Not classified

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

                                                                                                                                                                                                                                tis. eura

                                                                                                                                                                                                                     Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

I. – II. 2013.

I. – II. 2014.

indeksi
Indices
I. – II. 2014.
I. – II. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 311 987

1 470 561

112,1

2 341 296

2 422 299

103,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

121 801

149 794

123,0

210 976

259 290

122,9

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

18 894

20 743

109,8

15 352

24 689

160,8

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

105 098

119 509

113,7

42 265

46 921

111,0

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

204 432

225 087

110,1

588 906

504 682

85,7

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

1 693

2 310

136,4

19 833

11 106

56,0

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

163 047

159 449

97,8

344 426