image description

 

GODINA/ YEAR: LI.                                             ZAGREB, 30. TRAVNJA 2015./ 30 APRIL, 2015                                     BROJ/ NUMBER: 8.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 133000350

 

 

 

KNJIŽNICE U 2013.

LIBRARIES, 2013

 

 

 

U ovom priopćenju dani su podaci o knjižnicama koje su radile u Republici Hrvatskoj tijekom 2013. Ukupno je radila 1 781 knjižnica. Udio je samostalnih knjižnica 9,7%, u sastavu druge knjižnice ih je 5,2%, dok ih je u sastavu ustanove/poduzeća 85,1%.

 

This report provides data on libraries that operated in the Republic of Croatia in 2013. Their total number amounted to 1 781. Out of that number, 9.7% of libraries were autonomous, 5.2% made part of another library and 85.1% made part of an institution/enterprise.

 

 

 

Od ukupno 4 036 zaposlenih, 3 329 su stručno osoblje. Udio žena od ukupnog broja je 83,9%, a od stručnog osoblja 86,2%.

 

Out of the total of 4 036 employees, 3 329 were professional staff. The share of women in the total number was 83.9% and that in the professional staff was 86.2%.

 

 

 

Članova knjižnica bilo je 1 366 366 (udio žena je 56,5%). Najveći broj članova odnosi se na školske knjižnice 40,3%, na narodne knjižnice 38,6%, a na visokoškolske knjižnice 12,8%.

 

The number of library members amounted to 1 366 366 (56.5% of women). The majority were school library members (40.3%), followed by public library members (38.6%) and library members at institutions of higher education (12.8%).

 

 

 

Od ukupno korištene knjižne građe najviše su korištene knjige i brošure (69,3%) i novine (16,0%), a najviše knjižne građe koristilo se u narodnim knjižnicama (44,7 %).

 

Out of the total used book materials, the most used were books and brochures (69.3%) and newspapers (16.0%). The book materials were used the most in public libraries (44.7%).

 

 

 

1.   KNJIŽNICE PREMA VRSTI, STATUSU I DODATNIM ODJELIMA U 2013.

      LIBRARIES, BY TYPE, STATUS AND ADDITIONAL DEPARTMENTS, 2013

 

Knjižnice

Libraries

 

status

Status

dodatni odjeli

Additional departments

 

ukupno

Total

samostalne

Autonomous

u sastavu druge knjižnice

Part of another library

u sastavu ustanove/

poduzeća

Part of institution/
enterprise

za djecu i mladež

For children and youth

čitaonica

Reading room

igraonica

Playroom

bibliobus

Library bus

multi-medijalni

Multimedia

za slijepe

For the blind

WLAN (bežična mreža)

(wireless network)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 781

173

92

1 516

745

488

157

25

249

19

425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

Sveučilišne knjižnice

University library

6

3

-

3

1

6

1

1

2

2

5

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

146

1

7

138

4

133

-

-

7

1

73

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

4

2

1

1

-

3

-

-

1

1

1

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

153

2

-

151

1

107

-

-

2

2

20

Narodne knjižnice

Public libraries

269

164

84

21

213

238

96

12

85

13

78

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

853

-

-

853

457

-

57

10

118

-

179

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

349

-

-

349

69

-

3

2

34

-

68

 

 

 

2.   OBRAĐENA KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRAĐA (stanje 31. prosinca 2013.)

      PROCESSED BOOK AND NON-BOOK MATERIALS, (situation as on 31 December 2013)

 

Obrađena knjižna građa, tis.

Processed book materials, '000

Obrađena neknjižna građa, broj predmeta, tis.
Processed non-book materials, number of items, ‘000

 

knjige i brošure (svesci)

Books and brochures (volumes)

novine (godišta)

Newspapers (annual files)

časopisi (svesci)

Magazines (volumes)

rukopisi (svesci)

Manuscripts (volumes)

mikrooblici

Microforms

zvučna

Audio materials

vizualna

Visual materials

kombinirana audiovizualna

Combined audio-visual materials

ostala neknjižna

Other non-book materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

26 145

392

3 882

288

432

256

579

225

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

2 248

207

345

184

331

55

318

-

86

Sveučilišne knjižnice

University library

1 401

12

98

1

3

14

-

9

3

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

2 963

52

1 399

40

6

10

1

6

1

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

869

11

155

5

-

-

-

1

1

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

2 223

40

1 472

43

3

7

106

3

33

Narodne knjižnice

Public libraries

9 359

44

92

1

42

144

116

86

81

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

4 750

19

206

1

23

16

20

93

6

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

2 332

7

115

13

24

10

18

27

4

 

 

 

3.   KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE U 2013.

      USE OF BOOK MATERIALS, 2013

 

Korištenje u knjižnici

For use in library

Izrađene preslike kao zamjena za izvornik

Copies made as substitute for original

 

ukupno

Total

knjige i brošure

Books and brochures

novine

Newspapers

časopisi

Magazines

rukopisi

Manuscripts

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

13 830 352

9 580 868

2 216 468

2 018 884

14 132

89 217

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

102 243

45 064

27 127

23 024

7 028

-

Sveučilišne knjižnice

University library

672 515

117 637

502 544

52 332

2

975

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

3 124 022

2 620 188

25 908

477 550

376

47 877

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

11 255

5 741

2 192

3 074

248

-

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

185 160

103 647

14 895

63 788

2 830

27 151

Narodne knjižnice

Public libraries

6 186 874

3 560 435

1 558 002

1 068 319

118

2 616

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

2 496 081

2 208 604

51 287

236 009

181

7 230

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

1 052 202

919 552

34 513

94 788

3 349

3 368

 

 

 

4.   KORIŠTENJE NEKNJIŽNE GRAĐE U 2013.

      USE OF NON-BOOK MATERIALS, 2013

 

Neknjižna građa

Non-book materials

 

mikrooblici knjiga, periodika, rukopisa i ostale knjižnične građe

Microforms of books, periodicals, manuscripts and other library materials

zvučna

Audio materials

vizualna

Visual materials

kombinirana audiovizualna

Combined audio-visual materials

ostala neknjižna

Other non-book materials

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

48 971

192 755

375 368

240 197

118 622

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

5 498

421

4 328

-

9 781

Sveučilišne knjižnice

University library

26

4 210

-

11 632

282

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

345

687

465

933

1 034

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

5

3

-

22

-

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

594

1 871

10 944

959

4 320

Narodne knjižnice

Public libraries

31 500

173 156

347 437

167 119

92 870

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

6 090

8 977

9 065

47 144

8 325

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

4 913

3 430

3 129

12 388

2 010

 

 

 

5.   PRINOVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U 2013.

      ADDITIONS TO LIBRARY MATERIALS, 2013

 

Knjižna građa

Book materials

Neknjižna građa

Non-book materials

Ostala građa

Other materials

 

knjige i brošure (svesci)

Books and brochures (volumes)

novine (godišta)

Newspapers (annual files)

časopisi (svezaka)

Magazines (volumes)

rukopisi (svesci)

Manuscripts (volumes)

mikrooblici knjiga, periodika, rukopisa

Microforms
of books, periodicals, manuscripts and other library materials

zvučna

Audio materials

vizualna

Visual materials

kombinirana audiovizualna

Combined audio-visual materials

elektronička

Electronic materials

digitalna

Digital materials

ostala knjižnična

Other library materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

716 863

79 480

147 485

2 637

172

12 226

22 874

11 202

11 960

1 977

10 693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

23 118

30 547

15 192

49

6

682

75

-

771

1

3 152

Sveučilšne knjižnice

University library

42 752

21 425

13 998

-

-

1 043

-

393

563

364

1 858

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

66 193

286

21 431

1 985

88

112

163

508

8 141

1 068

399

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

15 600

29

4 854

-

-

90

4

402

190

-

812

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

23 532

827

19 777

379

-

92

1 809

174

781

114

301

Narodne knjižnice

Public libraries

417 826

19 825

19 660

5

11

9 356

19 753

6 379

668

75

3 741

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

90 366

4 008

35 796

120

30

608

887

2 569

495

244

246

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

37 476

2 533

16 777

99

37

243

183

777

351

111

184

 

 

 

6.   MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE U 2013.

      INTERLIBRARY LENDING, 2013

 

Na nacionalnoj razini

At national level

Na međunarodnoj razini

At international level

 

primljeni posudbeni zahtjevi

Received lending requests

udovoljeni posudbeni zahtjevi

Granted lending requests

zahtjevi iz drugih zemalja

Requests from other countries

zahtjevi prema drugim zemljama

Requests towards other countries

 

primljeni

Received

udovoljeni

Granted

poslani

Made

udovoljeni

Granted

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

23 222

19 811

1 203

1 044

6 441

5 493

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

1 250

924

269

212

1 403

1 251

Sveučilišne knjižnice

University library

1 166

1 023

26

18

336

225

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

6 226

5 128

390

340

1 621

1 429

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

232

229

12

4

49

29

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

5 794

4 748

346

330

3 025

2 552

Narodne knjižnice

Public libraries

5 586

5 451

58

38

6

6

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

2 661

2 001

100

100

-

-

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

307

307

2

2

1

1

 

 

 

7.   ČLANOVI PREMA SPOLU, DOBI I AKTIVNI KORISNICI U 2013.

      MEMBERS, BY SEX AND AGE, AND ACTIVE USERS, 2013

 

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

Članovi prema godinama života

Members, by age

Aktivni korisnici

Active users

 

14 i manje

14 and under

15 – 21

22 – 64

65 i više

65 and over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 366 366

593 769

772 597

467 513

347 242

508 127

43 484

1 283 922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

30 105

13 537

16 568

-

10 299

19 023

783

30 105

Sveučilišne knjižnice

University library

30 193

12 569

17 624

1 959

8 362

18 806

1 066

23 606

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

175 224

78 365

96 859

6

55 406

119 143

669

150 126

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

2 770

1 146

1 624

17

663

1 836

254

2 770

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

50 929

21 963

28 966

52

2 376

46 568

1 933

40 226

Narodne knjižnice

Public libraries

527 044

201 274

325 770

142 393

98 196

248 323

38 132

513 298

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

360 660

174 211

186 449

317 520

7 288

35 520

332

344 535

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

189 441

90 704

98 737

5 566

164 652

18 908

315

179 256

 

 

 

8.   ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA (stanje 31. prosinca 2013.)

      LIBRARY EMPLOYEES, (situation as on 31 December 2013)

 

Ukupno

Total

Stručno osoblje

Professional staff

Ostalo osoblje

Other staff

 

svega

All

žene

Women

ukupno

Total

knjižničarski savjetnici

Library advisers

viši knjižničari

Senior librarians

diplomirani knjižničari

Graduate librarians

knjižničari

Librarians

pomoćni knjižničari

Assistant librarians

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 036

3 388

3 329

2 870

63

54

111

97

1 999

1 787

506

433

650

499

707

518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

321

212

200

151

18

18

19

15

73

61

23

19

67

38

121

61

Sveučilišne knjižnice

University library

153

118

91

78

3

1

7

6

39

34

10

9

32

28

62

40

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

342

288

283

244

9

7

24

22

149

136

41

32

60

47

59

44

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

50

33

30

23

1

1

2

2

14

13

4

1

9

6

20

10

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

222

177

165

134

8

7

15

14

87

74

22

17

33

22

57

43

Narodne knjižnice

Public libraries

1 637

1 378

1 299

1 102

16

12

30

27

655

576

164

139

434

348

338

276

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

908

824

875

797

4

4

12

10

683

622

167

153

9

8

33

27

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

403

358

386

341

4

4

2

1

299

271

75

63

6

2

17

17

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metoda prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci prikazani u ovom priopćenju rezultat su obrade statističkih izvještaja koje ispunjavaju knjižnice na obrascu Izvještaj knjižnica (obrazac KNJ-1). Podaci se prikupljaju svake treće godine. Od 2004. ovim istraživanjem obuhvaćene su i školske knjižnice.

 

Data presented in this release are the result of processing of statistical reports filled in by libraries on the form entitled the Report on Libraries (KNJ-1 form). Data are collected triennially. Since 2004, school libraries have also been covered by this survey.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su knjižnice koje su postojale 31. prosinca 2013. u Republici Hrvatskoj i koje su dostavile izvještaj. Obrazac za knjižnice u 2013. promijenjen je i sadržava više podataka, pa su samo neki podaci usporedivi s podacima za 2010.

 

The statistical survey covers libraries that existed on 31 December 2013 in the Republic of Croatia and submitted the report. The form on libraries was changed in 2013 and contains more information, hence only some data are comparable with the 2010 data.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Knjižnica je organizacija ili dio organizacije čiji su osnovni ciljevi izgradnja i održavanje zbirki i olakšavanje korištenja informacijskih izvora i opreme koji udovoljavaju zahtjevima informacijskih, istraživačkih, obrazovnih i kulturnih potreba te potreba za razonodom svojih korisnika.

 

Library is an organisation or a part of an organisation with the main aim to collect and maintain its collection and facilitate the use of information sources and equipment required to meet the informational, research, educational, cultural or recreational needs of its users.

 

 

 

Specijalna knjižnica (stručna knjižnica) jest knjižnica koja pokriva jednu disciplinu ili određeno područje znanja. Naziv "specijalna knjižnica" u nekim se slučajevima koristi i za knjižnicu koja ponajprije  služi specijalnoj kategoriji korisnika (npr. bolesnicima) ili je usmjerena na određenu formu dokumenata (npr. fonoteka, fototeka, filmoteka).

 

Special (professional) library is a library that covers one discipline or a particular area of knowledge. The name “special library” is used in some cases to indicate a library intended primarily for a special category of users (e.g. patients) or focused to a particular form of documents (e.g. music, sound and video library, photograph library, cinematic arts library).

 

 

 

Bibliobus je pokretna knjižnica, obično odjel narodne knjižnice, koja koristi posebno opremljeno i namješteno vozilo da dopremi dokumente izravno do korisnika kojima udaljenost otežava pristup knjižnici.

 

Library bus is a mobile library, usually a department of the public library, which uses a specially equipped vehicle to deliver documents directly to users for whom the distance makes it difficult to access the library.

 

 

 

Knjižničnu građu čini svaki jezični, slikovni i zvučni dokument na lako prenosivu materijalu ili u elektronički čitljivu obliku informacijskoga, umjetničkoga, znanstvenoga ili stručnog sadržaja proizveden u nekoliko primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi. Knjižničnom građom smatraju se i igre, igračke i sl. ako su dio knjižničnog fonda.

 

Library materials consist of each textual, visual and audio document, on transferable material or in electronically readable form, of informational, artistic, scientific or professional content, produced in several copies and intended for the public, including manuscripts. Games, toys, etc. are also considered library materials if they are items of the library fund.

 

 

 

Knjiga je neperiodična tiskana publikacija od najmanje 49 stranica ne brojeći omot.

 

Book is a non-periodic printed publication of at least 49 pages, not including cover pages.

 

 

 

Brošura je neperiodična tiskana publikacija od najmanje 5, ali ne više od 48 stranica ne brojeći omot.

 

Brochure is a non-periodic printed publication of at least 5 and not more than 48 pages, not including cover pages.

 

 

 

Časopisi su serijske (periodične) publikacije namijenjene studijama i dokumentarnim informacijama iz raznih područja. Obrada članaka je stručna i znanstvena.

 

Magazines are serial (periodic) publications intended for studies and documentary information from various areas. The processing of articles is conducted professionally and scientifically.

 

 

 

Novine su serijske (periodične) publikacije koje sadržavaju novosti od posebnoga ili općeg interesa o tekućim događajima. Pojedinačni dijelovi popisani su kronološki ili numerički i pojavljuju se obično barem jedanput na tjedan.

 

Newspapers are serial (periodic) publications containing news of particular or general interest on current events. Individual parts are listed chronologically and numerically and tend to appear at least once a week.

 

 

 

Rukopisi su originalna građa pisana rukom ili na pisaćem stroju.

 

Manuscripts are original handwritten or typewritten materials.

 

 

 

Svezak je fizička jedinica bilo kojega tiskanog djela ili rukopisa sadržanoga u jednom uvezu.

 

Volume is a physical unit of any printed or manuscript work contained in one binding.

 

 

 

Audiovizualna građa jest neknjižna građa koja zahtijeva uporabu posebne opreme za slušanje i/ili gledanje. To su na analognim nositeljima: ploče, vrpce, audiokasete, filmovi, slajdovi, dijapozitivi, videokasete, a na digitalnim nositeljima CD i DVD.

 

Audio-visual materials are non-book library materials that require the use of special equipment to be seen and/or heard. On analogue media this includes materials such as records, tapes, audiocassettes, motion pictures, slides, transparencies and video recordings, while on digital media CDs and DVDs are included.

 

 

 

Ostala knjižnična građa jest sva druga građa izuzevši knjige, periodiku, rukopise, mikrooblike i audiovizualnu građu. Tu su uključeni materijali kao što su karte, grafikoni, umjetničke reprodukcije, fotografije, tehnički crteži, igračke, multimedija i sl.

 

Other library materials are all materials other than books, periodicals, manuscripts, microforms and audio-visual materials. This includes materials such as maps, charts, art prints, photographs, technical drawings, toys, multimedia, etc.

 

 

 

Član knjižnice jest svaka osoba učlanjena u knjižnicu kao korisnik građe i usluga u izvještajnoj godini.

 

Library member is every person registered with the library as the user of its materials or services in a reporting year.

 

 

 

Aktivni korisnik jest onaj član knjižnice (upisani korisnik) koji je posjetio ili koristio knjižnicu ili usluge u izvještajnoj godini. Korištenje može obuhvaćati i korištenje elektroničkih usluga u knjižnici ili izvan nje.

 

Active user is a library member (registered user) who visited or used library or services in a reporting year. The use may also include the use of electronic services in or out of the library.

 

 

 

Međuknjižnična posudba jest posudba dokumenata u materijalnom obliku (knjige) ili dostava dokumenata kao preslike iz jedne knjižnice drugoj koja nije pod istom upravom. Obuhvaća i elektronički posredovanu dostavu dokumenata.

 

Interlibrary loan is a loan of documents in the material form (books) or delivery of documents as copies from one library to the one that is not under the same management. It also covers electronically delivered documents.

 

 

 

Neto površina zgrada za knjižnične svrhe jest ukupan prostor kojim se koristi knjižnica, izražen u četvornim metrima.

 

Net floor area of the library building is the total area used by the library, presented in square meters.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

CD

kompaktni disk

 

CD

compact disc

DVD

digitalni video disk

 

DVD

digital versatile disc

i sl.

i slično

 

e.g.

for example

npr.

na primjer

 

etc.

and so on

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-  nema pojave

 

-  no occurrence

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Zlata Bojanić

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Zlata Bojanić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199