image description

GODINA/ YEAR: LI.                                     ZAGREB, 14. VELJAČE 2014./ 14 FEBRUARY, 2014                                     BROJ/ NUMBER: 12.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU,

NKPJS – 2. RAZINA I ŽUPANIJE U 2011.

 

GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA,

NUTS 2 LEVEL AND COUNTIES, 2011

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuju se podaci o bruto domaćem proizvodu (BDP) za Republiku Hrvatsku, prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija, prema ekonomskim djelatnostima za 2011. U tablicama priloženima u formatu Excel nalazi se serija podataka za razdoblje 2000. – 2011. Podaci su dostupni u tekućim cijenama i po stanovniku.

 

This first release presents data on the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia, at the NUTS 2 level and for counties, according to economic activities for 2011. Attached excel tables present data series for the period from 2000 to 2011. The data are available at current prices and per capita.

 

 

 

Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županije temelje se na finalnim godišnjim podacima o BDP-u za razdoblje 2000. – 2011.

 

The GDP data for the Republic of Croatia, at NUTS 2 level and for counties are based on the final annual GDP data for the period from 2000 to 2011.

 

 

 

Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.).

 

The time series on the GDP data are presented according to the National Classification of Activities, 2007 version (NKD 2007.).

 

 

 

Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka.

 

Regional GDP is an indicator of a region’s output and can therefore be used for measuring and comparing the degree of economic activity of different regions. Regional GDP is not a measure of regional wellbeing or regional income.

 

 

 

Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske, prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija, za 2011. temelje se na podacima Popisa stanovništva 2011. Podaci o broju stanovnika za razdoblje od 2000. do 2010. na razini Republike Hrvatske također su ažurirani na temelju podataka Popisa stanovništva 2011., dok su podaci prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija iskazani prema podacima Popisa stanovništva iz 2001.

 

The population data at the levels of the Republic of Croatia, NUTS 2 and counties for 2011 are based on the 2011 Census of Population. The population data of the Republic of Croatia for the period from 2000 to 2010 are also based on the 2011 Census of Population, while the data on the levels of NUTS 2 and counties are based on the 2001 Census of Population.

 

 

 

Podaci o poljoprivredi za razdoblje od 2009. do 2011. revidirani su u skladu s novim podacima ekonomskih računa poljoprivrede prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija.

 

Data on agriculture for the period from 2009 to 2011 have been revised according to the new data on economic accounts for agriculture by NUTS 2 level and counties.

 

 

 

Sljedeća revizija podataka zbog primjene ESA 2010 metodologije i podataka Popisa stanovništva 2011. prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija, za razdoblje od 2000. do 2011. objavit će se početkom 2015.

 

Due to the implementation of the ESA 2010 methodology and the 2011 Census of Population data at the levels of NUTS 2 and counties for the period from 2000 to 2011, the next data revision will be published at the beginning of 2015.

 

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice iz ovog priopćenja u excel formatu.

 

 

Excel tables from this Release can be downloaded here

 

 

 

 

image description

 

 

 

 

 

 

 

Županije

Counties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Zagrebačka županija
County of Zagreb

VIII.

Primorsko-goranska županija
County of Primorje-Gorski kotar

XV.

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

II.

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

IX.

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

XVI.

Vukovarsko-srijemska županija
County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

III.

Sisačko-moslavačka županija
County of Sisak-Moslavina

X.

Virovitičko-podravska županija
County of Virovitica-Podravina

XVII.

Splitsko-dalmatinska županija
County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

IV.

Karlovačka županija
County of Karlovac

XI.

Požeško-slavonska županija
County of Požega-Slavonija

XVIII.

Istarska županija
County of Istria

 

 

 

 

 

 

V.

Varaždinska županija
County of Varaždin

XII.

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-Posavina

XIX.

Dubrovačko-neretvanska županija
County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

VI.

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-Križevci

XIII.

Zadarska županija
County of Zadar

XX.

Međimurska županija
County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

VII.

Bjelovarsko-bilogorska županija
County of Bjelovar-Bilogora

XIV.

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

XXI.

Grad Zagreb
City of Zagreb

 

 

 

1.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU TE PREMA NKPJS-u 2. RAZINA I ZA ŽUPANIJE U 2011.

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2 LEVEL AND COUNTIES, 2011

tekuće cijene

Current prices

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2 level and counties

Bruto domaći proizvod,
mil. HRK

Gross domestic product,
mln HRK

Bruto domaći
 proizvod,
mil. EUR1)

Gross domestic product,
mln EUR1)

Struktura po županijama

(RH = 100) Structure by counties

(Republic of Croatia = 100)

Popis stanovništva 2011.2).

Census 20112)

Popis stanovništva 2001.3)

Census 20013)

BDP
po stanovniku, HRK

GDP
per capita,
HRK

BDP
po stanovniku, EUR

GDP
per capita,
EUR

Indeksi

(RH = 100)

Indices

(Republic of Croatia = 100)

BDP
po stanovniku, HRK

GDP
per capita,
 HRK

BDP
po stanovniku, EUR

GDP
per capita,
EUR

Indeksi

(RH = 100)

Indices

(Republic of Croatia = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

328 737

44 220

100,0

76 755

10 325

100,0

74 626

10 038

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

224 397

30 184

68,3

78 160

10 514

101,8

76 328

10 267

102,3

Grad Zagreb

City of Zagreb

108 791

14 634

33,1

137 558

18 503

179,2

136 897

18 414

183,4

Zagrebačka županija

County of Zagreb

18 394

2 474

5,6

57 885

7 786

75,4

55 712

7 494

74,7

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

6 217

836

1,9

46 835

6 300

61,0

46.063

6 196

61,7

Varaždinska županija

County of Varaždin

10 832

1 457

3,3

61 592

8 285

80,2

60 402

8 125

80,9

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7 319

984

2,2

63 372

8 524

82,6

61 835

8 318

82,9

Međimurska županija

County of Međimurje

7 157

963

2,2

62 887

8 459

81,9

60 745

8 171

81,4

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

6 275

844

1,9

52 501

7 062

68,4

51 306

6 901

68,8

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

3 986

536

1,2

47 080

6 333

61,3

46 503

6 255

62,3

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3 633

489

1,1

46 692

6 281

60,8

45 361

6 102

60,8

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

6 923

931

2,1

43 726

5 882

57,0

40 612

5 463

54,4

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

18 735

2 520

5,7

61 485

8 271

80,1

59 270

7 973

79,4

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

8 276

1 113

2,5

46 220

6 217

60,2

42 703

5 744

57,2

Karlovačka županija

County of Karlovac

7 368

991

2,2

57 310

7 709

74,7

57 072

7 677

76,5

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

10 492

1 411

3,2

61 064

8 214

79,6

62 826

8 451

84,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

104 340

14 035

31,7

73 900

9 941

96,3

71.210

9 579

95,4

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

28 015

3 768

8,5

94 593

12 724

123,2

92.486

12 441

123,9

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

3 047

410

0,9

60 078

8 081

78,3

63.083

8 486

84,5

Zadarska županija

County of Zadar

10 511

1 414

3,2

61 721

8 302

80,4

59.309

7 978

79,5

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

6 434

865

2,0

58 955

7 930

76,8

57.642

7 754

77,2

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

27 299

3 672

8,3

60 007

8 072

78,2

56.530

7 604

75,8

Istarska županija

County of Istria

20 101

2 704

6,1

96 576

12 991

125,8

93.689

12 602

125,5

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

8 932

1 202

2,7

72 905

9 807

95,0

69.938

9 408

93,7

 

 

1)       Izvor: HNB, Tablica H9: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

          http://www.hnb.hr/publikac/bilten/statisticki_pregled/h9.xls

2)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

3)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2001.

 

1)       Source: CNB, Table H9: Midpont Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average)

          http://www.hnb.hr/publikac/bilten/statisticki_pregled/h9.xls

2)       The total average population of the Republic of Croatia based on the 2011 Census of Population.

3)       The total average population of the Republic of Croatia based on the 2001 Census of Population.

 

 

 

 

2.   BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PREMA NKPJS-u 2. RAZINA I ZA ŽUPANIJE U 2011.

      GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2 LEVEL AND COUNTIES, 2011

mil. kuna

Mln kuna

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2 level  and counties

 

NKD 2007.

 

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
 mining, quarrying
and other industries

Manufactur-ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
and
insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administra-
tive and support service activities

Public administration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

13 325

58 329

46 540

17 182

56 612

13 557

20 281

30.674

20 200

44 188

7 414

281 761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

10 882

41 433

32 917

9 936

35 606

10 924

16 132

17 377

14 469

30 866

4 707

192 331

Grad Zagreb

City of Zagreb

226

13 243

9 825

3 187

20 237

8 666

12 850

6 233

10 897

14 604

3 102

93 245

Zagrebačka županija

County of Zagreb

919

4 778

3 399

1 193

4 202

297

209

1 796

557

1 609

206

15 765

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

266

1 928

1 672

392

771

76

150

615

154

918

59

5 329

Varaždinska županija

County of Varaždin

531

3 287

2 910

487

1 336

248

410

851

399

1 570

165

9 284

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

953

2 258

1 498

277

787

62

318

574

204

744

93

6 273

Međimurska županija

County of Međimurje

540

2 431

2 232

314

822

149

249

646

260

667

57

6 134

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

1 086

1 216

1 052

248

599

97

317

629

208

899

78

5 378

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

762

738

606

247

374

40

149

416

84

568

38

3 417

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

501

676

541

160

390

130

59

442

61

646

48

3 114

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

677

1 558

1 267

428

656

116

189

868

250

1 075

117

5 934

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

2 184

3 022

2 407

1 196

2 629

651

642

1 689

724

2 990

331

16 058

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

1 248

1 097

836

639

1 000

115

138

987

191

1 535

144

7 093

Karlovačka županija

County of Karlovac

388

1 675

1 482

440

860

146

257

675

229

1 506

140

6 315

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

601

3 526

3 189

726

943

131

195

955

252

1 534

130

8 993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

2 442

16 896

13 623

7 246

21 006

2 633

4 149

13 297

5 732

13 322

2 707

89 430

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

263

7 091

6 447

1 645

5 157

688

873

3 111

1 482

3 073

630

24 012

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

336

230

103

399

444

41

57

451

63

522

69

2 612

Zadarska županija

County of Zadar

672

767

490

723

1 747

186

503

1 895

616

1 606

293

9 009

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

113

937

728

422

1 087

106

274

1 138

281

942

214

5 514

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

465

2 746

2 037

1 996

5 389

931

1 433

3 702

1 720

4 137

879

23 398

Istarska županija

County of Istria

329

4 724

3 650

1 296

4 459

477

690

1 959

1 004

1 862

430

17 229

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

265

401

167

764

2 723

204

320

1 040

565

1 182

192

7 656

 

 

 

 

3.   UDIO PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ŽUPANIJA U BRUTO DODANOJ VRIJEDNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE U 2011.

      SHARE OF NUTS 2 LEVEL AND COUNTIES IN GROSS VALUE ADDED OF REPUBLIC OF CROATIA, 2011

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2 level and counties

NKD  2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-
ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
 and
 insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public adminis-
tration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

81,7

71,0

70,7

57,8

62,9

80,6

79,5

56,7

71,6

69,9

63,5

68,3

Grad Zagreb

City of Zagreb

1,7

22,7

21,1

18,6

35,7

63,9

63,4

20,3

53,9

33,0

41,8

33,1

Zagrebačka županija

County of Zagreb

6,9

8,2

7,3

6,9

7,4

2,2

1,0

5,9

2,8

3,6

2,8

5,6

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

2,0

3,3

3,6

2,3

1,4

0,6

0,7

2,0

0,8

2,1

0,8

1,9

Varaždinska županija

County of Varaždin

4,0

5,6

6,3

2,8

2,4

1,8

2,0

2,8

2,0

3,6

2,2

3,3

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

7,2

3,9

3,2

1,6

1,4

0,5

1,6

1,9

1,0

1,7

1,3

2,2

Međimurska županija

County of Međimurje

4,0

4,2

4,8

1,8

1,5

1,1

1,2

2,1

1,3

1,5

0,8

2,2

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

8,1

2,1

2,3

1,4

1,1

0,7

1,6

2,1

1,0

2,0

1,0

1,9

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

5,7

1,3

1,3

1,4

0,7

0,3

0,7

1,4

0,4

1,3

0,5

1,2

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

3,8

1,2

1,2

0,9

0,7

1,0

0,3

1,4

0,3

1,5

0,6

1,1

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

5,1

2,7

2,7

2,5

1,2

0,9

0,9

2,8

1,2

2,4

1,6

2,1

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

16,4

5,2

5,2

7,0

4,6

4,8

3,2

5,5

3,6

6,8

4,5

5,7

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

9,4

1,9

1,8

3,7

1,8

0,8

0,7

3,2

0,9

3,5

1,9

2,5

Karlovačka županija

County of Karlovac

2,9

2,9

3,2

2,6

1,5

1,1

1,3

2,2

1,1

3,4

1,9

2,2

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

4,5

6,0

6,9

4,2

1,7

1,0

1,0

3,1

1,2

3,5

1,8

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

18,3

29,0

29,3

42,2

37,1

19,4

20,5

43,3

28,4

30,1

36,5

31,7

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

2,0

12,2

13,9

9,6

9,1

5,1

4,3

10,1

7,3

7,0

8,5

8,5

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

2,5

0,4

0,2

2,3

0,8

0,3

0,3

1,5

0,3

1,2

0,9

0,9

Zadarska županija

County of Zadar

5,0

1,3

1,1

4,2

3,1

1,4

2,5

6,2

3,1

3,6

4,0

3,2

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

0,9

1,6

1,6

2,5

1,9

0,8

1,4

3,7

1,4

2,1

2,9

2,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

3,5

4,7

4,4

11,6

9,5

6,9

7,1

12,1

8,5

9,4

11,9

8,3

Istarska županija

County of Istria

2,5

8,1

7,8

7,5

7,9

3,5

3,4

6,4

5,0

4,2

5,8

6,1

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

2,0

0,7

0,4

4,4

4,8

1,5

1,6

3,4

2,8

2,7

2,6

2,7

 

 

 

 

 

4.   STRUKTURA BRUTO DODANE VRIJEDNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU, PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I ZA ŽUPANIJE PREMA
      DJELATNOSTIMA NKD-a 2007. U 2011.

      STRUCTURE OF GROSS VALUE ADDED FOR REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2 LEVEL AND COUNTIES ACCORDING
      TO NKD 2007 ACTIVITIES, 2011

%

NKPJS 2012. – 2. razina i županije
NUTS 2 level and counties

NKD  2007.

A

B, C, D, E

od toga C

Of which C

F

G, H, I

J

K

L

M, N

O, P, Q

R, S, T, U

Bruto
dodana
vrijednost
(bazične
cijene)

Poljopriv-
reda, šumarstvo
i ribarstvo

Prerađi-
vačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije

Prerađi-
vačka industrija

Građevi-
narstvo

Trgovina na
veliko i na
malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane

Informacije
i komuni-kacije

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Poslovanje nekretni-nama

Stručne, znanstvene, tehničke, administra-tivne i pomoćne uslužne djelatnosti

Javna
uprava
i obrana,
obrazovanje, djelatnosti
zdravstvene zaštite i
socijalne
skrbi

Ostale uslužne djelatnosti

Agriculture,
forestry
and
fishing

Manufactur-ing,
mining, quarrying
and other industries

Manufactur-
ing

Construction

Wholesale
and retail
trade,
transporta- tion and storage, accommo-
dation and food service activities

Information and communica-tion

Financial
 and
 insurance activities

Real
estate activities

Professional, scientific, technical, administrative and support service activities

Public adminis-
tration and defence,
education,
human
health and social work activities

Other
service activities

Gross
value
added
(basic
prices)

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

4,7

20,7

16,5

6,1

20,1

4,8

7,2

10,9

7,2

15,7

2,6

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

5,7

21,5

17,1

5,2

18,5

5,7

8,4

9,0

7,5

16,0

2,4

100,0

Grad Zagreb

City of Zagreb

0,2

14,2

10,5

3,4

21,7

9,3

13,8

6,7

11,7

15,7

3,3

100,0

Zagrebačka županija

County of Zagreb

5,8

30,3

21,6

7,6

26,7

1,9

1,3

11,4

3,5

10,2

1,3

100,0

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

5,0

36,2

31,4

7,4

14,5

1,4

2,8

11,5

2,9

17,2

1,1

100,0

Varaždinska županija

County of Varaždin

5,7

35,4

31,3

5,2

14,4

2,7

4,4

9,2

4,3

16,9

1,8

100,0

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

15,2

36,0

23,9

4,4

12,5

1,0

5,1

9,2

3,2

11,9

1,5

100,0

Međimurska županija

County of Međimurje

8,8

39,6

36,4

5,1

13,4

2,4

4,1

10,5

4,2

10,9

0,9

100,0

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

20,2

22,6

19,6

4,6

11,1

1,8

5,9

11,7

3,9

16,7

1,4

100,0

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

22,3

21,6

17,7

7,2

10,9

1,2

4,4

12,2

2,5

16,6

1,1

100,0

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonia

16,1

21,7

17,4

5,1

12,5

4,2

1,9

14,2

1,9

20,8

1,5

100,0

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

11,4

26,3

21,4

7,2

11,0

2,0

3,2

14,6

4,2

18,1

2,0

100,0

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

13,6

18,8

15,0

7,4

16,4

4,1

4,0

10,5

4,5

18,6

2,1

100,0

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

17,6

15,5

11,8

9,0

14,1

1,6

1,9

13,9

2,7

21,6

2,0

100,0

Karlovačka županija

County of Karlovac

6,1

26,5

23,5

7,0

13,6

2,3

4,1

10,7

3,6

23,8

2,2

100,0

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

6,7

39,2

35,5

8,1

10,5

1,5

2,2

10,6

2,8

17,1

1,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

2,7

18,9

15,2

8,1

23,5

2,9

4,6

14,9

6,4

14,9

3,0

100,0

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

1,1

29,5

26,9

6,9

21,5

2,9

3,6

13,0

6,2

12,8

2,6

100,0

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

12,9

8,8

4,0

15,3

17,0

1,6

2,2

17,3

2,4

20,0

2,6

100,0

Zadarska županija

County of Zadar

7,5

8,5

5,4

8,0

19,4

2,1

5,6

21,0

6,8

17,8

3,3

100,0

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

2,1

17,0

13,2

7,7

19,7

1,9

5,0

20,6

5,1

17,1

3,9

100,0

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

2,0

11,7

8,7

8,5

23,0

4,0

6,1

15,8

7,4

17,7

3,8

100,0

Istarska županija

County of Istria

1,9

27,4

21,2

7,5

25,9

2,8

4,0

11,4

5,8

10,8

2,5

100,0

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

3,5

5,2

2,2

10,0

35,6

2,7

4,2

13,6

7,4

15,4

2,5

100,0

 

 

 

 

5.   BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU I PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA

      GROSS DOMESTIC PRODUCT FOR REPUBLIC OF CROATIA AND FOR NUTS 2 LEVEL

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

Popis 2011.1)

Census 20111)

Popis 2001.2)

Census 20012)

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDP, mil. HRK

GDP, mln HRK

BDP po stanovniku, HRK

GDP per capita, HRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

178 118

122 444

55 674

-

40 241

40 723

39 220

 

2001.

192 289

132 999

59 290

44 714

43 312

44 185

41 472

 

2002.

208 796

144 726

64 070

48 496

46 987

48 132

44 591

 

2003.

228 932

156 152

72 779

53 171

51 535

52 045

50 474

 

2004.

247 428

166 662

80 766

57 431

55 692

55 647

55 784

 

2005.

266 652

180 720

85 931

61 844

60 011

60 458

59 092

 

2006.

291 044

198 667

92 377

67 481

65 520

66 614

63 284

 

2007.

318 308

214 762

103 545

73 806

71 710

72 193

70 728

 

2008.

343 412

233 672

109 740

79 662

77 420

78 723

74 783

 

2009.

328 672

223 336

105 337

76 323

74 186

75 423

71 692

 

2010.

323 807

220 311

103 496

75 368

73 277

74 657

70 503

 

 

 

 

 

BDP, mil. EUR3)

GDP, mln EUR3)

BDP po stanovniku, EUR3)

GDP per capita, EUR3)

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

23 333

16 040

7 293

-

5 271

5 335

5 138

 

2001.

25 738

17 802

7 936

5 985

5 797

5 914

5 551

 

2002.

28 189

19 539

8 650

6 547

6 344

6 498

6 020

 

2003.

30 265

20 643

9 621

7 029

6 813

6 880

6 673

 

2004.

33 009

22 234

10 775

7 662

7 430

7 424

7 442

 

2005.

36 034

24 421

11 612

8 357

8 110

8 170

7 985

 

2006.

39 745

27 130

12 615

9 215

8 947

9 097

8 642

 

2007.

43 390

29 275

14 115

10 061

9 775

9 841

9 641

 

2008.

47 543

32 350

15 193

11 029

10 718

10 899

10 353

 

2009.

44 781

30 429

14 352

10 399

10 108

10 276

9 768

 

2010.

44 441

30 237

14 204

10 344

10 057

10 246

9 676

 

 

 

 

 

Struktura prema NKPJS-u 2012., % (RH = 100)

Structure by NUTS 2 level, % (Republic of Croatia = 100)

Indeksi (RH = 100)

Indices (Republic of Croatia = 100)

 

Popis 2001.2)

Census 20012)

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Kontinentalna Hrvatska

Continental Croatia

Jadranska Hrvatska

Adriatic Croatia

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,0

68,7

31,3

100,0

101,2

97,5

2001.

100,0

69,2

30,8

100,0

102,0

95,8

2002.

100,0

69,3

30,7

100,0

102,4

94,9

2003.

100,0

68,2

31,8

100,0

101,0

97,9

2004.

100,0

67,4

32,6

100,0

99,9

100,2

2005.

100,0

67,8

32,2

100,0

100,7

98,5

2006.

100,0

68,3

31,7

100,0

101,7

96,6

2007.

100,0

67,5

32,5

100,0

100,7

98,6

2008.

100,0

68,0

32,0

100,0

101,7

96,6

2009.

100,0

68,0

32,0

100,0

101,7

96,6

2010.

100,0

68,0

32,0

100,0

101,9

96,2

 

 

1)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.

2)       Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2001.

3)       Izvor: HNB, Tablica H9: Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

          http://www.hnb.hr/publikac/bilten/statisticki_pregled/h9.xls

 

1)       The total average population of the Republic of Croatia based on the 2011 Census of Population.

2)       The total average population of the Republic of Croatia based on the 2001 Census of Population.

3)       Source: CNB, Table H9: Midpont Exchange Rates of the Croatian National Bank (period average)

          http://www.hnb.hr/publikac/bilten/statisticki_pregled/h9.xls

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

The purpose of a statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV) i bruto domaćeg proizvoda (BDP) za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija.

 

The purpose of the statistical survey is to estimate the gross value added (GVA) and the gross domestic product (GDP) for the Republic of Croatia as well as for NUTS 2 level and counties.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, godišnja istraživanja poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama, godišnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osiguranih osoba te razni drugi statistički podaci.

 

Data sources for the calculation of GVA and GDP are the national accounts data, annual business statistics surveys, annual reports on agricultural production, annual data on persons in employment and earnings, annual data of the Croatian Institute for Pension Insurance on the number of insured persons and various other statistical data.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Obračun obuhvaća sve djelatnosti sljedeći koncept Sustava nacionalnih računa iz 1993. (SNA 93) i Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa iz 1995. (ESA 95).

 

The calculation covers all activities following the concept of the System of National Accounts 1993 (SNA 93) and the European System of Accounts 1995 (ESA 95).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja Republika Hrvatska, jedinice prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija. Korišteni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima. BDP u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti po djelatnostima uz uključivanje u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

 

Regional accounts are a subsystem of national accounts in which the Republic of Croatia, NUTS 2 level and counties are the main objects of observation. The concepts used in the regional accounts are the same as those used in the national accounts. GDP at market prices is the sum of values added by activities, including items at the level of the national economy that are not classified by activities, such as taxes on products less subsidies on products.

 

 

 

 

 

 

Ostala objašnjenja

 

Other explanations

 

 

 

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku te prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i na razini županija obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su prema NKPJS-u 2012. – 2. razina i županija primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

 

GVA and GDP for the Republic of Croatia, at NUTS 2 level and for counties are calculated by using the indirect method. National GVA figures by activities were allocated to NUTS 2 level and counties by applying adequate distribution keys.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

ESA 2010

Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa, 2010

 

CNB

Croatian National Bank

EUR

euro

 

ESA 2010

European System of National and Regional Accounts, 2010

HNB

Hrvatska narodna banka

 

EUR

euro

HRK

hrvatska kuna

 

HRK

Croatian kuna

mil.

milijun

 

mln

million

NKPJS 2012

 

RH

Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012.

Republika Hrvatska

 

NUTS

common classification of territorial units for statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P.O.B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasna Kiš i Natalija Sabljak

Prepared by: Jasna Kiš and Natalija Sabljak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 25 primjeraka

25 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet. 

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Service

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199