GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LI.                                       ZAGREB, 16. PROSINCA 2014./ 16 DECEMBER, 2014                          BROJ/ NUMBER: 13.1.1/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U STUDENOME 2014.

CONSUMER PRICE INDICES, NOVEMBER 2014

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u studenome 2014. u odnosu na listopad 2014. u prosjeku su niže za 0,3%, a u odnosu na listopad 2013., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,2%, dok su u godišnjem prosjeku niže za 0,1%.

 

In November 2014, as compared to October 2014, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price indices, decreased by 0.3% on the average. As compared to November 2013, that is, at the annual level, they increased by 0.2% and on the annual average they decreased by 0.1%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u studenome 2014. u odnosu na listopad 2014. najviše su pale cijene Prometa, koje su u prosjeku niže za 2,3% (niže cijene goriva za osobna vozila), cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku niže za 0,6% (niže cijene paket aranžmana), te cijene Stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,4%.

 

Reviewed by the main groups by purpose of consumption, the highest decrease in the consumer price indices in November 2014, as compared to October 2014, was recorded in the prices of Transport (2.3%, lower prices of fuels for personal transport equipment), in the prices of Recreation and culture (0.6% lower prices of package holidays) and in the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels (0.4%).

 

 

 

Pad indeksa potrošačkih cijena u studenome 2014. u odnosu na listopad 2014. ublažile su cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja, koje su u prosjeku više za 0,7%, cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 0,6%, cijene Ostalih dobara i usluga, koje su u prosjeku više za 0,3%, cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,2%, i cijene Prehrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 0,1%.

 

The decrease in the consumer price indices in November 2014, as compared to October 2014, was alleviated by the increase of 0.7% in the prices of Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house, of 0.6% in the prices of Clothing and footwear, of 0.3% in the prices of Miscellaneous goods and services, of 0.2% in the prices of Alcoholic beverages and tobacco and of 0.1% in the prices of Food and non-alcoholic beverages.

 

 

 

Istodobno su cijene Zdravstva, cijene Komunikacija, cijene Obrazovanja i cijene Ugostiteljskih usluga u studenome 2014. u odnosu na listopad 2014. u prosjeku ostale na razini cijena iz listopada 2014.

 

At the same time, in November 2014, as compared to October 2014, the prices of Health, the prices of Communication, the prices of Education and the prices of Hotel and Restaurant services remained on the average at the October 2014 level.

 

 

 

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u studenome 2014. u odnosu na listopad 2014. imale su cijene Prometa (za -0,31%) te cijene Stanovanja, vode, energije, plina i drugih goriva (za -0,07%), a najveći doprinos porastu indeksa po svakoj skupini imale su cijene Prehrane i bezalkoholnih pića, cijene Odjeće i obuće te cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja (za 0,03%).

 

The prices of Transport (by -0.31%) and the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels (by -0.07%) contributed the most to the decrease of consumer price indices in November 2014, as compared to October 2014, while the prices of Food and non-alcoholic beverages, the prices of Clothing and footwear and the prices of Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house (by 0.03% in each group) contributed the most to their increase.

 

 

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u studenome 2014. u odnosu na listopad 2014. u prosjeku su niže za 0,3%, a cijene Usluga za 0,1%.

 

Within the consumer price indices, in November 2014, as compared to October 2014, the prices of Goods decreased by 0.3% on the average, and the prices of Services by 0.1%.

 

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA KLASIFIKACIJI COICOP U STUDENOME 2014.

      CONSUMER PRICE INDICES, ACCORDING TO COICOP, NOVEMBER 2014

 

 

COICOP

Struktura

Structure
(%)

XI. 2014.
Ø 2010.

XI. 2014.
XI. 2013.

XI. 2014.
X. 2014.

I.−XI. 2014.
I.XI. 2013.

XII. 2013.−XI. 2014.
XII. 2012.−XI. 2013.

 

COICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeks potrošačkih cijena – ukupno

100,00

108,1

100,2

99,7

99,8

99,9

 00

Consumer price index total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prehrana i bezalkoholna pića

29,22

108,0

99,1

100,1

97,8

97,9

 01

Food and non-alcoholic beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.1

Prehrana

26,74

108,4

99,0

100,1

97,7

97,8

01.1

Food

   01.1.1

Kruh i žitarice

5,27

108,7

98,5

99,9

98,5

98,7

   01.1.1

Bread and cereals

     01.1.2

Meso

7,65

106,4

98,8

100,0

98,2

98,2

   01.1.2

Meat

     01.1.3

Ribe

1,16

111,2

100,2

98,8

101,1

101,2

  01.1.3

Fish

     01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

4,72

116,4

98,5

99,7

100,3

100,8

  01.1.4

Milk, cheese and eggs

     01.1.5

Ulja i masti

1,08

97,4

93,2

99,7

87,3

87,2

  01.1.5

Oils and fats

     01.1.6

Voće

1,41

107,4

103,9

96,9

94,5

94,3

  01.1.6

Fruit

     01.1.7

Povrće

2,71

106,0

100,9

104,7

93,6

94,2

  01.1.7

Vegetables

     01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada i konditorski proizvodi

1,61

104,3

98,9

99,7

98,6

98,6

 01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery

    01.1.9

Ostali prehrambeni proizvodi,
d. n.

1,13

112,3

99,3

99,7

99,4

99,5

      01.1.9

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

2,48

103,7

99,3

100,0

99,0

99,0

01.2

Non-alcoholic beverages

   01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,12

105,5

98,0

100,0

98,2

98,2

   01.2.1

Coffee, tea and cocoa

   01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića i sokovi

1,36

102,6

100,3

100,1

99,7

99,6

   01.2.2

Mineral waters, soft drinks and juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

5,21

130,4

102,8

100,2

106,5

106,9

 02

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1,30

113,9

101,9

100,9

102,2

102,3

02.1

Alcoholic beverages

   02.1.1

Žestoka pića

0,13

111,1

102,8

100,1

103,3

103,4

   02.1.1

Spirits

   02.1.2

Vino

0,45

106,4

99,8

100,8

100,2

100,2

   02.1.2

Wine

   02.1.3

Pivo

0,72

119,8

103,1

101,1

103,3

103,4

   02.1.3

Beer

02.2

Duhan

3,91

137,3

103,1

100,0

108,0

108,5

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

5,44

91,7

96,3

100,6

95,8

95,7

 03

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

3,76

89,2

94,9

100,7

95,0

95,0

03.1

Clothing

   03.1.1

Materijal za odjeću

0,02

102,4

101,2

100,5

99,5

99,6

   03.1.1

Clothing materials

      03.1.2

Odjevni predmeti

3,63

89,0

94,8

100,7

94,8

94,9

03.1.2

Garments

      03.1.3

Ostali odjevni predmeti i pribor

0,04

92,8

97,7

101,1

97,7

97,8

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

      03.1.4

Čišćenje, popravak i posudba odjeće

0,07

100,4

99,9

100,4

100,0

100,0

03.1.4

Cleaning, repair and hire of clothing

03.2

Obuća i popravci obuće

1,68

97,6

99,2

100,4

97,7

97,2

03.2

Footwear and repair of footwear

   03.2.1

Obuća

1,68

97,6

99,2

100,4

97,6

97,2

   03.2.1

Footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, energija, plin i druga goriva

17,97

121,7

102,2

99,6

101,7

101,6

 04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

04.1

Najamnina

0,88

104,0

102,8

100,1

101,4

101,3

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci stana

0,94

109,5

100,5

101,0

100,8

100,8

04.3

Maintenance and repair of the dwelling

   04.3.1

Proizvodi za održavanje i popravak stana

0,68

109,4

100,0

100,9

100,3

100,4

   04.3.1

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

   04.3.2

Usluge za održavanje i popravke u stanu

0,26

110,5

101,6

101,2

101,9

101,9

   04.3.2

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i različite komunalne usluge

4,25

118,4

107,2

100,0

105,6

105,3

04.4

Water supply and miscellaneous services related to the dwelling

   04.4.1

Opskrba vodom

2,04

125,5

110,2

100,0

107,7

107,4

   04.4.1

Water supply

   04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,75

104,0

100,8

100,0

100,8

100,8

   04.4.2

Refuse collection

   04.4.3

Kanalizacija

0,92

124,0

110,0

100,0

107,9

107,2

   04.4.3

Sewage collection

   04.4.4

Ostale usluge za stanovanje

0,55

103,7

99,8

99,7

100,5

100,5

   04.4.4

Other services related to the dwelling

04.5

Goriva i energija

11,90

126,0

100,5

99,3

100,4

100,4

04.5

Electricity, gas and other fuels

   04.5.1

Električna energija

5,72

123,9

100,0

100,0

99,7

99,6

   04.5.1

Electricity

   04.5.2

Plin

2,96

128,9

98,2

97,8

100,9

100,8

   04.5.2

Gas

   04.5.3

Tekuća goriva

0,33

115,2

88,8

94,4

95,5

95,5

   04.5.3

Liquid fuels

   04.5.4

Kruta goriva

2,28

115,3

106,3

100,0

102,5

102,8

   04.5.4

Solid fuels

   04.5.5

Zagrijavanje stana

0,61

123,2

100,6

100,0

100,2

100,2

   04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje

4,66

104,7

99,6

100,7

99,3

99,3

 05

Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i ostale podne prostirke

0,93

96,9

98,3

100,2

98,2

98,2

05.1

Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings

   05.1.1

Namještaj i pokućstvo

0,89

96,6

98,3

100,1

98,2

98,2

   05.1.1

Furniture and furnishings

   05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,03

100,4

98,2

101,0

98,1

98,1

   05.1.2

Carpets and other floor coverings

   05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva i podnih prostirki

0,01

100,5

99,8

100,0

100,9

100,9

   05.1.3

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,17

102,9

96,9

100,4

97,2

97,3

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,66

100,1

99,7

100,2

99,1

99,1

05.3

Household appliances

    05.3.1

Veliki kućanski aparati

0,59

99,8

99,8

100,2

99,1

99,0

05.3.1

Major household appliances

   05.3.2

Mali kućanski električni aparati

0,04

101,1

98,6

99,9

98,9

98,9

   05.3.2

Small electric household appliances

  05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,03

105,0

99,5

99,9

99,8

99,8

  05.3.3

Repair of household appliances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05.4

Stakleno i stolno posuđe

0,15

105,4

99,1

99,5

99,6

99,7

05.4

Glassware and tableware utensils

  05.5

Alat i oprema za kuću i vrt

0,36

110,1

101,1

101,8

100,5

100,5

05.5

Tools and equipment for house  and garden

  05.5.1

Veći alati i oprema za kuću i vrt

0,13

96,2

95,8

100,8

96,3

96,3

  05.5.1

Major tools and equipment for house and garden

  05.5.2

Mali alati i pomagala

0,23

119,0

104,0

102,3

102,9

102,9

  05.5.2

Small tools and accessories

05.6

Dobra i usluge za održavanje kućanstva

2,39

109,4

100,2

100,9

99,6

99,7

05.6

Goods and services for household maintenance

  05.6.1

Proizvodi za održavanje kućanstva

2,25

109,5

100,1

101,0

99,4

99,5

  05.6.1

Non-durable household goods

  05.6.2

Kućanske usluge i usluge u kućanstvima

0,14

110,0

101,9

100,0

102,7

102,9

  05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravstvo

2,80

105,2

101,5

100,0

100,8

100,7

 06

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

2,16

106,5

101,1

100,1

100,2

100,2

06.1

Medical products, appliances and equipment

  06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,89

106,8

101,4

100,1

100,2

100,2

  06.1.1

Pharmaceutical products

  06.1.2

Ostali medicinski i terapeutski proizvodi

0,27

104,9

99,2

100,0

100,5

100,6

  06.1.2

Other medical and therapeutic products

06.2

Zdravstvene usluge osim bolničkih

0,57

105,3

101,2

100,0

102,0

101,9

06.2

Medical services, except hospital services

  06.2.1

Medicinske usluge

0,22

101,5

100,6

100,0

101,9

101,8

  06.2.1

Medical services

  06.2.2

Zubarske usluge

0,35

110,1

101,5

100,0

102,1

102,0

  06.2.2

Dental services

06.3

Bolničke usluge

0,07

105,8

116,5

100,0

108,0

106,5

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Promet

13,33

106,6

99,1

97,7

100,4

100,3

 07

Transport

07.1

Prometna sredstva

1,91

90,0

98,0

99,7

95,3

95,1

07.1

Purchase of vehicles

  07.1.1

Automobili

1,89

90,0

98,0

99,7

95,2

95,1

  07.1.1

Motor cars

  07.1.2

Motocikli i bicikli

0,02

95,7

101,2

99,0

100,3

100,1

  07.1.2

Motor cycles and bicycles

07.2

Upotreba prometnih sredstava

9,98

111,7

99,2

97,0

101,5

101,4

07.2

Operation of personal transport equipment

  07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor

0,67

103,4

97,7

100,1

97,7

97,8

  07.2.1

Spare parts and accessories

    07.2.2

Goriva i maziva za osobna vozila

7,37

114,9

99,3

95,9

102,4

102,2

  07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

    07.2.3

Održavanje i popravci osobnih vozila

1,03

104,6

99,9

100,4

99,7

99,8

  07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

    07.2.4

Ostale usluge vezane za prometna sredstva

0,91

100,0

99,1

99,9

98,9

98,9

  07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Prometne usluge

1,44

110,0

100,0

100,3

99,9

100,2

07.3

Transport services

  07.3.1

Željeznički putnički promet

0,35

116,0

100,8

100,0

100,7

101,7

  07.3.1

Passenger transport by railway

    07.3.2

Cestovni putnički promet

0,81

107,8

99,6

100,5

99,9

99,9

  07.3.2

Passenger transport by road

    07.3.3

Avionski putnički promet

0,07

129,3

99,8

100,1

107,5

108,2

07.3.3

Passenger transport by air

    07.3.4

Vodni promet putnika

0,04

96,2

100,0

100,0

100,4

100,4

  07.3.4

Passenger transport by sea and inland waterway

    07.3.5

Ostali putnički promet

0,17

134,6

100,0

100,0

94,9

94,9

07.3.5

Combined passenger transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

4,91

90,1

101,4

100,0

99,3

99,3

 08

Communication

08.1

Poštanske usluge

0,05

134,7

115,0

100,0

113,7

112,5

08.1

Postal services

08.2

Telefonska i telefaksna oprema i usluge

4,86

89,7

101,3

100,0

99,2

99,2

08.2

Telephone and telefax equipment and services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

5,11

103,1

103,4

99,4

100,6

100,5

 09

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna, fotooprema i informatička oprema

0,40

83,2

95,5

99,8

96,6

96,6

09.1

Audio-visual, photographic and information processing equipment

  09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju zvuka i slike

0,22

84,1

96,7

100,0

96,8

96,8

  09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and pictures

     09.1.2

Oprema za fotografiranje i snimanje

0,02

78,1

96,1

98,6

96,4

96,4

     09.1.2

Photographic and recording equipment

     09.1.3

Informatička oprema

0,13

80,4

93,2

99,7

96,0

96,2

09.1.3

Information processing equipment

     09.1.4

Nosači zvuka i slike s priborom

0,03

89,4

95,2

99,7

97,4

97,4

     09.1.4

Recording media for pictures and sound

09.2

Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu

0,01

100,4

96,6

100,5

96,1

96,4

09.2

Other major durables for recreation and culture

09.3

Ostala dobra za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci

0,88

100,9

99,0

100,6

98,3

98,5

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

  09.3.1

Igračke, igre i hobi

0,05

99,1

98,3

100,5

98,0

98,0

  09.3.1

Toys, games and hobbies

  09.3.2

Sportska oprema, oprema za kampiranje i rekreaciju na otvorenome

0,05

93,3

99,6

100,7

98,2

98,1

  09.3.2

Equipment for sport, camping and open-air recreation

  09.3.3

Vrtovi, sadnice i cvijeće

0,31

105,7

97,2

101,7

96,3

96,7

  09.3.3

Gardens, plants and flowers

  09.3.4

Kućni ljubimci i proizvodi vezani za kućne ljubimce, uključujući veterinarske usluge

0,47

98,1

100,2

99,9

99,6

99,7

  09.3.4

Pets and related products for pets, including veterinary services

09.4

Usluge rekreacije i kulture

1,97

109,8

109,0

99,9

99,6

99,3

09.4

Recreational and cultural services

  09.4.1

Rekreacijske i sportske usluge

0,25

123,4

166,0

100,0

93,6

92,0

  09.4.1

Recreational and sporting services

  09.4.2

Usluge kulture

1,72

107,1

100,5

99,8

100,6

100,6

  09.4.2

Cultural services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.5

Knjige, novine i pisaći pribor

1,49

101,8

98,9

100,1

101,7

101,9

09.5

Books, newspapers and stationery

  09.5.1

Knjige

0,70

98,1

97,5

100,0

102,4

102,6

  09.5.1

Books

  09.5.2

Novine i časopisi

0,56

101,6

100,0

100,0

101,0

101,2

  09.5.2

Newspapers and periodicals

  09.5.3

Različiti tiskani materijali,  pribor za pisanje i crtanje

0,23

114,6

100,8

100,2

101,7

101,7

  09.5.3

Miscellaneous printed matter and stationary and drawing materials

09.6

Paket-aranžmani

0,36

102,1

111,5

91,3

110,9

110,7

09.6

Package holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

0,91

92,4

100,1

100,0

100,1

100,1

 10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Ugostiteljske usluge

3,19

106,4

101,4

100,0

101,8

101,8

 11

Restaurants and hotels

11.1

Hrana i piće

2,96

107,6

101,5

100,3

101,8

101,9

11.1

Catering services

   11.1.1

Hrana i piće u restoranima, kavanama i slično

2,77

107,4

101,5

100,3

101,7

101,7

11.1.1

Meals and drinks provided by restaurants, cafes and like

   11.1.2

Hrana i piće u kantinama

0,19

111,1

101,3

100,1

104,1

104,3

   11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,23

98,2

100,2

96,5

100,8

100,7

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostala dobra i usluge

7,25

105,1

98,8

100,3

99,7

99,8

 12

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

4,01

104,8

99,2

100,6

99,7

99,8

12.1

Personal care

   12.1.1

Usluge u frizerskim salonima i centrima za uljepšavanje

1,13

104,9

99,8

100,0

101,0

100,9

   12.1.1

Services of hairdressing salons and grooming establishments

   12.1.2

Električni pribor za osobnu njegu

0,05

100,5

97,2

99,9

98,1

98,2

   12.1.2

Electrical appliances for personal care

   12.1.3

Ostali neelektrični pribor i proizvodi za osobnu njegu

2,83

104,9

99,0

100,9

99,2

99,3

   12.1.3

Other non-electrical appliances and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,27

107,5

97,7

99,7

99,4

99,5

12.3

Personal effects n. e. c.

   12.3.1

Satovi i nakit

0,06

129,0

99,8

99,8

100,9

101,0

   12.3.1

Clocks, watches and jewellery

   12.3.2

Ostali osobni predmeti

0,21

99,2

97,1

99,7

99,0

99,1

   12.3.2

Other personal effects

12.4

Socijalna zaštita

0,14

105,6

100,1

100,0

100,9

100,9

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

1,77

99,3

96,5

100,0

98,9

99,2

12.5

Insurance

   12.5.2

Osiguranje vezano za stanovanje

0,08

101,7

100,0

100,0

99,5

99,6

   12.5.2

Insurance connected with the dwelling

   12.5.3

Osiguranje vezano za zdravstvo

0,58

106,9

99,9

100,0

104,4

104,5

   12.5.3

Insurance connected with health

   12.5.4

Osiguranje vezano za transport

1,11

95,2

94,5

100,0

96,2

96,5

   12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,23

132,2

105,0

100,0

103,5

103,4

12.6

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,83

106,8

100,0

100,0

100,1

100,2

12.7

Other services n. e. c.

 

 

 

 

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U STUDENOME 2014.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, NOVEMBER 2014

 

Struktura
Structure
(%)

XI. 2014.
Ø 2010.

XI. 2014.
XI. 2013.

XI. 2014.
X. 2014.

I.−XI. 2014.
I.XI. 2013.

XII. 2013.−XI. 2014.
XII. 2012.−XI. 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

76,94

109,6

99,7

99,7

99,5

99,6

Goods

Usluge

23,06

102,5

101,8

99,9

100,7

100,7

Services

Ukupno bez energije

80,73

105,7

100,2

100,1

99,5

99,6

Total, without energy

Ukupno bez energije i prehrane

53,99

104,3

100,7

100,1

100,4

100,4

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana

46,30

101,8

100,6

100,1

99,8

99,8

Total, without energy, food, beverages and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda

67,80

105,5

100,2

100,1

100,0

100,0

Total, without energy and unprocessed food

Dobra bez električne energije

71,22

108,7

99,6

99,6

99,5

99,6

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode

68,53

108,1

99,3

99,6

99,3

99,4

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

23,24

100,8

99,4

100,4

99,0

98,9

Non-food industrial goods without energy

Energija

19,27

120,8

100,0

98,0

101,2

101,1

Energy

Prehrana, piće i duhan

34,43

111,1

99,6

100,1

99,0

99,2

Food, beverages and tobacco

Dobra bez prehrane, pića i duhana

42,51

108,4

99,7

99,3

100,0

99,9

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

12,93

106,7

99,9

100,4

97,1

97,2

Unprocessed food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

21,50

113,7

99,5

99,9

100,2

100,5

Processed food

 

 

 

3.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      CONSUMER PRICE INDICES

Ø 2010. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

73,9

74,2

74,6

75,0

75,3

76,1

76,5

76,4

76,7

76,8

77,0

77,2

2001.

77,4

77,8

77,7

78,8

79,5

79,3

78,5

79,0

79,2

78,9

78,8

79,1

2002.

79,9

79,8

79,8

80,0

80,4

80,0

79,7

79,6

79,9

80,1

80,2

80,5

2003.

80,9

81,1

81,5

81,3

81,5

81,2

81,3

81,3

81,5

81,5

81,7

81,9

2004.

82,7

82,6

82,7

82,8

83,4

83,2

82,9

82,9

82,8

83,1

83,5

84,1

2005.

84,4

85,3

85,9

85,7

85,7

85,6

85,4

85,5

85,9

86,5

86,7

87,2

2006.

87,7

88,4

88,5

88,7

89,2

89,1

88,3

88,4

88,4

88,3

88,9

89,0

2007.

89,2

89,5

90,1

90,7

91,1

90,8

90,2

90,7

91,8

92,1

93,0

94,1

2008.

94,8

94,7

95,2

95,9

96,9

97,7

97,8

97,5

97,7

97,5

97,4

96,8

2009.

98,0

98,7

98,8

99,6

99,6

99,7

99,0

98,9

98,7

98,8

99,2

98,7

2010.

99,1

99,3

99,8

100,2

100,4

100,3

99,9

99,8

100,1

100,2

100,4

100,5

2011.

101,0

101,5

102,3

102,6

102,9

102,4

101,9

101,8

102,2

102,8

103,0

102,6

2012.

102,2

102,8

104,4

105,2

106,9

106,3

105,3

105,9

107,3

107,8

107,5

107,4

2013.

107,6

107,9

108,2

108,6

108,6

108,4

107,7

107,9

108,5

108,0

107,9

107,7

2014.

107,6

      107,3

107,8

108,1

 108,4

108,0

   107,6

107,5

108,3

108,4

 108,1

 

 

 

 

 

 

 

Dobra1)
Goods1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

75,7

76,1

76,6

77,0

77,1

78,1

78,4

78,2

78,6

78,8

78,8

79,1

2001.

79,3

79,8

79,8

80,8

81,7

81,5

80,4

80,2

80,5

79,9

79,9

80,2

2002.

80,8

80,7

80,5

80,8

81,1

80,3

79,9

79,9

80,3

80,5

80,6

81,1

2003.

81,6

81,8

82,2

81,8

82,0

81,5

81,2

81,2

81,9

82,0

82,2

82,3

2004.

83,3

83,1

83,1

83,3

83,7

83,2

82,5

82,5

82,5

83,1

83,6

84,4

2005.

84,6

85,8

86,6

86,2

86,1

85,8

85,3

85,3

86,2

86,7

86,8

87,3

2006.

87,9

88,5

88,7

89,0

89,5

89,2

88,0

88,0

88,2

88,3

89,0

89,0

2007.

89,1

89,3

90,0

90,9

91,3

90,7

89,7

90,2

91,9

92,4

93,5

94,9

2008.

95,5

95,2

95,8

96,6

97,8

98,4

98,2

97,7

98,3

98,3

98,0

97,3

2009.

98,2

98,9

99,2

100,2

100,1

99,9

98,7

98,5

98,6

98,8

99,3

98,6

2010.

99,1

99,3

99,8

100,5

100,7

100,3

99,4

99,1

100,1

100,3

100,7

100,8

2011.

101,5

102,0

103,0

103,3

103,8

102,9

102,1

102,0

103,1

103,9

104,2

103,8

2012.

103,3

104,0

105,7

106,7

108,8

107,8

106,4

107,1

109,2

109,7

109,5

109,4

2013.

109,4

109,8

110,3

110,8

110,9

110,6

109,5

109,8

110,7

110,1

110,0

109,7

2014.

109,5

109,1

109,8

110,2

110,4

109,8

109,2

108,8

109,8

110,0

109,6

 

 

 

 

 

Usluge1)
Services1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

66,8

67,0

67,0

67,5

68,2

68,3

69,4

69,6

69,5

69,5

69,9

70,0

2001.

70,1

70,3

69,7

70,9

70,9

71,2

71,4

74,3

74,3

74,4

74,4

74,7

2002.

75,9

76,2

76,4

76,7

77,3

78,1

78,4

77,9

78,1

78,1

78,5

78,2

2003.

78,3

78,5

78,7

78,8

79,1

79,6

81,1

81,1

79,6

79,5

79,5

79,9

2004.

80,2

80,5

80,8

80,8

82,0

82,5

83,5

83,6

83,1

82,6

82,6

82,8

2005.

82,9

83,2

83,3

83,6

83,9

84,4

85,3

85,4

84,5

85,1

85,7

86,2

2006.

86,9

87,6

87,7

87,5

88,0

88,5

89,3

89,7

89,1

88,7

88,9

89,0

2007.

89,6

90,0

90,2

90,2

90,5

91,1

92,1

92,7

91,6

91,1

91,3

91,5

2008.

92,2

92,7

93,0

93,3

93,8

95,1

96,2

96,6

95,4

94,9

95,1

95,3

2009.

97,4

97,7

97,6

97,4

97,7

98,7

100,0

100,4

99,1

98,7

98,9

99,0

2010.

99,4

99,6

99,4

99,0

99,5

100,6

101,9

102,1

100,1

99,6

99,5

99,3

2011.

99,5

99,7

99,6

99,8

99,6

100,3

101,1

100,8

99,1

98,8

98,7

98,3

2012.

98,2

98,3

99,5

99,7

100,2

100,8

101,2

101,3

100,7

101,0

100,6

100,2

2013.

100,9

101,0

101,0

101,2

100,8

101,0

101,3

101,0

100,9

100,8

100,7

100,7

2014.

100,9

100,8

100,8

100,9

101,1

101,5

102,0

102,6

102,6

102,6

102,5

 

 

1)       Vidi  Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

4.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

Mjesečni indeksi (prethodni mjesec = 100)
Monthly indices (previous month = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

100,7

100,1

99,7

100,2

99,9

99,9

99,4

2009.

101,2

100,6

100,2

100,8

100,0

100,1

99,3

99,9

99,8

100,1

100,4

99,4

2010.

100,5

100,2

100,4

100,4

100,2

99,9

99,6

99,8

100,3

100,1

100,3

100,0

2011.

100,6

100,5

100,8

100,2

100,3

99,5

99,5

99,9

100,4

100,6

100,2

99,6

2012.

99,6

100,6

101,5

100,8

101,7

99,4

99,0

100,5

101,4

100,4

99,8

99,9

2013.

100,1

100,3

100,3

100,4

100,0

99,8

99,4

100,1

100,6

99,6

99,9

99,8

2014.

99,9

99,7

100,5

100,3

100,2

99,7

99,6

99,9

100,7

100,1

99,7

 

 

 

Godišnji indeksi (isti mjesec prethodne godine = 100)
Annual indices (same month of previous year = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

103,7

103,8

104,0

104,3

103,5

104,7

104,8

104,9

105,2

105,2

105,8

105,5

2001.

104,8

104,8

104,1

105,0

105,5

104,3

102,6

103,5

103,3

102,6

102,3

102,4

2002.

103,2

102,5

102,7

101,6

101,2

100,8

101,5

100,7

100,9

101,6

101,8

101,8

2003.

101,4

101,7

102,2

101,6

101,4

101,5

102,0

102,2

101,9

101,8

101,8

101,7

2004.

102,1

101,8

101,4

101,9

102,4

102,5

101,9

102,0

101,6

102,0

102,3

102,7

2005.

102,0

103,3

103,9

103,5

102,8

102,9

103,1

103,1

103,8

104,1

103,8

103,6

2006.

103,9

103,6

103,0

103,5

104,0

104,0

103,4

103,4

102,8

102,1

102,5

102,0

2007.

101,8

101,2

101,8

102,3

102,2

101,9

102,1

102,6

103,9

104,3

104,6

105,8

2008.

106,2

105,8

105,7

105,7

106,4

107,6

108,4

107,4

106,4

105,9

104,7

102,9

2009.

103,4

104,2

103,8

103,9

102,7

102,1

101,2

101,5

101,0

101,3

101,8

101,9

2010.

101,1

100,7

100,9

100,6

100,8

100,7

101,0

100,9

101,4

101,4

101,2

101,8

2011.

101,9

102,2

102,6

102,4

102,5

102,0

101,9

102,0

102,2

102,6

102,6

102,1

2012.

101,2

101,3

102,0

102,6

103,9

103,8

103,4

104,0

105,0

104,8

104,4

104,7

2013.

105,2

104,9

103,7

103,3

101,6

102,0

102,3

101,9

101,1

100,2

100,4

100,3

2014.

100,1

99,4

99,6

99,5

99,8

99,6

99,9

99,7

99,8

100,4

100,2

 

 

 

Dvanaestomjesečni prosjek
Twelve-month average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,1

104,1

104,2

104,2

104,3

104,5

104,6

2001.

104,7

104,8

104,8

104,9

105,0

105,0

104,8

104,7

104,5

104,3

104,0

103,8

2002.

103,6

103,4

103,3

103,0

102,7

102,4

102,3

102,1

101,9

101,8

101,7

101,7

2003.

101,5

101,5

101,4

101,4

101,4

101,5

101,6

101,7

101,8

101,8

101,8

101,8

2004.

101,8

101,8

101,8

101,8

101,9

102,0

102,0

101,9

101,9

101,9

102,0

102,1

2005.

102,0

102,2

102,4

102,5

102,5

102,6

102,7

102,8

102,9

103,1

103,2

103,3

2006.

103,5

103,5

103,4

103,4

103,5

103,6

103,7

103,7

103,6

103,4

103,3

103,2

2007.

103,0

102,8

102,7

102,6

102,5

102,3

102,2

102,1

102,2

102,4

102,6

102,9

2008.

103,3

103,6

104,0

104,3

104,6

105,1

105,6

106,0

106,2

106,3

106,3

106,1

2009.

105,8

105,7

105,5

105,4

105,1

104,6

104,0

103,5

103,1

102,7

102,5

102,4

2010.

102,2

101,9

101,7

101,4

101,2

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

101,1

2011.

101,1

101,2

101,4

101,5

101,7

101,8

101,9

102,0

102,0

102,1

102,2

102,3

2012.

102,2

102,1

102,1

102,1

102,2

102,4

102,5

102,6

102,9

103,1

103,2

103,4

2013.

103,8

104,1

104,2

104,3

104,0

103,9

103,8

103,6

103,3

102,9

102,6

102,2

2014.

101,8

101,3

101,0

100,7

100,5

100,4

100,2

100,0

99,9

99,9

99,9

 

 

 

 

 

 

 


 

5.   PROSJEČNI GODIŠNJI INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      ANNUAL AVERAGE CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

Prethodna godina = 100

Previous year = 100

2010. = 100

 

 

 

1998.

-

69,7

1999.

104,0

72,5

2000.

104,6

75,8

2001.

103,8

78,7

2002.

101,7

80,0

2003.

101,8

81,4