image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                      ZAGREB, 6. STUDENOGA 2015./ 6 NOVEMBER, 2015                              BROJ/ NUMBER: 4.2.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

za razdoblje od siječnja do kolovoza 2015.1)

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

January – August 20151)

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do kolovoza 2015., prema privremenim podacima, iznosio je 56,2 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 92,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 36,5 milijardi kuna.

 

According to the provisional data, in the period from January to August 2015, the total export of the Republic of Croatia amounted to 56.2 billion kuna. At the same time, the total import was 92.6 billion kuna. The foreign trade deficit amounted to 36.5 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do kolovoza 2015. iznosio 7,4 milijarde  eura, a uvoz 12,2 milijarde eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,8 milijardi eura.

 

In the period from January to August 2015, the export amounted to 7.4 billion euros and the import to 12.2 billion euros, while the foreign trade deficit amounted to 4.8 billion euros.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do kolovoza 2015. iznosio 8,3 milijarde američkih dolara, a uvoz 13,6 milijardi američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,3 milijarde američkih dolara.

 

In the period from January to August 2015, the export amounted to 8.3 billion American dollars, the import to 13.6 billion American dollars and the foreign trade deficit to 5.3 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 60,6%.

 

The coverage of import by export was 60.6%.

 

 

 

 

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza

izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand

kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 829 968

764 304

1 051 562

9 756 528

1 279 082

1 759 895

-3 926 560

-514 777

-708 333

59,8

II.

5 822 565

761 536

1 030 797

9 581 420

1 252 755

1 695 503

-3 758 855

-491 219

-664 707

60,8

III.

6 354 323

829 880

1 143 307

11 112 273

1 451 377

2 000 494

-4 757 949

-621 497

-857 186

57,2

IV.

6 314 886

825 121

1 141 676

11 876 709

1 551 828

2 145 628

-5 561 823

-726 707

-1 003 952

53,2

V.

6 542 107

859 965

1 189 269

11 139 796

1 464 472

2 025 011

-4 597 689

-604 506

-835 741

58,7

VI.

6 510 292

856 942

1 169 332

11 357 864

1 495 302

2 039 519

-4 847 572

-638 360

-870 187

57,3

VII.

7 394 653

976 987

1 330 462

12 235 725

1 616 734

2 203 168

-4 841 072

-639 747

-872 706

60,4

VIII.

5 877 445

770 902

1 034 316

9 882 476

1 295 594

1 737 087

-4 005 031

-524 692

-702 771

59,5

IX.

7 376 358

968 157

1 280 031

12 190 706

1 599 371

2 111 982

-4 814 348

-631 214

-831 951

60,5

X.

7 023 775

921 337

1 171 848

11 390 121

1 493 845

1 893 359

-4 366 346

-572 508

-721 511

61,7

XI.

7 063 039

922 490

1 164 017

10 415 343

1 360 293

1 713 800

-3 352 304

-437 803

-549 784

67,8

XII.

6 989 886

911 160

1 137 283

9 734 234

1 268 753

1 581 428

-2 744 347

-357 593

-444 145

71,8

I. – XII.

79 099 297

10 368 782

13 843 900

130 673 196

17 129 405

22 906 875

-51 573 898

-6 760 623

-9 062 975

60,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 664 930

739 833

900 313

8 842 081

1 154 595

1 404 269

-3 177 151

-414 762

-503 956

64,1

II.

6 745 381

876 601

1 002 191

11 026 485

1 433 039

1 633 853

-4 281 104

-556 438

-631 662

61,2

III.

7 357 327

955 798

1 078 767

12 879 128

1 673 918

1 886 237

-5 521 802

-718 121

-807 469

57,1

IV.

7 334 464

959 600

1 025 531

12 283 633

1 607 290

1 719 567

-4 949 169

-647 690

-694 035

59,7

V.

7 094 171

936 703

1 034 154

11 742 556

1 550 205

1 718 199

-4 648 384

-613 502

-684 045

60,4

VI.

7 857 686

1 038 779

1 145 089

12 305 408

1 625 905

1 790 770

-4 447 721

-587 127

-645 681

63,9

VII.

8 258 923

1 089 753

1 221 779

13 163 005

1 736 647

1 945 696

-4 904 082

-646 893

-723 917

62,7

VIII.

5 857 830

772 078

846 236

10 397 537

1 370 472

1 502 739

-4 539 708

-598 393

-656 503

56,3

I. VIII.

56 170 712

7 369 144

8 254 060

92 639 832

12 152 070

13 601 329

-36 469 120

-4 782 926

-5 347 269

60,6

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

50 646 239

56 170 712

110,9

86 942 791

92 639 832

106,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

2 004 784

2 540 045

126,7

2 515 810

2 859 971

113,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

717 125

555 534

77,5

8 339 978

6 461 814

77,5

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

44 387 822

49 220 820

110,9

72 912 971

79 425 801

108,9

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

3 782 283

4 353 564

115,1

8 077 975

8 608 858

106,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

639 921

691 371

108,0

746 777

852 077

114,1

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

193 960

183 114

94,4

306 845

327 322

106,7

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

637 310

710 849

111,5

1 963 911

2 005 288

102,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

2 780 324

2 964 426

106,6

3 642 945

4 004 648

109,9

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

1 496 697

1 970 885

131,7

2 537 730

3 293 623

129,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

2 586 754

2 839 833

109,8

1 060 379

1 213 522

114,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

867 653

946 282

109,1

2 225 585

2 417 976

108,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

6 058

9 475

156,4

16 963

17 206

101,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 269 513

4 293 263

81,5

6 143 254

5 184 954

84,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

3 099 450

3 440 203

111,0

7 061 320

7 893 057

111,8

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

2 004 875

2 571 779

128,3

3 495 160

4 082 643

116,8

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1 274 038

1 528 093

119,9

3 381 204

3 813 613

112,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

1 957 025

2 092 177

106,9

1 509 821

1 699 428

112,6

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 069 186

1 531 031

74,0

4 740 690

4 686 142

98,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

3 033 627

3 816 323

125,8

2 811 102

3 145 205

111,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

1 435 183

1 640 595

114,3

4 784 307

5 362 078

112,1

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

3 350 818

3 415 150

101,9

3 606 530

4 084 604

113,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

4 180 767

4 331 847

103,6

6 042 754

6 667 893

110,3

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

1 088 305

1 690 170

155,3

4 651 953

5 394 936

116,0

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

653 804

1 941 483

297,0

1 461 327

1 506 632

103,1

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

1 580 101

1 766 608

111,8

1 111 743

1 299 508

116,9

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

400 172

492 299

123,0

1 532 698

1 864 588

121,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

1 573 991

1 913 052

121,5

2 489 773

3 308 290

132,9

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 237 003

1 420 846

114,9

309 510

277 493

89,7

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

336 307

278 635

82,9

350 532

284 381

81,1

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

13 282

1 004

7,6

629

379

60,2

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 548

2 012

78,9

2 252

993

44,1

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

373 375

238 764

63,9

21 336

20 710

97,1

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

50 646 239

56 170 712

110,9

86 942 791

92 639 832

106,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

4 852 738

5 876 342

121,1

9 574 418

10 455 080

109,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

884 881

856 760

96,8

1 060 628

1 185 232

111,7

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

4 013 241

4 329 045

107,9

1 495 872

1 694 095

113,3

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

7 505 829

6 700 555

89,3

16 785 940

14 737 371

87,8

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

127 684

131 888

103,3

484 282

427 447

88,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

5 336 827

6 413 963

120,2

11 496 604

13 103 194

114,0

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

8 437 404

9 157 551

108,5

15 461 534

16 889 899

109,2

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

10 500 915

13 030 788

124,1

19 434 875

21 685 234

111,6

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

8 061 230

8 949 764

111,0

10 989 936

12 419 270

113,0

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

552 115

485 294

87,9

137 365

22 299

16,2

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

373 375

238 764

63,9

21 336

20 710

97,1

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

50 646 239

56 170 712

110,9

86 942 791

92 639 832

106,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

32 407 985

37 701 949

116,3

64 989 605

72 050 392

110,9

EU countries

Austrija

3 163 769

3 744 136

118,3

7 188 331

8 315 953

115,7

Austria

Belgija

646 911

751 037

116,1

1 374 262

1 604 807

116,8

Belgium

Bugarska

221 067

327 227

148,0

426 737

463 997

108,7

Bulgaria

Cipar

39 832

71 857

180,4

62 597

42 938

68,6

Cyprus

Češka

764 627

726 216

95,0

1 902 689

1 885 428

99,1

Czech Republic

Danska

164 226

382 235

232,7

523 197

595 121

113,7

Denmark

Estonija

25 322

48 578

191,8

16 978

15 499

91,3

Estonia

Finska

101 799

103 034

101,2

145 605

144 508

99,2

Finland

Francuska

1 125 140

1 345 922

119,6

2 032 783

2 217 486

109,1

France

Grčka

615 136

373 493

60,7

548 900

497 789

90,7

Greece

Irska

76 029

71 660

94,3

203 896

264 699

129,8

Ireland

Italija

7 222 785

7 602 716

105,3

11 938 574

12 273 340

102,8

Italy

Letonija

46 688

60 401

129,4

21 066

25 201

119,6

Latvia

Litva

65 375

82 226

125,8

49 604

89 807

181,0

Lithuania

Luksemburg

38 973

26 161

67,1

65 651

48 867

74,4

Luxembourg

Mađarska

1 811 646

2 119 349

117,0

5 433 200

7 308 292

134,5

Hungary

Malta

430 291

328 435

76,3

21 342

8 300

38,9

Malta

Nizozemska

602 913

1 201 856

199,3

2 878 907

3 378 875

117,4

Netherlands

Njemačka

5 733 854

6 316 889

110,2

13 138 624

14 244 882

108,4

Germany

Poljska

706 544

828 573

117,3

2 081 542

2 585 257

124,2

Poland

Portugal

167 940

226 278

134,7

92 032

77 385

84,1

Portugal

Rumunjska

427 584

668 663

156,4

706 014

795 419

112,7

Romania

Slovačka

720 114

849 722

118,0

1 451 694

1 724 561

118,8

Slovakia

Slovenija

5 868 523

6 980 204

118,9

9 409 322

9 909 022

105,3

Slovenia

Španjolska

600 158

941 742

156,9

1 437 496

1 957 323

136,2

Spain

Švedska

296 214

320 618

108,2

586 783

524 474

89,4

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

722 770

1 199 734

166,0

1 160 110

1 046 535

90,2

United Kingdom

Neraspoređeno

1 757

2 990

170,1

91 671

4 626

5,0

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

886 968

909 733

102,6

922 255

910 911

98,8

EFTA countries

Island

3 526

3 897

110,5

7 541

6 859

91,0

Iceland

Lihtenštajn

13 429

11 388

84,8

1 217

486

39,9

Liechtenstein

Norveška

257 898

263 579

102,2

67 728

80 818

119,3

Norway

Švicarska

612 115

630 869

103,1

845 769

822 748

97,3

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

10 290 994

10 060 029

97,8

4 630 601

4 987 235

107,7

CEFTA countries

Albanija

314 706

357 152

113,5

11 315

16 762

148,1

Albania

Bosna I Hercegovina

6 105 051

5 587 954

91,5

2 372 366

2 435 558

102,7

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

655 498

693 218

105,8

49 990

17 473

35,0

Montenegro

Kosovo

331 812

349 945

105,5

11 104

15 733

141,7

Kosovo

Makedonija

504 172

544 410

108,0

377 589

378 444

100,2

Macedonia, FYR

Moldavija

7 370

6 424

87,2

10 441

7 796

74,7

Moldova

Srbija

2 372 383

2 520 927

106,3

1 797 798

2 115 467

117,7

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

972 521

1 224 202

125,9

1 419 651

1 461 057

102,9

OPEC countries

Alžir

187 076

265 602

142,0

14 401

31 110

216,0

Algeria

Angola

53 507

1 351

2,5

-

-

-

Angola

Ekvador

27

14 807

     1)

78 422

86 675

110,5

Ecuador

Irak

59 908

134 299

224,2

232 085

616 688

265,7

Iraq

Iran, Islamska Republika

51 703

16 645

32,2

4 729

2 459

52,0

Iran, Islamic Republic of

Katar

129 264

101 017

78,1

21 356

11 198

52,4

Qatar

Kuvajt

18 754

50 824

271,0

1

85

  1)

Kuwait

Libija

108 287

125 118

115,5

380 645

48

0,0

Libya

Nigerija

45 992

17 979

39,1

401 871

260 901

64,9

Nigeria

Saudijska Arabija

217 512

334 439

153,8

239 095

415 839

173,9

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

100 247

162 104

161,7

46 945

35 968

76,6

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika Venezuela

246

18

7,2

101

87

86,6

Venezuela, Bolivarian Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

1 899 109

1 516 144

79,8

6 293 316

3 839 970

61,0

Other countries in Europe

Bjelorusija

79 342

109 818

138,4

19 936

14 248

71,5

Belarus

Rusija

1 220 333

815 799

66,9

5 108 413

2 594 620

50,8

Russian Federation

Turska

375 854

427 195

113,7

980 479

1 063 249

108,4

Turkey

Ukrajina

162 639

65 202

40,1

168 755

157 920

93,6

Ukraine

Ostale zemlje

60 942

98 130

161,0

15 734

9 933

63,1

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

1 390 175

1 810 154

130,2

5 956 285

6 505 801

109,2

Other countries in Asia

Azerbajdžan

62 316

28 270

45,4

1 540 964

1 842 040

119,5

Azerbaijan

Bangladeš

25 931

28 589

110,2

61 077

74 229

121,5

Bangladesh

Filipini

22 560

41 922

185,8

5 944

10 447

175,8

Philippines

Hong Kong, Kina

40 342

33 443

82,9

55 704

19 254

34,6

Hong Kong, China

Indija

74 205

92 228

124,3

457 339

546 729

119,5

India

Indonezija

40 969

18 372

44,8

54 330

62 746

115,5

Indonesia

Izrael

125 194

297 304

237,5

73 539

74 446

101,2

Israel

Japan

251 085

298 546

118,9

107 987

125 819

116,5

Japan

Kazahstan

68 607

44 698

65,2

380 940

539

0,1

Kazakhstan

Kina

244 501

330 107

135,0

2 201 709

2 684 641

121,9

China

Koreja, Republika

13 700

42 600

311,0

432 465

513 611

118,8

Korea, Republic of

Libanon

176 075

135 508

77,0

1 013

689

68,1

Lebanon

Malezija

10 481

16 847

160,7

55 589

53 025

95,4

Malaysia

Pakistan

1 757

10 931

622,2

31 906

44 026

138,0

Pakistan

Singapur

12 509

16 269

130,1

20 197

18 894

93,5

Singapore

Sirija

1 096

70

6,3

-

-

-

Syrian Arab Republic

Tajland

30 824

11 873

38,5

106 168

92 411

87,0

Thailand

Tajvan, Kina

14 567

37 529

257,6

183 946

178 104

96,8

Taiwan, China

Vijetnam

53 538

71 760

134,0

117 569

117 089

99,6

Viet Nam

Ostale zemlje

119 917

253 288

211,2

67 901

47 062

69,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

860 381

770 620

89,6

156 912

253 990

161,9

Other countries in Africa

Egipat

441 086

475 026

107,7

33 423

64 337

192,5

Egypt

Gana

1 308

1 103

84,3

574

49

8,5

Ghana

Južnoafrička Republika

78 840

31 260

39,7

31 447

86 771

275,9

South Africa

Liberija

4 072

1 120

27,5

-

-

-

Liberia

Maroko

76 049

50 327

66,2

31 956

51 874

162,3

Morocco

Tunis

161 623

27 793

17,2

39 072

30 958

79,2

Tunisia

Ostale zemlje

97 403

183 990

188,9

20 440

20 002

97,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

1 715 124

1 950 121

113,7

1 433 000

1 718 581

119,9

Other countries in America

Argentina

1 600

8 558

534,7

88 710

166 499

187,7

Argentina

Brazil

63 519

73 125

115,1

365 740

182 090

49,8

Brazil

Čile

3 022

4 551

150,6

3 452

7 092

205,5

Chile

Kanada

113 172

156 722

138,5

55 601

64 196

115,5

Canada

Kolumbija

229 121

93 530

40,8

5 203

99 272

1)

Colombia

Meksiko

84 705

59 830

70,6

21 794

31 893

146,3

Mexico

Peru

9 000

1 143

12,7

1 255

1 194

95,2

Peru

SAD

1 179 005

1 293 911

109,7

769 873

816 586

106,1

United States

Ostale zemlje

31 980

258 752

809,1

121 371

349 759

288,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

71 687

80 823

112,7

30 388

27 216

89,6

Countries of Oceania

Australija

60 308

58 832

97,6

16 933

11 279

66,6

Australia

Maršalovi Otoci

-

19 457

-

16

1

4,2

Marshall Islands

Novi Zeland

1 995

2 419

121,2

12 830

15 029

117,1

New Zealand

Ostale zemlje

9 384

115

1,2

609

908

148,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

151 294

146 939

97,1

1 110 778

884 679

79,6

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,6210

7,6224

100,0

7,6218

7,6234

100,0

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 645 638

7 369 144

110,9

11 407 143

12 152 070

106,5

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

262 956

332 859

126,6

329 972

374 944

113,6

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

94 100

72 836

77,4

1 094 443

848 117

77,5

  B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

5 824 577

6 458 064

110,9

9 566 256

10 418 123

108,9

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

496 354

571 328

115,1

1 059 985

1 129 732

106,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

84 002

90 848

108,2

98 055

111 936

114,2

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

25 454

24 043

94,5

40 296

42 968

106,6

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

83 619

93 229

111,5

257 639

262 975

102,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

364 755

388 713

106,6

477 704

524 845

109,9

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

196 387

258 478

131,6

332 804

431 907

129,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

339 391

372 559

109,8

139 088

159 142

114,4

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

113 828

124 146

109,1

292 053

317 166

108,6

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

796

1 243

156,2

2 226

2 257

101,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

691 732

564 277

81,6

806 137

680 265

84,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

406 682

451 290

111,0

926 364

1 035 211

111,7

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

262 967

337 451

128,3

458 479

535 160

116,7

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

167 176

200 521

119,9

443 649

500 276

112,8

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

256 806

274 645

106,9

198 117

222 907

112,5

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

271 461

200 760

74,0

621 960

614 754

98,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

398 044

500 687

125,8

368 795

412 720

111,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

188 368

215 164

114,2

627 823

703 221

112,0

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

439 764

448 028

101,9

473 208

535 771

113,2

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

548 617

568 277

103,6

792 874

874 847

110,3

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

142 834

221 691

155,2

610 177

707 507

116,0

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

85 746

254 452

296,8

191 833

197 587

103,0

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

207 287

231 652

111,8

145 885

170 405

116,8

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

52 508

64 581

123,0

201 104

244 566

121,6

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

206 433

250 684

121,4

326 679

434 232

132,9

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

162 306

186 296

114,8

40 583

36 409

89,7

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

44 118

36 558

82,9

46 027

37 341

81,1

  J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

1 735

131

7,6

82

50

60,4

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

334

264

79,1

295

131

44,2

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

49 079

31 452

64,1

2 805

2 724

97,1

 

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 645 638

7 369 144

110,9

11 407 143

12 152 070

106,5

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

636 737

770 801

121,1

1 256 233

1 371 741

109,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

116 141

112 552

96,9

139 256

155 643

111,8

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

526 549

567 842

107,8

196 217

222 146

113,2

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

985 091

879 808

89,3

2 202 709

1 934 087

87,8

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

16 765

17 312

103,3

63 574

56 124

88,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

700 143

841 489

120,2

1 508 192

1 718 303

113,9

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

1 107 066

1 201 460

108,5

2 028 535

2 215 551

109,2

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

1 378 014

1 709 106

124,0

2 549 910

2 844 332

111,5

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

1 057 633

1 173 754

111,0

1 441 687

1 628 493

113,0

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

72 419

63 568

87,8

18 024

2 927

16,2

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

49 079

31 452

64,1

2 805

2 724

97,1

 

Not classified

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. eura

Thousand euros

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

I.–VIII. 2014.

I.–VIII. 2015.

indeksi

Indices

I.VIII. 2015.

I.VIII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

6 645 638

7 369 144

110,9

11 407 143

12 152 070

106,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

4 252 326

4 944 882

116,3

8 526 534

9 449 198

110,8

EU countries

Austrija

415 071

490 975

118,3

943 142

1 090 509

115,6

Austria

Belgija

84 879

98 489

116,0

180 300

210 442

116,7

Belgium

Bugarska

29 038

42 970

148,0

56 000

60 872

108,7

Bulgaria

Cipar

5 221

9 423

180,5

8 209

5 631

68,6

Cyprus

Češka

100 329

95 268

95,0

249 662

247 363

99,1

Czech Republic

Danska