image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                              ZAGREB, 9. OŽUJKA 2016./ 9 MARCH, 2016                                    BROJ/ NUMBER: 4.2.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

za razdoblje od siječnja do prosinca 2015.1)

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

January – December 20151)

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do prosinca 2015., prema privremenim podacima, iznosio je 87,8 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 140,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 52,9 milijardi kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to December 2015, total export of the Republic of Croatia amounted to 87.8 billion kuna. At the same time, total import was 140.7 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 52.9 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. iznosio 11,5 milijardi  eura, a uvoz 18,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,0 milijardi eura.

 

In the period from January to December 2015, export amounted to 11.5 billion euros and import to 18.5 billion euros, while foreign trade deficit amounted to 7.0 billion euros.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. iznosio 12,8 milijardi američkih dolara, a uvoz 20,6 milijardi američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,7 milijardi američkih dolara.

 

In the period from January to December 2015, export amounted to 12.8 billion American dollars, import to 20.6 billion American dollars and foreign trade deficit to 7.7 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 62,4%.

 

Coverage of import by export was 62.4%.

 

 

 

 

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza

izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand

kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 829 968

764 304

1 051 562

9 756 528

1 279 082

1 759 895

-3 926 560

-514 777

-708 333

59,8

II.

5 822 565

761 536

1 030 797

9 581 420

1 252 755

1 695 503

-3 758 855

-491 219

-664 707

60,8

III.

6 354 323

829 880

1 143 307

11 112 273

1 451 377

2 000 494

-4 757 949

-621 497

-857 186

57,2

IV.

6 314 886

825 121

1 141 676

11 876 709

1 551 828

2 145 628

-5 561 823

-726 707

-1 003 952

53,2

V.

6 542 107

859 965

1 189 269

11 139 796

1 464 472

2 025 011

-4 597 689

-604 506

-835 741

58,7

VI.

6 510 292

856 942

1 169 332

11 357 864

1 495 302

2 039 519

-4 847 572

-638 360

-870 187

57,3

VII.

7 394 653

976 987

1 330 462

12 235 725

1 616 734

2 203 168

-4 841 072

-639 747

-872 706

60,4

VIII.

5 877 445

770 902

1 034 316

9 882 476

1 295 594

1 737 087

-4 005 031

-524 692

-702 771

59,5

IX.

7 376 358

968 157

1 280 031

12 190 706

1 599 371

2 111 982

-4 814 348

-631 214

-831 951

60,5

X.

7 023 775

921 337

1 171 848

11 390 121

1 493 845

1 893 359

-4 366 346

-572 508

-721 511

61,7

XI.

7 063 039

922 490

1 164 017

10 415 343

1 360 293

1 713 800

-3 352 304

-437 803

-549 784

67,8

XII.

6 989 886

911 160

1 137 283

9 734 234

1 268 753

1 581 428

-2 744 347

-357 593

-444 145

71,8

I. – XII.

79 099 297

10 368 782

13 843 900

130 673 196

17 129 405

22 906 875

-51 573 898

-6 760 623

-9 062 975

60,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 666 265

740 007

900 525

8 839 266

1 154 227

1 403 822

-3 173 000

-414 220

-503 297

64,1

II.

6 751 812

877 436

1 003 140

11 035 313

1 434 186

1 635 156

-4 283 501

-556 749

-632 016

61,2

III.

7 360 114

956 154

1 079 169

12 885 093

1 674 694

1 887 108

-5 524 979

-718 540

-807 939

57,1

IV.

7 332 004

959 278

1 025 186

12 270 691

1 605 596

1 717 752

-4 938 687

-646 318

-692 566

59,8

V.

7 100 913

937 593

1 035 151

11 723 627

1 547 706

1 715 411

-4 622 714

-610 113

-680 260

60,6

VI.

7 847 014

1 037 370

1 143 541

12 329 839

1 629 116

1 794 299

-4 482 825

-591 746

-650 758

63,6

VII.

8 260 816

1 090 002

1 222 056

13 177 773

1 738 580

1 947 860

-4 916 956

-648 578

-725 804

62,7

VIII.

5 907 728

778 650

853 450

10 608 451

1 398 273

1 533 254

-4 700 723

-619 624

-679 804

55,7

IX.

8 299 996

1 099 389

1 224 517

12 704 539

1 682 617

1 878 155

-4 404 542

-583 228

-653 638

65,3

X.

7 902 170

1 034 314

1 157 129

12 169 097

1 592 379

1 783 168

-4 266 927

-558 065

-626 039

64,9

XI.

8 386 953

1 103 971

1 230 408

11 945 169

1 573 413

1 745 904

-3 558 217

-469 442

-515 497

70,2

XII.

6 977 663

916 488

972 579

11 051 779

1 451 186

1 537 919

-4 074 116

-534 698

-565 340

63,1

I – XII.

87 793 449

11 530 651

12 846 850

140 740 637

18 481 973

20 579 807

-52 947 187

-6 951 322

-7 732 957

62,4

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

79 099 297

87 793 449

111,0

130 673 196

140 740 637

107,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo

3 357 774

4 073 885

121,3

3 780 135

4 186 338

110,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

1 017 573

831 591

81,7

11 183 347

9 416 476

84,2

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

69 120 893

77 155 551

111,6

110 777 215

121 128 843

109,3

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

6 102 256

7 093 997

116,3

12 376 035

13 498 531

109,1

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

941 845

1 068 252

113,4

1 068 486

1 174 990

110,0

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

302 093

282 819

93,6

419 882

483 421

115,1

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

964 813

1 079 658

111,9

2 937 467

2 967 390

101,0

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 493 815

4 771 060

106,2

5 899 467

6 391 755

108,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 332 564

2 962 788

127,0

3 798 410

4 894 026

128,8

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame
i pletarskih materijala

3 908 746

4 319 172

110,5

1 547 938

1 789 923

115,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 311 907

1 449 577

110,5

3 359 800

3 589 363

106,8

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

9 602

12 982

135,2

26 253

26 853

102,3

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

7 088 727

6 015 363

84,9

9 412 613

7 232 858

76,8

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 833 215

5 377 706

111,3

10 449 324

11 825 962

113,2

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 210 749

4 347 134

135,4

5 417 613

6 296 300

116,2

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1 948 536

2 335 713

119,9

5 167 184

5 795 904

112,2

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 956 640

3 109 757

105,2

2 256 855

2 485 691

110,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 910 800

2 232 812

76,7

6 953 291

7 148 928

102,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

5 025 298

5 868 730

116,8

4 267 692

4 862 048

113,9

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

2 356 847

2 914 616

123,7

7 759 704

8 848 742

114,0

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 210 501

5 443 374

104,5

5 640 189

6 337 560

112,4

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

6 428 014

6 590 533

102,5

9 246 793

10 303 009

111,4

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 039 859

2 704 458

132,6

6 823 838

8 276 064

121,3

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 694 938

3 707 822

218,8

1 776 942

1 951 135

109,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 414 622

2 646 946

109,6

1 691 523

1 954 742

115,6

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

634 506

820 283

129,3

2 479 915

2 993 649

120,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 604 402

2 848 657

109,4

3 947 230

5 106 072

129,4

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 995 744

2 101 642

105,3

419 764

403 438

96,1

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

497 690

460 758

92,6

522 220

459 380

88,0

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

15 527

3 963

25,5

1 021

645

63,2

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 905

2 938

101,1

3 021

2 359

78,1

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

486 788

314 464

64,6

39 243

37 085

94,5

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

79 099 297

87 793 449

111,0

130 673 196

140 740 637

107,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

7 857 540

9 283 651

118,1

14 622 561

16 087 772

110,0

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 315 175

1 341 885

102,0

1 486 064

1 659 717

111,7

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 314 645

6 832 210

108,2

2 257 937

2 567 522

113,7

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

10 625 291

9 592 514

90,3

24 246 117

21 419 909

88,3

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

196 460

209 695

106,7

739 289

718 374

97,2

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

8 435 755

10 363 864

122,9

17 279 607

19 841 599

114,8

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

12 714 471

13 801 710

108,6

23 143 637

25 454 184

110,0

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

17 394 624

21 158 416

121,6

29 395 764

33 685 193

114,6

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

12 950 992

14 179 619

109,5

17 276 765

19 223 983

111,3

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

807 557

715 421

88,6

186 211

45 300

24,3

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

486 788

314 464

64,6

39 243

37 085

94,5

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

79 099 297

87 793 449

111,0

130 673 196

140 740 637

107,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

50 527 635

58 484 910

115,7

99 818 509

109 811 902

110,0

EU countries

Austrija

4 816 146

5 724 192

118,9

11 339 323

12 860 166

113,4

Austria

Belgija

1 059 323

1 163 438

109,8

2 201 080

2 473 300

112,4

Belgium

Bugarska

342 214

516 829

151,0

716 137

727 237

101,5

Bulgaria

Cipar

79 559

89 130

112,0

90 159

65 319

72,4

Cyprus

Češka

1 217 149

1 141 762

93,8

3 035 589

2 966 863

97,7

Czech Republic

Danska

256 593

478 046

186,3

779 217

989 166

126,9

Denmark

Estonija

36 962

69 129

187,0

28 105

22 109

78,7

Estonia

Finska

187 151

146 133

78,1

227 050

204 161

89,9

Finland

Francuska

1 754 955

2 063 058

117,6

3 033 210

3 271 363

107,9

France

Grčka

891 550

543 205

60,9

693 877

617 797

89,0

Greece

Irska

101 346

182 290

179,9

311 170

371 091

119,3

Ireland

Italija

10 982 090

11 767 772

107,2

18 667 840

18 591 914

99,6

Italy

Letonija

73 529

101 322

137,8

33 152

42 465

128,1

Latvia

Litva

112 057

162 132

144,7

85 886

164 203

191,2

Lithuania

Luksemburg

131 951

559 229

423,8

112 145

75 524

67,3

Luxembourg

Mađarska

2 738 515

3 156 986

115,3

8 593 346

10 933 113

127,2

Hungary

Malta

604 178

453 948

75,1

30 169

14 461

47,9

Malta

Nizozemska

1 284 168

1 787 390

139,2

4 511 087

5 282 908

117,1

Netherlands

Njemačka

8 861 266

9 923 258

112,0

19 787 038

21 826 669

110,3

Germany

Poljska

1 076 361

1 346 126

125,1

3 245 931

3 971 194

122,3

Poland

Portugal

322 154

368 381

114,3

123 139

119 177

96,8

Portugal

Rumunjska

667 057

996 148

149,3

1 081 330

1 209 955

111,9

Romania

Slovačka

1 160 414

1 338 438

115,3

2 189 904

2 660 707

121,5

Slovakia

Slovenija

8 989 335

10 793 966

120,1

14 141 863

15 018 548

106,2

Slovenia

Španjolska

1 033 026

1 512 169

146,4

2 127 068

2 912 223

136,9

Spain

Švedska

583 952

534 310

91,5

875 577

827 290

94,5

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 157 784

1 561 697

134,9

1 666 071

1 588 330

95,3

United Kingdom

Neraspoređeno

6 852

4 422

64,5

92 046

4 650

5,1

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 354 787

1 404 148

103,6

1 569 519

1 386 802

88,4

EFTA countries

Island

4 564

8 818

193,2

11 093

10 231

92,2

Iceland

Lihtenštajn

22 103

19 782

89,5

1 471

588

40,0

Liechtenstein

Norveška

415 530

382 464

92,0

124 160

112 190

90,4

Norway

Švicarska

912 589

993 086

108,8

1 432 796

1 263 792

88,2

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

15 972 730

15 747 793

98,6

6 870 220

7 722 933

112,4

CEFTA countries

Albanija

438 174

523 934

119,6

21 464

26 586

123,9

Albania

Bosna i Hercegovina

9 330 639

8 563 283

91,8

3 509 759

3 768 905

107,4

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

975 804

1 002 420

102,7

63 665

29 515

46,4

Montenegro

Kosovo

531 904

509 176

95,7

18 747

23 745

126,7

Kosovo

Makedonija

790 934

855 110

108,1

531 854

567 443

106,7

Macedonia, FYR

Moldavija

21 083

13 119

62,2

13 956

11 222

80,4

Moldova

Srbija

3 884 192

4 280 752

110,2

2 710 773

3 295 516

121,6

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 828 380

1 759 746

96,2

1 911 833

2 274 342

119,0

OPEC countries

Alžir

351 119

333 612

95,0

22 091

40 552

183,6

Algeria

Angola

93 183

1 606

1,7

-

-

-

Angola

Ekvador

3 926

16 024

408,2

106 375

101 125

95,1

Ecuador

Irak

132 452

214 488

161,9

232 085

948 233

408,6

Iraq

Iran, Islamska Republika

63 676

25 092

39,4

6 340

5 067

79,9

Iran, Islamic Republic of

Katar

148 668

160 591

108,0

28 466

25 214

88,6

Qatar

Kuvajt

25 940

71 261

274,7

44

99

222,5

Kuwait

Libija

169 114

141 775

83,8

380 645

203 328

53,4

Libya

Nigerija

65 647

66 074

100,7

737 825

262 119

35,5

Nigeria

Saudijska Arabija

532 407

491 982

92,4

332 898

628 386

188,8

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

241 349

237 222

98,3

64 962

60 130

92,6

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika
Venezuela

901

18

2,0

101

89

88,0

Venezuela, Bolivarian
Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 264 345

2 657 412

81,4

8 296 267

5 222 163

62,9

Other countries in Europe

Bjelorusija

131 896

187 336

142,0

33 765

33 136

98,1

Belarus

Rusija

2 091 706

1 473 982

70,5

6 537 978

3 285 472

50,3

Russian Federation

Turska

633 774

716 267

113,0

1 456 048

1 670 745

114,7

Turkey

Ukrajina

325 437

92 283

28,4

252 681

221 529

87,7

Ukraine

Ostale zemlje

81 532

187 544

230,0

15 795

11 282

71,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 154 203

2 687 557

124,8

8 229 763

9 741 736

118,4

Other countries in Asia

Azerbajdžan

86 448

31 793

36,8

1 907 757

2 688 724

140,9

Azerbaijan

Bangladeš

42 140

43 784

103,9

86 790

98 156

113,1

Bangladesh

Filipini

32 504

46 415

142,8

7 650

14 994

196,0

Philippines

Hong Kong, Kina

54 277

59 428

109,5

63 380

25 870

40,8

Hong Kong, China

Indija

102 668

133 203

129,7

672 921

795 165

118,2

India

Indonezija

48 197

39 465

81,9

85 160

96 610

113,4

Indonesia

Izrael

178 909

415 993

232,5

122 364

106 527

87,1

Israel

Japan

270 468

333 339

123,2

152 186

199 250

130,9

Japan

Kazahstan

129 611

69 500

53,6

381 308

699

0,2

Kazakhstan

Kina

388 011

527 576

136,0

3 343 968

3 939 895

117,8

China

Koreja, Republika

40 523

50 384

124,3

589 980

944 678

160,1

Korea, Republic of

Libanon

187 591

141 440

75,4

1 672

732

43,8

Lebanon

Malezija

16 426

31 769

193,4

82 438

79 800

96,8

Malaysia

Pakistan

7 633

17 540

229,8

52 495

66 358

126,4

Pakistan

Singapur

26 344

23 012

87,4

23 083

28 658

124,2

Singapore

Sirija

1 226

764

62,4

-

-

-

Syrian Arab Republic

Tajland

35 935

16 392

45,6

147 236

139 591

94,8

Thailand

Tajvan, Kina

28 770

48 624

169,0

247 581

283 678

114,6

Taiwan, China

Vijetnam

85 136

112 241

131,8

160 930

163 201

101,4

Viet Nam

Ostale zemlje

391 386

544 897

139,2

100 867

69 149

68,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 256 369

1 271 598

101,2

231 153

452 385

195,7

Other countries in Africa

Egipat

633 095

860 385

135,9

67 676

91 195

134,8

Egypt

Gana

3 987

1 904

47,8

574

74

12,8

Ghana

Južnoafrička Republika

143 168

50 163

35,0

39 123

95 382

243,8

South Africa

Liberija

5 205

3 456

66,4

-

-

-

Liberia

Maroko

103 866

74 489

71,7

51 562

132 799

257,6

Morocco

Tunis

168 501

32 109

19,1

47 635

39 199

82,3

Tunisia

Ostale zemlje

198 547

249 093

125,5

24 582

93 737

381,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 454 790

3 088 053

125,8

2 155 309

2 689 204

124,8

Other countries in America

Argentina

3 242

10 655

328,6

142 501

255 813

179,5

Argentina

Brazil

76 954

101 459

131,8

507 041

295 405

58,3

Brazil

Čile

6 980

6 865

98,4

5 573

10 910

195,7

Chile

Kanada

190 913

214 241

112,2

91 946

91 959

100,0

Canada

Kolumbija

311 329

267 483

85,9

39 559

101 288

256,0

Colombia

Meksiko

130 101

92 760

71,3

34 503

45 834

132,8

Mexico

Peru

10 164

1 758

17,3

1 713

1 885

110,0

Peru

SAD

1 654 850

2 047 821

123,7

1 158 393

1 238 237

106,9

United States

Ostale zemlje

70 258

345 012

491,1

174 079

647 874

372,2

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

102 705

540 986

526,7

35 279

36 062

102,2

Countries of Oceania

Australija

84 748

121 283

143,1

18 954

17 671

93,2

Australia

Maršalovi Otoci

3 289

413 449

1)

16

1

4,1

Marshall Islands

Novi Zeland

4 132

5 675

137,4

15 526

16 929

109,0

New Zealand

Ostale zemlje

10 537

579

5,5

783

1 461

186,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

183 354

151 246

82,5

1 555 344

1 403 108

90,2

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,6286

7,6139

99,8

7,6286

7,6150

99,8

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 368 782

11 530 651

111,2

17 129 405

18 481 973

107,9

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

439 961

534 570

121,5

495 382

549 483

110,9

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

133 397

109 158

81,8

1 466 898

1 237 241

84,3

  B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

9 061 043

10 134 471

111,8

14 520 573

15 905 776

109,5

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

799 964

931 982

116,5

1 622 351

1 773 193

109,3

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

123 507

140 453

113,7

140 137

154 430

110,2

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

39 606

37 162

93,8

55 082

63 511

115,3

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

126 475

141 756

112,1

385 009

389 576

101,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

588 873

626 325

106,4

773 051

839 124

108,5

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

305 753

388 986

127,2

497 825

642 560

129,1

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

512 377

567 215

110,7

202 882

234 992

115,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

171 956

190 367

110,7

440 440

471 292

107,0

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 259

1 705

135,3

3 442

3 526

102,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

930 074

790 950

85,0

1 234 099

949 689

77,0

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

633 546

706 267

111,5

1 369 686

1 552 665

113,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

420 787

571 062

135,7

710 006

826 463

116,4

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

255 439

306 788

120,1

677 360

761 134

112,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

387 668

408 571

105,4

295 869

326 372

110,3

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

381 624

293 140

76,8

911 483

938 877

103,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

658 529

770 788

117,0

559 358

638 623

114,2

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

308 941

382 753

123,9

1 016 977

1 161 920

114,3

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

683 176

714 981

104,7

739 277

832 226

112,6

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

842 682

865 490

102,7

1 212 057

1 353 078

111,6

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

267 297

355 134

132,9

894 257

1 086 584

121,5

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

221 875

487 370

219,7

233 117

256 212

109,9

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

316 477

347 504

109,8

221 750

256 613

115,7

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

83 160

107 721

129,5

325 055

393 117

120,9

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

341 219

373 711

109,5

517 357

670 816

129,7

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje
otpadnih voda, gospodarenje
otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

261 571

275 878

105,5

55 019

52 991

96,3

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

65 239

60 525

92,8

68 494

60 390

88,2

  J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

2 029

519

25,6

134

85

63,6

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

381

386

101,3

396

310

78,4

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

63 943

41 431

64,8

5 152

4 880

94,7

 

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 368 782

11 530 651

111,2

17 129 405

18 481 973

107,9

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

1 029 941

1 219 162

118,4

1 916 731

2 112 989

110,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

172 444

176 389

102,3

194 905

218 083

111,9

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

827 657

897 158

108,4

295 950

337 087

113,9

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

1 393 510

1 260 321

90,4

3 179 392

2 813 713

88,5

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

25 769

27 552

106,9

96 940

94 406

97,4

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

1 105 683

1 361 279

123,1

2 264 873

2 604 929

115,0

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema materijalu

1 666 795

1 812 644

108,8

3 033 713

3 342 561

110,2

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

2 279 944

2 779 081

121,9

3 852 910

4 423 252

114,8

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

1 697 250

1 861 789

109,7

2 264 416

2 524 114

111,5

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

105 847

93 847

88,7

24 422

5 958

24,4

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

63 943

41 431

64,8

5 152

4 880

94,7

 

Not classified

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. eura

Thousand euros

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 368 782

11 530 651

111,2

17 129 405

18 481 973

107,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

6 622 207

7 679 049

116,0

13 082 393

14 417 789

110,2

EU countries

Austrija

631 230

751 557

119,1

1 486 062

1 688 357

113,6

Austria

Belgija

138 816

152 742

110,0

288 496

324 725

112,6

Belgium

Bugarska

44 887

67 912

151,3

93 865

95 521

101,8

Bulgaria

Cipar

10 418

11 701

112,3

11 814

8 574

72,6

Cyprus

Češka

159 516

149 955

94,0

397 842

389 692

98,0

Czech Republic

Danska

33 628

62 799

186,7

102 086

130 061

127,4

Denmark

Estonija

4 849

9 096

187,6

3 683

2 899

78,7

Estonia

Finska

24 546

19 208

78,3

29 758

26 819

90,1

Finland

Francuska

229 992

270 826

117,8

397 474

429 433

108,0

France

Grčka

116 726

71 408

61,2

90 907

80 876

89,0

Greece

Irska

13 304

23 969

180,2

40 789

48 737

119,5

Ireland

Italija

1 439 375

1 545 171

107,4

2 446 823

2 440 644

99,7

Italy

Letonija

9 646

13 312

138,0

4 344

5 576

128,4

Latvia

Litva