image description

GODINA/ YEAR: LII.                                           ZAGREB, 7. RUJNA 2015./ 7 SEPTEMBER, 2015                                  BROJ/ NUMBER: 4.3.1/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U SRPNJU 2015.1)

TOURISM, JULY 20151)

 

 

 

U komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj u srpnju 2015. dolazaka turista više je za 13,0%, a noćenja turista za 10,7% u odnosu na srpanj 2014.

 

In July 2015, as compared to July 2014, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in the Republic of Croatia increased by 13.0% and the number of tourist nights by 10.7%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 20 373 298 noćenja. Od toga su 6,1% ostvarili domaći, a 93,9% strani turisti.

 

Tourists realised 20 373 298 nights: 6.1% by domestic and 93.9% by foreign tourists.

 

 

 

U srpnju 2015. noćenja domaćih turista više je za 15,1%, a noćenja stranih turista za 10,4% u odnosu na srpanj 2014.

 

In July 2015, the number of domestic tourist nights increased by 15.1% and the number of foreign tourist nights by 10.4%, as compared to July 2014.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (15,7%), Slovenije (13,6%), Češke (9,6%), Poljske (8,6%), Austrije (8,0%), Slovačke (5,7%), Italije i Nizozmske (obje po 5,1%), te Mađarske (4,3%), što je ukupno 75,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 24,3% noćenja.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, most of them (75.7%) were realised by tourists from Germany (15.7%), Slovenia (13.6%), Czech Republic (9.6%), Poland (8.6%), Austria (8.0%), Slovakia (5.7%), Italy and Netherlands (each 5.1%) and Hungary (4.3%). Tourists from other countries realised 24.3% of nights.

 

 

 

U srpnju 2015. najviše noćenja ostvareno je u sobama za iznajmljivanje, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor u kućanstvima (9 127 604), tj. 44,8%.

 

In July 2015, the highest number of nights (9 127 604 or 44.8%) was recorded in rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses in households.

 

 

 

Turistima je u srpnju 2015. u Hrvatskoj bilo na raspolaganju 331 578 soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 896 113 stalnih postelja.

 

In July 2015, there were 331 578 rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 896 113 permanent beds.

 

 

 

U srpnju 2015., prema NKD-u 2007., u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 77 090 soba i apartmana s ukupno 161 589 stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba iznosila je 80,0%, a stalnih postelja 90,7%.

 

In July 2015, within the NKD 2007. group 55.1 Hotels and similar accommodation, a total of 77 090 rooms and apartments with a total of 161 589 permanent beds were available to tourists. The average occupancy rate of rooms amounted to 80.0% and of permanent beds to 90.7%.

 

 

 

Domaći turisti najviše su noćenja ostvarili u Crikvenici, Malom Lošinju, Šibeniku, Vodicama, Biogradu na moru, Zadru, Svetom Filipu i Jakovu, Gradu Zagrebu, Novalji, Puli i Rabu, što iznosi 34,4% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista. Strani turisti najviše su noćenja ostvarili u Rovinju, Medulinu, Poreču, Dubrovniku, Malom Lošinju, Novalji, Umagu, Tar-Vabrigi i Funtani, što je 25,4% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

The highest numbers of nights realised by domestic tourists were recorded in Crikvenica, Mali Lošinj, Šibenik, Vodice, Biograd na moru, Zadar, Sveti Filip i Jakov, the City of Zagreb, Novalja, Pula and Rab, which made 34.4% of the total number of domestic tourist nights. The highest numbers of nights realised by foreign tourists were recorded in Rovinj, Medulin, Poreč, Dubrovnik, Mali Lošinj, Novalja, Umag, Tar-Vabriga and Funtana, which made 25.4% of the total number of foreign tourist nights.

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights by
 arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 945 798

3 328 448

113,0

18 401 984

20 373 298

110,7

100,0

6,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

201 116

233 377

116,0

1 073 001

1 235 334

115,1

6,1

5,3

Domestic tourists

Strani turisti

2 744 682

3 095 071

112,8

17 328 983

19 137 964

110,4

93,9

6,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

VII. 2015.

 

 

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan  broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 744 682

3 095 071

112,8

17 328 983

19 137 964

110,4

100,0

6,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Albanija

1 935

2 136

110,4

5 368

6 196

115,4

0,0

2,9

   Albania

   Austrija

214 574

 245 356

114,3

1 421 273

1 527 609

107,5

8,0

6,2

   Austria

   Belgija

55 501

61 442

110,7

311 441

341 226

109,6

1,8

5,6

   Belgium

   Bjelorusija

3 743

4 353

116,3

17 035

21 765

127,8

0,1

5,0

   Belarus

   Bosna i Hercegovina

44 787

69 999

156,3

263 213

386 465

146,8

2,0

5,5

   Bosnia and Herzegovina

   Bugarska

5 549

7 310

131,7

11 667

16 320

139,9

0,1

2,2

   Bulgaria

   Cipar

474

442

93,2

1 289

1 215

94,3

0,0

2,7

   Cyprus

   Crna Gora

1 335

1 901

142,4

4 426

8 899

201,1

0,0

4,7

   Montenegro

   Češka

223 346

 249 690

111,8

1 698 115

1 835 181

108,1

9,6

7,3

   Czech Rebublic

   Danska

52 586

49 211

93,6

435 533

389 595

89,5

2,0

7,9

   Denmark

   Estonija

4 032

5 484

136,0

18 013

23 288

129,3

0,1

4,2

   Estonia

   Finska

12 365

  15 115

122,2

57 523

74 135

128,9

0,4

4,9

   Finland

   Francuska

84 624

93 673

110,7

349 847

375 173

107,2

2,0

4,0

   France

   Grčka

5 186

2 579

49,7

9 527

6 243

65,5

0,0

2,4

   Greece

   Irska

11 443

13 067

114,2

50 009

61 124

122,2

0,3

4,7

   Ireland

   Island

 520

586

112,7

2 289

2 121

92,7

0,0

3,6

   Iceland

   Italija

170 826

 192 064

112,4

877 562

971 818

110,7

5,1

5,1

   Italy

   Kosovo

1 892

1 973

104,3

5 926

5 612

94,7

0,0

2,8

   Kosovo

   Letonija

3 192

3 600

112,8

11 504

20 357

177,0

0,1

5,7

   Latvia

   Lihtenštajn

283

 304

107,4

1 633

2 244

137,4

0,0

7,4

   Liechtenstein

   Litva

7 720

8 601

111,4

31 215

34 922

111,9

0,2

4,1

   Lithuania

   Luksemburg

972

1 130

116,3

4 082

5 257

128,8

0,0

4,7

   Luxembourg

   Mađarska

115 726

140 735

121,6

673 909

815 932

121,1

4,3

5,8

   Hungary

   Makedonija

4 064

5 104

125,6

20 326

25 425

125,1

0,1

5,0

   Macedonia

   Malta

765

 518

67,7

4 131

2 017

48,8

0,0

3,9

   Malta

   Nizozemska

127 412

136 468

107,1

922 828

970 397

105,2

5,1

7,1

   Netherlands

   Norveška

 60 932

53 417

87,7

412 612

351 688

85,2

1,8

6,6

   Norway

   Njemačka

 312 752

362 514

115,9

2 449 196

2 996 388

122,3

15,7

8,3

   Germany

   Poljska

206 929

231 870

112,1

1 497 957

1 641 353

109,6

8,6

7,1

   Poland

   Portugal

6 318

7 046

111,5

14 530

17 394

119,7

0,1

2,5

   Portugal

   Rumunjska

14 008

17 434

124,5

62 791

76 083

121,2

0,4

4,4

   Romania

   Rusija

35 326

26 705

75,6

323 646

232 287

71,8

1,2

8,7

   Russian Federation

   Slovačka

148 041

 160 825

108,6

1 040 929

1 095 425

105,2

5,7

6,8

   Slovakia

   Slovenija

 318 604

352 929

110,8

2 394 538

2 594 841

108,4

13,6

7,4

   Slovenia

   Srbija

18 300

20 532

112,2

119 645

133 345

111,5

0,7

6,5

   Serbia

   Španjolska

41 697

44 167

105,9

82 787

92 245

111,4

0,5

2,1

   Spain

   Švedska

70 665

74 824

105,9

408 566

417 957

102,3

2,2

5,6

   Sweden

   Švicarska

55 830

67 189

120,3

296 718

345 864

116,6

1,8

5,1

   Switzerland

   Turska

5 008

5 140

102,6

12 027

13 255

110,2

0,1

2,6

   Turkey

   Ujedinjena Kraljevina

83 684

99 510

118,9

426 629

512 866

120,2

2,7

5,2

   United Kingdom

   Ukrajina

14 048

14 015

99,8

107 417

107 019

99,6

0,6

7,6

   Ukraine

   Ostale europske zemlje

1 997

1 870

93,6

8 514

9 448

111,0

0,0

5,1

   Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Južnoafrička Republika

1 684

2 589

153,7

4 400

7 415

168,5

0,0

2,9

   South Africa

   Maroko

138

275

199,3

425

971

228,5

0,0

3,5

   Morocco

   Tunis

118

166

140,7

504

517

102,6

0,0

3,1

   Tunisia

   Ostale afričke zemlje

2 434

2 552

104,8

12 884

11 569

89,8

0,1

4,5

   Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kanada

14 688

18 363

125,0

44 517

53 408

120,0

0,3

2,9

   Canada

   SAD

42 839

54 945

128,3

119 727

155 955

130,3

0,8

2,8

   USA

   Ostale zemlje Sjeverne Amerike

393

413

105,1

1 208

1 537

127,2

0,0

3,7

   Other Norhern American

   countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Argentina

2 118

3 556

167,9

5 491

8 506

154,9

0,0

2,4

   Argentina

   Brazil

8 541

12 832

150,2

19 816

30 109

151,9

0,2

2,3

   Brazil

   Čile

1 126

1 291

114,7

2 789

3 309

118,6

0,0

2,6

   Chile

   Meksiko

1 514

2 647

174,8

3 557

5 543

155,8

0,0

2,1

   Mexico

   Ostale zemlje Južne

   i Srednje Amerike

2 697

3 697

137,1

9 425

10 975

116,4

0,1

3,0

   Other Southern and Central

   American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hong Kong, Kina

1 672

2 798

167,3

2 274

3 950

173,7

0,0

1,4

   Hong Kong, China

   Indija

2 135

3 345

156,7

5 372

8 170

152,1

0,0

2,4

   India

   Indonezija

1 065

934

87,7

1 713

1 510

88,1

0,0

1,6

   Indonesia

   Izrael

8 067

10 074

124,9

18 534

21 755

117,4

0,1

2,2

   Israel

   Japan

17 746

15 516

87,4

26 721

24 231

90,7

0,1

1,6

   Japan

   Jordan

176

220

125,0

305

651

213,4

0,0

3,0

   Jordan

   Katar

65

244

375,4

148

577

389,9

0,0

2,4

   Qatar

   Kazahstan

640

627

98,0

4 549

4 645

102,1

0,0

7,4

   Kazakhstan

   Kina

7 072

10 706

151,4

11 789

17 255

146,4

0,1

1,6

   China

   Koreja, Republika

29 873

35 139

117,6

39 972

46 280

115,8

0,2

1,3

   Korea, Republic of

   Kuvajt

106

243

229,2

 273

719

263,4

0,0

3,0

   Kuwait

   Makao, Kina

 8

43

537,5

51

 60

117,6

0,0

1,4

   Makao, China

   Oman

53

82

154,7

176

310

176,1

0,0

3,8

   Oman

   Tajland

902

708

78,5

1 892

1 959

103,5

0,0

2,8

   Thailand

   Tajvan, Kina

4 834

8 420

174,2

6 230

10 560

169,5

0,1

1,3

   Taiwan, China

   Ujedinjeni Arapski Emirati

130

503

386,9

433

1 231

284,3

0,0

2,4

   United Arab Emirates

   Ostale azijske zemlje

7 134

8 243

115,5

21 617

28 047

129,7

0,1

3,4

   Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Australija

30 605

34 818

113,8

80 551

90 946

112,9

0,5

2,6

   Australia

   Novi Zeland

4 456

5 579

125,2

11 240

14 869

132,3

0,1

2,7

   New Zealand

   Ostale zemlje Oceanije

662

675

102,0

2 214

2 431

109,8

0,0

3,6

   Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 945 798

3 328 448

113,0

18 401 984

20 373 298

110,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

861 116

945 536

109,8

4 189 832

4 513 732

107,7

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

699 966

762 188

108,9

3 048 578

3 273 103

107,4

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

92 886

110 340

118,8

675 310

764 761

113,2

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

48 815

51 008

104,5

373 407

370 785

99,3

 

Tourist apartments

 

Pansioni  

15 285

17 674

115,6

68 385

80 065

117,1

 

Boarding houses

 

Guest house 

4 164

4 326

103,9

 24 152

25 018

103,6

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

1 396 943

1 641 733

117,5

9 261 158

10 590 859

114,4

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

170 727

206 101

120,7

1 012 415

1 156 387

114,2

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

u kućanstvima

1 152 149

1 348 570

117,0

7 971 363

9 127 604

114,5

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

in householdas

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

u seljačkim kućanstvima

  1 253

 1 623

129,5

 4 002

5 312

132,7

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

in rural households

 

Hosteli

48 866

60 660

124,1

141 866

174 304

122,9

 

Hostels

 

Lječilišta

4 082

 4 097

100,4

32 770

28 099

85,7

 

Spas

 

Prenoćišta

9 444

10 507

111,3

39 416

44 348

112,5

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

5 433

5 365

98,7

42 549

41 770

98,2

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

803

658

81,9

3 674

1 873

51,0

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

911

1 039

114,1

2 782

2 601

93,5

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

295

349

118,3

511

752

147,2

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

2 980

2 764

92,8

9 810

7 809

79,6

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

653 084

708 369

108,5

4 887 555

5 214 571

106,7

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

622 577

674 327

108,3

4 687 048

4 986 778

106,4

 

Camping sites

 

Kampirališta

11 981

12 769

106,6

58 436

66 560

113,9

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

1 683

1 860

110,5

6 964

8 187

117,6

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima

16 843

19 413

115,3

135 107

153 046

113,3

 

Camping sites in households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

34 655

32 810

94,7

63 439

54 136

85,3

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

132

189

143,2

283

299

105,7

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

20 957

15 940

76,1

20 957

15 940

76,1

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

8 185

12 967

158,4

8 185

12 967

158,4

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

5 381

3 714

69,0

34 014

24 930

73,3

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

201 116

233 377

116,0

1 073 001

1 235 334

115,1

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

73 680

82 084

111,4

271 206

300 781

110,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

63 737

70 553

110,7

214 813

237 239

110,4

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

6 324

7 359

116,4

39 826

45 968

115,4

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

1 314

1 382

105,2

8 295

7 770

93,7

 

Tourist apartments

 

Pansioni 

1 808

2 482

137,3

 5 852

8 047

137,5

 

Boarding houses

 

Guest house

497

308

62,0

2 420

1 757

72,6

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

103 423

123 716

119,6

644 929

755 086

117,1

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

15 537

18 137

116,7

79 175

97 308

122,9

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

u kućanstvima

71 368

86 127

120,7

470 808

559 149

118,8

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

in householdas

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

u seljačkim kućanstvima

285

441

154,7

819

1 091

133,2

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

in rural households

 

Hosteli

5 653

7 968

141,0

27 028

34 739

128,5

 

Hostels

 

Lječilišta  

1 670

1 747

104,6

16 178

12 527

77,4

 

Spas

 

Prenoćišta 

2 814

3 430

121,9

11 989

16 533

137,9

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

4 166

3 823

91,8

31 560

28 596

90,6

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

231

84

36,4

1 825

226

12,4

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

719

800

111,3

2 344

1 895

80,8

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

130

148

113,8

241

313

129,9

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

850

1 011

118,9

 2 962

2 709

91,5

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

16 725

19 901

119,0

140 121

161 565

115,3

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

15 461

18 157

117,4

127 515

146 333

114,8

 

Camping sites

 

Kampirališta

301

507

168,4

2 210

 3 143

142,2

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

43

50

116,3

189

216

114,3

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima

920

1 187

129,0

10 207

11 873

116,3

 

Camping sites in households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

7 288

 7 676

105,3

16 745

17 902

106,9

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

77

152

197,4

77

165

214,3

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

1 767

1 039

58,8

1 767

1 039

58,8

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

3 496

5 068

145,0

3 496

5 068

145,0

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

1 948

1 417

72,7

11 405

11 630

102,0

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

2 744 682

3 095 071

112,8

17 328 983

19 137 964

110,4

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

787 436

863 452

109,7

3 918 626

4 212 951

107,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

636 229

691 635

108,7

2 833 765

3 035 864

107,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

86 562

102 981

119,0

635 484

718 793

113,1

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

47 501

49 626

104,5

365 112

363 015

99,4

 

Tourist apartments

 

Pansioni 

13 477

15 192

112,7

62 533

72 018

115,2

 

Boarding houses

 

Guest house 

3 667

4 018

109,6

21 732

23 261

107,0

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

1 293 520

1 518 017

117,4

8 616 229

9 835 773

114,2

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

155 190

187 964

121,1

933 240

1 059 079

113,5

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

u kućanstvima

1 080 781

1 262 443

116,8

7 500 555

8 568 455

114,2

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

in householdas

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,

studio-apartmani, kuće za odmor

u seljačkim kućanstvima

968

1 182

122,1

3 183

4 221

132,6

 

Rooms to let, apartments,

studio-type suites, summer houses

in rural households

 

Hosteli

43 213

52 692

121,9

114 838

139 565

121,5

 

Hostels

 

Lječilišta

  2 412

2 350

97,4

16 592

15 572

93,9

 

Spas

 

Prenoćišta

 6 630

7 077

106,7

27 427

27 815

101,4

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

1 267

1 542

121,7

10 989

13 174

119,9

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

572

574

100,3

1 849

1 647

89,1

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

192

239

124,5

438

706

161,2

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

165

201

121,8

270

439

162,6

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

2 130

1 753

82,3

 6 848

5 100

74,5

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

636 359

688 468

108,2

4 747 434

5 053 006

106,4

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

607 116

656 170

108,1

4 559 533

4 840 445

106,2

 

Camping sites

 

Kampirališta

11 680

12 262

105,0

 56 226

63 417

112,8

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

 1 640

 1 810

110,4

6 775

7 971

117,7

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima

15 923

18 226

114,5

124 900

141 173

113,0

 

Camping sites in households

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

27 367

25 134

91,8

46 694

36 234

77,6

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

55

37

67,3

206

134

65,0

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

19 190

14 901

77,6

19 190

14 901

77,6

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

4 689

7 899

168,5

4 689

7 899

168,5

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

3 433

2 297

66,9

22 609

13 300

58,8

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, difuzni hoteli i lječilišni hoteli.

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels and spa hotels.

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

VII. 2014.

VII. 2015.

indeksi

Indices

VII. 2015.

VII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 100 153

2 395 160

114,0

13 181 144

14 593 827

110,7

845 645

933 288

110,4

5 220 840

5 779 471

110,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

151 105

178 506

118,1

817 472

949 122

116,1

50 011

54 871

109,7

255 529

286 212

112,0

Domestic tourists

Strani turisti

1 949 048

2 216 654

113,7

12 363 672

13 644 705

110,4

795 634

878 417

110,4

4 965 311

5 493 259

110,6

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKPJS-u 2012., GRADOVIMA I OPĆINAMA U SRPNJU 2015.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, AT NUTS 2 LEVEL AND BY TOWNS AND MUNICIPALITIES, JULY 2015

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi VII. 2015.

Indices VII. 2014.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

3 328 448

233 377

3 095 071

113,0

116,0

112,8

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

20 373 298

1 235 334

19 137 964

110,7

115,1

110,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

3 098 884

197 694

2 901 190

112,6

116,2

112,4

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

19 972 915

1 155 194

18 817 721

110,6

115,6

110,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

603 087

49 085

554 002

111,7

116,7

111,3

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

3 761 816

283 672

3 478 144

110,7

116,2

110,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                       

                

 

 

 

 

 

 

Bakar                            

dolasci/ Arrivals

968

189

779

161,9

107,4

184,6

                                   

noćenja/ Nights

2 374

372

2 002

163,3

108,1

180,4

Cres                             

dolasci/ Arrivals

33 191

1 199

31 992

116,2

121,5

116,0

                                   

noćenja/ Nights

244 246

8 820

235 426

109,5

116,1

109,2

Crikvenica                       

dolasci/ Arrivals

76 510

13 158

63 352

116,2

122,8

115,0

                                   

noćenja/ Nights

480 300

83 016

397 284

114,5

121,9

113,1

Čabar

dolasci/ Arrivals

97

81

16

159,0

152,8

200,0

 

noćenja/ Nights

199

147

52

228,7

233,3

216,7

Delnice                           

dolasci/ Arrivals

1 105

428

677

80,8

86,8

77,5

                                   

noćenja/ Nights

3 267

1 507

1 760

76,3

98,2

64,0

Kastav                           

dolasci/ Arrivals

516

60

456

126,2

53,1

154,1

                                    

noćenja/ Nights

1 939

167

1 772

122,8

59,0

136,7

Kraljevica                       

dolasci/ Arrivals

7 745

666

7 079

111,1

154,9

108,2

                                   

noćenja/ Nights

36 614

3 666

32 948

107,2

127,0

105,4

Krk                               

dolasci/ Arrivals

46 725

1 456

45 269

112,3

111,7

112,3

                                   

noćenja/ Nights

303 446

8 774

294 672

110,0

116,1

109,8

Mali Lošinj                      

dolasci/ Arrivals

66 172

7 207

58 965

111,6

127,3

110,0

                                   

noćenja/ Nights

532 097

55 172

476 925

108,0

123,9

106,5

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

27 753

2 388

25 365

119,4

124,8

118,9

 

noćenja/ Nights

178 314

14 138

164 176

115,3

113,4

115,4

Opatija                           

dolasci/ Arrivals

53 799

3 569

50 230

109,6

128,0

108,5

                                   

noćenja/ Nights

208 226

11 558

196 668

112,7

123,1

112,2

Rab                              

dolasci/ Arrivals

46 638

3 596

43 042

106,7

107,6

106,6

                                   

noćenja/ Nights

353 910

22 126

331 784

105,7

103,5

105,9

Rijeka                           

dolasci/ Arrivals

32 396

2 893

29 503

95,2

88,8

95,9

                                   

noćenja/ Nights

51 061

5 326

45 735

106,3

100,5

107,1

Vrbovsko                         

dolasci/ Arrivals

155

72

83

91,2

82,8

100,0

                                   

noćenja/ Nights

876

394

482

66,4

86,2

55,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities              

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

42 484

1 677

40 807

114,6

123,4

114,2

 

noćenja/ Nights

275 647

9 610

266 037

111,4

114,3

111,3

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle                            

dolasci/ Arrivals

592

337

255

183,9

571,2

97,0

                                   

noćenja/ Nights

1 334

771

563

167,4

616,8

83,8

Dobrinj                          

dolasci/ Arrivals

16 122

476

15 646

115,4

122,4

115,2

                                   

noćenja/ Nights

113 671

3 211

110 460

114,3

118,5

114,1

Fužine                           

dolasci/ Arrivals

1 226

586

640

154,0

136,6

174,4

 

noćenja/ Nights

5 839

2 486

3 353

140,1

127,4

151,2

Jelenje

dolasci/ Arrivals

130

36

94

175,7

450,0

142,4

 

noćenja/ Nights

708

212

496

272,3

460,9

231,8

Kostrena                         

dolasci/ Arrivals

1 494

461

1 033

104,5

105,5

104,1

                                   

noćenja/ Nights

6 902

2 223

4 679

103,2

144,8

90,8

Lokve                            

dolasci/ Arrivals

239

142

97

155,2

173,2

134,7

                                   

noćenja/ Nights

757

357

400

172,8

183,1

164,6

Lopar

dolasci/ Arrivals

28 087

994

27 093

108,0

112,2

107,9

 

noćenja/ Nights

224 555

8 028

216 527

108,1

107,2

108,1

Lovran                           

dolasci/ Arrivals

14 602

1 010

13 592

104,8

93,4

105,7

                                   

noćenja/ Nights

74 244

4 148

70 096

112,3

96,1

113,4

Malinska-Dubašnica               

dolasci/ Arrivals

24 583

1 928

22 655

115,3

110,9

115,6

                                    

noćenja/ Nights

164 981

11 924

153 057

109,4

107,3

109,5

Matulji                          

dolasci/ Arrivals

2 053

214

1 839

140,8

121,6

143,4

                                   

noćenja/ Nights

10 739

1 057

9 682

146,6

133,8

148,2

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

11 055

282

10 773

118,1

105,2

118,5

 

noćenja/ Nights

63 477

1 117

62 360

113,1

78,7

114,0

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

127

75

52

51,6

59,1

43,7

 

noćenja/ Nights

326

123

203

43,6

47,5

41,6

Omišalj

dolasci/ Arrivals

33 914

2 361

31 553

112,1

106,1

112,5

 

noćenja/ Nights

207 839

14 448

193 391

111,5

106,2

112,0

Punat                            

dolasci/ Arrivals

27 021

1 051

25 970

114,2

111,3

114,3

                                   

noćenja/ Nights

176 262

6 676

169 586

111,0

113,6

110,9

Ravna Gora                       

dolasci/ Arrivals

706

158

548

76,6

56,6

85,2

                                   

noćenja/ Nights

1 290

424

866

77,0

49,2

106,5

Skrad                            

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

1 283

123

1 160

119,7

130,9

118,6

 

noćenja/ Nights

11 410

739

10 671

134,3

81,3

140,7

Viškovo                          

dolasci/ Arrivals

147

30

117

108,1

66,7

128,6

                                   

noćenja/ Nights

1 025

51

974

148,8

44,3

169,7

Vrbnik                           

dolasci/ Arrivals

3 376

135