image description

 

GODINA/ YEAR: LII                                               ZAGREB, 10. SRPNJA 2015./ 10 JULY, 2015                                         BROJ/ NUMBER: 7.1.2.

 

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.

MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, 2014

 

 

 

U ovom priopćenju dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2014. te za razinu županija od 2010. do 2014.

 

This first release contains data on the international and internal migration of population of the Republic of Croatia for the period from 2005 to 2014 and data at the county level for the period from 2010 to 2014.

 

 

 

Vanjska migracija

 

International migration

 

 

 

U 2014. u Republiku Hrvatsku doselilo se iz inozemstva 10 638 osoba, a u inozemstvo se odselilo 20 858 osoba. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -10 220.

 

In 2014, there were 10 638 persons that immigrated to the Republic of Croatia and 20 858 persons that emigrated from it. The Republic of Croatia had the negative net migration with foreign countries that amounted to -10 220.

 

 

 

Zbog primjene novog Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci za 2013. i 2014. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj privremeni odlazak prijavile su Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Due to the implementation of the new Permanent Residence Act (NN, Nos 144/12 and 158/13), data for 2013 and 2014 include persons who were absent for more than a year from their permanent residence for temporary stay outside the Republic of Croatia and reported their absence to the Ministry of the Interior.

 

 

 

U 2014. iz inozemstva se doselilo 45,3% hrvatskih državljana i 54,6% stranaca, a odselilo se 93,7% hrvatskih državljana i 6,2% stranaca. Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku 39,2% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske najviše osoba odselilo se u Njemačku (38,2%).

 

In 2014, there were 45.3% of Croatian citizens and 54.6% of foreigners who immigrated into the Republic of Croatia, while 93.7% of Croatian citizens and 6.2% of foreigners emigrated abroad. Out of the total number of immigrants, there were 39.2% of persons who arrived from Bosnia and Herzegovina. Out of the total number of emigrants from the Republic of Croatia, 38.2% of persons departed to Germany.

 

 

 

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je udio muškaraca (53,3%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je veći udio muškaraca (55,6%).

 

With regard to sex, out of the total number of immigrants, there were more men than women (53.3%). Out of the total number of emigrants, there were also more men (55.6%).

 

 

 

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2014. najveći su udio imali Grad Zagreb (25,8%) i Splitsko-dalmatinska županija (15,8%). Prema broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo u 2014. na prvome je mjestu Grad Zagreb s 15,0% od ukupnog broja odseljenih, slijede Splitsko-dalmatinska županija s 9,3% i Zagrebačka županija s 8,1%.

 

In 2014, the greatest share in the total number of persons who immigrated to the Republic of Croatia was recorded in the City of Zagreb (25.8%) and the County of Split-Dalmatia (15.8%). The largest share of emigrants from the Republic of Croatia to foreign countries was recorded in the City of Zagreb (15.0%), followed by the County of Split-Dalmatia (9.3%) and the County of Zagreb (8.1%).

 

 

 

Unutarnja migracija

 

Internal migration

 

 

 

U 2014. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenilo je 80 736 osoba.

 

In 2014, there were 80 736 persons who changed their place of residence within the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina starosti (44,8%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,3%.

 

The largest number of migrated population within the Republic of Croatia was aged 20 − 39 (44.8%), while the share of women in the total number of migrated population was 54.3%.

 

 

 

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2014. najviše osoba (41,9%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 38,3% osoba, a između naselja istoga grada/općine 19,8% osoba.

 

Within the total number of migrated population on the territory of the Republic of Croatia in 2014, the largest number of persons (41.9%) migrated between counties, 38.3% of persons migrated between towns/municipalities of the same county and 19.8% of persons migrated between settlements of the same town/municipality.

 

 

 

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2014. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

 

The majority of migrations between towns/municipalities within the same county in 2014 were recorded in the County of Split-
-Dalmatia and the County of Primorje-Gorski kotar. The majority of migrations between counties were recorded in the City of Zagreb and the County of Zagreb.

 

 

 

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) ima sedam županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu Zagrebu (3 421 osoba). Negativan saldo migracije među županijama ima trinaest županija, s time da je najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-1 272 osobe) i Brodsko-posavskoj županiji (-906 osoba).

 

Out of the total of twenty counties and the City of Zagreb, seven counties and the City of Zagreb had the positive net migration between counties (the number of immigrants was larger than the number of emigrants) and the highest one was recorded in the City of Zagreb (3 421 persons). Thirteen counties had the negative net migration between counties. The largest negative net migration was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-1 272 persons) and the County of Slavonski Brod-Posavina (-906 persons).

 

 

 

Ukupna migracija u 2014.

 

The total migration of population in 2014

 

 

 

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2014. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (3 040 osoba). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Vukovarsko-srijemska županija (-2 579 osoba) i Osječko-baranjska županija (-1 770 osoba).

 

The largest positive total net migration of population in 2014 (the difference between the total number of immigrants from another county and abroad and the total number of emigrants to another county and abroad) was recorded in the City of Zagreb (3 040 persons). The largest negative total net migration of population was recorded in the County of Vukovar-Sirmium (-2 579 persons) and the County of Osijek-Baranja    (-1 770 persons).

 

 

 

I.    VANJSKA MIGRACIJA

      INTERNATIONAL MIGRATION

 

 

1.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA

 

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Migracijski saldo

Net migration

 

 

 

 

2005.

14 230

6 012

8 218

2006.

14 978

7 692

7 286

2007.

14 622

9 002

5 620

2008.

14 541

7 488

7 053

2009.

8 468

9 940

-1 472

2010.

4 985

9 860

-4 875

2011.1)

8 534

12 699

-4 165

2012.1)

8 959

12 877

-3 918

2013.1)

10 378

15 262

-4 884

2014.1)

10 638

20 858

-10 220

 

 

1)       Radi usklađivanja s međunarodnim standardima i pravnom stečevinom Europske unije podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema novoj metodologiji.

1)       In order to harmonise the international migration statistics with international standards and the acquis communautaire, since 2011 data have been processed according to a new methodology.

 

 

 

 

 

 

2.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA
       
INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTRY OF CITIZENSHIP

Zemlja državljanstva

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Country of citizenship

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

4 985

9 860

8 534

12 699

8 959

12 877

10 378

15 262

10 638

20 858

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska

4 176

9 623

4 720

9 518

4 208

10 836

5 085

13 394

4 824

19 555

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

735

94

3 381

2 318

4 199

1 660

4 703

1 586

5 116

1 070

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

149

12

1 052

 671

1 342

649

1 843

708

2 334

 494

European Union

Austrija

10

-

60

 68

 114

55

105

57

 134

 36

Austria

Belgija

1

-

7

 7

 11

2

31

7

 23

 3

Belgium

Češka

2

-

24

 21

 40

16

57

29

 65

 16

Czech Republic

Francuska

5

-

40

 68

 54

41

59

46

 122

 37

France

Italija

18

-

129

 112

 170

101

244

103

 305

 76

Italy

Mađarska

1

1

38

 48

 53

40

81

44

 130

 38

Hungary

Nizozemska

8

-

27

 12

 37

13

56

14

 42

 16

Netherlands

Njemačka

39

4

244

 98

 242

117

416

122

 474

 85

Germany

Poljska

9

1

34

 13

 34

22

56

14

 66

 18

Poland

Rumunjska

4

-

40

 28

 70

15

60

34

 51

 12

Romania

Slovačka

2

-

50

 16

 47

45

41

26

 72

 18

Slovakia

Slovenija

36

5

215

 73

 304

83

385

90

 504

 73

Slovenia

Švedska

-

-

21

 10

 22

8

53

18

 63

 6

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

9

-

50

 36

 55

39

79

50

 122

 28

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

586

82

2 329

1 647

2 857

1 011

2 860

878

2 782

 576

Other European countries

Bosna i Hercegovina

436

55

1 219

1 225

1 516

601

1 602

545

1 395

 271

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

3

-

34

 7

 40

20

37

10

 33

 13

Montenegro

Makedonija

36

6

185

 95

 260

57

241

53

 270

 50

Macedonia, FYR

Rusija

12

1

147

 36

 174

56

154

42

 142

 59

Russian Federation

Srbija

47

17

397

 161

 470

163

407

138

 456

 102

Serbia

Švicarska

3

-

21

 9

 18

8

34

5

 41

 5

Switzerland

Ukrajina

5

-

52

 25

 89

22

65

26

 91

 24

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

44

1

256

 125

 300

131

274

107

 334

 141

Asia

Kina

35

-

175

 68

 186

82

97

68

 105

 67

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

2

-

38

 9

 53

13

74

20

 86

 16

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

24

1

87

 81

 133

68

146

59

 180

 53

North and Central America

Kanada

4

-

8

 9

 21

7

25

3

 45

 7

Canada

SAD

18

1

66

 70

 103

55

102

52

 115

 40

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

3

-

35

 16

 43

24

63

9

 51

 12

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

1

-

12

 9

 13

7

23

5

 37

 9

Oceania

Australija

1

-

6

 8

 12

5

19

4

 34

 8

Australia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

-

141

5

 623

 10

138

10

82

 10

 2

Unknown

 

 

 

3.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2014. PREMA STAROSTI I SPOLU

      INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE AND SEX, 2014

Starost

Age

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

ukupno

Total

muškarci

Men

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

10 638

5 672

4 966

20 858

11 602

9 256

0 –  4

313

168

145

284

145

139

5 –  9

213

109

104

721

355

366

10 – 14

256

127

129

611

302

309

15 – 19

699

402

297

787

410

377

20 – 24

1 275

636

639

1 626

854

772

25 – 29

1 473

775

698

2 736

1 500

1 236

30 – 34

1 118

582

536

2 440

1 396

1 044

35 – 39

931

540

391

2 201

1 294

907

40 – 44

807

454

353

2 034

1 172

862

45 – 49

712

431

281

1 731

1 046

685

50 – 54

592

324

268

1 469

901

568

55 – 59

551

253

298

1 189

661

528

60 – 64

631

318

313

1 165

573

592

65 – 69

469

266

203

898

478

420

70 – 74

295

168

127

516

303

213

75 i više
75 and over

303

119

184

450

212

238

 

 

 

4.   VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA U 2014. PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU

      INTERNATIONAL MIGRATION, BY COUNTRY OF ORIGIN/DESTINATION AND CITIZENSHIP, 2014

Zemlja podrijetla/odredišta

Doseljeni iz inozemstva

Immigrants

Odseljeni u inozemstvo

Emigrants

Country of origin/destination

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

ukupno

Total

hrvatski
državljani

Croatian citizens

stranci

Foreigners

nepoznato

Unknown

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 638

4 824

5 804

 10

20 858

19 555

1 301

 2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa

9 540

4 514

5 021

 5

18 665

17 641

1 023

 1

Europe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europska unija

3 343

1 032

2 306

 5

12 603

12 116

 487

 -

European Union

Austrija

 255

 120

 135

-

2 000

1 964

 36

-

Austria

Belgija

 31

 8

 23

-

 112

 108

 4

-

Belgium

Češka

 76

 9

 67

-

 83

 66

 17

-

Czech Republic

Francuska

 148

 31

 117

-

 118

 81

 37

-

France

Italija

 391

 80

 307

 4

 896

 817

 79

-

Italy

Mađarska

 129

 8

 121

-

 94

 57

 37

-

Hungary

Nizozemska

 60

 25

 35

-

 134

 118

 16

-

Netherlands

Njemačka

1 095

 587

 508

-

7 961

7 877

 84

-

Germany

Poljska

 60

 1

 59

-

 35

 17

 18

-

Poland

Rumunjska

 50

 3

 47

-

 20

 7

 13

-

Romania

Slovačka

 71

 1

 70

-

 37

 19

 18

-

Slovakia

Slovenija

 575

 84

 490

 1

 325

 253

 72

-

Slovenia

Švedska

 99

 39

 60

-

 226

 220

 6

-

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

 124

 14

 110

-

 210

 188

 22

-

United Kingdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

6 197

3 482

2 715

-

6 062

5 525

 536

 1

Other European countries

Bosna i Hercegovina

4 165

2 831

1 334

-

1 764

1 523

 240

 1

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

 52

 17

 35

-

 47

 35

 12

-

Montenegro

Makedonija

 299

 32

 267

-

 86

 37

 49

-

Macedonia, FYR

Rusija

 158

 14

 144

-

 91

 33

 58

-

Russian Federation

Srbija

 821

 360

 461

 -

2 998

2 902

 96

-

Serbia

Švicarska

 196

 143

 53

-

 831

 825

 6

-

Switzerland

Ukrajina

 90

 3

 87

-

 25

 1

 24

-

Ukraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija

 376

 41

 335

-

 332

 194

 138

-

Asia

Kina

 102

-

 102

-

 78

 17

 61

-

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika

 92

 9

 83

-

 48

 32

 16

 -

Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjeverna i Srednja Amerika

 318

 138

 180

-

 393

 341

 52

-

North and Central America

Kanada

 91

 45

 46

-

 202

 195

 7

-

Canada

SAD

 205

 90

 115

-

 183

 144

 39

-

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južna Amerika

 77

 27

 50

-

 22

 11

 11

 -

South America

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanija

 122

 81

 41

-

 128

 118

 10

 -

Oceania

Australija

 110

 73

 37

-

 114

 105

 9

-

Australia

Novi Zeland

 12

 8

 4

-

 14

 13

 1

-

New Zealand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepoznato

 113

 14

 94

 5

1 270

1 218

 51

 1

Unknown

 

 

 

 

 

 

5.     VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

        INTERNATIONAL MIGRATION OF POPULATION, BY COUNTIES

Županija
County of

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni

Immigrants

odseljeni

Emigrants

doseljeni
Immigrants

odseljeni

Emigrants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

4 985

9 860

8 534

12 699

8 959

12 877

10 378

15 262

10 638

20 858

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

341

312

520

400

534

420

627

787

551

1 699

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

65

36

78

45

59

114

56

124

79

256

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

161

1 094

266

1 307

272

1 217

244

1 608

258

1 317

Karlovačka

Karlovac

77

373

122

541

184

601

164

700

198

762

Varaždinska

Varaždin

67

64

140

98

71

115

123

290

120

511

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

32

77

73

83

66

78

48

115

62

271

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

28

302

104

449

76

303

70

367

108

441

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski kotar

291

300

727

617

840

672

915

961

957

1 435

Ličko-senjska

Lika-Senj

66

400

146

434

132

498

137

371

146

491

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

79

252

66

228

82

285

67

236

66

443

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

43

291

57

414

67

589

80

239

87

404

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

185

333

248

325

226

395

216

695

212

914

Zadarska županija

Zadar

373

368

563

533

473

546

561

718

534

1 248

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

232

539

401

611

427

746

395

983

378

1 505

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

153

860

246

1 016

257

1 107

343

1 004

516

778

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

190

931

311

772

353

499

325

1 019

287

1 594

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

823

1 041

1 226

1 249

1 250

1 303

1 765

1 359

1 678

1 948

Istarska

Istria

293

468

606

946

735

889

895

638

1 009

879

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

300

386

503

510

467

418

664

870

552

461

Međimurska

Međimurje

74

68

88

122

81

95

89

174

100

380

Grad Zagreb

City of Zagreb

1 112

1 365

2 043

1 999

2 307

1 987

2 594

2 004

2 740

3 121

 

 

 

 

 

 

II.     UNUTARNJA MIGRACIJA

        INTERNAL MIGRATION

 

 

1.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY PLACE OF MIGRATION

 

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

među naseljima istoga
grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

2005.

78 018

16 464

30 224

31 330

2006.

80 757

17 999

30 747

32 011

2007.

82 678

18 369

31 891

32 418

2008.

75 047

16 301

29 189

29 557

2009.

71 353

16 136

27 419

27 798

2010.

66 739

15 008

25 885

25 846

2011.

71 403

15 653

27 236

28 514

2012.

68 839

14 314

26 908

27 617

2013.

76 840

16 827

30 054

29 959

2014.

80 736

15 983

30 947

33 806

 

 

 

 

 

 

2.     DOBNA I SPOLNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA KOJE SE SELILO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2014.
        PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION, BY AGE, SEX AND PLACE OF MIGRATION, 2014

Starost

Spol

Ukupno

Total

Preseljeno stanovništvo

Migrating population

Sex

Age

među naseljima istoga grada/općine

Between settlements of same town/municipality

među gradovima/općinama iste županije

Between towns/municipalities
of same county

među županijama

Between counties

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

ukupno

80 736

15 983

30 947

33 806

Total

Total

 

muškarci

36 867

7 137

13 727

16 003

Men

 

 

žene

43 869

8 846

17 220

17 803

Women

 

   0 –  4

ukupno

5 521

1 159

2 327

2 035

Total

   0   4

 

muškarci

2 878

 588

1 220

1 070

Men

 

 

žene

2 643

 571

1 107

 965

Women

 

   5 –  9

ukupno

4 714

1 263

2 027

1 424

Total

   5   9

 

muškarci

2 415

 633

1 028

 754

Men

 

 

žene

2 299

 630

 999

 670

Women

 

10 – 14

ukupno

3 831

1 133

1 603

1 095

Total

10 14

 

muškarci

1 950

 581

 803

 566

Men

 

 

žene

1 881

 552

 800

 529

Women

 

15 – 19

ukupno

4 311

1 078

1 812

1 421

Total

15 19

 

muškarci

1 886

 502

 773

 611

Men

 

 

žene

2 425

 576

1 039

 810

Women

 

20 – 24

ukupno

7 105

1 412

2 678

3 015

Total

20 24

 

muškarci

2 202

 408

 723

1 071

Men

 

 

žene

4 903

1 004

1 955

1 944

Women

 

25 – 29

ukupno

11 755

2 124

4 218

5 413

Total

25 29

 

muškarci

4 144

 707

1 388

2 049

Men

 

 

žene

7 611

1 417

2 830

3 364

Women

 

30 – 34

ukupno

9 927

1 739

3 708

4 480

Total

30 34

 

muškarci

4 475

 761

1 656

2 058

Men

 

 

žene

5 452

 978

2 052

2 422

Women

 

35 – 39

ukupno

7 380

1 398

2 770

3 212

Total

35 39

 

muškarci

3 748

 666

1 345

1 737

Men

 

 

žene

3 632

 732

1 425

1 475

Women

 

40 – 44

ukupno

5 159

1 042

1 902

2 215

Total

40 44

 

muškarci

2 679

 538

 940

1 201

Men

 

 

žene

2 480

 504

 962

1 014

Women

 

45 – 49

ukupno

4 250

 815

1 607

1 828

Total

45 49

 

muškarci

2 317

 420

 861

1 036

Men

 

 

žene

1 933

 395

 746

 792

Women

 

50 – 54

ukupno

3 763

 747

1 401

1 615

Total

50 54

 

muškarci

2 009

 381

 752

 876

Men

 

 

žene

1 754

 366

 649

 739

Women

 

55 – 59

ukupno

3 545

 664

1 346

1 535

Total

55 59

 

muškarci

1 822

 332

 686

 804

Men

 

 

žene

1 723

 332

 660

 731

Women

 

60 – 64

ukupno

3 149

 489

1 202

1 458

Total

60 64

 

muškarci

1 653

 248

 607

 798

Men

 

 

žene

1 496

 241

 595

 660

Women

 

65 – 69

ukupno

2 139

 300

 775

1 064

Total

65 69

 

muškarci

1 059

 144

 391

 524

Men

 

 

žene

1 080

 156

 384

 540

Women

 

70 – 74

ukupno

1 459

 205

 502

 752

Total

70 74

 

muškarci

 713

 91

 236

 386

Men

 

 

žene

 746

 114

 266

 366

Women

 

75 i više

ukupno

2 728

 415

1 069

1 244

Total

75 and over

 

muškarci

 917

 137

 318

 462

Men

 

 

žene

1 811

 278

 751

 782

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014. PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA
        PO ŽUPANIJAMA

        INTERNAL MIGRATION OF POPULATION OF REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES AND PLACE OF IMMIGRATION
        AND EMIGRATION,
2014

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo
migracije
među
županijama

Net migration

between
counties

Preseljeno stanovništvo unutar županije

Migrating population within county

ukupno

Total

iz druge
županije

From

 another county

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another
county

među naseljima
istoga
grada/općine

Between
settlements
of same town/municipality

među
gradovima/općinama
iste županije

Between towns/municipalities
of same county

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

80 736

33 806

80 736

33 806

0

15 983

30 947

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

6 910

4 227

6 084

3 401

 826

1 409

1 274

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

2 002

 747

2 073

 818

- 71

 426

 829

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

2 732

 912

3 422

1 602

- 690

 896

 924

Karlovačka

Karlovac

1 978

 681

2 244

 947

- 266

 505

 792

Varaždinska

Varaždin

2 745

 762

2 918

 935

- 173

 547

1 436

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

1 770

 521

2 117

 868

- 347

 432

 817

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

2 326

 781

2 740

1 195

- 414

 694

 851

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

7 301

2 430

6 785

1 914

 516

 737

4 134

Ličko-senjska

Lika-Senj

1 290

 617

1 249

 576

 41

 449

 224

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

1 448

 494

1 777

 823

- 329

 382

 572

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

1 526

 429

1 909

 812

- 383

 451

 646

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

2 258

 680

3 164

1 586

- 906

 294

1 284

Zadarska

Zadar

3 901

1 600

3 556

1 255

 345

 442

1 859

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

5 112

1 517

5 755

2 160

- 643

1 101

2 494

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

2 261

1 038

2 227

1 004

 34

 519

 704

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

2 513

 756

3 785

2 028

-1 272

 207

1 550

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

9 551

2 118

9 764

2 331

- 213

1 425

6 008

Istarska

Istria

4 712

1 756

4 059

1 103

 653

 857

2 099

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

3 007

 923

2 984

 900

 23

 937

1 147

Međimurska

Međimurje

2 072

 441

2 224

 593

- 152

 328

1 303

Grad Zagreb

City of Zagreb

13 321

10 376

9 900

6 955

3 421

2 9451)

-

 

 

1)       Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

1)       Data for the City of Zagreb refer to migration between settlements within the City of Zagreb.

 

 

 

III.  UKUPNA MIGRACIJA U 2014.

      TOTAL MIGRATION IN 2014

 

 

1.   UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2014. PO ŽUPANIJAMA

      TOTAL NUMBER OF IMMIGRANTS AND EMIGRANTS, BY COUNTIES, 2014

Županija
County of

Doseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Saldo

ukupne migracije

Total net

migration

Saldo

migracije među županijama

Net migration between counties

Saldo
migracije s
inozemstvom

Net migration with foreign countries

ukupno

Total

iz druge županije

From
another
 county

iz
inozemstva

From
abroad

ukupno

Total

u drugu županiju

Into another county

u
inozemstvo

Abroad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

-1)

33 806

10 638

-1)

33 806

20 858

-1)

0

-10 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

Zagreb

4 778

4 227

 551

5 100

3 401

1 699

- 322

 826

-1 148

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

 826

 747

 79

1 074

 818

 256

- 248

- 71

- 177

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

1 170

 912

 258

2 919

1 602

1 317

-1 749

- 690

-1 059

Karlovačka

Karlovac

 879

 681

 198

1 709

 947

 762

- 830

- 266

- 564

Varaždinska

Varaždin

 882

 762

 120

1 446

 935

 511

- 564

- 173

- 391

Koprivničko-križevačka

Koprivnica-Križevci

 583

 521

 62

1 139

 868

 271

- 556

- 347

- 209

Bjelovarsko-bilogorska

Bjelovar-Bilogora

 889

 781

 108

1 636

1 195

 441

- 747

- 414

- 333

Primorsko-goranska

Primorje-Gorski  kotar

3 387

2 430

 957

3 349

1 914

1 435

 38

 516

- 478

Ličko-senjska

Lika-Senj

 763

 617

 146

1 067

 576

 491

- 304

 41

- 345

Virovitičko-podravska

Virovitica-Podravina

 560

 494

 66

1 266

 823

 443

- 706

- 329

- 377

Požeško-slavonska

Požega-Slavonia

 516

 429

 87

1 216

 812

 404

- 700

- 383

- 317

Brodsko-posavska

Slavonski Brod-Posavina

 892

 680

 212

2 500

1 586

 914

-1 608

- 906

- 702

Zadarska

Zadar

2 134

1 600

 534

2 503

1 255

1 248

- 369

 345

- 714

Osječko-baranjska

Osijek-Baranja

1 895

1 517

 378

3 665

2 160

1 505

-1 770

- 643

-1 127

Šibensko-kninska

Šibenik-Knin

1 554

1 038

 516

1 782

1 004

 778

- 228

 34

- 262

Vukovarsko-srijemska

Vukovar-Sirmium

1 043

 756

 287

3 622

2 028

1 594

-2 579

-1 272

-1 307

Splitsko-dalmatinska

Split-Dalmatia

3 796

2 118

1 678

4 279

2 331

1 948

- 483

- 213

- 270

Istarska

Istria

2 765

1 756

1 009

1 982

1 103

 879

 783

 653

 130

Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik-Neretva

1 475

 923

 552

1 361

 900

 461

 114

 23

 91

Međimurska

Međimurje

 541

 441

 100

 973

 593

 380

- 432

- 152

- 280

Grad Zagreb

City of Zagreb

13 116

10 376

2 740

10 076

6 955

3 121

3 040

3 421

- 381

 

 

1)       Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

1)       Data for Total are not presented since data on migrations within the Republic of Croatia were included as well.

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvor podataka

 

Data source

 

 

 

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova. Zakonska obveza prijave i odjave prebivališta temelji se na Zakonu o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.). Zakonom o strancima (NN, br. 130/11. i 74/13.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Surveys on internal and international migration of population of the Republic of Croatia are carried out based on data collected by the Ministry of the Interior. Persons' legal duty to register changes of their place of permanent residence is based on the Permanent Residence Act (NN, Nos. 144/12 and 158/13). The Foreigners Act (NN, Nos. 130/11 and 74/13) regulates conditions for the entry, movement, stay and work of foreigners in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju su prema novoj metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ-a) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

 

International migration statistics since 2011 are processed according to a new methodology based on the UN Recommendations on Statistics of International Migration and the Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection.

 

 

 

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

 

The statistical definition of international migrant is based on the concept of usual residence. According to this concept, immigrants from abroad and emigrants to foreign countries are persons who have changed their country of usual residence for a period that is, or is expected to be, of at least one year.

 

 

 

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

 

Data on migration encompass Croatian citizens and foreigners who have been granted temporary or permanent stay in the Republic of Croatia.

 

 

 

Prema metodologiji koja se upotrebljavala do 2010. podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

 

According to the methodology that was used until 2010, the international migration statistics included the citizens of the Republic of Croatia and foreigners with the granted permanent stay in the Republic of Croatia who registered or cancelled their place of permanent residence in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

 

Migration is the spatial movement of people.

 

 

 

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

 

A migrant is a person who changed a place of residence (immigrant, emigrant).

 

 

 

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

 

Internal migration of population is the change of a place of residence on the territory of the Republic of Croatia.