image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                            ZAGREB, 29. TRAVNJA 2015./ 29 APRIL, 2015                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2013./2014. I POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

BASIC SCHOOLS

END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

 

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2013./2014.

 

1. BASIC SCHOOLSend of 2013/2014 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2013./2014. djelovale su 852 osnovne škole (matične i samostalne). Škole su u svom sastavu imale 1 208 područnih škola/odjela.

 

At the end of the 2013/2014 school year, there were 852 active (self-contained) basic schools on the territory of the Republic of Croatia, which comprised 1 208 satellite schools and departments.

 

 

 

Na kraju školske godine 2013./2014. broj osnovnih škola i broj razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2012./2013. Broj učenika manji je za 1,9%, a udio učenica jest 48,6%.

 

At the end of the 2013/2014 school year, the number of basic schools and class units did not significantly change, as compared to the end of the 2012/2013 school year. The number of pupils decreased by 1.9%, out of which the share of female pupils was 48.6%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 10,3. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 2,1. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,5%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education in the 2013/2014 school year was 1:10.3. The same ratio in the education of disabled children and youth was 1:2.1. The share of women in the total number of teachers was 81.5%.

 

 

 

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 060 školske jedinice u 2 031 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 992 škole na hrvatskom jeziku, u 11 na talijanskome, u četiri na mađarskome, u šest na češkome i u 18 na srpskome. Dvadeset devet škola, osim na hrvatskom jeziku, nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to jedna na češkome, pet na mađarskome, šest na talijanskome, jedna na njemačkome i 16 na srpskome. Ukupno je 4 074 učenika polazilo nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 279 na češkome, 1 535 na talijanskome, 188 na mađarskome, 75 na njemačkome i 1 997 na srpskome.

 

According to the methodology of statistical data collection, in 2 031 basic schools, out of 2 060 of them, classes were conducted in one language: 1 992 in Croatian, 11 in Italian, 4 in Hungarian, 6 in Czech and 18 in Serbian. Besides in Croatian, classes in 29 schools were conducted in languages of ethnic minorities: 1 in Czech, 5 in Hungarian, 6 in Italian, 1 in German and 16 in Serbian. The total of 4 074 pupils attended the classes conducted in the languages of ethnic minorities: 279 in Czech, 1 535 in Italian, 188 in Hungarian, 75 in German and 1 997 in Serbian.

 

 

 

1.1.  OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        BASIC SCHOOLS, CLASS UNITS, SCHOOL MEALS, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Škole s organiziranom prehranom

Schools providing school meals

 

ukupno

Total

matične i samostalne

Self-contained schools

područne i odjeli

Satellite schools and departments

ukupno

Total

čisti

Homogenous

kombinirani

Combined

ukupno

Total

samo mliječni obrok

Snack only

samo topli obrok

Warm meal only

oba obroka

Both

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

2 060

 852

1 208

17 776

16 228

1 548

1 267

 633

 388

 246

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

2 050

 842

1 208

17 687

16 143

1 544

1 257

 632

 384

 241

State

Privatne

 7

 7

-

 58

 54

 4

 7

-

 4

 3

Private

Vjerskih zajednica

 3

 3

-

 31

 31

 -

 3

 1

 -

 2

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

 75

 30

 45

 327

 187

 140

 73

 29

 10

 34

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

 75

 30

 45

 327

 187

 140

 73

 29

 10

 34

State

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.2.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX, COMPLETION AND SCHOOL MEALS, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Ukupno

Total

Učenice

Female pupils

Učenici koji su završili školu

Pupils who completed school

Korisnici prehrane u školi

Pupils taking school meals

 

 

svega

All

I. – IV. razred

1st  – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

svega

All

I. – IV. razred

1st  – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

svega

All

učenice

Female pupils

mliječnog obroka

Snacks

toplog obroka

Warm meal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

327 112

160 632

166 480

158 824

78 013

80 811

43 445

21 252

128 238

78 491

Basic schools – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

325 295

159 893

165 402

158 175

77 728

80 447

43 175

21 158

125 297

76 839

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

324 159

159 236

164 923

157 653

77 414

80 239

43 078

21 106

124 640

76 049

State

Privatne

 545

 258

 287

 241

 121

 120

 79

 41

 126

 475

Private

Vjerskih zajednica

 591

 399

 192

 281

 193

 88

 18

 11

 531

 315

Of religious communities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

1 817

 739

1 078

 649

 285

 364

 270

 94

2 941

1 652

Basic schools for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

1 817

 739

1 078

 649

 285

 364

 270

 94

2 941

1 652

State

 

 

 

1.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, ACHIEVEMENT AND SEX, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

 

Ukupno

Total

U državnim školama

In state schools

U privatnim školama

In private schools

U školama vjerskih zajednica

In schools of religious communities

 

 

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole ukupno

svega

327 112

325 658

325 976

324 523

545

544

591

591

All

Basic schools – total

 

učenice

158 824

158 342

158 302

157 820

241

241

281

281

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

325 295

323 979

324 159

322 844

545

544

591

591

All

Basic schools – regular

 

učenice

158 175

157 762

157 653

157 240

241

241

281

281

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.          razred

svega

40 166

40 044

39 989

39 867

73

73

104

104

All

1st    grade

 

učenice

19 371

19 324

19 292

19 245

34

34

45

45

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.        razred

svega

40 762

40 709

40 605

40 552

56

56

101

101

All

2nd   grade

 

učenice

19 939

19 913

19 861

19 835

23

23

55

55

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.       razred

svega

40 262

40 225

40 097

40 060

67

67

98

98

All

3rd     grade

 

učenice

19 609

19 594

19 535

19 520

29

29

45

45

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.       razred

svega

38 703

38 639

38 545

38 481

62

62

96

96

All

4th   grade

 

učenice

18 809

18 789

18 726

18 706

35

35

48

48

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.        razred

svega

39 232

38 948

39 079

38 795

61

61

92

92

All

5th     grade

 

učenice

19 146

19 057

19 072

18 983

24

24

50

50

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.       razred

svega

40 267

40 054

40 144

39 931

74

74

49

49

All

6th     grade

 

učenice

19 613

19 543

19 563

19 493

34

34

16

16

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.     razred

svega

42 565

42 185

42 460

42 080

72

72

33

33

All

7th     grade

 

učenice

20 480

20 384

20 448

20 352

21

21

11

11

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.    razred

svega

43 338

43 175

43 240

43 078

80

79

18

18

All

8th     grade

 

učenice

21 208

21 158

21 156

21 106

41

41

11

11

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u

svega

1 817

1 679

1 817

1 679

-

-

-

-

All

Basic schools for disabled children and

razvoju

učenice

649

580

649

580

-

-

-

-

Female pupils

youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.      razred

svega

 143

 131

 143

 131

-

-

-

-

All

1st    grade

 

učenice

 51

 44

 51

 44

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.     razred

svega

 171

 161

 171

 161

-

-

-

-

All

2nd   grade

 

učenice

 67

 58

 67

 58

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    razred

svega

 203

 189

 203

 189

-

-

-

-

All

3rd     grade

 

učenice

 78

 72

 78

 72

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.    razred

svega

 222

 198

 222

 198

-

-

-

-

All

4th   grade

 

učenice

 89

 73

 89

 73

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.     razred

svega

 225

 213

 225

 213

-

-

-

-

All

5th   grade

 

učenice

 76

 70

 76

 70

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.    razred

svega

 276

 261

 276

 261

-

-

-

-

All

6th   grade

 

učenice

 92

 85

 92

 85

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   razred

svega

 275

 256

 275

 256

-

-

-

-

All

7th   grade

 

učenice

 91

 84

 91

 84

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

 302

 270

 302

 270

-

-

-

-

All

8th   grade

 

učenice

 105

 94

 105

 94

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

1.4.  UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        TEACHERS AND ASSISTANTS1) IN BASIC SCHOOLS, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Učitelji

Teachers

Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower and upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

31 479

25 620

24 075

20 626

7 404

4 994

27 426,86

22 905,24

11 443

16 099

3 937

2 128,40

1 957,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

31 282

25 468

23 952

20 520

7 330

4 948

27 269,31

22 775,59

11 373

16 005

3 904

2 115,63

1 948,52

Privatne

Private

 116

 83

 76

 61

 40

 22

 91,01

 70,03

 32

 59

 25

 5,97

 3,67

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 81

 69

 47

 45

 34

 24

 66,54

 59,62

 38

 35

 8

 6,80

 5,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children and youth

 869

 743

 741

 652

 128

 91

 779,02

 679,90

 226

 366

 277

 256,92

 233,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 869

 743

 741

 652

 128

 91

 779,02

 679,90

 226

 366

 277

 256,92

 233,54

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        PUPILS LEARNING FOREIGN LANGUAGES, BY GRADES AND TEACHERS TEACHING FOREIGN LANGUAGES, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Učenici po razredima1)

Pupils by grades1)

Nastavnici1)

Teachers1)

 

Ukupno

Total

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

446 135

40 610

42 315

41 986

64 762

63 570

63 000

65 159

64 733

5 086

Basic schools – regular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

309 259

36 436

36 720

36 578

38 096

38 449

39 511

41 318

42 151

3 270

English

Francuski

3 481

 85

 74

 85

 747

 647

 682

 574

 587

 66

French

Njemački

104 525

3 741

4 111

3 836

20 361

18 985

17 778

18 202

17 511

1 326

German

Talijanski

27 194

 194

1 208

1 280

5 321

5 262

4 808

4 856

4 265

 362

Italian

Španjolski

 222

 -

 -

 -

 61

 50

 49

 32

 30

 4

Spanish

Mađarski

 672

 71

 83

 99

 78

 82

 77

 85

 97

 17

Hungarian

Češki

 214

 26

 42

 35

 25

 18

 24

 24

 20

 12

Czech

Slovački

 284

 34

 38

 37

 40

 43

 26

 30

 36

 10

Slovak

Ruski

 30

 -

 1

 -

 2

 5

 8

 4

 10

 3

Russian

Ostali jezici

 254

 23

 38

 36

 31

 29

 37

 34

 26

 16

Other languages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

299

-

-

-

56

54

61

59

69

22

Basic schools  for disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

294

-

-

-

56

54

61

55

68

19

English

Njemački

5

-

-

-

-

-

-

4

1

3

German

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.6.  POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        SPECIAL BASIC EDUCATION, SCHOOLS, PUPILS AND TEACHERS, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Učenici

Pupils

Učenici koji su završili školu

Graduated pupils

Učitelji1)

Teachers1)

 

 

ukupno

Total

samo-stalne

Self- contained

područ-ne

Satellite

odjeli

Depart-ments

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

učenice

Female pupils

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

 

 

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne umjetničke škole

 124

 24

 31

 69

17 363

10 464

2 534

1 572

2 228

1 349

1 639

1 054

Basic art schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

 119

 23

 31

 65

16 883

10 000

2 440

1 481

2 122

1 273

1 560

 997

Music schools

Državne

 107

 18

 28

 61

16 350

9 690

2 257

1 369

2 022

1 224

1 532

 980

State

Privatne

 12

 5

 3

 4

 533

 310

 183

 112

 100

 49

 28

 17

Private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

 5

 1

 -

 4

 480

 464

 94

 91

 106

 76

 79

 57

Ballet schools

Državne

 5

 1

 -

 4

 480

 464

 94

 91

 106

 76

 79

 57

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovno obrazovanje odraslih

14

5

-

9

477

180

414

167

 …

Basic education of adults

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri osnovnim školama

4

4

-

-

11

2

6

2

 …

At basic schools

Pri ostalim ustanovama

10

1

-

9

466

178

408

165

106

66

14

9

At other institutions

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2014./2015.

 

2. BASIC SCHOOLS – beginning of 2014/2015 school year

 

 

 

Na početku školske godine 2014./2015. broj osnovnih škola i razrednih odjela nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2013./2014. Broj učenika manji je za 1,2%. Udio učenica jest 48,6%.

 

At the beginning of the 2014/2015 school year, the number of basic schools and class units did not significantly change, as compared to the beginning of the 2013/2014 school year. The number of pupils decreased by 1.2%. The share of female pupils was 48.6%.

 

 

 

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 10,1; u obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 1,9. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,7%.

 

Teacher/pupil ratio in regular education was 1:10.1 and in education of disabled children and youth it was 1:1.9. The share of female teachers was 81.7%.

 

 

 

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,9% učenika mlađih od sedam godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,6% učenika. Od toga 88,7% pohađa VIII. razred.

 

Taking the pupils' age into account, it is noticeable that the percentage of pupils under 7 years of age in regular schools amounted to just 2.9%. At the same time, the percentage of pupils aged 15 and over was only 0.6%, out of which 88.7% attended the 8th grade.

 

 

 

2.1.  ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        SCHOOLS, CLASS UNITS AND TEACHERS IN BASIC SCHOOLS, BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učitelji1)

Teachers1)

Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Učitelji koji predaju

Teachers in

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

ukupno

Total

žene

Women

u nižim razredima

Lower grades

u višim razredima

Upper grades

u nižim i višim razredima

Lower and upper grades

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole – redovite

Basic schools – regular

2 055

17 740

31 747

25 919

24 038

20 669

7 709

5 250

27 502,19

23 043,91

11 612

16 048

4 087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

2 043

17 647

31 534

25 750

23 894

20 545

7 640

5 205

27 328,73

22 900,10

11 529

15 953

4 052

Privatne

Private

 7

 55

 113

 85

 80

 65

 33

 20

 93,57

 73,91

 35

 53

 25

Vjerskih zajednica

Of religious communities

 5

 38

 100

 84

 64

 59

 36

 25

 79,89

 69,90

 48

 42

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju

Basic schools for disabled children and youth

 75

 304

 869

 740

 743

 653

 126

 87

 786,16

 686,53

 237

 358

 274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne

State

 75

 304

 869

 740

 743

 653

 126

 87

 786,16

 686,53

 237

 358

 274

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.2.  OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        BASIC SCHOOLS BY COUNTIES, BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učitelji1)

Teachers1)

Učenici

Pupils

County of

ukupno

Total

I. – IV. razred

1st – 4th grade

V. – VIII. razred

5th – 8th grade

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2 130

18 044

32 616

323 195

162 355

160 840

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 128

1 329

2 269

25 978

13 186

12 792

Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

 88

 613

1 071

9 869

4 790

5 079

Krapina-Zagorje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

 95

 707

1 270

12 355

6 066

6 289

Sisak-Moslavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

 81

 531

1 032

8 787

4 418

4 369

Karlovac

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

 74

 782

1 384

14 023

6 971

7 052

Varaždin

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

 93

 551

 981

9 118

4 554

4 564

Koprivnica-Križevci

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

 108

 577

1 031

9 143

4 616

4 527

Bjelovar-Bilogora

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

 120

1 079

2 013

19 033

9 545

9 488

Primorje-Gorski kotar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

 47

 255

 453

3 423

1 667

1 756

Lika-Senj

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

 79

 403

 669

6 574

3 256

3 318

Virovitica-Podravina

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

 63

 370

 619

6 312

3 107

3 205

Požega-Slavonia

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

 115

 761

1 249

13 125

6 432

6 693

Slavonski Brod-Posavina

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

 116

 772

1 348

13 525

6 873

6 652

Zadar

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

 187

1 404

2 419

23 048

11 336

11 712

Osijek-Baranja

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

 55

 446

 838

7 509

3 589

3 920

Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

 92

 873

1 630

14 960

7 299

7 661

Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

 213

1 965

3 530

37 269

18 705

18 564

Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

 105

 842

1 640

14 530

7 570

6 960

Istria

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

 70

 559

1 053

9 310

4 717

4 593

Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

 59

 570

1 089

9 747

4 826

4 921

Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

 142

2 655

5 028

55 557

28 832

26 725

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.3.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Prema godini rođenja

By year of birth

 

 

ukupno

Total

2008. i poslije

2008 and after

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

2002.

2001.

2000.

1999. i prije

1999 and before

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole redovite

svega

321 512

9 383

39 641

39 774

40 525

38 841

38 622

40 200

40 916

31 673

1 937

All

Basic schools – regular

 

učenice

156 535

5 034

19 399

19 233

19 903

18 716

18 830

19 627

19 930

15 072

 791

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

41 058

9 269

30 670

1 044

 53

 12

 3

 1

 3

 3

 -

All

1st  grade

 

učenice

20 133

4 971

14 729

 401

 21

 5

 1

 1

 2

 2

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

39 900

 114

8 845

29 809

1 041

 57

 21

 5

 4

 3

 1

All

2nd  grade

 

učenice

19 278

 63

4 599

14 153

 423

 24

 9

 2

 3

 1

 1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

40 551

 -

 126

8 921

30 232

1 186

 61

 13

 5

 7

 -

All

3rd grade

 

učenice

19 817

 -

 71

4 679

14 521

 509

 23

 7

 4

 3

 -

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

40 140

 -

 -

 -

9 199

29 602

1 225

 76

 19

 16

 3

All

4th grade

 

učenice

19 528

 -

 -

 -

4 938

14 036

 514

 27

 6

 4

 3

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

38 726

 -

 -

 -

 -

7 984

29 040

1 459

 159

 65

 19

All

5th grade

 

učenice

18 747

 -

 -

 -

 -

4 142

13 880

 622

 74

 24

 5

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

38 908

 -

 -

 -

 -

 -

8 272

29 172

1 295

 126

 43

All

6th grade

 

učenice

19 051

 -

 -

 -

 -

 -

4 403

14 063

 524

 45

 16

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

40 199

 -

 -

 -

 -

 -

 -

8 797

29 647

1 602

 153

All

7th grade

 

svega

19 561

 -

 -

 -

 -

 -

 -

4 549

14 332

 617

 63

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

42 030

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 677

9 784

29 851

1 718

All

8th grade

 

učenice

20 420

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 356

4 985

14 376

 703

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovne škole za djecu

svega

1 683

 2

 61

 146

 144

 217

 214

 246

 238

 241

 174

All

Basic schools for

i mladež s teškoćama u razvoju

učenice

 605

 1

 15

 57

 54

 87

 77

 98

 76

 88

 52

Female pupils

disabled children and youth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. razred

svega

 161

2

58

85

12

2

-

2

-

-

-

All

1st  grade

 

učenice

 55

1

14

33

6

1

-

-

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. razred

svega

 145

-

3

54

68

15

1

4

-

-

-

All

2nd  grade

 

učenice

 52

-

1

21

21

6

1

2

-

-

-

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. razred

svega

 178

-

-

7

59

96

7

7

1

-

1

All

3rd grade

 

učenice

 67

-

-

3

25

33

3

1

1

-

1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. razred

svega

 222

-

-

-

5

92

101

14

5

3

2

All

4th grade

 

učenice

 89

-

-

-

2

42

35

5

2

2

1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. razred

svega

 219

-

-

-

-

12

94

91

16

4

2

All

5th grade

 

učenice

 87

-

-

-

-

5

35

39

6

1

1

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. razred

svega

 222

-

-

-

-

-

11

109

74

19

9

All

6th grade

 

učenice

 75

-

-

-

-

-

3

43

22

4

3

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. razred

svega

 263

-

-

-

-

-

-

17

131

95

20

All

7th grade

 

učenice

 90

-

-

-

-

-

-

6

39

41

4

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. razred

svega

 273

-

-

-

-

-

-

2

11

120

140

All

8th grade

 

učenice

 90

-

-

-

-

-

-

2

6

40

42

Female pupils

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        PUPILS IN BASIC SCHOOLS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Ukupno

Total

Učenici u nižim razredima

Pupils in lower grades

Učenici u višim razredima

Pupils in upper grades

 

ukupno

Total

I.

II.

III.

IV.

ukupno

Total

V.

VI.