image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                            ZAGREB, 24. TRAVNJA 2015./ 24 APRIL, 2015                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

SREDNJE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2013./2014. I POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

UPPER SECONDARY SCHOOLS

END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

 

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2013./2014.

 

1. Upper secondary schools − end of 2013/2014 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2013./2014. djelovalo je 440 srednjih škola koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 740 školskih jedinica različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the end of 2013/2014 school year, there were 440 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included 740 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na kraju školske godine 2013./2014. broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2012./2013. Udio učenica iznosi 50%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 69,7% učenica, u gimnazijama 61,2%, u tehničkim i srodnim školama 48,3%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 34,8% učenica. Srednju školu završila su 44 132 učenika, a od toga je 48,7% učenica.

 

At the end of the 2013/2014 school year, the number of students did not significantly change compared to the end of the 2012/2013 school year. The share of female students was 50%, although their number was not equally arranged in different types of schools. Thus, there were 69.7% of female students in secondary art schools, 61.2% in grammar schools, 48.3% in technical and related schools and only 34.8% in industrial and crafts schools. There were 44 132 students who completed the upper secondary education, out of which female students made 48.7%.

 

 

 

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 90,5% učenika, njemački 35,0%, talijanski 14,1%, francuski 3,6%, a španjolski, ruski, japanski, mađarski, novogrčki, poljski, češki, portugalski i nizozemski samo 1,4% učenika.

 

Students enrolled in upper secondary schools, learn one, two or three foreign languages, providing that at least one foreign language is obligatory for all students. Out of the total number of students, English is learned by 90.5% of students, German by 35.0%, Italian by 14.1%, French by 3.6% and Spanish, Russian, Japanese, Hungarian, Modern Greek, Polish, Czech, Portuguese and Dutch by only 1.4%.

 

 

 

 

 

 

1.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

 

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske jedinice/odjeli

School/class units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 740

 244

 496

7 541

181 139

90 468

44 132

21 511

Državne

State

 679

 203

 476

7 229

175 254

87 120

42 735

20 758

Privatne

Private

 43

 27

 16

 179

2 401

1 046

 614

 271

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 133

3 484

2 302

 783

 482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 699

 229

 470

7 319

179 513

89 774

43 635

21 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

 195

 98

 97

2 100

54 205

33 164

13 437

8 277

Državne

State

 153

 64

 89

1 860

49 436

30 359

12 263

7 607

Privatne

Private

 26

 20

 6

 120

1 645

 771

 421

 210

Vjerskih zajednica

Religious community

 16

 14

 2

 120

3 124

2 034

 753

 460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

 258

 66

 192

3 318

81 883

39 579

17 721

8 270

Državne

State

 246

 64

 182

3 252

80 856

39 060

17 519

8 189

Privatne

Private

 10

 2

 8

 53

 667

 251

 172

 59

Vjerskih zajednica

Religious community

 2

 0

 2

 13

 360

 268

 30

 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 53

 43

 10

 118

5 448

3 798

1 013

 720

Državne

State

 48

 38

 10

 118

5 414

3 778

1 010

 718

Privatne

Private

 5

 5

-

-

 34

 20

 3

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 35

 35

-

 -

2 622

1 564

 408

 249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

 -

-

 178

 166

 31

 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 15

 5

 10

 118

2 648

2 068

 574

 442

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

 193

 22

 171

1 783

37 977

13 233

11 464

4 041

Državne

State

 191

 22

 169

1 777

37 922

13 229

11 446

4 041

Privatne

Private

 2

-

 2

 6

 55

 4

 18

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 41

 15

 26

 222

1 626

 694

 497

 203

Državne

State

 41

 15

 26

 222

1 626

 694

 497

 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 59

 5

 54

 402

4 998

1 826

1 763

 602

Državne

State

 39

 1

 38

 178

3 207

1 229

 912

 311

Privatne

Private

 20

 4

 16

 224

1 791

 597

 851

 291

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in “Upper secondary schools – total”.

 

 

 

1.2.  USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        ACHIEVEMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

179 513

173 333

48 184

45 247

48 679

46 911

48 132

47 034

34 518

34 141

Državne

State

173 628

167 513

46 749

43 835

47 204

45 454

46 610

45 532

33 065

32 692

Privatne

Private

2 401

2 366

 553

 543

 597

 586

 641

 630

 610

 607

Vjerskih zajednica

Religious community

3 484

3 454

 882

 869

 878

 871

 881

 872

 843

 842

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

54 205

53 692

13 441

13 224

13 470

13 320

13 749

13 642

13 545

13 506

Državne

State

49 436

48 976

12 307

12 108

12 273

12 138

12 499

12 410

12 357

12 320

Privatne

Private

1 645

1 620

 350

 344

 404

 396

 459

 450

 432

 430

Vjerskih zajednica

Religious community

3 124

3 096

 784

 772

 793

 786

 791

 782

 756

 756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

81 883

79 209

20 322

19 274

20 838

20 093

21 154

20 565

19 569

19 277

Državne

State

80 856

78 192

20 055

19 012

20 587

19 844

20 906

20 318

19 308

19 018

Privatne

Private

 667

 659

 169

 165

 166

 164

 158

 157

 174

 173

Vjerskih zajednica

Religious community

 360

 358

 98

 97

 85

 85

 90

 90

 87

 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

5 448

5 104

1 637

1 498

1 490

1 380

1 220

1 170

1 101

1 056

Državne

State

5 414

5 070

1 623

1 484

1 479

1 369

1 215

1 165

1 097

1 052

Privatne

Private

 34

 34

 14

 14

 11

 11

 5

 5

 4

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

2 622

2 354

 912

 801

 771

 685

 495

 460

 444

 408

Državne

State

2 588

2 320

 898

 787

 760

 674

 490

 455

 440

 404

Privatne

Private

 34

 34

 14

 14

 11

 11

 5

 5

 4

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 178

 160

 76

 73

 33

 26

 36

 30

 33

 31

Državne

State

 178

 160

 76

 73

 33

 26

 36

 30

 33

 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 648

2 590

 649

 624

 686

 669

 689

 680

 624

 617

Državne

State

2 648

2 590

 649

 624

 686

 669

 689

 680

 624

 617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

37 977

35 328

12 784

11 251

12 881

12 118

12 009

11 657

 303

 302

Državne

State

37 922

35 275

12 764

11 231

12 865

12 103

11 990

11 639

 303

 302

Privatne

Private

 55

 53

 20

 20

 16

 15

 19

 18

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 626

1 569

 511

 483

 526

 518

 528

 508

 61

 60

Državne

State

1 626

1 569

 511

 483

 526

 518

 528

 508

 61

 60

 

 

 

1.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

 740

7 541

181 139

90 468

44 132

21 511

25 902

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 33

 286

7 521

3 634

1 969

 941

1 122

Zagreb

Krapinsko-zagorska

 24

 213

5 397

2 732

1 345

 602

 766

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

 29

 241

5 835

2 767

1 395

 650

 842

Sisak-Moslavina

Karlovačka

 27

 214

4 834

2 313

1 152

 509

 803

Karlovac

Varaždinska

 29

 336

7 932

3 985

1 884

 909

1 456

Varaždin

Koprivničko-križevačka

 18

 191

4 793

2 372

1 206

 564

 746

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

 27

 225

5 435

2 690

1 441

 684

 893

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

 59

 465

10 318

5 093

2 517

1 261

1 710

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

 12

 84

1 702

 799

 427

 184

 324

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

 16

 165

3 747

1 921

 869

 434

 576

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

 15

 151

3 908

1 981

 903

 449

 532

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

 15

 273

7 165

3 530

1 827

 971

 639

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

 35

 323

7 750

3 857

1 877

 901

1 114

Zadar

Osječko-baranjska

 52

 585

13 625

6 810

3 366

1 647

1 962

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

 22

 197

4 679

2 353

1 107

 573

 682

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

 29

 373

8 152

4 091

2 013

 994

1 178

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

 92

 879

21 292

10 675

5 261

2 594

2 946

Split-Dalmatia

Istarska

 44

 351

7 043

3 544

1 719

 828

1 383

Istria

Dubrovačko-neretvanska

 31

 247

5 663

2 819

1 384

 673

1 012

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

 21

 187

4 367

2 165

1 138

 512

 784

Međimurje

Grad Zagreb

 110

1 555

39 981

20 337

9 332

4 631

4 432

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHERS,
        END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students attending

Nastavnici1)

Teachers1)

ukupno

Total

gimnazija

Grammar schools

tehničkih i srodnih škola

Technical and related schools

umjetničkih škola

Art schools

industrijskih i obrtničkih škola

Industrial and crafts schools

s teškoćama u razvoju

Secondary schools
for disabled youth

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

English

163 914

53 941

73 583

2 784

33 295

 311

1 714

Francuski

French

6 499

2 276

1 660

 1

2 562

-

 139

Njemački

German

63 435

33 359

21 106

 250

8 632

 88

1 042

Talijanski

Italian

25 467

13 248

10 076

 406

1 712

 25

 357

Španjolski

Spanish

2 239

1 917

 322

 -

 -

 -

 40

Ruski

Russian

 243

 191

 52

 -

 -

 -

 12

Japanski

Japanese

 7

 7

 -

 -

 -

 -

 1

Novogrčki

Modern Greek

 12

 12

 -

 -

 -

 -

 1

Ostali jezici

Other languages

 26

 26

 -

 -

 -

 -

 6

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2013./2014.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), END OF 2013/2014 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

25 317

16 895

12 106

8 037

13 211

8 858

17 455,59

11 629,19

 879,08

 767,88

Državne

State

24 138

16 061

11 741

7 767

12 397

8 294

16 806,06

11 164,75

 830,72

 731,67

Privatne

Private

 724

 500

 203

 144

 521

 356

 358,45

 249,88

 20,70

 14,86

Vjerskih zajednica

Religious community

 455

 334

 162

 126

 293

 208

 291,08

 214,56

 27,66

 21,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

6 008

4 422

2 986

2 274

3 022

2 148

4 160,35

3 118,04

 274,15

 232,46

Državne

State

5 165

3 818

2 697

2 055

2 468

1 763

3 664,53

2 759,88

 233,75

 202,57

Privatne

Private

 478

 340

 140

 100

 338

 240

 240,76

 170,29

 14,49

 10,29

Vjerskih zajednica

Religious community

 365

 264

 149

 119

 216

 145

 255,06

 187,87

 25,91

 19,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

10 730

7 206

5 159

3 428

5 571

3 778

7 623,16

5 100,22

 360,07

 317,83

Državne

State

10 457

7 011

5 093

3 384

5 364

3 627

7 496,72

5 011,35

 353,21

 312,61

Privatne

Private

 183

 125

 53

 37

 130

 88

 90,42

 62,18

 5,11

 3,47

Vjerskih zajednica

Religious community

 90

 70

 13

 7

 77

 63

 36,02

 26,69

 1,75

 1,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

1 769

1 167

1 301

 891

 468

 276

1 491,63

1 004,61

 28,38

 25,98

Državne

State

1 738

1 153

1 293

 886

 445

 267

1 475,90

 996,32

 27,38

 24,98

Privatne

Private

 31

 14

 8

 5

 23

 9

 15,73

 8,29

 1,00

 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

1 189

 740

 893

 598

 296

 142

1 007,60

 654,45

 10,00

 10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 73

 50

 52

 35

 21

 15

 62,85

 43,00

 0,45

 0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 507

 377

 356

 258

 151

 119

 421,18

 307,16

 17,93

 15,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

6 810

4 100

2 660

1 444

4 150

2 656

4 180,45

2 406,32

 216,48

 191,61

Državne

State

6 778

4 079

2 658

1 442

4 120

2 637

4 168,91

2 397,20

 216,38

 191,51

Privatne

Private

 32

 21

 2

 2

 30

 19

 11,54

 9,12

 0,10

 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 585

 384

 217

 146

 368

 238

 326,32

 215,08

 41,21

 38,89

Državne

State

 585

 384

 217

 146

 368

 238

 326,32

 215,08

 41,21

 38,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih

Education of adults

1 537

 940

 87

 58

1 450

 882

330,35

200,15

-

-

Državne

State

1 014

 609

 49

 32

 965

 577

176,88

104,53

-

-

Privatne

Private

 523

 331

 38

 26

 485

 305

153,47

95,62

-

-

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2. Srednje škole – početak šk. g. 2014./2015.

 

2. Upper secondary schools beginning of 2014/2015 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2014./2015. djelovalo je 440 srednjih škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuje 743 školske jedinice različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the beginning of 2014/2015 school year, there were 440 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included 743 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na početku školske godine 2014./2015. broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2013./2014. Udio učenica iznosi 50,3%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 2,3% ponavljača, i to u I. razredu 4,0%, u II. razredu 2,6%, u III. razredu 1,5% i u IV. razredu 0,6%.

 

At the beginning of the 2014/2015 school year, the number of students did not significantly change compared to the beginning of the 2013/2014 school year. The share of female students was 50.3%. Out of the total number of students in regular education there were only 2.3% of repeaters, as follows: 4.0% in the 1st grade, 2.6% in the 2nd grade, 1.5% in the 3rd grade and 0.6% in the 4th grade.

 

 

 

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 97,8% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 2,1% učenika starijih od 18 godina, a 0,1% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i baletnih).

 

By year of birth, there were 97.8% of students in regular upper secondary schools in the age group from 14 to 18, which is the age appropriate for the upper secondary education. There were only 2.1% of students older than 18 and 0.1% younger than 14, who mostly attended secondary art schools (music and ballet ones).

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Ponavljači

Repeaters

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske jedinice/odjeli

School/class units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 743

 244

 499

7 565

178 661

89 829

4 041

1 413

Državne

State

 682

 203

 479

7 247

172 864

86 485

3 982

1 386

Privatne

Private

 43

 27

 16

 182

2 254

 976

 39

 10

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 136

3 543

2 368

 20

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 700

 229

 471

7 342

177 092

89 166

4 003

1 396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

196

99

97

2 120

53 691

33 116

 276

 137

Državne

State

153

64

89

1 875

49 011

30 352

 234

 116

Privatne

Private

27

21

6

 125

1 567

 714

 25

 6

Vjerskih zajednica

Religious community

16

14

2

 120

3 113

2 050

 17

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

258

66

192

3 363

82 195

39 845

1 762

 589

Državne

State

246

64

182

3 296

81 148

39 289

1 747

 583

Privatne

Private

10

2

8

 51

 617

 238

 12

 4

Vjerskih zajednica

Religious community

2

-

2

 16

 430

 318

 3

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 52

 42

 10

 118

5 409

3 802

 149

 88

Državne

State

 48

 38

 10

 118

5 381

3 784

 148

 88

Privatne

Private

 4

 4

 -

 -

 28

 18

 1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 34

 34

 -

 -

2 582

1 569

 97

 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

 -

 -

 175

 158

 2

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

15

5

10

 118

2 652

2 075

 50

 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

194

22

172

1 741

35 797

12 403

1 816

 582

Državne

State

192

22

170

1 735

35 755

12 397

1 815

 582

Privatne

Private

2

-

2

 6

 42

 6

 1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

43

15

28

 223

1 569

 663

 38

 17

Državne

State

43

15

28

 223

1 569

 663

 38

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 56

 5

 51

 321

2 894

1 031

 -

 -

Državne

State

 37

 1

 36

 152

1 573

 542

 -

 -

Privatne

Private

 19

 4

 15

 169

1 321

 489

 -

 -

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in "Upper secondary schools – total."

 

 

 

2.2.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

177 092

4 003

46 214

1 838

46 406

1 224

47 178

 715

35 961

 226

1 333

-

Učenice

Female students

89 166

1 396

22 584

 710

22 722

 420

23 292

 198

19 542

 68

1 026

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije – ukupno

Grammar schools – all

53 691

 276

13 275

 100

13 294

 84

13 397

 64

13 725

 28

-

-

Učenice

Female students

33 116

 137

8 289

 53

8 180

 43

8 250

 28

8 397

 13

-

-

Državne

State

49 011

 234

12 146

 88

12 169

 70

12 208

 51

12 488

 25

-

-

Privatne

Private

1 567

 25

 351

 6

 351

 9

 408

 7

 457

 3

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

3 113

 17

 778

 6

 774

 5

 781

 6

 780

 -

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne – ukupno

Technical and related schools – all

82 195

1 762

19 770

 620

19 788

 537

20 406

 442

20 898

 163

1 333

 -

Učenice

Female students

39 845

 589

9 235

 256

9 539

 188

9 910

 114

10 135

 31

1 026

 -

Državne

State

81 148

1 747

19 537

 612

19 527

 535

20 166

 440

20 641

 160

1 277

 -

Privatne

Private

 617

 12

 135

 7

 162

 2

 153

 2

 167

 1

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

 430

 3

 98

 1

 99

-

 87

 -

 90

 2

 56

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke – ukupno

Secondary art schools – all

5 409

 149

1 615

 54

1 450

 46

1 160

 14

1 184

 35

 -

 -

Učenice

Female students

3 802

 88

1 125

 30

 983

 26

 838

 8

 856

 24

-

-

Državne

State

5 381

 148

1 603

 53

1 438

 46

1 160

 14

1 180

 35

 -

 -

Privatne

Private

 28

 1

 12

 1

 12

-

-

 -

 4

 -

-

-

Glazbene

Music schools

2 582

 97

 907

 32

 755

 29

 460

 8

 460

 28

-

-

Državne

State

2 554

 96

 895

 31

 743

 29

 460

 8

 456

 28

 -

-

Privatne

Private

 28

 1

 12

 1

 12

-

-

 -

 4

 -

-

-

Baletne

Ballet schools

 175

 2

 64

 1

 53

 1

 28

 -

 30

 -

-

-

Državne

State

 175

 2

 64

 1

 53

 1

 28

 -

 30

 -

-

-

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 652

 50

 644

 21

 642

 16

 672

 6

 694

 7

-

-

Državne

State

2 652

 50

 644

 21

 642

 16

 672

 6

 694

 7

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke – ukupno

Industrial and crafts schools – all

35 797

1 816

11 554

1 064

11 874

 557

12 215

 195

 154

 -

-

-

Učenice

Female students

12 403

 582

3 935

 371

4 020

 163

4 294

 48

 154

 -

-

-

Državne

State

35 755

1 815

11 542

1 063

11 858

 557

12 201

 195

 154

 -

-

-

Privatne

Private

 42

 1

 12

 1

 16

-

 14

-

-

 -

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 569

 38

 473

 20

 498

 6

 536

 11

 62

 1

-

-

Učenice

Female students

 663

 17

 186

 12

 223

-

 220

 5

 34

 -

-

-

Državne

State

1 569

 38

 473

 20

 498

 6

 536

 11

 62

 1

-

-

 

 

 

2.3.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

177 092

89 166

46 214

22 584

46 406

22 722

47 178

23 292

35 961

19 542

1 333

1 026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

i poslije

and after

 80

 47

 77

 45

 3

 2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2001.

 

 165

 116

 112

 78

 53

 38

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2000.

 

9 153

4 946

9 055

4 881

 92

 60

 6

 5

 -

 -

 -

 -

1999.

 

42 246

21 015

33 239

16 229

8 971

4 761

 31

 20

 5

 5

 -

 -

1998.

 

46 083

22 827

3 205

1 165

33 295

16 463

9 531

5 164

 52

 35

 -

 -

1997.

 

45 467

22 612

 420

 138

3 511

1 234

33 497

16 590

8 039

4 650

 -

-

1996.

 

30 252

15 761

 55

 23

 378

 121

3 611

1 340

25 921

14 042

 287

 235

1995.

 

3 262

1 668

 19

 9

 47

 15

 434

 144

1 780

 751

 982

 749

1994.

i prije

and before

 384

 174

 32

 16

 56

 28

 68

 29

 164

 59

 64

 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama urazvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 569

 663

 473

 186

 498

 223

 536

 220

 62

 34

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

i poslije

and after

 20

 13

 20

 13

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1999.

 

 268

 113

 243

 102

 25

 11

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1998.

 

 452

 198

 166

 60

 260

 129

 26

 9

 -

 -

 -

 -

1997.

 

 471

 191

 37

 11

 176

 69

 256

 109

 2

 2

 -

 -

1996.

 

 265

 112

 6

 -

 33

 11

 199

 88

 27

 13

 -

 -

1995.

 

 80

 31

 1

 -

 4

 3

 50

 12

 25

 16

 -

 -

1994.

 

 11

 3

 -

 -

 -

 -

 4

 1

 7

 2

 -

 -

1993.

i prije

and before

 2

 2

 -

 -

 -

 -

 1

 1

 1

 1

 -

 -

 

 

 

2.4.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), BEGINNING OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u

ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim radnim vremenom

Full-time

s kraćim od punoga radnog vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

26 164

17 525

12 493

8 290

13 671

9 235

18 035,29

11 989,66

 887,74

 773,54

Državne

State

24 946

16 664

12 140

8 025

12 806

8 639

17 381,54

11 518,09

 836,87

 736,03

Privatne

Private

 764

 522

 189

 132

 575

 390

 358,40

 247,04

 21,71

 15,66

Vjerskih zajednica

Religious community

 454

 339

 164

 133

 290

 206

 295,35

 224,53

 29,16

 21,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

6 275

4 645

3 038

2 328

3 237

2 317

4 290,01

3 226,23

 275,25

 236,12

Državne

State

5 398

4 022

2 768

2 124

2 630

1 898

3 797,84

2 870,99

 233,77

 205,18

Privatne

Private

 511

 355

 129

 91

 382

 264

 240,89

 167,69

 15,57

 11,34

Vjerskih zajednica

Religious community

 366

 268

 141

 113

 225

 155

 251,28

 187,55

 25,91

 19,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

11 162

7 507

5 362

3 569

5 800

3 938

7 937,33

5 298,65

 359,42

 314,34

Državne

State

10 881

7 303

5 286

3 512

5 595

3 791

7 800,24

5 197,41

 351,13

 308,87

Privatne

Private

 193

 133

 53

 37

 140

 96

 93,02

 64,26

 5,04

 3,22

Vjerskih zajednica

Religious community

 88

 71

 23

 20

 65

 51

 44,07

 36,98

 3,25

 2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

1 794

1 177

1 330

 902

 464

 275

1 519,21

1 014,72

 28,80

 26,30

Državne

State

1 767

1 165

1 325

 900

 442

 265

1 506,63

1 009,03

 27,80

 25,30

Privatne

Private

 27

 12

 5

 2

 22

 10

 12,58

 5,69

 1,00

 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

1 219

 755

 914

 609

 305

 146

1 038,01

 669,12

 11,00

 11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 67

 48

 51

 35

 16

 13

 58,05

 40,80

 0,45

 0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 508

 374

 365

 258

 143

 116

 423,15

 304,80

 17,35

 14,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

6 933

4 196

2 763

1 491

4 170

2 705

4 288,74

2 450,06

 224,27

 196,78

Državne

State

6 900

4 174

2 761

1 489

4 139

2 685

4 276,83

2 440,66

 224,17

 196,68

Privatne

Private

 33

 22

 2

 2

 31

 20

 11,91

 9,40

 0,10