image description

 

GODINA/ YEAR: LII.                                            ZAGREB, 17. TRAVNJA 2015./ 17 APRIL, 2015                                       BROJ/ NUMBER: 9.2.6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA I SPOLU

U 2014. konačni podaci

PERSONS IN EMPLOYMENT BY ACTIVITY AND BY SEX

2014 − Final Data

 

 

 

U ovom priopćenju objavljuju se konačni podaci za 2014. po mjesecima te prema spolu i NKD-u 2007.

 

This release presents the final 2014 data by months and sex, according to the NKD 2007.

 

 

 

Korekcija broja zaposlenih izvršena je na osnovi godišnjeg istraživanja RAD-1G s punim obuhvatom (stanje 31. ožujka 2014.) i dinamike mjesečnog istraživanja, kojim je obuhvaćeno oko 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The correction of the number of persons in employment was done on the basis of the RAD-1G annual survey with full coverage, situation as on 31 March 2014, and regular monthly surveys that cover approximately 70% of persons in employment from each division of the NKD 2007.

 

 

 

U podatke su uključene procjene broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10 zaposlenih za koje nisu primljeni izvještaji. Podacima nisu obuhvaćeni zaposleni u djelatnostima obrta i slobodnih profesija ni osiguranici poljoprivrednici.

 

The data include the estimates of the number of persons in paid employment in legal entities employing less than 10 persons for whom the reports were not received. The data do not include persons employed in trades and crafts and free lances and insured persons − private farmers.

 

 

 

Na bazi konačnih podataka o zaposlenima u pravnim osobama za 2014. objavljuju se podaci o aktivnom stanovništvu i stopama registrirane nezaposlenosti po mjesecima i prema spolu.

 

The data on the labour force and registered unemployment rates by months and by sex are issued on the basis of the final data on persons in employment in legal entities in 2014.

 

 

 

 

1.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO MJESECIMA 2014., KONAČNI PODACI (UKUPNO)

      LABOUR FORCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES, BY MONTHS OF 2014, FINAL DATA − TOTAL

 

Æ 2014.

2014.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Active population (labour force)

1 670 336

1 692 922

1 700 601

1 699 428

1 691 282

1 680 055

1 676 371

1 676 419

1 664 656

1 648 438

1 645 125

1 638 824

1 629 910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

Total persons in employment

1 342 149

1 314 638

1 316 225

1 322 562

1 336 833

1 352 547

1 371 446

1 380 325

1 374 767

1 357 854

1 338 955

1 326 494

1 313 147

Zaposleni u pravnim osobama1)

Persons in paid employment in legal entities1)

1 120 507

1 102 455

1 104 628

1 109 461

1 117 194

1 125 931

1 134 882

1 139 520

1 136 134

1 131 524

1 123 958

1 115 185

1 105 208

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

Persons in employment in crafts and trades

and free lances 2)

 198 911

 188 638

 188 173

 189 878

 196 555

 203 695

 213 814

 218 163

 216 129

 203 935

 192 742

 189 189

 186 025

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

Employed insured persons – private farmer2)

 22 731

 23 545

 23 424

 23 223

 23 084

 22 921

 22 750

 22 642

 22 504

 22 395

 22 255

 22 120

 21 914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

Unemployed persons3)

 328 187

 378 284

 384 376

 376 866

 354 449

 327 508

 304 925

 296 094

 289 889

 290 584

 306 170

 312 330

 316 763

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4)

Unemployment rate4)

19,6

22,3

22,6

22,2

21,0

19,5

18,2

17,7

17,4

17,6

18,6

19,1

19,4

 

 

 

1)   Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G, konačni podaci.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G, final data.

2)   Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

2.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO MJESECIMA 2014., KONAČNI PODACI (ŽENE)

      LABOUR FORCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES BY MONTHS OF 2014, FINAL DATA − WOMEN

 

Æ 2014.

2014.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo

Active population (labour force)

 798 287

 810 986

 810 793

 810 623

 806 670

 800 811

 800 297

 801 045

 795 775

 788 087

 788 533

 785 394

 780 425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni

Total persons in employment

 623 584

 613 056

 609 935

 612 200

 619 482

 627 508

 638 312

 642 870

 640 337

 631 767

 622 229

 615 570

 609 744

Zaposleni u pravnim osobama1)

Persons in paid employment in legal entities1)

 527 806

 521 450

 518 667

 520 691

 525 013

 529 623

 535 086

 537 273

 535 674

 533 847

 530 220

 525 533

 520 595

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)

Persons in employment in crafts and trades

and free lances2)

 87 489

 82 921

 82 636

 82 968

 86 004

 89 510

 94 922

 97 356

 96 497

 89 817

 83 962

 82 052

 81 219

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

Employed insured persons – private farmer2)

 8 290

 8 685

 8 632

 8 541

 8 465

 8 375

 8 304

 8 241

 8 166

 8 103

 8 047

 7 985

 7 930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)

Unemployed persons3)

 174 702

 197 930

 200 858

 198 423

 187 188

 173 303

 161 985

 158 175

 155 438

 156 320

 166 304

 169 824

 170 681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4)

Unemployment rate4)

21,9

24,4

24,8

24,5

23,2

21,6

20,2

19,7

19,5

19,8

21,1

21,6

21,9

 

 

1)   Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G, konačni podaci.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G, final data.

2)   Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

3.    UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PO MJESECIMA 2014. PREMA NKD-u 2007.1)

      TOTAL NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY MONTHS OF 2014, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Æ 2014.

2014.

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 120 507

1 102 455

1 104 628

1 109 461

1 117 194

1 125 931

1 134 882

1 139 520

1 136 134

1 131 524

1 123 958

1 115 185

1 105 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

 22 954

 22 120

 22 950

 23 173

 23 209

 23 283

 23 334

 23 597

 23 075

 23 091

 22 930

 22 700

 21 982

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Crop and animal production, hunting and related service activities

 12 746

 12 376

 12 688

 12 851

 12 835

 12 739

 12 852

 13 032

 12 809

 13 011

 12 831

 12 570

 12 358

 

02

Šumarstvo i sječa drva

Forestry and logging

 7 983

 7 830

 8 039

 8 067

 8 102

 8 234

 8 218

 8 303

 8 024

 7 853

 7 883

 7 864

 7 375

 

03

Ribarstvo

Fishing and aquaculture

 2 225

 1 914

 2 223

 2 255

 2 272

 2 310

 2 264

 2 262

 2 242

 2 227

 2 216

 2 266

 2 249

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

 5 315

 5 339

 5 385

 5 388

 5 358

 5 363

 5 362

 5 313

 5 289

 5 263

 5 262

 5 282

 5 174

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Extraction of crude petroleum and natural gas

 1 302

 1 316

 1 308

 1 302

 1 304

 1 301

 1 306

 1 294

 1 291

 1 296

 1 294

 1 337

 1 280

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

Other mining and quarrying

 2 008

 1 957

 1 988

 2 003

 1 978

 1 996

 2 014

 2 028

 2 025

 2 023

 2 044

 2 036

 2 003

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Mining support service activities

 2 005

 2 066

 2 089

 2 083

 2 076

 2 066

 2 042

 1 991

 1 973

 1 944

 1 924

 1 909

 1 891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

Manufacturing

 198 069

 197 098

 196 915

 197 989

 198 445

 199 256

 199 998

 200 184

 198 609

 197 937

 197 419

 197 381

 195 597

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Manufacture of food products

 33 900

 35 345

 33 900

 33 944

 33 733

 33 939

 34 240

 34 286

 34 125

 33 842

 33 427

 33 263

 32 755

 

11

Proizvodnja pića

Manufacture of beverages

 4 563

 4 668

 4 467

 4 499

 4 565

 4 646

 4 731

 4 833

 4 615

 4 512

 4 447

 4 470

 4 303

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Manufacture of tobacco products

  656

  635

  621

  645

  654

  732

  620

  605

  600

  616

  605

  740

  796

 

13

Proizvodnja tekstila

Manufacture of textiles

 3 190

 3 128

 3 294

 3 334

 3 334

 3 324

 3 193

 3 159

 3 095

 3 105

 3 144

 3 120

 3 046

 

14

Proizvodnja odjeće

Manufacture of wearing apparel

 14 195

 14 083

 14 093

 14 147

 14 287

 14 484

 14 430

 14 120

 14 106

 14 168

 14 171

 14 189

 14 066

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Manufacture of leather and related products

 9 658

 9 363

 9 441

 9 491

 9 478

 9 490

 9 613

 9 722

 9 721

 9 776

 9 917

 10 001

 9 886

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,

osim namještaja; proizvodnja proizvoda

od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products

of wood and cork, except furniture;

manufacture of articles of straw and

plaiting materials

 11 521

 11 090

 11 433

 11 548

 11 617

 11 636

 11 668

 11 610

 11 514

 11 488

 11 592

 11 613

 11 441

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Manufacture of paper and paper products

 3 434

 3 122

 3 398

 3 445

 3 444

 3 444

 3 471

 3 478

 3 494

 3 485

 3 474

 3 508

 3 444

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Printing and reproduction of recorded media

 5 882

 6 156

 5 901

 5 894

 5 882

 5 865

 5 899

 5 909

 5 863

 5 830

 5 804

 5 790

 5 787

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Manufacture of coke and refined petroleum products

 2 706

 2 748

 2 732

 2 720

 2 715

 2 705

 2 712

 2 708

 2 704

 2 704

 2 695

 2 681

 2 646

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih

proizvoda

Manufacture of chemicals and chemical products

 5 673

 5 906

 5 904

 5 947

 5 982

 5 982

 5 982

 5 976

 5 299

 5 291

 5 298

 5 271

 5 240

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 4 153

 3 958

 4 179

 4 190

 4 192

 4 166

 4 157

 4 155

 4 160

 4 162

 4 147

 4 177

 4 191

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Manufacture of rubber and plastic products

 7 417

 7 087

 7 153

 7 204

 7 298

 7 384

 7 455

 7 469

 7 576

 7 601

 7 562

 7 572

 7 646

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Manufacture of other non-metallic mineral products

 9 344

 9 201

 9 033

 9 158

 9 314

 9 356

 9 414

 9 420

 9 440

 9 401

 9 490

 9 470

 9 429

 

24

Proizvodnja metala

Manufacture of basic metals

 4 248

 4 142

 4 312

 4 359

 4 364

 4 332

 4 326

 4 274

 4 201

 4 210

 4 187

 4 102

 4 166

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 25 829

 23 948

 25 569

 25 780

 25 858

 25 863

 25 995

 26 120

 26 132

 26 199

 26 221

 26 196

 26 072

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Manufacture of computer, electronic and optical products

 5 952

 4 467

 6 064

 6 056

 5 954

 5 950

 6 091

 6 150

 6 165

 6 154

 6 094

 6 147

 6 134

 

27

Proizvodnja električne opreme

Manufacture of electrical equipment

 7 670

 8 043

 7 574

 7 587

 7 561

 7 601

 7 603

 7 714

 7 720

 7 665

 7 673

 7 693

 7 602

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Manufacture of machinery and equipment

n. e. c.

 9 549

 10 081

 9 441

 9 481

 9 548

 9 543

 9 594

 9 620

 9 354

 9 405

 9 580

 9 536

 9 407

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 2 612

 2 263

 2 268

 2 353

 2 493

 2 529

 2 659

 2 706

 2 750

 2 751

 2 802

 2 877

 2 893

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Manufacture of other transport equipment

 7 026

 9 005

 6 936

 6 924

 6 896

 6 873

 6 845

 6 835

 6 843

 6 817

 6 827

 6 806

 6 705

 

31

Proizvodnja namještaja

Manufacture of furniture

 8 443

 8 277

 8 531

 8 630

 8 638

 8 720

 8 728

 8 717

 8 564

 8 498

 8 092

 8 031

 7 894

 

32

Ostala prerađivačka industrija

Other manufacturing

 2 032

 2 005

 2 006

 2 005

 2 044

 2 049

 2 083

 2 104

 2 099

 2 067

 2 022

 1 974

 1 926

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Repair and installation of machinery and equipment

 8 416

 8 377

 8 665

 8 648

 8 594

 8 643

 8 489

 8 494

 8 469

 8 190

 8 148

 8 154

 8 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 14 782

 14 592

 14 699

 14 756

 14 811

 14 896

 14 917

 14 901

 14 872

 14 853

 14 741

 14 688

 14 663


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 14 782

 14 592

 14 699

 14 756

 14 811

 14 896

 14 917

 14 901

 14 872

 14 853

 14 741

 14 688

 14 663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste

management and remediation activities

 20 993

 20 919

 21 004

 20 949

 20 977

 20 950

 20 967

 21 096

 21 214

 21 162

 21 089

 20 916

 20 671

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Water collection, treatment and supply

 8 086

 8 712

 8 179

 8 112

 8 111

 8 048

 8 015

 8 029

 8 015

 8 009

 7 969

 7 948

 7 881

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

Sewerage

  382

  351

  373

  371

  377

  374

  378

  385

  391

  394

  394

  395

  395

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 11 242

 10 327

 11 160

 11 181

 11 210

 11 243

 11 306

 11 431

 11 549

 11 512

 11 482

 11 332

 11 185

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Remediation activities and other waste management services

 1 283

 1 529

 1 292

 1 285

 1 279

 1 285

 1 268

 1 251

 1 259

 1 247

 1 244

 1 241

 1 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

Construction

 72 028

 70 243

 72 236

 72 710

 72 627

 72 969

 72 568

 72 510

 72 269

 71 961

 71 780

 71 547

 70 921

 

41

Gradnja zgrada

Construction of buildings

 26 751

 25 733

 26 890

 27 094

 27 008

 27 122

 26 950

 26 945

 26 828

 26 689

 26 755

 26 663

 26 334

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

Civil engineering

 23 053

 23 396

 23 016

 23 197

 23 128

 23 205

 23 283

 23 349

 23 225

 23 078

 22 756

 22 615

 22 393

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Specialised construction activities

 22 224

 21 114

 22 330

 22 419

 22 491

 22 642

 22 335

 22 216

 22 216

 22 194

 22 269

 22 269

 22 194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 178 479

 174 516

 176 391

 176 665

 177 198

 178 315

 180 537

 182 219

 182 101

 180 696

 178 815

 177 679

 176 616

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 13 378

 12 958

 13 448

 13 459

 13 562

 13 427

 13 382

 13 369

 13 418

 13 360

 13 422

 13 401

 13 335

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 70 649

 69 166

 69 740

 69 889

 69 948

 70 596

 71 264

 72 102

 72 095

 71 701

 70 994

 70 405

 69 888

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 94 452

 92 392

 93 203

 93 317

 93 688

 94 292

 95 891

 96 748

 96 588

 95 635

 94 399

 93 873

 93 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

 57 690

 58 583

 58 361

 57 981

 57 816

 58 006

 57 836

 57 743

 57 604

 57 535

 57 127

 56 988

 56 698

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Land transport and transport via pipelines

 26 800

 26 603

 27 236

 27 105

 26 928

 26 807

 26 777

 26 739

 26 705

 26 721

 26 726

 26 728

 26 528

 

50

Vodeni prijevoz

Water transport

 2 890

 2 655

 2 860

 2 835

 2 826

 2 935

 3 008

 2 996

 2 983

 2 954

 2 908

 2 884

 2 838

 

51

Zračni prijevoz

Air transport

  997

 1 022

 1 000

  997

  992

 1 017

 1 019

 1 016

 1 013

 1 013

  988

  948

  941

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Warehousing and support activities for transportation

 16 567

 17 182

 16 693

 16 541

 16 644

 16 816

 16 645

 16 626

 16 630

 16 577

 16 253

 16 149

 16 043

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

Postal and courier activities

 10 436

 11 121

 10 572

 10 503

 10 426

 10 431

 10 387

 10 366

 10 273

 10 270

 10 252

 10 279

 10 348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

 55 679

 42 598

 44 645

 46 514

 52 223

 57 485

 63 983

 67 095

 67 267

 64 395

 58 802

 53 532

 49 614

 

55

Smještaj

Accommodation

 31 206

 23 670

 21 441

 23 145

 28 599

 32 766

 38 026

 40 480

 40 339

 37 920

 33 773

 28 943

 25 374

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

Food and beverage service activities

 24 473

 18 928

 23 204

 23 369

 23 624

 24 719

 25 957

 26 615

 26 928

 26 475

 25 029

 24 589

 24 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

Information and communication

 33 339

 32 293

 33 735

 33 687

 33 687

 33 600

 33 442

 33 409

 33 495

 33 289

 33 290

 33 147

 32 990

 

58

Izdavačke djelatnosti

Publishing activities

 5 116

 5 713

 5 139

 5 123

 5 161

 5 177

 5 136

 5 069

 5 056

 5 007

 4 974

 4 941

 4 892

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 1 077

  960

 1 079

 1 080

 1 080

 1 077

 1 077

 1 074

 1 132

 1 126

 1 114

 1 053

 1 074

 

60

Emitiranje programa

Programming and broadcasting activities

 5 276

 5 538

 5 380

 5 353

 5 310

 5 276

 5 283

 5 262

 5 240

 5 208

 5 196

 5 157

 5 114

 

61

Telekomunikacije

Telecommunications

 8 231

 8 403

 8 420

 8 392

 8 362

 8 279

 8 234

 8 227

 8 201

 8 090

 8 075

 8 069

 8 021

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Computer programming, consultancy and related activities

 11 299

 9 661

 11 264

 11 273

 11 293

 11 310

 11 377

 11 432

 11 510

 11 562

 11 649

 11 634

 11 617

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

Information service activities

 2 340

 2 018

 2 453

 2 466

 2 481

 2 481

 2 335

 2 345

 2 356

 2 296

 2 282

 2 293

 2 272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

 35 777

 36 399

 35 649

 35 796

 35 794

 35 792

 35 743

 35 774

 35 732

 35 615

 35 613

 35 603

 35 810

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova

Financial service activities, except insurance and pension funding

 22 352

 22 744

 22 263

 22 344

 22 344

 22 361

 22 350

 22 389

 22 357

 22 309

 22 291

 22 267

 22 200

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 8 444

 8 457

 8 411

 8 478

 8 486

 8 477

 8 435

 8 403

 8 392

 8 331

 8 379

 8 404

 8 675

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 4 981

 5 198

 4 975

 4 974

 4 964

 4 954

 4 958

 4 982

 4 983

 4 975

 4 943

 4 932

 4 935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

 7 539

 7 181

 7 303

 7 390

 7 552

 7 621

 7 698

 7 923

 8 038

 7 977

 7 664

 7 549

 6 571

 

68

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

 7 539

 7 181

 7 303

 7 390

 7 552

 7 621

 7 698

 7 923

 8 038

 7 977

 7 664

 7 549

 6 571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

 53 488

 51 239

 53 389

 53 493

 53 514

 53 499

 53 724

 53 604

 53 524

 53 794

 54 077

 54 089

 53 915

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Legal and accounting activities

 10 745

 10 167

 10 595

 10 633

 10 633

 10 727

 10 753

 10 706

 10 723

 10 932

 10 983

 11 058

 11 034

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Activities of head offices; management consultancy activities

 6 227

 5 787

 6 362

 6 300

 6 247

 6 155

 6 357

 6 251

 6 240

 6 311

 6 311

 6 249

 6 158

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 21 035

 20 244

 21 037

 21 037

 21 100

 21 063

 21 040

 21 108

 21 066

 21 092

 21 232

 21 224

 21 190

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

Scientific research and development

 5 490

 5 388

 5 443

 5 488

 5 519

 5 538

 5 531

 5 537

 5 505

 5 463

 5 501

 5 488

 5 478

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Advertising and market research

 5 500

 5 445

 5 411

 5 482

 5 489

 5 500

 5 519

 5 489

 5 481

 5 500

 5 538

 5 561

 5 580

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Other professional, scientific and technical activities

 2 386

 2 160

 2 444

 2 449

 2 428

 2 412

 2 396

 2 391

 2 402

 2 397

 2 402

 2 381

 2 365

 

75

Veterinarske djelatnosti

Veterinary activities

 2 105

 2 048

 2 097

 2 104

 2 098

 2 104

 2 128

 2 122

 2 107

 2 099

 2 110

 2 128

 2 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

 37 749

 33 620

 35 429

 35 869

 36 925

 38 044

 39 013

 39 622

 40 329

 39 865

 38 979

 37 710

 37 587

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Rental and leasing activities

 3 363

 2 505

 2 967

 3 006

 3 260

 3 370

 3 681

 3 773

 3 834

 3 834

 3 685

 3 251

 3 194

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

Employment activities

 5 504

 4 501

 4 752

 5 007

 5 191

 5 320

 5 211

 5 259

 5 770

 6 095

 6 318

 6 184

 6 443

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 5 815

 4 630

 5 015

 5 099

 5 441

 6 057

 6 454

 6 685

 6 693

 6 492

 6 231

 5 657

 5 330

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

Security and investigation activities

 12 158

 11 997

 12 043

 12 052

 12 030

 12 073

 12 264

 12 302

 12 399

 12 270

 12 196

 12 149

 12 111

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Services to buildings and landscape activities

 9 760

 8 872

 9 478

 9 540

 9 873

 10 116

 10 286

 10 416

 10 451

 10 003

 9 391

 9 322

 9 371

 

82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Office administrative, office support and other business support activities

 1 149

 1 115

 1 174

 1 165

 1 130

 1 108

 1 117

 1 187

 1 182

 1 171

 1 158

 1 147

 1 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

 102 332

 105 046

 102 457

 102 723

 102 886

 102 866

 102 156

 101 840

 101 537

 101 696

 101 552

 101 342

 101 877

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

 102 332

 105 046

 102 457

 102 723

 102 886

 102 866

 102 156

 101 840

 101 537

 101 696

 101 552

 101 342

 101 877

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

Education

 109 588

 110 252

 110 046

 110 343

 110 519

 110 283

 109 456

 108 003

 106 330

 107 868

 110 388

 110 831

 110 739

 

85

Obrazovanje

Education

 109 588

 110 252

 110 046

 110 343

 110 519

 110 283

 109 456

 108 003

 106 330

 107 868

 110 388

 110 831

 110 739

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

 82 530

 84 806

 82 706

 82 684

 82 021

 81 876

 81 947

 82 154

 82 277

 82 222

 82 571

 82 647

 82 446

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Human health activities

 66 140

 67 174

 66 367

 66 382

 65 803

 65 698

 65 763

 65 849

 65 971

 65 849

 66 247

 66 327

 66 249

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Residential care activities

 11 027

 11 474

 11 018

 11 013

 10 962

 10 966

 10 972

 10 914

 10 937

 11 006

 11 023

 11 006

 11 026

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Social work activities without accommodation

 5 363

 6 158

 5 321

 5 289

 5 256

 5 212

 5 212

 5 391

 5 369

 5 367

 5 301

 5 314

 5 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

 19 588

 20 501

 19 178

 19 178

 19 410

 19 521

 19 695

 19 826

 19 864

 19 711

 19 515

 19 393

 19 263

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Creative, arts and entertainment activities

 3 186

 3 244

 3 188

 3 180

 3 185

 3 191

 3 185

 3 170

 3 170

 3 161

 3 180

 3 186

 3 188

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 5 569

 5 475

 5 264

 5 264

 5 441

 5 583

 5 687

 5 745

 5 724

 5 749

 5 705

 5 642

 5 555

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

Gambling and betting activities

 5 306

 5 594

 5 304

 5 286

 5 298

 5 294

 5 298

 5 328

 5 356

 5 287

 5 225

 5 202

 5 195

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sports activities and amusement and recreation activities

 5 527

 6 188

 5 422

 5 448

 5 486

 5 453

 5 525

 5 583

 5 614

 5 514

 5 405

 5 363

 5 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

 12 588

 15 110

 12 150

 12 173

 12 222

 12 306

 12 506

 12 707

 12 708

 12 594

 12 344

 12 161

 12 074

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

Activities of membership organisations

 5 984

 7 686

 5 811

 5 821

 5 828

 5 872

 5 928

 6 040

 6 022

 5 876

 5 699

 5 610

 5 610

 

95

Popravak računala i predmeta za

osobnu uporabu i kućanstvo

Repair of computers and personal

and household goods

 1 845

 1 821

 1 798

 1 805

 1 829

 1 836

 1 836

 1 843

 1 857

 1 878

 1 885

 1 882

 1 875

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Other personal service activities

 4 759

 5 603

 4 541

 4 547

 4 565

 4 598

 4 742

 4 824

 4 829

 4 840

 4 760

 4 669

 4 589

 

 

1)     Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)     Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

4.    BROJ ZAPOSLENIH ŽENA U PRAVNIM OSOBAMA PO MJESECIMA 2014. PREMA NKD-u 2007.1)

      NUMBER OF WOMEN EMPLOYED IN LEGAL ENTITIES, BY MONTHS OF 2014, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Æ 2014.

2014.

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 527 806

 521 450

 518 667

 520 691

 525 013

 529 623

 535 086

 537 273

 535 674

 533 847

 530 220

 525 533

 520 595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

 6 090

 5 836

 6 011

 6 092

 6 113

 6 104

 6 151

 6 239

 6 160

 6 223

 6 138

 6 013

 5 994

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Crop and animal production, hunting and related service activities

 4 075

 3 969

 4 009

 4 073

 4 073

 4 054

 4 077

 4 179

 4 107

 4 186

 4 128

 4 021

 4 013

 

02

Šumarstvo i sječa drva

Forestry and logging

 1 439

 1 429

 1 449

 1 457

 1 476

 1 492

 1 477

 1 463

 1 437

 1 421

 1 400

 1 391

 1 380

 

03

Ribarstvo

Fishing and aquaculture

  576

  438

  553

  562

  564

  558

  597

  597

  616

  616

  610

  601

  601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

  650

  654

  656

  655

  650

  648

  644

  647

  650

  648

  648

  657

  645

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Extraction of crude petroleum and natural gas

  225

  223

  222

  221

  221

  221

  221

  223

  221

  223

  223

  240

  235

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

Other mining and quarrying

  274

  270

  278

  278

  276

  272

  273

  277

  280

  276

  276

  268

  268

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Mining support service activities

  151

  161

  156

  156

  153

  155

  150

  147

  149

  149

  149

  149

  142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

Manufacturing

 69 926

 69 606

 69 376

 69 773

 69 910

 70 320

 70 518

 70 582

 70 300

 70 173

 69 788

 69 765

 68 997

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Manufacture of food products

 15 941

 16 485

 15 824

 15 895

 15 828

 15 880

 16 062

 16 170

 16 122

 16 035

 15 838

 15 729

 15 426

 

11

Proizvodnja pića

Manufacture of beverages

 1 405

 1 414

 1 376

 1 399

 1 417

 1 435

 1 458

 1 485

 1 426

 1 391

 1 370

 1 375

 1 312

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Manufacture of tobacco products

  233

  217

  209

  232

  230

  293

  204

  200

  191

  198

  188

  297

  342

 

13

Proizvodnja tekstila

Manufacture of textiles

 2 103

 2 008

 2 222

 2 247

 2 243

 2 227

 2 098

 2 072

 2 023

 2 033

 2 061

 2 032

 1 975

 

14

Proizvodnja odjeće

Manufacture of wearing apparel

 12 466

 12 358

 12 388

 12 408

 12 477

 12 666

 12 610

 12 403

 12 410

 12 476

 12 478

 12 520

 12 394

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Manufacture of leather and related products

 7 377

 7 286

 7 272

 7 302

 7 281

 7 295

 7 340

 7 373

 7 379

 7 434

 7 521

 7 559

 7 479

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,

osim namještaja; proizvodnja proizvoda

od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products

of wood and cork, except furniture;

manufacture of articles of straw and

plaiting materials

 3 168

 3 075

 3 106

 3 141

 3 171

 3 193

 3 208

 3 208

 3 211

 3 200

 3 181

 3 179

 3 143

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Manufacture of paper and paper products

 1 061

  894

 1 046

 1 066

 1 070

 1 074

 1 072

 1 078

 1 090

 1 088

 1 081

 1 093

 1 079

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Printing and reproduction of recorded media

 2 300

 2 490

 2 299

 2 291

 2 280

 2 274

 2 296

 2 301

 2 290

 2 271

 2 272

 2 265

 2 273

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Manufacture of coke and refined petroleum products

  812

  821

  822

  818

  815

  811

  821

  819

  817

  818

  811

  795

  779

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih

proizvoda

Manufacture of chemicals and chemical products

 1 783

 1 741

 1 807

 1 824

 1 843

 1 843

 1 847

 1 848

 1 739

 1 736

 1 741

 1 718

 1 704

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 2 428

 2 353

 2 449

 2 452

 2 453

 2 435

 2 426

 2 424

 2 430

 2 427

 2 419

 2 438

 2 435

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Manufacture of rubber and plastic products

 2 156

 2 048

 2 066

 2 096

 2 132

 2 147

 2 182

 2 168

 2 174

 2 198

 2 191

 2 217

 2 251

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Manufacture of other non-metallic mineral products

 1 940

 1 860

 1 904

 1 927

 1 962

 1 986

 1 979

 1 968

 1 968

 1 943

 1 944

 1 924

 1 913

 

24

Proizvodnja metala

Manufacture of basic metals

  594

  603

  621

  626

  621

  609

  605

  595

  582

  580

  576

  553

  561

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 2 747

 2 749

 2 744

 2 759

 2 747

 2 753

 2 759

 2 760

 2 756

 2 756

 2 738

 2 724

 2 720

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Manufacture of computer, electronic and optical products

 2 102

 1 515

 2 149

 2 143

 2 083

 2 083

 2 168

 2 197

 2 194

 2 187

 2 137

 2 182

 2 188

 

27

Proizvodnja električne opreme

Manufacture of electrical equipment

 2 116

 2 522

 2 050

 2 053

 2 038

 2 043

 2 038

 2 129

 2 139

 2 119

 2 121

 2 102

 2 036

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Manufacture of machinery

and equipment n. e. c.

 1 034

 1 120

 1 024

 1 026

 1 030

 1 039

 1 040

 1 038

 1 036

 1 027

 1 017

 1 002

 1 006

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

  841

  615

  674

  725

  800

  821

  881

  893

  911

  915

  940

  955

  959

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Manufacture of other transport equipment

  585

  710

  590

  589

  584

  586

  579

  574

  578

  557

  570

  558

  539

 

31

Proizvodnja namještaja

Manufacture of furniture

 2 635

 2 515

 2 638

 2 669

 2 707

 2 716

 2 716

 2 719

 2 704

 2 688

 2 541

 2 520

 2 484

 

32

Ostala prerađivačka industrija

Other manufacturing

 1 132

 1 140

 1 109

 1 108

 1 127

 1 138

 1 168

 1 190

 1 166

 1 157

 1 117

 1 097

 1 065

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Repair and installation of machinery and equipment

  967

 1 067

  987

  977

  971

  973

  961

  970

  964

  939

  935

  931

  934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 3 130

 3 068

 3 101

 3 113

 3 126

 3 155

 3 155

 3 158

 3 161

 3 157

 3 129

 3 118

 3 118


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 3 130

 3 068

 3 101

 3 113

 3 126

 3 155

 3 155

 3 158

 3 161

 3 157

 3 129

 3 118

 3 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti

sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste

management and remediation activities

 4 072

 4 030

 4 058

 4 052

 4 061

 4 052

 4 086

 4 124

 4 120

 4 099

 4 085

 4 061

 4 032

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Water collection, treatment and supply

 1 679

 1 762

 1 669

 1 671

 1 672

 1 669

 1 675

 1 681

 1 676

 1 677

 1 668

 1 669

 1 661

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

Sewerage

  68

  67

  66

  66

  69

  69

  67

  68

  68

  69

  67

  68

  68

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 2 135

 1 991

 2 123

 2 119

 2 126

 2 124

 2 160

 2 188

 2 188

 2 169

 2 166

 2 140

 2 121

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Remediation activities and other waste management services

  190

  210

  200

  196

  194

  190

  184

  187

  188

  184

  184

  184

  182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

Construction

 8 251

 8 295

 8 188

 8 183

 8 219

 8 231

 8 373

 8 478

 8 412

 8 348

 8 238

 8 006

 8 049

 

41

Gradnja zgrada

Construction of buildings

 3 420

 3 287

 3 338

 3 323

 3 357

 3 379

 3 513

 3 629

 3 600

 3 584

 3 503

 3 286

 3 243

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

Civil engineering

 2 396

 2 568

 2 420

 2 424

 2 417

 2 417

 2 418

 2 421

 2 379

 2 340

 2 320

 2 317

 2 313

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Specialised construction activities

 2 435

 2 440

 2 430

 2 436

 2 445

 2 435

 2 442

 2 428

 2 433

 2 424

 2 415

 2 403

 2 493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 95 126

 93 981

 94 096

 94 132

 94 462

 94 958

 96 024

 96 891

 96 739

 96 112

 95 306

 94 718

 94 094

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 2 849

 2 753

 2 873

 2 880

 2 906

 2 891

 2 874

 2 855

 2 859

 2 832

 2 834

 2 819

 2 808

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 28 162

 28 322

 27 928

 27 923

 27 962

 28 076

 28 270

 28 632

 28 519

 28 322

 28 180

 28 001

 27 812

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 64 115

 62 906

 63 295

 63 329

 63 594

 63 991

 64 880