image description

 

 

GODINA/ YEAR: LII.                                         ZAGREB, 15. SIJEČNJA 2016./ 15 JANUARY, 2016                            BROJ/ NUMBER: 13.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2015.
CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2015

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. u prosjeku su niže za 0,6%, u odnosu na prosinac 2014., tj. na godišnjoj razini, niže su za 0,6%, a u godišnjem prosjeku za 0,5%.

 

In December 2015, as compared to November 2015, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price indices, decreased by 0.6% on average. As compared to December 2014, that is, at the annual level, they decreased by 0.6%, while on the annual average they were lower by 0.5%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 5,5% (sezonska sniženja), cijene Pokućstva, opreme za kućanstvo i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,9%, cijene Prijevoza, koje su u prosjeku niže za 0,7%, cijene Prehrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,4%, cijene Zdravlja, koje su u prosjeku niže za 0,3%, cijene Alkoholnih pića i duhana, cijene Restorana i hotela te cijene Ostalih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,1%.

 

Viewed according to the main groups by purpose of consumption, the highest decrease in the consumer price indices in December 2015, as compared to November 2015, was recorded in the prices of Clothing and footwear (5.5%, seasonal discounts), in the prices of Furnishings, household equipment and routine household maintenance (0.9%), in the prices of Transport (0.7%), in the prices of Food and non-alcoholic beverages (0.4%), in the prices of Health (0.3%), in the prices of Alcoholic beverages and tobacco, in the prices of Restaurants and hotels and in the prices of Miscellaneous goods and services (0.1% in each group).

 

 

 

Pad indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. ublažile su cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,2%.

 

The decrease in the consumer price indices in December 2015, as compared to November 2015, was alleviated by an increase of 0.2% in the prices of Recreation and culture.

 

 

 

Istodobno su cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, cijene Komunikacija te cijene Obrazovanja u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga 2015.

 

At the same time, in December 2015, as compared to November 2015, the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels, the prices of Communication and the prices of Education remained on the average at the November 2015 level.

 

 

 

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,29%) te cijene Prehrane i bezalkoholnih pića (za -0,12%), a jedini doprinos porastu indeksa imale su cijene Rekreacije i kulture (za 0,01%).

 

The prices of Clothing and footwear (by -0.29%) and the prices of Food and non-alcoholic beverages (by -0.12%) contributed the most to the decrease of the consumer price indices in December 2015, as compared to November 2015, while the prices of Recreation and culture (by 0.01%) contributed the most to their increase.

 

 

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2015. u odnosu na studeni 2015. u prosjeku su niže za 0,8%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,1%.

 

Within the consumer price indices, in December 2015, as compared to November 2015, the prices of Goods decreased by 0.8%, while the prices of Services increased by 0.1%, on the average.

 

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA KLASIFIKACIJI COICOP U PROSINCU 2015.

      CONSUMER PRICE INDICES, ACCORDING TO COICOP, DECEMBER 2015

 

COICOP

Struktura

Structure

(%)

XII. 2015.
Ø 2010.

XII. 2015.
XII. 2014.

XII. 2015.
XI. 2015.

Ø 2015.

Ø 2014.

 

COICOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeks potrošačkih cijena – ukupno

100,00

106,5

99,4

99,4

99,5

 00

Consumer price index – total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Prehrana i bezalkoholna pića

28,88

107,8

100,1

99,6

100,4

 01

Food and non-alcoholic beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.1

Prehrana

26,41

108,0

99,8

99,5

100,3

01.1

Food

   01.1.1

Kruh i žitarice

5,25

108,6

100,1

100,4

100,0

   01.1.1

Bread and cereals

     01.1.2

Meso

7,53

103,5

98,4

99,4

98,6

   01.1.2

Meat

     01.1.3

Riba i plodovi mora

1,17

113,9

103,3

99,0

101,4

  01.1.3

Fish and seafood

     01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

4,61

112,9

97,8

98,7

98,2

  01.1.4

Milk, cheese and eggs

     01.1.5

Ulja i masnoće

1,04

102,7

105,2

97,3

101,3

  01.1.5

Oils and fats

     01.1.6

Voće

1,50

110,4

102,9

99,8

106,6

  01.1.6

Fruit

     01.1.7

Povrće

2,56

111,8

101,0

101,1

105,2

  01.1.7

Vegetables

     01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada i bombonski proizvodi

1,52

103,8

100,2

98,8

100,9

 01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery

    01.1.9

Prehrambeni proizvodi d. n.

1,23

112,9

100,6

99,7

100,5

    01.1.9

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

2,47

105,8

103,1

99,8

100,9

01.2

Non-alcoholic beverages

   01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,10

107,2

102,1

99,2

100,8

   01.2.1

Coffee, tea and cocoa

   01.2.2

Mineralne vode, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća

1,37

105,0

103,8

100,2

101,1

   01.2.2

Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

5,39

131,9

101,1

99,9

102,0

 02

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1,34

114,8

100,4

99,6

101,7

02.1

Alcoholic beverages

   02.1.1

Žestoka pića

0,13

112,7

100,8

99,3

102,5

   02.1.1

Spirits

   02.1.2

Vina

0,45

105,9

99,6

99,2

100,4

   02.1.2

Wine

   02.1.3

Pivo

0,76

121,4

100,8

99,9

102,5

   02.1.3

Beer

02.2

Duhan

4,05

139,0

101,3

100,0

102,0

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

5,20

87,5

103,2

94,5

99,8

 03

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

3,49

85,8

105,1

95,0

99,1

03.1

Clothing

   03.1.1

Materijali za izradu odjeće

0,02

100,8

99,3

99,1

99,8

   03.1.1

Clothing materials

     03.1.2

Odjeća

3,36

85,5

105,2

94,8

99,1

03.1.2

Garments

     03.1.3

Ostali odjevni predmeti i dodaci odjeći

0,04

91,3

101,7

98,6

99,6

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

     03.1.4

Čćenje, popravak i iznajmljivanje odjeće

0,07

100,4

100,3

100,2

100,1

03.1.4

Cleaning, repair and hire of clothing

03.2

Obuća

1,71

91,6

99,4

93,6

101,3

03.2

Footwear

   03.2.1

Cipele i ostala obuća

1,71

91,5

99,4

93,6

101,3

   03.2.1

Shoes and other footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva

18,42

120,8

99,3

100,0

99,9

 04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

04.1

Najam prostora za stanovanje

0,91

103,4

99,8

100,2

100,6

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravak stana

0,96

109,9

100,3

100,3

100,7

04.3

Maintenance and repair of the dwelling

   04.3.1

Materijali za održavanje i popravak stana

0,69

108,4

99,3

100,3

100,0

   04.3.1

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

   04.3.2

Usluge za održavanje i popravak stana

0,27

114,0

102,9

100,3

102,5

   04.3.2

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i različite usluge koje se odnose na stan

4,58

122,7

103,7

100,0

102,8

04.4

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

   04.4.1

Opskrba vodom

2,26

127,0

101,2

100,0

102,5

   04.4.1

Water supply

   04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,76

100,3

96,4

100,0

99,4

   04.4.2

Refuse collection

   04.4.3

Kanalizacija

1,01

144,3

116,4

100,0

107,3

   04.4.3

Sewage collection

   04.4.4

Ostale usluge koje se odnose na stan d. n.

0,55

104,3

100,7

100,0

100,2

   04.4.4

Other services relating to the dwelling n. e. c.

04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

11,97

122,7

97,5

99,9

98,7

04.5

Electricity, gas and other fuels

   04.5.1

Električna energija

5,75

122,9

99,2

100,0

99,6

   04.5.1

Electricity

   04.5.2

Plin

2,89

122,6

94,9

100,0

94,2

   04.5.2

Gas

   04.5.3

Tekuća goriva

0,27

78,0

72,5

93,8

74,6

   04.5.3

Liquid fuels

   04.5.4

Kruta goriva

2,43

114,0

98,8

100,0

104,9

   04.5.4

Solid fuels

   04.5.5

Toplinska energija

0,63

123,6

98,9

100,0

101,1

   04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kućanstvo i redovito održavanje kućanstva

4,64

103,4

100,0

99,1

99,7

 05

Furnishings, household equipment and routine household maintenance

05.1

Namještaj i oprema, tepisi i ostale podne obloge

1,00

95,9

99,3

99,1

99,6

05.1

Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings

   05.1.1

Namještaj i oprema

0,96

95,6

99,2

99,0

99,5

   05.1.1

Furniture and furnishings

   05.1.2

Tepisi i ostale podne obloge

0,03

98,8

100,0

100,1

99,8

   05.1.2

Carpets and other floor coverings

   05.1.3

Popravak namještaja, opreme i podnih obloga

0,01

100,5

100,0

100,0

99,9

   05.1.3

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,09

101,1

98,8

98,6

99,2

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,65

100,0

100,4

99,7

99,9

05.3

Household appliances

    05.3.1

Veliki kućanski aparati, električni i neelektrični

0,59

99,8

100,6

99,7

100,1

05.3.1

Major household appliances whether electric or not

   05.3.2

Mali električni kućanski aparati

0,04

98,6

98,6

99,2

98,4

   05.3.2

Small electric household appliances

  05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,02

104,9

99,9

100,0

99,6

  05.3.3

Repair of household appliances

   05.4

Posuđe od stakla, stolno posuđe i kućanske potrepštine

0,15

104,1

98,8

99,3

99,3

05.4

Glassware, tableware and household utensils

   05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

0,38

110,6

100,2

99,9

101,3

05.5

Tools and equipment for house  and garden

  05.5.1

Veći alati i oprema

0,13

99,3

103,3

100,9

99,4

  05.5.1

Major tools and equipment

  05.5.2

Mali alati i ostali pribor

0,25

117,8

98,7

99,4

102,3

  05.5.2

Small tools and miscellaneous accessories

05.6

Dobra i usluge za redovito održavanje

2,37

107,5

100,3

98,8

99,5

05.6

Goods and services for routine household maintenance

  05.6.1

Potrošni proizvodi za kućanstvo

2,22

107,5

100,3

98,7

99,5

  05.6.1

Non-durable household goods

  05.6.2

Usluge plaćenog osoblja i kućne usluge

0,15

109,6

99,6

100,0

100,5

  05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravlje

2,85

107,1

101,8

99,7

101,7

 06

Health

06.1

Medicinski proizvodi, uređaji i oprema

2,13

108,0

101,3

99,6

101,7

06.1

Medical products, appliances and equipment

  06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,87

108,4

101,5

99,5

101,9

  06.1.1

Pharmaceutical products

  06.1.2

Ostali medicinski proizvodi

0,13

105,7

100,8

100,0

100,3

  06.1.2

Other medical products

  06.1.3

Terapeutski uređaji i oprema

0,13

104,8

100,0

100,4

99,6

  06.1.3

Therapeutic appliances and equipment

06.2

Ambulantne usluge pacijentima

0,64

105,3

100,1

100,0

99,9

06.2

Out-patient services

  06.2.1

Medicinske usluge

0,22

102,2

100,9

100,0

100,3

  06.2.1

Medical services

  06.2.2

Dentalne usluge

0,36

109,4

99,5

100,0

99,5

  06.2.2

Dental services

  06.2.3

Pomoćne medicinske usluge

0,06

102,6

101,3

100,0

100,7

  06.2.3

Paramedical services

06.3

Bolničke usluge

0,08

135,9

128,5

100,0

116,0

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

12,93

98,0

94,0

99,3

93,3

 07

Transport

07.1

Kupnja vozila

1,91

88,9

98,4

100,4

98,4

07.1

Purchase of vehicles

  07.1.1

Motorna vozila

1,88

88,8

98,4

100,4

98,4

  07.1.1

Motor cars

  07.1.2

Motocikli

0,01

109,8

103,6

100,0

103,1

  07.1.2

Motor cycles

  07.1.3

Bicikli

0,02

90,9

99,8

99,9

98,9

  07.1.3

Bicycles

07.2

Održavanje osobnih prijevoznih sredstava

9,58

100,9

93,1

98,9

92,0

07.2

Operation of personal transport equipment

  07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor za osobna prijevozna sredstva

0,67

103,1

100,0

99,8

99,2

  07.2.1

Spare parts and accessories for personal transport equipment

    07.2.2

Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva

6,97

100,0

90,7

98,4

89,4

  07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

    07.2.3

Popravak i održavanje osobnih prijevoznih sredstava

1,04

103,4

98,7

100,0

99,2

  07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

    07.2.4

Ostale usluge osobnih prijevoznih sredstava

0,90

100,1

100,1

100,1

100,0

  07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Usluge prijevoza

1,44

103,8

94,3

100,7

96,2

07.3

Transport services

  07.3.1

Željeznički prijevoz putnika

0,35

93,5

80,6

100,0

86,9

  07.3.1

Passenger transport by railway

    07.3.2

Cestovni prijevoz putnika

0,81

106,3

98,4

101,4

97,8

  07.3.2

Passenger transport by road

    07.3.3

Zračni prijevoz putnika

0,07

132,9

102,9

98,6

113,3

07.3.3

Passenger transport by air

    07.3.4

Prijevoz putnika morem i unutrašnjim vodenim putovima

0,04

96,2

100,0

100,0

99,5

  07.3.4

Passenger transport by sea and inland waterway

    07.3.5

Kombinirani prijevoz putnika

0,17

132,1

98,2

100,0

99,8

07.3.5

Combined passenger transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacije

5,01

89,8

99,7

100,0

101,1

 08

Communication

08.1

Poštanske usluge

0,06

143,0

106,1

100,0

107,3

08.1

Postal services

08.2

Telefonska i telefaks oprema

0,05

79,4

96,3

99,8

97,0

08.2

Telephone and telefax equipment

08.3

Telefonske i telefaks usluge

4,90

89,5

99,6

100,0

101,1

08.3

Telephone and telefax services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

5,29

102,5

99,4

100,2

102,1

 09

Recreation and culture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1

Audiovizualna, fotooprema i informatička oprema

0,38

82,9

99,6

99,9

98,2

09.1

Audio-visual, photographic and information processing equipment

  09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju zvuka i slike

0,21

83,7

99,6

99,8

98,9

  09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and picture

     09.1.2

Fotografska i kinematografska oprema i optički instrumenti

0,02

76,5

98,5

100,0

97,0

09.1.2

Photographic and cinematographic equipment and optical instruments

     09.1.3

Informatička oprema

0,12

81,3

100,7

100,1

97,6

09.1.3

Information processing equipment

09.1.4

Mediji za snimanje

0,03

85,0

95,8

99,0

95,5

09.1.4

Recording media

09.3

Ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce

0,87

104,6

104,0

100,2

103,0

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

  09.3.1

Igre, igračke i hobiji

0,05

99,0

101,1

100,1

99,9

  09.3.1

Games, toys and hobbies

  09.3.2

Oprema za sport, kampiranje i rekreaciju na otvorenom

0,05

93,9

100,9

99,5

101,1

  09.3.2

Equipment for sport, camping and open-air recreation

  09.3.3

Vrtovi, sadnice i cvijeće

0,30

107,0

101,7

100,3

101,0

  09.3.3

Gardens, plants and flowers

  09.3.4

Kućni ljubimci i proizvodi za kućne ljubimce

0,38

103,5

107,6

100,3

105,9

  09.3.4

Pets and related products

  09.3.5

Veterinarske i ostale usluge za kućne ljubimce

0,09

102,1

100,0

100,0

100,0

  09.3.5

Veterinary and other services for pets

09.4

Rekreativne usluge i usluge u kulturi

2,16

106,1

96,6

99,9

105,4

09.4

Recreational and cultural services

  09.4.1

Rekreativne i sportske usluge

0,42

102,2

82,8

100,0

135,7

  09.4.1

Recreational and sporting services

  09.4.2

Usluge u kulturi

1,74

107,0

99,9

99,9

100,2

  09.4.2

Cultural services

09.5

Novine, knjige i uredski pribor

1,49

102,4

100,6

100,0

99,6

09.5

Newspapers, books and stationery

  09.5.1

Knjige

0,69

98,3

100,0

100,0

98,6

  09.5.1

Books

  09.5.2

Novine i časopisi

0,56

101,6

100,0

100,0

100,0

  09.5.2

Newspapers and periodicals

  09.5.3

Različiti tiskani materijal

0,02

109,4

101,1

100,2

99,8

  09.5.3

Miscellaneous printed matter

09.6

Paket-aranžmani

0,39

102,6

99,4

103,3

97,1

09.6

Package holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

0,92

91,5

99,0

100,0

99,6

 10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli

3,27

107,0

100,5

99,9

101,1

 11

Restaurants and hotels

11.1

Ugostiteljske usluge

3,03

108,2

100,6

99,9

101,1

11.1

Catering services

   11.1.1

Restorani, kafići i slično

2,83

107,9

100,5

99,9

101,0

11.1.1

Restaurants, cafés and the like

   11.1.2

Kantine

0,20

113,4

101,9

100,1

101,6

   11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,24

97,6

99,5

99,4

101,8

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ostala dobra i usluge

7,20

105,4

100,3

99,9

100,0

 12

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

4,00

105,3

100,6

99,8

100,5

12.1

Personal care

   12.1.1

Frizerski saloni i objekti za osobnu njegu

1,13

105,6

100,7

100,0

100,4

   12.1.1

Hairdressing salons and personal grooming establishments

   12.1.2

Električni uređaji za osobnu njegu

0,05

102,7

102,0

99,2

100,3

   12.1.2

Electric appliances for personal care

   12.1.3

Ostali uređaji, predmeti i proizvodi za osobnu njegu

2,82

105,3

100,6

99,7

100,6

   12.1.3

Other appliances, articles and products for personal care

12.3

Osobni predmeti d. n.

0,27

107,4

99,8

100,3

98,6

12.3

Personal effects n. e. c.

   12.3.1

Nakit, ure i satovi

0,06

131,0

101,7

100,6

100,6

   12.3.1

Jewellery, clocks and watches

12.4

Socijalna zaštita

0,14

105,9

99,7

100,0

100,6

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

1,71

98,4

99,1

100,0

98,6

12.5

Insurance

   12.5.2

Osiguranje vezano uz stanovanje

0,08

106,8

105,0

100,0

103,3

   12.5.2

Insurance connected with the dwelling

   12.5.3

Osiguranje vezano uz zdravstvo

0,58

106,9

100,0

100,0

100,0

   12.5.3

Insurance connected with health

   12.5.4

Osiguranja vezana uz prijevoz

1,05

93,5

98,2

100,0

97,5

   12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge d. n.

0,24

132,2

100,0

100,0

100,8

12.6

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge d. n.

0,84

108,5

101,6

100,0

100,8

12.7

Other services n. e. c.

 

 

 

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U PROSINCU 2015.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, DECEMBER 2015

 

Struktura

Structure

(%)

XII. 2015.
Ø 2010.

XII. 2015.
XII. 2014.

XII. 2015.
XI. 2015.

Ø 2015.

Ø 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

76,34

107,5

99,2

99,2

99,1

Goods

Usluge

23,66

102,5

100,0

100,1

100,9

Services

Ukupno bez energije

81,05

105,4

100,4

99,4

100,6

Total, without energy

Ukupno bez energije i prehrane

54,66

104,1

100,7

99,4

100,7

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, prehrane, pića i duhana

46,79

101,2

100,5

99,3

100,6

Total, without energy, food, beverages and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda

68,30

105,1

100,5

99,4

100,5

Total, without energy and unprocessed food

Dobra bez električne energije

70,59

106,5

99,2

99,1

99,1

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode

67,66

105,8

99,1

99,1

99,0

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

23,13

99,7

101,1

98,5

100,2

Non-food industrial goods without energy

Energija

18,95

113,0

95,0

99,4

95,1

Energy

Prehrana, piće i duhan

34,26

111,1

100,3

99,6

100,6

Food, beverages and tobacco

Dobra bez prehrane, pića i duhana

42,08

104,6

98,3

98,9

97,9

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

12,75

106,7

99,9

99,7

101,1

Unprocessed food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

21,51

113,8

100,5

99,5

100,3

Processed food

 

 

 

3.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA

      CONSUMER PRICE INDICES

Ø 2010. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

73,9

74,2

74,6

75,0

75,3

76,1

76,5

76,4

76,7

76,8

77,0

77,2

2001.

77,4

77,8

77,7

78,8

79,5

79,3

78,5

79,0

79,2

78,9

78,8

79,1

2002.

79,9

79,8

79,8

80,0

80,4

80,0

79,7

79,6

79,9

80,1

80,2

80,5

2003.

80,9

81,1

81,5

81,3

81,5

81,2

81,3

81,3

81,5

81,5

81,7

81,9

2004.

82,7

82,6

82,7

82,8

83,4

83,2

82,9

82,9

82,8

83,1

83,5

84,1

2005.

84,4

85,3

85,9

85,7

85,7

85,6

85,4

85,5

85,9

86,5

86,7

87,2

2006.

87,7

88,4

88,5

88,7

89,2

89,1

88,3

88,4

88,4

88,3

88,9

89,0

2007.

89,2

89,5

90,1

90,7

91,1

90,8

90,2

90,7

91,8

92,1

93,0

94,1

2008.

94,8

94,7

95,2

95,9

96,9

97,7

97,8

97,5

97,7

97,5

97,4

96,8

2009.

98,0

98,7

98,8

99,6

99,6

99,7

99,0

98,9

98,7

98,8

99,2

98,7

2010.

99,1

99,3

99,8

100,2

100,4

100,3

99,9

99,8

100,1

100,2

100,4

100,5

2011.

101,0

101,5

102,3

102,6

102,9

102,4

101,9

101,8

102,2

102,8

103,0

102,6

2012.

102,2

102,8

104,4

105,2

106,9

106,3

105,3

105,9

107,3

107,8

107,5

107,4

2013.

107,6

107,9

108,2

108,6

108,6

108,4

107,7

107,9

108,5

108,0

107,9

107,7

2014.

107,6

107,3

107,8

108,1

 108,4

108,0

107,6

107,5

108,3

108,4

 108,1

  107,2

2015.

106,6

106,9

107,9

108,0

108,4

108,0

107,2

106,9

107,4

107,4

107,1

106,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra1)

Goods1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

75,7

76,1

76,6

77,0

77,1

78,1

78,4

78,2

78,6

78,8

78,8

79,1

2001.

79,3

79,8

79,8

80,8

81,7

81,5

80,4

80,2

80,5

79,9

79,9

80,2

2002.

80,8

80,7

80,5

80,8

81,1

80,3

79,9

79,9

80,3

80,5

80,6

81,1

2003.

81,6

81,8

82,2

81,8

82,0

81,5

81,2

81,2

81,9

82,0

82,2

82,3

2004.

83,3

83,1

83,1

83,3

83,7

83,2

82,5

82,5

82,5

83,1

83,6

84,4

2005.

84,6

85,8

86,6

86,2

86,1

85,8

85,3

85,3

86,2

86,7

86,8

87,3

2006.

87,9

88,5

88,7

89,0

89,5

89,2

88,0

88,0

88,2

88,3

89,0

89,0

2007.

89,1

89,3

90,0

90,9

91,3

90,7

89,7

90,2

91,9

92,4

93,5

94,9

2008.

95,5

95,2

95,8

96,6

97,8

98,4

98,2

97,7

98,3

98,3

98,0

97,3

2009.

98,2

98,9

99,2

100,2

100,1

99,9

98,7

98,5

98,6

98,8

99,3

98,6

2010.

99,1

99,3

99,8

100,5

100,7

100,3

99,4

99,1

100,1

100,3

100,7

100,8

2011.

101,5

102,0

103,0

103,3

103,8

102,9

102,1

102,0

103,1

103,9

104,2

103,8

2012.

103,3

104,0

105,7

106,7

108,8

107,8

106,4

107,1

109,2

109,7

109,5

109,4

2013.

109,4

109,8

110,3

110,8

110,9

110,6

109,5

109,8

110,7

110,1

110,0

109,7

2014.

109,5

109,1

109,8

110,2

110,4

109,8

109,2

108,8

109,8

110,0

109,6

108,4

2015.

107,7

108,0

109,4

109,6

110,1

109,5

108,3

107,9

108,3

108,7

108,4

107,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge1)

Services1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

66,8

67,0

67,0

67,5

68,2

68,3

69,4

69,6

69,5

69,5

69,9

70,0

2001.

70,1

70,3

69,7

70,9

70,9

71,2

71,4

74,3

74,3

74,4

74,4

74,7

2002.

75,9

76,2

76,4

76,7

77,3

78,1

78,4

77,9

78,1

78,1

78,5

78,2

2003.

78,3

78,5

78,7

78,8

79,1

79,6

81,1

81,1

79,6

79,5

79,5

79,9

2004.

80,2

80,5

80,8

80,8

82,0

82,5

83,5

83,6

83,1

82,6

82,6

82,8

2005.

82,9

83,2

83,3

83,6

83,9

84,4

85,3

85,4

84,5

85,1

85,7

86,2

2006.

86,9

87,6

87,7

87,5

88,0

88,5

89,3

89,7

89,1

88,7

88,9

89,0

2007.

89,6

90,0

90,2

90,2

90,5

91,1

92,1

92,7

91,6

91,1

91,3

91,5

2008.

92,2

92,7

93,0

93,3

93,8

95,1

96,2

96,6

95,4

94,9

95,1

95,3

2009.

97,4

97,7

97,6

97,4

97,7

98,7

100,0

100,4

99,1

98,7

98,9

99,0

2010.

99,4

99,6

99,4

99,0

99,5

100,6

101,9

102,1

100,1

99,6

99,5

99,3

2011.

99,5

99,7

99,6

99,8

99,6

100,3

101,1

100,8

99,1

98,8

98,7

98,3

2012.

98,2

98,3

99,5

99,7

100,2

100,8

101,2

101,3

100,7

101,0

100,6

100,2

2013.

100,9

101,0

101,0

101,2

100,8

101,0

101,3

101,0

100,9

100,8

100,7

100,7

2014.

100,9

100,8

100,8

100,9

101,1

101,5

102,0

102,6

102,6

102,6

102,5

102,5

2015.

102,4

102,5

102,3

102,3

102,4

102,6

102,9

103,1

103,6

102,7

102,4

102,5

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

4.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesečni indeksi (prethodni mjesec = 100)

Monthly indices (previous month = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

100,7

100,1

99,7

100,2

99,9

99,9

99,4

2009.

101,2

100,6

100,2

100,8

100,0

100,1

99,3

99,9

99,8

100,1

100,4

99,4

2010.

100,5

100,2

100,4

100,4

100,2

99,9

99,6

99,8

100,3

100,1

100,3

100,0

2011.

100,6

100,5

100,8

100,2

100,3

99,5

99,5

99,9

100,4

100,6

100,2

99,6

2012.

99,6

100,6

101,5

100,8

101,7

99,4

99,0

100,5

101,4

100,4

99,8

99,9

2013.

100,1

100,3

100,3

100,4

100,0

99,8

99,4

100,1

100,6

99,6

99,9

99,8

2014.

99,9

99,7

100,5

100,3

100,2

99,7

99,6

99,9

100,7

100,1

99,7

99,1

2015.

99,5

100,2

101,0

100,1

100,4

99,7

99,2

99,8

100,4

100,1

99,7

99,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnji indeksi (isti mjesec prethodne godine = 100)

Annual indices (same month of previous year = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

103,7

103,8

104,0

104,3

103,5

104,7

104,8

104,9

105,2

105,2

105,8

105,5

2001.

104,8

104,8

104,1

105,0

105,5

104,3

102,6

103,5

103,3

102,6

102,3

102,4

2002.

103,2

102,5

102,7

101,6

101,2

100,8

101,5

100,7

100,9

101,6

101,8

101,8

2003.

101,4

101,7

102,2

101,6

101,4

101,5

102,0

102,2

101,9

101,8

101,8

101,7

2004.

102,1

101,8

101,4

101,9

102,4

102,5

101,9

102,0

101,6

102,0

102,3

102,7

2005.

102,0

103,3

103,9

103,5

102,8

102,9

103,1

103,1

103,8

104,1

103,8

103,6

2006.

103,9

103,6

103,0

103,5

104,0

104,0

103,4

103,4

102,8

102,1

102,5

102,0

2007.

101,8

101,2

101,8

102,3

102,2

101,9

102,1

102,6

103,9

104,3

104,6

105,8

2008.

106,2

105,8

105,7

105,7

106,4

107,6

108,4

107,4

106,4

105,9

104,7

102,9

2009.

103,4

104,2

103,8

103,9

102,7

102,1

101,2

101,5

101,0

101,3

101,8

101,9

2010.

101,1

100,7

100,9

100,6

100,8

100,7

101,0

100,9

101,4

101,4

101,2

101,8

2011.

101,9

102,2

102,6

102,4

102,5

102,0

101,9

102,0

102,2

102,6

102,6

102,1

2012.

101,2

101,3

102,0

102,6

103,9

103,8

103,4

104,0

105,0

104,8

104,4

104,7

2013.

105,2

104,9

103,7

103,3

101,6

102,0

102,3

101,9

101,1

100,2

100,4

100,3

2014.

100,1

99,4

99,6

99,5

99,8

99,6

99,9

99,7

99,8

100,4

100,2

99,5

2015.

99,1

99,6

100,1

99,9

100,0

100,0

99,6

99,4

99,2

99,1

99,1

99,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvanaestomjesečni prosjek

Twelve-month average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,1

104,1

104,2

104,2

104,3

104,5

104,6

2001.

104,7

104,8

104,8

104,9

105,0

105,0

104,8

104,7

104,5

104,3

104,0

103,8

2002.

103,6

103,4

103,3

103,0

102,7

102,4

102,3

102,1

101,9

101,8

101,7

101,7

2003.

101,5

101,5

101,4

101,4

101,4

101,5

101,6

101,7

101,8

101,8

101,8

101,8

2004.

101,8

101,8

101,8

101,8

101,9

102,0

102,0

101,9

101,9

101,9

102,0

102,1

2005.

102,0

102,2

102,4

102,5

102,5

102,6

102,7

102,8

102,9

103,1

103,2

103,3

2006.

103,5

103,5

103,4

103,4

103,5

103,6

103,7

103,7

103,6

103,4

103,3

103,2

2007.

103,0

102,8