image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 16. OŽUJKA 2017./ 16 MARCH, 2017                                      BROJ/ NUMBER: 4.1.2/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

DISTRIBUTIVNA TRGOVINA I OSTALE USLUGE
u ČETVRTOM TROMJESEČJU 2016.

 

DISTRIBUTIVE TRADE AND OTHER SERVICES
FOURTH QUARTER OF 2016

 

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. ukupan, kalendarski prilagođen promet uslužnih djelatnosti veći je za 5,0% u odnosu na promet koji su ostvarile u istom tromjesečju 2015.

 

In the fourth quarter of 2016, the total working-day adjusted turnover from service activities was by 5.0% higher than the one realised in the same quarter of 2015.

 

 

 

Najveći porast prometa zabilježen je u ovim djelatnostima: N 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (za 35,6%), G 45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla (za 17,9%) i N 78 Djelatnosti zapošljavanja (za 17,1%).

 

The highest increase in turnover was recorded in the following activities: N 77 Rental and leasing activities (35.6%), G 45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles (17.9%) and N 78 Employment activities (17.1%).

 

 

 

Najveći pad prometa zabilježen je u ovim djelatnostima: H 50 Vodeni prijevoz (za 11,4%), J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (za 10,0%) i N 79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (za 3,6%).

 

The highest decrease in turnover was recorded in the following activities: H 50 Water transport (11.4%), J 59 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities (10.0%) and N 79 Travel agency, tour operator reservation service and related activities (3.6%).

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti ostvaren u četvrtom tromjesečju 2016. veći je za 1,7% u odnosu na treće tromjesečje 2016.

 

The total seasonally and working-day adjusted turnover from service activities realised in the fourth quarter of 2016 was by 1.7% higher, as compared to the third quarter of 2016.

 

 

 

Najveći porast prometa zabilježen je u ovim djelatnostima: N 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) (za 6,9%), J 60 Emitiranje programa (za 5,8%) i N 78 Djelatnosti zapošljavanja (za 5,1%).

 

The highest increase in turnover was recorded in the following activities: N 77 Rental and leasing activities (6.9%), J 60 Programming and broadcasting activities (5.8%) and N 78 Employment activities (5.1%).

 

 

 

Najveći pad prometa zabilježen je u ovim djelatnostima: J 63 Informacijske uslužne djelatnosti (za 14,7%), J 59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (za 13,1%) te H 50 Vodeni prijevoz (za 7,7%).

 

The highest decrease in turnover was recorded in the following activities: J 63 Information service activities (14.7%), J 59 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities (13.1%) and H 50 Water transport (7.7%).

 

 

 

 

 

 

 

1.   INDEKSI PROMETA PO PRETEŽNIM DJELATNOSTIMA POSLOVNIH SUBJEKATA

      TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES

Šifra djelatnosti NKD-a 2007.

NKD 2007. activity code

X. – XII. 2016./X. – XII. 2015.

Q4 2016/Q4 2015

X. – XII. 2016./VII. – IX. 2016.

Q4 2016/Q3 2016

X. – XII. 2016./Ø 2010.

Q4 2016/Ø 2010

I. – XII. 2016./I. – XII. 2015.

izvorni
indeksi

Gross
indices

kalendarski

prilagođeni
indeksi1)

Working-day

adjusted indices1)

izvorni
indeksi

Gross
 indices

sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi1)

Seasonally
and
working-day
adjusted indices
1)

izvorni
indeksi

Gross
indices

kalendarski

prilagođeni indeksi1)

Working-day

adjusted indices1)

sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi1)

Seasonally
and
working-day
adjusted indices
1)

izvorni
indeksi

Gross
indices

kalendarski

prilagođeni
indeksi1)

Working-day

adjusted indices1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno usluge (G – N)2)
Total services (G – N)2)

104,4

105,0

84,0

101,7

107,9

107,8

111,7

104,3

104,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

104,9

104,9

91,8

102,9

107,9

107,9

110,8

103,9

103,9

G 45

117,7

117,9

103,2

105,0

127,1

127,0

133,6

117,3

115,6

G 46

105,8

105,8

92,7

103,4

104,4

104,4

108,8

104,2

104,2

G 47

100,8

100,8

88,2

101,6

107,9

108,1

108,1

100,3

100,0

H

102,2

103,2

86,3

100,3

118,6

118,4

116,6

104,0

103,7

H 49

103,4

105,2

100,0

100,9

136,1

135,7

129,5

105,65

105,2

H 50

88,6

88,6

43,2

92,3

52,2

52,2

67,9

94,5

94,5

H 51

z

z

z

z

z

z

z

z

z

H 52

101,3

101,3

81,7

97,5

122,8

122,8

110,8

104,2

104,2

H 53

z

z

z

z

z

z

z

z

z

I

110,4

110,4

26,2

101,5

85,1

85,1

159,6

108,5

108,8

J

101,4

101,4

102,3

100,5

106,0

106,0

96,1

103,5

103,5

J 58

97,6

97,6

82,0

98,6

77,0

77,0

70,6

101,4

101,4

J 59

90,0

90,0

105,5

86,9

104,3

104,3

100,6

104,8

104,8

J 60

102,5

102,5

136,0

105,8

106,7

106,7

97,4

99,2

99,2

J 61

99,4

99,4

97,3

99,5

91,7

91,7

85,1

102,0

102,0

J 62

106,2

106,2

120,3

100,8

161,5

161,5

131,1

106,6

106,6

J 63

112,1

112,1

81,1

85,3

187,0

187,0

176,5

116,1

116,1

L3)

116,9

116,9

106,2

103,5

204,8

204,8

190,1

116,6

116,6

L 683)

116,9

116,9

106,2

103,5

204,8

204,8

190,1

116,6

116,6

M

105,7

105,7

117,8

101,4

124,0

124,0

107,0

105,7

105,7

M 69 + 702

110,8

110,8

104,8

103,2

128,8

128,8

123,5

107,6

107,6

M 71

106,2

106,2

120,8

102,5

125,1

125,1

105,2

104,1

104,1

M 73

99,0

99,0

139,7

97,5

115,4

115,4

90,0

105,0

105,0

M 74

100,1

100,1

93,5

97,6

124,0

124,0

114,3

109,2

109,2

N

102,8

102,8

59,7

101,0

87,9

87,9

108,6

104,6

104,6

N 773)

135,6

135,6

80,0

106,9

176,1

176,1

184,9

124,2

124,2

N 78

117,1

117,1

93,3

105,1

210,8

210,8

213,4

114,8

114,8

N 79

96,4

96,4

35,7

96,7

59,2

59,2

92,7

99,3

99,3

N 80

99,2

99,2

93,9

98,5

92,3

92,3

100,0

104,1

104,1

N 813)

108,5

109,8

99,1

103,0

124,8

124,6

117,5

105,1

106,5

N 812

106,6

106,6

85,6

101,5

101,7

101,7

100,8

106,1

105,9

N 82

109,5

111,4

130,3

104,5

204,2

203,7

191,0

105,9

105,4

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja, Prezentacija indeksa.

2)       Obuhvaćene su samo one uslužne djelatnosti koje su propisane Uredbom o kratkoročnim poslovnim statistikama. Vidi Popis obuhvaćenih djelatnosti na stranici 5.

3)       Vidi Metodološka objašnjenja, Izvještajna metoda.

 

1)       See Notes on methodology, Presentation of indices.

2)       Only service activities prescribed by the Regulation on short-term statistics are included. See List of included activities on page 5.

3)       See Notes on methodology, Reporting method.

 

 

 

2.   IZVORNI INDEKSI PROMETA USLUŽNIH DJELATNOSTI PO TROMJESEČJIMA 2015. I 2016.

      GROSS TURNOVER INDICES IN SERVICE ACTIVITIES, BY QUARTERS, 2015 AND 2016

Ø 2010. = 100

Šifra djelatnosti NKD-a 2007.

NKD 2007. activity code

2015.

2016.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno usluge (G – N)1)
Total services (G – N)1)

85,8

107,4

124,7

103,3

90,5

112,3

128,5

107,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

89,4

109,9

114,9

102,9

93,5

114,4

117,5

107,9

G 45

97,4

127,0

108,9

108,0

112,6

154,7

123,1

127,1

G 46

89,4

108,4

109,9

98,6

93,6

113,0

112,5

104,4

G 47

87,7

108,0

122,7

107,1

89,1

107,2

122,4

107,9

H

88,6

106,2

133,5

116,1

93,8

112,3

137,4

118,6

H 49

100,5

122,8

132,0

131,6

110,8

131,4

136,0

136,1

H 50

50,9

70,7

126,1

58,9

48,8

67,9

120,9

52,2

H 51

z

z

z

z

z

z

z

z

H 52

81,2

86,0

139,6

121,3

81,9

90,8

150,4

122,8

H 53

z

z

z

z

z

z

z

z

I

54,9

142,0

299,7

77,1

62,7

149,2

325,4

85,1

J

80,2

83,7

100,6

104,5

84,9

87,5

103,5

106,0

J 58

53,0

56,6

93,6

78,8

56,1

59,0

93,9

77,0

J 59

118,2

96,8

87,7

115,8

127,4

108,1

98,9

104,3

J 60

103,4

95,8

81,9

104,2

101,4

95,6

78,5

106,7

J 61

73,9

76,7

92,7

92,3

77,2

79,2

94,3

91,7

J 62

95,8

104,1

128,9

152,0

106,2

110,8

134,2

161,5

J 63

129,5

138,0

188,0

166,7

142,7

162,3

230,6

187,0

L2)

138,0

133,6

166,8

175,2

157,2

160,5

192,9

204,8

L 682)

138,0

133,6

166,8

175,2

157,2

160,5

192,9

204,8

M

84,5

92,2

105,3

117,3

92,8

100,1

105,2

124,0

M 69 + 702

105,6

104,9

118,8

116,3

116,5

111,2

122,9

128,8

M 71

79,5

89,6

110,9

117,8

85,7

99,7

103,5

125,1

M 73

67,2

83,5

77,7

116,6

75,5

88,7

82,6

115,4

M 74

92,6

88,6

122,3

123,9

106,0

103,8

132,7

124,0

N

74,3

112,6

142,2

85,6

82,5

115,7

147,3

87,9

N 772)

79,6

133,7

194,1

129,9

108,0

163,3

220,1

176,1

N 78

150,8

173,6

196,6

180,0

175,3

192,8

226,1

210,8

N 79

47,6

107,6

163,7

61,4

46,7

106,1

165,6

59,2

N 80

97,3

105,2

94,6

93,0

102,6

113,1

98,2

92,3

N 812)

85,4

104,7

118,3

115,1

82,0

112,3

125,9

124,8

N 812

68,3

96,9

112,3

95,4

71,0

104,0

118,9

101,7

N 82

168,3

173,5

146,3

186,5

172,0

181,6

156,7

204,2

 

 

1)       Obuhvaćene su samo one uslužne djelatnosti koje su propisane Uredbom o kratkoročnim poslovnim statistikama. Vidi Popis obuhvaćenih djelatnosti na stranici 5.

2)       Vidi Metodološka objašnjenja, Izvještajna metoda.

 

1)       Only service activities prescribed by the Regulation on short-term statistics are included. See List of included activities on page 5.

2)       See Notes on methodology, Reporting method.

 

 

 

3.   KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA USLUŽNIH DJELATNOSTI PO TROMJESEČJIMA 2015. I 2016.1)

      WDA TURNOVER INDICES IN SERVICE ACTIVITIES, BY QUARTERS, 2015 AND 20161)

Ø 2010. = 100

Šifra djelatnosti NKD-a 2007.

NKD 2007. activity code

2015.

2016.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

I. – III.

IV. – VI.

VII. – IX.

X. – XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno usluge (G – N)2)
Total services (G – N)2)

86,3

107,9

124,3

102,7

90,3

111,3

128,6

107,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

89,4

109,9

114,9

102,9

93,5

114,4

117,5

107,9

G 45

97,9

128,5

108,8

107,8

111,3

150,7

123,2

127,0

G 46

89,4

108,4

109,9

98,6

93,6

113,0

112,5

104,4

G 47

87,8

108,5

122,8

107,2

87,9

107,6

122,5

108,1

H

89,4

107,3

132,5

114,8

94,3

110,2

137,8

118,4

H 49

102,0

125,1

130,4

129,0

112,6

127,0

136,7

135,7

H 50

50,9

70,7

126,1

58,9

48,8

67,9

120,9

52,2

H 51

z

z

z

z

z

z

z

z

H 52

81,2

86,0

139,6

121,3

81,9

90,8

150,4

122,8

H 53

z

z

z

z

z

z

z

z

I

55,2

141,3

299,7

77,1

61,8

151,4

325,4

85,1

J

80,2

83,7

100,6

104,5

84,9

87,5

103,5

106,0

J 58

53,0

56,6

93,6

78,8

56,1

59,0

93,9

77,0

J 59

118,2

96,8

87,7

115,8

127,4

108,1

98,9

104,3

J 60

103,4

95,8

81,9

104,2

101,4

95,6

78,5

106,7

J 61

73,4

77,2

92,7

92,3

76,2

80,3

94,3

91,7

J 62

95,8

104,1

128,9

152,0

106,2

110,8

134,2

161,5

J 63

129,5

138,0

188,0

166,7

142,7

162,3

230,6

187,0

L3)

138,0

133,6

166,8

175,2

157,2

160,5

192,9

204,8

L 683)

138,0

133,6

166,8

175,2

157,2

160,5

192,9

204,8

M

84,5

92,2

105,3

117,3

92,8

100,1

105,2

124,0

M 69 + 702

105,6

104,9

118,8

116,3

116,5

111,2

122,9

128,8

M 71

79,5

89,6

110,9

117,8

85,7

99,7

103,5

125,1

M 73

67,2

83,5

77,7

116,6

75,5

88,7

82,6

115,4

M 74

92,6

88,6

122,3

123,9

106,0

103,8

132,7

124,0

N

74,3

112,6

142,2

85,6

82,5

115,7

147,3

87,9

N 773)

79,6

133,7

194,1

129,9

108,0

163,3

220,1

176,1

N 78

150,8

173,6

196,6

180,0

175,3

192,8

226,1

210,8

N 79

47,6

107,6

163,7

61,4

46,7

106,1

165,6

59,2

N 80

97,3

105,2

94,6

93,0

102,6

113,1

98,2

92,3

N 813)

84,7

106,1

117,4

113,6

88,5

109,7

126,3

124,6

N 812

67,8

97,5

112,3

95,4

72,3

102,1

118,9

101,7

N 82

170,7

176,7

144,5

182,9

174,6

175,7

157,5

203,7

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja, Prezentacija indeksa.

2)       Obuhvaćene su samo one uslužne djelatnosti koje su propisane Uredbom o kratkoročnim poslovnim statistikama. Vidi Popis obuhvaćenih djelatnosti na stranici 5.

3)       Vidi Metodološka objašnjenja, Izvještajna metoda.

 

1)       See Notes on methodology, Presentation of indices.

2)       Only service activities prescribed by the Regulation on short-term statistics are included. See List of included activities on page 5.

3)       See Notes on methodology, Reporting method.

 

 

 

 

POPIS DJELATNOSTI USLUŽNOG SEKTORA PREMA UREDBI O KRATKOROČNIM POSLOVNIM STATISTIKAMA

LIST OF SERVICE SECTOR ACTIVITIES, ACCORDING TO REGULATION ON SHORT-TERM STATISTICS

Šifra djelatnosti

Activity code

Djelatnosti NKD-a 2007.

NKD 2007. activities

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

 

G 45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

 

G 46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

G 47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

 

 

H 49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Land transport and transport via pipelines

 

 

H 50

Vodeni prijevoz

Water transport

 

 

H 51

Zračni prijevoz

Air transport

 

 

H 52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Warehousing and support activities for transportation

 

 

H 53

Poštanske i kurirske djelatnosti

Postal and courier activities

 

 

I 55 + 56

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

 

 

J

Informacije i komunikacije

Information and communication

 

 

J 58

Izdavačke djelatnosti

Publishing activities

 

 

J 59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

 

J 60

Emitiranje programa

Programming and broadcasting activities

 

 

J 61

Telekomunikacije

Telecommunications

 

 

J 62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Computer programming, consultancy and related activities

 

 

J 63

Informacijske uslužne djelatnosti

Information service activities

 

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Expert, scientific and technical activities

 

 

M 69 + 702

Pravne i računovodstvene djelatnosti te savjetovanje u vezi s upravljanjem

Legal and accounting activities and management consultancy activities

 

 

M 71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

 

M 73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Advertising and market research

 

 

M 74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Other professional, scientific and technical activities

 

 

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and auxiliary services activities

 

 

N 78

Djelatnosti zapošljavanja

Employment activities

 

 

N 79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Travel agency, tour operator reservation service and related activities

 

 

N 80

Zaštitne i istražne djelatnosti

Security and investigation activities

 

 

N 812

Djelatnosti čišćenja

Cleaning activities

 

 

N 82

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Data source and methods of data collection

 

 

 

Podaci iz ovog priopćenja rezultat su redovitog istraživanja Tromjesečni izvještaj trgovine i ostalih usluga (obrazac USL-1), osim podataka za djelatnost trgovine na malo (odjeljak G 47), koji su dobiveni Mjesečnim izvještajem trgovine na malo (obrazac TRG-1).

 

The data in this first release are based on the Quarterly Report on Trade and Other Services (USL-1 form), except the data on retail trade activities (division G 47), which are calculated on the basis of the Monthly Report on Retail Trade (TRG-1 form).

 

 

 

Metodologija za tromjesečno istraživanje USL-1 temelji se na Uredbi o kratkoročnim statistikama EU-a br. 1165/98. (Dodatak D) te njezinim izmjenama i dopunama. Potpuno je usklađena s konceptima i definicijama iz te uredbe.

 

The methodology for the USL-1 quarterly survey is based on the EU Council Regulation No. 1165/98 (Annex D) on short-term statistics and its amendments. It is fully in line with the regulation’s concepts and definitions.

 

 

 

Osnovna je svrha istraživanja mjerenje dinamike kretanja prometa u uslužnim djelatnostima.

 

The survey is mainly aimed at measuring turnover changes in service activities.

 

 

 

Riječ je o istraživanju koje se provodi od prvog tromjesečja 2011. Tim istraživanjem zamijenjena su dotadašnja istraživanja koja su obuhvaćala samo dio uslužnih djelatnosti, a to su: Tromjesečni izvještaj distributivne trgovine (TRG-2), Tromjesečni izvještaj ugostiteljstva za pravne osobe (UG-11) i Tromjesečni izvještaj ugostiteljstva za obrtnike (UG-11/OBRT). Od 2011. do 2013. podaci su prikupljani izvještajnom metodom na obrascu USL-1. Serije podataka po tromjesečjima od 2000. do 2010. dobivene su iz administrativnih izvora korištenjem datoteka prijava poreza na dodanu vrijednost Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske, osim za djelatnosti distributivne trgovine i ugostiteljstva koje su dobivene iz prethodno provedenih gore spomenutih statističkih istraživanja (TRG-2, UG-11 i UG-11/OBRT). Preračuni vremenskih serija sa stare klasifikacije NKD 2002. na novu klasifikaciju NKD 2007. izvedeni su na mikrorazini za pravne osobe (povezivanjem sa Statističkim poslovnim registrom i preuzimanjem nove šifre djelatnosti za svaki poslovni subjekt) odnosno na makrorazini (putem korelacijskih tablica veza između stare i nove klasifikacije) za obrtnike.

 

This survey has been carried out since the first quarter of 2011 and substitutes the following former surveys, which covered only a part of the service activities: the Quarterly Report on Distributive Trade (TRG-2 form), the Quarterly Report on Hotel and Restaurant Activities for Legal Entities (UG-11 form) and the Quarterly Report on Hotel and Restaurant Activities for Tradesmen (UG-11/OBRT form). In the period from 2011 to 2013, data were collected by the reporting method using the USL-1 form. The quarterly data series from 2000 to 2010 were obtained from administrative sources and by using databases of value added tax reports kept by the Tax Administration of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia, with the exception of the distributive trade and hotel and restaurant activities, for which the data were obtained from the formerly conducted statistical surveys mentioned above (TRG-2, UG-11 and UG-11/OBRT forms). The backcasting of the time series from the NKD 2002. (former version) to the NKD 2007. (current version) have been done at the micro level for legal entities (by linking with the Statistical Business Register and by taking over a new code for every single business entity) and at the macro level (by using correlation tables that link the former and the latter version of the classification) for tradesmen.

 

 

 

Od prvog tromjesečja 2014. podaci se prikupljaju kombiniranom metodom:

 

Since the first quarter of 2014, the data have been collected by combining the following two methods:

 

 

 

-

izvještajnom metodom (na obrascu USL-1) za velike i srednje velike jedinice iz svih djelatnosti te za uzorkom izabrane male jedinice iz djelatnosti ugostiteljstva

 

-

The reporting method (on the USL-1 form) for large and medium-sized units engaged in any activity and for sampled small units engaged in accommodation and food service activities;

-

za male jedinice iz ostalih uslužnih djelatnosti upotrebljava se administrativni izvor podataka (datoteke prijava poreza na dodanu vrijednost Porezne uprave).

 

-

An administrative data source for small units engaged in other service activities (value added tax registration data from the Tax Administration Office).

 

 

 

 

 

 

Izvještajna metoda

 

Reporting method

 

 

 

Izvještajnom metodom prikupljaju se podaci za sve velike i srednje velike jedinice iz svih uslužnih djelatnosti (tzv. cut off način izbora jedinica). Male jedinice iz djelatnosti ugostiteljstva izabrane su metodom slučajnog uzorka.

 

The data for all large and medium-sized units engaged in all service activities are collected by applying the reporting method (the so-called “cut-off” type of selecting units). Small units engaged in accommodation and food service activities have been selected by the random sample method.

 

 

 

Pretežna djelatnost određena je za svaki poslovni subjekt u skladu s NKD-om 2007. (NN, br. 58/07. i 123/08.). Istraživanjem su obuhvaćene uslužne djelatnosti navedene u Popisu na stranici 5.

 

The main activity is defined for each business entity according to the NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 123/08). Activities covered by the survey are listed in the List on page 5.

 

 

 

Od prvog tromjesečja 2016. objavljuju se i tri nove uslužne djelatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom: L 68 Poslovanje nekretninama, N 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i N 81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika.

 

From the first quarter of 2016, three new services activities have been published that are not covered by Regulation: L 68 Real estate activities, N 77 Rental and leasing activities and N 81 Services to buildings and landscape activities.

 

 

 

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih.

 

The criterion for defining the size of a business entity is the number of persons employed.

 

 

 

 

Zaposleni

Veličina

 

 

 

Persons employed

       Size

 

000 – 004

1

 

 

 

 

000 – 004

1

 

 

005 – 009

2

 

 

 

005 – 009

2

 

 

010 – 019

3

 

 

 

010 – 019

3

 

 

020 – 049

4

 

 

 

020 – 049

4

 

 

050 – 099

5

 

 

 

050 – 099

5

 

 

100 – 249

6

 

 

 

100 – 249

6

 

 

250 i više

7

 

 

 

250 and more

7

 

 

 

 

U četvrtom tromjesečju 2016. stopa odgovora iznosi 94,9%. Stopa prihvatljivosti iznosi 62,9% od ukupnog uzorka (neke jedinice nisu uzete u obzir jer ne obavljaju uslužnu djelatnost, prestale su s obavljanjem djelatnosti i slično). Stopa neodaziva (jedinice o kojima nije dobivena nikakva informacija) iznosi 5,1%.

 

In the fourth quarter of 2016, the response rate was 94.9%. The acceptability rate was 62.9% of the total sample (some units were not taken into account because they were not engaged in service activities or ceased to run business in service activities, etc.). The non-response rate (units for which no information was provided whatsoever) was 5.1%.

 

 

 

Svi podaci dobiveni uzorkom pokazuju određeni stupanj nepouzdanosti jer na njih utječe uzoračka pogreška. Uzoračka pogreška jest bilo koji tip pogreške koji nastaje zbog razlika između uzorka i promatrane populacije, tj. zato što se ispituje samo dio populacije.

 

All sample-based data show a certain degree of unreliability since they are affected by sampling errors. Sampling errors include all types of errors that occur because of the difference between the sample and the observed population, that is, because only a part of the population is observed.

 

 

 

Standardna pogreška za djelatnost ugostiteljstva iznosi 0,56. Koeficijent varijacije jest 0,005%; donja granica 95% intervala pouzdanosti iznosi 109,3, a gornja granica 95% intervala pouzdanosti jest 111,5.

 

The standard error for accommodation and food service activities was 0.56. The coefficient of variation was 0.005%; the lower 95% confidence interval limit was 109.3 and the higher 95% confidence interval limit was 111.5.

 

 

 

Osim uzoračke pogreške, na rezultate utječe i neuzoračka pogreška. Neuzoračka pogreška jest bilo koji tip odstupanja od stvarnih veličina koji nije uzrokovan uzorkom, kao što su pogreške okvira te dizajna i provedbe istraživanja.

 

In addition, the results are also affected by non-sampling errors. Non-sample errors include all types of deviations from actual values that are not caused by the sample, e.g. errors in the framework, design or conduct of a survey.

 

 

 

 

 

 

Administrativni izvor podataka

 

Administrative data sources

 

 

 

Izvor podataka za male jedinice iz svih uslužnih djelatnosti osim ugostiteljstva jesu datoteke prijava poreza na dodanu vrijednost Porezne uprave.

 

The data source for small units from all service activities except accommodation and food service activities are the value added tax data files of the Tax Administration Office.

 

 

 

Indeksi prometa izračunani iz datoteka poreza na dodanu vrijednost dobiveni su iz podataka o ukupnim (oporezivim i neoporezivim) isporukama. Isporuke u datotekama poreza na dodanu vrijednost ne moraju uvijek odgovarati definiciji prometa koja se primjenjuje u statističkim istraživanjima, što utječe na usporedivost podataka.

 

The turnover indices calculated from the value added tax databases have been obtained from the data on the total deliveries (both taxable and non-taxable ones). Deliveries recorded in the value added tax databases may differ from the definition of turnover applied in statistical surveys, which affects the comparability of data.

 

 

 

 

 

 

Prezentacija indeksa

 

Index presentation

 

 

 

Prezentacija i interpretacija indeksa u ovom Priopćenju potpuno je usklađena sa zahtjevima Eurostata za prikazivanje kratkoročnih poslovnih pokazatelja te s Uredbom EU-a o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98.

 

The presentation and interpretation of indices in the first release have been entirely harmonised with those prescribed by the EU Regulation No. 1165/98 on short-term statistics.

 

 

 

 

 

 

Metoda sezonske i kalendarske prilagodbe

 

Seasonal and working-day adjustment method

 

 

 

Za proces sezonske prilagodbe (identifikaciju i procjenu sezonskih i kalendarskih učinaka) primijenjen je programski paket JDemetra+. Budući da su u JDemetri+ dostupne dvije opcije: TRAMO-SEATS (primjenjuje metodu Seats za procjenu sezonskih učinaka) i X13 (primjenjuje metodu X11 za procjenu sezonskih učinaka), u ovom Priopćenju sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA. U sezonskoj prilagodbi vremenskih serija indeksa isključen je utjecaj slučajne sastavnice.

 

In the process of seasonal adjustment (identification and evaluation of seasonal and calendar effects) the software package JDemetra+ was used. Considering that there are two available options in the JDemetra+, TRAMO-SEATS (using Seats method for estimating seasonal effects) and X13 (using the X11 method for estimating seasonal effects), seasonal and working-day adjustment has been done by using the X13 ARIMA method in this First Release. The effect of a random component in the seasonal adjustment process of the time series of indices has been excluded.

 

 

 

Zbog svojstava primijenjene metode prilagodbe dodavanjem novih tromjesečnih podataka u seriji može doći do promjene sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa za prethodna razdoblja. Za procjenu kalendarske komponente, odnosno učinka radnih dana i blagdana koristi se službeni popis blagdana i neradnih dana u RH.

 

Due to the character of the implemented adjustment method, the adding of new quarterly observations for each quarter may cause changes in the seasonally and working-day adjusted indices for previous periods. An official list of holidays and non-working days in the Republic of Croatia is used to assess the working-day component, that is, to assess the effect of working days and holidays.

 

 

 

Napomena o terminologiji primijenjenoj u ovom Priopćenju

 

Note concerning the terminology used in this first release

 

 

 

Pojam ''kalendarsko prilagođavanje'' na hrvatskom jeziku nije usklađen s prijevodom pojma working-day adjustment na engleskome, koji znači ''prilagodba za broj radnih dana'', kako bi se izbjeglo da hrvatski korisnici pogrešno protumače taj termin.

 

In Croatian language, the term “kalendarsko prilagođavanje” (calendar adjustment) is not the literal translation of the term “working-day adjustment” in English, which means “adjustment for the number of working days”. It is used in order to prevent misunderstandings by national users.

 

 

 

Pod pojmom "prilagodba za broj radnih dana" u kratkoročnim poslovnim statistikama podrazumijeva se kalendarska prilagodba, ali zbog specifičnih terminoloških zahtjeva Eurostata u kratkoročnim poslovnim statistikama upotrebljava se spomenuti termin.

 

The term “working-day adjustment” in short-term business statistics actually refers to calendar adjustment, but due to specific Eurostat's requirements for short-term statistics, the term “working-day adjustment” is used instead.

 

 

 

 

 

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

 

Seasonally and working-day adjusted indices

 

 

 

Pod pojmom "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane, u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog tromjesečja prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenu obliku indeksa prometa od uslužnih djelatnosti ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term "seasonally and working-day adjusted indices” is used to indicate that gross indices are adjusted for both seasonal and working-day effects. In line with Eurostat’s requirements for short-term business indicators, the data that are compared to those of the previous quarter are presented in a seasonally and working-day adjusted form of service activities turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

 

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi

 

Working-day adjusted indices

 

 

 

Pod pojmom "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog tromjesečja prethodne godine (tj. godišnja usporedba) prikazuju se u kalendarski prilagođenom obliku indeksa prometa od uslužnih djelatnosti ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term working-day adjusted indices is used to indicate that gross indices are adjusted only for working-day effects in line with Eurostat’s requirements for short-term business indicators, while data compared to those of the same quarter of a previous year (that is, annual comparison) are presented in a working-day adjusted form of service activities turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

 

 

 

Izvorni indeksi

 

Gross indices

 

 

 

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s prethodno objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju i u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa na isti način kao i prije, ali se posebno ne komentiraju.

 

In order to sustain the consistency and continuity with the previously released data, indices continue to be presented as gross, unadjusted indices in the same way as before, but they are not commented in particular.

 

 

 

Svi indeksi iskazani su u nominalnom izrazu, tj. iz njih nije isključen utjecaj promjene cijena.

 

All indices are presented as gross, non-deflated indices.

 

 

 

Dio podataka iz ovog Priopćenja, a to su tromjesečni indeksi na bazi 2010. u originalnom (neprilagođenom), sezonski i kalendarski prilagođenom obliku, redovito se tromjesečno dostavljaju Eurostatu i dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama: http//ec.europa.eu/eurostat, s pokazateljima država članica EU-a s kojima su usporedivi.

 

A part of the data in this release, particularly relating to quarterly indices on the 2010 base in gross (non-adjusted), seasonally and working-day adjusted forms, are regularly submitted to Eurostat and are available on Eurostat’s web site: http//ec.europa.eu/eurostat, together with the indicators of EU Member States they are comparable to.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom tromjesečja bez obzira na to jesu li naplaćene ili nisu. Iz prometa je isključen porez na dodanu vrijednost.

 

Turnover is the value of all goods sold and services provided on the market during a quarter, irrespective of whether paid for or not. Value added tax is excluded.

 

 

 

Poslovni subjekti iskazuju ukupan promet koji ostvare i od glavne i od sporednih djelatnosti koje obavljaju.

 

Business entities report their total turnover from their main activity as well as from their secondary activities.

 

 

 

Koeficijent varijacije jest relativna mjera disperzije izražena u postotku. Veći koeficijent varijacije pokazuje veću raspršenost.

 

Coefficient of variation is the relative dispersion measure expressed as a percentage. A larger variation coefficient indicates a larger dispersion.

 

 

 

Standardna pogreška jest prosječno kvadratno odstupanje vrijednosti numeričkog obilježja od aritmetičke sredine. To je apsolutna mjera disperzije.

 

Standard error is the average square deviation of a numerical characteristics value from the arithmetic mean. It is the absolute measure of dispersion.

 

 

 

Interval pouzdanosti iznosi 95%.

 

Confidence interval is 95%.

 

 

 

 

 

 

Napomena korisnicima podataka

 

Note to users

 

 

 

Državni zavod za statistiku promijenio je paket i metodu sezonske prilagodbe vremenskih serija indeksa prometa uslužnih djelatnosti. Dosad se primjenjivala metoda TRAMO-SEATS u programskom paketu Demetra. Od prvog tromjesečja  2016. primjenjuje se nova metoda, X13 ARIMA u novome programskom paketu JDemetra+. Zbog svega navedenoga nastala je promjena u već objavljenima sezonski i kalendarski prilagođenim vrijednostima i pripadajućim stopama promjena na cijelim vremenskim serijama.

 

The Croatian Bureau of Statistics has changed the package and the method of seasonal adjustment of the time series of turnover indices of service activities. Until now, the TRAMO-SEATS method was used in the Demetra package. Since the first quarter 2016, the new X13 ARIMA method has been applied in the new JDemetra+ programme package. Due to this, there was a change in the already published seasonal and working-day adjusted values and corresponding change rates on whole time series.

 

 

 

Dodatne informacije potražite u priopćenju za javnost u povodu uvođenja novog načina sezonske prilagodbe vremenskih serija Državnog zavoda za statistiku koje je objavljeno na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Additional information can be found in the press release of the Croatian Bureau of Statistics concerning the introduction of a new method of seasonal adjustment of time series, which was published on the web pages of the Croatian Bureau of Statistics at www.dzs.hr.

 

 

 

Vremenske serije prometa od uslužnih djelatnosti od 2011. objavljene su u Excel-formatu na internetskim stranicama DZS-a na poveznici "Statistika u nizu" pod naslovom Distributivna trgovina i ostale usluge.

 

The time series of service activities turnover starting with the year 2011 are published in an excel format on the web site of the Croatian Bureau of Statistics under Statistics in Line; Distributive Trade and Other Services.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

EU

European Union

EU

Europska unija

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

NKD 2002.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2002.

 

NKD 2002.

National Classification of Activities, 2002 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Q1

1st quarter

RH

Republika Hrvatska

 

Q2

2nd quarter

 

 

 

Q3

3rd quarter

 

 

 

Q4

4th quarter

 

 

 

z

data are not published for confidentiality reasons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/02-01-03_03_2016_files/image006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Anka Javor, Josipa Kalčić Ivanić i Sanda Colić

Prepared by: Anka Javor, Josipa Kalčić Ivanić and Sanda Colić

 

Sezonska i kalendarska prilagodba – priredio: Mladen Krulik

Seasonal and working-day adjustment – prepared by: Mladen Krulik

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212