Crno-linija

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 28. TRAVNJA 2016. / 28 APRIL, 2016                                      BROJ/ NUMBER: 4.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRODAJNI KAPACITETI U TRGOVINI NA MALO U 2014.

 

SALES CAPACITIES IN RETAIL TRADE IN 2014

 

 

 

U 2014. u Hrvatskoj bila je 31,1 tisuća prodavaonica s ukupnom prodajnom površinom od 4,5 milijuna m2.

 

In 2014, the Croatian retail trade had 31.1 thousand stores at its disposal with the total sales area of 4.5 million m2.

 

 

 

Na poslovima maloprodaje u prodavaonicama radile su 125,3 tisuće prodajnog osoblja. Ukupno je ostvarena 121 milijarda kuna prometa.

 

There were 125.3 thousand sales staff engaged in the retail trade jobs. The total turnover generated in stores amounted to 121 billion kuna.

 

 

 

Najveći udio u ukupnom broju prodavaonica (22,8 tisuća prodavaonica, odnosno 73,1% od ukupnog broja) i ukupnoj prodajnoj površini (3,6 milijuna m2, odnosno 81,5% ukupne površine) pripada poslovnim subjektima koji su registrirani u djelatnosti trgovine na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.) i kojima je maloprodaja pretežna djelatnost.

 

The major share in the total number of stores (22.8 thousand stores, or 73.1% of the total number) as well as in the total sales area (3.6 million m2, or 81.5% of the total area) belonged to business entities registered in the retail trade activities (division 47 of the NKD 2007.) and engaged in the retail trade as their main activity.

 

 

 

Prosječna je veličina prodavaonice 143,5 m2. U svakoj prodavaonici u prosjeku rade 4 osobe i na godinu se u prosjeku ostvaruje 4,0 milijuna kuna prometa.

 

The average size of stores was 143.5 m2. There were 4 persons on average employed in each store and the average annual turnover generated in them amounted to 4.0 million kuna.

 

 

 

Prosječan promet prodavaonice koji se ostvaruje po jednom radniku iznosi 965,4 tisuće kuna. Prosječan prodajni prostor po jednom radniku iznosi 35,6 m2. Po 1 m2 prodajne površine ostvaruje se u prosjeku 27,1 tisuća kuna prometa na godinu.

 

The average turnover generated per person in employment amounted to 965.4 thousand kuna. The average sales area per person in employment was 35.6 m2. The average annual turnover of 27.1 thousand kuna was generated per one m2 of the sales area.

 

 

 

U Hrvatskoj je na tisuću stanovnika u prosjeku 7 prodavaonica, odnosno na 136 stanovnika je 1 prodavaonica.

 

In the Republic of Croatia, there were 7 stores per thousand inhabitants or, vice versa, there were 136 inhabitants per store.

 

 

 

Prosječni prodajni prostor prodavaonice po jednom stanovniku iznosi 1 m2.

 

On average, there was 1 m2 of the sales area of the stores per one inhabitant of the Republic of Croatia.

 

 

 

Najveći broj prodavaonica i prodajne površine nalazi se u županijama s najviše stanovnika. U pet najbrojnijih županija (Grad Zagreb, Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska, Zagrebačka i Primorsko-goranska županija) živi polovica stanovništva Hrvatske i u njima je smještena gotovo polovica prodajnih kapaciteta (49% prodavaonica i 55% prodajne površine prodavaonica).

 

The largest number of stores and of sales area can be found in the most populated counties. One half of all inhabitants of the Republic of Croatia lived in the five most populated counties (the City of Zagreb, the County of Split-Dalmatia, the County of Osijek-Baranja, the County of Zagreb and the County of Primorje-Gorski kotar) and, consequently, almost a half of sales capacities (49% of stores and 55% of sales area of stores) were also situated in them.

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete preuzeti tablice u Excelu.

 

 

Excel tables can be downloaded here.

 

 

 

 

 

K-1.   MALOPRODAJNA MREŽA PRODAVAONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA U 2014.

         RETAIL NETWORK OF STORES IN REPUBLIC OF CROATIA, BY COUNTIES, 2014.

 

 

županija

County of

 

01

Zagrebačka
Zagreb

06

Koprivničko-križevačka
Koprivnica-Križevci

11

Požeško-slavonska
Požega-Slavonia

16

Vukovarsko-srijemska
Vukovar-Sirmium

02

Krapinsko-zagorska

Krapina-Zagorje

07

Bjelovarsko-bilogorska
Bjelovar-Bilogora

12

Brodsko-posavska
Slavonski Brod-Posavina

17

Splitsko-dalmatinska
Split-Dalmatia

03

Sisačko-moslavačka

Sisak-Moslavina

08

Primorsko-goranska
Primorje-Gorski kotar

13

Zadarska
Zadar

18

Istarska
Istria

04

Karlovačka
Karlovac

09

Ličko-senjska  

Lika-Senj

14

Osječko-baranjska
Osijek-Baranja

19

Dubrovačko-neretvanska
Dubrovnik-Neretva

05

Varaždinska
Varaždin

10

Virovitičko-podravska
Virovitica-Podravina

15

Šibensko-kninska
Šibenik-Knin

20

Međimurska

Međimurje

 

 

 

 

 

 

21

Grad Zagreb

City of Zagreb

 

 

 

1.   STANOVNIŠTVO, PRODAVAONICE, PRODAJNA POVRŠINA PRODAVAONICA, ZAPOSLENI I PROMET OD TRGOVINE NA MALO
      U REPUBLICI HRVATSKOJ, PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I PO ŽUPANIJAMA U 2014.

      POPULATION, STORES, SALES AREA OF STORES, PERSONS EMPLOYED AND RETAIL TRADE TURNOVER IN REPUBLIC OF CROATIA,
      AT NUTS 2 LEVEL AND BY COUNTIES, 2014

NKPJS 2012. 2. razina i županije

Stanovništvo
Population

Prodavaonice
Stores

Prodajna
površina,
m2
Sales area,
m2

Zaposleni u
 trgovini
na malo
Persons
employed
in retail trade

Promet od
trgovine na malo,
s PDV-om, tis. kn

Retail trade turnover
including VAT,
thousand kuna

NUTS 2 level and counties

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

4 238 389

-

-

144 667

128 966 540

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Maloprodaja u prodavaonicama

-

31 126

4 465 913

125 287

120 955 983

   Retail trade in stores

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

2 833 731

17 970

2 755 897

75 139

71 319 926

Continental Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

798 424

5 405

995 790

27 681

26 911 676

City of Zagreb

Zagrebačka županija

318 453

1 520

267 664

7 261

7 964 492

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

129 967

807

87 225

2 921

2 684 240

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

163 975

1 001

137 273

3 985

3 476 969

County of Sisak-Moslavina

Karlovačka županija

124 127

740

100 906

2 996

3 147 994

County of Karlovac

Varaždinska županija

173 454

1 089

168 636

4 242

4 239 899

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

113 688

805

95 581

2 744

2 291 398

County of Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska županija

115 536

844

90 271

2 759

2 414 720

County of Bjelovar-Bilogora

Virovitičko-podravska županija

82 162

570

80 211

1 920

1 716 848

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

74 991

493

58 703

1 744

1 451 319

County of Požega-Slavonija

Brodsko-posavska županija

154 082

1 000

133 296

3 292

3 016 509

County of Slavonski Brod-Posavina

Osječko-baranjska županija

298 272

1 756

291 274

6 839

6 434 324

County of Osijek-Baranja

Vukovarsko-srijemska županija

173 441

1 083

134 498

3 837

3 136 307

County of Vukovar-Sirmium

Međimurska županija

113 159

857

114 569

2 918

2 433 231

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

1 404 658

13 156

1 710 016

50 148

49 636 057

Adriatic Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

293 811

2 680

391 376

10 683

10 520 788

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

48 670

402

44 895

1 349

1 830 399

County of Lika-Senj

Zadarska županija

171 462

1 689

230 803

6 432

6 680 827

County of Zadar

Šibensko-kninska županija

105 532

1 084

134 252

3 981

3 848 535

County of Šibenik-Knin

Splitsko-dalmatinska županija

454 627

3 747

512 428

16 016

14 804 753

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

208 201

2 413

280 367

7 568

8 039 523

County of Istria

Dubrovačko-neretvanska županija

122 355

1 141

115 895

4 119

3 911 232

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

2.   STRUKTURA STANOVNIŠTVA I PRODAJNIH KAPACITETA PRODAVAONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ, PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA
      I PO ŽUPANIJAMA U 2014.

      STRUCTURE OF POPULATION AND SALES CAPACITIES OF STORES IN REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2 LEVEL AND BY COUNTIES, 2014

%

NKPJS 2012. 2. razina i županije

Stanovništvo
Population

Prodavaonice
Stores

Prodajna
površina,
m2
Sales area,
m2

Zaposleni u
 trgovini
na malo
Persons
employed
in retail trade

Promet od trgovine
na malo u prodavaonicama,
s PDV-om,
tis. kn

Retail trade turnover
in stores,
including VAT,
thousand kuna

NUTS 2 level and counties

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska

66,9

57,7

61,7

60,0

59,0

Continental Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

18,8

17,4

22,3

22,1

22,2

City of Zagreb

Zagrebačka županija

7,5

4,9

6,0

5,8

6,6

County of Zagreb

Krapinsko-zagorska županija

3,1

2,6

2,0

2,3

2,2

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

3,9

3,2

3,1

3,2

2,9

County of Sisak-Moslavina

Karlovačka županija

2,9

2,4

2,3

2,4

2,6

County of Karlovac

Varaždinska županija

4,1

3,5

3,8

3,4

3,5

County of Varaždin

Koprivničko-križevačka županija

2,7

2,6

2,1

2,2

1,9

County of Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska županija

2,7

2,7

2,0

2,2

2,0

County of Bjelovar-Bilogora

Virovitičko-podravska županija

1,9

1,8

1,8

1,5

1,4

County of Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska županija

1,8

1,6

1,3

1,4

1,2

County of Požega-Slavonija

Brodsko-posavska županija

3,6

3,2

3,0

2,6

2,5

County of Slavonski Brod-Posavina

Osječko-baranjska županija

7,0

5,6

6,5

5,5

5,3

County of Osijek-Baranja

Vukovarsko-srijemska županija

4,1

3,5

3,0

3,1

2,6

County of Vukovar-Sirmium

Međimurska županija

2,7

2,8

2,6

2,3

2,0

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

33,1

42,3

38,3

40,0

41,0

Adriatic Croatia

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

6,9

8,6

8,8

8,5

8,7

County of Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska županija

1,1

1,3

1,0

1,1

1,5

County of Lika-Senj

Zadarska županija

4,0

5,4

5,2

5,1

5,5

County of Zadar

Šibensko-kninska županija

2,5

3,5

3,0

3,2

3,2

County of Šibenik-Knin

Splitsko-dalmatinska županija

10,7

12,0

11,5

12,8

12,2

County of Split-Dalmatia

Istarska županija

4,9

7,8

6,3

6,0

6,6

County of Istria

Dubrovačko-neretvanska županija

2,9

3,7

2,6

3,3

3,2

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

 

5 najvećih županija u % od ukupnog

51,0

48,5

55,1

54,7

55,1

Five largest counties, percentage of total

 

 

 

 

 

 

3.   RELATIVNI POKAZATELJI MALOPRODAJNIH KAPACITETA PRODAVAONICA U REPUBLICI HRVATSKOJ,
      PREMA NKPJS-u 2012. – 2. RAZINA I PO ŽUPANIJAMA U 2014.

      RELATIVE INDICATORS OF SALES CAPACITIES OF STORES IN REPUBLIC OF CROATIA, AT NUTS 2 LEVEL AND BY COUNTIES, 2014

NKPJS 2012. 2.
razina i županije
NUTS 2 level and
counties

Prosječna
površina prodavaonice,
m2

Average
 sales
area of
store, m2

Prosječan
broj
prodajnog
osoblja u prodavaonicama

Average
number
of sales
staff per
 store

Prosječan
promet
po
prodavaonici,
tis. kn
Average
 turnover
per
store,
thousand
kuna

Prosječan
promet po
 radniku u prodavaonici,
tis. kn
Average
turnover per person
employed
 in store,
thousand
kuna

Prosječan promet po
1 m2
prodajne
 površine,
tis. kn

Average
turnover
per m2
of sales
area,
thousand
kuna

Prosječna
površina
po radniku,
m2

Average 
sales
area per
person employed,
m2

Broj
prodavaonica
na tisuću
stanovnika

Number
of stores per thousand inhabitants

Broj
stanovnika
na 1 m2
prodajne
površine
podavaonice
Population
per
m2
of store’s
 sales area

Broj
 stanovnika
po
prodavaonici

Population
per
store

Prodajna
površina prodavaonice
po
stanovniku,
m2

Sales area
of store
per inhabitant,
m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

143,5

4,0

3 886,0

965,4

27,1

35,6

7,3

0,9

136,2

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinentalna Hrvatska
Continental Croatia

153,3

4,2

3 968,4

949,2

25,9

36,7

4,2

1,0

157,7

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb
City of Zagreb

184,2

5,1

4 977,2

972,2

27,0

36,0

1,3

0,8

147,7

1,2

Zagrebačka županija
County of Zagreb

176,1

4,8

5 239,8

1 096,9

29,8

36,9

0,4

1,2

209,5

0,8

Krapinsko-zagorska županija
County of Krapina-Zagorje

108,1

3,6

3 326,2

918,9

30,8

29,9

0,2

1,5

161,0

0,7

Sisačko-moslavačka
županija
County of Sisak-Moslavina

137,1

4,0

3 473,5

872,5

25,3

34,4

0,2

1,2

163,8

0,8

Karlovačka županija
County of Karlovac

136,4

4,0

4 254,0

1 050,7

31,2

33,7

0,2

1,2

167,7

0,8

Varaždinska županija
County of Varaždin

154,9

3,9

3 893,4

999,5

25,1

39,8

0,3

1,0

159,3

1,0

Koprivničko-križevačka županija
County of Koprivnica-
Križevci

118,7

3,4

2 846,5

835,1

24,0

34,8

0,2

1,2

141,2

0,8

Bjelovarsko-bilogorska
županija
County of Bjelovar-Bilogora

107,0

3,3

2 861,0

875,2

26,7

32,7

0,2

1,3

136,9

0,8

Virovitičko-podravska
županija
County of Virovitica-
Podravina

140,7

3,4

3 012,0

894,2

21,4

41,8

0,1

1,0

144,1

1,0

Požeško-slavonska
županija

County of Požega-Slavonija

119,1

3,5

2 943,9

832,2

24,7

33,7

0,1

1,3

152,1

0,8

Brodsko-posavska županija
County of Slavonski Brod-
Posavina

133,3

3,3

3 016,5

916,3

22,6

40,5

0,2

1,2

154,1

0,9

Osječko-baranjska županija
County of Osijek-Baranja

165,9

3,9

3 664,2

940,8

22,1

42,6

0,4

1,0

169,9

1,0

Vukovarsko-srijemska
županija
County of Vukovar-Sirmium

124,2

3,5

2 895,9

817,4

23,3

35,1

0,3

1,3

160,1

0,8

Međimurska županija
County of Međimurje

133,7

3,4

2 839,2

833,9

21,2

39,3

0,2

1,0

132,0

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska
Adriatic Croatia

130,0

3,8

3 772,9

989,8

29,0

34,1

3,1

0,8

106,8

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska
županija
County of Primorje-Gorski
kotar

146,0

4,0

3 925,7

984,8

26,9

36,6

0,6

0,8

109,6

1,3

Ličko-senjska županija
County of Lika-Senj

111,7

3,4

4 553,2

1 356,9

40,8

33,3

0,1

1,1

121,1

0,9

Zadarska županija
County of Zadar

136,7

3,8

3 955,5

1 038,7

28,9

35,9

0,4

0,7

101,5

1,3

Šibensko-kninska županija
County of Šibenik-Knin

123,8

3,7

3 550,3

966,7

28,7

33,7

0,3

0,8

97,4

1,3

Splitsko-dalmatinska
županija
County of Split-Dalmatia

136,8

4,3

3 951,1

924,4

28,9

32,0

0,9

0,9

121,3

1,1

Istarska županija
County of Istria

116,2

3,1

3 331,8

1 062,3

28,7

37,0

0,6

0,7

86,3

1,3

Dubrovačko-neretvanska
županija
County of Dubrovnik-
Neretva

101,6

3,6

3 427,9

949,6

33,7

28,1

0,3

1,1

107,2

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 najvećih županija
u % od ukupnoga
Five largest counties,
percentage of total

162,7

4,5

4 410,1

973,1

27,1

35,9

3,6

0,9

143,2

1,1

 

 

 

4.   PRODAJNI KAPACITETI PRODAVAONICA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU MALOPRODAJU
      U 2014.

      SALES CAPACITIES OF STORES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES ENGAGED IN RETAIL TRADE, 2014

 

Prodavaonice
Stores

Prodajna
površina
prodavaonica, m2
Sales area
of stores,
m2

Zaposleni u prodavaonicama
 u trgovini
na malo
Persons
employed in
retail trade
stores

Promet od
trgovine na
malo u
prodavaonici,
u tis. kn,
s PDV-om
Turnover of retail trade in stores, including VAT, thousand kuna

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

31 126

4 465 913

125 287

120 955 983

Total

 

 

 

 

 

 

Poslovni subjekti registrirani u trgovini na malo
(odjeljak 47 prema NKD 2007.)

22 757

3 639 479

96 923

87 401 766

Business entities registered in retail trade
(section 47 according to NKD 2007.)

 

 

 

 

 

 

Prema skupinama djelatnosti NKD-a 2007.

 

 

 

 

By activity groups of NKD 2007.

 

 

 

 

 

 

47.1

Trgovina  na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

9 006

1 957 131

53 474

49 817 321

47.1

Retail sale in non-specialised stores

47.2

Trgovina hranom, pićima i duhanskim proizvodima
u specijaliziranim prodavaonicama

1 476

48 592

3 383

1 951 755

47.2

Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores

47.3

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
u specijaliziranim prodavaonicama

312

68 619

1947

8 652 894

47.3

Retail sale of automotive fuel in specialised stores

47.4

Trgovina na malo informacijsko - komunkacijskom
opremom i specijaliziranim prodavaonicama

342

33 028

977

   731 181

47.4

Retail sale of ICT equipment in specialised stores

47.5

Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstva
u specijaliziranim prodavaonicama

1 683

585 799

7 900

6 034 973

47.5

Retail sale of other household equipment in specialised
stores

47.6

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i  rekreaciju
u specijaliziranim prodavaonicama

633

64 121

1 916

   931 779

47.6

Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores

47.7

Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim
prodavaonicama

8 331

853 959

25 610

18 904 763

47.7

Retail sale of other goods in specialised stores

47.8

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

756

20 302

1 347

181 748

47.8

Retail sale via stalls and markets

47.9

Trgovina na malo izvan prodavaonica,
štandova i tržnica

218

7 928

369

195 352

47.9

Retail sale not in stores, stalls or markets

 

 

 

 

 

 

Poslovni subjekti registrirani u ostalim djelatnostima a bave se 
trgovinom na malo

8 369

826 434

28 364

33 554 217

Business entities engaged in retail trade but registered in other activities

 

 

 

 

 

 

5.   PRODAJNI KAPACITETI PRODAVAONICA PREMA VELIČINI POSLOVNIH SUBJEKATA U 2014.

      SALES CAPACITIES OF STORES, BY SIZE OF BUSINESS ENTITIES, 2014

 

Prodavaonice
Stores

Prodajna površina
prodavaonica, m2
Sales area of stores,
m2

Zaposleni u prodavaonicama
u trgovini na malo
Persons employed in retail
trade stores

Promet od trgovine na
malo u prodavaonici,
u tis. kn, s PDV-om
Turnover of retail
trade in stores, including
VAT, thousand kuna

 

ukupno
Total

%

ukupno
Total

%

ukupno
Total

%

ukupno
Total

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

31 126

100,0

4 465 913

100,0

125 287

100,0

120 955 983

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali poslovni subjekti
Small business entities

21 088

67,7

1 472 324

33,0

53 018

42,3

30 433 683

25,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrlo mali poslovni subjekti
Micro-sized business entities

15 880

51,0

896 445

20,1

34 006

27,1

16 849 396

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali poslovni subjekti
Small business entities

5 208

16,7

575 879

12,9

19 012

15,2

13 584 287

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje veliki i veliki poslovni subjekti
Medium-sized and large business entities

10 038

32,3

2 993 589

67,0

72 269

57,7

90 522 300

74,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje veliki poslovni subjekti
Medium-sized business entities

3 602

11,7

718 795

16,1

17 123

13,7

16 994 827

14,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki poslovni subjekti
Large business entities

6 436

20,6

2 274 794

50,9

55 146

44,0

73 527 473

60,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   RELATIVNI POKAZATELJI MALOPRODAJNIH KAPACITETA PREMA VELIČINI POSLOVNIH SUBJEKATA, 2014.

      RELATIVE INDICATORS OF RETAIL CAPACITIES OF STORES, BY SIZE OF BUSINESS ENTITIES, 2014

Poslovni subjekti

Business entities

Prosječna površina prodavaonice, m2

Average sales
area of store, m2

Prosječan broj
prodajnog osoblja u prodavaonicama
Average number
of sales staff
in stores

Prosječan promet po prodavaonici, tis. kn
Average turnover
per store,
thousand kuna

Prosječan
promet po radniku
u prodavaonici,
tis. kn

Average turnover
per person employed
in store,
thousand kuna

Prosječan
promet
po m2 prodajne površine, tis. kn

Average turnover
per m2
of sales area, thousand kuna

Prosječna
površina
po radniku, m2

Average sales area
 of store per person employed in store,
m2

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

143,5

4,0

3 886,0

965,4

27,1

35,6

 

 

 

 

 

 

 

Mali poslovni subjekti

Small business entities

69,8

2,5

1 443,2

574,0

20,7

27,8

 

 

 

 

 

 

 

Vrlo mali poslovni subjekti
Micro-sized business entities

56,5

2,1

1 061,0

495,5

18,8

26,4

 

 

 

 

 

 

 

Mali poslovni subjekti
Small business entities

110,6

3,7

2 608,4

714,5

23,6

30,3

 

 

 

 

 

 

 

Srednje veliki i veliki poslovni subjekti
Medium-sized and large business entities

298,2

7,2

9 018,0

1 252,6

30,2

41,4

 

 

 

 

 

 

 

Srednje veliki poslovni subjekti
Medium-sized business entities

199,6

4,8

4 718,2

992,5

23,6

42,0

 

 

 

 

 

 

 

Veliki poslovni subjekti
Large business entities

353,4

8,6

11 424,4

1 333,3

32,3

41,3

 

 

 

 

7.   PODACI O MALOPRODAJI U PRODAVAONICAMA PREMA ISTRAŽIVANJIMA 1976. – 2014.

      DATA ON RETAIL TRADE IN STORES, BY SURVEYS, 1976 – 2014

 

Broj prodavaonica1)

Number of stores1)

Prodajna površina prodavaonice, tis. m2

Sales area of store, ‘000 m2

Prosječna veličina prodavonice, m2

Average size of store, m2

Broj stanovnika na 1 prodavaonicu

Population per store

 

 

 

 

 

1976.

14 173

997

  70,3

312,6

1986.

16 337

1 494

  91,4

281,6

1989.

17 016

1 600

  94,0

270,4

2004.

39 893

3 503

  87,8

111,2

2009.

36 341

4 402

121,1

122,0

2014.

31 126

4 466

143,5

136,2

 

 

1)       U razdoblju od 1976. do 1989. nisu bile uključene ljekarne.

1)       Not including pharmacies in the period from 1976 to 1989.

 

 

 

8.   KOEFICIJENT VARIJACIJE I STANDARDNA POGREŠKA ZA OSNOVNE VARIJABLE

      COEFFICIENT OF VARIANCE AND STANDARD ERROR FOR MAIN VARIABLES

 

Procijenjena
vrijednost
Estimated value

Koeficijent
varijacije u %
Coefficient
of variance,
%

Standardna
pogreška
Standard error

Donja granica
intervala pouzdanosti
Lower reliability interval limit

Gornja granica
intervala
pouzdanosti
Upper reliability
 interval limit

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodavaonice

31 126

1,31

403

30 336

31 917

Stores

Prodajna površina

4 465 913

0,82

35 977

4 395 385

4 536 440

Sales area

Zaposleni

125 287

1,10

1 359

122 622

127 952

Persons employed

Promet

120 955 983

4,35

5 263 860

110 637 030

131 274 935

Turnover

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci iz ovog priopćenja dobiveni su statističkim istraživanjem o prodajnim kapacitetima u trgovini na malo u 2014. Prikupljanje podataka provedeno je izvještajnom metodom na obrascu TNM-1.

 

Data in this first release are based on the statistical survey on sales capacities in retail trade in 2014. They were obtained through the survey entitled the Report on Sales Capacities in Retail Trade (TNM-1 form).

 

 

 

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbi o strukturnim poslovnim statistikama EU-a br. 295/2008. i potpuno je usklađena s konceptima i definicijama iz te uredbe za osnovnu varijablu (prodajni prostor poslovnih subjekata koji su registrirani u odjeljku 47 NKD 2007.). Radi nacionalnih potreba obuhvat je proširen i na ostale poslovne subjekte koje se bave maloprodajom te su dodane i neke druge varijable u istraživanje.

 

The methodology for this survey is based on the EU Regulation No 295/2008 concerning structural business statistics and is fully harmonised with concepts and definitions from the mentioned Regulation for the main variable (sales area of business entities registered in division 47 of the NKD 2007.). For national purposes, the coverage has been extended to other business entities and other variables have been added to the survey

 

 

 

Osnovna je svrha istraživanja osigurati podatke o veličini, strukturi i prostornom rasporedu maloprodajnih kapaciteta (broj prodavaonica i njihova površina i razmještaj), za razliku od ostalih kratkoročnih istraživanja kojima se prati dinamika kretanja prometa u ovoj djelatnosti.

 

The main purpose of the survey is to obtain data on the structure of retail trade capacities (number of stores and their sales area), which differs from other short-term surveys in which dynamics of turnover movements is observed.

 

 

 

Istraživanje provodi Državni zavod za statistiku zajedno sa svojim područnim jedinicama i upravnim tijelom Grada Zagreba nadležnim za poslove službene statistike.

 

The survey is conducted by the Croatian Bureau of Statistics with its regional offices and the administrative body of the City of Zagreb competent for official statistics affairs.

 

 

 

Relativni pokazatelji izračunani su u odnosu na procijenjeni broj stanovnika koji u 2014. iznosi ukupno 4 238 389.

 

Relative indicators have been calculated in relation to an estimated population number, which amounted to 4 238 389 in 2014 .

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćene pravne osobe, obrtnici i djelatnosti slobodnih profesija koji obavljaju trgovinu na malo.

 

The survey encompasses legal entities, tradesmen and trades and free lances engaged in retail trade activities.

 

 

 

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Okvir za uzorak jest Statistički poslovni registar Državnog zavoda za statistiku. Čine ga poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su prema pretežnosti registrirani u odjeljku 47 NKD 2007. Uzorkom su obuhvaćene sve pravne osobe koje su u Statističkome poslovnom registru registrirane u djelatnosti trgovine na malo (odjeljak 47) koje imaju 10 i više zaposlenih te sve pravne osobe koje su u Statističkome poslovnom registru registrirane u ostalim djelatnostima koje imaju 20 ili više zaposlenih. Također su obuhvaćeni svi obrtnici koji su u Statističkome poslovnom registru registrirani u djelatnosti trgovine na malo (odjeljak 47) koji imaju 5 ili više zaposlenih te svi obrtnici koji su u Statističkome poslovnom registru registrirani u ostalim djelatnostima, a imaju 6 ili više zaposlenih. Ostale jedinice izabrane su stratificiranim slučajnim uzorkom.

 

The survey is carried out by using the sampling method. The sampling framework is the Statistical Business Register of the Croatian Bureau of Statistics. It covers business entities and parts thereof registered according to their main activity in division 47 of the NKD 2007. The sample includes all legal entities registered in the Statistical Business Register in retail trade activities (division 47) and employing 10 or more persons as well as all legal entities registered in the Statistical Business Register in other activities and employing 20 or more persons. It also includes all tradesmen registered in the Statistical Business Register in retail trade activities (division 47) and employing 5 or more persons and all tradesmen registered in the Statistical Business Register in other activities and employing 6 or more persons. Other entities have been selected by using the stratified random sample.

 

 

 

Na temelju rezultata dobivenih uzorkom ocjenjuje se cijeli skup.

 

The given results are the basis for the estimation of the whole population.

 

 

 

Svi rezultati dobiveni na temelju uzorka pokazuju određeni stupanj nepouzdanosti jer na njih utječe uzoračka pogreška. Uzoračka pogreška jest bilo koji tip pogreške koji nastaje zbog razlika između uzorka i promatrane populacije, tj. stoga što ispitujemo samo dio populacije. Uzoračka pogreška prikazana je u tablici 8. Osim uzoračke pogreške, na rezultate utječe i neuzoračka pogreška. Neuzoračka pogreška jest bilo koji tip odstupanja od stvarnih veličina koji nije prouzročen uzorkom, kao što su pogreške okvira te dizajna i provedbe istraživanja.

 

All sample-based data show a certain degree of unreliability because they are influenced by a sampling error. The sampling error is any type of error that occurs due to differences between the sample and the observed population due to a fact that only a part of the population is observed. It is shown in table 8. In addition to the sampling error, data are influenced by non-sampling errors. A non-sample error is any type of deviation from actual values that is not influenced by a sample, e.g. errors in a framework, design and survey conduct.


 

 

 

Uzorak je podijeljen na stratume prema pretežnoj djelatnosti i veličini poslovnog subjekta.

 

The sample is divided to strata according to the main activity and the size of a business entity.

 

 

 

Prema pretežnoj djelatnosti jedinice su razvrstane na temelju NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.).

 

Business entities are classified by their main activities according to the NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 72/07).

 

 

 

Prema veličini razvrstane su na vrlo male, male, srednje velike i velike. Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih. Za poslovne subjekte kojima je pretežna djelatnost izvan trgovine uzima se broj zaposlenih u trgovinskim djelatnostima. Vrlo mali poslovni subjekti imaju 0 – 9 zaposlenih, mali imaju 10 – 49 zaposlenih, srednje veliki su oni s 50 – 249 zaposlenih, a veliki imaju 250 i više zaposlenih.

 

By their size, they are divided into micro-sized, small, medium-sized and large ones. The criterion used in defining the size of the business entities is the number of persons employed. For business entities whose main activity is classified outside trade, the number of persons employed in trade activities is taken into account. Micro-sized entities employ 0 – 9, small ones 10 – 49, medium-sized ones 50 – 249 and large ones 250 and more persons.

 

 

 

Podaci po županijama obrađeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Data by counties have been processed according to the territorial composition on the basis of the Act on Territories of Counties, Towns and Municipalities in the Republic of Croatia (NN, Nos 86/6, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 and 110/15).

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Trgovina na malo jest prodaja robe krajnjim potrošačima, tj. stanovništvu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu.

 

Retail trade is the sale of goods to final consumers for personal consumption or use in households.

 

 

 

U trgovinu na malo u ovom istraživanju uključuje se sva prodaja stanovništvu za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu bez obzira na to je li riječ o preprodaji tuđe robe ili prodaji vlastitih proizvoda.

 

The retail trade in this survey includes the entire sale to final consumers for personal consumption or use in households, irrespective of whether it includes resale of someone else's products or sale of own products.

 

 

 

Broj zaposlenih uključuje sve osobe koje rade na poslovima trgovine na malo (zaposlenici i ostale osobe kao što su pomažući članovi obitelji, druge neplaćene osobe i vlasnici koji rade na tim poslovima).

 

Number of persons employed includes all persons actually engaged in the retail trade business (all persons in paid employment, owners, co-owners and unpaid family members who are regularly engaged in this business).


 

 

 

Promet od trgovine na malo iskazuje se u tisućama kuna, a obuhvaća vrijednost svih prodanih roba u maloprodaji u 2014., bez obzira jesu li naplaćene ili ne. U promet je uključen porez na dodanu vrijednost.

 

Turnover from retail trade is expressed in thousands of kuna and included a value of all goods sold in retail trade in 2014, irrespective of whether they were paid for or not, with VAT included.

 

 

 

Prodajna mjesta definirana su Zakonom o trgovini (NN, br. 87/08.,  116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.), Pravilnikom o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN, br. 39/09.) te Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN, br. 06/09. i 108/09.).

 

Sales spaces are defined by the Trade Act (NN, Nos 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 and 30/14), the Rulebook on the Classification of Stores and Other Forms of Retail Trade (NN, No. 39/09) and the Rulebook on Minimum Technical and Other Conditions Relating to Sales Facilities, Equipment and Means in Sales Facilities and on Conditions for Sale of Goods outside Stores (NN, Nos 06/09 and 108/09).

 

 

 

Prodavaonica je fiksna prodajna prostorija u koju kupac ulazi da bi kupio robu, odnosno to je prodajno mjesto koje ima prodajnu površinu.

 

Retail store is the fixed sales facility which a customer enters in order to buy goods, that is, it is a sales space with a sales area.

 

 

 

Prodajna površina jest površina (u m2) poda prostorije u kojoj se obavlja prodaja robe uključujući zatvoreni izložbeni prostor (izlog), tj.:

 

Sales space is a floor area (expressed in m2) of a facility in which the sales of goods takes place, including an indoor exhibition area (shop-window), that is:

 

 

 

-

ukupna površina na koju kupci imaju pristup, uljučujući kabine za probu

 

-

the total area onto which customers are allowed to enter, including changerooms,

-

prostor za blagajnu i površina prozora

 

-

cash desk counter and window area,

-

prostor iza blagajne kojim se koristi prodajno osoblje.

 

-

area behind a cash desk to be used by cashiers.

 

 

 

Prodajna površina ne obuhvaća urede, skladišta i sobe za pripremu, radionice, stubišta, toalete i ostale pomoćne prostorije. Kad se prodaja provodi na nekoliko katova, prodajni prostor iskazuje se kao zbroj površine svih katova.

 

The sales area does not include offices, warehouses and preparation rooms, workshops, staircases, toilets and other auxiliary rooms. In cases when sales take place on several floors, the sales area is expressed as a sum of areas of all floors.

 

 

 

Prodajna površina na benzinskim postajama sastoji se od dijela gdje se gorivo toči u motorno vozilo i prostora gdje se plaća račun, odnosno prodavaonice koja se nalazi u sklopu benzinske postaje.

 

The sales area in petrol stations consists of an area where fuel is poured into a vehicle and a space where bills are paid, that is, a store situated in the petrol station.

 

 

 

Koeficijent varijacije jest relativna mjera disperzije izražena u postotku. Veći koeficijent varijacije pokazuje veću raspršenost.

 

Coefficient of variation is a relative dispersion measure expressed as a percentage. The larger variation coefficient shows the larger dispersion.

 

 

 

Standardna pogreška jest prosječno kvadratno odstupanje vrijednosti numeričkog obilježja od aritmetičke sredine. To je apsolutna mjera disperzije.

 

Standard error is an average square deviation of a numerical characteristic value from the arithmetic mean. It is the absolute measure of dispersion.

 

 

 

Interval pouzdanosti iznosi 95%.

 

Confidence interval is 95%.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

EU

Europska unija

 

m2

square meter

kn

kuna

 

NKD 2007

National Classification of Activities, 2007 version

m2

četvorni metar

 

NUTS

common classification of territorial units for statistics

NKD 2007.

NKPJS 2012.

NN

PDV

tis.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Nacinalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku

Narodne novine

porez na dodanu vrijednost

tisuća

 

NN

 

VAT

‘000

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

value added tax

thousand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Anka Javor, Ljiljanka Boras i Josipa Kalčić Ivanić

Prepared by: Anka Javor, Ljiljanka Boras and Josipa Kalčić Ivanić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199