image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 7. TRAVNJA 2016./ 7 APRIL, 2016                       BROJ/ NUMBER: 4.2.1/1. - CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

u siječnju 2016.1)

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

January 20161)

 

 

 

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

U Priopćenju broj 4.2.1/1. Robna razmjena Republike Hrvatske s inozemstvom u siječnju 2016., od 7. travnja 2016., došlo je do previda na osi x u grafikonu 1. Robna razmjena s inozemstvom od siječnja 2015. do siječnja 2016. Stoga molimo korisnike da se koriste grafikonom koji ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

CORRECTION

 

In the First Release No. 4.2.1/1., Foreign Trade in Goods of the Republic of Croatia January 2016, 7 April 2016, an unintentional failure occurred regarding the X-axis in Graph 1. Foreign Trade in Goods, January 2015 – January 2016. Therefore, users are kindly asked to use the graph attached here.

 

Thank you for understanding.

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Vesna Polančec i Irena Radić

Prepared by: Vesna Polančec and Irena Radić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-196

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199