image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 25. SVIBNJA 2016./ 25 MAY, 2016                                          BROJ/ NUMBER: 4.2.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2015.

KONAČNI PODACI

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, 2015

FINAL DATA

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u razdoblju od siječnja do prosinca 2015., prema konačnim podacima, iznosio je 87,8 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 140,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 53,0 milijarde kuna.

 

According to the final data, in the period from January to December 2015, total export of the Republic of Croatia amounted to 87.8 billion kuna. At the same time, total import was 140.7 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 53.0 billion kuna.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. iznosio 11,5 milijardi  eura, a uvoz 18,5 milijardi eura. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,0 milijardi eura.

 

In the period from January to December 2015, export amounted to 11.5 billion euros and import to 18.5 billion euros, while foreign trade deficit amounted to 7.0 billion euros.

 

 

 

Izvoz je u razdoblju od siječnja do prosinca 2015. iznosio 12,8 milijardi američkih dolara, a uvoz 20,6 milijardi američkih dolara. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 7,7 milijardi američkih dolara.

 

In the period from January to December 2015, export amounted to 12.8 billion American dollars, import to 20.6 billion American dollars and foreign trade deficit to 7.7 billion American dollars.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom bila je 62,4%.

 

Coverage of import by export was 62.4%.

 

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza

izvozom, %

Coverage
of import
by export, %

 

tis. kuna

Thousand

kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 829 968

764 304

1 051 562

9 756 528

1 279 082

1 759 895

-3 926 560

-514 777

-708 333

59,8

II.

5 822 565

761 536

1 030 797

9 581 420

1 252 755

1 695 503

-3 758 855

-491 219

-664 707

60,8

III.

6 354 323

829 880

1 143 307

11 112 273

1 451 377

2 000 494

-4 757 949

-621 497

-857 186

57,2

IV.

6 314 886

825 121

1 141 676

11 876 709

1 551 828

2 145 628

-5 561 823

-726 707

-1 003 952

53,2

V.

6 542 107

859 965

1 189 269

11 139 796

1 464 472

2 025 011

-4 597 689

-604 506

-835 741

58,7

VI.

6 510 292

856 942

1 169 332

11 357 864

1 495 302

2 039 519

-4 847 572

-638 360

-870 187

57,3

VII.

7 394 653

976 987

1 330 462

12 235 725

1 616 734

2 203 168

-4 841 072

-639 747

-872 706

60,4

VIII.

5 877 445

770 902

1 034 316

9 882 476

1 295 594

1 737 087

-4 005 031

-524 692

-702 771

59,5

IX.

7 376 358

968 157

1 280 031

12 190 706

1 599 371

2 111 982

-4 814 348

-631 214

-831 951

60,5

X.

7 023 775

921 337

1 171 848

11 390 121

1 493 845

1 893 359

-4 366 346

-572 508

-721 511

61,7

XI.

7 063 039

922 490

1 164 017

10 415 343

1 360 293

1 713 800

-3 352 304

-437 803

-549 784

67,8

XII.

6 989 886

911 160

1 137 283

9 734 234

1 268 753

1 581 428

-2 744 347

-357 593

-444 145

71,8

I. – XII.

79 099 297

10 368 782

13 843 900

130 673 196

17 129 405

22 906 875

-51 573 898

-6 760 623

-9 062 975

60,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 657 316

738 839

899 102

8 838 859

1 154 174

1 403 757

-3 181 543

-415 335

-504 654

64,0

II.

6 742 515

876 228

1 001 758

11 031 474

1 433 687

1 634 589

-4 288 958

-557 459

-632 830

61,1

III.

7 374 218

957 991

1 081 223

12 880 469

1 674 093

1 886 432

-5 506 251

-716 102

-805 208

57,3

IV.

7 329 417

958 940

1 024 827

12 269 601

1 605 454

1 717 600

-4 940 184

-646 514

-692 773

59,7

V.

7 088 072

935 897

1 033 283

11 749 062

1 551 063

1 719 161

-4 660 991

-615 166

-685 878

60,3

VI.

7 852 189

1 038 048

1 144 277

12 323 172

1 628 236

1 793 332

-4 470 982

-590 189

-649 056

63,7

VII.

8 246 391

1 088 098

1 219 920

13 156 400

1 735 761

1 944 707

-4 910 009

-647 663

-724 786

62,7

VIII.

5 913 323

779 387

854 262

10 592 258

1 396 139

1 530 911

-4 678 935

-616 752

-676 649

55,8

IX.

8 299 084

1 099 268

1 224 391

12 709 760

1 683 309

1 878 931

-4 410 676

-584 041

-654 540

65,3

X.

7 897 997

1 033 759

1 156 512

12 157 023

1 590 766

1 781 365

-4 259 026

-557 007

-624 853

65,0

XI.

8 389 634

1 104 317

1 230 773

11 939 394

1 572 638

1 745 047

-3 549 760

-468 321

-514 275

70,3

XII.

6 982 266

917 081

973 200

11 100 291

1 457 542

1 544 638

-4 118 025

-540 462

-571 438

62,9

I. – XII.

87 772 423

11 527 852

12 843 529

140 747 763

18 482 861

20 580 471

-52 975 340

-6 955 009

-7 736 942

62,4

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

79 099 297

87 772 423

111,0

130 673 196

140 747 763

107,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo
i ribarstvo

3 357 774

4 066 172

121,1

3 780 135

4 183 812

   110,7

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

1 017 573

831 523

81,7

11 183 347

9 417 518

84,2

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

69 120 893

77 145 737

111,6

110 777 215

121 139 355

109,4

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

6 102 256

7 067 085

115,8

12 376 035

13 488 581

109,0

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

941 845

1 068 021

113,4

1 068 486

1 175 825

110,0

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih
proizvoda

302 093

282 816

93,6

419 882

481 862

114,8

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

964 813

1 084 265

112,4

2 937 467

2 968 885

101,1

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 493 815

4 767 431

106,1

5 899 467

6 380 164

108,1

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 332 564

2 960 353

126,9

3 798 410

4 889 737

128,7

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od
drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od
slame i pletarskih materijala

3 908 746

4 315 039

110,4

1 547 938

1 788 893

115,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

1 311 907

1 447 871

110,4

3 359 800

3 584 695

106,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

9 602

12 952

134,9

26 253

26 847

102,3

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

7 088 727

6 009 407

84,8

9 412 613

7 193 952

76,4

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 833 215

5 374 465

111,2

10 449 324

11 769 519

112,6

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 210 749

4 358 702

135,8

5 417 613

6 367 085

117,5

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

1 948 536

2 334 261

119,8

5 167 184

5 803 838

112,3

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

2 956 640

3 112 646

105,3

2 256 855

2 484 562

110,1

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 910 800

2 230 744

76,6

6 953 291

7 147 173

102,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i
opreme

5 025 298

5 868 706

116,8

4 267 692

4 863 764

114,0

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih
proizvoda

2 356 847

2 918 995

123,9

7 759 704

8 866 682

114,3

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

5 210 501

5 482 799

105,2

5 640 189

6 346 045

112,5

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

6 428 014

6 611 045

102,8

9 246 793

10 350 503

111,9

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 039 859

2 668 943

130,8

6 823 838

8 262 123

121,1

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

1 694 938

3 707 170

218,7

1 776 942

1 950 402

109,8

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 414 622

2 644 045

109,5

1 691 523

1 955 363

115,6

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

634 506

817 976

128,9

2 479 915

2 992 856

120,7

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 604 402

2 848 656

109,4

3 947 230

5 105 297

129,3

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 995 744

2 099 917

105,2

419 764

403 012

96,0

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

497 690

460 668

92,6

522 220

458 799

87,9

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

15 527

3 963

25,5

1 021

644

63,1

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 905

2 938

101,1

3 021

2 357

78,0

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

486 788

312 848

64,3

39 243

36 969

94,2

 

 

Not classified

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

79 099 297

87 772 423

111,0

130 673 196

140 747 763

107,7

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

7 857 540

9 254 210

117,8

14 622 561

16 076 385

109,9

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 315 175

1 341 651

102,0

1 486 064

1 658 783

111,6

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 314 645

6 821 040

108,0

2 257 937

2 566 836

113,7

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

10 625 291

9 586 540

90,2

24 246 117

21 381 212

88,2

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

196 460

209 700

106,7

739 289

717 866

97,1

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

8 435 755

10 371 240

122,9

17 279 607

19 860 662

114,9

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema
materijalu

12 714 471

13 799 234

108,5

23 143 637

25 443 767

109,9

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

17 394 624

21 189 038

121,8

29 395 764

33 748 019

114,8

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

12 950 992

14 171 931

109,4

17 276 765

19 207 696

111,2

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije, d. n.

807 557

714 991

88,5

186 211

49 568

26,6

9

Commodities and transactions, n. e. s.

 

Neraspoređeno

486 788

312 848

64,3

39 243

36 969

94,2

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

79 099 297

87 772 423

111,0

130 673 196

140 747 763

107,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

50 527 635

58 518 145

115,8

99 818 509

109 829 857

110,0

EU countries

Austrija

4 816 146

5 748 318

119,4

11 339 323

12 868 538

113,5

Austria

Belgija

1 059 323

1 163 138

109,8

2 201 080

2 472 622

112,3

Belgium

Bugarska

342 214

516 142

150,8

716 137

729 758

101,9

Bulgaria

Cipar

79 559

89 132

112,0

90 159

65 265

72,4

Cyprus

Češka

1 217 149

1 138 992

93,6

3 035 589

2 966 216

97,7

Czech Republic

Danska

256 593

478 620

186,5

779 217

990 799

127,2

Denmark

Estonija

36 962

69 123

187,0

28 105

22 100

78,6

Estonia

Finska

187 151

162 291

86,7

227 050

213 482

94,0

Finland

Francuska

1 754 955

2 060 332

117,4

3 033 210

3 253 307

107,3

France

Grčka

891 550

543 250

60,9

693 877

619 042

89,2

Greece

Irska

101 346

182 404

180,0

311 170

371 688

119,4

Ireland

Italija

10 982 090

11 751 191

107,0

18 667 840

18 513 765

99,2

Italy

Letonija

73 529

101 177

137,6

33 152

43 053

129,9

Latvia

Litva

112 057

162 118

144,7

85 886

163 997

190,9

Lithuania

Luksemburg

131 951

559 506

424,0

112 145

75 533

67,4

Luxembourg

Mađarska

2 738 515

3 162 257

115,5

8 593 346

10 920 669

127,1

Hungary

Malta

604 178

451 937

74,8

30 169

14 457

47,9

Malta

Nizozemska

1 284 168

1 788 004

139,2

4 511 087

5 330 470

118,2

Netherlands

Njemačka

8 861 266

9 926 197

112,0

19 787 038

21 872 114

110,5

Germany

Poljska

1 076 361

1 349 017

125,3

3 245 931

3 965 379

122,2

Poland

Portugal

322 154

368 040

114,2

123 139

120 240

97,6

Portugal

Rumunjska

667 057

997 956

149,6

1 081 330

1 211 568

112,0

Romania

Slovačka

1 160 414

1 341 866

115,6

2 189 904

2 649 426

121,0

Slovakia

Slovenija

8 989 335

10 791 388

120,0

14 141 863

15 013 275

106,2

Slovenia

Španjolska

1 033 026

1 512 528

146,4

2 127 068

2 942 760

138,3

Spain

Švedska

583 952

535 442

91,7

875 577

825 928

94,3

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 157 784

1 563 356

135,0

1 666 071

1 589 754

95,4

United Kingdom

Neraspoređeno

6 852

4 423

64,6

92 046

4 650

5,1

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 354 787

1 402 516

103,5

1 569 519

1 386 795

88,4

EFTA countries

Island

4 564

8 818

193,2

11 093

10 231

92,2

Iceland

Lihtenštajn

22 103

19 782

89,5

1 471

588

40,0

Liechtenstein

Norveška

415 530

381 052

91,7

124 160

112 190

90,4

Norway

Švicarska

912 589

992 865

108,8

1 432 796

1 263 785

88,2

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

15 972 730

15 699 637

98,3

6 870 220

7 719 574

112,4

CEFTA countries

Albanija

438 174

512 789

117,0

21 464

26 578

123,8

Albania

Bosna i Hercegovina

9 330 639

8 533 788

91,5

3 509 759

3 766 023

107,3

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

975 804

998 961

102,4

63 665

29 508

46,3

Montenegro

Kosovo

531 904

507 520

95,4

18 747

23 720

126,5

Kosovo

Makedonija

790 934

853 944

108,0

531 854

567 443

106,7

Macedonia, FYR

Moldavija

21 083

13 119

62,2

13 956

11 222

80,4

Moldova

Srbija

3 884 192

4 279 515

110,2

2 710 773

3 295 081

121,6

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

1 828 380

1 759 619

96,2

1 911 833

2 274 292

119,0

OPEC countries

Alžir

351 119

333 612

95,0

22 091

40 552

183,6

Algeria

Angola

93 183

1 578

1,7

-

-

-

Angola

Ekvador

3 926

16 024

408,2

106 375

101 125

95,1

Ecuador

Irak

132 452

214 488

161,9

232 085

948 233

408,6

Iraq

Iran, Islamska Republika

63 676

25 092

39,4

6 340

5 018

79,1

Iran, Islamic Republic of

Katar

148 668

160 453

107,9

28 466

25 214

88,6

Qatar

Kuvajt

25 940

71 261

274,7

44

99

222,5

Kuwait

Libija

169 114

141 775

83,8

380 645

203 328

53,4

Libya

Nigerija

65 647

66 074

100,7

737 825

262 119

35,5

Nigeria

Saudijska Arabija

532 407

491 982

92,4

332 898

628 386

188,8

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

241 349

237 262

98,3

64 962

60 130

92,6

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika
Venezuela

901

18

2,0

101

89

88,0

Venezuela, Bolivarian
Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 264 345

2 655 867

81,4

8 296 267

5 222 753

63,0

Other countries in Europe

Bjelorusija

131 896

187 336

142,0

33 765

33 136

98,1

Belarus

Rusija

2 091 706

1 473 982

70,5

6 537 978

3 286 064

50,3

Russian Federation

Turska

633 774

716 189

113,0

1 456 048

1 670 684

114,7

Turkey

Ukrajina

325 437

90 680

27,9

252 681

221 588

87,7

Ukraine

Ostale zemlje

81 532

187 680

230,2

15 795

11 282

71,4

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 154 203

2 686 604

124,7

8 229 763

9 741 149

118,4

Other countries in Asia

Azerbajdžan

86 448

31 793

36,8

1 907 757

2 688 647

140,9

Azerbaijan

Bangladeš

42 140

43 784

103,9

86 790

98 156

113,1

Bangladesh

Filipini

32 504

46 415

142,8

7 650

14 993

196,0

Philippines

Hong Kong, Kina

54 277

59 428

109,5

63 380

25 293

39,9

Hong Kong, China

Indija

102 668

133 203

129,7

672 921

795 164

118,2

India

Indonezija

48 197

39 465

81,9

85 160

96 610

113,4

Indonesia

Izrael

178 909

415 993

232,5

122 364

106 527

87,1

Israel

Japan

270 468

333 339

123,2

152 186

199 249

130,9

Japan

Kazahstan

129 611

69 500

53,6

381 308

699

0,2

Kazakhstan

Kina

388 011

526 827

135,8

3 343 968

3 939 966

117,8

China

Koreja, Republika

40 523

50 383

124,3

589 980

944 678

160,1

Korea, Republic of

Libanon

187 591

141 440

75,4

1 672

732

43,8

Lebanon

Malezija

16 426

31 769

193,4

82 438

79 800

96,8

Malaysia

Pakistan

7 633

17 540

229,8

52 495

66 358

126,4

Pakistan

Singapur

26 344

23 012

87,4

23 083

28 658

124,2

Singapore

Sirija

1 226

764

62,4

-

-

-

Syrian Arab Republic

Tajland

35 935

16 250

45,2

147 236

139 590

94,8

Thailand

Tajvan, Kina

28 770

48 624

169,0

247 581

283 678

114,6

Taiwan, China

Vijetnam

85 136

112 241

131,8

160 930

163 200

101,4

Viet Nam

Ostale zemlje

391 386

544 835

139,2

100 867

69 149

68,6

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 256 369

1 271 586

101,2

231 153

452 261

195,7

Other countries in Africa

Egipat

633 095

860 385

135,9

67 676

91 195

134,8

Egypt

Gana

3 987

1 904

47,8

574

74

12,8

Ghana

Južnoafrička Republika

143 168

50 163

35,0

39 123

95 382

243,8

South Africa

Liberija

5 205

3 456

66,4

-

-

-

Liberia

Maroko

103 866

74 489

71,7

51 562

132 799

257,6

Morocco

Tunis

168 501

32 109

19,1

47 635

39 199

82,3

Tunisia

Ostale zemlje

198 547

249 081

125,5

24 582

93 613

380,8

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

2 454 790

3 086 237

125,7

2 155 309

2 688 369

124,7

Other countries in America

Argentina

3 242

9 851

303,8

142 501

255 813

179,5

Argentina

Brazil

76 954

101 082

131,4

507 041

295 403

58,3

Brazil

Čile

6 980

6 751

96,7

5 573

10 910

195,7

Chile

Kanada

190 913

213 818

112,0

91 946

91 742

99,8

Canada

Kolumbija

311 329

267 483

85,9

39 559

101 288

256,0

Colombia

Meksiko

130 101

92 760

71,3

34 503

45 834

132,8

Mexico

Peru

10 164

1 758

17,3

1 713

1 885

110,0

Peru

SAD

1 654 850

2 047 723

123,7

1 158 393

1 238 170

106,9

United States

Ostale zemlje

70 258

345 012

491,1

174 079

647 325

371,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

102 705

540 966

526,7

35 279

36 062

102,2

Countries of Oceania

Australija

84 748

121 270

143,1

18 954

17 671

93,2

Australia

Maršalovi Otoci

3 289

413 449

1)

16

1

4,1

Marshall Islands

Novi Zeland

4 132

5 669

137,2

15 526

16 929

109,0

New Zealand

Ostale zemlje

10 536

578

5,5

783

1 461

186,5

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

183 354

151 246

82,5

1 555 344

1 396 650

89,8

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,6286

7,6139

99,8

7,6286

7,6150

99,8

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 368 782

11 527 852

111,2

17 129 405

18 482 861

107,9

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i
ribarstvo

439 961

533 557

121,3

495 382

549 149

110,9

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

133 397

109 149

81,8

1 466 898

1 237 377

84,4

  B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

9 061 043

10 133 143

111,8

14 520 573

15 907 112

109,5

 C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

799 964

928 441

116,1

1 622 351

1 771 874

109,2

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

123 507

140 423

113,7

140 137

154 540

110,3

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih
proizvoda

39 606

37 162

93,8

55 082

63 306

114,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

126 475

142 358

112,6

385 009

389 768

101,2

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

588 873

625 841

106,3

773 051

837 597

108,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

305 753

388 666

127,1

497 825

641 994

129,0

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od
drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od
slame i pletarskih materijala

512 377

566 673

110,6

202 882

234 855

115,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda
od papira

171 956

190 144

110,6

440 440

470 679

106,9

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 259

1 701

135,0

3 442

3 526

102,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

930 074

790 162

85,0

1 234 099

944 566

76,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

633 546

705 839

111,4

1 369 686

1 545 282

112,8

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

420 787

572 586

136,1

710 006

835 736

117,7

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume
i plastike

255 439

306 599

120,0

677 360

762 174

112,5

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

 23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

387 668

408 953

105,5

295 869

326 221

110,3

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

381 624

292 867

76,7

911 483

938 636

103,0

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

658 529

770 781

117,0

559 358

638 848

114,2

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

308 941

383 329

124,1

1 016 977

1 164 267

114,5

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

683 176

720 134

105,4

739 277

833 337

112,7

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,
d. n.

842 682

868 199

103,0

1 212 057

1 359 330

112,2

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

267 297

350 461

131,1

894 257

1 084 757

121,3

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

221 875

487 285

219,6

233 117

256 115

109,9

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

316 477

347 123

109,7

221 750

256 694

115,8

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

83 160

107 417

129,2

325 055

393 010

120,9

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

341 219

373 711

109,5

517 357

670 715

129,6

 D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

261 571

275 654

105,4

55 019

52 935

96,2

 E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

65 239

60 513

92,8

68 494

60 312

88,1

 J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

2 029

519

25,6

134

85

63,5

 M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

381

386

101,3

396

310

78,3

 R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

63 943

41 218

64,5

5 152

4 865

94,4

 

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 368 782

11 527 852

111,2

17 129 405

18 482 861

107,9

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

1 029 941

1 215 289

118,0

1 916 731

2 111 481

110,2

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

172 444

176 357

102,3

194 905

217 960

111,8

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

827 657

895 695

108,2

295 950

336 994

113,9

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

1 393 510

1 259 530

90,4

3 179 392

2 808 619

88,3

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

25 769

27 552

106,9

96 940

94 339

97,3

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

1 105 683

1 362 251

123,2

2 264 873

2 607 440

115,1

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema
materijalu

1 666 795

1 812 313

108,7

3 033 713

3 341 179

110,1

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

2 279 944

2 783 084

122,1

3 852 910

4 431 514

115,0

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

1 697 250

1 860 773

109,6

2 264 416

2 521 956

111,4

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,
d. n.

105 847

93 790

88,6

24 422

6 514

26,7

9

Commodities and transactions,
n. e. s.

 

Neraspoređeno

63 943

41 218

64,5

5 152

4 865

94,4

 

Not classified

 

 

 

4.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. eura

Thousand euros

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

I.–XII. 2014.

I.–XII. 2015.

indeksi

Indices

I.XII. 2015.

I.XII. 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

10 368 782

11 527 852

111,2

17 129 405

18 482 861

107,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

6 622 207

7 683 383

116,0

13 082 393

14 420 100

110,2

EU countries

Austrija

631 230

754 692

119,6

1 486 062

1 689 454

113,7

Austria

Belgija

138 816

152 701

110,0

288 496

324 632

112,5

Belgium

Bugarska

44 887

67 821

151,1

93 865

95 851

102,1

Bulgaria

Cipar

10 418

11 701

112,3

11 814

8 567

72,5

Cyprus

Češka

159 516

149 590

93,8

397 842

389 603

97,9

Czech Republic

Danska

33 628

62 874

187,0

102 086

130 273

127,6

Denmark

Estonija

4 849

9 095

187,6

3 683

2 898

78,7

Estonia

Finska

24 546

21 340

86,9

29 758

28 049

94,3

Finland

Francuska

229 992

270 468

117,6

397 474

427 050

107,4

France

Grčka

116 726

71 413

61,2

90 907

81 039

89,1

Greece

Irska

13 304

23 984

180,3

40 789

48 815

119,7

Ireland

Italija

1 439 375

1 542 994

107,2

2 446 823

2 430 403

99,3

Italy

Letonija

9 646

13 294

137,8

4 344

5 653

130,1

Latvia

Litva

14 688

21 288

144,9

11 254

21 521

191,2

Lithuania

Luksemburg

17 271

73 442

425,2

14 698

9 922

67,5

Luxembourg

Mađarska

359 094

415 342

115,7

1 126 081

1 433 725

127,3

Hungary

Malta

79 314

59 378

74,9

3 952

1 898

48,0

Malta

Nizozemska

168 068

235 052

139,9

591 125

699 972

118,4

Netherlands

Njemačka

1 161 402

1 303 218

112,2

2 593 367

2 871 447

110,7

Germany

Poljska

141 083

177 163

125,6

425 497

520 805

122,4

Poland

Portugal

42 203

48 322

114,5

16 140

15 779

97,8

Portugal

Rumunjska

87 439