image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                          ZAGREB, 24. OŽUJAK 2016./ 24. MARCH, 2016                                    BROJ/ NUMBER: 4.3.1/1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U SIJEČNJU 2016.1)

TOURISM, JANUARY 20161)

 

 

 

U komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj u siječnju 2016. dolazaka turista više je za 8,8%, a noćenja turista za 9,5% u odnosu na siječanj 2015.

 

In January 2016, as compared to January 2015, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in the Republic of Croatia increased by 8.8% and the number of tourist nights by 9.5%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 396 707 noćenja. Od toga su 47,4% ostvarili domaći, a 52,6% strani turisti.

 

Tourists realised 396 707 nights: 47.4% of which were realised by domestic and 52.6% by foreign tourists.

 

 

 

U siječnju 2016. noćenja domaćih turista više je za 8,1%, a noćenja stranih turista za 10,7% u odnosu na siječanj 2015.

 

In January 2016, the number of domestic tourist nights increased by 8.1% and the number of foreign tourist nights by 10.7%, as compared to January 2015.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Italije (16,3%), Bosne i Hercegovine (10,4%), Slovenije (9,9%), Austrije (9,5%), Njemačke (8,7%), Republike Koreje (7,1%) te Srbije (4,2%),  što je ukupno 66,1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 33,9% noćenja.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, most of them (66.1%) were realised by tourists from Italy (16.3%), Bosnia and Herzegovina (10.4%), Slovenia (9.9%), Austria (9.5%), Germany (8.7%), the Republic of Korea (7.1%) and Serbia (4.2%). Tourists from other countries realised 33.9% of nights.

 

 

 

U siječnju 2016. najviše noćenja ostvareno je u hotelima (247 021, tj. 62,3%).

 

In January 2016, the highest number of nights (247 021 or 62.3%) were realised in hotels.

 

 

 

Turistima su u siječnju 2016. u Hrvatskoj bile na raspolaganju 49 974 sobe, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 110 820 stalnom posteljom.

 

In January 2016, there were 49 974 rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 110 820  permanent beds.

 

 

 

U siječnju 2016., prema NKD-u 2007., u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 32 180 soba i apartmana s ukupno 62 407 stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba iznosila je 19,2%, a stalnih postelja 15,9%.

 

In January 2016, within the NKD 2007. group 55.1 Hotels and similar accommodation, a total of 32 180 rooms and apartments with a total of 62 407 permanent beds were available to tourists. The average occupancy rate of rooms amounted to 19.2% and of permanent beds to 15.9%.

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

143 193

155 820

108,8

362 383

396 707

109,5

100,0

2,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

65 380

71 674

109,6

173 783

187 867

108,1

47,4

2,6

Domestic tourists

Strani turisti

77 813

84 146

108,1

188 600

208 840

110,7

52,6

2,5

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

I. 2016.

 

 

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan  broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

77 813

84 146

108,1

188 600

208 840

110,7

100,0

2,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Albanija

678

859

126,7

1 068

1 472

137,8

0,7

1,7

   Albania

   Austrija

4 719

4 793

101,6

16 690

19 927

119,4

9,5

4,2

   Austria

   Belgija

346

349

100,9

822

667

81,1

0,3

1,9

   Belgium

   Bjelorusija

94

55

58,5

225

182

80,9

0,1

3,3

   Belarus

   Bosna i Hercegovina

5 461

6 603

120,9

17 006

21 757

127,9

10,4

3,3

   Bosnia and Herzegovina

   Bugarska

1 527

2 059

134,8

2 655

3 246

122,3

1,6

1,6

   Bulgaria

   Cipar

24

48

200,0

173

150

86,7

0,1

3,1

   Cyprus

   Crna Gora

913

1 096

120,0

1 804

2 212

122,6

1,1

2,0

   Montenegro

   Češka

695

787

113,2

1 731

1 795

103,7

0,9

2,3

   Czech Rebublic

   Danska

225

304

135,1

605

749

123,8

0,4

2,5

   Denmark

   Estonija

41

47

114,6

169

231

136,7

0,1

4,9

   Estonia

   Finska

140

262

187,1

654

548

83,8

0,3

2,1

   Finland

   Francuska

1 413

1 330

94,1

3 799

3 234

85,1

1,5

2,4

   France

   Grčka

455

545

119,8

861

1 456

169,1

0,7

2,7

   Greece

   Irska

100

152

152,0

343

410

119,5

0,2

2,7

   Ireland

   Island

38

13

34,2

211

48

22,7

0,0

3,7

   Iceland

   Italija

11 643

12 368

106,2

28 528

34 004

119,2

16,3

2,7

   Italy

   Kosovo

392

565

144,1

492

743

151,0

0,4

1,3

   Kosovo

   Letonija

239

98

41,0

864

441

51,0

0,2

4,5

   Latvia

   Lihtenštajn

14

4

28,6

34

10

29,4

0,0

2,5

   Liechtenstein

   Litva

101

85

84,2

506

285

56,3

0,1

3,4

   Lithuania

   Luksemburg

23

20

87,0

46

47

102,2

0,0

2,4

   Luxembourg

   Mađarska

1 443

1 338

92,7

3 079

3 306

107,4

1,6

2,5

   Hungary

   Makedonija

904

1 188

131,4

1 517

2 047

134,9

1,0

1,7

   Macedonia, FYR

   Malta

12

23

191,7

154

167

108,4

0,1

7,3

   Malta

   Nizozemska

745

703

94,4

1 850

1 703

92,1

0,8

2,4

   Netherlands

   Norveška

219

247

112,8

588

767

130,4

0,4

3,1

   Norway

   Njemačka

4 235

4 570

107,9

15 840

18 272

115,4

8,7

4,0

   Germany

   Poljska

1 123

1 023

91,1

2 763

2 824

102,2

1,4

2,8

   Poland

   Portugal

153

135

88,2

840

680

81,0

0,3

5,0

   Portugal

   Rumunjska

699

758

108,4

1 944

2 364

121,6

1,1

3,1

   Romania

   Rusija

995

1 002

100,7

3 159

2 603

82,4

1,2

2,6

   Russian Federation

   Slovačka

623

621

99,7

1 302

1 342

103,1

0,6

2,2

   Slovakia

   Slovenija

6 002

8 091

134,8

16 468

20 688

125,6

9,9

2,6

   Slovenia

   Srbija

2 744

3 445

125,5

6 856

8 692

126,8

4,2

2,5

   Serbia

   Španjolska

653

680

104,1

2 167

1 695

78,2

0,8

2,5

   Spain

   Švedska

452

381

84,3

1 235

847

68,6

0,4

2,2

   Sweden

   Švicarska

1 492

1 542

103,4

2 899

2 872

99,1

1,4

1,9

   Switzerland

   Turska

496

469

94,6

1 186

1 248

105,2

0,6

2,7

   Turkey

   Ujedinjena Kraljevina

1 448

1 447

99,9

4 565

3 629

79,5

1,7

2,5

   United Kingdom

   Ukrajina

278

301

108,3

1 308

1 087

83,1

0,5

3,6

   Ukraine

   Ostale europske zemlje

55

74

134,5

157

176

112,1

0,1

2,4

   Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Južnoafrička Republika

63

32

50,8

144

88

61,1

0,0

2,8

   South Africa

   Maroko

15

19

126,7

33

58

175,8

0,0

3,1

   Morocco

   Tunis

25

22

88,0

80

41

51,3

0,0

1,9

   Tunisia

   Ostale afričke zemlje

148

146

98,6

847

488

57,6

0,2

3,3

   Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kanada

364

383

105,2

1 208

1 093

90,5

0,5

2,9

   Canada

   SAD

1 999

1 904

95,2

6 913

5 353

77,4

2,6

2,8

   USA

   Ostale zemlje Sjeverne Amerike

15

3

20,0

83

74

89,2

0,0

24,7

   Other Norhern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Argentina

138

202

146,4

297

445

149,8

0,2

2,2

   Argentina

   Brazil

555

485

87,4

1 202

1 096

91,2

0,5

2,3

   Brazil

   Čile

84

97

115,5

254

275

108,3

0,1

2,8

   Chile

   Meksiko

78

97

124,4

253

287

113,4

0,1

3,0

   Mexico

   Ostale zemlje Južne
   i Srednje Amerike

122

200

163,9

356

409

114,9

0,2

2,0

   Other Southern and Central
   American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hong Kong, Kina

119

219

184,0

159

355

223,3

0,2

1,6

   Hong Kong, China

   Indija

90

185

205,6

302

732

242,4

0,4

4,0

   India

   Indonezija

60

164

273,3

91

190

208,8

0,1

1,2

   Indonesia

   Izrael

233

289

124,0

723

850

117,6

0,4

2,9

   Israel

   Japan

3 354

2 949

87,9

4 569

4 028

88,2

1,9

1,4

   Japan

   Jordan

36

19

52,8

113

37

32,7

0,0

1,9

   Jordan

   Katar

1

64

6400,0

46

424

921,7

0,2

6,6

   Qatar

   Kazahstan

15

16

106,7

44

40

90,9

0,0

2,5

   Kazakhstan

   Kina

593

897

151,3

1 174

1 953

166,4

0,9

2,2

   China

   Koreja, Republika

13 336

13 104

98,3

15 810

14 800

93,6

7,1

1,1

   Korea, Republic of

   Kuvajt

13

17

130,8

52

53

101,9

0,0

3,1

   Kuwait

   Makao, Kina

-

3

-

-

11

-

0,0

3,7

   Makao, China

   Oman

7

15

214,3

30

30

100,0

0,0

2,0

   Oman

   Tajland

60

119

198,3

141

214

151,8

0,1

1,8

   Thailand

   Tajvan, Kina

703

470

66,9

709

561

79,1

0,3

1,2

   Taiwan, China

   Ujedinjeni Arapski Emirati

16

53

331,3

38

113

297,4

0,1

2,1

   United Arab Emirates

   Ostale azijske zemlje

841

712

84,7

1 976

1 650

83,5

0,8

2,3

   Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Australija

595

684

115,0

1 570

2 226

141,8

1,1

3,3

   Australia

   Novi Zeland

63

89

141,3

150

234

156,0

0,1

2,6

   New Zealand

   Ostale zemlje Oceanije

20

8

40,0

70

9

12,9

0,0

1,1

   Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

143 193

155 820

108,8

362 383

396 707

109,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

105 034

113 088

107,7

234 764

257 791

109,8

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

102 560

109 523

106,8

229 165

247 021

107,8

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

   105

   214

203,8

492

841

170,9

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

z

   z

z

z

   z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni  

1 801

2 721

151,1

3 714

8 747

235,5

 

Boarding houses

 

Guest house 

z

   z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

32 328

37 536

  116,1

116 912

127 740

  109,3

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor2)

20 236

23 546

  116,4

82 228

92 928

  113,0

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses2)

 

Hosteli

  7 639

  9 357

  122,5

16 310

20 201

  123,9

 

Hostels

 

Lječilišta

  1 382

 610

44,1

10 287

  5 356

52,1

 

Spas

 

Prenoćišta

  1 836

  2 586

  140,8

  4 866

  5 279

  108,5

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

   z

z

z

   z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

   z

z

z

   z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

 406

 467

  115,0

  1 293

  1 754

  135,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

 273

 343

  125,6

 532

 999

  187,8

 

Hunting lodges

 

Učenički dom ili studentski dom

 -

z

  -

-

z

  -

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

 355

 433

  122,0

  2 086

  3 302

  158,3

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi3)

 355

 433

  122,0

  2 086

  3 302

  158,3

 

Camping sites3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

  5 476

  4 763

87,0

  8 621

  7 874

91,3

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodske kabine

  1 704

  1 748

  102,6

  1 704

  1 748

  102,6

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

  3 160

  2 370

75,0

  3 160

  2 370

75,0

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

 612

 645

  105,4

  3 757

  3 756

  100,0

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

  65 380

71 674

  109,6

 173 783

 187 867

  108,1

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

44 141

47 737

  108,1

98 810

 107 038

  108,3

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

42 701

45 526

  106,6

95 801

99 690

  104,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

  54

  96

  177,8

 112

 219

  195,5

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

   z

z

z

   z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni

  1 095

  1 741

  159,0

  2 121

  6 432

  303,3

 

Boarding houses

 

Guest house

z

   z

z

z

   z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

18 289

21 183

115,8

68 910

74 872

108,7

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor2)

10 983

11 823

107,6

44 666

48 459

108,5

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses2)

 

Hosteli

3 787

5 226

138,0

8 492

11 757

    138,4

 

Hostels

 

Lječilišta  

1 098

   468

  42,6

9 017

4 510

      50,0

 

Spas

 

Prenoćišta 

1 478

1 961

132,7

4 124

4 065

      98,6

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

z

   z

z

z

   z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

   z

z

z

   z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

   403

   465

115,4

1 290

1 743

    135,1

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

    88

    97

110,2

   120

   390

    325,0

 

Hunting lodges

 

Učenički dom ili studentski dom

 -

z

  -

-

z

  -

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

   36

   40

 111,1

   61

  153

   250,8

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi3)

   36

   40

 111,1

   61

  153

   250,8

 

Camping sites3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

 2 914

 2 714

 93,1

 6 002

 5 804

     96,7

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodske kabine

  596

  744

 124,8

  596

  744

   124,8

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

 1 729

 1 348

 78,0

 1 729

 1 348

     78,0

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

  589

  622

 105,6

 3 677

 3 712

   101,0

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

77 813

84 146

 108,1

188 600

208 840

   110,7

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

60 893

65 351

 107,3

135 954

150 753

   110,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

59 859

63 997

 106,9

133 364

147 331

   110,5

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

   51

  118

 231,4

  380

  622

   163,7

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

   z

z

z

   z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni 

  706

  980

 138,8

 1 593

 2 315

   145,3

 

Boarding houses

 

Guest house 

z

   z

z

z

   z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

14 039

16 353

 116,5

48 002

52 868

   110,1

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor2)

 9 253

11 014

 119,0

37 562

41 505

   110,5

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses2)

 

Hosteli

 3 852

 4 131

 107,2

 7 818

 8 444

   108,0

 

Hostels

 

Lječilišta

  284

  142

 50,0

 1 270

  846

     66,6

 

Spas

 

Prenoćišta

  358

  625

 174,6

  742

 1 214

   163,6

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

-

z

-

-

z

-

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

   z

z

z

   z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

3

2

   66,7

3

11

366,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

    185

    246

 133,0

    412

    609

147,8

 

Hunting lodges

 

Učenički dom ili studentski dom

 -

-

  -

-

-

  -

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

  319

  393

123,2

2 025

3 149

155,5

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi3)

  319

  393

123,2

2 025

3 149

155,5

 

Camping sites3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

2 562

2 049

 80,0

2 619

2 070

79,0

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodske kabine

1 108

1 004

 90,6

1 108

1 004

90,6

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

1 431

1 022

 71,4

1 431

1 022

71,4

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

   23

   23

100,0

   80

   44

55,0

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

3)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i u seljačkom kućanstvu.

 

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels,  spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

3)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and in rural households.

 

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

I. 2015.

I. 2016.

indeksi

Indices

I. 2016.

I. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

91 882

103 020

112,1

236 517

262 648

111,0

51 311

52 800

102,9

125 866

134 059

106,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

47 359

53 241

112,4

125 354

140 514

112,1

18 021

18 433

102,3

48 429

47 353

97,8

Domestic tourists

Strani turisti

44 523

49 779

111,8

111 163

122 134

109,9

33 290

34 367

103,2

77 437

86 706

112,0

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U SIJEČNJU 2016.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, JANUARY 2016

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi I. 2016.

Indices I. 2015.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

155 820

71 674

84 146

108,8

109,6

108,1

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

396 707

187 867

208 840

109,5

108,1

110,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

72 872

31 816

41 056

106,3

105,4

107,0

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

219 085

92 225

126 860

106,6

97,3

114,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

21 761

11 224

10 537

95,3

101,3

89,7

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

65 067

34 224

30 843

102,3

107,0

97,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                       

                

 

 

 

 

 

 

Bakar                            

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Cres                              

dolasci/ Arrivals

60

29

31

193,5

241,7

163,2

                                   

noćenja/ Nights

307

183

124

289,6

406,7

203,3

Crikvenica                       

dolasci/ Arrivals

391

245

146

61,7

71,6

50,0

                                    

noćenja/ Nights

2 867

1 485

1 382

85,9

72,3

107,8

Čabar

dolasci/ Arrivals

95

88

7

133,8

135,4

116,7

 

noćenja/ Nights

314

275

39

142,1

142,5

139,3

Delnice                          

dolasci/ Arrivals

806

610

196

90,8

73,8

316,1

                                    

noćenja/ Nights

2 242

1 918

324

97,5

90,0

194,0

Kastav                           

dolasci/ Arrivals

108

52

56

138,5

157,6

124,4

                                   

noćenja/ Nights

214

139

75

164,6

227,9

108,7

Kraljevica                        

dolasci/ Arrivals

85

68

17

354,2

323,8

566,7

                                   

noćenja/ Nights

153

134

19

154,5

141,1

475,0

Krk                              

dolasci/ Arrivals

92

16

76

103,4

41,0

152,0

                                    

noćenja/ Nights

516

107

409

69,7

41,5

84,9

Mali Lošinj                      

dolasci/ Arrivals

528

328

200

55,8

48,0

75,8

                                   

noćenja/ Nights

4 933

1 928

3 005

82,6

69,8

93,7

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Opatija                          

dolasci/ Arrivals

9 452

3 839

5 613

85,0

94,6

79,4

                                   

noćenja/ Nights

25 670

9 414

16 256

91,9

90,9

92,5

Rab                              

dolasci/ Arrivals

154

109

45

220,0

198,2

300,0

                                   

noćenja/ Nights

730

519

211

116,6

211,0

55,5

Rijeka                           

dolasci/ Arrivals

5 546

2 793

2 753

108,7

124,6

96,2

                                   

noćenja/ Nights

10 499

5 551

4 948

109,0

137,4

88,5

Vrbovsko                         

dolasci/ Arrivals

192

187

5

88,1

89,5

55,6

                                   

noćenja/ Nights

565

555

10

83,5

84,2

55,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities              

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

z

z

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

z

z

-

-

-

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

-

-

-

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

z

-

z

z

-

Čavle                            

dolasci/ Arrivals

158

131

27

173,6

189,9

122,7

                                    

noćenja/ Nights

1 164

1 062

102

270,7

326,8

97,1

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Fužine                           

dolasci/ Arrivals

465

425

40

171,0

182,4

102,6

 

noćenja/ Nights

1 383

1 327

56

203,1

209,0

121,7

Jelenje

dolasci/ Arrivals

20

20

-

-

-

-

 

noćenja/ Nights

337

337

-

-

-

-

Kostrena                         

dolasci/ Arrivals

647

587

60

131,2

142,1

75,0

                                   

noćenja/ Nights

2 770

2 497

273

106,2

105,1

116,7

Lokve                            

dolasci/ Arrivals

51

51

-

106,3

108,5

-

                                   

noćenja/ Nights

131

131

-

115,9

122,4

-

Lopar

dolasci/ Arrivals

z

-

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

-

z

-

-

-

Lovran                           

dolasci/ Arrivals

1 301

571

730

165,3

137,9

195,7

                                   

noćenja/ Nights

3 480

2 012

1 468

191,6

190,7

192,9

Malinska – Dubašnica               

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Matulji                          

dolasci/ Arrivals

257

95

162

97,7

88,8

103,8

                                   

noćenja/ Nights

1 059

698

361

107,2

104,6

112,5

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

-

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

128

127

1

57,1

56,7

-

 

noćenja/ Nights

448

441

7

73,3

72,2

-

Omišalj

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Punat                            

dolasci/ Arrivals

107

27

80

90,7

93,1

89,9

                                    

noćenja/ Nights

563

410

153

155,1

182,2

110,9

Ravna Gora                       

dolasci/ Arrivals

609

451

158

89,0

86,1

98,8

                                   

noćenja/ Nights

1 435

1 168

267

84,5

79,2

119,2

Skrad                             

dolasci/ Arrivals

96

96

-

252,6

266,7

-

                                   

noćenja/ Nights

245

245

-

360,3

382,8

-

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

z

z

-

z

z

-

 

noćenja/ Nights

z

z

-

z

z

-

Viškovo                          

dolasci/ Arrivals

99

57

42

300,0

259,1

381,8

                                   

noćenja/ Nights

509

328

181

348,6

431,6