image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 20. TRAVNJA 2016./ 20 APRIL, 2016                                     BROJ/ NUMBER: 4.3.1/2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U VELJAČI 2016.1)

TOURISM, FEBRUARY 20161)

 

 

 

U komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj u veljači 2016. dolazaka turista više je za 18,4%, a noćenja turista za 16,1% u odnosu na veljču 2015.

 

In February 2016, as compared to February 2015, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in the Republic of Croatia increased by 18.4% and the number of tourist nights by 16.1%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 428 225 noćenja. Od toga su 40,2% ostvarili domaći, a 59,8% strani turisti.

 

Tourists realised 428 225 nights: 40.2% of which were realised by domestic and 59.8% by foreign tourists.

 

 

 

U veljači 2016. noćenja domaćih turista više je za 5,7%, a noćenja stranih turista za 24,3% u odnosu na veljaču 2015.

 

In February 2016, the number of domestic tourist nights increased by 5.7% and the number of foreign tourist nights by 24.3%, as compared to February 2015.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Slovenije (20,5%), Austrije (10,0%), Italije (9,7%), Njemačke (8,6%), Bosne i Hercegovine (6,4%) te Republike Koreje (5,5%), što je ukupno 60,7%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 39,3% noćenja.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, most of them (60.7%) were realised by tourists from Slovenia (20.5%), Austria (10.0%), Italy (9.7%), Germany (8.6%), Bosnia and Herzegovina (6.4%) and the Republic of Korea (5.5%). Tourists from other countries realised 39.3% of nights.

 

 

 

U veljači 2016. najviše noćenja ostvareno je u hotelima (287 081, tj. 67,0%).

 

In February 2016, the highest number of nights (287 081 or 67.0%) were realised in hotels.

 

 

 

Turistima su u veljači 2016. u Hrvatskoj bile na raspolaganju 42 273 sobe, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 95 673 stalne postelje.

 

In February 2016, there were 42 273 rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 95 673 permanent beds.

 

 

 

U veljači 2016., prema NKD-u 2007., u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo ukupno 24 125 soba i apartmana s ukupno 46 826 stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba iznosila je 28,9%, a stalnih postelja 22,9%.

 

In February 2016, within the NKD 2007. group 55.1 Hotels and similar accommodation, a total of 24 125 rooms and apartments with a total of 46 826 permanent beds were available to tourists. The average occupancy rate of rooms amounted to 28.9% and of permanent beds to 22.9%.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do veljače 2016. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj ostvareno je 14,0% više dolazaka i 12,8% više noćenja turista.

 

In the period from January to February 2016, as compared to the same period of the previous year, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in the Republic of Croatia increased by 14.0% and the number of tourist nights by 12.8%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 824 932 noćenja. Od toga su 43,6% ostvarili domaći, a 56,4% strani turisti.

 

Tourists realised 824 932 tourist nights: 43.6% by domestic and 56.4% by foreign tourists.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do veljače 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015. broj noćenja domaćih turista veći je za 7,0%, a broj noćenja stranih turista veći je za 17,8%.

 

In the period from January to February 2016, the number of domestic tourist nights increased by 7.0% and the number of foreign tourist nights by 17.8%, as compared to the same period of 2015.

 

 

1)    Privremeni podaci

1)    Provisional data.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

164 234

194 508

118,4

368 780

428 225

116,1

100,0

2,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

70 836

78 419

110,7

162 639

171 981

105,7

40,2

2,2

Domestic tourists

Strani turisti

93 398

116 089

124,3

206 141

256 244

124,3

59,8

2,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

II. 2016.

 

 

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan  broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

93 398

116 089

124,3

206 141

256 244

124,3

100,0

2,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

839

1 139

135,8

1 268

1 760

138,8

0,7

1,5

Albania

Austrija

8 091

9 382

116,0

21 809

25 731

118,0

10,0

2,7

Austria

Belgija

534

891

166,9

1 429

2 067

144,6

0,8

2,3

Belgium

Bjelorusija

  76

  82

107,9

167

364

218,0

0,1

4,4

Belarus

Bosna i Hercegovina

5 923

6 934

117,1

15 453

16 277

105,3

6,4

2,3

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

1 617

1 748

108,1

2 305

2 517

109,2

1,0

1,4

Bulgaria

Cipar

  56

  59

105,4

164

190

115,9

0,1

3,2

Cyprus

Crna Gora

688

1 150

167,2

1 264

2 212

175,0

0,9

1,9

Montenegro

Češka

857

1 280

149,4

1 745

2 868

164,4

1,1

2,2

Czech Rebublic

Danska

248

304

122,6

660

802

121,5

0,3

2,6

Denmark

Estonija

  53

  64

120,8

158

295

186,7

0,1

4,6

Estonia

Finska

241

203

84,2

663

614

92,6

0,2

3,0

Finland

Francuska

1 628

2 745

168,6

4 041

5 919

146,5

2,3

2,2

France

Grčka

421

619

147,0

1 075

1 576

146,6

0,6

2,5

Greece

Irska

176

184

104,5

565

403

71,3

0,2

2,2

Ireland

Island

  25

  27

108,0

141

  67

47,5

0,0

2,5

Iceland

Italija

11 495

12 334

107,3

20 876

24 825

118,9

9,7

2,0

Italy

Kosovo

291

365

125,4

578

720

124,6

0,3

2,0

Kosovo

Letonija

  79

  73

92,4

182

209

114,8

0,1

2,9

Latvia

Lihtenštajn

    4

    4

100,0

6

4

66,7

0,0

1,0

Liechtenstein

Litva

144

143

99,3

510

777

152,4

0,3

5,4

Lithuania

Luksemburg

  21

  34

161,9

  46

  76

165,2

0,0

2,2

Luxembourg

Mađarska

2 435

2 025

83,2

5 055

4 605

91,1

1,8

2,3

Hungary

Makedonija

752

1 010

134,3

1 535

1 900

123,8

0,7

1,9

Macedonia, FYR

Malta

  21

  22

104,8

  78

  55

70,5

0,0

2,5

Malta

Nizozemska

753

1 205

160,0

1 796

2 938

163,6

1,1

2,4

Netherlands

Norveška

228

201

88,2

588

550

93,5

0,2

2,7

Norway

Njemačka

6 306

7 412

117,5

17 486

21 998

125,8

8,6

3,0

Germany

Poljska

1 349

1 405

104,2

3 291

3 526

107,1

1,4

2,5

Poland

Portugal

199

336

168,8

780

1 024

131,3

0,4

3,0

Portugal

Rumunjska

861

806

93,6

2 389

2 076

86,9

0,8

2,6

Romania

Rusija

723

865

119,6

2 244

2 913

129,8

1,1

3,4

Russian Federation

Slovačka

646

849

131,4

1 320

1 956

148,2

0,8

2,3

Slovakia

Slovenija

14 154

22 323

157,7

34 531

52 452

151,9

20,5

2,3

Slovenia

Srbija

3 328

4 500

135,2

6 982

9 788

140,2

3,8

2,2

Serbia

Španjolska

1 068

1 255

117,5

2 798

3 145

112,4

1,2

2,5

Spain

Švedska

415

479

115,4

1 088

1 298

119,3

0,5

2,7

Sweden

Švicarska

1 205

1 633

135,5

2 037

3 268

160,4

1,3

2,0

Switzerland

Turska

579

646

111,6

1 294

1 592

123,0

0,6

2,5

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

2 012

2 452

121,9

5 991

6 651

111,0

2,6

2,7

United Kingdom

Ukrajina

350

362

103,4

1 433

1 595

111,3

0,6

4,4

Ukraine

Ostale europske zemlje

116

125

107,8

256

277

108,2

0,1

2,2

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

40

40

100,0

89

139

156,2

0,1

3,5

South Africa

Maroko

23

48

208,7

130

90

69,2

0,0

1,9

Morocco

Tunis

18

18

100,0

50

43

86,0

0,0

2,4

Tunisia

Ostale afričke zemlje

180

214

118,9

690

659

95,5

0,3

3,1

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

462

615

133,1

 1 305

 1 587

121,6

0,6

2,6

Canada

SAD

 2 509

 2 562

102,1

 8 673

 7 179

82,8

2,8

2,8

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

57

28

49,1

61

110

180,3

0,0

3,9

Other Norhern American countries

Argentina

102

171

167,6

195

369

189,2

0,1

2,2

Argentina

Brazil

243

315

129,6

658

692

105,2

0,3

2,2

Brazil

Čile

63

195

309,5

205

391

190,7

0,2

2,0

Chile

Meksiko

96

88

91,7

254

228

89,8

0,1

2,6

Mexico

Ostale zemlje Južne
i Srednje Amerike

127

118

92,9

290

308

106,2

0,1

2,6

Other Southern and Central
American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

820

596

72,7

922

652

70,7

0,3

1,1

Hong Kong, China

Indija

148

262

177,0

699

989

141,5

0,4

3,8

India

Indonezija

  6

27

450,0

40

61

152,5

0,0

2,3

Indonesia

Izrael

302

276

91,4

942

709

75,3

0,3

2,6

Israel

Japan

 3 083

 2 780

90,2

 4 194

 4 281

102,1

1,7

1,5

Japan

Jordan

14

10

71,4

34

30

88,2

0,0

3,0

Jordan

Katar

41

16

39,0

397

293

73,8

0,1

18,3

Qatar

Kazahstan

  9

17

188,9

21

46

219,0

0,0

2,7

Kazakhstan

Kina

 1 501

 1 810

120,6

 2 204

 2 758

125,1

1,1

1,5

China

Koreja, Republika

10 098

12 585

124,6

11 422

14 211

124,4

5,5

1,1

Korea, Republic of

Kuvajt

  8

  9

112,5

19

15

78,9

0,0

1,7

Kuwait

Makao, Kina

   -

  3

   -

   -

  5

     -

0,0

1,7

Makao, China

Oman

14

  5

35,7

20

  7

35,0

0,0

1,4

Oman

Tajland

28

61

217,9

64

127

198,4

0,0

2,1

Thailand

Tajvan, Kina

 1 017

 1 706

167,7

 1 101

 1 944

176,6

0,8

1,1

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

21

29

138,1

39

103

264,1

0,0

3,6

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

987

 1 284

130,1

 2 327

 2 828

121,5

1,1

2,2

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

288

396

137,5

812

 1 282

157,9

0,5

3,2

Australia

Novi Zeland

45

52

115,6

102

138

135,3

0,1

2,7

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

41

78

190,2

105

90

85,7

0,0

1,2

Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

164 234

194 508

118,4

368 780

428 225

116,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

126 952

152 072

119,8

252 316

300 000

118,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

124 073

146 759

118,3

245 953

287 081

116,7

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

z

z

z

z

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

406

561

138,2

1 007

1 339

133,0

 

Tourist apartments

 

Pansioni  

2 251

3 467

154,0

4 806

9 141

190,2

 

Boarding houses

 

Guest house 

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

32 323

37 908

117,3

108 366

119 303

110,1

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor2)

20 292

23 825

117,4

74 379

84 623

113,8

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses2)

 

Hosteli

 7 472

 9 466

126,7

16 595

20 285

122,2

 

Hostels

 

Lječilišta

 1 363

 1 022

75,0

 9 516

 5 957

62,6

 

Spas

 

Prenoćišta

 1 900

 2 406

126,6

 3 819

 5 195

136,0

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

154

191

124,0

278

303

109,0

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

144

155

107,6

464

246

53,0

 

Hunting lodges

 

Učenički dom ili studentski dom

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

522

694

133,0

 2 014

 2 632

130,7

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi3)

522

   694

133,0

 2 014

 2 632

130,7

 

Camping sites3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

 4 437

 3 834

86,4

 6 084

 6 290

103,4

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodske kabine

z

z

z

z

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

 z

z

z

z

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

z

z

z

z

z

z

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

70 836

78 419

110,7

162 639

171 981

105,7

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

49 210

55 682

113,2

92 346

102 497

111,0

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

47 603

53 306

112,0

88 919

95 565

107,5

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

z

z

z

z

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

189

140

74,1

373

281

75,3

 

Tourist apartments

 

Pansioni

1 364

2 137

156,7

2 901

6 420

221,3

 

Boarding houses

 

Guest house

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

  19 084

  20 574

107,8

  66 081

  64 835

  98,1

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor2)

  10 916

  11 753

107,7

  40 796

  41 049

100,6

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses2)

 

Hosteli

   4 503

   5 228

116,1

   9 979

  11 576

116,0

 

Hostels

 

Lječilišta  

   1 017

855

  84,1

   8 354

   5 249

  62,8

 

Spas

 

Prenoćišta 

   1 530

   1 758

114,9

   3 236

   4 048

125,1

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

  74

  85

114,9

127

158

124,4

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

  98

  74

  75,5

392

110

  28,1

 

Hunting lodges

 

Učenički dom ili studentski dom

-

z

-

-

z

-

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

  77

  69

  89,6

124

182

146,8

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi3)

  77

  69

  89,6

124

182

146,8

 

Camping sites3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

   2 465

   2 094

  84,9

   4 088

   4 467

109,3

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodske kabine

z

z

z

z

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

   z

   z

z

   z

   z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

z

z

z

z

z

z

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

93 398

116 089

124,3

206 141

256 244

124,3

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

  77 742

  96 390

124,0

159 970

197 503

123,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

  76 470

  93 453

122,2

157 034

191 516

122,0

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

z

z

z

z

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

217

421

194,0

634

   1 058

166,9

 

Tourist apartments

 

Pansioni 

887

   1 330

149,9

   1 905

   2 721

142,8

 

Boarding houses

 

Guest house 

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

  13 239

  17 334

130,9

  42 285

  54 468

128,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor2)

   9 376

  12 072

128,8

  33 583

  43 574

129,8

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses2)

 

Hosteli

   2 969

   4 238

142,7

   6 616

   8 709

131,6

 

Hostels

 

Lječilišta

346

167

  48,3

   1 162

708

  60,9

 

Spas

 

Prenoćišta

370

648

175,1

583

   1 147

196,7

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

-

-

z

-

-

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

  80

106

132,5

151

145

96,0

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

  46

  81

176,1

  72

136

188,9

 

Hunting lodges

 

Učenički dom ili studentski dom

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

445

625

140,4

1 890

2 450

129,6

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi3)

445

625

140,4

1 890

2 450

129,6

 

Camping sites3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

1 972

1 740

88,2

1 996

1 823

91,3

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodske kabine

z

z

z

z

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

z

z

z

z

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

z

z

z

z

z

z

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

3)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i u seljačkom kućanstvu.

 

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

3)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and in rural households.

 

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

II. 2015.

II. 2016.

indeksi

Indices

II. 2016.

II. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

94 382

113 792

120,6

214 390

255 228

119,0

69 852

80 716

115,6

154 390

172 997

112,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

48 373

54 706

113,1

111 963

123 060

109,9

22 463

23 713

105,6

50 676

48 921

96,5

Domestic tourists

Strani turisti

46 009

59 086

128,4

102 427

132 168

129,0

47 389

57 003

120,3

103 714

124 076

119,6

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U VELJAČI 2016.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, FEBRUARY 2016

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi II. 2016.

Indices II. 2015.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

194 508

78 419

116 089

118,4

110,7

124,3

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

428 225

171 981

256 244

116,1

105,7

124,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

110 369

40 465

69 904

124,3

112,3

132,6

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

258 163

90 409

167 754

116,9

98,1

130,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

29 932

13 905

16 027

108,8

110,2

107,6

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

68 428

33 526

34 902

108,4

110,0

107,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

z

z

-

z

z

-

       

noćenja/ Nights

z

z

-

z

z

-

Cres 

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Crikvenica         

dolasci/ Arrivals

1 185

762

423

217,0

178,5

355,5

       

noćenja/ Nights

3 368

1 955

1 413

206,4

150,7

421,8

Čabar

dolasci/ Arrivals

22

16

6

314,3

228,6

-

 

noćenja/ Nights

53

45

8

139,5

118,4

-

Delnice

dolasci/ Arrivals

684

508

176

81,5

67,7

197,8

       

noćenja/ Nights

1 663

1 330

333

75,4

66,1

171,6

Kastav

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

53

46

7

100,0

109,5

63,6

       

noćenja/ Nights

93

71

22

145,3

151,1

129,4

Krk  

dolasci/ Arrivals

102

43

59

106,3

165,4

84,3

       

noćenja/ Nights

308

170

138

75,7

78,0

73,0

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

1 042

462

580

105,3

95,7

114,4

       

noćenja/ Nights

4 442

1 449

2 993

85,8

52,5

123,9

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

z

-

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

-

z

-

-

-

Opatija

dolasci/ Arrivals

15 207

5 919

9 288

101,5

111,2

96,2

       

noćenja/ Nights

31 722

12 261

19 461

100,3

106,3

96,9

Rab  

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Rijeka

dolasci/ Arrivals

6 290

2 950

3 340

111,6

105,5

117,5

       

noćenja/ Nights

12 681

6 480

6 201

121,8

145,6

104,1

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

67

65

2

87,0

86,7

100,0

        

noćenja/ Nights

162

155

7

53,5

52,0

140,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

z

z

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

z

z

-

-

-

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

-

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

z

-

-

-

-

Čavle

dolasci/ Arrivals

263

187

76

154,7

154,5

155,1

       

noćenja/ Nights

1 180

914

266

155,7

147,7

191,4

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

12

7

5

600,0

-

250,0

 

noćenja/ Nights

116

85

31

313,5

-

83,8

Fužine

dolasci/ Arrivals

435

277

158

148,5

131,9

190,4

 

noćenja/ Nights

955

796

159

215,6

235,5

151,4

Jelenje

dolasci/ Arrivals

z

z

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

z

z

-

-

-

Kostrena

dolasci/ Arrivals

713

541

172

157,4

151,5

179,2

       

noćenja/ Nights

2 161

1 775

386

144,6

152,5

117,0

Lokve

dolasci/ Arrivals

z

z

-

z

z

-

        

noćenja/ Nights

z

z

-

z

z

-

Lovran

dolasci/ Arrivals

1 400

648

752

134,0

104,2

177,8

       

noćenja/ Nights

2 955

1 799

1 156

148,3

143,0

157,5

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Matulji

dolasci/ Arrivals

274

110

164

90,1

80,9

97,6

       

noćenja/ Nights

735

327

408

56,5

34,6

114,3

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

z

-

z

z

-

z

 

noćenja/ Nights

z

-

z

z

-

z

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

115

91

24

82,7

67,9

480,0

 

noćenja/ Nights

253

187

66

100,4

80,3

347,4

Omišalj

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Punat

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

580

478

102

102,3

95,4

154,5

       

noćenja/ Nights

1 527

1 287

240