image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                          ZAGREB, 8. RUJNA 2016./ 8 SEPTEMBER, 2016                                    BROJ/ NUMBER: 4.3.1/7.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U SRPNJU 2016.1)

TOURISM, JULY 20161)

 

 

 

U komercijalnim smještajnim objektima u Hrvatskoj u srpnju 2016. dolazaka turista više je za 17,6%, a noćenja turista za 12,2%, u odnosu na srpanj 2015.

 

In July 2016, as compared to July 2015, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in Croatia increased by 17.6% and the number of tourist nights by 12.2%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 22 854 304 noćenja. Od toga su 5,5% ostvarili domaći, a 94,5% strani turisti.

 

Tourists realised 22 854 304 nights: 5.5% by domestic and 94.5% by foreign tourists.

 

 

 

U srpnju 2016. noćenja domaćih turista veća su za 1,8%, a noćenja stranih turista za 12,8% u odnosu na srpanj 2015.

 

In July 2016, the number of domestic tourist nights increased by 1.8% and the number of foreign tourist nights by 12.8%, as compared to July 2015.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (17,4%), Slovenije (13,2%), Češke (8,8%), Poljske (8,2%), Austrije (8,0%), Slovačke (5,3%), Italije (4,8%) i Mađarske (4,4%), što je ukupno 70,1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 29,9% noćenja.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, most of them (70.1%) were realised by tourists from Germany (17.4%), Slovenia (13.2%), Czech Republic (8.8%), Poland (8.2%), Austria (8.0%), Slovakia (5.3%), Italy (4.8%) and Hungary (4.4%). Tourists from other countries realised 29.9% of nights.

 

 

 

U srpnju 2016. najviše noćenja ostvareno je u sobama za iznajmljivanje, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor (12 205 619, tj. 53,4%).

 

In July 2016, the highest number of nights (12 205 619 or 53.4%) were realised in rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses.

 

 

 

Turistima je u srpnju 2016. u Hrvatskoj na raspolaganju bilo 359 163 soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 972 103 stalnih postelja.

 

In July 2016, there were 359 163 rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 972 103 permanent beds.

 

 

 

U srpnju 2016., prema NKD-u 2007., u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj, turistima je na raspolaganju bilo ukupno 78 652 soba i apartmana s ukupno 165 001 stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba iznosila je 83,7%, a stalnih postelja 94,5%.

 

In July 2016, within the NKD 2007. group 55.1 Hotels and similar accommodation, a total of 78 652 rooms and apartments with a total of 165 001 permanent beds were available to tourists. The average occupancy rate of rooms amounted to 83.7% and of permanent beds to 94.5%.

 

 

 

Domaći turisti najviše su noćenja ostvarili u Crikvenici, Malom Lošinju, Šibeniku, Vodicama, Biogradu na moru, Zadru, Svetom Filipu i Jakovu, Gradu Zagrebu, Puli i Rabu, što iznosi 30,6% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista. Strani turisti najviše su noćenja ostvarili u Rovinju, Medulinu, Poreču, Dubrovniku, Umagu, Malom Lošinju, Novalji, Crikvenici, Tar-Vabrigi, Funtani, Puli i Vrsaru, što je 31,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

The highest numbers of nights realised by domestic tourists were recorded in Crikvenica, Mali Lošinj, Šibenik, Vodice, Biograd na moru, Zadar, Sveti Filip i Jakov, City of Zagreb, Pula and Rab, which made 30.6% of the total number of domestic tourists nights. The highest numbers of nights realised by foreign tourists were recorded in Rovinj, Medulin, Poreč, Dubrovnik, Umag, Mali Lošinj, Novalja, Crikvenica, Tar-Vabriga, Funtana, Pula and Vrsar, which made 31.3% of the total number of foreign tourist nights.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do srpnja 2016. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj ostvareno je 9,2% više dolazaka i 8,8% više noćenja turista.

 

In the period from January to July 2016, as compared to the same period of the previous year, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in the Republic of Croatia increased by 9.2% and the number of tourist nights by 8.8%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 39 439 451 noćenja. Od toga su 8,0% ostvarili domaći, a 92,0% strani turisti.

 

Tourists realised 39 439 451 tourist nights: 8.0% by domestic and 92.0% by foreign tourists.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do srpnja 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015. broj noćenja domaćih turista veći je za 0,4%, a broj noćenja stranih turista za 9,6%.

 

In the period from January to July 2016, the number of domestic tourist nights increased by 0.4% and the number of foreign tourist nights by 9.6%, as compared to the same period of 2015.

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 328 448

3 914 355

117,6

20 373 298

22 854 304

112,2

100,0

5,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

233 377

253 096

108,4

1 235 334

1 257 297

101,8

5,5

5,0

Domestic tourists

Strani turisti

3 095 071

3 661 259

118,3

19 137 964

21 597 007

112,8

94,5

5,9

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

VII. 2016.

 

 

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 095 071

3 661 259

118,3

19 137 964

21 597 007

112,8

100,0

5,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

2 136

2 474

115,8

6 196

6 340

102,3

0,0

2,6

Albania

Austrija

245 356

295 054

120,3

1 527 609

1 717 466

112,4

8,0

5,8

Austria

Belgija

61 442

70 664

115,0

341 226

376 614

110,4

1,7

5,3

Belgium

Bjelorusija

4 353

3 839

88,2

21 765

25 013

114,9

0,1

6,5

Belarus

Bosna i Hercegovina

69 999

90 604

129,4

386 465

467 769

121,0

2,2

5,2

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

7 310

7 196

98,4

16 320

16 170

99,1

0,1

2,2

Bulgaria

Cipar

442

1 004

227,1

1 215

2 700

222,2

0,0

2,7

Cyprus

Crna Gora

1 901

1 979

104,1

8 899

5 353

60,2

0,0

2,7

Montenegro

Češka

249 690

271 523

108,7

1 835 181

1 894 995

103,3

8,8

7,0

Czech Rebublic

Danska

49 211

69 150

140,5

389 595

520 774

133,7

2,4

7,5

Denmark

Estonija

5 484

6 158

112,3

23 288

28 543

122,6

0,1

4,6

Estonia

Finska

15 115

20 699

136,9

74 135

104 202

140,6

0,5

5,0

Finland

Francuska

93 673

114 111

121,8

375 173

449 825

119,9

2,1

3,9

France

Grčka

2 579

4 603

178,5

6 243

9 765

156,4

0,0

2,1

Greece

Irska

13 067

14 520

111,1

61 124

68 125

111,5

0,3

4,7

Ireland

Island

586

776

132,4

2 121

3 614

170,4

0,0

4,7

Iceland

Italija

192 064

213 362

111,1

971 818

1 030 269

106,0

4,8

4,8

Italy

Kosovo

1 973

2 726

138,2

5 612

7 335

130,7

0,0

2,7

Kosovo

Letonija

3 600

4 064

112,9

20 357

16 713

82,1

0,1

4,1

Latvia

Lihtenštajn

304

466

153,3

2 244

2 882

128,4

0,0

6,2

Liechtenstein

Litva

8 601

10 960

127,4

34 922

45 994

131,7

0,2

4,2

Lithuania

Luksemburg

1 130

1 798

159,1

5 257

8 837

168,1

0,0

4,9

Luxembourg

Mađarska

140 735

175 949

125,0

815 932

955 137

117,1

4,4

5,4

Hungary

Makedonija

5 104

6 558

128,5

25 425

30 644

120,5

0,1

4,7

Macedonia, FYR

Malta

518

633

122,2

2 017

1 931

95,7

0,0

3,1

Malta

Nizozemska

136 468

132 516

97,1

970 397

827 002

85,2

3,8

6,2

Netherlands

Norveška

53 417

67 827

127,0

351 688

441 042

125,4

2,0

6,5

Norway

Njemačka

362 514

491 811

135,7

2 996 388

3 750 725

125,2

17,4

7,6

Germany

Poljska

231 870

256 437

110,6

1 641 353

1 781 188

108,5

8,2

6,9

Poland

Portugal

7 046

8 052

114,3

17 394

22 209

127,7

0,1

2,8

Portugal

Rumunjska

17 434

22 839

131,0

76 083

100 258

131,8

0,5

4,4

Romania

Rusija

26 705

28 171

105,5

232 287

221 983

95,6

1,0

7,9

Russian Federation

Slovačka

160 825

171 648

106,7

1 095 425

1 144 510

104,5

5,3

6,7

Slovakia

Slovenija

352 929

409 685

116,1

2 594 841

2 853 343

110,0

13,2

7,0

Slovenia

Srbija

20 532

22 576

110,0

133 345

133 911

100,4

0,6

5,9

Serbia

Španjolska

44 167

49 254

111,5

92 245

108 763

117,9

0,5

2,2

Spain

Švedska

74 824

102 448

136,9

417 957

568 300

136,0

2,6

5,5

Sweden

Švicarska

67 189

76 498

113,9

345 864

386 573

111,8

1,8

5,1

Switzerland

Turska

5 140

7 922

154,1

13 255

20 776

156,7

0,1

2,6

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

99 510

123 710

124,3

512 866

624 574

121,8

2,9

5,0

United Kingdom

Ukrajina

14 015

18 665

133,2

107 019

129 634

121,1

0,6

6,9

Ukraine

Ostale europske zemlje

1 870

1 770

94,7

9 448

7 838

83,0

0,0

4,4

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

2 589

2 811

108,6

7 415

7 886

106,4

0,0

2,8

South Africa

Maroko

275

525

190,9

971

1 841

189,6

0,0

3,5

Morocco

Tunis

166

255

153,6

517

829

160,3

0,0

3,3

Tunisia

Ostale afričke zemlje

2 552

4 139

162,2

11 569

18 989

164,1

0,1

4,6

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

18 363

21 515

117,2

53 408

64 369

120,5

0,3

3,0

Canada

SAD

54 945

62 709

114,1

155 955

179 446

115,1

0,8

2,9

USA

Ostale zemlje Sjeverne
Amerike

413

501

121,3

1 537

2 397

156,0

0,0

4,8

Other Norhern American
countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

3 556

4 561

128,3

8 506

11 552

135,8

0,1

2,5

Argentina

Brazil

12 832

9 445

73,6

30 109

23 848

79,2

0,1

2,5

Brazil

Čile

1 291

1 915

148,3

3 309

4 838

146,2

0,0

2,5

Chile

Meksiko

2 647

3 055

115,4

5 543

7 073

127,6

0,0

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne
i Srednje Amerike

3 697

5 388

145,7

10 975

15 308

139,5

0,1

2,8

Other Southern and Central
American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

2 798

2 508

89,6

3 950

3 847

97,4

0,0

1,5

Hong Kong, China

Indija

3 345

6 335

189,4

8 170

14 178

173,5

0,1

2,2

India

Indonezija

934

1 254

134,3

1 510

2 041

135,2

0,0

1,6

Indonesia

Izrael

10 074

11 303

112,2

21 755

25 327

116,4

0,1

2,2

Israel

Japan

15 516

12 272

79,1

24 231

20 278

83,7

0,1

1,7

Japan

Jordan

220

279

126,8

651

820

126,0

0,0

2,9

Jordan

Katar

244

229

93,9

577

641

111,1

0,0

2,8

Qatar

Kazahstan

627

826

131,7

4 645

5 110

110,0

0,0

6,2

Kazakhstan

Kina

10 706

12 045

112,5

17 255

20 689

119,9

0,1

1,7

China

Koreja, Republika

35 139

44 064

125,4

46 280

57 551

124,4

0,3

1,3

Korea, Republic of

Kuvajt

243

601

247,3

719

1 761

244,9

0,0

2,9

Kuwait

Makao, Kina

43

30

69,8

60

60

100,0

0,0

2,0

Makao, China

Oman

82

221

269,5

310

477

153,9

0,0

2,2

Oman

Tajland

708

1 055

149,0

1 959

2 405

122,8

0,0

2,3

Thailand

Tajvan, Kina

8 420

6 166

73,2

10 560

8 059

76,3

0,0

1,3

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

503

1 541

306,4

1 231

4 143

336,6

0,0

2,7

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

8 243

11 695

141,9

28 047

35 051

125,0

0,2

3,0

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

34 818

42 473

122,0

90 946

118 278

130,1

0,5

2,8

Australia

Novi Zeland

5 579

6 371

114,2

14 869

16 074

108,1

0,1

2,5

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

675

473

70,1

2 431

2 202

90,6

0,0

4,7

Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 328 448

3 914 355

117,6

20 373 298

22 854 304

112,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

945 8131)

1 029 960

108,9

4 514 4101)

4 789 175

106,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli2)

762 4651)

822 668

107,9

3 273 7811)

3 487 181

106,5

 

Hotels2)

 

Turistička naselja

110 340

122 375

110,9

764 761

793 414

103,7

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

51 008

58 036

113,8

370 785

391 372

105,6

 

Tourist apartments

 

Pansioni3)

17 674

21 796

123,3

80 065

89 262

111,5

 

Boarding houses3)

 

Guest house

4 326

5 085

117,5

25 018

27 946

111,7

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

1 641 4561)

2 080 260

126,7

10 590 1811)

12 579 205

118,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor4)

1 556 0171)

1 973 365

126,8

10 288 6251)

12 205 619

118,6

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer house4)

 

Hosteli

60 660

80 534

132,8

174 304

232 916

133,6

 

Hostels

 

Lječilišta

4 097

3 827

93,4

28 099

28 092

100,0

 

Spas

 

Prenoćišta

10 507

9 427

89,7

44 348

36 450

82,2

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

5 365

4 639

86,5

41 770

33 954

81,3

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

658

882

134,0

1 873

1 380

73,7

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

1 039

890

85,7

2 601

2 378

91,4

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

349

328

94,0

752

583

77,5

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

2 764

6 368

230,4

7 809

37 833

484,5

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

708 369

774 390

109,3

5 214 571

5 431 176

104,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi5)

708 369

774 390

109,3

5 214 571

5 431 176

104,2

 

Camping sites5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

32 810

29 745

90,7

54 136

54 748

101,1

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

189

z

z

299

z

z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

15 940

z

z

15 940

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

12 967

z

z

12 967

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

3 714

3 898

105,0

24 930

26 331

105,6

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

233 377

253 096

108,4

1 235 334

1 257 297

101,8

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

82 0991)

83 270

101,4

300 7971)

295 990

98,4

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli2)

70 5681)

71 405

101,2

237 2551)

234 634

98,9

 

Hotels2)

 

Turistička naselja

7 359

7 225

98,2

45 968

42 998

93,5

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

1 382

1 191

86,2

7 770

7 270

93,6

 

Tourist apartments

 

Pansioni3)

2 482

3 047

122,8

8 047

9 085

112,9

 

Boarding houses3)

 

Guest house

308

402

130,5

1 757

2 003

114,0

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

123 7011)

141 143

114,1

755 0701)

788 486

104,4

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor4)

104 6901)

121 544

116,1

657 5321)

691 529

105,2

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses4)

 

Hosteli

7 968

8 955

112,4

34 739

38 380

110,5

 

Hostels

 

Lječilišta  

1 747

1 413

80,9

12 527

11 709

93,5

 

Spas

 

Prenoćišta 

3 430

3 007

87,7

16 533

11 993

72,5

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

3 823

3 894

101,9

28 596

27 631

96,6

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

84

140

166,7

226

209

92,5

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

800

572

71,5

1 895

1 732

91,4

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

148

150

101,4

313

318

101,6

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

1 011

1 468

145,2

2 709

4 985

184,0

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

19 901

20 706

104,0

161 565

149 016

92,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi5)

19 901

20 706

104,0

161 565

149 016

92,2

 

Camping sites5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

7 676

7 977

103,9

17 902

23 805

133,0

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

152

z

z

165

z

z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

1 039

z

z

1 039

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

5 068

z

z

5 068

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

1 417

2 216

156,4

11 630

17 995

154,7

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

3 095 071

3 661 259

118,3

19 137 964

21 597 007

112,8

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

863 7141)

946 690

109,6

4 213 6131)

4 493 185

106,6

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli2)

691 8971)

751 263

108,6

3 036 5261)

3 252 547

107,1

 

Hotels2)

 

Turistička naselja 

102 981

115 150

111,8

718 793

750 416

104,4

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

49 626

56 845

114,5

363 015

384 102

105,8

 

Tourist apartments

 

Pansioni3) 

15 192

18 749

123,4

72 018

80 177

111,3

 

Boarding houses3)

 

Guest house 

4 018

4 683

116,6

23 261

25 943

111,5

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

1 517 7551)

1 939 117

127,8

9 835 1111)

11 790 719

119,9

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor4)

1 451 3271)

1 851 821

127,6

9 631 0931)

11 514 090

119,6

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses4)

 

Hosteli

52 692

71 579

135,8

139 565

194 536

139,4

 

Hostels

 

Lječilišta

2 350

2 414

102,7

15 572

16 383

105,2

 

Spas

 

Prenoćišta

7 077

6 420

90,7

27 815

24 457

87,9

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

1 542

745

48,3

13 174

6 323

48,0

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

574

742

129,3

1 647

1 171

71,1

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

239

318

133,1

706

646

91,5

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

201

178

88,6

439

265

60,4

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

1 753

4 900

279,5

5 100

32 848

644,1

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

688 468

753 684

109,5

5 053 006

5 282 160

104,5

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi5)

688 468

753 684

109,5

5 053 006

5 282 160

104,5

 

Camping sites5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

25 134

21 768

86,6

36 234

30 943

85,4

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

37

z

z

134

z

z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

14 901

z

z

14 901

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

7 899

z

z

7 899

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

2 297

1 682

73,2

13 300

8 336

62,7

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Revidirani podatak

2)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

3)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

4)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

5)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i u seljačkom kućanstvu te prostori za kampiranje izvan kampova.

 

 

1)       Revised data

2)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

3)       Including boarding houses and spa boarding houses.

4)       Including also rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

5)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and in rural households and organised off-site camping sites.

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

VII. 2015.

VII. 2016.

indeksi

Indices

VII. 2016.

VII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 395 160

2 664 125

111,2

14 593 827

15 428 282

105,7

933 288

1 250 230

134,0

5 779 471

7 426 022

128,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

178 506

194 819

109,1

949 122

972 010

102,4

54 871

58 277

106,2

286 212

285 287

99,7

Domestic tourists

Strani turisti

2 216 654

2 469 306

111,4

13 644 705

14 456 272

105,9

878 417

1 191 953

135,7

5 493 259

7 140 735

130,0

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U SRPNJU 2016.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, JULY 2016

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi VII. 2016.

Indices VII. 2015.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

3 914 355

253 096

3 661 259

117,6

108,4

118,3

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

22 854 304

1 257 297

21 597 007

112,2

101,8

112,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

3 659 427

218 877

3 440 550

118,1

110,7

118,6

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

22 356 332

1 178 086

21 178 246

111,9

102,0

112,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

699 961

54 793

645 168

116,1

111,6

116,5

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

4 205 709

283 685

3 922 024

111,8

100,0

112,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

508

131

377

52,5

69,3

48,4

       

noćenja/ Nights

2 239

156

2 083

94,3

41,9

104,0

Cres 

dolasci/ Arrivals

35 186

1 520

33 666

106,0

126,8

105,2

       

noćenja/ Nights

263 887

9 858

254 029

108,0

111,8

107,9

Crikvenica         

dolasci/ Arrivals

93 203

13 456

79 747

121,8

102,3

125,9

       

noćenja/ Nights

551 508

74 418

477 090

114,8

89,6

120,1

Čabar

dolasci/ Arrivals

122

87

35

125,8

107,4

218,8

 

noćenja/ Nights

386

151

235

194,0

102,7

451,9

Delnice

dolasci/ Arrivals

1 175

410

765

106,3

95,8

113,0

        

noćenja/ Nights

3 267

1 285

1 982

100,0

85,3

112,6

Kastav

dolasci/ Arrivals

1 025

94

931

198,6

156,7

204,2

       

noćenja/ Nights

4 978

316

4 662

256,7

189,2

263,1

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

10 327

971

9 356

133,3

145,8

132,2

       

noćenja/ Nights

51 832

4 986

46 846

141,6

136,0

142,2

Krk  

dolasci/ Arrivals

54 271

1 716

52 555

116,1

117,9

116,1

       

noćenja/ Nights

335 714

9 585

326 129

110,6

109,2

110,7

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

74 958

7 235

67 723

113,3

100,4

114,9

       

noćenja/ Nights

562 900

47 898

515 002

105,8

86,8

108,0

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

35 404

2 720

32 684

127,6

113,9

128,9

 

noćenja/ Nights

218 295

14 770

203 525

122,4

104,5

124,0

Opatija

dolasci/ Arrivals

58 879

3 434

55 445

109,4

96,2

110,4

       

noćenja/ Nights

227 707

10 964

216 743

109,4

94,9

110,2

Rab  

dolasci/ Arrivals

56 998

4 356

52 642

122,2

121,1

122,3

       

noćenja/ Nights

419 782

25 416

394 366

118,6

114,9

118,9

Rijeka

dolasci/ Arrivals

37 258

4 475

32 783

115,0

154,7

111,1

       

noćenja/ Nights

60 303

6 812

53 491

118,1

127,9

117,0

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

155

71

84

100,0

98,6

101,2

       

noćenja/ Nights

727

275

452

83,0

69,8

93,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

47 458

2 375

45 083

111,7

141,6

110,5

 

noćenja/ Nights

297 851

13 554

284 297

108,1

141,0

106,9

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

15

2

13

136,4

50,0

185,7

 

noćenja/ Nights

115

24

91

132,2

60,0

193,6

Čavle

dolasci/ Arrivals

518

127

391

87,5

37,7

153,3

        

noćenja/ Nights

2 020

348

1 672

151,4

45,1

297,0

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

20 225

736

19 489

125,4

154,6

124,6

 

noćenja/ Nights

135 815

4 422

131 393

119,5

137,7

119,0

Fužine

dolasci/ Arrivals

1 346

549

797

109,8

93,7

124,5

 

noćenja/ Nights

5 138

1 984

3 154

88,0

79,8

94,1

Jelenje

dolasci/ Arrivals

193

9

184

148,5

25,0

195,7

 

noćenja/ Nights

820

19

801

115,8

9,0

161,5

Kostrena

dolasci/ Arrivals

2 098

477

1 621

140,4

103,5

156,9

       

noćenja/ Nights

10 903

1 809

9 094

158,0

81,4

194,4

Lokve

dolasci/ Arrivals

146

70

76

61,1

49,3

78,4

       

noćenja/ Nights

456

223

233

60,2

62,5

58,3

Lopar

dolasci/ Arrivals

31 923

995

30 928

113,7

100,1

114,2

 

noćenja/ Nights

243 222

7 611

235 611

108,3

94,8

108,8

Lovran

dolasci/ Arrivals

17 345

1 190

16 155

118,8

117,8

118,9

       

noćenja/ Nights

80 719

5 035

75 684

108,7

121,4

108,0

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

31 550

2 491

29 059

128,3

129,2

128,3

       

noćenja/ Nights

204 828

14 280

190 548

124,2

119,8

124,5

Matulji

dolasci/ Arrivals

4 138

197

3 941

201,6

92,1

214,3

       

noćenja/ Nights

15 823

654

15 169

147,3

61,9

156,7

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

12 627

420

12 207

114,2

148,9

113,3

 

noćenja/ Nights

67 751

1 790

65 961

106,7

160,3

105,8

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

166

71

95

130,7

94,7

182,7

 

noćenja/ Nights

494

200

294

151,5

162,6

144,8

Omišalj

dolasci/ Arrivals

33 663

2 565

31 098

99,3

108,6

98,6

 

noćenja/ Nights

205 537

14 809

190 728

98,9

102,5

98,6

Punat

dolasci/ Arrivals

29 269

1 302

27 967

108,3

123,9

107,7

       

noćenja/ Nights

182 089

8 045

174 044

103,3

120,5

102,6

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

853

150

703

120,8

94,9

128,3

       

noćenja/ Nights

1 212

343

869

94,0

80,9

100,3

Skrad

dolasci/ Arrivals

60

52

8

92,3

120,9

36,4

       

noćenja/ Nights

139

89

50

60,4

54,3

75,8

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

2 442

128

2 314

190,3

104,1

199,5

 

noćenja/ Nights

18 059

580

17 479

158,3

78,5

163,8

Viškovo

dolasci/ Arrivals

355

27

328

241,5

90,0

280,3

       

noćenja/ Nights

2 098

93

2 005

204,7

182,4

205,9

Vrbnik

dolasci/ Arrivals

4 102

184

3 918

121,5

136,3

120,9

 

noćenja/ Nights

27 095

883

26 212

114,7

129,9

114,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

168 626

6 991

161 635

118,1

110,5

118,5

County of Lika-Senj  

noćenja/ Nights

749 729

32 190

717 539

106,3

98,3

106,7