image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 6. LISTOPADA 2016./ 6 OCTOBER, 2016                                 BROJ/ NUMBER: 4.3.1/8.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

TURIZAM U KOLOVOZU 2016.1)

TOURISM, AUGUST 20161)

 

 

 

 

U komercijalnim smještajnim objektima u Hrvatskoj u kolovozu 2016. dolazaka turista više je za 3,0%, a noćenja turista za 7,3%, u odnosu na kolovoz 2015.

 

In August 2016, as compared to August 2015, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in Croatia increased by 3.0% and the number of tourist nights by 7.3%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 25 473 938 noćenja. Od toga su 5,9% ostvarili domaći, a 94,1% strani turisti.

 

Tourists realised 25 473 938 nights: 5.9% by domestic and 94.1% by foreign tourists.

 

 

 

U kolovozu 2016. noćenja domaćih turista veća su za 2,9%, a noćenja stranih turista za 7,6% u odnosu na kolovoz 2015.

 

In August 2016, the number of domestic tourist nights increased by 2.9% and the number of foreign tourist nights by 7.6%, as compared to August 2015.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (26,1%), Italije (11,0%), Slovenije (8,7%), Poljske (7,7%), Austrije (7,6%), Češke (6,2%), 0Nizozemske (4,8%) i Slovačke (4,2%), što je ukupno 76,3%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 23,7% noćenja.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, most of them (76.3%) were realised by tourists from Germany (26.1%), Italy (11.0%), Slovenia (8.7%), Poland (7.7%), Austria (7.6%), the Czech Republic (6.2%), the Netherlands (4.8%) and Slovakia (4.2%). Tourists from other countries realised 23.7% of nights.

 

 

 

U kolovozu 2016. najviše noćenja ostvareno je u sobama za iznajmljivanje, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor (13 836 767, tj. 54,3%).

 

In August 2016, the highest number of nights (13 836 767 or 54.3%) were realised in rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses.

 

 

 

Turistima je u kolovozu 2016. u Hrvatskoj na raspolaganju bilo 358 986 soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 975 356 stalnih postelja.

 

In August 2016, there were 358 986 rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 975 356 permanent beds.

 

 

 

U kolovozu 2016., prema NKD-u 2007., u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj, turistima je na raspolaganju bilo ukupno 79 186 soba i apartmana s ukupno 166 207 stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba iznosila je 86,9%, a stalnih postelja 98,4%.

 

In August 2016, within the NKD 2007. group 55.1 Hotels and similar accommodation, a total of 79 186 rooms and apartments with a total of 166 207 permanent beds were available to tourists. The average occupancy rate of rooms amounted to 86.9% and of permanent beds to 98.4%.

 

 

 

Domaći turisti najviše su noćenja ostvarili u Crikvenici, Vodicama, Šibeniku, Malom Lošinju, Zadru, Biogradu na Moru, Svetom Filipu i Jakovu, Puli, Rabu i Viru, što iznosi 30,0% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista. Strani turisti najviše su noćenja ostvarili u Rovinju, Medulinu, Poreču, Dubrovniku, Umagu, Malom Lošinju, Crikvenici, Novalji, Tar-Vabrigi, Vrsaru, Puli i Funtani, što je 32,0% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

The highest numbers of nights realised by domestic tourists were recorded in Crikvenica, Vodice, Šibenik, Mali Lošinj, Zadar, Biograd na Moru, Sveti Filip i Jakov, Pula, Rab and Vir, which made 30.0% of the total number of domestic tourists nights. The highest numbers of nights realised by foreign tourists were recorded in Rovinj, Medulin, Poreč, Dubrovnik, Umag, Mali Lošinj, Crikvenica, Novalja, Tar-Vabriga, Vrsar, Pula and Funtana, which made 32.0% of the total number of foreign tourist nights.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do kolovoza 2016. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj ostvareno je 7,1% više dolazaka i 8,2% više noćenja turista.

 

In the period from January to August 2016, as compared to the same period of the previous year, the number of tourist arrivals in commercial accommodation establishments in the Republic of Croatia increased by 7.1% and the number of tourist nights by 8.2%.

 

 

 

Turisti su ostvarili 64 913 389 noćenja. Od toga su 7,2% ostvarili domaći, a 92,8% strani turisti.

 

Tourists realised 64 913 389 tourist nights: 7.2% by domestic and 92.8% by foreign tourists.

 

 

 

U razdoblju od siječnja do kolovoza 2016. u odnosu na isto razdoblje 2015. broj noćenja domaćih turista veći je za 1,2%, a broj noćenja stranih turista za 8,8%.

 

In the period from January to August 2016, the number of domestic tourist nights increased by 1.2% and the number of foreign tourist nights by 8.8%, as compared to the same period of 2015.

 

 

 

 

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

struktura
noćenja, %

Structure
of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average
number of
nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 868 922

3 985 686

103,0

23 732 640

25 473 938

107,3

100,0

6,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

251 260

260 741

103,8

1 452 936

1 495 366

102,9

5,9

5,7

Domestic tourists

Strani turisti

3 617 662

3 724 945

103,0

22 279 704

23 978 572

107,6

94,1

6,4

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

VIII. 2016.

 

 

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj
noćenja
po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 617 662

3 724 945

103,0

22 279 704

23 978 572

107,6

100,0

6,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

3 862

3 401

88,1

12 554

11 266

89,7

0,0

3,3

Albania

Austrija

281 121

287 451

102,3

1 674 669

1 824 442

108,9

7,6

6,3

Austria

Belgija

35 596

38 955

109,4

204 686

219 181

107,1

0,9

5,6

Belgium

Bjelorusija

4 551

3 880

85,3

22 252

24 430

109,8

0,1

6,3

Belarus

Bosna i Hercegovina

85 816

95 304

111,1

482 498

539 020

111,7

2,2

5,7

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

6 755

6 811

100,8

14 941

16 138

108,0

0,1

2,4

Bulgaria

Cipar

467

853

182,7

1 211

2 289

189,0

0,0

2,7

Cyprus

Crna Gora

1 737

2 167

124,8

5 870

6 180

105,3

0,0

2,9

Montenegro

Češka

238 245

199 993

83,9

1 653 552

1 490 189

90,1

6,2

7,5

Czech Rebublic

Danska

7 793

8 984

115,3

49 112

64 251

130,8

0,3

7,2

Denmark

Estonija

4 772

5 249

110,0

19 455

22 724

116,8

0,1

4,3

Estonia

Finska

8 516

11 077

130,1

40 017

58 398

145,9

0,2

5,3

Finland

Francuska

151 467

164 252

108,4

630 013

716 187

113,7

3,0

4,4

France

Grčka

5 409

7 664

141,7

11 408

15 312

134,2

0,1

2,0

Greece

Irska

11 758

12 541

106,7

50 557

54 948

108,7

0,2

4,4

Ireland

Island

441

449

101,8

2 034

2 055

101,0

0,0

4,6

Iceland

Italija

487 133

475 965

97,7

2 573 330

2 632 669

102,3

11,0

5,5

Italy

Kosovo

2 177

2 722

125,0

7 120

8 068

113,3

0,0

3,0

Kosovo

Letonija

3 902

4 607

118,1

24 057

20 829

86,6

0,1

4,5

Latvia

Lihtenštajn

168

188

111,9

913

1 241

135,9

0,0

6,6

Liechtenstein

Litva

8 003

8 733

109,1

31 880

37 089

116,3

0,2

4,2

Lithuania

Luksemburg

2 575

3 005

116,7

12 381

15 648

126,4

0,1

5,2

Luxembourg

Mađarska

168 188

168 523

100,2

933 319

991 393

106,2

4,1

5,9

Hungary

Makedonija

5 135

5 274

102,7

27 929

30 361

108,7

0,1

5,8

Macedonia, FYR

Malta

832

699

84,0

2 978

3 131

105,1

0,0

4,5

Malta

Nizozemska

89 451

121 832

136,2

849 206

1 142 185

134,5

4,8

9,4

Netherlands

Norveška

17 835

17 468

97,9

118 279

131 861

111,5

0,5

7,5

Norway

Njemačka

738 544

736 615

99,7

5 863 971

6 248 391

106,6

26,1

8,5

Germany

Poljska

231 251

248 638

107,5

1 613 336

1 844 767

114,3

7,7

7,4

Poland

Portugal

12 015

12 135

101,0

27 742

30 081

108,4

0,1

2,5

Portugal

Rumunjska

27 781

34 362

123,7

119 740

154 382

128,9

0,6

4,5

Romania

Rusija

29 276

28 573

97,6

238 362

228 395

95,8

1,0

8,0

Russian Federation

Slovačka

150 426

138 507

92,1

1 059 400

996 520

94,1

4,2

7,2

Slovakia

Slovenija

271 089

272 236

100,4

2 003 578

2 090 842

104,4

8,7

7,7

Slovenia

Srbija

21 462

21 295

99,2

144 038

140 658

97,7

0,6

6,6

Serbia

Španjolska

72 425

77 231

106,6

151 907

170 245

112,1

0,7

2,2

Spain

Švedska

29 729

38 402

129,2

163 925

239 584

146,2

1,0

6,2

Sweden

Švicarska

36 597

38 902

106,3

161 327

203 261

126,0

0,8

5,2

Switzerland

Turska

5 468

4 650

85,0

17 035

16 219

95,2

0,1

3,5

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

115 074

143 012

124,3

600 627

778 477

129,6

3,2

5,4

United Kingdom

Ukrajina

17 530

19 471

111,1

116 373

138 604

119,1

0,6

7,1

Ukraine

Ostale europske zemlje

2 334

2 433

104,2

12 149

11 086

91,3

0,0

4,6

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

1 795

2 203

122,7

4 849

6 013

124,0

0,0

2,7

South Africa

Maroko

846

1 105

130,6

3 142

3 655

116,3

0,0

3,3

Morocco

Tunis

441

460

104,3

1 315

1 576

119,8

0,0

3,4

Tunisia

Ostale afričke zemlje

2 634

3 752

142,4

11 151

19 066

171,0

0,1

5,1

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

14 998

18 960

126,4

44 999

55 135

122,5

0,2

2,9

Canada

SAD

46 712

50 283

107,6

133 977

141 888

105,9

0,6

2,8

USA

Ostale zemlje Sjeverne
Amerike

404

482

119,3

1 565

2 096

133,9

0,0

4,3

Other Norhern American
countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

3 747

5 072

135,4

8 616

12 062

140,0

0,1

2,4

Argentina

Brazil

10 128

8 138

80,4

23 576

20 256

85,9

0,1

2,5

Brazil

Čile

1 249

1 666

133,4

3 526

4 712

133,6

0,0

2,8

Chile

Meksiko

1 703

1 753

102,9

4 007

4 008

100,0

0,0

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne
i Srednje Amerike

4 171

6 476

155,3

13 304

21 742

163,4

0,1

3,4

Other Southern and Central
American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

2 607

2 018

77,4

3 258

2 863

87,9

0,0

1,4

Hong Kong, China

Indija

2 567

4 401

171,4

6 075

9 848

162,1

0,0

2,2

India

Indonezija

293

431

147,1

811

883

108,9

0,0

2,0

Indonesia

Izrael

12 419

14 557

117,2

30 411

33 687

110,8

0,1

2,3

Israel

Japan

17 854

18 541

103,8

29 296

31 404

107,2

0,1

1,7

Japan

Jordan

196

144

73,5

683

453

66,3

0,0

3,1

Jordan

Katar

245

232

94,7

818

791

96,7

0,0

3,4

Qatar

Kazahstan

1 279

922

72,1

9 161

7 390

80,7

0,0

8,0

Kazakhstan

Kina

10 002

11 241

112,4

18 551

19 167

103,3

0,1

1,7

China

Koreja, Republika

36 502

41 790

114,5

47 487

54 069

113,9

0,2

1,3

Korea, Republic of

Kuvajt

397

478

120,4

1 019

1 238

121,5

0,0

2,6

Kuwait

Makao, Kina

91

41

45,1

300

90

30,0

0,0

2,2

Makao, China

Oman

142

92

64,8

380

251

66,1

0,0

2,7

Oman

Tajland

830

710

85,5

2 242

2 177

97,1

0,0

3,1

Thailand

Tajvan, Kina

5 475

4 244

77,5

6 910

5 382

77,9

0,0

1,3

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

756

1 261

166,8

1 826

3 739

204,8

0,0

3,0

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

9 243

10 716

115,9

31 203

33 509

107,4

0,1

3,1

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

27 643

31 755

114,9

71 614

89 625

125,2

0,4

2,8

Australia

Novi Zeland

5 042

5 850

116,0

12 229

14 474

118,4

0,1

2,5

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

545

662

121,5

1 672

2 326

139,1

0,0

3,5

Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

3 868 922

3 985 686

103,0

23 732 640

25 473 938

107,3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

1 044 993

1 035 920

99,1

4 885 400

5 036 397

103,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

840 399

834 744

99,3

3 542 116

3 664 480

  103,5

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

123 707

115 335

93,2

830 102

826 278

99,5

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

  55 145

  56 359

  102,2

395 097

413 452

  104,6

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

  19 956

  24 317

  121,9

88 859

102 751

  115,6

 

Boarding houses2)

 

Guest house

5 786

5 165

89,3

29 226

29 436

  100,7

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 1 945 569

 2 097 762

  107,8

12 765 429

14 191 955

  111,2

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

 1 846 375

 1 986 177

  107,6

12 452 464

13 836 767

  111,1

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

  67 686

  86 231

  127,4

170 675

235 753

  138,1

 

Hostels

 

Lječilišta

6 093

3 730

61,2

34 633

28 714

82,9

 

Spas

 

Prenoćišta

  13 358

  10 198

76,3

50 574

39 068

77,2

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

4 614

4 035

87,5

37 797

32 252

85,3

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

921

1 118

  121,4

2 557

2 064

80,7

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

1 011

1 115

  110,3

2 837

2 204

77,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

459

490

  106,8

1 094

987

90,2

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

5 052

4 668

92,4

12 798

14 146

  110,5

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

826 216

824 025

99,7

6 004 269

6 191 896

  103,1

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

826 216

824 025

99,7

6 004 269

6 191 896

  103,1

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

  52 144

  27 979

53,7

77 542

53 690

69,2

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

207

z

  z

423

z

  z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

35 371

z

z

35 371

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

12 282

z

z

12 282

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

4 284

3 895

90,9

29 466

27 691

94,0

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

251 260

260 741

  103,8

1 452 936

1 495 366

  102,9

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

  83 160

  86 098

  103,5

340 680

346 915

  101,8

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

  71 471

  73 343

  102,6

270 821

275 930

  101,9

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

7 925

7 405

93,4

53 121

49 862

93,9

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

1 473

1 570

  106,6

9 517

8 217

86,3

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

2 061

3 530

  171,3

6 036

11 914

  197,4

 

Boarding houses2)

 

Guest house

230

250

  108,7

1 185

992

83,7

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

 138 537

 146 394

 105,7

929 670

965 021

 103,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

 119 779

 126 739

 105,8

838 795

868 311

 103,5

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

  7 700

  9 889

 128,4

31 051

39 077

 125,8

 

Hostels

 

Lječilišta  

  2 001

  1 463

 73,1

12 761

12 155

 95,3

 

Spas

 

Prenoćišta 

  3 668

  3 042

 82,9

15 812

14 202

 89,8

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

  3 169

  3 312

 104,5

24 694

25 722

 104,2

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

     126

     250

 198,4

204

528

 258,8

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

     793

     698

 88,0

2 585

1 538

 59,5

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

     171

     187

 109,4

466

407

 87,3

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

  1 130

     814

 72,0

3 302

3 081

 93,3

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

 20 609

 20 709

 100,5

163 404

162 128

 99,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

 20 609

 20 709

 100,5

163 404

162 128

 99,2

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

  8 954

  7 540

 84,2

19 182

21 302

 111,1

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

90

z

 z

102

z

 z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

1 250

z

z

1 250

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

6 210

z

z

6 210

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

  1 404

  1 881

 134,0

11 620

15 505

 133,4

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

3 617 662

3 724 945

 103,0

22 279 704

23 978 572

 107,6

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

 961 833

 949 822

 98,8

4 544 720

4 689 482

 103,2

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

 768 928

 761 401

 99,0

3 271 295

3 388 550

 103,6

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

 115 782

 107 930

 93,2

776 981

776 416

 99,9

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

 53 672

 54 789

 102,1

385 580

405 235

 105,1

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

 17 895

 20 787

 116,2

82 823

90 837

 109,7

 

Boarding houses 2)

 

Guest house 

  5 556

  4 915

 88,5

28 041

28 444

 101,4

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

1 807 032

1 951 368

 108,0

11 835 759

13 226 934

 111,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor 3)

1 726 596

1 859 438

 107,7

11 613 669

12 968 456

 111,7

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

 59 986

 76 342

 127,3

139 624

196 676

 140,9

 

Hostels

 

Lječilišta

  4 092

  2 267

 55,4

21 872

16 559

 75,7

 

Spas

 

Prenoćišta

  9 690

  7 156

 73,8

34 762

24 866

 71,5

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

  1 445

     723

 50,0

13 103

6 530

 49,8

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

     795

     868

 109,2

2 353

1 536

 65,3

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

     218

     417

 191,3

252

666

 264,3

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

     288

     303

 105,2

628

580

 92,4

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

  3 922

  3 854

 98,3

9 496

11 065

 116,5

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

 805 607

 803 316

 99,7

5 840 865

6 029 768

 103,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

 805 607

 803 316

 99,7

5 840 865

6 029 768

 103,2

 

Camping sites 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

   43 190

   20 439

 47,3

58 360

32 388

 55,5

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

  117

z

 z

321

z

 z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

34 121

z

z

34 121

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

6 027

z

z

6 027

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

    2 880

    2 014

 69,9

17 846

12 186

 68,3

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

4)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i u seljačkom kućanstvu te prostori za kampiranje izvan kampova.

 

 

1        Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including boarding houses and spa boarding houses.

3)       Including also rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

4)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and in rural households and organised off-site camping sites.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

VIII. 2015.

VIII. 2016.

indeksi

Indices

VIII. 2016.

VIII. 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 825 191

2 767 510

98,0

17 330 821

17 462 055

100,8

1 043 731

1 218 176

116,7

6 401 819

8 011 883

125,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

197 734

203 220

102,8

1 152 780

1 173 577

101,8

53 526

57 521

107,5

300 156

321 789

107,2

Domestic tourists

Strani turisti

2 627 457

2 564 290

97,6

16 178 041

16 288 478

100,7

990 205

1 160 655

117,2

6 101 663

7 690 094

126,0

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U KOLOVOZU 2016.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, AUGUST 2016

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi VIII. 2016.

Indices VIII. 2015.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

3 985 686

260 741

3 724 945

103,0

103,8

103,0

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

25 473 938

1 495 366

23 978 572

107,3

102,9

107,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

3 713 840

224 920

3 488 920

103,1

105,9

102,9

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

24 985 346

1 410 196

23 575 150

107,4

103,3

107,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

726 065

53 751

672 314

98,1

108,2

97,3

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

4 705 145

307 917

4 397 228

104,9

103,5

105,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

411

3

408

31,5

1,7

36,1

       

noćenja/ Nights

2 887

15

2 872

84,8

4,7

93,0

Cres 

dolasci/ Arrivals

38 652

1 581

37 071

99,8

113,9

99,2

       

noćenja/ Nights

294 929

10 750

284 179

99,8

101,0

99,7

Crikvenica         

dolasci/ Arrivals

93 449

13 380

80 069

100,9

96,1

101,7

       

noćenja/ Nights

622 734

81 371

541 363

107,2

92,2

109,9

Čabar

dolasci/ Arrivals

127

64

63

55,0

32,8

175,0

 

noćenja/ Nights

358

144

214

50,6

23,5

227,7

Delnice

dolasci/ Arrivals

1 800

467

1 333

129,8

83,1

161,6

       

noćenja/ Nights

4 108

1 407

2 701

88,2

56,9

123,6

Kastav

dolasci/ Arrivals

1 234

61

1 173

155,4

92,4

161,1

       

noćenja/ Nights

6 356

128

6 228

196,7

104,9

200,3

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

11 653

1 053

10 600

123,9

131,5

123,2

       

noćenja/ Nights

55 945

6 654

49 291

132,2

139,6

131,2

Krk  

dolasci/ Arrivals

56 738

1 733

55 005

103,1

116,1

102,7

       

noćenja/ Nights

378 553

10 143

368 410

105,8

104,1

105,9

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

77 848

7 034

70 814

101,7

107,1

101,2

       

noćenja/ Nights

627 334

52 084

575 250

102,7

101,3

102,9

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

36 258

2 550

33 708

99,5

105,6

99,1

 

noćenja/ Nights

249 262

15 815

233 447

107,3

105,5

107,4

Opatija

dolasci/ Arrivals

63 184

3 079

60 105

100,5

98,8

100,6

       

noćenja/ Nights

263 882

10 756

253 126

106,1

107,2

106,1

Rab  

dolasci/ Arrivals

57 681

3 965

53 716

100,3

110,3

99,7

       

noćenja/ Nights

481 525

27 897

453 628

109,4

114,6

109,1

Rijeka

dolasci/ Arrivals

42 684

4 571

38 113

75,3

163,7

70,7

       

noćenja/ Nights

70 364

6 718

63 646

89,1

141,1

85,8

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

248

122

126

127,2

127,1

127,3

       

noćenja/ Nights

989

384

605

89,3

81,9

94,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

 50 189

   2 479

 47 710

101,5

147,3

99,9

 

noćenja/ Nights

326 848

 15 856

310 992

105,3

157,6

103,6

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle

dolasci/ Arrivals

      735

      186

      549

107,0

147,6

97,9

       

noćenja/ Nights

   2 866

      585

   2 281

134,1

152,3

130,1

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

 19 554

      495

 19 059

100,2

92,4

100,4

 

noćenja/ Nights

149 774

   3 798

145 976

112,5

116,3

112,4

Fužine

dolasci/ Arrivals

   1 718

      670

   1 048

136,8

106,9

166,6

 

noćenja/ Nights

   6 309

   2 411

   3 898

88,4

60,4

124,2

Jelenje

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Klana

dolasci/ Arrivals

z

           -

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

           -

z

-

-

-

Kostrena

dolasci/ Arrivals

   2 324

      542

   1 782

109,6

132,5

104,1

       

noćenja/ Nights

 12 811

   1 747

 11 064

151,9

130,6

155,9

Lokve

dolasci/ Arrivals

      206

      115

       91

94,1

107,5

81,3

       

noćenja/ Nights

      789

      448

      341

134,6

151,9

117,2

Lopar

dolasci/ Arrivals

 30 372

   1 221

 29 151

94,4

108,9

93,9

 

noćenja/ Nights

256 340

   9 341

246 999

101,5

100,5

101,6

Lovran

dolasci/ Arrivals

 18 012

   1 177

 16 835

104,8

101,6

105,0

       

noćenja/ Nights

 90 863

   5 271

 85 592

105,9

98,5

106,4

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

 30 762

   2 061

 28 701

97,6

109,3

96,8

        

noćenja/ Nights

227 222

 13 521

213 701

109,2

105,4

109,4

Matulji

dolasci/ Arrivals

   5 095

      179

   4 916

155,1

82,9

160,1

       

noćenja/ Nights

 21 340

      523

 20 817

134,3

53,9

139,5

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

 13 266

      326

 12 940

98,1

97,9

98,1

 

noćenja/ Nights

 76 825

   1 768

 75 057

101,2

109,6

101,0

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

      303

      148

      155

140,9

182,7

115,7

 

noćenja/ Nights

   1 033

      490

      543

128,3

217,8

93,6

Omišalj

dolasci/ Arrivals

 31 632

   2 450

 29 182

82,1

100,3

80,9

 

noćenja/ Nights

212 115

 15 521

196 594

93,5

105,9

92,7

Punat

dolasci/ Arrivals

 30 853

   1 148

 29 705

94,9

96,9

94,9

       

noćenja/ Nights

198 966

   9 369

189 597

99,4

123,1

98,4

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

   1 262

      336

      926

112,9

203,6

97,2

       

noćenja/ Nights

   1 819

      742

   1 077

100,2

150,5

81,4

Skrad

dolasci/ Arrivals

      115

       76

       39

136,9

194,9

86,7

       

noćenja/ Nights

      315

      120

      195

94,9

126,3

82,3

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

   2 656

      196

   2 460

110,8

121,0

110,1

 

noćenja/ Nights

 23 858

      888

 22 970

113,0

85,5

114,4

Viškovo

dolasci/ Arrivals

      418

       36

      382

177,1

138,5

181,9

       

noćenja/ Nights

   2 538

      114

   2 424

170,0

242,6

167,6

Vrbnik

dolasci/ Arrivals

   4 403

      238

   4 165

99,9

184,5

97,4

 

noćenja/ Nights

 31 983

   1 065

 30 918

105,6

141,2

104,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

179 542

   6 119

173 423

103,1

96,7

103,3

County of Lika-Senj  

noćenja/ Nights

865 601

 32 226

833 375