image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.

ZAGREB, 9. VELJAČE 2017./ 9 FEBRUARY, 2017

BROJ/ NUMBER: 4.3.2.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U 2016.

 

TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS IN 2016

 

 

 

U 2016. zabilježeno je 15 594 157 dolazaka i 78 049 852 noćenja turista u turističkim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj. Ostvareno je 8,7% više dolazaka i 9,0% više noćenja turista u 2016. u odnosu na 2015. u turističkim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj.

 

In 2016, there were 15 594 157 tourist arrivals and 78 049 852 tourist nights recorded in tourist accommodation establishments in the Republic of Croatia. In 2016, as compared to 2015, arrivals increased by 8.7% and nights by 9.0% in tourist accommodation establishments in the Republic of Croatia.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih dolazaka turista 88,5% čine dolasci  stranih turista, a 11,5% dolasci domaćih turista. Zabilježeno je 7,6% više dolazaka domaćih i 8,9% više dolazaka stranih turista u 2016. u odnosu na 2015.

 

Concerning the structure of total tourist arrivals, the share of foreign tourist arrivals was 88.5% and of domestic ones 11.5%. In 2016, as compared to 2015, the number of domestic tourist arrivals increased by 7.6% and of foreign ones by 8.9%.

 

 

 

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja strani turisti ostvarili su 92,5%, a domaći 7,5%. Broj noćenja domaćih turista veći je za 2,0%, a broj noćenja stranih turista veći je za 9,6% u 2016. u odnosu na 2015.

 

Concerning the structure of total tourist nights, foreign tourists realised 92.5% and domestic tourists 7.5% of tourist nights. In 2016, as compared to 2015, the number of domestic tourist nights increased by 2.0% and of foreign ones by 9.6%.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (23,7%), Slovenije (9,9%), Austrije (9,0%), Italije i Poljske (obje po 6,9%), Češke (6,6%), Ujedinjene Kraljevine (4,2%), Nizozemske (3,7%), Slovačke (3,6%) te Mađarske (3,5%), što je ukupno 78,0%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 22,0% noćenja.

 

Concerning the structure of foreign tourist nights, most of them (78.0%) were realised by tourists from Germany (23.7%), Slovenia (9.9%), Austria (9.0%), Italy and Poland (6.9% each), the Czech Republic (6.6%), United Kingdom (4.2%) the Netherland (3.7%), Slovakia (3.6%), and Hungary (3.5%).Tourists from other countries realised 22.0% of tourist nights.

 

 

 

Prema NKD-u 2007. najviše noćenja (37 077 652 noćenja, tj. 47,5%) ostvareno je u skupini 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, u kojoj su najviše noćenja ostvarili turisti iz Njemačke (22,4%), Poljske (10,4%), Češke (8,8%), Slovenije (8,3%), Hrvatske (7,9%), Italije (6,9%) te Austrije (6,2%). U skupini 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je 17,9% više dolazaka i 15,8% više noćenja turista u 2016. u odnosu na 2015.

 

According to NKD 2007., the most nights (37 077 652 or 47.5%) were realised in group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation, where most nights were realised by tourists from Germany (22.4%), Poland (10.4%), the Czech Republic (8.8%), Slovenia (8.3%), the Republic of Croatia (7.9%), Italy (6.9%) and Austria (6.2%). In 2016, as compared to 2015, in group 55.2 Holiday and short-stay accommodation there were 17.9% more tourist arrivals and 15.8% more tourist nights.

 

 

 

U skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj, ostvareno je 29,8%, tj. 23 262 846 noćenja, a najviše su noćenja ostvarili turisti iz Njemačke (17,3%), Austrije (13,0%), Hrvatske (10,3%), Ujedinjene Kraljevine (8,2%), Slovenije (6,4%), Italije (6,0%) te Češke (4,7%). Dolasci turista veći su za 4,5%, a noćenja turista za 5,0% u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj u 2016. u odnosu na 2015.

 

In group 55.1 Hotels and similar accommodation there were 23 262 846, or 29.8%, tourist nights realised, in which most nights were realised by tourists from Germany (17.3%), Austria (13.0%), the Republic of Croatia (10.3%), the United Kingdom (8.2%), Slovenia (6.4%), Italy (6.0%) and the Czech Republic (4.7%). In this group, tourist arrivals increased by 4.5%, and tourist nights by 5.0% in 2016, as compared to 2015.

 

 

 

U skupini 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje, ostvareno je 22,4%, tj. 17 483 616 noćenja, a najviše su noćenja ostvarili turisti iz Njemačke (34,1%), Slovenije (17,4%), Nizozemske (10,0%), Austrije (9,8%), Italije (7,7%) i Češke (4,7%). Dolasci turista veći su za 1,8%, a noćenja za 1,9% u skupini 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje u 2016. u odnosu na 2015.

 

In 2016, as compared to 2015, in group 55.3 Camping sites and camping grounds there were 17 483 616, or 22.4%, tourist nights realised, in which most nights were realised by tourists from Germany (34.1%), Slovenia (17.4%), the Netherlands (10.0%), Austria (9.8%), Italy (7.7%) and the Czech Republic (4.7%). In this group, tourist arrivals increased by 1.8% and nights by 1.9%.

 

 

 

U strukturi ostvarenih noćenja najviše noćenja ostvareno je u sljedećim županijama: 29,6% u Istarskoj, 19,1% u Splitsko-dalmatinskoj, 17,9% u Primorsko-goranskoj, 10,5% u Zadarskoj i 8,7% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, što je ukupno 85,8%. U ostalim županijama ostvareno je 14,2% noćenja. U svim navedenim županijama zabilježen je porast i dolazaka i noćenja turista. Više je dolazaka u ovim županijama: 11,7% u Istarskoj, 10,8% u Dubrovačko-neretvanskoj, 10,7% u Splitsko-dalmatinskoj, 5,6% u Zadarskoj te 4,9% u Primorsko-goranskoj. Više je noćenja u sljedećim županijama: 12,0% u Splitsko-dalmatinskoj, 11,3% u Dubrovačko-neretvanskoj, 10,3% u Istarskoj, 7,0% u Primorsko-goranskoj županiji te 5,0% u Zadarskoj.

 

Concerning the structure of realised tourist nights, most nights were realised in the following counties: 29.6% in Istria, 19.1% in Split-Dalmatia, 17.9% in Primorje-Gorski kotar, 10.5% in Zadar and 8.7% in Dubrovnik-Neretva, which totalled 85.8%. Other counties realised 14.2% of tourist nights. All stated counties recorded an increase in tourist arrivals and tourist nights.Tourist arrivals increased as follows: 11.7% in Istria, 10.8% in Dubrovnik-Neretva, 10.7% in Split-Dalmatia, 5.6% in Zadar, 4.9% in Primorje-Gorski kotar, and tourist nights as follows: 12.0% in Split-Dalmatia, 11.3% in Dubrovnik-Neretva, 10.3% in Istria, 7.0% in Primorje-Gorski kotar and 5.0% in Zadar.

 

 

 

U Dubrovniku je ostvareno najviše turističkih noćenja u 2016., i to 3 371 075 noćenja u turističkim smještajnim objektima.

 

The most tourist nights in tourist accommodation establishments, 3 371 075, were realised in Dubrovnik.

 

 

 

Domaći turisti najviše noćenja ostvarili su u Gradu Zagrebu, Crikvenici, Šibeniku, Malom Lošinju, Zadru, Opatiji, Dubrovniku te Vodicama, što iznosi 27,4% od ukupno ostvarenih noćenja domaćih turista. Strani turisti najviše su noćenja ostvarili u Dubrovniku, Rovinju – Rovigno, Poreču Parenzo, Medulinu, Umagu – Umago, Malom Lošinju, Gradu Zagrebu te Splitu, što je 25,5% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista.

 

Most nights of domestic tourists were realised in the City of Zagreb, Crikvenica, Šibenik, Mali Lošinj, Zadar, Opatija, Dubrovnik and Vodice, which made 27.4% of total domestic tourist nights. Most nights of foreign tourists were realised in Dubrovnik, Rovinj – Rovigno, Poreč ‒ Parenzo, Medulin, Umag – Umago, Mali Lošinj, City of Zagreb and Split, which made 25.5% of total foreign tourist nights.

 

 

 

Turistima je u 2016. bilo na raspolaganju 367 713 soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 993 339 stalnih postelja. Struktura stalnih postelja prema skupinama NKD-a 2007., odjeljak 55, bila je sljedeća: 57,3% u skupini 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 25,2% u skupini 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje, 16,9% u skupini 55.1 Hoteli i sličan smještaj te 0,6% u skupini 55.9 Ostali smještaj.

 

In 2016, there were 367 713 rooms, apartments and camping sites in Croatia available to tourists, with a total of 993 339 permanent beds. Concerning the structure of permanent beds according to the NKD 2007. groups, division 55, was as follows: 57.3% of permanent beds in group 55.2 Holiday and other short-stay accommodation, 25.2% in group 55.3 Camping sites and camping grounds, 16.9% in group 55.1 Hotels and similar accommodation and 0.6% in group 55.9 Other accommodation.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

2016.

 

 

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

struktura noćenja, %

Structure, of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average
number of
nights per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 343 323

15 594 157

108,7

71 605 315

78 049 852

109,0

100,0

5,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 660 144

1 785 625

107,6

5 742 635

5 856 500

102,0

7,5

3,3

Domestic tourists

Strani turisti

12 683 179

13 808 532

108,9

65 862 680

72 193 352

109,6

92,5

5,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURISTS ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

2016.

 

 

struktura noćenja, %

Structure, of nights (%)

prosječan
broj noćenja
po dolasku

Average number of nights
per arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno                               

12 683 179

13 808 532

108,9

65 862 680

72 193 352

109,6

100,0

5,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija                            

22 377

27 395

122,4

46 605

53 447

114,7

0,1

2,0

Albania

Austrija                            

1 119 709

1 237 969

110,6

5 902 474

6 511 388

110,3

9,0

5,3

Austria

Belgija                             

164 047

182 556

111,3

787 077

860 092

109,3

1,2

4,7

Belgium

Bjelorusija                         

14 300

12 881

90,1

67 243

77 221

114,8

0,1

6,0

Belarus

Bosna i Hercegovina                  

279 806

333 039

119,0

1 299 666

1 480 893

113,9

2,1

4,4

Bosnia and Herzegovina

Bugarska                            

55 920

63 432

113,4

102 417

119 132

116,3

0,2

1,9

Bulgaria

Cipar                               

1 715

2 758

160,8

5 268

8 010

152,1

0,0

2,9

Cyprus

Crna Gora                           

16 519

19 831

120,0

42 274

43 986

104,0

0,1

2,2

Montenegro

Češka                               

696 151

688 953

99,0

4 811 990

4 770 429

99,1

6,6

6,9

Czech Republic

Danska                              

81 851

104 265

127,4

539 351

700 040

129,8

1,0

6,7

Denmark

Estonija                            

17 552

21 611

123,1

71 752

93 083

129,7

0,1

4,3

Estonia

Finska                              

68 179

85 027

124,7

319 475

427 485

133,8

0,6

5,0

Finland

Francuska                           

466 045

494 698

106,1

1 709 254

1 886 364

110,4

2,6

3,8

France

Grčka                                

25 036

33 526

133,9

55 295

67 522

122,1

0,1

2,0

Greece

Irska                               

51 459

57 984

112,7

229 592

258 709

112,7

0,4

4,5

Irland

Island                              

2 751

3 640

132,3

10 313

13 636

132,2

0,0

3,7

Iceland

Italija                             

1 111 428

1 119 932

100,8

4 800 153

4 960 583

103,3

6,9

4,4

Italy

Kosovo

9 292

12 237

131,7

23 665

29 426

124,3

0,0

2,4

Kosovo

Letonija                            

17 253

19 311

111,9

80 075

77 055

96,2

0,1

4,0

Latvia

Lihtenštajn

1 018

1 082

106,3

4 751

5 886

123,9

0,0

5,4

Liechtenstein

Litva                               

31 433

36 345

115,6

122 354

151 121

123,5

0,2

4,2

Lithuania

Luksemburg                          

6 635

8 236

124,1

28 771

41 254

143,4

0,1

5,0

Luxembourg

Mađarska                            

435 990

486 448

111,6

2 266 301

2 527 831

111,5

3,5

5,2

Hungary

Makedonija                          

26 162

29 572

113,0

92 564

104 551

112,9

0,1

3,5

Macedonia

Malta                               

2 457

2 630

107,0

8 913

9 201

103,2

0,0

3,5

Malta

Nizozemska                          

356 876

389 510

109,1

2 477 278

2 660 967

107,4

3,7

6,8

Netherlands

Norveška                            

123 362

142 647

115,6

745 428

889 642

119,3

1,2

6,2

Norway

Njemačka                             

2 124 149

2 277 378

107,2

15 769 657

17 082 011

108,3

23,7

7,5

Germany

Poljska                             

674 779

757 523

112,3

4 323 421

4 963 896

114,8

6,9

6,6

Poland

Portugal                            

36 522

37 043

101,4

86 226

95 662

110,9

0,1

2,6

Portugal

Rumunjska                           

75 561

93 466

123,7

300 832

380 384

126,4

0,5

4,1

Romania

Rusija                              

101 444

108 273

106,7

739 731

738 823

99,9

1,0

6,8

Russian Federation

Slovačka                            

380 942

389 806

102,3

2 550 018

2 605 627

102,2

3,6

6,7

Slovakia

Slovenija                           

1 191 998

1 298 501

108,9

6 677 930

7 139 500

106,9

9,9

5,5

Slovenia

Srbija                              

101 397

112 202

110,7

452 062

477 282

105,6

0,7

4,3

Serbia

Španjolska                          

212 798

222 523

104,6

437 382

482 764

110,4

0,7

2,2

Spain

Švedska                             

203 660

256 612

126,0

1 070 137

1 405 480

131,3

1,9

5,5

Sweden

Švicarska                           

219 165

235 037

107,2

891 133

991 600

111,3

1,4

4,2

Switzerland

Turska                              

26 985

31 840

118,0

68 891

84 444

122,6

0,1

2,7

Turkey

Ujedinjena Kraljevina               

490 510

596 444

121,6

2 419 237

3 026 662

125,1

4,2

5,1

United Kingdom

Ukrajina                            

50 561

64 703

128,0

327 896

415 698

126,8

0,6

6,4

Ukraine

Ostale europske zemlje

8 493

8 018

94,4

36 002

31 274

86,9

0,0

3,9

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika              

11 553

13 191

114,2

29 650

37 078

125,1

0,1

2,8

South Africa

Maroko                              

1 841

2 545

138,2

6 139

8 208

133,7

0,0

3,2

Morocco

Tunis                               

1 095

1 486

135,7

3 277

4 433

135,3

0,0

3,0

Tunisia

Ostale afričke zemlje               

10 759

15 101

140,4

41 902

63 728

152,1

0,1

4,2

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada                              

94 707

110 997

117,2

243 966

294 524

120,7

0,4

2,7

Canada

SAD                                  

317 414

337 464

106,3

806 411

880 755

109,2

1,2

2,6

USA

Ostale zemlje Sjeverne
Amerike      

1 611

2 106

130,7

5 206

8 294

159,3

0,0

3,9

Other North American
countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina                           

21 233

30 484

143,6

45 971

72 904

158,6

0,1

2,4

Argentina

Brazil                              

60 735

47 714

78,6

130 559

109 139

83,6

0,2

2,3

Brazil

Čile                                

6 719

9 036

134,5

16 810

22 088

131,4

0,0

2,4

Chile

Meksiko                             

9 901

10 745

108,5

23 511

24 206

103,0

0,0

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

18 188

25 862

142,2

48 807

70 472

144,4

0,1

2,7

Other South and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

23 507

23 603

100,4

28 384

31 570

111,2

0,0

1,3

Hong Kong, China

Indija                              

19 803

35 057

177,0

46 301

77 893

168,2

0,1

2,2

India

Indonezija                           

4 428

6 979

157,6

7 603

11 201

147,3

0,0

1,6

Indonesia

Izrael                              

44 305

53 385

120,5

100 951

117 844

116,7

0,2

2,2

Israel

Japan                               

159 807

120 971

75,7

227 398

182 577

80,3

0,3

1,5

Japan

Jordan                              

792

960

121,2

2 508

2 672

106,5

0,0

2,8

Jordan

Katar                               

764

1 066

139,5

2 955

4 328

146,5

0,0

4,1

Qatar

Kazahstan                           

2 709

2 625

96,9

17 844

16 681

93,5

0,0

6,4

Kazakhstan

Kina                               

87 884

102 044

116,1

129 700

154 391

119,0

0,2

1,5

China

Koreja, Republika                   

343 974

377 779

109,8

406 670

449 991

110,7

0,6

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt                               

1 189

1 558

131,0

3 209

4 235

132,0

0,0

2,7

Kuwait

Makao, Kina

365

328

89,9

732

518

70,8

0,0

1,6

Macau, China

Oman                                

542

620

114,4

1 479

1 376

93,0

0,0

2,2

Oman

Tajland                             

16 566

17 224

104,0

24 401

26 022

106,6

0,0

1,5

Thailand

Tajvan, Kina

96 348

83 538

86,7

112 325

99 222

88,3

0,1

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati          

2 222

4 663

209,9

5 262

12 107

230,1

0,0

2,6

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje

57 728

83 115

144,0

142 346

183 051

128,6

0,3

2,2

Other Asian countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija                          

132 590

149 829

113,0

331 900

398 989

120,2

0,6

2,7

Australia

Novi Zeland                         

23 889

25 751

107,8

57 297

63 327

110,5

0,1

2,5

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije              

3 724

3 822

102,6

10 352

9 467

91,5

0,0

2,5

Other countries of Oceania

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION
      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

14 343 323

15 594 157

108,7

71 605 315

78 049 852

109,0

 Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

6 196 653

6 472 979

104,5

22 156 344

23 262 846

105,0

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

5 402 630

5 617 371

104,0

17 538 966

18 435 220

105,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

480 588

494 944

103,0

2 900 731

2 935 764

101,2

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

207 390

229 813

110,8

1 317 684

1 406 407

106,7

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)  

89 817

114 933

128,0

318 567

399 874

125,5

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

16 228

15 918

98,1

80 396

85 581

106,4

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

5 405 534

6 372 239

117,9

32 024 575

37 077 652

115,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

4 934 089

5 810 895

117,8

30 663 936

35 545 195

115,9

 

Rooms to let, apartments,  studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

334 360

437 835

130,9

801 218

1 034 007

129,1

 

Hostels

 

Lječilišta

32 569

21 024

64,6

203 617

154 481

75,9

 

Spas

 

Prenoćišta

62 027

55 225

89,0

184 673

154 387

83,6

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

18 631

16 765

90,0

114 638

100 150

87,4

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

4 761

6 235

131,0

10 512

9 581

91,1

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

7 259

7 944

109,4

16 569

15 967

96,4

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

3 498

3 889

111,2

7 633

8 024

105,1

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

8 340

12 427

149,0

21 779

55 860

256,5

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 554 839

2 601 373

101,8

17 158 081

17 483 616

101,9

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 450 069

2 479 540

101,2

16 523 979

16 776 089

101,5

 

Camping sites

 

Kampirališta

40 533

49 901

123,1

197 076

246 801

125,2

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

7 647

8 766

114,6

29 149

29 490

101,2

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

54 480

54 674

100,4

396 874

390 179

98,3

 

Camping sites in households

 

Kampovi u seljačkim kućanstvima

-

3 168

-

-

9 119

-

 

Camping sites in rural households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

2 110

5 324

252,3

11 003

31 938

290,3

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

186 297

147 566

79,2

266 315

225 738

84,8

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

708

z

z

1 507

z

z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

109 678

z

z

109 678

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

58 161

z

z

58 161

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

17 750

14 390

81,1

96 969

87 001

89,7

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

1 660 144

1 785 625

107,6

5 742 635

5 856 500

102,0

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

946 008

1 004 646

106,2

2 305 130

2 390 847

103,7

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

858 850

904 404

105,3

1 983 867

2 043 045

103,0

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

47 849

51 131

106,9

207 536

202 788

97,7

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

14 061

13 532

96,2

52 285

46 582

89,1

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

23 961

34 307

143,2

55 892

93 939

168,1

 

Boarding houses2)

 

Guest house

1 287

1 272

98,8

5 550

4 493

81,0

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

596 471

664 140

111,3

2 870 886

2 922 938

101,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

426 855

470 413

110,2

2 302 125

2 358 565

102,5

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

99 333

130 164

131,0

262 306

299 508

114,2

 

Hostels

 

Lječilišta  

16 830

10 467

62,2

119 294

84 699

71,0

 

Spas

 

Prenoćišta 

28 046

25 798

92,0

79 516

70 115

88,2

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

13 925

13 901

99,8

80 878

80 263

99,2

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

1 273

2 246

176,4

2 218

3 435

154,9

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

6 244

6 493

104,0

14 810

13 581

91,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

1 451

1 559

107,4

3 057

3 019

98,8

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

2 514

3 099

123,3

6 682

9 753

146,0

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

71 038

70 361

99,0

479 974

445 747

92,9

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

66 001

64 493

97,7

440 340

407 874

92,6

 

Camping sites

 

Kampirališta

1 608

1 949

121,2

9 414

11 398

121,1

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

244

185

75,8

1 137

1 159

101,9

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

2 993

2 192

73,2

27 137

19 695

72,6

 

Camping sites in households

 

Kampovi u seljačkim kućanstvima

-

610

-

-

1 053

-

 

Camping sites in rural households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

192

932

485,4

1 946

4 568

234,7

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

46 627

46 478

99,7

86 645

96 968

111,9

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

394

z

z

558

z

z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

10 301

z

z

10 301

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

27 327

z

z

27 327

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

8 605

9 022

104,8

48 459

59 183

122,1

 

Uncategorised establishments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

12 683 179

13 808 532

108,9

65 862 680

72 193 352

109,6

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

5 250 645

5 468 333

104,1

19 851 214

20 871 999

105,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

4 543 780

4 712 967

103,7

15 555 099

16 392 175

105,4

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

432 739

443 813

102,6

2 693 195

2 732 976

101,5

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

193 329

216 281

111,9

1 265 399

1 359 825

107,5

 

Tourist apartments

 

Pansioni2) 

65 856

80 626

122,4

262 675

305 935

116,5

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

14 941

14 646

98,0

74 846

81 088

108,3

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

4 809 063

5 708 099

118,7

29 153 689

34 154 714

117,2

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

4 507 234

5 340 482

118,5

28 361 811

33 186 630

117,0

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

235 027

307 671

130,9

538 912

734 499

136,3

 

Hostels

 

Lječilišta

15 739

10 557

67,1

84 323

69 782

82,8

 

Spas

 

Prenoćišta

33 981

29 427

86,6

105 157

84 272

80,1

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

4 706

2 864

60,9

33 760

19 887

58,9

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

3 488

3 989

114,4

8 294

6 146

74,1

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

1 015

1 451

143,0

1 759

2 386

135,6

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

2 047

2 330

113,8

4 576

5 005

109,4

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

5 826

9 328

160,1

15 097

46 107

305,4

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

2 483 801

2 531 012

101,9

16 678 107

17 037 869

102,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi

2 384 068

2 415 047

101,3

16 083 639

16 368 215

101,8

 

Camping sites

 

Kampirališta

38 925

47 952

123,2

187 662

235 403

125,4

 

Small camps

 

Kamp-odmorišta

7 403

8 581

115,9

28 012

28 331

101,1

 

Quickstop camping

 

Kampovi u kućanstvima 

51 487

52 482

101,9

369 737

370 484

100,2

 

Camping sites in households

 

Kampovi u seljačkim kućanstvima

-

2 558

-

-

8 066

-

 

Camping sites in rural households

 

Prostori za kampiranje izvan kampova

1 918

4 392

229,0

9 057

27 370

302,2

 

Organised off-site camping sites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

139 670

101 088

72,4

179 670

128 770

71,7

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti za robinzonski turizam

314

z

z

949

z

z

 

Robinson accommodation establishments

 

Brodske kabine

99 377

z

z

99 377

z

z

 

Vessel cabins

 

Spavaći i kušet-vagoni

30 834

z

z

30 834

z

z

 

Sleeping cars and coushettes

 

Nekategorizirani objekti

9 145

5 368

58,7

48 510

27 818

57,3

 

Uncategorised establishments

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

 

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including boarding houses and spa boarding houses.

3)       Including also rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

 

 

 

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

2015.

2016.

indeksi

Indices

2016.

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

9 078 273

9 560 038

105,3

47 328 265

48 979 226

103,5

5 265 050

6 034 119

114,6

24 277 050

29 070 626

119,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

1 092 332

1 184 111

108,4

3 965 919

4 038 225

101,8

567 812

601 514

105,9

1 776 716

1 818 275

102,3

Domestic tourists

Strani turisti

7 985 941

8 375 927

104,9

43 362 346

44 941 001

103,6

4 697 238

5 432 605

115,7

22 500 334

27 252 351

121,1

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKPJS-u 2012., GRADOVIMA I OPĆINAMA U 2016.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, AT NUTS, TOWNS AND MUNICIPALITIES, 2016

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi 2016.

Indices 2015.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska                

dolasci/ Arrivals

15 594 157

1 785 625

13 808 532

108,7

107,6

108,9

Republic of Croatia               

noćenja/ Nights

78 049 852

5 856 500

72 193 352

109,0

102,0

109,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska                 

dolasci/ Arrivals

13 585 771

1 206 698

12 379 073

108,6

106,8

108,8

Adriatic Croatia                   

noćenja/ Nights

74 347 436

4 696 041

69 651 395

108,9

100,8

109,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija        

dolasci/ Arrivals

2 685 436

319 492

2 365 944

104,9

105,5

104,8

County of Primorje-Gorski kotar    

noćenja/ Nights

13 989 567

1 191 326

12 798 241

107,0

100,4

107,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                 

 

 

 

 

 

 

Bakar                            

dolasci/ Arrivals

1 213

215

998

24,2

12,9

29,8

                                   

noćenja/ Nights

6 840

546

6 294

53,9

13,6

72,5

Cres                             

dolasci/ Arrivals

117 342

5 404

111 938

102,2

109,9

101,9

                                   

noćenja/ Nights

840 151

29 788

810 363

102,5

101,8

102,6

Crikvenica                       

dolasci/ Arrivals

307 862

53 338

254 524

110,5

98,2

113,5

                                   

noćenja/ Nights

1 687 466

261 237

1 426 229

111,6

93,6

115,7

Čabar                            

dolasci/ Arrivals

926

668

258

155,9

136,9

243,4

                                   

noćenja/ Nights

2 290

1 470

820

147,0

112,5

326,7

Delnice                           

dolasci/ Arrivals

9 663

4 391

5 272

100,5

81,6

124,6

                                   

noćenja/ Nights

20 923

11 029

9 894

89,5

75,3

113,2

Kastav                           

dolasci/ Arrivals

4 789

810

3 979

158,3

111,7

172,9

                                   

noćenja/ Nights

19 087

2 788

16 299

210,2

187,2

214,7

Kraljevica                       

dolasci/ Arrivals

34 560

3 658

30 902

122,8

139,0

121,2

                                   

noćenja/ Nights

147 402

16 320

131 082

135,2

136,4

135,0

Krk                              

dolasci/ Arrivals

195 184

6 956

188 228

109,2

112,9

109,0

                                   

noćenja/ Nights

1 128 183

31 566

1 096 617

108,0

104,6

108,1

Mali Lošinj                       

dolasci/ Arrivals

272 793

35 051

237 742

106,4

100,4

107,3

                                   

noćenja/ Nights

1 877 643

180 366

1 697 277

102,8

86,6

104,8

Novi Vinodolski                  

dolasci/ Arrivals

102 012

11 646

90 366

111,5

100,6

113,1

                                   

noćenja/ Nights

621 195

55 321

565 874

116,1

102,5

117,6

Opatija                          

dolasci/ Arrivals

413 848

64 299

349 549

100,5

101,9

100,3

                                   

noćenja/ Nights

1 252 687

144 856

1 107 831

102,7

100,9

103,0

Rab                              

dolasci/ Arrivals

169 658

13 869

155 789

108,6

118,9

107,7

                                   

noćenja/ Nights

1 246 698

73 136

1 173 562

112,7

114,4

112,6

Rijeka                           

dolasci/ Arrivals

205 485

40 929

164 556

95,2

119,7

90,6

                                   

noćenja/ Nights

334 594

68 789

265 805

103,7

120,7

100,0

Vrbovsko                         

dolasci/ Arrivals

1 693

1 252

441

86,8

87,5

85,0

                                   

noćenja/ Nights

5 012

3 153

1 859

65,4

59,2

79,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities              

                

 

 

 

 

 

 

Baška                            

dolasci/ Arrivals

163 278

8 634

154 644

102,3

101,5

102,4

                                   

noćenja/ Nights

951 790

39 931

911 859

103,6

112,7

103,3

Brod Moravice                    

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle                            

dolasci/ Arrivals

3 841

1 951

1 890

120,4

149,4

100,3

                                   

noćenja/ Nights

13 489

6 664

6 825

142,9

155,5

132,4

Dobrinj                          

dolasci/ Arrivals

56 880

1 655

55 225

111,2

128,1

110,8

                                   

noćenja/ Nights

385 166

10 259

374 907

115,6

125,8

115,3

Fužine                           

dolasci/ Arrivals

9 067

5 291

3 776

118,0

110,9

129,8

                                    

noćenja/ Nights

26 183

15 230

10 953

91,8

81,6

111,0

Jelenje                          

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

                                   

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Klana

dolasci/ Arrivals

z

-

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

-

z

-

-

-

Kostrena

dolasci/ Arrivals

11 167

5 506

5 661

112,4

110,5

114,4

 

noćenja/ Nights

49 103

18 703

30 400

131,2

111,9

146,8

Lokve                            

dolasci/ Arrivals

721

438

283

83,4

81,9

86,0

                                    

noćenja/ Nights

2 107

1 246

861

86,2

90,9

80,2

Lopar                               

dolasci/ Arrivals

89 388

3 356

86 032

101,7

83,9

102,5

                                   

noćenja/ Nights

688 371

23 227

665 144

104,1

93,7

104,5

Lovran

dolasci/ Arrivals

91 711

12 445

79 266

111,7

102,4

113,3

 

noćenja/ Nights

339 057

35 506

303 551

109,6

113,5

109,1

Malinska-Dubašnica               

dolasci/ Arrivals

101 636

11 032

90 604

109,9

127,6

108,0

                                    

noćenja/ Nights

622 140

45 630

576 510

114,7

115,5

114,7

Matulji                          

dolasci/ Arrivals

15 230

1 483

13 747

151,2

88,4

163,7

                                   

noćenja/ Nights

58 536

5 887

52 649

129,9

68,2

144,5

Mošćenička Draga                 

dolasci/ Arrivals

49 040

1 587

47 453

105,5

104,7

105,5

                                   

noćenja/ Nights

233 600

5 725

227 875

104,1

115,3

103,9

Mrkopalj                         

dolasci/ Arrivals

1 625

1 152

473

120,1

108,3

163,7

                                   

noćenja/ Nights

4 177

2 726

1 451

128,7

122,3

142,7

Omišalj                          

dolasci/ Arrivals

126 459

11 638

114 821

95,8

113,3

94,4

                                   

noćenja/ Nights

695 573

56 058

639 515

99,7

110,4

98,9

Punat                            

dolasci/ Arrivals

98 494

4 830

93 664

99,1

131,2

97,8

                                   

noćenja/ Nights

563 557

27 823

535 734

99,8

136,2

98,4

Ravna Gora                        

dolasci/ Arrivals

6 227

3 339

2 888

103,1

109,6

96,4

                                   

noćenja/ Nights

11 887

7 928

3 959

94,2

101,4

82,5

Skrad                            

dolasci/ Arrivals

722

638

84

117,2

125,6

77,8

                                   

noćenja/ Nights

1 513

1 203

310

114,9

126,4

84,9

Vinodolska općina                

dolasci/ Arrivals

6 825

460

6 365

142,2

120,1

144,2

                                   

noćenja/ Nights

56 698

1 901

54 797

128,0

84,3

130,3

Viškovo                          

dolasci/ Arrivals

1 876

430

1 446

148,5

104,6

169,7

                                   

noćenja/ Nights

8 975

1 137

7 838

145,2

125,8

148,6

Vrbnik                           

dolasci/ Arrivals

12 708

709

11 999

121,0

173,3

118,9

                                   

noćenja/ Nights

81 518

2 727

78 791

112,4

119,2

112,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija             

dolasci/ Arrivals

621 129

35 932

585 197

108,1

108,0

108,1

County of Lika-Senj                

noćenja/ Nights

2 322 753

115 803

2 206 950

105,7

102,7

105,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns                      

                

 

 

 

 

 

 

Gospić                           

dolasci/ Arrivals

15 782

3 296

12 486

116,6

103,7

120,5

                                   

noćenja/ Nights

24 158

7 150

17 008

118,6

99,2

129,1

Novalja                          

dolasci/ Arrivals

220 490

11 773

208 717

104,8

<