image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 21. SRPNJA 2016./ 21 JULY, 2016                                        BROJ/ NUMBER: 7.1.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2015.

NATURAL CHANGE IN POPULATION IN THE REPUBLIC OF CROATIA, 2015

 

 

 

U ovom priopćenju daju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2006. do 2015. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove daju se podaci na razini županija od 2011. do 2015. te podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2015. za gradove i općine.

 

This release presents the data on births and deaths in the Republic of Croatia for the period from 2006 to 2015. The data on births, deaths, marriages and divorces are presented at the county level for the period from 2011 to 2015 as well as the data on the natural change in the population in 2015 for towns and municipalities.

 

 

 

 

 

 

Rođeni

 

Births

 

 

 

U 2015. zabilježen je pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu za 5,2%, tj. rođena su 2 063 djeteta manje nego u 2014. Ukupan broj rođenih u 2015. bio je 37 666 djece, od toga 37 503 živorođene djece i 163 mrtvorođene djece. Od 37 503 živorođene djece, 19 379 ili 51,7% rođeno je muške djece i 18 124 ili 48,3% ženske djece.

 

The year 2015, as compared to the previous year, recorded a decrease of 5.2% in the number of live births, that is, 2 063 less children were born than in 2014. Out of the total of 37 666 births in 2015, there were 37 503 live births and 163 stillbirths. Out of 37 503 live births, 19 379, or 51.7%, were boys and 18 124, or 48.3%, were girls.

 

 

 

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2015. iznosila je 8,9.

 

The live birth rate (live births per 1 000 inhabitants) in 2015 was 8.9.

 

 

 

 

 

 

Umrli

 

Deaths

 

 

 

U 2015. zabilježen je porast broja umrlih osoba u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 3 366 osoba ili 6,6% više nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (54 205) u 2015., 26 414 ili 48,7% odnosilo se na muške osobe i 27 791 ili 51,3% na ženske osobe.

 

In 2015, the number of deaths increased compared to the previous year, that is, 3 366 persons, or 6.6% more than in the previous year. Out of the total number of deaths (54 205) in 2015, there were 26 414, or 48.7%, men and 27 791, or 51.3%, women.

 

 

 

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2015. iznosila je 12,9.

 

The death rate (deaths per 1 000 inhabitants) in 2015 was 12.9.

 

 

 

U 2015. umrla su 154 dojenčeta, odnosno 0,28% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 81 ili 52,6% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

 

The number of infant deaths in 2015 amounted to 154, that is, 0.28% of the total number of deaths. Out of the total number of infant deaths, 81, or 52.6%, died during the first week of life (0 – 6 days).

 

 

 

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na tisuću živorođenih) u 2015. iznosila je 4,1, a u prethodnoj godini iznosila je 5,0.

 

The infant death rate (the number of infant deaths per 1 000 live births) in 2015 was 4.1, while in the previous year it was 5.0.

 

 

 

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2015. bila je u Virovitičko-podravskoj županiji (1,4), a najveća je bila u Međimurskoj županiji (8,3).

 

The lowest infant death rate in 2015 was recorded in the County of Virovitica-Podravina (1.4) and the highest one in the County of Međimurje (8.3).

 

 

 

Stopa prirodnog prirasta u 2015. bila je u Republici Hrvatskoj negativna i iznosila je -4,0 (-16 702 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 69,2. U svim županijama bio je negativan prirodni prirast, a najveći negativni prirodni prirast bio je u Osječko-baranjskoj županiji, i to -1 557 uz vitalni indeks od 62,1.

 

The natural increase rate in 2015 in the Republic of Croatia was negative at -4.0 (-16 702 persons), which was also confirmed by the vital index (live births per 100 deaths), which was 69.2. A negative increase rate was recorded in all counties. The highest negative natural increase rate was recorded in the County of Osijek-Baranja, as much as -1 557, with a vital index of 62.1.

 

 

 

Pozitivan prirodni prirast bio je u 56 gradova/općina, a negativan je bio u 490 gradova/općina i Gradu Zagrebu, dok je devet gradova/općina imalo nulti prirodni prirast.

 

The positive natural increase rate was recorded in 56 towns/municipalities, the negative one in 490 towns/municipalities and the City of Zagreb,, while 9 towns/municipalities recorded a zero natural increase rate.

 

 

 

 

 

 

Sklopljeni brakovi

 

Marriages

 

 

 

U 2015. sklopljena su 19 834 braka. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2015. iznosila je 4,7.

 

In 2015, there were 19 834 marriages. The marriage rate (marriages per 1 000 inhabitants) in 2015 was 4.7.

 

 

 

 

 

 

Razvedeni brakovi

 

Divorces

 

 

 

U 2015. bilo je 6 010 pravomoćno razvedenih brakova.

 

In 2015, there were 6 010 final court decisions related to divorces.

 

 

 

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2015. iznosila je 1,4.

 

The divorce rate (divorces per 1 000 inhabitants) was 1.4 in 2015.

 

 

 

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2015. iznosio je 303,0.

 

The number of divorces per 1 000 marriages in 2015 amounted to 303.0.

 

 

 

1.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2006. DO 2015.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2006 − 2015

 

Živorođeni

Live births

Umrli

Deaths

Prirodni prirast

Natural increase

Stope na 1 000 stanovnika

Rate per 1 000 inhabitants

Verižni indeksi

Chain indices

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

prirodni prirast

Natural increase

živorođeni

Live births

umrli

Deaths

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.

41 446

50 378

-8 932

9,3

11,3

-2,0

97,5

97,3

2007.

41 910

52 367

-10 457

9,4

11,8

-2,4

101,1

103,9

2008.

43 753

52 151

-8 398

9,9

11,8

-1,9

104,4

99,6

2009.

44 577

52 414

-7 837

10,1

11,8

-1,81)

101,9

100,5

2010.

43 361

52 096

-8 735

9,8

11,8

-2,0

97,3

99,4

2011.

41 197

51 019

-9 822

9,6

11,9

-2,3

95,0

97,9

2012.

41 771

51 710

-9 939

9,8

12,1

-2,3

101,4

101,3

2013.

39 939

50 386

-10 447

9,4

11,8

   -2,51)

95,6

97,4

2014.

39 566

50 839

-11 273

9,3

12,0

-2,7

99,1

100,9

2015.

37 503

54 205

-16 702

8,9

12,9

-4,0

94,8

106,6

 

 

1)       Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

1)       Natural increase rate is not equal to the difference of the rate of live births and deaths due to data rounding.

 

 

 

 

 

 

2.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2011. DO 2015.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, BY COUNTIES, 2011 2015

Županija
County of

 

Rođeni

Births

Umrli

Deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Umrla dojenčad
na 1 000
živorođenih

Infant deaths
per 1 000
live births

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

 

ukupno

Total

živorođeni

Live
births

mrtvorođeni

Stillbirths

ukupno

Total

umrla
dojenčad

Infant
deaths

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

2011.

41 342

41 197

145

51 019

192

-9 822

20 211

5 662

4,7

80,7

Republic of Croatia

2012.

41 901

41 771

130

51 710

150

-9 939

20 323

5 659

3,6

80,8

 

2013.

40 083

39 939

144

50 386

162

-10 447

19 169

5 992

4,1

79,3

 

2014.

39 716

39 566

150

50 839

199

-11 273

19 501

6 570

5,0

77,8

 

2015.

37 666

37 503

163

54 205

154

-16 702

19 834

 6 010

4,1

69,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

2011.

3 288

3 275

13

3 342

13

-67

1 574

375

4,0

98,0

Zagreb

2012.

3 278

3 267

11

3 515

8

-248

1 530

378

2,4

92,9

 

2013.

3 095

3 077

18

3 505

 12

 -428

1 489

395 

3,9

87,8

 

2014.

2 943

2 930

13

3 412

17

-482

1 502

433

5,8

85,9

 

2015.

2 725

2 712

13

3 692

9

-980

1 494

429

3,3

73,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska

2011.

1 183

1 179

4

1 867

5

-688

612

145

4,2

63,1

Krapina-Zagorje

2012.

1 194

1 190

4

1 898

3

-708

592

143

2,5

62,7

 

2013.

1 156

1 152

4

1 882

 3

 -730

590

   143

2,6

61,2

 

2014.

1 157

1 153

4

1 868

4

-715

617

163

3,5

61,7

 

2015.

1 040

1 037

3

1 844

5

-807

602

135

4,8

56,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka

2011.

1 496

1 486

10

2 567

5

-1 081

747

165

3,4

57,9

Sisak-Moslavina

2012.

1 551

1 543

8

2 385

11

-842

803

193

7,1

64,7

 

2013.

1 341

1 337

4

2 453

6

-1 116

689

219

4,5

54,5

 

2014.

1 408

1 403

5

2 475

5

-1 072

725

247

3,6

56,7

 

2015.

1 276

1 271

5

2 619

7

-1 348

712

216

5,5

48,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka

2011.

1 019

1 019

-

2 016

4

-997

558

129

3,9

50,5

Karlovac

2012.

1 054

1 051

3

1 956

2

-905

551

151

1,9

53,7

 

2013.

1 049

1 048

1

1 849

6

-801

535

149

5,7

56,7

 

2014.

1 013

1 011

2

2 001

7

-990

517

155

6,9

50,5

 

2015.

957

952

5

2 027

5

-1 075

566

180

5,3

47,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaždinska

2011.

1 597

1 594

3

2 187

6

-593

756

199

3,8

72,9

Varaždin

2012.

1 648

1 643

5

2 251

3

-608

768

221

1,8

73,0

 

2013.

1 523

1 519

4

2 154

10

-635

706

224

6,6

70,5

 

2014.

1 467

1 459

8

2 094

5

-635

695

189

3,4

69,7

 

2015.

1 464

1 455

9

2 366

5

-911

712

224

3,4

61,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivničko-križevačka

2011.

1 110

1 108

2

1 607

2

-499

495

184

1,8

68,9

Koprivnica-Križevci

2012.

1 096

1 092

4

1 575

3

-483

521

168

2,7

69,3

 

2013.

1 117

1 113

4

1 456

10

-343

453

120

9,0

76,4

 

2014.

1 065

1 059

6

1 573

9

-514

486

164

8,5

67,3

 

2015.

1 015

1 010

5

1 626

5

-616

502

153

5,0

62,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelovarsko-bilogorska

2011.

1 083

1 073

10

1 729

5

-656

534

163

4,7

62,1

Bjelovar-Bilogora

2012.

1 135

1 132

3

1 772

4

-640

501

164

3,5

63,9

 

2013.

1 099

1 092

7

1 725

4

-633

523

197

3,7

63,3

 

2014.

1 044

1 040

4

1 648

7

-608

519

163

6,7

63,1

 

2015.

976

975

1

1 817

6

-842

523

154

6,2

53,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska

2011.

2 506

2 499

7

3 513

11

-1 014

1 365

568

4,4

71,1

Primorje-Gorski kotar

2012.

2 509

2 504

5

3 632

11

-1 128

1 309

239

4,4

68,9

 

2013.

2 429

2 422

7

3 440

9

-1 018

1 261

655

3,7

70,4

 

2014.

2 376

2 370

6

3 530

11

-1 160

1 218

616

4,6

67,1

 

2015.

2 350

2 344

6

3 784

9

-1 440

1 237

444

3,8

61,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska

2011.

364

361

3

808

3

-447

176

27

8,3

44,7

Lika-Senj

2012.

402

400

2

893

-

-493

225

32

-

44,8

 

2013.

400

396

4

842

3

-446

201

49

7,6

47,0

 

2014.

377

377

-

899

3

-522

228

65

8,0

41,9

 

2015.

388

386

2

919

2

-533

223

38

5,2

42,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virovitičko-podravska

2011.

820

816

4

1 246

4

-430

402

93

4,9

65,5

Virovitica-Podravina

2012.

797

794

3

1 184

3

-390

429

119

3,8

67,1

 

2013.

794

790

4

1 172

4

-382

394

121

5,1

67,4

 

2014.

744

737

7

1 145

3

-408

411

127

4,1

64,4

 

2015.

698

693

5

1 133

1

-440

412

122

1,4

61,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požeško-slavonska

2011.

693

691

2

1 046

1

-355

396

95

1,4

66,1

Požega-Slavonia

2012.

737

736

1

1 014

4

-278

396

115

5,4

72,6

 

2013.

708

703

5

1 008

4

-305

368

97

5,7

69,7

 

2014.

694

692

2

986

-

-294

396

100

-

70,2

 

2015.

638

636

2

1 076

2

-440

419

88

3,1

59,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodsko-posavska

2011.

1 628

1 615

13

1 958

7

-343

793

180

4,3

82,5

Slavonski Brod-Posavina

2012.

1 570

1 563

7

2 035

11

-472

770

205

7,0

76,8

 

2013.

1 522

1 512

10

1 917

6

-405

749

242

4,0

78,9

 

2014.

1 415

1 412

3

1 957

6

-545

831

221

4,2

72,2

 

2015.

1 319

1 314

5

2 125

6

-811

836

186

4,6

61,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadarska

2011.

1 681

1 676

5

1 704

9

-28

836

184

5,4

98,4

Zadar

2012.

1 775

1 766

9

1 889

5

-123

861

191

2,8

93,5

 

2013.

1 694

1 688

6

1 787

5

-99

785

196

3,0

94,5

 

2014.

1 642

1 635

7

1 933

5

-298

759

271

3,1

84,6

 

2015.

1 573

1 568

5

2 072

7

-504

828

222

4,5

75,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osječko-baranjska

2011.

2 849

  2 835

14

3 914

9

-1 079

1 525

501

3,2

72,4

Osijek-Baranja

2012.

2 926

2 919

7

4 096

13

-1 177

1 481

548

4,5

71,3

 

2013.

2 792

2 786

6

3 825

9

-1 039

1 411

527

3,2

72,8

 

2014.

2 697

2 685

12

3 945

23

-1 260

1 496

521

8,6

68,1

 

2015.

2 561

2 551

10

4 108

12

-1 557

1 485

511

4,7

62,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibensko-kninska

2011.

896

895

1

1 399

6

-504

457

107

6,7

64,0

Šibenik-Knin

2012.

919

918

1

1 448

3

-530

477

121

3,3

63,4

 

2013.

890

890

-

1 452

5

-562

447

122

5,6

61,3

 

2014.

920

916

4

1 466

6

-550

462

153

6,6

62,5

 

2015.

824

819

5

1 594

3

-775

447

86

3,7

51,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vukovarsko-srijemska

2011.

1 707

1 698

9

2 269

8

-571

926

233

4,7

74,8

Vukovar-Sirmium

2012.

1 781

1 772

9

2 325

2

-553

949

251

1,1

76,2

 

2013.

1 597

1 593

4

2 261

7

-668

939

269

4,4

70,5

 

2014.

1 656

1 651

5

2 270

11

-619

869

256

6,7

72,7

 

2015.

1 445

1 438

7

2 400

5

-962

906

249

3,5

59,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splitsko-dalmatinska

2011.

4 622

4 614

8

4 691

22

-77

2 297

362

4,8

98,4

Split-Dalmatia

2012.

4 740

4 726

14

4 651

23

75

2 309

415

4,9

101,6

 

2013.

4 326

4 313

13

4 590

17

-277

2 170

372

3,9

94,0

 

2014.

4 330

4 312

18

4 646

23

-334

2 159

523

5,3

92,8

 

2015.

4 127

4 110

17

5 152

19

-1 042

2 207

559

4,6

79,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarska

2011.

1 833

1 827

6

2 222

3

-395

912

314

1,6

82,2

Istria

2012.

1 834

1 832

2

2 302

5

-470

930

303

2,7

79,6

 

2013.

1 808

1 801

7

2 167

3

-366

804

362

1,7

83,1

 

2014.

1 819

1 813

6

2 226

8

-413

844

288

4,4

81,4

 

2015.

1 710

1 701

9

2 414

4

-713

855

279

2,4

70,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovačko-neretvanska

2011.

1 273

1 272

1

1 284

5

-12

656

98

3,9

99,1

Dubrovnik-Neretva

2012.

1 329

1 324

5

1 371

4

-47

664

79

3,0

96,6

 

2013.

1 255

1 252

3

1 314

6

-62

599

107

4,8

95,3

 

2014.

1 289

1 285

4

1 238

3

47

628

114

2,3

103,8

 

2015.

1 287

1 283

4

1 342

6

-59

621

120

4,7

95,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Međimurska

2011.

1 261

1 253

8

1 254

7

-1

483

127

5,6

99,9

Međimurje

2012.

1 206

1 205

1

1 189

5

16

532

151

4,1

101,3

 

2013.

1 205

1 201

4

1 227

5

-26

462

144

4,2

97,9

 

2014.

1 183

1 174

9

1 168

13

6

492

121

11,1

100,5

 

2015.

1 217

1 209

8

1 274

10

-65

510

187

8,3

94,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Zagreb

2011.

8 433

8 411

22

8 396

57

15

3 711

1 413

6,8

100,2

City of Zagreb

2012.

8 420

8 394

26

8 329

27

65

3 725

1 472

3,2

100,8

 

2013.

8 283

8 254

29

8 360

28

-106

3 594

1 282

3,4

98,7

 

2014.

8 477

8 452

25

8 359

30

93

3 647

1 680

3,5

101,1

 

2015.

8 076

8 039

37

8 821

26

-782

3 737

1 428

3,2

91,1

 

 

 

3.   PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2015.

      NATURAL CHANGE IN POPULATION, 2015

Županija

County of

Živorođeni

Live births

Mrtvorođeni

Stillbirths

Umrli

Deaths

Umrla dojenčad

Infant deaths

Prirodni
prirast

Natural
increase

Brakovi

Marital statistics

Vitalni indeks
(živorođeni
na 100 umrlih)

Vital index
(live births
per 100 deaths)

ukupno

Total

0 – 6 dana

0 – 6 days

sklopljeni

Marriages

razvedeni

Divorces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska
Republic of Croatia

37 503

163

54 205

154

81

-16 702

19 834

6 010

69,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka
Zagreb

2 712

13

3 692

9

5

-980

1 494

429

73,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gradovi
   
Towns

       Dugo Selo

195

1

151

1

-

44

95

24

129,1

       Ivanić-Grad

134

1

199

1

1

-65

55

21

67,3

       Jastrebarsko

132

-

212

-

-

-80

75

33

62,3

       Samobor

345

2

434

-

-

-89

185

58

79,5

       Sveta Nedelja

166

-

152

-

-

14

69

27

109,2

       Sveti Ivan Zelina

90

1

188

1

-

-98

61

13

47,9

       Velika Gorica

559

1

639

3

2

-80

291

71

87,5

       Vrbovec

105

2

165

-

-

-60

77

14

63,6

       Zaprešić

230

2

225

1

1

5

132

50

102,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Općine
   
Municipalities

       Bedenica

10

-

18

-

-

-8

7

1

55,6

       Bistra

42

-

82

1

-

-40

27

4

51,2

       Brckovljani

56

-

73

1

1

-17

36

5

76,7

       Brdovec

94

-

122

-

-

-28

69

20

77,0

       Dubrava

27

-

105

-

-

-78

20

12

25,7

       Dubravica

11

-

26

-

-

-15

11

1

42,3

       Farkaševac

10

-

33

-

-

-23

4

-

30,3

       Gradec

21

-

54

-

-

-33

19

4

38,9

       Jakovlje

36

-

60

-

-

-24

27

6

60,0

       Klinča Sela

35

-

74

-

-

-39

11

7

47,3

       Kloštar Ivanić

69

1

73

-

-

-4

23

6

94,5

       Krašić

17

-

54

-

-

-37

21

2

31,5

       Kravarsko

16

-

28

-

-

-12

8

2

57,1

       Križ

53

-

104

-

-

-51

23

15

51,0

       Luka

13

-

23

-

-

-10

2

1

56,5

       Marija Gorica

14

-

37

-

-

-23

10

1

37,8

       Orle

14

1

29

-

-

-15

9

-

48,3

       Pisarovina

30

-

54

-

-

-24

15

5

55,6

       Pokupsko

21

-

28

-

-

-7

7

1

75,0

       Preseka

8

-

21

-

-

-13

3

-

38,1

       Pušća

24

-

28

-

-

-4

16

3

85,7

       Rakovec

8

-

23

-

-

-15

9

2

34,8

       Rugvica

80

1

100

-

-

-20

48

9

80,0

       Stupnik

37

-

35

-

-

2

19

10

105,7

       Žumberak

10

-

43

-

-

-33

10

1

23,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krapinsko-zagorska
Krapina-Zagorje

1 037

3

1 844

5

2

-807

602

135

56,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gradovi
   
Towns

       Donja Stubica

51

1

67

-

-

-16

30

4

76,1

       Klanjec

24

-

48

1

-

-24

15

1

50,0

       Krapina

99

-

157

-

-

-58

63

16

63,1

       Oroslavje

44

-

68

-

-

-24

30

16

64,7

       Pregrada

59

-

89

1

-

-30

29

5

66,3

       Zabok

72

2

107

-

-

-35

39

15

67,3

       Zlatar

60

-

89

1

1

-29

30

10

67,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Općine
   
Municipalities

       Bedekovčina

72

-

88

-

-

-16

46

7

81,8

       Budinščina

23

-

36

-

-

-13

11

-

63,9

       Desinić

20

-

63

-

-

-43

15

2

31,7

       Đurmanec

27

-

64

-

-

-37

24

3

42,2

       Gornja Stubica

41

-

79

-

-

-38

18

1

51,9

       Hrašćina

16

-

25

-

-

-9

8

6

64,0

       Hum na Sutli

34

-

55

1

-

-21

19

2

61,8

       Jesenje

24

-

20

-

-

4

17

2

120,0

       Konjščina

21

-

56

-

-

-35

5

6

37,5

       Kraljevec na Sutli

7

-

29

-

-

-22

5

1

24,1

       Krapinske Toplice

34

-

87

-

-

-53

23

4

39,1

       Kumrovec

5

-

23

-

-

-18

5

2

21,7

       Lobor

23

-

58

-

-

-35

10

1

39,7

       Mače

19

-

39

-

-

-20

15

1

48,7

       Marija Bistrica

33

-

95

-

-

-62

22

4

34,7

       Mihovljan

11

-

34

-

-

-23

6

1

32,4

       Novi Golubovec

12

-

11

-

-

1

5

-

109,1

       Petrovsko

22

-

41

-

-

-19

18

-

53,7

       Radoboj

18

-

46

-

-

-28

15

2

39,1

       Stubičke Toplice

14

-

35

-

-

-21

7

6

40,0

       Sveti Križ Začretje

49

-

81

-

-

-32

31

5

60,5

       Tuhelj

18

-

34

-

-

-16

5

2

52,9

       Veliko Trgovišće

53

-

71

-

-

-18

22

3

74,6

       Zagorska Sela

12

-

19

-

-

-7

3

1

63,2

       Zlatar-Bistrica

20

-

30

1

1

-10

11

6

66,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisačko-moslavačka
Sisak-Moslavina

1 271

5

2 619

7

3

-1 348

712

216

48,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gradovi
   
Towns

       Glina

66

1

191

1

1

-125

22

6

34,6

       Hrvatska Kostajnica

18

-

42

-

-

-24

13

5

42,9

       Kutina

188

-

276

-

-

-88

95

29

68,1

       Novska

122

1

176

-

-

-54

57

19

69,3

       Petrinja

163

-

352

1

-

-189

131

33

46,3

       Popovača

107

-

167

-

-

-60

57

10

64,1

       Sisak

378

1

674

4

1

-296

176

84

56,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Općine
   
Municipalities

       Donji Kukuruzari

9

-

30

-

-

-21

10

2

30,0

       Dvor

16

-

111

-

-

-95

22

3

14,4

       Gvozd

8

-

55

-

-

-47

12

-

14,5

       Hrvatska Dubica

13

-

38

-

-

-25

6

1

34,2

       Jasenovac

13

-

46

-

-

-33

7

4

28,3

       Lekenik

37

-

83

-

-

-46

18

5

44,6

       Lipovljani

35

-

46

-

-

-11

19

6

76,1

       Majur

5

-

33

-

-

-28

7

-

15,2

       Martinska Ves

15

-

74

-

-

-59

15

5

20,3

       Sunja

32

2

136

-

-

-104

24

4

23,5

       Topusko

18

-

60

1

1

-42

14

-

30,0

       Velika Ludina

28

-

29

-

-

-1

7

-

96,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovačka
Karlovac

952

5

2 027

5

2

-1 075

566

180

47,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gradovi
   
Towns

       Duga Resa

82

-

164

1

1

-82

38

17

50,0

       Karlovac

406

4

821

1

-

-415

229

88

49,5

       Ogulin

98

-

179

1

1

-81

48

22

54,7

       Ozalj

57

-

99

-

-