image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 26. TRAVNJA 2016./ 26 APRIL, 2016                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

SREDNJE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2014./2015. I POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

 

UPPER SECONDARY SCHOOLS

END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2014./2015.

 

1. Upper secondary schools − end of 2014/2015 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2014./2015. djelovalo je 445 srednjih škola koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 751 školsku jedinicu različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the end of 2014/2015 school year, there were 445 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included 751 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na kraju školske godine 2014./2015. broj učenika manji je za 2% u odnosu na kraj školske godine 2013./2014. Udio učenica iznosi 50,3%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 70,4% učenica, u gimnazijama 61,7%, u tehničkim i srodnim školama 48,4%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 34,5% učenica. Srednju školu završilo je 46 934 učenika, a od toga je 50,1% učenica.

 

At the end of the 2014/2015 school year, the number of students decreased by 2% compared to the end of the 2013/2014 school year. The share of female students was 50.3%, although their number was not equally distributed in different types of schools. Thus, there were 70.4% of female students in secondary art schools, 61.7% in grammar schools, 48.4% in technical and related schools and only 34.5% in industrial and crafts schools. There were 46 934 students who completed upper secondary education, out of which female students accounted for 50.1%.

 

 

 

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 90,8% učenika, njemački 35,0%, talijanski 14,1%, francuski 3,4%, a španjolski, ruski, novogrčki, češki, portugalski, nizozemski, arapski, slovenski i hrvatski (uče učenici strani državljani) samo 1,6% učenika.

 

Students enrolled in upper secondary schools learn one, two or three foreign languages, providing that at least one foreign language is obligatory for all students. Out of the total number of students, English is learned by 90.8% of students, German by 35.0%, Italian by 14.1%, French by 3.4% and Spanish, Russian, Modern Greek, Czech, Portuguese, Dutch, Arabic, Slovenian and Croatian (for foreign citizens) by only 1.6%.

 

 

 

 

1.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni
odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske jedinice/odjeli

School/class
units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female
students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 751

 245

 506

7 565

177 102

89 034

46 934

23 515

Državne

State

 689

 203

 486

7 261

171 300

85 668

45 454

22 670

Privatne

Private

 44

 28

 16

 169

2 277

1 002

 613

 263

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 135

3 525

2 364

 867

 582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 707

 229

 478

7 338

175 512

88 367

46 474

23 331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

 197

 99

 98

2 113

53 394

32 934

13 572

8 341

Državne

State

 154

 64

 90

1 881

48 706

30 146

12 355

7 625

Privatne

Private

 27

 21

 6

 112

1 592

 741

 437

 200

Vjerskih zajednica

Religious community

 16

 14

 2

 120

3 096

2 047

 780

 516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

 260

 64

 196

3 361

81 584

39 504

20 389

10 058

Državne

State

 248

 62

 186

3 295

80 538

38 949

20 144

9 931

Privatne

Private

 10

 2

 8

 51

 617

 238

 158

 61

Vjerskih zajednica

Religious community

 2

-

 2

 15

 429

 317

 87

 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 54

 44

 10

 118

5 387

3 791

1 091

 812

Državne

State

 49

 39

 10

 118

5 361

3 774

1 087

 810

Privatne

Private

 5

 5

-

-

 26

 17

 4

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 36

 36

 -

-

2 592

1 583

 411

 270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

-

 -

 176

 158

 31

 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 15

 5

 10

 118

2 619

2 050

 649

 513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

 196

 22

 174

1 746

35 147

12 138

11 422

4 120

Državne

State

 194

 22

 172

1 740

35 105

12 132

11 408

4 120

Privatne

Private

 2

-

 2

 6

 42

 6

 14

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 44

 16

 28

 227

1 590

 667

 460

 184

Državne

State

 44

 16

 28

 227

1 590

 667

 460

 184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 63

 6

 57

 392

4 815

1 710

1 974

 713

Državne

State

 37

 1

 36

 168

2 917

1 065

 979

 390

Privatne

Private

 26

 5

 21

 224

1 898

 645

 995

 323

 

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in “Upper secondary schools – total”.

 

 

 

 

1.2.  USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        ACHIEVEMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

175 512

170 878

45 473

43 311

46 030

44 593

46 943

46 165

35 737

35 483

1 329

1 326

Državne

State

169 710

165 137

44 086

41 959

44 617

43 187

45 491

44 728

34 243

33 993

1 273

1 270

Privatne

Private

2 277

2 262

 522

 518

 550

 548

 587

 582

 618

 614

 -

-

Vjerskih zajednica

Religious community

3 525

3 479

 865

 834

 863

 858

 865

 855

 876

 876

 56

 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

53 394

52 962

13 142

12 932

13 223

13 093

13 338

13 278

13 691

13 659

 -

 -

Državne

State

48 706

48 328

12 014

11 838

12 096

11 971

12 144

12 096

12 452

12 423

 -

 -

Privatne

Private

1 592

1 584

 363

 360

 362

 362

 414

 412

 453

 450

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

3 096

3 050

 765

 734

 765

 760

 780

 770

 786

 786

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

81 584

79 530

19 521

18 620

19 669

19 109

20 337

19 926

20 728

20 549

1 329

1 326

Državne

State

80 538

78 489

19 283

18 382

19 412

18 853

20 093

19 685

20 477

20 299

1 273

1 270

Privatne

Private

 617

 612

 138

 138

 159

 158

 159

 156

 161

 160

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

 429

 429

 100

 100

 98

 98

 85

 85

 90

 90

 56

 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

5 387

5 055

1 579

1 425

1 466

1 369

1 162

1 123

1 180

1 138

 -

 -

Državne

State

5 361

5 031

1 570

1 417

1 453

1 357

1 162

1 123

1 176

1 134

 -

 -

Privatne

Private

 26

 24

 9

 8

 13

 12

 -

 -

 4

 4

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

2 592

2 349

 888

 787

 774

 700

 457

 425

 473

 437

 -

 -

Državne

State

2 566

2 325

 879

 779

 761

 688

 457

 425

 469

 433

 -

 -

Privatne

Private

 26

 24

 9

 8

 13

 12

 -

 -

 4

 4

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 176

 159

 63

 54

 53

 49

 29

 25

 31

 31

 -

 -

Državne

State

 176

 159

 63

 54

 53

 49

 29

 25

 31

 31

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 619

2 547

 628

 584

 639

 620

 676

 673

 676

 670

 -

 -

Državne

State

2 619

2 547

 628

 584

 639

 620

 676

 673

 676

 670

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

35 147

33 331

11 231

10 334

11 672

11 022

12 106

11 838

 138

 137

 -

 -

Državne

State

35 105

33 289

11 219

10 322

11 656

11 006

12 092

11 824

 138

 137

 -

 -

Privatne

Private

 42

 42

 12

 12

 16

 16

 14

 14

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 590

1 513

 502

 472

 506

 491

 521

 493

 61

 57

 -

 -

Državne

State

1 590

1 513

 502

 472

 506

 491

 521

 493

 61

 57

 -

 -

 

 

 

1.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni
odjeli

Class
units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

 751

7 565

177 102

89 034

46 934

23 515

26 737

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 34

 285

7 321

3 509

2 059

 994

1 135

Zagreb

Krapinsko-zagorska

 24

 216

5 329

2 810

1 431

 737

 803

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

 29

 242

5 640

2 658

1 571

 752

 970

Sisak-Moslavina

Karlovačka

 28

 217

4 743

2 346

1 357

 663

 841

Karlovac

Varaždinska

 38

 363

8 066

4 093

2 079

1 029

1 661

Varaždin

Koprivničko-križevačka

 18

 190

4 676

2 365

1 293

 605

 776

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

 27

 228

5 296

2 692

1 415

 720

 945

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

 58

 460

10 045

4 963

2 542

1 300

1 679

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

 12

 77

1 533

 743

 471

 238

 308

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

 16

 162

3 715

1 921

1 021

 556

 605

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

 15

 150

3 807

1 911

 981

 499

 560

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

 15

 273

6 791

3 362

1 896

 965

 667

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

 35

 327

7 630

3 903

2 074

1 024

1 122

Zadar

Osječko-baranjska

 52

 579

13 310

6 698

3 619

1 804

1 897

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

 22

 196

4 514

2 248

1 158

 563

 731

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

 29

 377

8 035

4 034

2 096

1 012

1 245

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

 91

 876

20 830

10 445

5 387

2 745

3 062

Split-Dalmatia

Istarska

 44

 346

6 853

3 473

1 745

 866

1 469

Istria

Dubrovačko-neretvanska

 30

 243

5 466

2 731

1 484

 723

 983

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

 22

 188

4 259

2 173

1 220

 578

 768

Međimurje

Grad Zagreb

 112

1 570

39 243

19 956

10 035

5 142

4 510

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHERS, END OF
        2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students attending

Nastavnici1)

Teachers1)

ukupno

Total

gimnazija

Grammar schools

tehničkih
i srodnih škola

Technical and
related schools

umjetničkih škola

Art schools

industrijskih
i obrtničkih škola

Industrial and
crafts schools

s teškoćama
u razvoju

Secondary schools
for disabled youth

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

English

160 807

53 159

73 187

2 776

31 333

 352

1 764

Njemački

German

61 943

32 962

20 390

 237

8 250

 104

1 048

Talijanski

Italian

24 958

12 537

10 308

 400

1 691

 22

 363

Francuski

French

6 088

2 139

1 700

 3

2 246

 -

 135

Španjolski

Spanish

2 415

1 984

 431

 -

 -

 -

 47

Ruski

Russian

 192

 160

 32

 -

 -

 -

 10

Arapski

Arabic

 93

 93

 -

 -

 -

 -

 1

Novogrčki

Modern Greek

 19

 19

 -

 -

 -

 -

 1

Ostali jezici

Other languages

 53

 53

 -

 -

 -

 -

 6

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2014./2015.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), END OF 2014/2015 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u
ekvivalentu pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u
ekvivalentu pune
zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim
radnim vremenom

Full-time

s kraćim
od punoga radnog
vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

26 138

17 572

12 320

8 220

13 818

9 352

17 937,03

12 002,36

 855,06

 753,71

Državne

State

24 972

16 739

11 972

7 965

13 000

8 774

17 282,80

11 526,56

 808,57

 719,89

Privatne

Private

 723

 506

 190

 129

 533

 377

 355,90

 249,36

 21,99

 14,32

Vjerskih zajednica

Religious community

 443

 327

 158

 126

 285

 201

 298,33

 226,44

 24,50

 19,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

6 217

4 630

3 000

2 304

3 217

2 326

4 232,48

3 206,09

 261,28

 224,89

Državne

State

5 390

4 029

2 732

2 106

2 658

1 923

3 757,80

2 860,97

 222,92

 196,70

Privatne

Private

 466

 336

 129

 88

 337

 248

 229,19

 161,36

 15,86

 10,19

Vjerskih zajednica

Religious community

 361

 265

 139

 110

 222

 155

 245,49

 183,76

 22,50

 18,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

11 224

7 555

5 341

3 576

5 883

3 979

7 969,01

5 370,10

 348,11

 309,54

Državne

State

10 952

7 359

5 267

3 522

5 685

3 837

7 816,38

5 255,57

 341,07

 305,00

Privatne

Private

 190

 134

 55

 38

 135

 96

 99,79

 71,85

 5,04

 3,04

Vjerskih zajednica

Religious community

 82

 62

 19

 16

 63

 46

 52,84

 42,68

 2,00

 1,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

1 768

1 175

1 281

 877

 487

 298

1 487,02

1 005,81

 31,78

 28,78

Državne

State

1 734

1 161

1 277

 876

 457

 285

1 472,01

 999,06

 30,78

 27,78

Privatne

Private

 34

 14

 4

 1

 30

 13

 15,01

 6,75

 1,00

 1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

1 208

 756

 902

 602

 306

 154

1 026,19

 665,06

 10,75

 10,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 76

 53

 52

 36

 24

 17

 64,14

 44,79

 0,45

 0,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 484

 366

 327

 239

 157

 127

 396,69

 295,96

 20,58

 17,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

6 929

4 212

2 698

1 463

4 231

2 749

4 248,52

2 420,36

 213,89

 190,50

Državne

State

6 896

4 190

2 696

1 461

4 200

2 729

4 236,61

2 410,96

 213,80

 190,41

Privatne

Private

 33

 22

 2

 2

 31

 20

 11,91

 9,40

 0,09

 0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 599

 390

 219

 142

 380

 248

 329,42

 209,77

 47,00

 41,96

Državne

State

 599

 390

 219

 142

 380

 248

 329,42

 209,77

 47,00

 41,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih

Education of adults

1 636

 981

 148

 79

1 488

 902

 391,77

 221,41

-

-

Državne

State

 990

 574

 90

 44

 900

 530

 218,55

 115,92

-

 -

Privatne

Private

 646

 407

 58

 35

 588

 372

 173,22

 105,49

 -

-

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2. Srednje škole – početak šk. g. 2015./2016.

 

2. Upper secondary schools beginning of 2015/2016 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2015./2016. djelovale su 443 srednje škole. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 750 školskih jedinica različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the beginning of 2015/2016 school year, there were 443 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included
750 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na početku školske godine 2015./2016. broj učenika manji je za 4,5% u odnosu na početak školske godine 2014./2015. Udio učenica iznosi 50,1%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 1,8% ponavljača, i to u I. razredu 3,1%, u II. razredu 2,1%,
u III. razredu 1,2% i u IV. razredu 0,4%.

 

At the beginning of the 2015/2016 school year, the number of students decreased by 4.5% compared to the beginning of the 2014/2015 school year. The share of female students was 50.1%. Out of the total number of students in regular education there were only 1.8% of repeaters, as follows: 3.1% in the 1st grade, 2.1% in the 2nd grade, 1.2% in the 3rd grade and 0.4% in the 4th grade.

 

 

 

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 97,8% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 2,1% učenika starijih od 18 godina, a 0,1% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i baletnih).

 

By year of birth, there were 97.8% of students in regular upper secondary schools in the age group from 14 to 18, which is the age appropriate for upper secondary education. There were only 2.1% of students older than 18 and 0.1% younger than 14, who mostly attended secondary art schools (music and ballet ones).

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni
odjeli

Class units

Učenici

Students

Ponavljači

Repeaters

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske
jedinice/odjeli

School/class units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 750

 244

 506

7 509

170 661

85 584

3 023

1 103

Državne

State

 690

 202

 488

7 205

164 898

82 251

2 977

1 082

Privatne

Private

 42

 28

 14

 166

2 298

1 013

 19

 7

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 138

3 465

2 320

 27

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 707

 229

 478

7 277

169 136

84 932

2 983

1 089

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

 198

 99

 99

2 122

51 927

32 169

 232

 123

Državne

State

 156

 64

 92

1 888

47 314

29 420

 191

 102

Privatne

Private

 26

 21

 5

 113

1 578

 729

 14

 7

Vjerskih zajednica

Religious community

 16

 14

 2

 121

3 035

2 020

 27

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

 259

 64

 195

3 332

78 717

37 798

1 325

 516

Državne

State

 248

 62

 186

3 268

77 640

37 240

1 321

 516

Privatne

Private

 9

 2

 7

 47

 647

 258

 4

-

Vjerskih zajednica

Religious community

 2

 -

 2

 17

 430

 300

 -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 54

 44

 10

 115

5 218

3 650

 126

 64

Državne

State

 49

 39

 10

 115

5 187

3 632

 125

 64

Privatne

Private

 5

 5

 -

 -

 31

 18

 1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 36

 36

 -

 -

2 564

1 562

 75

 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

 -

 -

 184

 166

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 15

 5

 10

 115

2 470

1 922

 50

 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

 196

 22

 174

1 708

33 274

11 315

1 300

 386

Državne

State

 194

 22

 172

1 702

33 232

11 307

1 300

 386

Privatne

Private

 2

-

 2

 6

 42

 8

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 43

 15

 28

 232

1 525

 652

 40

 14

Državne

State

 43

 15

 28

 232

1 525

 652

 40

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 55

 6

 49

 307

2 814

 926

 -

 -

Državne

State

 30

 1

 29

 136

1 404

 426

 -

 -

Privatne

Private

 25

 5

 20

 171

1 410

 500

 -

 -

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in "Upper secondary schools – total."

 

 

 

2.2.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

169 136

2 983

44 192

1 364

44 144

 933

44 693

 554

34 768

 131

1 339

 1

Učenice

Female students

84 932

1 089

21 397

 517

21 606

 331

21 901

 193

19 000

 48

1 028

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije – ukupno

Grammar schools – all

51 927

 232

12 627

 97

12 923

 73

13 084

 40

13 293

 22

 -

 -

Učenice

Female students

32 169

 123

7 869

 56

8 042

 37

8 029

 18

8 229

 12

 -

 -

Državne

State

47 314

 191

11 441

 76

11 825

 66

11 959

 29

12 089

 20

 -

 -

Privatne

Private

1 578

 14

 403

 4

 367

 4

 371

 4

 437

 2

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

3 035

 27

 783

 17

 731

 3

 754

 7

 767

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne – ukupno

Technical and related schools – all

78 717

1 325

18 863

 505

18 961

 382

19 363

 362

20 191

 75

1 339

 1

Učenice

Female students

37 798

 516

8 701

 221

8 912

 143

9 350

 132

9 807

 20

1 028

-

Državne

State

77 640

1 321

18 591

 504

18 720

 380

19 103

 361

19 945

 75

1 281

 1

Privatne

Private

 647

 4

 177

 1

 143

 2

 163

 1

 164

-

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

 430

-

 95

-

 98

-

 97

-

 82

-

 58

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke – ukupno

Secondary art schools – all

5 218

 126

1 546

 41

1 381

 30

1 148

 21

1 143

 34

 -

 -

Učenice

Female students

3 650

 64

1 051

 26

 974

 14

 802

 8

 823

 16

 -

 -

Državne

State

5 187

 125

1 533

 41

1 370

 29

1 141

 21

1 143

 34

 -

 -

Privatne

Private

 31

 1

 13

-

 11

 1

 7

-

-

 -

 -

 -

Glazbene

Music schools

2 564

 75

 910

 12

 727

 16

 485

 17

 442

 30

 -

 -

Državne

State

2 533

 74

 897

 12

 716

 15

 478

 17

 442

 30

 -

 -

Privatne

Private

 31

 1

 13

-

 11

 1

 7

 -

 -

 -

 -

 -

Baletne

Ballet schools

 184

 1

 67

 1

 43

 -

 43

 -

 31

 -

 -

 -

Državne

State

 184

 1

 67

 1

 43

 -

 43

 -

 31

 -

 -

 -

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 470

 50

 569

 28

 611

 14

 620

 4

 670

 4

 -

 -

Državne

State

2 470

 50

 569

 28

 611

 14

 620

 4

 670

 4

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke – ukupno

Industrial and crafts schools – all

33 274

1 300

11 156

 721

10 879

 448

11 098

 131

 141

 -

 -

 -

Učenice

Female students

11 315

 386

3 776

 214

3 678

 137

3 720

 35

 141

 -

 -

 -

Državne

State

33 232

1 300

11 140

 721

10 868

 448

11 083

 131

 141

 -

 -

 -

Privatne

Private

 42

-

 16

-

 11

-

 15

-

-

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 525

 40

 475

 19

 488

 8

 492

 12

 70

 1

 -

 -

Učenice

Female students

 652

 14

 207

 6

 198

 4

 216

 3

 31

 1

 -

 -

Državne

State

1 525

 40

 475

 19

 488

 8

 492

 12

 70

 1

 -

 -

 

 

 

2.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

750

7 509

170 661

85 584

27 099

18 177

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

34

 284

7 114

3 405

1 137

 774

Zagreb

Krapinsko-zagorska

24

 214

5 168

2 726

 818

 539

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

29

 239

5 423

2 574

 951

 632

Sisak-Moslavina

Karlovačka

28

 215

4 555

2 230

 870

 544

Karlovac

Varaždinska

38

 367

7 939

4 017

1 672

1 082

Varaždin

Koprivničko-križevačka

18

 191

4 463

2 270

 792

 450

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

27

 228

5 118

2 587

 960

 621

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

58

 460

9 960

4 831

1 661

1 157

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

12

 76

1 392

 640

 323

 209

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

16

 154

3 471

1 774

 613

 364

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

15

 148

3 546

1 800

 563

 341

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

15

 269

6 334

3 082

 661

 418

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

36

 329

7 302

3 690

1 131

 735

Zadar

Osječko-baranjska

52

 571

12 603

6 311

1 930

1 292

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

22

 196

4 291

2 148

 749

 491

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

29

 373

7 594

3 778

1 290

 835

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

91

 869

20 169

10 119

3 145

2 230

Split-Dalmatia

Istarska

44

 340

6 783

3 479

1 470

1 047

Istria

Dubrovačko-neretvanska

30

 240

5 164

2 642

 991

 660

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

22

 186

4 110

2 072

 825

 558

Međimurje

Grad Zagreb

110

1 560

38 162

19 409

4 547

3 198

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

2.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

169 136

84 932

44 192

21 397

44 144

21 606

44 693

21 901

34 768

19 000

1 339

1 028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

i poslije /and after

 246

 166

 195

 135

 51

 31

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2001.

 

8 756

4 656

8 633

4 589

 117

 62

 6

 5

 -

 -

 -

 -

2000.

 

40 890

20 171

32 267

15 598

8 518

4 541

 102

 30

 3

 2

 -

 -

1999.

 

43 702

21 295

2 695

 937

31 917

15 691

8 910

4 558

 180

 109

 -

 -

1998.

 

42 948

21 687

 305

 91

3 126

1 150

31 999

15 983

7 518

4 463

 -

 -

1997.

 

29 082

15 116

 44

 21

 341

 102

3 231

1 184

25 161

13 570

 305

 239

1996.

 

3 128

1 637

 20

 8

 42

 14

 371

 109

1 752

 785

 943

 721

1995.

i prije /and before

 384

 204

 33

 18

 32

 15

 74

 32

 154

 71

 91

 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama
urazvoju

Upper secondary schools for disabled
youth

1 525

 652

 475

 207

 488

 198

 492

 216

 70

 31

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.

i poslije /and after

 18

 8

 18

 8

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2000.

 

 273

 125

 251

 111

 22

 14

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1999.

 

 440

 198

 174

 77

 246

 110

 20

 11

 -

 -

 -

 -

1998.

 

 467

 198

 29

 11

 177

 62

 259

 124

 2

 1

 -

 -

1997.

 

 238

 96

 -

 -

 36

 11

 171

 70

 31

 15

 -

 -

1996.

 

 71

 22

 2

 -

 6

 1

 37

 10

 26

 11

 -

 -

1995.

 

 16

 4

 1

 -

 1

 -

 5

 1

 9

 3

 -

 -

1994.

i prije /and before

 2

 1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 2

 1

 -

 -

 

 

2.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), BEGINNING OF 2015/2016 SCHOOL YEAR