image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                        ZAGREB, 24. SIJEČNJA 2017./ 24 JANUARY, 2017                     BROJ/ NUMBER: 8.3.2. - CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

 

UMJETNIČKO STVARALAŠTVO I REPRODUKTIVNO IZVOĐENJE
U SEZONI 2015./2016.

 

ARTISTIC PRODUCTION AND LIVE PERFORMANCES, 2015/2016 SEASON

 

 

1.2.   IZVEDENA DJELA PREMA PODRIJETLU AUTORA, PREDSTAVE I POSJETITELJI U SEZONI 2015./2016.

         PERFORMED PLAYS, BY AUTHOR’S ORIGIN, PERFORMANCES AND ATTENDANCE, 2015/2016 SEASON

 

Podrijetlo

autora

Author’s

 origin

Izvedena

djela

Performed

 plays

Rad kazališta u Republici Hrvatskoj

Operation of theatres in Republic of Croatia

Gostovanja u

inozemstvu

Tours abroad

predstave

Performances

posjetitelji

Attendance

ukupno

Total

na gostovanjima

izvan mjesta

sjedišta

On tours

ukupno

Total

na gostovanjima
izvan mjesta
sjedišta

On tours

predstave

Performances

posjetitelji

Attendance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

svega

All

1 699

11 401

3 742

1 974 308

581 335

427

336 294

domaći

Domestic

1 007

7 269

2 811

1 077 308

379 652

241

291 914

Profesionalna kazališta

Professional theatres

svega

All

968

6 637

1 761

1 368 588

343 563

337

321 316

domaći

Domestic

515

3 701

1 120

664 450

195 644

182

282 796

Profesionalna kazališta za djecu

Professional children’s theatres

svega

All

506

3 907

1 615

480 018

185 289

41

7 430

domaći

Domestic

355

2 938

1 370

321 186

138 900

23

3 400

Amaterska kazališta

Amateurs’ theatres

svega

All

225

857

366

125 702

52 483

49

7 548

domaći

Domestic

137

630

321

91 664

45 108

36

5 718

 

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

U Priopćenju 8.3.2. Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2015./2016., od 19. prosinca 2016., u tablicama 1.2. Izvedena djela prema podrijetlu autora, predstave i posjetitelji u sezoni 2015./2016. i 1.4. Izvedena djela, predstave i posjetitelji na gostovanjima u inozemstvu u sezoni 2015./2016. došlo je do promjene u prikazivanju podataka zbog činjenice da su izvještajne jedinice naknadno dostavile ispravljene podatke.

Stoga molimo korisnike da se koriste tablicama koje ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

CORRECTION

 

In the First Release No. 8.3.2. Artistic Production and Live Performances, 2015/2016 Season, of 19 December 2016, a change occurred in the presentation of data due to the fact that reporting units subsequently submitted corrected data. Therefore, users are kindly asked to use tables 1.2. Performed Plays, by Author’s Origin, Performances and Attendance, 2015/2016 Season and 1.4. Performed Plays, Performances and Attendance on Tours Abroad, 2015/2016 Season attached below.

 

Thank you for understanding.

 

 

1.4.   IZVEDENA DJELA, PREDSTAVE I POSJETITELJI NA GOSTOVANJIMA U INOZEMSTVU U SEZONI 2015./2016.

         PERFORMED PLAYS, PERFORMANCES AND ATTENDANCE ON TOURS ABROAD, 2015/2016 SEASON

 

Profesionalna kazališta

Professional theatres

Profesionalna kazališta za djecu

Professional children’s theatres

Amaterska kazališta

Amateurs’ theatres

 

 

izvedena

djela

Performed
plays

predstave

Performances

posjetitelji

Attendance

izvedena

djela

Performed

plays

predstave

Performances

posjetitelji

Attendance

izvedena

djela

Performed

plays

predstave

Performances

posjetitelji

Attendance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno.

1271)

337.

321 316.

221)

41.

7 430.

331)

49.

7 548.

Total.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

1

1

250

-

-

-

-

-

-

Albania

Austrija

6

12

2 070

1

1

200

-

-

-

Austria

Belgija

1

1

70

-

-

-

-

-

-

Belgium

Bosna i Hercegovina

40

60

15 233

5

6

1 415

7

9

2 180

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

1

1

50

-

-

-

-

-

-

Bulgaria

Crna Gora

7

20

5 450

5

5

1 215

1

1

50

Montenegro

Češka

4

4

1 080

-

-

-

-

-

-

Czech Republic

Danska

-

-

-

1

5

500

-

-

-

Denmark

Francuska

1

1

100

-

-

-

1

3

500

France

Italija

8

42

264 598

1

1

88

1

1

200

Italy

Južna Koreja

1

1

631

-

-

-

-

-

-

South Korea

Kosovo

1

2

270

-

-

-

-

-

-

Kosovo

Litva

1

2

300

1

2

150

-

-

-

Lithuania

Mađarska

-

-

-

-

-

-

1

1

50

Hungary

Makedonija

4

4

915

-

-

-

-

-

-

Macedonia, FYR

Njemačka

9

42

6 100

1

3

180

5

5

1 250

Germany

Poljska

3

3

447

-

-

-

-

-

-

Poland

Portugal

2

7

600

-

-

-

-

-

-

Portugal

Rumunjska

4

6

1 240

-

-

-

1

1

50

Romania

Rusija

1

2

450

-

-

-

-

-

-

Russia

SAD

-

-

-

2

5

982

-

-

-

USA

Slovenija

27

57

10 014

1

4

500

6

6

910

Slovenia

Srbija

24

35

9 218

6

7

1 400

9

10

1 740

Serbia

Španjolska

1

1

200

-

-

-

-

-

-

Spain

Švicarska

1

1

270

1

2

800

3

3

400

Switzerland

Turska

2

8

800

-

-

-

-

-

-

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

1

24

960

-

-

-

1

9

218

United Kingdom

 

 

1)       Zbroj izvedenih djela ne mora biti isti kao u retku "ukupno" jer jedno djelo može biti izvedeno na nekoliko mjesta.

1)       The sum of performed plays may differ from the one presented under the “Total” since one play can be performed on several different locations.

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Kristina Piškor

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Kristina Piškor

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199