image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                       ZAGREB, 14. VELJAČE 2017./ 14 FEBRUARY, 2017                                BROJ/ NUMBER: 9.2.2/4.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA

U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2016.

PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES

FOURTH QUARTER OF 2016

 

 

 

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u prosincu 2016. u odnosu na studeni iste godine pao je za 1,3%, a broj žena za 0,7%.

 

In December 2016, as compared to November of the same year, the number of persons in employment in crafts and trades and free lances decreased by 1.3% and the number of women by 0.7%.

 

 

 

Porast broja zaposlenih zabilježen je u pet područja djelatnosti i kreće se od 0,1% (Informacije i komunikacije te Ostale uslužne djelatnosti) do 1,7% (Rudarstvo i vađenje). Pad broja zaposlenih zabilježen je u 13 područja djelatnosti i kreće se od 0,2% (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti te Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) do 4% (Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), a broj zaposlenih u Obrazovanju ostao je isti.

 

The increase in the number of persons in employment was recorded in five activities, ranging from 0.1% (Information and communication and Other service activities) to 1.7% (Mining and quarrying). A decrease was recorded in 13 activities, ranging from 0.2% (Professional, scientific and tehnical activities and Human health and social work activities) to 4% (Water supply; sewerage, waste management and remediation activities), while the number of persons employed in Education remained the same.

 

 

 

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, porast je zabilježen samo u Sisačko-moslavačkoj županiji, i to za 1%. U ostalim županijama zabilježen je pad i kreće se od 0,4% u Gradu Zagrebu do 3,3% u Virovitičko-podravskoj županiji.

 

The comparison of the number of persons in employment by counties shows that it increased only in County of Sisak-Moslavina by 1%. A decrease was recorded in other counties, ranging from 0.4% in the City of Zagreb to 3.3% in the County of Virovitica-Podravina.

 

 

 

1.   ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, 2016

 

2016.

Indeksi

Indices

 

X.

XI.

XII.

XII. 2016.

XI. 2016.

XI. 2016.

X. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

188 446

185 426

183 071

98,7

98,4

Total

Žene

82 386

80 780

80 241

99,3

98,1

Women

 

 

 

 

Županije

Counties

01

Zagrebačka županija

County of Zagreb

08

Primorsko-goranska županija

County of Primorje-Gorski kotar

15

Šibensko-kninska županija

County of Šibenik-Knin

 

 

 

 

 

 

02

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

09

Ličko-senjska županija

County of Lika-Senj

16

Vukovarsko-srijemska županija

County of Vukovar-Sirmium

 

 

 

 

 

 

03

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

10

Virovitičko-podravska županija

County of Virovitica-Podravina

17

Splitsko-dalmatinska županija

County of Split-Dalmatia

 

 

 

 

 

 

04

Karlovačka županija

County of Karlovac

11

Požeško-slavonska županija

County of Požega-Slavonija

18

Istarska županija

County of Istria

 

 

 

 

 

 

05

Varaždinska županija

County of Varaždin

12

Brodsko-posavska županija

County of Slavonski Brod-Posavina

19

Dubrovačko-neretvanska županija

County of Dubrovnik-Neretva

 

 

 

 

 

 

06

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

13

Zadarska županija

County of Zadar

20

Međimurska županija

County of Međimurje

 

 

 

 

 

 

07

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

14

Osječko-baranjska županija

County of Osijek-Baranja

21

Grad Zagreb

City of Zagreb

 

 

 

2.   ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, BY SEX AND ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

 

 

 

Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija

Persons in employment in crafts and trades and free lances

 

 

 

ukupno

Total

zaposleni u obrtu

Persons in employment in crafts

and trades

zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija

Persons in employment

in free lances

 

 

 

X.

XI.

XII.

X.

XI.

XII.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

ukupno/ Total

188 446

185 426

183 071

167 688

164 738

162 688

20 758

20 688

20 383

 

Republic of Croatia

žene/ Women

82 386

80 780

80 241

74 245

72 653

72 184

8 141

8 127

8 057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

ukupno/ Total

8 771

8 574

8 436

8 771

8 574

8 436

-

-

-

 

Agriculture, forestry and fishing

žene/ Women

2 599

2 503

2 476

2 599

2 503

2 476

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

ukupno/ Total

172

172

175

172

172

175

-

-

-

 

Mining and quarrying

žene/ Women

38

39

42

38

39

42

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

ukupno/ Total

28 211

28 104

27 572

28 211

28 104

27 572

-

-

-

 

Manufacturing

žene/ Women

10 718

10 645

10 506

10 718

10 645

10 506

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

ukupno/ Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

žene/ Women

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

ukupno/ Total

176

175

168

176

175

168

-

-

-

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

žene/ Women

35

36

35

35

36

35

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Građevinarstvo

ukupno/ Total

20 339

20 413

19 970

20 339

20 413

19 970

-

-

-

 

Construction

žene/ Women

1 634

1 626

1 680

1 634

1 626

1 680

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

ukupno/ Total

24 072

23 625

23 455

23 782

23 336

23 169

290

289

286

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

žene/ Women

11 703

11 394

11 317

11 431

11 123

11 049

272

271

268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

ukupno/ Total

13 503

13 269

13 086

13 503

13 269

13 086

-

-

-

 

Transportation and storage

žene/ Women

1 351

1 321

1 325

1 351

1 321

1 325

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

ukupno/ Total

28 477

26 811

26 305

28 477

26 811

26 305

-

-

-

 

Accommodation and food service activities

žene/ Women

15 277

14 445

14 144

15 277

14 445

14 144

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije

ukupno/ Total

1 530

1 555

1 557

1 530

1 555

1 557

-

-

-

 

Information and communication

žene/ Women

385

392

395

385

392

395

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

ukupno/ Total

1 045

1 051

1 039

1 045

1 051

1 039

-

-

-

 

Financial and insurance activities

žene/ Women

642

652

639

642

652

639

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Poslovanje nekretninama

ukupno/ Total

545

548

550

545

548

550

-

-

-

 

Real estate activities

žene/ Women

258

259

258

258

259

258

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

ukupno/ Total

15 422

15 392

15 362

11 028

10 998

10 979

4 394

4 394

4 383

 

Professional, scientific and technical activities

žene/ Women

8 832

8 825

8 831

6 935

6 926

6 936

1 897

1 899

1 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

ukupno/ Total

4 285

4 011

3 940

4 285

4 011

3 940

-

-

-

 

Administrative and support service activities

žene/ Women

2 398

2 234

2 185

2 398

2 234

2 185

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

ukupno/ Total

8 441

8 367

8 105

88

87

91

8 353

8 280

8 014

 

Public administration and defence; compulsory social security

žene/ Women

1 554

1 540

1 498

67

67

67

1 487

1 473

1 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Obrazovanje

ukupno/ Total

661

675

675

661

675

675

-

-

-

 

Education

žene/ Women

267

272

275

267

272

275

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

ukupno/ Total

12 154

12 219

12 195

6 968

7 029

7 036

5 186

5 190

5 159

 

Human health and social work activities

žene/ Women

9 851

9 895

9 877

6 269

6 309

6 313

3 582

3 586

3 564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

ukupno/ Total

2 526

2 508

2 501

528

503

489

1 998

2 005

2 012

 

Arts, entertainment and recreation

žene/ Women

832

827

818

226

221

212

606

606

606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Ostale uslužne djelatnosti

ukupno/ Total

15 128

15 048

15 058

14 593

14 520

14 531

535

528

527

 

Other service activities

žene/ Women

11 658

11 593

11 626

11 361

11 301

11 333

297

292

293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

ukupno/ Total

2 561

2 496

2 531

2 560

2 495

2 530

1

1

1

 

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

žene/ Women

2 202

2 136

2 176

2 202

2 136

2 176

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

ukupno/ Total

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Activities of extraterritorial organisations and bodies

žene/ Women

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerazvrstani prema djelatnostima

ukupno/ Total

427

413

391

426

412

390

1

1

1

Unclassified according to activities

žene/ Women

152

146

138

152

146

138

-

-

-

 

 

3.   ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, BY COUNTIES AND BY SEX, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

 

 

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Zagrebačka županija

County of Zagreb

 

 

X.

XI.

XII.

X.

XI.

XII.

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

188 446

82 386

185 426

80 780

183 071

80 241

12 263

5 186

12 225

5 156

12 138

5 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

8 771

2 599

8 574

2 503

8 436

2 476

388

159

370

149

363

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

172

38

172

39

175

42

4

-

4

-

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

28 211

10 718

28 104

10 645

27 572

10 506

3 118

942

3 109

941

3 104

944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

176

35

175

36

168

35

30

3

32

4

27

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Građevinarstvo

Construction

20 339

1 634

20 413

1 626

19 970

1 680

1 500

109

1 498

107

1 460

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade repair of motor vehicles and motorcycles

24 072

11 703

23 625

11 394

23 455

11 317

1 530

656

1 529

654

1 534

652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

13 503

1 351

13 269

1 321

13 086

1 325

996

97

998

101

1 002

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

28 477

15 277

26 811

14 445

26 305

14 144

1 394

853

1 392

844

1 374

828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije

Information and communication

1 530

385

1 555

392

1 557

395

124

33

125

33

124

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

1 045

642

1 051

652

1 039

639

67

46

71

50

68

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

545

258

548

259

550

258

22

12

23

12

26

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

15 422

8 832

15 392

8 825

15 362

8 831

589

369

586

368

581

366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

4 285

2 398

4 011

2 234

3 940

2 185

202

87

200

86

195

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

8 441

1 554

8 367

1 540

8 105

1 498

118

78

109

71

109

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Obrazovanje

Education

661

267

675

272

675

275

32

13

33

13

34

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

12 154

9 851

12 219

9 895

12 195

9 877

899

748

908

756

906

755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

2 526

832

2 508

827

2 501

818

93

32

93

33

92

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

15 128

11 658

15 048

11 593

15 058

11 626

1 054

861

1 053

857

1 041

847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

2 561

2 202

2 496

2 136

2 531

2 176

100

87

89

76

91

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Activities of extraterritorial organisations and bodies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerazvrstani prema djelatnostima

Unclassified according to activities

427

152

413

146

391

138

3

1

3

1

3

1

 

 

3.   ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, BY COUNTIES AND BY SEX, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

(nastavak)

(continued)

 

 

Krapinsko-zagorska županija

County of Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka županija

County of Sisak-Moslavina

 

 

X.

XI.

XII.

X.

XI.

XII.

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

6 790

2 593

6 822

2 615

6 769

2 616

5 396

2 523

5 379

2 493

5 341

2 504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

99

29

99

29

99

30

338

110

336

108

331

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

2

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

1 713

544

1 723

550

1 719

550

875

353

872

350

844

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

7

2

7

2

7

2

10

-

10

1

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Građevinarstvo

Construction

1 398

120

1 406

123

1 368

121

871

85

873

85

853

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade repair of motor vehicles and motorcycles

838

383

840

385

839

390

684

321

682

320

674

316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

688

81

686

82

679

83

348

43

354

43

349

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

738

506

738

506

731

502

722

472

720

468

742

485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije

Information and communication

41

15

41

15

41

15

38

3

40

5

45

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

31

16

31

16

30

15

31

22

30

21

31

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

1

-

1

-

1

-

11

7

11

7

11

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

248

141

246

139

250

141

310

211

315

210

322

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

78

46

88

55

81

48

133

58

128

55

130

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

72

59

68

55

71

56

95

78

93

73

86

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Obrazovanje

Education

14

6

14

6

16

8

25

9

26

9

26

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

336

273

337

274

338

275

466

404

458

396

454

394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

19

5

19

6

17

4

19

5

17

4

17

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

443

346

453

352

456

355

395

318

392

317

394

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

24

21

23

20

24

21

25

24

22

21

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Activities of extraterritorial organisations and bodies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerazvrstani prema djelatnostima

Unclassified according to activities

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

3.   ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, BY COUNTIES AND BY SEX, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

(nastavak)

(continued)

 

 

Karlovačka županija

County of Karlovac

Varaždinska županija

County of Varaždin

 

 

X.

XI.

XII.

X.

XI.

XII.

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

5 479

2 684

5 449

2 657

5 352

2 629

8 049

3 372

8 060

3 377

7 848

3 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

177

58

179

63

172

59

317

138

315

137

310

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

-

-

-

-

-

-

3

1

3

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

802

302

803

300

784

294

1 882

608

1 875

603

1 711

548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

5

1

5

1

5

1

13

4

13

4

13

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Građevinarstvo

Construction

741

63

743

63

721

62

977

52

978

52

952

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade repair of motor vehicles and motorcycles

860

404

859

400

846

393

1 029

559

1 040

565

1 040

568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

279

47

270

42

269

42

1 067

92

1 063

91

1 052

92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

1 052

719

1 032

708

1 003

692

787

519

781

519

789

525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

Informacije i komunikacije

Information and communication

18

7

19

7

18

6

72

16

73

15

71

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

20

15

20

15

18

14

17

12

19

14

18

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

3

1

3

1

3

1

49

11

50

11

49

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

308

207

303

202

299

204

508

328

518

333

514

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

112

61

105

56

102

53

103

61

105

63

96

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence; compulsory social security

48

35

47

33

49

36

86

67

83

67

81

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Obrazovanje

Education

10

4

10

4

10

4

6

2

7

2

7

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Human health and social work activities

474

402

482

408

479

406

515

438

520

440

522

441

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

22

9

22

9

22

9

42

19

42

20

41

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

427

296

432

297

436

303

539

414

535

407

541

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use

25

25

22

22

25

25

29

26

32

28

30

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U

Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

Activities of extraterritorial organisations and bodies

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerazvrstani prema djelatnostima

Unclassified according to activities

96

28

93

26

91

25

8

5

8

5

8

5

 

 

3.   ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT IN CRAFTS AND TRADES AND FREE LANCES, BY COUNTIES AND BY SEX, ACCORDING TO NKD 2007., IN 2016

(nastavak)

(continued)

 

 

Koprivničko-križevačka županija

County of Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska županija

County of Bjelovar-Bilogora

 

 

X.

XI.

XII.

X.

XI.

XII.

 

 

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

ukupno

Total

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

3 596

1 680

3 545

1 665

3 474

1 661

3 866

1 763

3 842

1 754

3 779

1 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

286

116

272

106

267

110

530

155

523

153

503

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

5

2

4

2

4

2

15

2

16

3

16

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

527

161

522

165

479

159

691

260

679

254

659

254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

4

1

4

1

4

1

2

1

2

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Građevinarstvo

Construction

487

26

474

25

444

25

293

19

293

20

267

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade repair of motor vehicles and motorcycles

477

200

478

201

472

200

542

227

530

222

524

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

223

24

220

25

222

24

241

17

242

17

238

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities