image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                             ZAGREB, 23. SVIBNJA 2017./ 23 MAY, 2017                                         BROJ/ NUMBER: 9.2.5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE
I DJELATNOSTIMA, stanje u ožujku 2016.

DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNINGS AND BY ECONOMIC ACTIVITIES, SITUATION AS IN MARCH 2016

 

 

 

Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće za ožujak 2016. vidi se da je 4,8% zaposlenih primilo neto plaću do 2 500 kuna. Neto plaću od 2 500 do 5 500 kuna primilo je 54,3% zaposlenih, a neto plaću od 5 501 do 10 000 kuna primilo je 34,2% zaposlenih. Neto plaću iznad 10 000 kuna primilo je 6,7% zaposlenih u pravnim osobama.

 

Regarding the amount of the average net earnings paid off for March 2016, the structure of persons in paid employment in legal entities of the Republic of Croatia shows that 4.8% of them received up to 2 500 kuna, 54.3% received from 2 500 to 5 500 kuna and 34.2% from 5 501 to 10 000 kuna, while 6.7% of persons in paid employment in legal entities received net earnings that exceeded 10 000 kuna.

 

 

 

1.   STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA VISINI PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA OŽUJAK 2016. I PREMA NKD-u 2007.1)

      DISTRIBUTION OF PERSONS IN PAID EMPLOYMENT, BY AMOUNT OF AVERAGE PAID OFF NET EARNINGS FOR MARCH 2016,
      ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Zaposleni
koji su
primili
isplatu2)

Number of persons in employment who
received
their pay2)

Struktura zaposlenih prema visini neto plaće za 160 – 200 plaćenih sati rada
za ožujak 2016., %

Structure of persons in employment, by amounts of net earnings for 160 – 200 working hours paid
for March 2016, %

 

 

 

 

 

 

do
2 500
 kuna

Up to
2 500
 kuna

2 501–
3 100

3 101–
3 500

3 501–
4 000

4 001–
4 500

4 501–
5 000

5 001–
5 500

5 501–
6 000

6 001–
6 500

6 501–

7 000

7 001–
8 000

8 001–

10 000

10 001
i više
kuna
10 001
 and more
kuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

939 254

4,8

11,6

7,9

9,2

9,2

8,7

7,7

7,7

7,2

5,6

6,9

6,8

6,7

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

19 412

4,3

11,4

10,0

12,0

10,0

8,7

8,9

8,1

7,4

5,9

5,6

4,9

3,0

  A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti
povezane s njima

10 041

5,7

17,1

15,3

19,2

13,7

8,4

5,0

3,4

2,2

2,1

2,8

2,6

2,6

 

01

Crop and animal production, hunting and related service activities

 

02

Šumarstvo i sječa drva

7 244

1,9

2,7

1,3

1,4

3,4

9,1

15,0

15,8

15,6

12,1

10,1

8,2

3,4

 

02

Forestry and logging

 

03

Ribarstvo

2 127

5,6

13,8

14,6

13,6

14,4

9,0

7,0

3,9

3,8

2,9

3,6

4,0

3,8

 

03

Fishing and aquaculture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

4 064

1,8

3,7

3,5

5,3

5,2

6,4

6,9

8,7

8,6

9,1

15,2

15,2

10,4

  B

 

Mining and quarrying

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

1 061

-

-

-

0,4

-

0,7

3,3

8,9

10,5

14,8

24,3

20,4

16,9

 

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

1 674

4,1

9,0

8,5

12,4

12,0

13,2

11,4

8,2

4,7

3,9

5,4

3,5

3,6

 

08

Other mining and quarrying

 

09

Pomoćne uslužne
djelatnosti
u rudarstvu

1 329

0,2

-

-

0,4

0,8

2,3

4,1

9,3

12,1

11,0

20,4

25,7

13,8

 

09

Mining support service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

178 778

6,5

16,6

10,5

11,9

10,3

9,3

7,3

5,6

4,3

3,2

4,4

4,5

5,7

  C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

32 354

4,6

16,9

12,1

14,2

12,4

11,1

7,8

5,1

3,4

2,3

3,5

3,1

3,6

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

3 645

5,5

7,2

5,5

10,8

10,2

9,5

6,3

5,4

6,3

3,7

7,6

10,5

11,6

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

 553

-

3,8

2,4

6,2

7,4

10,7

6,2

8,7

10,9

6,7

9,8

11,6

15,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

2 915

7,8

29,6

19,7

15,6

6,9

6,4

4,0

3,0

1,5

0,9

1,8

1,5

1,3

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

11 634

19,9

42,0

15,5

9,4

4,4

2,5

1,4

1,1

0,9

0,5

0,8

0,7

0,8

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

8 927

13,1

48,5

19,3

9,4

3,8

1,8

1,2

0,7

0,4

0,3

0,5

0,4

0,5

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

11 326

11,7

27,2

18,6

16,5

9,8

5,1

3,2

2,3

1,5

0,9

1,1

1,0

1,1

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i
proizvoda od papira

3 109

4,0

12,8

10,8

15,6

12,3

12,0

8,3

5,6

5,3

3,5

3,5

3,2

3,0

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

5 089

5,1

12,8

11,0

11,9

10,7

10,5

8,9

6,4

4,6

3,6

5,3

5,7

3,7

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa
 i rafiniranih naftnih
proizvoda

1 906

-

0,3

-

0,3

0,7

1,3

3,1

7,8

10,6

8,8

19,3

31,3

16,7

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 633

1,2

7,2

6,8

10,6

8,2

10,0

10,8

11,4

9,7

6,6

6,4

6,0

5,1

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

3 866

0,2

0,8

0,5

1,6

2,0

4,2

4,9

4,6

5,0

4,9

5,2

10,1

56,0

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

7 624

8,5

18,8

12,5

14,5

12,1

9,2

6,0

4,3

3,2

2,2

2,9

3,2

2,7

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

8 584

4,2

8,4

7,4

11,6

11,3

10,2

8,3

7,4

5,8

5,2

7,1

6,6

6,7

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

3 114

2,3

12,1

16,7

19,8

14,2

10,0

5,9

5,0

3,4

2,7

2,9

2,6

2,4

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

22 972

4,4

10,5

7,9

11,9

14,3

13,9

10,0

7,2

5,0

3,5

4,8

3,8

2,7

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala
te elektroničkih
i optičkih proizvoda

5 725

1,2

3,2

2,9

5,0

7,2

10,2

7,3

5,2

5,9

4,2

8,0

13,8

26,1

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne
opreme

7 017

3,2

10,8

7,2

10,4

9,0

8,5

9,3

8,0

6,0

5,0

7,0

7,6

8,1

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i
uređaja, d. n.

9 169

2,3

6,3

7,6

12,2

11,8

10,8

10,8

7,8

6,3

5,2

6,6

6,3

6,1

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

2 651

2,2

4,2

7,4

17,2

19,7

14,2

9,2

6,0

6,0

3,1

4,0

3,1

3,8

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih
prijevoznih sredstava

5 423

1,7

3,8

4,7

6,9

8,5

14,4

13,6

14,0

8,9

6,1

6,6

5,5

5,4

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

7 350

11,9

21,3

13,4

15,2

10,7

8,2

5,2

3,4

2,5

1,7

2,4

1,8

2,5

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka
industrija

1 819

23,0

23,6

10,6

12,8

8,1

5,8

4,5

2,8

2,0

1,6

2,1

1,5

1,6

 

32

Other manufacturing

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

7 373

4,6

7,5

4,0

6,8

11,2

11,2

12,4

8,8

7,5

5,7

6,8

6,0

7,7

 

33

Repair and installation of machinery and equipment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

13 430

0,4

0,8

0,7

1,2

1,9

4,1

5,5

8,0

11,2

13,4

20,6

20,1

12,2

  D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom
i klimatizacija

13 430

0,4

0,8

0,7

1,2

1,9

4,1

5,5

8,0

11,2

13,4

20,6

20,1

12,2

 

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

20 012

1,7

4,5

5,1

9,3

12,4

14,5

12,7

9,9

7,9

5,4

7,1

6,3

3,2

  E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

7 304

0,5

2,2

3,0

7,7

11,4

13,7

12,7

11,9

10,5

7,5

9,0

6,5

3,5

 

36

Water collection, treatment and supply

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

 409

3,4

3,9

4,2

7,6

10,3

14,4

13,5

14,9

6,6

6,1

4,7

7,1

3,4

 

37

Sewerage

 

38

Skupljanje otpada,
djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada;
oporaba materijala

11 010

2,4

5,6

6,5

10,5

13,5

15,8

13,4

9,1

6,6

4,1

5,3

4,6

2,5

 

38

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša
te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

1 289

2,3

8,2

5,7

8,0

9,0

8,4

6,2

4,4

4,3

3,7

12,7

19,1

8,2

 

39

Remediation activities and other waste management services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

57 488

11,3

17,4

10,9

11,3

10,0

8,8

6,9

5,5

4,1

3,0

3,9

3,6

3,3

  F

 

Construction

 

41

Gradnja zgrada

20 915

15,1

24,2

12,4

12,2

9,5

7,1

4,8

3,6

2,7

1,9

2,5

2,3

1,7

 

41

Construction of buildings

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

16 935

4,7

7,7

8,0

10,6

11,5

12,1

10,0

8,0

5,9

4,1

5,3

5,9

6,3

 

42

Civil engineering

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

19 638

13,0

18,5

12,0

11,0

9,1

7,8

6,6

5,2

4,0

3,2

4,2

3,1

2,5

 

43

Specialised construction activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

139 535

6,4

20,4

12,0

12,2

9,7

7,6

5,6

4,7

3,6

2,9

4,2

4,6

6,2

  G

 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

10 998

6,9

13,2

7,8

10,0

9,6

9,3

8,7

7,2

5,7

4,1

5,7

5,7

6,2

 

45

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

56 315

5,7

12,4

8,8

11,9

10,4

8,8

6,9

5,6

4,5

3,6

5,7

6,1

9,7

 

46

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

72 222

6,8

27,7

15,2

12,7

9,1

6,3

4,2

3,6

2,6

2,2

2,8

3,2

3,5

 

47

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

51 079

2,8

8,4

6,8

9,2

11,2

10,5

7,5

6,4

6,1

5,4

8,3

10,7

6,7

  H

 

Transportation and storage

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

24 908

4,3

13,7

9,5

9,1

7,9

7,1

6,9

6,5

6,3

5,6

7,7

11,9

3,7

 

49

Land transport and transport via pipelines

 

50

Vodeni prijevoz

1 298

5,2

6,0

5,4

5,6

4,6

7,3

4,3

5,5

7,9

6,6

10,0

13,9

17,9

 

50

Water transport

 

51

Zračni prijevoz

 866

0,4

2,0

0,9

4,0

5,2

5,2

5,3

5,2

6,1

6,7

8,2

18,7

32,1

 

51

Air transport

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

15 388

1,7

5,1

5,3

6,1

7,2

7,6

7,7

8,4

8,0

6,9

12,2

12,2

11,7

 

52

Warehousing and support activities for transportation

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

8 619

0,5

0,4

2,3

15,9

29,6

26,7

9,8

3,1

1,8

1,8

2,8

3,2

2,2

 

53

Postal and courier activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

36 212

7,0

15,7

9,7

12,2

11,9

10,5

8,5

6,3

4,3

3,1

3,9

3,4

3,6

  I

 

Accommodation and food service activities

 

55

Smještaj

19 865

2,5

6,7

5,7

10,0

13,6

12,8

11,5

9,4

6,3

4,7

5,6

5,2

5,9

 

55

Accommodation

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

16 347

12,4

26,6

14,5

14,9

9,7

7,6

4,8

2,6

1,8

1,1

1,8

1,3

0,8

 

56

Food and beverage service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

27 193

2,6

4,0

3,1

5,0

5,7

6,0

6,8

6,7

6,2

6,1

10,6

15,8

21,3

  J

 

Information and communication

 

58

Izdavačke djelatnosti

4 236

3,1

5,9

5,5

8,0

8,0

8,0

7,8

8,3

6,8

6,6

10,2

10,8

11,1

 

58

Publishing activities

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

 838

5,7

11,5

6,7

6,7

10,5

9,9

6,9

6,7

5,1

6,2

7,2

8,1

8,8

 

59

Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

 

60

Emitiranje programa

3 818

2,2

3,7

2,8

4,2

5,0

8,3

11,7

9,7

7,9

6,6

11,4

13,4

13,2

 

60

Programming and broadcasting activities

 

61

Telekomunikacije

5 795

2,4

1,5

2,1

3,5

3,1

3,3

3,4

3,4

6,2

6,1

11,4

21,7

32,0

 

61

Telecommunications

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

10 547

2,7

4,2

2,6

4,7

6,1

5,5

6,6

6,7

5,5

5,7

10,5

16,2

23,3

 

62

Computer programming, consultancy and related activities

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

1 959

1,0

4,3

3,4

4,9

6,5

7,0

5,6

7,6

6,4

6,4

10,5

15,1

21,2

 

63

Information service activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

30 958

2,0

3,0

1,6

2,7

5,0

8,6

10,0

9,5

7,5

7,1

10,1

12,9

20,0

  K

 

Financial and insurance activities

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja
i mirovinskih fondova

19 772

1,2

0,8

0,5

1,8

4,6

8,0

9,8

10,0

8,0

8,0

10,4

13,9

23,0

 

64

Financial service activities, except insurance and pension funding

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

6 594

4,0

8,4

3,6

4,4

4,4

5,4

7,3

6,9

6,3

5,9

10,6

13,5

19,3

 

65

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i
djelatnosti osiguranja

4 592

2,5

4,8

3,5

3,8

7,3

15,5

14,9

11,5

7,0

4,8

8,0

7,9

8,6

 

66

Activities auxiliary to financial services and insurance activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L

 

Poslovanje nekretninama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

Poslovanje nekretninama

5 741

7,8

11,0

6,7

9,2

10,7

9,0

7,1

7,0

6,9

4,8

7,3

5,8

6,8

  L

 

Real estate activities

 

68

Poslovanje nekretninama

5 741

7,8

11,0

6,7

9,2

10,7

9,0

7,1

7,0

6,9

4,8

7,3

5,8

6,8

 

68

Real estate activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

44 053

5,3

7,8

5,8

7,8

8,8

7,9

7,3

6,7

5,6

5,0

8,4

10,6

13,1

  M

 

Professional, scientific and technical activities

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

8 686

6,0

11,1

6,7

9,7

11,9

10,2

8,5

7,2

5,6

4,2

5,5

6,6

7,0

 

69

Legal and accounting activities

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

4 999

4,4

7,1

3,9

5,6

7,1

7,1

6,9

7,6

6,0

5,2

8,2

11,2

19,7

 

70

Activities of head offices; management consultancy activities

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

17 710

5,0

6,8

5,0

8,2

9,0

8,3

7,5

6,8

5,8

5,6

9,4

10,9

11,8

 

71

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

4 926

1,2

2,1

2,0

2,2

5,9

6,5

8,1

6,7

6,1

4,9

12,6

18,7

23,0

 

72

Scientific research and development

 

73

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

4 197

6,8

10,5

12,0

9,0

6,5

4,6

4,3

5,2

4,0

3,6

6,0

8,4

19,2

 

73

Advertising and market research

 

74

Ostale stručne, znanstvene
i tehničke djelatnosti

1 732

17,3

10,7

7,7

10,1

10,1

7,3

6,4

4,6

4,9

4,0

5,8

6,9

4,3

 

74

Other professional, scientific and technical activities

 

75

Veterinarske djelatnosti

1 803

3,4

11,2

7,7

9,4

8,0

7,9

7,1

6,8

5,8

6,2

10,8

10,9

4,8

 

75

Veterinary activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

30 133

12,1

30,6

12,0

10,8

7,3

6,2

4,5

4,3

2,5

2,2

2,6

2,7

2,3

  N

 

Administrative and support service activities

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

2 284

7,8

10,3

7,4

10,0

9,6

10,2

9,0

7,4

5,5

4,5

4,9

6,5

7,0

 

77

Rental and leasing activities

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

5 282

11,3

17,5

17,4

15,0

9,0

8,3

6,1

4,3

3,1

2,1

2,2

1,8

1,8

 

78

Employment activities

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane
 s njima

3 900

9,2

10,6

9,1

9,6

9,2

9,0

8,1

6,4

5,2

4,4

7,4

5,7

6,2

 

79

Travel agency, tour operator reservation service and
related activities

 

80

Zaštitne i istražne
djelatnosti

10 606

7,9

53,2

13,9

10,3

5,0

2,9

1,8

1,3

0,9

0,8

0,9

0,9

0,5

 

80

Security and investigation activities

 

81

Usluge u vezi s  upravljanjem
i održavanjem zgrada te
djelatnosti uređenja i
održavanja krajolika

6 903

23,1

26,8

8,4

8,6

7,2

6,6

3,6

6,7

1,6

2,1

1,7

2,5

1,0

 

81

Services to buildings and landscape activities

 

82

Uredske  administrativne i
pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

1 158

6,8

12,8

10,1

16,2

9,4

8,3

5,5

4,4

4,1

4,2

5,4

7,2

5,6

 

82

Office administrative, office support and other business support activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

94 440

1,7

1,9

2,8

7,8

10,8

11,4

9,7

9,4

10,1

8,2

10,3

9,7

6,3

  O

 

Public administration and defence; compulsory social security

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno
osiguranje

94 440

1,7

1,9

2,8

7,8

10,8

11,4

9,7

9,4

10,1

8,2

10,3

9,7

6,3

 

84

Public administration and defence; compulsory social security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

87 790

1,0

4,7

5,8

4,3

5,4

5,6

7,3

16,8

18,5

11,4

9,0

5,9

4,3

  P

 

Education

 

85

Obrazovanje

87 790

1,0

4,7

5,8

4,3

5,4

5,6

7,3

16,8

18,5

11,4

9,0

5,9

4,3

 

85

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi

70 228

2,0

3,9

6,5

7,6

9,7

8,9

9,5

10,2

11,3

8,8

9,4

6,1

6,2

  Q

 

Human health and social work activities

 

86

Djelatnosti zdravstvene
zaštite

54 522

0,5

2,3

5,2

6,4

8,5

9,1

10,1

10,2

11,9

9,9

11,0

7,2

7,8

 

86

Human health activities

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

10 451

2,0

11,2

12,9

14,1

16,2

10,1

7,3

9,0

8,0

4,3

2,8

1,8

0,4

 

87

Residential care activities

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi
bez smještaja

5 255

17,0

6,4

7,1

7,3

9,4

4,1

7,6

12,4

12,2

6,2

5,5

3,8

1,1

 

88

Social work activities without accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava
i rekreacija

17 643

2,7

9,7

6,7

8,3

9,8

11,6

10,3

8,1

7,8

6,0

8,2

7,1

3,9

  R

 

Arts, entertainment and recreation

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

2 870

0,9

1,5

1,5

4,0

7,1

10,1

13,3

10,2

10,4

8,3

14,2

14,1

4,4

 

90

Creative, arts and entertainment activities

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i
ostale kulturne djelatnosti

4 979

0,2

2,1

3,8

5,8

10,6

13,0

11,7

9,3

12,0

8,3

10,8

8,7

3,6

 

91

Libraries, archives, museums and other cultural activities

 

92

Djelatnosti kockanja i
klađenja

4 746

2,1

23,4

12,8

13,5

10,9

12,4

6,5

5,0

3,0

2,8

3,2

2,2

2,2

 

92

Gambling and betting activities

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

5 048

6,8

9,0

6,6

8,2

9,3

10,2

10,7

8,6

6,8

5,3

6,9

6,2

5,4

 

93

Sports activities and amusement and recreation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

11 065

11,5

12,8

6,3

8,9

8,4

8,2

7,7

6,5

5,0

4,9

6,9

6,9

5,9

  S

 

Other service activities

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

6 189

6,1

5,5

4,4

8,2

8,3

9,2

9,3

7,6

6,5

6,9

9,3

9,7

9,1

 

94

Activities of membership organisations

 

95

Popravak računala
i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

1 501

9,5

10,9

8,1

12,0

10,7

10,1

6,8

6,7

4,9

3,2

7,1

7,3

2,9

 

95

Repair of computers and personal and household goods

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

3 375

22,2

27,1

9,0

9,0

7,6

5,5

5,2

4,4

2,4

2,1

2,6

1,8

1,3

 

96

Other personal service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

2)

Podatak se odnosi na zaposlene koji su ostvarili puni fond radnog vremena, odnosno koji su ostvarili najmanje 160, a najviše 200 plaćenih sati rada bez obzira na to jesu li svi sati ostvareni u punome radnom vremenu ili duljemu od punoga radnog vremena.

 

 

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

2)

Figure refers to persons in employment working full hours, not less than 160 hours but 200 hours at the most, irrespective whether they were working full time or more than full time.

 

 

 

 

 

 

2.   ZAPOSLENI PREMA BROJU PLAĆENIH SATI RADA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.1) U OŽUJKU 2016.

      PERSONS IN EMPLOYMENT, BY NUMBER OF PAID WORKING HOURS AND ACCORDING TO NKD 2007.1), MARCH 2016

 
 

Zaposleni prema broju
plaćenih sati rada

Persons in employment,
by number of paid working hours

Struktura zaposlenih prema broju
plaćenih sati rada, %

Structure of persons in employment,
by number of paid working hours, %

 

 

 

 

ukupno

Total

do 160
sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200
hours

više od 200
sati

200 hours
 and more

do
160
sati

Up to 160
 hours

160 – 200 sati

160 – 200 hours

više od 200
sati

200 hours and more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 059 482

 83 380

 939 254

 36 848

7,9

88,6

3,5

 

Total

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

 20 630

 1 034

 19 412

  184

5,0

94,1

0,9

A

Agriculture, forestry and fishing

B

Rudarstvo i vađenje

 4 348

  111

 4 064

  173

2,6

93,5

4,0

B

Mining and quarrying

C

Prerađivačka industrija

 196 200

 9 882

 178 778

 7 540

5,0

91,1

3,8

C

 Manufacturing

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

 13 936

  361

 13 430

  145

2,6

96,4

1,0

D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

 21 842

  947

 20 012

  883

4,3

91,6

4,0

E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

F

Građevinarstvo

 63 300

 3 426

 57 488

 2 386

5,4

90,8

3,8

F

Construction

G

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

 158 119

 12 003

 139 535

 6 581

7,6

88,3

4,2

G

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

H

Prijevoz i skladištenje

 56 850

 3 038

 51 079

 2 733

5,3

89,9

4,8

H

Transportation and storage

I

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane

 43 630

 6 636

 36 212

  782

15,2

83,0

1,8

I

Accommodation and food service activities

J

Informacije i komunikacije

 30 281

 1 547

 27 193

 1 541

5,1

89,8

5,1

J

Information and communication

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

 33 843

 2 348

 30 958

  537

6,9

91,5

1,6

K

Financial and insurance activities

L

Poslovanje nekretninama

 6 262

  488

 5 741

  33

7,8

91,7

0,5

L

Real estate activities

M

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

 48 035

 3 472

 44 053

  510

7,2

91,7

1,1

M

Professional, scientific and technical activities

N

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

 37 266

 5 438

 30 133

 1 695

14,6

80,9

4,6

N

Administrative and support service activities

O

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

 99 936

 3 119

 94 440

 2 377

3,1

94,5

2,4

O

Public administration and defence; compulsory
social security

P

Obrazovanje

 110 042

 21 458

 87 790

  794

19,5

79,8

0,7

P

Education

Q

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 83 337

 5 585

 70 228

 7 524

6,7

84,3

9,0

Q

Human health and social work activities

R

Umjetnost, zabava i rekreacija

 19 249

 1 303

 17 643

  303

6,8

91,7

1,6

R

Arts, entertainment and recreation

S

Ostale uslužne djelatnosti

 12 376

 1 184

 11 065

  127

9,6

89,4

1,0

S

Other service activities

 

 

1)

Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)

Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well as their divisions are not presented in this First Release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Podaci o strukturi zaposlenih prema visini prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske dobiveni su Godišnjim istraživanjem o zaposlenima i isplaćenoj plaći za ožujak (obrazac RAD-1G). Tim istraživanjem obuhvaćene su pravne osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Data on the structure of persons in employment by amount of paid off net earnings in legal entities in the Republic in Croatia are the result of the annual survey on persons in employment and earnings for March (RAD-1G form). This survey covers all legal entities of all types of ownership, government bodies and bodies of local and regional self-government units on the territory of the Republic of Croatia.

 

 

 

Podaci o plaćama ispunjavaju se u pravnim osobama na temelju evidencija o plaćama. Obuhvaćaju se plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Data on earnings are filled in legal entities on the basis of records of earnings. They cover earnings of persons in employment, irrespective of a type of employment and a number of working hours.

 

 

 

Tim podacima nisu obuhvaćene isplate zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama ni zaposlenih u individualnoj poljoprivredi. Od 2004. istraživanjem su obuhvaćeni zaposleni u policiji i obrani.

 

This survey does not include payments of persons in employment in crafts and trades and free lances or private farmers. Since 2004, persons in employment in the police and defence have been included in the survey.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

d. n.

drugdje nespomenuto

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

n. e. c.

not elsewhere classified

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredila: Snježana Varga

Prepared by: Snježana Varga

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

 

 

Naklada: 25 primjeraka

25 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199