image description

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                           ZAGREB, 15. TRAVNJA 2016./ 15 APRIL, 2016                                       BROJ/ NUMBER: 9.2.6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA I SPOLU

U 2015. konačni podaci

PERSONS IN EMPLOYMENT, BY ACTIVITY AND BY SEX

2015 − Final Data

 

 

U ovom priopćenju objavljuju se konačni podaci za 2015. po mjesecima te prema spolu i NKD-u 2007.

 

This release presents the final 2015 data by months and sex, according to the NKD 2007.

 

 

 

Korekcija broja zaposlenih provedena je na temelju godišnjeg istraživanja RAD-1G s punim obuhvatom (stanje 31. ožujka 2015.) i dinamike mjesečnog istraživanja, kojim je obuhvaćeno oko 70% zaposlenih iz svakog odjeljka NKD-a 2007.

 

The correction of the number of persons in employment was done on the basis of the RAD-1G annual survey with full coverage, situation as on 31 March 2015, and regular monthly surveys that cover approximately 70% of persons in employment from each division of the NKD 2007.

 

 

 

U podatke su uključene procjene broja zaposlenih u pravnim osobama koje imaju manje od 10 zaposlenih za koje nisu primljeni izvještaji. Podacima nisu obuhvaćeni zaposleni u djelatnostima obrta i slobodnih profesija ni osiguranici poljoprivrednici.

 

The data include the estimates of the number of persons in paid employment in legal entities employing less than 10 persons for whom the reports were not received. The data do not include persons employed in trades and crafts and free lances and insured persons −
− private farmers.

 

 

 

Na temelju konačnih podataka o zaposlenima u pravnim osobama za 2015. objavljuju se podaci o aktivnom stanovništvu i stopama registrirane nezaposlenosti po mjesecima i prema spolu.

 

The data on the labour force and registered unemployment rates by months and by sex are issued on the basis of the final data on persons in employment in legal entities in 2015.

 

 

1.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO MJESECIMA 2015., KONAČNI PODACI (UKUPNO)

      LABOUR FORCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES, BY MONTHS OF 2015, FINAL DATA − TOTAL

 

Æ 2015.

2015.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

1 642 474

1 629 314

1 654 752

1 652 037

1 645 602

1 643 711

1 646 749

1 653 644

1 649 380

1 636 950

1 636 576

1 636 213

1 624 761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

1 356 568

1 300 084

1 325 001

1 332 826

1 348 514

1 368 330

1 386 676

1 395 650

1 392 632

1 377 491

1 360 763

1 351 556

1 339 293

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal
entities1)

1 141 222

1 096 035

1 121 157

1 127 051

1 136 423

1 147 680

1 156 711

1 161 323

1 160 434

1 156 469

1 151 018

1 145 096

1 135 263

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts and
trades and free lances
2)

 194 142

 182 281

 182 223

 184 328

 190 729

 199 386

 208 783

 213 177

 211 143

 200 055

 188 787

 185 604

 183 212

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)
Employed insured persons – private
farmer2)

 21 204

 21 768

 21 621

 21 447

 21 362

 21 264

 21 182

 21 150

 21 055

 20 967

 20 958

 20 856

 20 818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

 285 906

 329 230

 329 751

 319 211

 297 088

 275 381

 260 073

 257 994

 256 748

 259 459

 275 813

 284 657

 285 468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4)
Unemployment rate4)

17,4

20,2

19,9

19,3

18,1

16,8

15,8

15,6

15,6

15,9

16,9

17,4

17,6

 

 

 

1)   Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G, konačni podaci.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G, final data.

2)   Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

2.    AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO MJESECIMA 2015., KONAČNI PODACI (ŽENE)

      LABOUR FORCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA ACCORDING TO ADMINISTRATIVE SOURCES, BY MONTHS OF 2015, FINAL DATA − WOMEN

 

Æ 2015.

2015.

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno stanovništvo
Active population (labour force)

 791 269

 780 013

 797 097

 795 621

 792 260

 790 317

 791 859

 796 122

 794 911

 789 389

 790 578

 791 416

 785 648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno zaposleni
Total persons in employment

 636 061

 604 101

 621 407

 624 550

 632 337

 641 590

 650 561

 655 170

 653 970

 646 889

 638 688

 634 160

 629 311

Zaposleni u pravnim osobama1)
Persons in paid employment in legal
entities1)

 543 423

 516 776

 534 244

 536 740

 541 566

 546 678

 550 663

 552 719

 552 505

 551 605

 549 090

 546 400

 542 091

Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)
Persons in employment in crafts and
trades and free lances2)

 85 060

 79 457

 79 367

 80 097

 83 096

 87 293

 92 321

 94 900

 93 961

 87 829

 82 160

 80 380

 79 860

Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)

Employed insured persons – private
farmer2)

 7 578

 7 868

 7 796

 7 713

 7 675

 7 619

 7 577

 7 551

 7 504

 7 455

 7 438

 7 380

 7 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezaposleni3)
Unemployed persons3)

 155 208

 175 912

 175 690

 171 071

 159 923

 148 727

 141 298

 140 952

 140 941

 142 500

 151 890

 157 256

 156 337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa registrirane nezaposlenosti4)
Unemployment rate4)

19,6

22,6

22,0

21,5

20,2

18,8

17,8

17,7

17,7

18,1

19,2

19,9

19,9

 

 

1)   Statistička istraživanja RAD-1M i RAD-1G, konačni podaci.

2)   Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

3)   Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4)   Stopa nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

1)   Statistical surveys RAD-1M and RAD-1G, final data.

2)   Data were taken over from the records of active insured persons kept at the Croatian Institute for Pension Insurance.

3)   Data were taken over from the Croatian Employment Service.

4)   The registered unemployment rate is calculated as a ratio of unemployed persons to the total active population (labour force).

 

 

 

 

 

 

3.    UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PO MJESECIMA 2015. PREMA NKD-u 2007.1)

      TOTAL NUMBER OF PERSONS IN EMPLOYMENT IN LEGAL ENTITIES, BY MONTHS OF 2015, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Æ 2015.

2015.

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 141 222

1 096 035

1 121 157

1 127 051

1 136 423

1 147 680

1 156 711

1 161 323

1 160 434

1 156 469

1 151 018

1 145 096

1 135 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

 22 196

 21 820

 21 637

 21 841

 22 263

 22 230

 22 377

 22 637

 22 597

 22 643

 22 528

 22 168

 21 611

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s njima

Crop and animal production, hunting
and related service activities

 12 133

 12 100

 11 837

 11 969

 12 248

 12 246

 12 098

 12 266

 12 193

 12 392

 12 371

 12 069

 11 807

 

02

Šumarstvo i sječa drva

Forestry and logging

 7 850

 7 491

 7 639

 7 693

 7 802

 7 788

 8 064

 8 160

 8 193

 7 983

 7 927

 7 867

 7 591

 

03

Ribarstvo

Fishing and aquaculture

 2 213

 2 229

 2 161

 2 179

 2 213

 2 196

 2 215

 2 211

 2 211

 2 268

 2 230

 2 232

 2 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

 4 923

 4 976

 4 973

 4 960

 4 985

 4 964

 4 945

 4 923

 4 917

 4 895

 4 882

 4 844

 4 821

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Extraction of crude petroleum and natural
gas

 1 242

 1 247

 1 248

 1 237

 1 232

 1 248

 1 245

 1 235

 1 232

 1 256

 1 263

 1 244

 1 221

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

Other mining and quarrying

 1 969

 1 968

 1 963

 1 972

 2 013

 1 983

 1 989

 1 980

 1 980

 1 965

 1 938

 1 936

 1 944

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Mining support service activities

 1 712

 1 761

 1 762

 1 751

 1 740

 1 733

 1 711

 1 708

 1 705

 1 674

 1 681

 1 664

 1 656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

Manufacturing

 199 153

 195 030

 197 916

 198 744

 199 053

 199 845

 200 322

 200 383

 200 442

 199 537

 199 589

 199 864

 199 078

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Manufacture of food products

 35 773

 32 722

 35 159

 35 430

 35 664

 35 885

 35 845

 36 224

 36 401

 36 381

 36 312

 36 678

 36 578

 

11

Proizvodnja pića

Manufacture of beverages

 4 376

 4 280

 4 256

 4 338

 4 428

 4 485

 4 577

 4 583

 4 486

 4 384

 4 275

 4 216

 4 202

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Manufacture of tobacco products

  635

  793

  600

  620

  613

  618

  606

  563

  564

  590

  587

  670

  791

 

13

Proizvodnja tekstila

Manufacture of textiles

 3 356

 2 995

 3 278

 3 308

 3 368

 3 400

 3 408

 3 431

 3 420

 3 379

 3 422

 3 439

 3 426

 

14

Proizvodnja odjeće

Manufacture of wearing apparel

 13 634

 14 155

 14 111

 13 898

 13 787

 13 749

 13 688

 13 441

 13 552

 13 305

 13 372

 13 336

 13 218

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Manufacture of leather and related products

 10 219

 9 866

 10 314

 10 268

 10 238

 10 238

 10 288

 10 296

 10 349

 10 280

 10 174

 10 249

 10 067

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of
wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

 11 861

 11 341

 11 586

 11 727

 11 833

 11 956

 12 009

 11 894

 11 896

 12 004

 12 114

 12 032

 11 944

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Manufacture of paper and paper products

 3 411

 3 385

 3 362

 3 384

 3 394

 3 424

 3 444

 3 444

 3 443

 3 415

 3 404

 3 420

 3 417

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Printing and reproduction of recorded media

 5 923

 5 744

 5 816

 5 840

 5 868

 5 926

 5 968

 5 957

 5 948

 5 959

 5 980

 6 029

 6 038

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

Manufacture of coke and refined petroleum products

 2 467

 2 593

 2 557

 2 551

 2 544

 2 528

 2 511

 2 480

 2 448

 2 417

 2 385

 2 310

 2 275

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

Manufacture of chemicals and
chemical products

 5 145

 5 227

 5 173

 5 172

 5 178

 5 132

 5 124

 5 162

 5 156

 5 128

 5 085

 5 119

 5 081

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations

 4 326

 4 190

 4 263

 4 270

 4 281

 4 292

 4 304

 4 353

 4 353

 4 379

 4 390

 4 404

 4 428

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Manufacture of rubber and plastic products

 7 842

 7 616

 7 630

 7 705

 7 715

 7 733

 7 816

 7 864

 7 926

 7 921

 8 003

 8 104

 8 076

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Manufacture of other non-metallic mineral products

 9 265

 9 281

 8 970

 9 132

 9 182

 9 253

 9 308

 9 341

 9 354

 9 357

 9 403

 9 327

 9 270

 

24

Proizvodnja metala

Manufacture of basic metals

 4 041

 4 219

 4 149

 4 163

 4 093

 4 094

 4 110

 4 067

 4 052

 4 056

 3 872

 3 829

 3 789

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

 25 798

 25 895

 25 492

 25 572

 25 647

 25 809

 25 878

 25 873

 25 974

 25 877

 25 929

 25 879

 25 746

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Manufacture of computer, electronic
and optical products

 6 092

 6 099

 6 027

 6 056

 6 021

 6 050

 6 061

 6 142

 6 153

 6 155

 6 123

 6 116

 6 102

 

27

Proizvodnja električne opreme

Manufacture of electrical equipment

 7 490

 7 520

 7 553

 7 546

 7 495

 7 469

 7 430

 7 454

 7 457

 7 452

 7 474

 7 518

 7 508

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Manufacture of machinery
and equipment n. e. c.

 10 036

 9 469

 10 237

 10 221

 10 178

 10 141

 10 162

 10 077

 10 136

 9 887

 10 011

 9 968

 9 943

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

 2 773

 2 939

 2 790

 2 772

 2 733

 2 748

 2 743

 2 755

 2 728

 2 761

 2 773

 2 770

 2 761

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Manufacture of other transport equipment

 6 955

 6 767

 6 867

 6 900

 6 888

 6 911

 6 960

 6 991

 7 011

 7 046

 7 038

 7 035

 7 042

 

31

Proizvodnja namještaja

Manufacture of furniture

 7 502

 7 930

 7 514

 7 551

 7 567

 7 559

 7 598

 7 567

 7 256

 7 353

 7 386

 7 384

 7 353

 

32

Ostala prerađivačka industrija

Other manufacturing

 1 936

 1 900

 1 984

 1 996

 1 962

 1 959

 1 972

 1 967

 1 957

 1 866

 1 879

 1 905

 1 881

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Repair and installation of machinery
and equipment

 8 297

 8 104

 8 228

 8 324

 8 376

 8 486

 8 512

 8 457

 8 422

 8 185

 8 198

 8 127

 8 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

 14 503

 14 620

 14 589

 14 578

 14 569

 14 572

 14 521

 14 500

 14 422

 14 419

 14 408

 14 475

 14 359


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning
supply

 14 503

 14 620

 14 589

 14 578

 14 569

 14 572

 14 521

 14 500

 14 422

 14 419

 14 408

 14 475

 14 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda,
gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 21 501

 20 553

 21 045

 21 072

 21 113

 21 342

 21 639

 21 881

 21 942

 21 894

 21 857

 21 785

 21 883

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Water collection, treatment and supply

 8 109

 7 863

 8 077

 8 084

 8 078

 8 105

 8 104

 8 126

 8 134

 8 140

 8 131

 8 132

 8 332

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

Sewerage

  402

  383

  399

  398

  398

  404

  412

  412

  408

  404

  402

  402

  402

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 11 814

 11 116

 11 402

 11 425

 11 470

 11 643

 11 958

 12 168

 12 217

 12 167

 12 160

 12 075

 11 961

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Remediation activities and other waste management services

 1 176

 1 191

 1 167

 1 165

 1 167

 1 190

 1 165

 1 175

 1 183

 1 183

 1 164

 1 176

 1 188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

Construction

 68 636

 69 584

 68 181

 68 753

 69 164

 69 545

 69 646

 69 392

 68 855

 68 421

 67 891

 67 593

 66 612

 

41

Gradnja zgrada

Construction of buildings

 25 344

 25 834

 25 279

 25 467

 25 698

 25 850

 25 837

 25 643

 25 324

 25 055

 24 806

 24 881

 24 457

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

Civil engineering

 21 293

 21 760

 21 003

 21 132

 21 247

 21 385

 21 587

 21 584

 21 434

 21 449

 21 254

 21 118

 20 561

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Specialised construction activities

 21 999

 21 990

 21 899

 22 154

 22 219

 22 310

 22 222

 22 165

 22 097

 21 917

 21 831

 21 594

 21 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 176 711

 175 460

 173 441

 173 874

 174 851

 176 064

 177 829

 180 169

 180 409

 178 457

 176 835

 176 406

 176 740

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima
i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 13 370

 13 288

 13 368

 13 373

 13 375

 13 356

 13 307

 13 389

 13 402

 13 350

 13 369

 13 408

 13 459

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor vehicles
and motorcycles

 67 965

 69 192

 66 499

 66 573

 67 096

 67 818

 68 440

 69 070

 69 257

 68 624

 67 863

 67 767

 67 386

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles
and motorcycles

 95 376

 92 980

 93 574

 93 928

 94 380

 94 890

 96 082

 97 710

 97 750

 96 483

 95 603

 95 231

 95 895

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

 

Prijevoz i skladištenje

Transportation and storage

 58 475

 56 357

 57 924

 58 056

 58 245

 58 595

 59 068

 59 114

 59 231

 59 129

 58 871

 58 655

 58 456

 

49

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Land transport and transport via pipelines

 26 982

 26 290

 26 738

 26 851

 26 801

 26 876

 27 163

 27 118

 27 121

 27 129

 27 241

 27 291

 27 163

 

50

Vodeni prijevoz

Water transport

 2 694

 2 763

 2 626

 2 615

 2 571

 2 687

 2 772

 2 773

 2 756

 2 742

 2 708

 2 677

 2 641

 

51

Zračni prijevoz

Air transport

  931

  931

  908

  901

  895

  950

  965

  963

  958

  956

  953

  899

  894

 

52

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Warehousing and support activities
for transportation

 17 684

 15 989

 17 398

 17 556

 17 853

 17 992

 18 074

 18 145

 18 190

 18 125

 17 758

 17 617

 17 515

 

53

Poštanske i kurirske djelatnosti

Postal and courier activities

 10 184

 10 384

 10 254

 10 133

 10 125

 10 090

 10 094

 10 115

 10 206

 10 177

 10 211

 10 171

 10 243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme
i usluživanja hrane

Accommodation and food service activities

 55 394

 46 514

 43 070

 46 155

 51 735

 57 713

 63 044

 65 559

 65 949

 63 606

 59 268

 53 521

 48 599

 

55

Smještaj

Accommodation

 31 469

 22 428

 21 064

 23 871

 28 821

 33 560

 37 819

 39 981

 40 227

 38 466

 35 122

 30 370

 25 900

 

56

Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića

Food and beverage service activities

 23 925

 24 086

 22 006

 22 284

 22 914

 24 153

 25 225

 25 578

 25 722

 25 140

 24 146

 23 151

 22 699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

Information and communication

 33 046

 32 837

 33 026

 33 106

 32 795

 32 818

 32 875

 32 869

 32 915

 33 128

 33 072

 33 562

 33 548

 

58

Izdavačke djelatnosti

Publishing activities

 5 008

 4 856

 4 894

 4 881

 4 854

 4 879

 4 909

 4 874

 4 869

 5 027

 5 047

 5 496

 5 506

 

59

Proizvodnja filmova, videofilmova i
televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa
i izdavanja glazbenih zapisa

Motion picture, video and television
programme production, sound recording
and music publishing activities

 1 127

 1 108

 1 136

 1 134

 1 128

 1 122

 1 132

 1 138

 1 141

 1 115

 1 118

 1 125

 1 125

 

60

Emitiranje programa

Programming and broadcasting activities

 4 887

 4 997

 4 929

 4 927

 4 900

 4 906

 4 901

 4 868

 4 867

 4 863

 4 848

 4 833

 4 810

 

61

Telekomunikacije

Telecommunications

 7 349

 7 985

 7 531

 7 525

 7 225

 7 177

 7 197

 7 200

 7 234

 7 260

 7 265

 7 280

 7 309

 

62

Računalno programiranje, savjetovanje
i djelatnosti povezane s njima

Computer programming, consultancy
and related activities

 12 338

 11 608

 12 245

 12 308

 12 314

 12 353

 12 359

 12 401

 12 437

 12 485

 12 473

 12 542

 12 533

 

63

Informacijske uslužne djelatnosti

Information service activities

 2 337

 2 283

 2 291

 2 331

 2 374

 2 381

 2 377

 2 388

 2 367

 2 378

 2 321

 2 286

 2 265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Financial and insurance activities

 36 041

 35 685

 36 431

 36 243

 36 176

 36 131

 36 171

 36 096

 36 005

 35 945

 35 953

 35 902

 35 757

 

64

Financijske uslužne djelatnosti, osim
osiguranja i mirovinskih fondova

Financial service activities, except insurance
and pension funding

 22 375

 22 235

 22 359

 22 386

 22 418

 22 419

 22 449

 22 391

 22 398

 22 390

 22 384

 22 376

 22 299

 

65

Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security

 8 342

 8 526

 8 755

 8 512

 8 401

 8 359

 8 362

 8 321

 8 226

 8 181

 8 198

 8 171

 8 087

 

66

Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga
i djelatnosti osiguranja

Activities auxiliary to financial services
and insurance activities

 5 324

 4 924

 5 317

 5 345

 5 357

 5 353

 5 360

 5 384

 5 381

 5 374

 5 371

 5 355

 5 371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

 6 766

 6 302

 6 720

 6 762

 6 819

 6 876

 6 947

 7 007

 7 022

 6 916

 6 737

 6 609

 6 472

 

68

Poslovanje nekretninama

Real estate activities

 6 766

 6 302

 6 720

 6 762

 6 819

 6 876

 6 947

 7 007

 7 022

 6 916

 6 737

 6 609

 6 472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Professional, scientific and technical activities

 58 553

 53 667

 58 629

 58 862

 58 905

 58 860

 58 893

 59 030

 58 983

 58 845

 59 136

 59 283

 59 518

 

69

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Legal and accounting activities

 14 335

 10 939

 14 518

 14 549

 14 517

 14 424

 14 429

 14 486

 14 646

 14 687

 14 791

 14 926

 15 102

 

70

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi
s upravljanjem

Activities of head offices; management consultancy activities

 6 813

 6 147

 6 806

 6 891

 6 931

 6 944

 6 895

 6 837

 6 846

 6 810

 6 859

 6 886

 6 900

 

71

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo;
tehničko ispitivanje i analiza

Architectural and engineering activities;
technical testing and analysis

 21 624

 21 102

 21 806

 21 815

 21 785

 21 785

 21 757

 21 768

 21 588

 21 449

 21 575

 21 556

 21 496

 

72

Znanstveno istraživanje i razvoj

Scientific research and development

 5 594

 5 504

 5 483

 5 534

 5 541

 5 586

 5 656

 5 669

 5 654

 5 669

 5 615

 5 622

 5 595

 

73

Promidžba (reklama i propaganda)
i istraživanje tržišta

Advertising and market research

 5 539

 5 515

 5 339

 5 403

 5 465

 5 481

 5 489

 5 559

 5 571

 5 579

 5 634

 5 657

 5 774

 

74

Ostale stručne, znanstvene i tehničke
djelatnosti

Other professional, scientific and technical activities

 2 595

 2 365

 2 642

 2 628

 2 616

 2 592

 2 598

 2 634

 2 622

 2 616

 2 604

 2 586

 2 633

 

75

Veterinarske djelatnosti

Veterinary activities

 2 053

 2 095

 2 035

 2 042

 2 050

 2 048

 2 069

 2 077

 2 056

 2 035

 2 058

 2 050

 2 018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Administrative and support service activities

 40 998

 36 909

 38 841

 39 575

 40 612

 41 569

 42 351

 42 786

 43 083

 42 738

 41 905

 41 771

 39 842

 

77

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Rental and leasing activities

 3 161

 3 185

 2 820

 2 888

 2 909

 3 080

 3 371

 3 458

 3 500

 3 438

 3 280

 3 135

 2 873

 

78

Djelatnosti zapošljavanja

Employment activities

 8 018

 6 353

 7 190

 7 622

 7 933

 8 173

 8 278

 8 223

 8 409

 8 674

 8 808

 8 932

 7 620

 

79

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge
te djelatnosti povezane s njima

Travel agency, tour operator reservation
service and related activities

 5 455

 5 109

 4 770

 4 863

 5 223

 5 536

 5 871

 5 958

 5 969

 5 864

 5 638

 5 509

 5 151

 

80

Zaštitne i istražne djelatnosti

Security and investigation activities

 13 091

 12 100

 13 124

 13 153

 13 194

 13 212

 13 230

 13 312

 13 330

 13 216

 13 061

 13 108

 13 056

 

81

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Services to buildings and landscape activities

 10 001

 8 999

 9 594

 9 720

 10 034

 10 276

 10 344

 10 588

 10 607

 10 292

 9 876

 9 828

 9 854

 

82

Uredske administrativne i pomoćne
djelatnosti te ostale poslovne pomoćne
djelatnosti

Office administrative, office support
and other business support activities

 1 272

 1 163

 1 343

 1 329

 1 319

 1 292

 1 257

 1 247

 1 268

 1 254

 1 242

 1 259

 1 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Public administration and defence;
compulsory social security

 102 804

 101 270

 102 072

 102 061

 102 247

 102 904

 103 140

 103 231

 103 399

 103 712

 103 931

 103 191

 102 494

 

84

Javna uprava i obrana; obvezno
socijalno osiguranje

Public administration and defence;
compulsory social security

 102 804

 101 270

 102 072

 102 061

 102 247

 102 904

 103 140

 103 231

 103 399

 103 712

 103 931

 103 191

 102 494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Obrazovanje

Education

 111 175

 110 812

 112 560

 112 432

 112 368

 112 140

 110 720

 108 923

 107 275

 109 616

 111 904

 112 729

 112 622

 

85

Obrazovanje

Education

 111 175

 110 812

 112 560

 112 432

 112 368

 112 140

 110 720

 108 923

 107 275

 109 616

 111 904

 112 729

 112 622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q

 

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi

Human health and social work activities

 91 277

 82 445

 91 674

 91 392

 91 411

 91 763

 91 900

 91 974

 92 077

 91 986

 92 130

 93 099

 93 473

 

86

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Human health activities

 73 031

 66 317

 73 632

 73 238

 73 262

 73 443

 73 550

 73 647

 73 617

 73 509

 73 592

 74 090

 74 471

 

87

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Residential care activities

 12 101

 11 001

 12 102

 12 134

 12 103

 12 193

 12 191

 12 166

 12 224

 12 282

 12 298

 12 261

 12 256

 

88

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Social work activities without accommodation

 6 145

 5 127

 5 940

 6 020

 6 046

 6 127

 6 159

 6 161

 6 236

 6 195

 6 240

 6 748

 6 746

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

Arts, entertainment and recreation

 21 998

 19 195

 21 654

 21 738

 21 998

 22 342

 22 601

 22 774

 22 788

 22 548

 22 305

 22 073

 21 968

 

90

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Creative, arts and entertainment activities

 3 458

 3 183

 3 461

 3 465

 3 472

 3 481

 3 476

 3 499

 3 500

 3 488

 3 487

 3 490

 3 497

 

91

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Libraries, archives, museums and other
cultural activities

 5 760

 5 512

 5 488

 5 520

 5 652

 5 834

 5 949

 5 963

 5 963

 5 930

 5 846

 5 788

 5 677

 

92

Djelatnosti kockanja i klađenja

Gambling and betting activities

 5 315

 5 195

 5 335

 5 306

 5 311

 5 295

 5 313

 5 371

 5 384

 5 330

 5 357

 5 312

 5 276

 

93

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske
djelatnosti

Sports activities and amusement and
recreation activities

 7 465

 5 305

 7 370

 7 447

 7 563

 7 732

 7 863

 7 941

 7 941

 7 800

 7 615

 7 483

 7 518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Ostale uslužne djelatnosti

Other service activities

 17 074

 11 999

 16 774

 16 847

 17 114

 17 407

 17 722

 18 075

 18 123

 18 034

 17 816

 17 566

 17 410

 

94

Djelatnosti članskih organizacija

Activities of membership organisations

 8 687

 5 592

 8 669

 8 695

 8 758

 8 870

 8 985

 9 223

 9 264

 9 212

 9 075

 8 966

 8 936

 

95

Popravak računala i predmeta za
osobnu uporabu i kućanstvo

Repair of computers and personal and
household goods

 2 038

 1 854

 1 997

 2 002

 2 021

 2 058

 2 088

 2 081

 2 092

 2 070

 2 063

 2 070

 2 055

 

96

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Other personal service activities

 6 349

 4 553

 6 108

 6 150

 6 335

 6 479

 6 649

 6 771

 6 767

 6 752

 6 678

 6 530

 6 419

 

 

1)       Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela)               te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

1)       Activity sections T (Activities of households as employers; undifferentiated goods – and services – producing activities of households for own use) and U (Activities of extraterritorial organisations and bodies) as well   as their divisions are not presented in this first release, since they were not covered by the survey.

 

 

 

4.    BROJ ZAPOSLENIH ŽENA U PRAVNIM OSOBAMA PO MJESECIMA 2015. PREMA NKD-u 2007.1)

      NUMBER OF WOMEN EMPLOYED IN LEGAL ENTITIES, BY MONTHS OF 2015, ACCORDING TO NKD 2007.1)

 

 

 

Æ 2015.

2015.

 

 

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

 543 423

 516 776

 534 244

 536 740

 541 566

 546 678

 550 663

 552 719

 552 505

 551 605

 549 090

 546 400

 542 091

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Agriculture, forestry and fishing

 5 901

 5 960

 5 825

 5 855

 5 958

 5 864

 5 806

 5 913

 5 950

 5 997

 5 971

 5 902

 5 811

 

01

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i
uslužne djelatnosti povezane s njima

Crop and animal production, hunting
and related service activities

 3 925

 3 970

 3 895

 3 919

 4 001

 3 912

 3 819

 3 903

 3 927

 3 971

 3 973

 3 940

 3 874

 

02

Šumarstvo i sječa drva

Forestry and logging

 1 394

 1 381

 1 372

 1 373

 1 386

 1 381

 1 411

 1 429

 1 439

 1 419

 1 399

 1 378

 1 358

 

03

Ribarstvo

Fishing and aquaculture

  582

  609

  558

  563

  571

  571

  576

  581

  584

  607

  599

  584

  579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

  616

  628

  623

  620

  620

  614

  615

  612

  611

  616

  614

  606

  604

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

Extraction of crude petroleum and natural
gas

  224

  229

  225

  220

  219

  222

  222

  222

  222

  228

  228

  225

  222

 

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

Other mining and quarrying

  255

  260

  260

  263

  266

  257

  256

  255

  254

  253

  247

  244

  245

 

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

Mining support service activities

  137

  139

  138

  137

  135

  135

  137

  135

  135

  135

  139

  137

  137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

Manufacturing

 70 338

 68 841

 70 244

 70 448

 70 513

 70 521

 70 497

 70 511

 70 700

 70 525

 70 415

 70 561

 70 275

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Manufacture of food products

 16 764

 15 414

 16 486

 16 648

 16 756

 16 757

 16 682

 16 918

 17 052

 17 134

 17 054

 17 160

 17 103

 

11

Proizvodnja pića

Manufacture of beverages

 1 346

 1 313

 1 314

 1 350

 1 371

 1 379

 1 400

 1 400

 1 359

 1 342

 1 317

 1 304

 1 298

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Manufacture of tobacco products

  228

  342

  197

  214

  211

  219

  208

  183

  183

  186

  184

  258

  347

 

13

Proizvodnja tekstila

Manufacture of textiles

 2 206

 1 927

 2 156

 2 188

 2 244

 2 250

 2 248

 2 250

 2 240

 2 228

 2 246

 2 256

 2 242

 

14

Proizvodnja odjeće

Manufacture of wearing apparel

 12 020

 12 477

 12 459

 12 253

 12 152

 12 126

 12 066

 11 837

 11 910

 11 729

 11 787

 11 777

 11 666

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Manufacture of leather and related products

 7 746

 7 456

 7 842

 7 820

 7 798

 7 759

 7 768

 7 750

 7 847

 7 785

 7 717

 7 749

 7 666

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of
wood and cork, except furniture;
manufacture of articles of straw and
plaiting materials

 3 165

 3 096

 3 035

 3 097

 3 135

 3 164

 3 193

 3 164

 3 190

 3 238

 3 267

 3 214

 3 190

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Manufacture of paper and paper products

 1 055

 1 072

 1 046

 1 053

 1 049

 1 057

 1 068

 1 060

 1 059

 1 047

 1 040

 1 055

 1 052

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Printing and reproduction of recorded media

 2 317

 2 248

 2 272

 2 286

 2 304

 2 313

 2 327

 2 323

 2 327

 2 341

 2 341

 2 357

 2 366

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda

Manufacture of coke and refined petroleum
products

  735

  764

  761

  759

  760

  753

  748

  744

  738

  737

  720

  673

  662

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda

Manufacture of chemicals and
chemical products

 1 727

 1 705

 1 739

 1 729

 1 730

 1 726

 1 725

 1 748

 1 745

 1 737

 1 713

 1 724

 1 701

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda
i farmaceutskih pripravaka

Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical preparations

 2 541

 2 448

 2 502

 2 509

 2 513

 2 523

 2 527

 2 559

 2 557

 2 573

 2 579

 2 593

 2 612

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Manufacture of rubber and plastic products

 2 251

 2 224

 2 185

 2 213

 2 207

 2 219

 2 240

 2 260

 2 277

 2 271

 2 288

 2 318

 2 312

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih
proizvoda

Manufacture of other non-metallic mineral
products

 1 902

 1 886

 1 886

 1 893

 1 903

 1 908

 1 919

 1 916

 1 911

 1 911

 1 909

 1 898

 1 880

 

24

Proizvodnja metala

Manufacture of basic metals

  559

  541

  580

  586

  577

  572

  574

  565

  561

  561

  536

  534

  523

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment

 2 661

 2 721

 2 674

 2 671

 2 678

 2 682

 2 680

 2 671

 2 657

 2 628

 2 623

 2 623

 2 619

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

Manufacture of computer, electronic
and optical products

 2 184

 2 177

 2 172

 2 192

 2 165

 2 167

 2 165

 2 208

 2 206

 2 192

 2 197

 2 192

 2 172

 

27

Proizvodnja električne opreme

Manufacture of electrical equipment

 2 072

 2 019

 2 081

 2 098

 2 081

 2 072

 2 062

 2 076

 2 077

 2 077

 2 071

 2 069

 2 076

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Manufacture of machinery
and equipment n. e. c.

 1 083

 1 006

 1 088

 1 094

 1 095

 1 087

 1 088

 1 091

 1 095

 1 084

 1 093

 1 086

 1 094

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

  883

  969

  878

  876

  873

  881

  878

  872

  868

  882

  879

  874

  869

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Manufacture of other transport equipment

  564

  548

  552

  555

  560

  567

  569

  564

  571

  569

  569

  574

  574

 

31

Proizvodnja namještaja

Manufacture of furniture

 2 249

 2 507

 2 240

 2 251

 2 257

 2 251

 2 259

 2 254

 2 169

 2 225

 2 212

 2 185

 2 174

 

32

Ostala prerađivačka industrija

Other manufacturing

 1 163

 1 049

 1 189

 1 197

 1 173

 1 170

 1 179

 1 176

 1 176

 1 146

 1 158

 1 185

 1 161

 

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Repair and installation of machinery
and equipment

  917

  932

  910

  916

  921

  919

  924

  922

  925

  902

  915

  903

  916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 3 136

 3 118

 3 144

 3 145

 3 161

 3 163

 3 145

 3 138

 3 126

 3 131

 3 133

 3 149

 3 083


 

35

Opskrba električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 3 136

 3 118

 3 144

 3 145

 3 161

 3 163

 3 145

 3 138

 3 126

 3 131

 3 133

 3 149

 3 083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 4 246

 4 024

 4 184

 4 190

 4 203

 4 241

 4 279

 4 308

 4 304

 4 308

 4 315

 4 300

 4 300

 

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Water collection, treatment and supply

 1 685

 1 662

 1 682

 1 683

 1 688

 1 687

 1 681

 1 683

 1 682

 1 688

 1 688

 1 692

 1 702

 

37

Uklanjanje otpadnih voda

Sewerage

  80

  68

  79

  79

  82

  82

  82

  82

  82

  79

  82

  82

  85

 

38

Skupljanje otpada, djelatnosti obrade
i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala

Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

 2 306

 2 116

 2 260

 2 262

 2 265

 2 297

 2 339

 2 364

 2 363

 2 364

 2 370

 2 344

 2 329

 

39

Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

Remediation activities and other waste management services

  175

  178

  163

  166

  168

  175

  177

  179

  177

  177

  175

  182

  184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

Građevinarstvo

Construction

 7 596

 8 058

 7 610

 7 603

 7 556

 7 705

 7 747

 7 732

 7 737

 7 662

 7 400

 7 215

 7 124

 

41

Gradnja zgrada

Construction of buildings

 2 950

 3 192

 2 873

 2 877

 2 879

 3 030

 3 058

 3 049

 3 035

 3 006

 2 808

 2 796

 2 791

 

42

Gradnja građevina niskogradnje

Civil engineering

 2 171

 2 294

 2 200

 2 177

 2 162

 2 157

 2 171

 2 168

 2 153

 2 153

 2 164

 2 149

 2 106

 

43

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Specialised construction activities

 2 475

 2 572

 2 537

 2 549

 2 515

 2 518

 2 518

 2 515

 2 549

 2 503

 2 428

 2 270

 2 227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

Trgovina na veliko i na malo; popravak
motornih vozila i motocikla

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

 94 625

 93 509

 93 174

 93 358

 93 773

 94 179

 94 944

 96 219

 96 324

 95 478

 94 826

 94 755

 94 953

 

45

Trgovina na veliko i na malo motornim
vozilima i motociklima; popravak motornih
vozila i motocikla

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

 2 924

 2 812

 2 938

 2 944

 2 935

 2 926

 2 917

 2 945

 2 928

 2 926

 2 939

 2 941

 2 935

 

46

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Wholesale trade, except of motor vehicles
and motorcycles

 26 765

 27 547

 26 426

 26 416

 26 513

 26 648

 26 799

 26 957

 27 000

 26 835

 26 656

 26 780

 26 602

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Retail trade, except of motor vehicles
and motorcycles

 64 936

 63 150

 63 810

 63 998

 64 325

 64 605

 65 228

 66 317

 66 396

 65 717

 65 231

 65 034

 65 416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H