image description

GODINA/ YEAR: LIII.                                 ZAGREB, 26. LISTOPADA 2016./ 26 OCTOBER, 2016                 BROJ/ NUMBER: 12.1.2/2. - CORR.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O PREKOMJERNOME PRORAČUNSKOME MANJKU I RAZINI DUGA OPĆE DRŽAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ, LISTOPAD 2016. (ESA 2010)

EXCESSIVE DEFICIT PROCEDURE REPORT, REPUBLIC OF CROATIA, OCTOBER 2016

(ESA 2010)

 

 

 

 

1.   PRIKAZ PREKOMJERNOGA PRORAČUNSKOG MANJKA I RAZINE DUGA TE POVEZANIH PODATAKA

      REPORTING OF EXCESIVE GOVERNMENT DEFICIT AND DEBT LEVELS AND PROVISION OF ASSOCIATED DATA

 

2012.

2013.

2014.

2015.

 

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

mil. kuna

Mln kuna

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto domaći proizvod, tekuće tržišne cijene
Gross domestic product at current market prices

330 456

100,0

329 571

100,0

328 109

100,0

333 837

100,0

 

 

 

Neto uzajmljivanje (-)/neto pozajmljivanje (+)
Net borrowing (-)/net lending (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

-17 549

-5,3

-17 446

-5,3

-17 792

-5,4

-11 027

-3,3

Središnja država
Central government

-16 671

-5,0

-19 216

-5,8

-18 932

-5,8

-10 846

-3,2

Lokalna država
Local government

211

0,1

77

0,0

-188

-0,1

333

0,1

Fondovi socijalne sigurnosti
Social security funds

-1 089

-0,3

1 694

0,5

1 328

0,4

-514

-0,2

 

 

 

Konsolidirani dug opće države
General government consolidated gross debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opća država
General government

233 558

70,7

270 857

82,2

284 184

86,6

289 584

86,7

 

 

 

Rashodi opće države
General government expenditure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto investicije u fiksni kapital
Gross fixed capital formation

11 710

3,5

12 327

3,7

11 823

3,6

10 616

3,2

Kamate (konsolidirano)
Interest (consolidated)

11 343

3,4

11 569

3,5

11 464

3,5

11 925

3,6

 

 

 

 


ISPRAVAK

 

 

U Priopćenju 12.1.2/2. Izvješće o prekomjernome proračunskome manjku i razini duga opće države u Republici Hrvatskoj, listopad 2016. (ESA 2010) od 21. listopada došlo je tehničke pogreške u tablici 1. Prikaz prekomjernoga proračunskog manjka i razine duga te povezanih podataka. Stoga molimo korisnike da se koriste tablicom koju ovdje prilažemo.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

CORRECTION

 

In the First Release No. 12.1.2/2. Excessive Deficit Procedure Report, Republic of Croatia, October 2016 (ESA 2010) of 21 October 2016, a technical error occurred in Table 1. Reporting of Excesive Government Deficit and Debt Levels and Provision of Associated Data. Therefore, users are kindly asked to use the table attached here.

 

Thank you for your understanding.

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredili: Marija Gojević, Valentina Hudiluk, Jakov Huljev i Vlasta Vrčak

Prepared by: Marija Gojević, Valentina Hudiluk, Jakov Huljev and Vlasta Vrčak

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199