image description

 

 

GODINA/ YEAR: LIII.                                        ZAGREB, 16. SIJEČNJA 2017./ 16 JANUARY, 2017                            BROJ/ NUMBER: 13.1.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2016.
CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2016

 

 

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u prosincu 2016. u odnosu na studeni 2016. u prosjeku su niže za 0,2%. U odnosu na prosinac 2015., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,2%, a u godišnjem prosjeku niže su za 1,1%.

 

In December 2016, as compared to November 2016, the prices of goods and services for personal consumption, measured by consumer price indices, decreased by 0.2% on average. As compared to December 2015, that is, at the annual level, they increased by 0.2%, while on the annual average they were lower by 1.1%.

 

 

 

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2016. u odnosu na studeni 2016. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 7,9% (sezonska sniženja) te cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,3%.

 

Viewed according to the main groups by purpose of consumption, the highest decrease in the consumer price indices in December 2016, as compared to November 2016, was recorded in the prices of Clothing and footwear (7.9%, seasonal discounts) and in the prices of Furnishings, household equipment and routine household maintenance (0.3%).

 

 

 

Pad indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2016. u odnosu na studeni 2016. ublažile su cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 2,3% (više cijene duhana), cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 1,2%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku više za 0,3%, cijene Rekreacije i kulture, cijene Restorana i hotela te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,2% kao i cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 0,1%.

 

On average, the decrease in the consumer price indices in December 2016, as compared to November 2016, was alleviated by an increase of 2.3% in the prices of Alcoholic beverages and tobacco (higher prices of Tobacco), of 1.2% in the prices of Transport, of 0.3% in the prices of Housing, water, electricity, gas and other fuels, of 0.2% (in each group) in the prices of Recreation and culture, in the prices of Restaurants and hotels and in the prices of Miscellaneous goods and services as well as of 0.1% in the prices of Food and non-alcoholic beverages.

 

 

 

Istodobno su cijene Zdravlja, cijene Komunikacija te cijene Obrazovanja u prosincu 2016. u odnosu na studeni 2016. u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga 2016.

 

At the same time, in December 2016, as compared to November 2016, the prices of Health, the prices of Communication and the prices of Education remained on average at the November 2016 level.

 

 

 

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2016. u odnosu na studeni 2016. imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,51%), a najveći doprinos porastu indeksa imale su cijene Prijevoza (za 0,15%).

 

The prices of Clothing and footwear (by -0.51%) contributed the most to the decrease of the consumer price indices in December 2016, as compared to November 2016, while the prices of Transport (by 0.15%) contributed the most to their increase.

 

 

 

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2016. u odnosu na studeni 2016. u prosjeku su niže za 0,3%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,2%.

 

Within the consumer price indices, in December 2016, as compared to November 2016, the prices of Goods decreased by 0.3% and the prices of Services increased by 0.2%, on average.

 

 

 

1.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA U PROSINCU 2016.

      CONSUMER PRICE INDICES, DECEMBER 2016

 

 

Struktura

Structure
(%)

XII. 2016.
Ø 2015.

XII. 2016.
XII. 2015.

XII. 2016.
XI. 2016.

Ø 2016.
Ø 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

Indeks potrošačkih cijena – ukupno

100,00

99,4

100,2

99,8

98,9

 00

Consumer price index total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

Hrana i bezalkoholna pića

27,44

99,5

101,0

100,1

99,5

 01

Food and non-alcoholic beverages

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.1

Hrana

25,12

99,2

100,9

100,0

99,3

01.1

Food

   01.1.1

Kruh i žitarice

4,81

100,2

100,7

99,5

100,6

   01.1.1

Bread and cereals

     01.1.2

Meso

7,01

99,4

101,2

99,8

98,2

   01.1.2

Meat

     01.1.3

Riba i plodovi mora

1,08

103,2

103,3

99,9

103,0

  01.1.3

Fish and seafood

     01.1.4

Mlijeko, sir i jaja

4,08

97,8

99,8

100,2

96,6

  01.1.4

Milk, cheese and eggs

     01.1.5

Ulja i masti

1,03

98,5

97,8

98,8

101,4

  01.1.5

Oils and fats

     01.1.6

Voće

1,72

93,6

101,9

98,8

100,2

  01.1.6

Fruit

     01.1.7

Povrće

2,54

99,4

100,3

104,4

98,1

  01.1.7

Vegetables

     01.1.8

Šećer, džem, med, čokolada i slatkiši

1,67

100,2

101,7

98,2

101,1

 01.1.8

Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery

    01.1.9

Prehrambeni proizvodi, d. n.

1,18

102,1

102,3

100,0

101,7

      01.1.9

Food products n. e. c.

01.2

Bezalkoholna pića

2,32

102,7

102,0

101,3

102,2

01.2

Non-alcoholic beverages

   01.2.1

Kava, čaj i kakao

1,04

100,1

100,4

101,2

100,0

   01.2.1

Coffee, tea and cocoa

   01.2.2

Mineralna voda, osvježavajuća pića, sokovi od voća i povrća

1,28

104,8

103,3

101,4

103,9

   01.2.2

Mineral waters, soft drinks, fruit and vegetable juices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Alkoholna pića i duhan

4,60

102,5

102,6

102,3

100,4

 02

Alcoholic beverages and tobacco

02.1

Alkoholna pića

1,18

102,2

102,1

101,2

101,3

02.1

Alcoholic beverages

   02.1.1

Jaka alkoholna pića

0,11

99,9

100,1

99,7

100,1

   02.1.1

Spirits

   02.1.2

Vino

0,45

102,9

103,3

102,0

101,9

   02.1.2

Wine

   02.1.3

Pivo

0,62

102,0

101,7

100,8

101,0

   02.1.3

Beer

02.2

Duhan

3,42

102,6

102,8

102,7

100,1

02.2

Tobacco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Odjeća i obuća

6,43

102,6

99,4

92,1

100,2

 03

Clothing and footwear

03.1

Odjeća

4,37

103,6

98,8

92,2

100,6

03.1

Clothing

   03.1.1

Materijal za izradu odjeće

0,02

99,4

99,3

99,4

99,4

   03.1.1

Clothing materials

      03.1.2

Odjeća

4,19

103,7

98,7

91,9

100,7

03.1.2

Garments

      03.1.3

Ostali odjevni predmeti i odjevni dodaci

0,05

97,7

95,9

95,1

97,0

03.1.3

Other articles of clothing and clothing accessories

      03.1.4

Čćenje, popravak i
iznajmljivanje odje
će

0,11

100,4

100,4

100,0

100,4

03.1.4

Cleaning, repair and hire of clothing

03.2

Obuća

2,06

100,5

100,8

92,0

99,4

03.2

Footwear

   03.2.1

Cipele i ostala obuća

2,06

100,5

100,8

92,0

99,4

   03.2.1

Shoes and other footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva

17,05

97,4

97,5

100,3

97,5

 04

Housing, water, electricity, gas and other fuels

04.1

Stvarne najamnine za stanovanje

0,89

98,8

98,7

100,3

98,9

04.1

Actual rentals for housing

04.3

Održavanje i popravci stambenog objekta

0,72

101,2

100,8

100,0

100,5

04.3

Maintenance and repair of the dwelling

   04.3.1

Proizvodi za održavanje i popravke stambenog objekta

0,51

99,9

100,2

99,7

99,7

   04.3.1

Materials for the maintenance and repair of the dwelling

   04.3.2

Usluge za održavanje i popravke stambenog objekta

0,21

104,2

102,4

100,9

102,3

   04.3.2

Services for the maintenance and repair of the dwelling

04.4

Opskrba vodom i razne komunalne usluge za stambeni objekt

4,63

102,5

100,3

100,0

102,3

04.4

Water supply and miscellaneous services relating to the dwelling

   04.4.1

Opskrba vodom

2,20

100,5

100,0

100,0

100,5

   04.4.1

Water supply

   04.4.2

Odvoz smeća i otpada

0,83

97,0

100,0

100,0

97,0

   04.4.2

Refuse collection

   04.4.3

Odvodnja otpadnih voda

1,17

111,0

100,6

100,0

110,7

   04.4.3

Sewage collection

   04.4.4

Ostale usluge za stambeni objekt,
d. n.

0,43

102,0

101,8

100,0

100,9

   04.4.4

Other services relating to the dwelling n. e. c.

04.5

Električna energija, plin i ostala goriva

10,81

95,0

96,0

100,5

95,2

04.5

Electricity, gas and other fuels

   04.5.1

Električna energija

5,24

99,6

100,0

100,0

99,6

   04.5.1

Electricity

   04.5.2

Plin

2,66

81,1

82,3

100,8

83,7

   04.5.2

Gas

   04.5.3

Tekuća goriva

0,15

94,9

112,7

105,1

82,7

   04.5.3

Liquid fuels

   04.5.4

Kruta goriva

2,26

99,9

101,1

101,2

99,0

   04.5.4

Solid fuels

   04.5.5

Toplinska energija

0,50

98,5

98,9

100,0

98,8

   04.5.5

Heat energy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva

4,73

100,2

100,4

99,7

100,2

 05

Furnishings, household equipment and routine household maintenance

05.1

Namještaj i pokućstvo, tepisi i druge podne obloge

1,10

99,9

100,6

99,6

99,6

05.1

Furniture and furnishings,
carpets and other floor coverings

   05.1.1

Namještaj i pokućstvo

1,05

99,9

100,7

99,6

99,6

   05.1.1

Furniture and furnishings

   05.1.2

Tepisi i ostale podne prostirke

0,04

99,2

99,5

100,0

99,7

   05.1.2

Carpets and other floor coverings

   05.1.3

Popravci namještaja, pokućstva i podnih prostirki

0,01

100,0

100,0

100,0

100,0

   05.1.3

Repair of furniture, furnishings and floor coverings

05.2

Tekstilni proizvodi za kućanstvo

0,12

100,5

101,8

100,3

99,7

05.2

Household textiles

05.3

Kućanski aparati

0,73

99,9

100,0

99,5

100,4

05.3

Household appliances

    05.3.1

Veliki kućanski aparati, električni ili neelektrični

0,63

99,8

99,9

99,6

100,4

05.3.1

Major household appliances whether electric or not

   05.3.2

Mali električni kućanski aparati

0,07

99,5

100,9

98,9

100,0

   05.3.2

Small electric household appliances

  05.3.3

Popravak kućanskih aparata

0,03

100,0

100,0

100,0

100,0

  05.3.3

Repair of household appliances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05.4

Stakleno i stolno posuđe te kućanski pribor

0,19

101,2

101,8

100,2

100,8

05.4

Glassware, tableware and household utensils

  05.5

Alati i oprema za kuću i vrt

0,31

102,6

102,7

99,7

101,2

05.5

Tools and equipment for house  and garden

  05.5.1

Veći alati i oprema

0,14

107,8

106,1

99,1

105,2

  05.5.1

Major tools and equipment

  05.5.2

Mali alati i razni pribor

0,17

99,1

100,0

100,2

98,7

  05.5.2

Small tools and miscellaneous accessories

05.6

Proizvodi i usluge za redovito održavanje kućanstva

2,28

99,9

99,9

99,8

100,3

05.6

Goods and services for routine household maintenance

  05.6.1

Potrošni proizvodi za održavanje kućanstva

2,09

99,9

99,9

99,8

100,3

  05.6.1

Non-durable household goods

  05.6.2

Usluge pomoći u domaćinstvu i kućanske usluge

0,19

100,0

100,0

100,0

100,0

  05.6.2

Domestic services and household services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Zdravlje

3,18

102,9

102,4

100,0

101,8

 06

Health

06.1

Medicinski proizvodi, pomagala i oprema

2,19

103,4

103,5

100,0

101,9

06.1

Medical products, appliances and equipment

  06.1.1

Farmaceutski proizvodi

1,86

103,9

104,0

100,1

102,2

  06.1.1

Pharmaceutical products

  06.1.2

Ostali medicinski proizvodi

0,03

101,2

100,9

100,0

101,5

  06.1.2

Other medical products

  06.1.3

Terapeutska pomagala i oprema

0,30

100,6

100,3

99,9

100,7

  06.1.3

Therapeutic appliances and equipment

06.2

Izvanbolničke usluge

0,86

100,1

99,9

100,0

100,2

06.2

Out-patient services

  06.2.1

Medicinske usluge

0,23

100,6

100,0

100,0

100,6

  06.2.1

Medical services

  06.2.2

Stomatološke usluge

0,51

99,8

99,9

100,0

99,8

  06.2.2

Dental services

  06.2.3

Paramedicinske usluge

0,12

100,5

99,9

100,0

100,7

  06.2.3

Paramedical services

06.3

Bolničke usluge

0,13

114,9

100,0

100,0

114,9

06.3

Hospital services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Prijevoz

12,33

98,1

101,5

101,2

95,8

 07

Transport

07.1

Kupnja vozila

1,90

96,5

96,7

99,2

98,1

07.1

Purchase of vehicles

  07.1.1

Motorna vozila

1,83

96,3

96,6

99,2

98,0

  07.1.1

Motor cars

  07.1.2

Motocikli

0,02

101,2

103,2

100,0

102,1

  07.1.2

Motor cycles

  07.1.3

Bicikli

0,05

99,3

100,3

97,5

101,8

  07.1.3

Bicycles

07.2

Održavanje osobnih prijevoznih sredstava

8,79

98,5

102,7

101,6

95,0

07.2

Operation of personal transport equipment

  07.2.1

Rezervni dijelovi i pribor za osobna prijevozna sredstva

0,74

100,6

100,2

100,4

100,2

  07.2.1

Spare parts and accessories for personal transport equipment

    07.2.2

Goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva

6,09

98,0

103,9

102,3

93,0

  07.2.2

Fuels and lubricants for personal transport equipment

    07.2.3

Održavanje i popravci osobnih prijevoznih sredstava

1,01

99,8

99,8

99,9

99,9

  07.2.3

Maintenance and repair of personal transport equipment

    07.2.4

Ostale usluge povezane s osobnim prijevoznim sredstvima

0,95

99,7

99,9

100,0

99,9

  07.2.4

Other services in respect of personal transport equipment

07.3

Usluge prijevoza

1,64

98,4

100,6

101,2

98,1

07.3

Transport services

  07.3.1

Željeznički putnički prijevoz

0,36

92,9

100,0

100,0

92,9

  07.3.1

Passenger transport by railway

    07.3.2

Cestovni putnički prijevoz

0,86

100,3

99,7

100,0

100,5

  07.3.2

Passenger transport by road

    07.3.3

Zračni putnički prijevoz

0,21

95,1

106,1

109,8

91,5

07.3.3

Passenger transport by air

    07.3.4

Putnički pomorski prijevoz i prijevoz unutarnjim vodnim putovima

0,03

93,7

99,4

100,0

98,1

  07.3.4

Passenger transport by sea and inland waterway

    07.3.5

Kombinirani prijevoz putnika

0,18

98,4

100,0

100,0

98,4

07.3.5

Combined passenger transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Komunikacija

5,80

96,7

97,1

100,0

97,7

 08

Communication

08.1

Poštanske usluge

0,06

100,0

100,0

100,0

100,0

08.1

Postal services

08.2

Telefonska i telefaks oprema

0,24

95,8

96,8

100,7

96,4

08.2

Telephone and telefax equipment

08.3

Telefonske i telefaks usluge

5,50

96,6

97,0

100,0

97,7

08.3

Telephone and telefax services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Rekreacija i kultura

5,96

99,7

101,1

100,2

99,4

 09

Recreation and culture

09.1

Audiovizualna i fotooprema i informatička oprema

   0,58

99,8

99,9

100,2

99,9

09.1

Audiovisual, photographic and information processing equipment

  09.1.1

Oprema za prijam, snimanje i reprodukciju zvuka i slike

0,26

99,6

99,9

100,3

99,9

  09.1.1

Equipment for the reception, recording and reproduction of sound and picture

     09.1.2

Fotografska i kinematografska oprema i optički instrumenti

0,03

97,3

97,7

98,4

98,0

     09.1.2

Photographic and cinematographic equipment and optical instruments

     09.1.3

Informatička oprema za obradu podataka

0,27

100,7

100,1

100,3

100,7

09.1.3

Information processing equipment

     09.1.4

Mediji za snimanje

0,02

98,3

100,6

100,0

97,5

     09.1.4

Recording media

09.3

Ostali predmeti i oprema za rekreaciju, vrtove i kućne ljubimce

1,13

101,3

100,3

99,9

101,6

09.3

Other recreational items and equipment, gardens and pets

  09.3.1

Igre, igračke i hobiji

0,12

98,9

99,0

100,0

99,4

  09.3.1

Games, toys and hobbies

  09.3.2

Oprema za sport, kampiranje i rekreaciju na otvorenom

0,08

99,8

100,0

99,5

99,5

  09.3.2

Equipment for sport, camping and open-air recreation

  09.3.3

Vrtovi, biljke i cvijeće

0,32

103,3

102,6

100,9

102,3

  09.3.3

Gardens, plants and flowers

  09.3.4

Kućni ljubimci i proizvodi za kućne ljubimce

0,49

101,3

99,6

99,2

102,5

  09.3.4

Pets and related products

  09.3.5

Veterinarske i ostale usluge za kućne ljubimce

0,12

98,8

98,8

100,0

98,8

  09.3.5

Veterinary and other services for pets

09.4

Rekreativne i kulturne usluge

2,41

97,5

100,3

100,1

97,2

09.4

Recreational and cultural services

  09.4.1

Rekreativne i sportske usluge

0,60

86,1

99,7

100,2

85,5

  09.4.1

Recreational and sporting services

  09.4.2

Kulturne usluge

1,81

100,3

100,5

100,1

100,1

  09.4.2

Cultural services

09.5

Novine, knjige i pribor za pisanje

1,35

103,1

102,7

100,0

101,4

09.5

Newspapers, books and stationery

  09.5.1

Knjige

0,70

99,7

99,7

100,0

100,0

  09.5.1

Books

  09.5.2

Novine i periodika

0,43

107,1

107,1

100,0

102,5

  09.5.2

Newspapers and periodicals

  09.5.3

Razni tiskani materijal

0,01

100,8

99,5

100,0

101,0

  09.5.3

Miscellaneous printed matter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.6

Paket-aranžmani

0,49

96,9

103,5

102,1

98,4

09.6

Package holidays

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Obrazovanje

1,10

100,6

101,1

100,0

100,0

 10

Education

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Restorani i hoteli

3,85

101,2

101,3

100,2

101,3

 11

Restaurants and hotels

11.1

Ugostiteljske usluge

3,46

101,7

101,4

100,1

101,3

11.1

Catering services

   11.1.1

Restorani, kafići i slično

3,04

101,6

101,4

100,1

101,2

11.1.1

Restaurants, cafés and the like

   11.1.2

Kantine

0,42

102,6

101,5

100,6

101,7

   11.1.2

Canteens

11.2

Usluge smještaja

0,39

95,8

100,0

100,3

100,8

11.2

Accommodation services

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Razna dobra i usluge

7,53

100,7

100,7

100,2

100,4

 12

Miscellaneous goods and services

12.1

Osobna njega

4,19

100,8

100,8

100,5

100,4

12.1

Personal care

   12.1.1

Frizerski saloni i centri za uljepšavanje

1,33

102,1

101,7

100,0

101,3

   12.1.1

Hairdressing salons and personal grooming establishments

   12.1.2

Električni uređaji za osobnu
njegu

0,02

99,3

97,9

98,3

101,3

   12.1.2

Electric appliances for personal care

   12.1.3

Ostali uređaji, predmeti i proizvodi za osobnu njegu

2,84

100,2

100,4

100,7

100,0

   12.1.3

Other appliances, articles and products for personal care

12.3

Osobni predmeti, d. n.

0,33

100,7

100,6

98,9

100,3

12.3

Personal effects n. e. c.

   12.3.1

Nakit, zidni, stolni i ručni satovi

0,06

103,4

102,4

99,8

102,3

   12.3.1

Jewellery, clocks and watches

12.4

Socijalna zaštita

0,22

100,3

100,7

100,0

99,8

12.4

Social protection

12.5

Osiguranje

1,78

100,5

101,0

100,0

100,1

12.5

Insurance

   12.5.2

Osiguranje povezano sa stambenim objektom

0,10

103,5

100,0

100,0

102,9

   12.5.2

Insurance connected with the dwelling

   12.5.3

Zdravstveno osiguranje

0,60

100,0

100,0

100,0

100,0

   12.5.3

Insurance connected with health

   12.5.4

Osiguranje povezano s
prijevozom

1,08

100,6

101,6

100,0

99,9

   12.5.4

Insurance connected with transport

12.6

Financijske usluge, d. n.

0,45

100,6

100,0

100,0

100,6

12.6

Financial services n. e. c.

12.7

Ostale usluge, d. n.

0,56

100,8

100,0

100,0

100,8

12.7

Other services n. e. c.

 

 

 

 

 

 

2.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PO POSEBNIM SKUPINAMA U PROSINCU 2016.

      CONSUMER PRICE INDICES, BY SELECTED GROUPS, DECEMBER 2016

 

Struktura
Structure
(%)

XII. 2016.
Ø 2015.

XII. 2016.
XII. 2015.

XII. 2016.
XI. 2016.

Ø 2016.
Ø 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

73,65

99,3

100,3

99,7

98,6

Goods

Usluge

26,35

99,8

99,9

100,2

99,9

Services

Ukupno bez energije

83,10

100,1

100,5

99,6

99,8

Total, without energy

Ukupno bez energije i hrane

57,98

100,6

100,3

99,4

100,2

Total, without energy and food

Ukupno bez energije, hrane, pića i duhana

51,06

100,3

100,0

99,0

100,0

Total, without energy, food, beverages and tobacco

Ukupno bez energije i neprerađenih prehrambenih proizvoda

73,89

100,4

100,3

99,3

100,0

Total, without energy and unprocessed food

Dobra bez električne energije

68,41

99,3

100,3

99,7

98,5

Goods without electricity

Dobra bez električne energije i vode

66,21

99,2

100,3

99,7

98,4

Goods without electricity and water supply

Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije

24,70

100,9

100,2

97,8

100,2

Non-food industrial goods without energy

Energija

16,90

96,1

98,9

101,2

94,4

Energy

Hrana, piće i duhan

32,04

100,0

101,2

100,4

99,7

Food, beverages and tobacco

Dobra bez hrane, pića i duhana

41,61

98,8

99,6

99,1

97,7

Goods without food, beverages and tobacco

Neprerađeni prehrambeni proizvodi

9,21

99,4

101,7

101,5

99,2

Unprocessed food

Prerađeni prehrambeni proizvodi

22,83

100,4

101,0

100,0

100,1

Processed food

 

 

 

3.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA1)

      CONSUMER PRICE INDICES1)

Ø 2015. = 100

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

63,7

64,0

64,3

64,6

65,3

65,3

65,0

64,9

65,2

65,2

65,4

65,7

1999.

66,3

66,6

66,8

67,0

67,8

67,7

68,0

67,8

67,9

68,1

67,8

68,2

2000.

68,8

69,1

69,5

69,9

70,1

70,8

71,3

71,2

71,4

71,6

71,7

71,9

2001.

72,1

72,5

72,4

73,4

74,0

73,9

73,1

73,6

73,8

73,4

73,4

73,7

2002.

74,4

74,3

74,3

74,5

74,9

74,5

74,2

74,1

74,5

74,6

74,7

75,0

2003.

75,4

75,6

75,9

75,7

75,9

75,6

75,7

75,8

75,9

75,9

76,1

76,3

2004.

77,0

77,0

77,0

77,2

77,7

77,5

77,2

77,2

77,1

77,4

77,8

78,4

2005.

78,6

79,5

80,1

79,9

79,8

79,7

79,5

79,6

80,0

80,6

80,8

81,2

2006.

81,7

82,3

82,4

82,6

83,0

83,0

82,3

82,3

82,3

82,3

82,8

82,9

2007.

83,1

83,4

83,9

84,5

84,9

84,6

84,0

84,5

85,5

85,8

86,7

87,7

2008.

88,3

88,2

88,7

89,3

90,3

91,0

91,1

90,8

91,0

90,9

90,7

90,2

2009.

91,3

91,9

92,1

92,8

92,8

92,8

92,2

92,1

91,9

92,0

92,4

91,9

2010.

92,3

92,5

92,9

93,3

93,5

93,5

93,1

92,9

93,2

93,3

93,5

93,6

2011.

94,1

94,6

95,3

95,5

95,8

95,4

94,9

94,8

95,2

95,8

96,0

95,6

2012.

95,2

95,8

97,2

98,0

99,6

99,0

98,1

98,6

99,9

100,4

100,2

100,0

2013.

100,2

100,5

100,8

101,2

101,2

101,0

100,3

100,5

101,1

100,6

100,5

100,3

2014.

100,3

99,9

100,4

100,7

100,9

100,6

100,2

100,2

100,9

101,0

100,7

99,8

2015.

99,3

99,5

100,5

100,6

101,0

100,6

99,8

99,6

100,0

100,1

99,8

99,2

2016.

98,5

98,2

98,8

98,9

99,1

99,0

98,3

98,1

99,1

99,5

99,6

99,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra2)

Goods2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

66,2

66,4

66,5

66,8

67,0

66,8

66,3

66,2

66,5

66,5

66,7

67,0

1999.

67,6

68,0

68,3

68,5

68,7

68,4

68,8

68,5

68,7

68,8

68,5

69,1

2000.

69,7

70,1

70,6

70,9

71,0

71,9

72,2

72,0

72,4

72,5

72,6

72,9

2001.

73,0

73,5

73,4

74,4

75,2

75,0

74,0

73,9

74,1

73,6

73,5

73,8

2002.

74,4

74,3

74,2

74,4

74,7

74,0

73,6

73,6

74,0

74,2

74,2

74,6

2003.

75,1

75,3

75,7

75,4

75,5

75,0

74,8

74,8

75,4

75,5

75,7

75,8

2004.

76,7

76,5

76,5

76,7

77,1

76,6

75,9

76,0

76,0

76,5

77,0

77,7

2005.

77,9

79,0

79,7

79,4

79,3

79,0

78,5

78,5

79,4

79,9

79,9

80,4

2006.

80,9

81,5

81,7

82,0

82,4

82,1

81,1

81,0

81,2

81,3

81,9

81,9

2007.

82,1

82,3

82,9

83,7

84,1

83,5

82,6

83,1

84,6

85,1

86,1

87,4

2008.

87,9

87,6

88,2

88,9

90,0

90,6

90,4

90,0

90,5

90,5

90,3

89,6

2009.

90,4

91,1

91,3

92,2

92,2

92,0

90,9

90,7

90,7

91,0

91,4

90,7

2010.

91,2

91,4

91,9

92,6

92,7

92,3

91,5

91,3

92,1

92,4

92,7

92,8

2011.

93,4

93,9

94,9

95,1

95,6

94,8

94,0

93,9

94,9

95,7

95,9

95,5

2012.

95,1

95,8

97,3

98,3

100,2

99,3

98,0

98,6

100,5

101,0

100,8

100,8

2013.

100,8

101,1

101,6

102,0

102,1

101,8

100,9

101,1

101,9

101,4

101,3

101,0

2014.

100,9

100,5

101,1

101,5

101,7

101,1

100,5

100,2

101,1

101,3

100,9

99,8

2015.

99,1

99,5

100,8

100,9

101,3

100,8

99,7

99,4

99,7

100,0

99,8

99,0

2016.

98,0

97,6

98,5

98,6

99,0

98,8

97,6

97,3

98,9

99,5

99,6

99,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usluge2)

Services2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998.

54,9

55,5

56,5

57,0

59,2

60,0

60,1

60,1

60,2

60,4

60,6

60,6

1999.

61,4

61,4

61,4

61,5

64,0

64,5

64,8

64,8

64,7

64,9

64,6

64,6

2000.

65,1

65,3

65,3

65,8

66,5

66,6

67,6

67,8

67,7

67,7

68,1

68,2

2001.

68,3

68,4

68,0

69,1

69,1

69,4

69,6

72,4

72,4

72,5

72,5

72,8

2002.

73,9

74,2

74,5

74,7

75,3

76,1

76,3

75,9

76,1

76,1

76,5

76,2

2003.

76,3

76,5

76,7

76,7

77,1

77,5

79,0

79,0

77,6

77,4

77,5

77,8

2004.

78,1

78,5

78,7

78,7

79,9

80,4

81,3

81,5

80,9

80,4

80,5

80,6

2005.

80,8

81,1

81,2

81,4

81,8

82,2

83,1

83,2

82,3

82,9

83,5

83,9

2006.

84,7

85,4

85,4

85,3

85,7

86,3

87,0

87,4

86,8

86,5

86,6

86,7

2007.

87,3

87,7

87,9

87,8

88,2

88,8

89,7

90,3

89,2

88,8

88,9

89,1

2008.

89,9

90,3

90,6

90,9

91,4

92,6

93,7

94,1

93,0

92,4

92,6

92,8

2009.

94,9

95,2

95,1

94,9

95,2

96,2

97,4

97,8

96,5

96,2

96,3

96,5

2010.

96,8

97,0

96,9

96,4

96,9

98,0

99,3

99,5

97,5

97,0

96,9

96,8

2011.

96,9

97,1

97,1

97,2

97,0

97,7

98,6

98,2

96,6

96,3

96,2

95,8

2012.

95,7

95,8

96,9

97,1

97,7

98,2

98,6

98,7

98,1

98,4

98,0

97,7

2013.

98,3

98,4

98,4

98,6

98,2

98,4

98,7

98,4

98,3

98,2

98,1

98,1

2014.

98,3

98,2

98,2

98,3

98,5

98,9

99,3

100,0

100,0

100,0

99,8

99,9

2015.

99,8

99,8

99,7

99,7

99,7

99,9

100,3

100,4

100,9

100,1

99,8

99,9

2016.

99,9

99,8

99,7

99,9

99,5

99,9

100,3

100,4

99,9

99,7

99,6

99,8

 

 

1)       Od siječnja 2016. referentno razdoblje za indeks potrošačkih cijena jest 2015. = 100. Za potrebe korisnika izračunana je i serija od siječnja 1998., otkad je u Republici Hrvatskoj u primjeni klasifikacija COICOP.

2)       Vidi Metodološka objašnjenja.

 

1)       Since January 2016, the index reference period for the consumer price index has been 2015 = 100. In order to meet users’ needs, a series was calculated starting with January 1998 since when the COICOP
          classification has been in use in the Republic of Croatia.

2)       See Notes on Methodology.

 

 

 

4.   INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA, UKUPNO

      CONSUMER PRICE INDICES, TOTAL

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesečni indeksi (prethodni mjesec = 100)

Monthly indices (previous month = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

100,9

100,5

100,5

100,5

100,4

101,0

100,6

99,8

100,4

100,2

100,2

100,4

2001.

100,2

100,5

99,8

101,4

100,9

99,8

99,0

100,7

100,2

99,5

99,9

100,4

2002.

101,0

99,9

100,0

100,3

100,5

99,4

99,7

99,9

100,4

100,2

100,2

100,4

2003.

100,5

100,2

100,5

99,7

100,3

99,6

100,1

100,1

100,2

100,0

100,2

100,3

2004.

101,0

99,9

100,1

100,2

100,7

99,7

99,6

100,1

99,8

100,4

100,5

100,7

2005.

100,3

101,1

100,7

99,8

100,0

99,9

99,8

100,1

100,5

100,7

100,2

100,5

2006.

100,6

100,8

100,1

100,2

100,5

99,9

99,2

100,1

100,0

100,0

100,6

100,0

2007.

100,3

100,3

100,6

100,7

100,5

99,6

99,4

100,6

101,2

100,3

101,0

101,2

2008.

100,7

99,9

100,6

100,7

101,1

100,7

100,1

99,7

100,2

99,9

99,9

99,4

2009.

101,2

100,6

100,2

100,8

100,0

100,1

99,3

99,9

99,8

100,1

100,4

99,4

2010.

100,5

100,2

100,4

100,4

100,2

99,9

99,6

99,8

100,3

100,1

100,3

100,0

2011.

100,6

100,5

100,8

100,2

100,3

99,5

99,5

99,9

100,4

100,6

100,2

99,6

2012.

99,6

100,6

101,5

100,8

101,7

99,4

99,0

100,5

101,4

100,4

99,8

99,9

2013.

100,1

100,3

100,3

100,4

100,0

99,8

99,4

100,1

100,6

99,6

99,9

99,8

2014.

99,9

99,7

100,5

100,3

100,2

99,7

99,6

99,9

100,7

100,1

99,7

99,1

2015.

99,5

100,2

101,0

100,1

100,4

99,7

99,2

99,8

100,4

100,1

99,7

99,4

2016.

99,3

99,7

100,7

100,1

100,2

99,9

99,3

99,8

101,1

100,4

100,0

99,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godišnji indeksi (isti mjesec prethodne godine = 100)

Annual indices (same month of previous year = 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000.

103,7

103,8

104,0

104,3

103,5

104,7

104,8

104,9

105,2

105,2

105,8

105,5

2001.

104,8

104,8

104,1

105,0

105,5

104,3

102,6

103,5

103,3

102,6

102,3

102,4

2002.

103,2

102,5

102,7

101,6

101,2

100,8

101,5

100,7

100,9

101,6

101,8

101,8

2003.

101,4

101,7

102,2

101,6

101,4

101,5

102,0

102,2

101,9

101,8

101,8

101,7

2004.

102,1

101,8

101,4

101,9

102,4

102,5

101,9

102,0

101,6

102,0

102,3

102,7

2005.

102,0

103,3

103,9

103,5

102,8

102,9

103,1

103,1

103,8

104,1

103,8

103,6

2006.

103,9

103,6

103,0

103,5

104,0

104,0

103,4

103,4

102,8

102,1

102,5

102,0

2007.

101,8

101,2

101,8

102,3

102,2

101,9

102,1

102,6