image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 16. LIPNJA 2017./ 16 JUNE, 2017                                       BROJ/ NUMBER: 1.1.25.

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PROIZVODNJA MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

U 2016.

 

PRODUCTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

2016

 

 

 

Količina prikupljenoga kravljeg mlijeka u 2016. u odnosu na 2015. smanjena je za 4,6%, dok je količina prikupljenoga ovčjega mlijeka veća za 9,8%, a kozjeg mlijeka za 9,5%.

 

In 2016, as compared to 2015, the collected cows’ milk decreased by 4.6%, while the ewes’ milk increased by 9.8% and the collected goats’ milk by 9.5%.

 

 

 

Količinski to znači da je u 2016. prikupljeno oko 23 800 t manje kravljeg mlijeka, dok je ovčjega prikupljeno više za oko 280 t i kozjeg za oko 350 t.

 

Expressed in quantities, it means that in 2016 there were about 23 800 t less cows’ milk, while the quantity of ewes’ milk collected increased by about 280 t and of goats’ milk collected by about 350 t compared to 2015.

 

 

 

Količina neobranog mlijeka koju uvoze mljekare u 2016. u odnosu na  2015. povećana je za oko 33 000 t odnosno za 29,0%. Ostali podaci o uvozu i izvozu sirovina koji obavljaju mljekare zaštićeni su u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.).

 

The quantity of whole milk imported by dairies increased in 2016, as compared to 2015, by 33 000 t, that is, by 29.0%. Other data on import and export of raw materials collected by dairies are protected in line with the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13).

 

 

 

Što se tiče proizvodnje svježih mliječnih proizvoda, u usporedbi s prethodnom godinom, smanjena je proizvodnja mlijeka za piće za oko 3 300 t (1,1%) te napitaka s mliječnom bazom za oko 600 t (2,9%), dok je proizvodnja vrhnja veća za oko 2 000 t (7,6%) a fermentiranih proizvoda za oko 5 400 t (6,4%).

 

Regarding fresh dairy products, a decrease of about 3 300 t (1.1%) was recorded in the production of drinking milk and about 600 t (2.9%) in the production of milk-based products, while the production of cream increased by about 2 000 t (7.6%) and the production of fermented products by about 5 400 t (6.4%), all as compared to 2015.

 

 

 

Proizvodnja maslaca veća je za 85 t (2,3%) u odnosu na 2015. dok je ukupna proizvodnja kravljeg sira u 2016. veća za 2 100 t (6,3%). Proizvodnja mekanog sira manja je za 15,8% (484 t), dok je povećanje proizvodnje zabilježeno kod srednje tvrdog sira za 7,7% (1 196 t), svježeg sira za 10,0% (1 400 t) i prerađenog sira za 8,6% (176 t).

 

There was an increase in the production of butter of about 85 t (2.3%) compared to 2015. In 2016, the total cows’ cheese production increased by 2 100 t (6.3%). The production of soft cheese decreased by 15.8% (484 t), while the production of medium-hard cheese increased by 7.7% (1 196 t), of fresh cheese by 10.0% (1 400 t) and of processed cheese by 8.6% (176 t).

 

 

 

U odnosu na prethodnu godinu sadržaj mliječne masti u prikupljenome kravljem mlijeku smanjen je za 3,2%, dok je povećan u ovčjemu za 10,6% i u kozjemu mlijeku za 11,4%.

 

The milk fat content in collected cows’ milk decreased by 3.2%, while it increased in ewes’ milk by 10.6% and in goats’ milk by 11.4%, as compared to the previous year.

 

 

 

Što se tiče pojedinačnih mliječnih proizvoda, količina mliječne masti u mlijeku za piće manja je za 4,3% te u fermentiranim proizvodima za 2,4%, dok je veća kod vrhnja za 6,5%, maslaca za 0,9% i kod sira od čistoga kravljeg mlijeka za 5,1%.

 

Regarding individual dairy products, the milk fat content in drinking milk decreased by 4.3% and in fermented products by 2.4%, while in cream it increased by 6.5% in butter by 0.9% and in cheese from cows’ milk (pure) by 5.1%.

 

 

 

Sadržaj proteina kravljeg mlijeka smanjen je u mlijeku za piće za 0,9%, dok je kod vrhnja u porastu za 9,9% te u kravljem siru za 6,0%.

 

The milk protein content decreased in drinking milk by 0.9%, while it increased in cream by 9.9% and in cows’ cheese by 6.0%.

 

 

 

1.   MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI U 2016.1)

      MILK AND DAIRY PRODUCTS, 20161)

 

Količina, t
Quantities, t

Indeksi/ Indices
2016.
2015.

 

 

2015.

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživost
Availability

 

 

 

 

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko

513 406

489 646

95,4

Cows’ milk collected

Prikupljeno ovčje mlijeko

2 821

3 097

109,8

Ewes' milk collected

Prikupljeno kozje mlijeko

3 690

4 042

109,5

Goats' milk collected

Vrhnje

z

z

z

Cream

 

 

 

 

Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare

113 502

146 456

129,0

Whole milk import – only dairies

Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare

z

z

z

Skimmed milk import – only dairies

Uvoz vrhnja – samo mljekare

z

z

z

Cream import – only dairies

Uvoz ostalih proizvoda (npr. sir, maslac, jogurt) – samo mljekare

z

z

z

Other products (e.g. cheese, butter, yoghurt)  –
only dairies

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja svježih proizvoda
Production of fresh products

 

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

296 793

293 445

98,9

Drinking milk

Neobrano i sirovo mlijeko

150 152

149 958

99,9

Whole and raw milk

Djelomično obrano mlijeko

142 003

139 712

98,4

Semi-skimmed milk

Obrano mlijeko

4 638

3 775

81,4

Skimmed milk

Mlaćenica

z

z

z

Buttermilk

Vrhnje

27 342

29 408

107,6

Cream

S < 29% m. m.

19 118

21 067

110,2

With fat content of < 29%

S > 29% m. m.

8 226

8 341

101,4

With fat content of >29%

Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta
i dr.)

84 972

90 384

106,4

Fermented products (yoghurts, drinking yoghurts
and other)

S dodacima

17 882

18 314

102,4

With additives

Bez dodataka

67 090

72 070

107,4

Without additives

Napici s mliječnom bazom

19 506

18 949

97,1

Drinks with a milk base

Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.)

z

z

z

Other fresh products (milk jelly and other)

 

 

 

 

 

Proizvodnja ostalih proizvoda
Production of other products

 

 

 

 

 

Mliječni proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

z

z

z

Butter and other yellow fat dairy products

Maslac

3 656

3 741

102,3

Butter

Ostali proizvodi od žutih masnoća

z

z

z

Other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka (čisti)

33 586

35 686

106,3

Cheese from cows' milk (pure)

Sir od ovčjeg mlijeka (čisti)

56

72

128,6

Cheese from ewes' milk (pure)

Sir od kozjeg mlijeka (čisti)

55

55

100,0

Cheese from goats' milk (pure)

Ostali sirevi (miješani)

269

267

99,3

Other cheese (mixed)

 

 

 

 

Mekani sir (> 68% vlage)

3 055

2 571

84,2

Soft cheese (> 68% of moisture)

Srednje mekani sir (62% – 68% vlage)

231

210

90,9

Medium-soft cheese (62% – 68% of moisture)

Srednje tvrdi sir (55% – 62% vlage)

15 449

16 645

107,7

Medium-hard cheese (55% – 62% of moisture)

Tvrdi sir (47% – 55% vlage)

882

858

97,3

Hard cheese (47% – 55% of moisture)

Ekstra tvrdi sir (< 47% vlage)

470

521

110,9

Extra hard cheese (< 47% of moisture)

Svježi sir

13 881

15 275

110,0

Fresh cheese

Prerađeni sir

2 041

2 217

108,6

Processed cheese

Sirutka – ukupno

63 700

71 329

112,0

Whey – total

 

 

 

 

Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare

z

z

z

Exports of milk and cream in bulk – only dairies

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.   SADRŽAJ MLIJEČNE MASTI U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2016.

      MILK FAT CONTENT IN MAIN DAIRY PRODUCTS, 2016

 

Sadržaj mliječne masti, t

Milk fat content, t

Indeksi/ Indices

2016.

2015.

 

2015.

2016.

 

 

 

 

Raspoloživost

Availability

 

 

 

 

Prikupljeno kravlje mlijeko

20 161

19 507

96,8

Cows’ milk collected

Prikupljeno ovčje mlijeko

198

219

110,6

Ewes' milk collected

Prikupljeno kozje mlijeko

123

137

111,4

Goats' milk collected

Vrhnje

z

z

z

Cream

 

 

 

 

 

Uvoz neobranog mlijeka – samo mljekare

4 507

5 844

129,7

Whole milk import – only dairies

Uvoz obranog mlijeka – samo mljekare

z

z

z

Skimmed milk import – only dairies

Uvoz vrhnja – samo mljekare

z

z

z

Cream import – only dairies

 

 

 

 

Proizvodi

Products

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

8 443

8 076

95,7

Drinking milk

Mlaćenica

z

z

z

Buttermilk

Vrhnje

5 265

5 606

106,5

Cream

Fermentirani proizvodi (jogurti, napici od jogurta i dr.)

1 756

1 713

97,6

Fermented products (yoghurts, drinking yoghurts and other)

Napici s mliječnom bazom

608

583

95,9

Drinks with a milk base

Ostali svježi proizvodi (mliječni žele i sl.)

z

z

z

Other fresh products (milk jelly and other)

Koncentrirano mlijeko

-

-

-

Concentrated milk

Mliječni proizvodi u prahu

 z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

z

z

z

Butter and other yellow fat dairy products

Maslac

2 998

3 024

100,9

Butter

Ostali proizvodi od žutih masnoća

z

z

z

Other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka (čisti)

6 133

6 447

105,1

Cheese from cows' milk (pure)

Sirutka – ukupno

195

253

129,7

Whey – total

Izvoz mlijeka i vrhnja u rinfuzi – samo mljekare

z

z

z

Exports of milk and cream in bulk – only dairies

 

 

 

3.   SADRŽAJ PROTEINA KRAVLJEG MLIJEKA U GLAVNIM MLIJEČNIM PROIZVODIMA U 2016.

      COWS’ MILK PROTEIN CONTENT IN MAIN DAIRY PRODUCTS, 2016

Proizvodi

Sadržaj proteina, t

Protein content, t

Indeksi/ Indices

2016.

2015.

Products

2015.

2016.

 

 

 

 

 

Mlijeko za piće (konzumno)

9 720

9 635

99,1

Drinking milk

Neobrano mlijeko

4 510

4 834

107,2

Whole milk

Djelomično obrano mlijeko

4 653

4 572

98,3

Semi-skimmed milk

Obrano mlijeko

151

124

82,1

Skimmed milk

Mlaćenica

z

z

z

Buttermilk

Vrhnje

805

885

109,9

Cream

 

 

 

 

 

Proizvodi u prahu

z

z

z

Powdered dairy products

Maslac i ostali proizvodi od žutih masnoća

z

z

z

Butter and other yellow fat dairy products

Sir od kravljeg mlijeka

6 566

6 962

106,0

Cheese from cows' milk

Prerađeni sir

276

296

107,2

Processed cheese

Sirutka

432

459

106,3

Whey

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda preuzimaju se od Hrvatske poljoprivredne agencije – Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka (SLKM). Tako se prikupljaju podaci o količini prikupljenoga kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka, sadržaju mliječne masti i proteina, proizvodnji mliječnih proizvoda te vanjskoj trgovini mljekara mlijekom i proizvodima.

 

Data on the annual production of milk and dairy products are taken over from the Croatian Agricultural Agency – the Central Laboratory for Milk Control (SLKM). The data collected that way refer to the quantity of cows’, ewes’ and goats’ milk collected, milk fat and protein contents, the production of dairy products from cows’ milk and the foreign dairies’ trade in milk and dairy products.

 

 

 

Prikupljene podatke SLKM obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenim terminima i u obliku prilagođenom za daljnju obradu.

 

The Laboratory processes the collected data and submits them, according to previously defined deadlines and in suitable form, to the Croatian Bureau of Statistics for further processing.

 

 

 

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

 

The methodology for carrying out the survey on milk and dairy products is based on the Methodological Basis for Gathering Data on Milk and Dairy Products Statistics (NN, No. 42/13).

 

 

 

 

 

 


Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

U Republici Hrvatskoj djeluje četrdesetak mljekara za koje SLKM analizira otkupljeno mlijeko i od kojih prikuplja podatke o proizvodnji. Obuhvaćene su industrijske i registrirane male mljekare.

 

There are about forty dairies operating in the Republic of Croatia for which the SLKM makes analysis of purchased milk and from which it collects data on the production. The coverage includes industrial and registered small dairies.

 

 

 

 

 

 

Povjerljivost

 

Confidentiality

 

 

 

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09.,  59/12. i 12/13.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

 

Aggregated data for which there are reasons for confidentiality (small number of units, the dominance rule or secondary confidentiality rule) according to the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13) and to the Ordinance on the Statistical Data Protection Method are treated as confidential and therefore are not published.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Mlijeko za piće obuhvaća sirovo mlijeko, neobrano, djelomično obrano i obrano bez sadržaja aditiva.

 

Drinking milk comprises row milk, whole milk, skimmed milk, semi-skimmed milk and skimmed milk containing no additives.

 

 

 

Sirovo mlijeko obuhvaća mlijeko koje nije podvrgnuto bilo kojem postupku zagrijavanja iznad 40 °C.

 

Raw milk comprises milk which has not been heated beyond 40 °C or undergone any treatment that has an equivalent effect.

 

 

 

Neobrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti ≥ 3,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Whole milk (pasteurized, sterilized and uperized) comprises milk with fat content ≥ 3.5%, subject to heat treatment.

 

 

 

Djelomično obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti 1,5% – 2,8%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Semi-skimmed milk (pasteurized, sterilized and uperized) comprises milk with fat content 1.5% – 2.8%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Obrano mlijeko (pasterizirano, sterilizirano i uzavrelo) obuhvaća mlijeko sa sadržajem mliječne masti < 1,5%, podvrgnuto toplinskom tretmanu.

 

Skimmed milk (pasteurized, sterilized and uperized) comprises milk with fat content < 1.5%, subject to one heat treatment.

 

 

 

Pasterizirano mlijeko – tretirano visokom temperaturom (barem
72 °C tijekom 15 sekundi).

 

Pasteurized milk – milk treated with high temperature (at least 72 °C for 15 seconds).

 

 

 

Sterilizirano mlijeko – tretirano visokom temperaturom (120 °C tijekom 30 minuta) u hermetički zatvorenim posudama.

 

Sterilized milk – milk treated with high temperature (120 °C for 30 minutes) in hermetically sealed containers.

 

 

 

Sterilizirano u protoku (uzavrelo) – tretirano visokom temperaturom (135 °C tijekom nekoliko sekundi).

 

Uperized milk – milk treated with high temperature (135 °C for not less than 1 second).

 

 

 

Mlaćenica obuhvaća ostatak nakon pretvorbe mlijeka ili vrhnja u maslac.

 

Buttermilk is residual product of the processing of milk or cream into butter.

 

 

 

Vrhnje obuhvaća vrhnje za izravnu potrošnju s više ili manje od 29% mliječne masti.

 

Cream comprises cream for direct consumption, containing more or less than 29% of milk fat.

 

 

 

Fermentirani proizvodi obuhvaćaju jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane proizvode s dodacima i bez njih.

 

Fermented products include yoghurts, drinkable yoghurts, acidified milk and other fermented products either with or without additives.

 

 

 

Napici s mliječnom bazom obuhvaćaju proizvode s udjelom mliječnog ekvivalenta od barem 50% (npr. čokoladno mlijeko, mlaćenica s aditivima).

 

Drinks with a milk base comprise products containing at least 50% milk equivalent (chocolate milk, buttermilk with additives, etc.).

 

 

 

Ostali svježi proizvodi obuhvaćaju proizvode od svježeg mlijeka koji nisu drugdje specificirani (uglavnom deserti na bazi mlijeka).

 

Other fresh products comprise fresh milk products not elsewhere specified (mainly milk-based desserts).

 

 

 

Koncentrirano mlijeko obuhvaća mlijeko dobiveno djelomičnim uklanjanjem vode iz neobranoga, djelomično obranoga i obranog mlijeka.

 

Concentrated milk comprises milk obtained by partial elimination of water from whole milk, semi-skimmed or skimmed milk.

 

 

 

Mliječni proizvodi u prahu obuhvaćaju proizvode dobivene  uklanjanjem vode iz vrhnja, svih vrsta mlijeka, mlaćenice i fermentiranih proizvoda.

 

Powdered dairy products comprise products obtained by eliminating water from cream, all kinds of milk, buttermilk and fermented products.

 

 

 

Maslac obuhvaća tradicionalni maslac, otopljeni maslac, ulje maslaca i slične proizvode s više od 80% mliječne masti.

 

Butter includes traditional butter, melted butter, butter oil and similar products containing more than 80% of milk fat.

 

 

 

Ostali proizvodi od žutih masnoća obuhvaćaju proizvode na bazi maslaca s manje od 80% mliječne masti.

 

Other yellow fat products comprise products based on butter with milk fat content of less than 80%.

 

 

 

Sir obuhvaća svježe ili sazrele, tvrde ili polutvrde proizvode dobivene koagulacijom mlijeka, vrhnja, mlaćenice i sl.

 

Cheese includes fresh or matured, solid or semi-solid products, obtained by coagulating milk, cream, buttermilk or other products.

 

 

 

Prerađeni sir obuhvaća proizvode dobivene mljevenjem, miješanjem, topljenjem i emulgiranjem jedne ili više vrsta sireva, s dodacima ili bez njih.

 

Processed cheese comprises products obtained by grinding, mixing, melting and emulsifying one or more varieties of cheese, with or without additives.

 

 

 

Sirutka obuhvaća tekuću sirutku i sirutku u prahu u tekućem ekvivalentu. Ona je nusproizvod u proizvodnji sira ili kazeina.

 

Whey includes liquid whey and powdered whey in liquid equivalent. It is a by-product obtained during the manufacture of cheese or casein.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

°C

Celzijev stupanj

 

°C

degree Celsius

m. m.

mliječna mast

 

t

tonne

t

tona

 

z

data are not published for confidentiality reasons

z

podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

˂

manje od

 

˂

less than

˃

veće od

 

˃

more than

veće ili jednako

 

more than or equal to

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredio: Mario Valentić

Prepared by: Mario Valentić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199