image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                             ZAGREB, 13. SRPNJA 2017./ 13 JULY, 2017                                      BROJ/ NUMBER: 2.2.1/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SVIBNJU 2017.

PRVI REZULTATI

SHORT-TERM INDICATORS OF ENERGY STATISTICS IN MAY 2017

FIRST RESULTS

 

 

U svibnju 2017. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je
1 388 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

 

In May 2017, electricity available for the inland market amounted to 1 388 GWh, including losses in the electricity network.

 

 

 

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

 

As for other energy products, the quantity available for the inland market also contains the quantities of energy products that may end up in warehouses, either in those of final consumers or in retail trade.

 

 

 

 

 

 

1.     ELEKTRIČNA ENERGIJA

        ELECTRICITY

GWh

Opskrba

Električna energija

Electricity

Supply

2016.

2017.

 II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna bruto proizvodnja

1 261

1 359

980

917

1 173

1 105

860

748

Total gross production

Hidroelektrane

741

839

525

632

494

566

371

326

Hydro power plants

Termoelektrane i CHP na fosilna goriva

370

376

328

160

535

379

340

299

Thermal power plants and CHP on fossil fuels

Termoelektrane i CHP na obnovljiva
goriva

33

37

34

35

46

45

41

40

Thermal power plants and CHP on renewable fuels

Vjetroelektrane

115

103

87

83

94

108

101

74

Wind power plants

Sunčane elektrane

2

4

6

7

3

7

7

9

Solar power plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupna neto proizvodnja

1 232

1 327

952

901

1 133

1 070

832

728

Total net production

Hidroelektrane

737

837

522

630

491

563

368

324

Hydro power plants

Termoelektrane i CHP na fosilna goriva

347

350

306

147

509

357

320

286

Thermal power plants and CHP on fossil fuels

Termoelektrane i CHP na obnovljiva
goriva

31

33

31

34

35

40

36

36

Thermal power plants and CHP on renewable fuels

Vjetroelektrane

115

103

87

83

94

103

101

73

Wind power plants

Sunčane elektrane

2

4

6

7

3

7

7

9

Solar power plants

Uvoz1)

916

1 017

929

964

815

970

1 027

1 092

Imports1)

Izvoz1)

704

799

530

496

491

568

486

405

Exports1)

Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama

16

17

20

11

22

15

21

27

Energy absorbed by storage pumping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

1 428

1 528

1 331

1 358

1 435

1 457

1 352

1 388

Available for inland market

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on methodology.

 

 

 

2.     PRIRODNI PLIN

        NATURAL GAS

Opskrba

Mjerna jedinica

Prirodni plin

Natural gas

Unit of measure

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

mil. m3

140

144

142

145

125

136

128

132

mln m3

Production

TJ (GOM)

5 571

5 750

5 662

5 770

4 993

5 439

5 103

5 253

TJ (GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvoz

mil. m3

114

123

101

80

175

132

109

113

mln m3

Imports

TJ (GOM)

4 424

4 774

3 917

3 109

6 758

5 091

4 215

4 402

TJ (GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvoz

mil. m3

34

42

37

32

20

18

16

18

mln m3

Exports

TJ (GOM)

1 278

1 568

1 384

1 194

761

681

614

663

TJ (GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena zaliha

mil. m3

-36

-45

17

24

-38

2

13

49

mln m3

Variation of stocks

TJ (GOM)

-1 381

-1 701

631

938

-1 437

54

508

1 869

TJ (GCV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

mil. m3

256

270

189

169

318

248

208

178

mln m3

Available for inland market

TJ (GOM)

10 098

10 657

7 564

6 747

12 427

9 795

8 196

7 123

 

TJ (GCV)

 

 

 

3.     UGLJIKOVODICI

        HYDROCARBONS

3.1.  SIROVA NAFTA

        CRUDE OIL

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Sirova nafta

Crude oil

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

55

56

57

59

51

57

56

61

Production

Uvoz

-

129

288

351

87

323

242

313

Imports

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

Promjena zaliha

45

-31

24

165

81

89

46

-42

Variation of stocks

Prerada u rafinerijama

10

216

321

245

57

291

252

416

Refinery input

 

 

 

3.2.  NAFTNI DERIVATI – UKUPNO

        PETROLEUM PRODUCTS – TOTAL

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Naftni derivati

Petroleum products

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

21

257

348

298

93

326

294

436

Production

Uvoz

220

187

102

99

195

122

152

163

Imports

Izvoz

75

89

201

196

75

213

168

268

Exports

Promjena zaliha

-46

135

5

-50

-8

10

23

9

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

212

220

244

251

221

225

255

322

Available for inland market

 

 

 

3.2.1. MOTORNI BENZIN

          MOTOR GASOLINE

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Motorni benzin

Motor gasoline

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

5

56

78

84

26

79

71

112

Production

Uvoz

32

16

10

12

18

9

10

13

Imports

Izvoz

29

8

32

59

7

65

41

69

Exports

Promjena zaliha

-22

30

16

-13

5

-6

2

7

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

30

34

40

50

32

29

38

49

Available for inland market

 

 

 

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

          GAS/DIESEL OIL

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Plinsko dizelsko gorivo

Gas/diesel oil

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

9

114

145

103

36

133

104

162

Production

Uvoz

156

93

67

49

148

73

118

99

Imports

Izvoz

44

57

69

55

52

63

62

98

Exports

Promjena zaliha

-18

27

10

-36

-6

16

14

10

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

139

123

133

133

138

127

146

153

Available for inland market

 

 

 

3.2.3. LOŽIVA ULJA

          FUEL OIL

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Loživa ulja

Fuel oil

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

3

39

48

49

5

53

49

57

Production

Uvoz

4

4

2

2

3

2

1

6

Imports

Izvoz

1

1

49

41

1

46

26

58

Exports

Promjena zaliha

-4

25

-7

1

-5

-1

19

-11

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

10

17

8

9

12

10

5

16

Available for inland market

 

 

 

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

          OTHER PETROLEUM PRODUCTS

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Ostali naftni derivati

Other petroleum products

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

4

48

77

62

26

61

70

105

Production

Uvoz

28

74

23

36

26

38

23

45

Imports

Izvoz

1

23

51

41

15

39

39

43

Exports

Promjena zaliha

-2

53

-14

-2

-2

1

-12

3

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

33

46

63

59

39

59

66

104

Available for inland market

 

 

 

4.     KRUTA GORIVA

        CRUDE FUELS

4.1.  KAMENI UGLJEN

        HARD COAL

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Kameni ugljen

Hard coal

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

-

-

-

-

-

-

-

-

Production

Uvoz

136

5

136

3

140

-

215

-

Imports

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

Promjena zaliha

51

-93

49

-44

54

-82

142

-62

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

85

98

87

47

86

82

73

62

Available for inland market

 

 

 

4.2.  KOKS

        COKE

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Koks

Coke

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

-

-

-

-

-

-

-

-

Production

Uvoz

2

2

1

2

2

2

1

4

Imports

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

Promjena zaliha

-

-

-

-

-

-

-

-

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

2

2

1

2

2

2

1

4

Available for inland market

 

 

 

4.3.  MRKI UGLJEN

        BROWN COAL

tis. tona

'000 tonnes

Opskrba

Mrki ugljen

Brown coal

Supply

2016.

2017.

II.

III.

IV.

V.

II.

III.

IV.

V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja

-

-

-

-

-

-

-

-

Production

Uvoz

1

-

-

-

-

-

2

2

Imports

Izvoz

-

-

-

-

-

-

-

-

Exports

Promjena zaliha

-

-3

-3

-

-

-

-

-3

Variation of stocks

Raspoloživo za tuzemnu potrošnju

1

3

3

-

-

-

2

5

Available for inland market

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama
(ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

 

This First Release is prepared on the basis of several statistical surveys, as follows: the Monthly Survey on Industrial Production and Persons Employed (IND-1/KPS/M form), the Monthly Survey on Oil Refineries (ERG-1/N form), the Monthly Survey on Imports, Exports and Stocks of Oil and Oil Derivatives (ERG-2/N form), the Monthly Survey on Imports, Exports, Stocks and Deliveries of Natural Gas (ERG-1/P form), the Monthly Survey on Imports, Exports, Stocks, Deliveries and Consumption of Coal and Coke (ERG-1/U form) and the Monthly Survey on Electricity Power Plants (ERG-1/EL form) as well as on the data obtained from the Single Administrative Document on exports and imports of goods.

 

 

 

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva.

 

The monthly data in this First Release are used for monitoring the changes in energy products according to the mentioned characteristics. Their sum for 12 months does not represent the annual balance data, due to the fast output of monthly data or to the fact that some deliveries are cancelled, which may lead to slight deviations from the monthly data. For that reason, the following sources of annual data are recommended: the annual statistical report entitled Energy Statistics published by the Croatian Bureau of Statistics and the annual energy review entitled Energy in Croatia published by the Ministry of Economy.

 

 

 

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

 

Gross electricity production is the sum of the total electrical energy production by all the generating sets concerned (hydro power plants, thermal power plants and CHP on fossil fuels, thermal power plants and CHP on renewable fuels, wind power plants and solar power plants).

 

 

 

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

 

Net electricity production is the electrical energy supplied from a power station to a power-supply grid and it represents the difference between the electrical energy produced in a generator and own supply.

 

 

 

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

 

Energy available for consumption is the quantity of energy products available for final consumption on the inland market, including losses and stocks at final consumers and in retail trade.

 

 

 

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

 

Crude oil is a mineral oil of natural origin that includes a mixture of hydro-carbons and associated impurities, such as sulphur. It exists in the liquid phase under normal surface temperature and pressure and its physical characteristics (density, viscosity, etc.) are highly variable. This category includes field or lease condensates recovered from associated and non-associated gases where it is commingled with the commercial crude oil stream.

 

 

 

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu ili u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

 

Natural gas is comprised of gases, occurring naturally in underground deposits, whether liquefied or gaseous, consisting mainly of methane. It includes both "non-associated" gas originating from fields producing hydrocarbons only in gaseous form, and "associated" gas produced in association with crude oil as well as methane recovered from coal mines (colliery gas). Manufactured gas (produced from municipal or industrial waste or sewage) is also included, while vented or flared quantities of natural gas are excluded.

 

 

 

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

 

Petroleum products are all products produced in petroleum refineries: refinery gas, liquefied petroleum gas, motor gasoline, kerosene, jet fuel, diesel oil, light fuel oil, fuel oil, naphtha, white spirit, lubricating oils, bitumen, paraffin waxes, petroleum coke and other refinery products.

 

 

 

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

 

Other petroleum products encompass liquefied petroleum gas in NGL plants.

 

 

 

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

 

Imports include the quantities of energy products that crossed the state border of the Republic of Croatia, regardless of whether or not they were cleared through the customs. The quantities of oil and oil derivatives and liquid gas that are under contracts on production realised abroad are also to be presented in this table as imports. Energy products in transit through the Republic of Croatia are not presented in this survey form either as imports or as exports.

 

 

 

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

 

Exports include the quantities that crossed the state border of the Republic of Croatia, regardless of whether or not they were cleared through the customs and whether or not they are owned by a Croatian resident.

 

 

 

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se nova Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ocarinjene ili ne. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

 

For import and export of electricity, a new Eurostat definition is used which includes transit: amounts of electricity are considered imported or exported when they have crossed the political boundaries of a country, regardless of whether customs clearance has taken place or not. If electricity transits through a country, the amount should be reported as both an import and an export.

 

 

 

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca kod poduzeća koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

 

Variation of stocks includes stock changes at the beginning and at the end of a month in enterprises engaged in the production, transformation, imports and exports of energy. The difference is calculated by subtracting the state of stocks at the beginning of the first working day in a month from the state of stocks at the end of the last day in the same month.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

 

 

CHP

kombinirana proizvodnja električne energije i pare

 

CHP

combined heat and power generation

GOM

gornja ogrjevna moć

 

GCV

gross calorific value

GWh

gigavatsat

 

GWh

gigawatt hour

m3

kubični metar

 

m3

cubic metre

mil.

milijun

 

mln

million

tis.

tisuća

 

NGL

natural gas liquids

TJ

teradžul

 

TJ

tera-joule

 

 

 

'000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Jasna Pugar, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

Prepared by: Jasna Pugar, Mirjana Petanjek and Željka Oršanić Kelebuh

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199