image description

 

 

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                    ZAGREB, 9. KOLOVOZA 2017./ 9 AUGUST, 2017                                       BROJ/ NUMBER: 4.1.1/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TRGOVINA NA MALO

u LIPNJU 2017.

RETAIL TRADE

JUNE 2017

 

 

 

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet od trgovine na malo u lipnju 2017. što su ga ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću bez obzira na svoju pretežnu djelatnost bilježi realni porast od 4,1% u odnosu na svibanj 2017.

 

In June 2017, the total seasonally and working-day adjusted deflated turnover of all business entities engaged in this activity, irrespective of their main activity, was in real terms by 4.1% higher than in May 2017.

 

 

 

U lipnju 2017. u usporedbi s lipnjem 2016. promet od trgovine na malo, kalendarski prilagođen, bilježi realni porast od 7,8%.

 

In June 2017, as compared to June 2016, in real terms, retail trade turnover, working-day adjusted, was by 7.8% higher.

 

 

 

U lipnju 2017. u odnosu na svibanj 2017. ukupan sezonski i kalendarski prilagođen promet svih poslovnih subjekata kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (trgovci na malo) bilježi realni porast od 5,9%.

 

In June 2017, the total seasonally and working-day adjusted deflated turnover generated by all business entities with retail trade as their main activity (retail traders) was in real terms by 5.9% higher than in May 2017.

 

 

 

Taj promet, kalendarski prilagođen, u lipnju 2017. u odnosu na lipanj 2016. bilježi realni porast od 8,2%.

 

In real terms, this turnover, working-day adjusted, was by 8.2% higher in June 2017 than in June 2016.

 

 

 

 

 

 

 

I.    SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI1)

      SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS1)

 

1.   TRGOVINA NA MALO – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

      RETAIL TRADE – MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

%

 

I. 2017.

XII. 2016.

II. 2017.

I. 2017.

III. 2017.

II. 2017.

IV. 2017.

III. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

VI. 2017.

V. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet – odjeljak 47

 

 

 

 

 

 

Total turnover – division 47

Nominalno

0,9

1,7

0,2

-2,0

-0,3

4,9

Value index

Realno

-0,1

1,4

0,4

-2,1

0,0

5,9

Volume index

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

-0,4

1,9

1,5

-2,1

0,1

3,4

Value index

Realno

-1,7

2,2

1,6

-2,3

0,5

4,1

Volume index

 

 

 

 

 

 

 

 

Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima

 

 

 

 

 

 

Retail trade, except of automotive fuels in specialised stores

Nominalno

-0,4

0,9

1,0

-1,4

0,9

5,1

Value index

Realno

-0,9

0,8

0,8

-1,7

1,1

5,1

Volume index

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja, Prezentacija indeksa.

1)       See Notes on Methodology, Presentation of indices.

 

 

 

2.   TRGOVINA NA MALO – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

      RETAIL TRADE – YEAR-ON-YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING-DAY ADJUSTED INDICES

%

 

I. 2017.

I. 2016.

II. 2017.

II. 2016.

III. 2017.

III. 2016.

IV. 2017.

IV. 2016.

V. 2017.

V. 2016.

VI. 2017.

VI. 2016.

I. − VI. 2017.

I. − VI. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet – odjeljak 47

 

 

 

 

 

 

 

Total turnover – division 47

Nominalno

4,8

   8,0

   8,0

3,5

4,0

9,7

6,3

Value index

Realno

2,6

5,2

5,3

0,8

1,4

8,2

3,9

Volume index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo

 

 

 

 

 

 

 

Retail trade turnover

Nominalno

4,7

8,2

9,9

5,7

5,9

9,4

7,3

Value index

Realno

2,6

5,6

7,2

2,8

3,5

7,8

5,0

Volume index

Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima

 

 

 

 

 

 

 

Retail trade, except of automotive fuels in specialised stores

Nominalno

3,1

3,9

7,4

2,1

3,9

8,8

5,0

Value index

Realno

1,9

2,7

6,0

-0,4

2,0

7,1

3,3

Volume index

 

 

 

3.   SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA
      PREMA NKD-u 2007.

      SEASONALLY AND WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.

 

 

Ukupan promet – odjeljak 47

Total turnover – division 47

Promet od trgovine na malo

Retail trade turnover

 

 

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

 

 

IV. 2017.

III. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

VI. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

III. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

VI. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

III. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

VI. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

III. 2017.

V. 2017.

IV. 2017.

VI. 2017.

V. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

-

-

-

-

-

-

97,9

100,1

103,4

97,7

100,5

104,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

98,0

99,7

104,9

97,9

100,0

105,9

98,4

100,9

104,4

98,3

101,1

105,2

47.11 + 47.2

Trgovina na malo hranom,
pićem i duhanskim proizvodima
Retail trade of food, beverages
and tobacco

97,7

98,0

106,0

97,2

98,6

106,1

98,9

99,7

105,1

97,1

100,0

105,4

47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7+ 47.8 +
47.9

Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima)
Retail trade of non-food
products (except of automotive fuels)

98,5

102,3

103,8

97,6

102,7

104,1

98,6

102,6

104,6

98,0

102,8

105,0

47 - 47.3

Trgovina na malo, osim
specijalizirane trgovine
motornim gorivima i
mazivima
Retail trade, except of
automotive fuels in
specialised stores

97,3

100,2

105,0

97,0

100,1

105,4

98,6

100,9

105,1

98,3

101,1

105,1

Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47)
Other activities (excluding division 47)

-

-

-

-

-

-

98,6

99,4

98,9

97,3

100,3

99,3

 

 

 

4.   KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NKD-u 2007.

      WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES, ACCORDING TO NKD 2007.

 

 

Ukupan promet – odjeljak 47

Total turnover – division 47

Promet od trgovine na malo

Retail trade turnover

 

 

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

nominalno

Value indices

realno

Volume indices

 

 

IV. 2017.

IV. 2016.

V. 2017.

V. 2016.

VI. 2017.

VI. 2016.

IV. 2017.

IV. 2016.

V. 2017.

V. 2016.

VI. 2017.

VI. 2016.

IV. 2017.

IV. 2016.

V. 2017.

V. 2016.

VI. 2017.

VI. 2016.

IV. 2017.

IV. 2016.

V. 2017.

V. 2016.

VI. 2017.

VI. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

-

-

-

-

-

-

105,7

105,9

109,4

102,8

103,5

107,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles

103,5

104,0

109,7

100,8

101,4

108,2

102,9

104,8

109,2

100,0

102,4

107,6

47.11 + 47.2

Trgovina na malo hranom,
pićem i duhanskim proizvodima
Retail trade of food, beverages and tobacco

100,8

98,2

105,7

96,9

95,8

103,3

100,3

100,9

105,8

97,0

98,4

103,5

47.19 + 47.4 +
47.5 + 47.6 +
47.7 + 47.8 +
47.9

Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim
gorivima)
Retail trade of non-food
products (except of automotive fuels)

103,3

108,7

112,6

102,3

107,8

112,1

104,1

108,1

112,5

103,2

107,2

112,0

47 - 47.3

Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine
motornim gorivima i mazivima
Retail trade, except of
automotive fuels in specialised
stores

101,6

103,5

109,1

99,2

101,5

107,4

102,1

103,9

108,8

99,6

102,0

107,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47)

Other activities (excluding division 47)

-

-

-

-

-

-

111,7

110,8

108,8

108,4

108,3

107,1

 

 

 

II.   IZVORNI, NEPRILAGOĐENI POKAZATELJI 

      GROSS, NON-ADJUSTED INDICATORS

 

1.     NOMINALNI INDEKSI PROMETA OD TRGOVINE NA MALO PO TRGOVAČKIM STRUKAMA U LIPNJU 2017. (izvorni, neprilagođeni indeksi)

        VALUE INDICES OF RETAIL TRADE, BY BRANCHES, JUNE 2017 (gross, non-adjusted indices)

 

 

Struktura, %

Structure, %

VI. 2017.

VI. 2017.

V. 2017.

VI. 2017.

VI. 2016.

I. – VI. 2017.

I. VI. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

100,0

107,9

108,7

     106,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

01 + 03 + 04

Motorna vozila, dijelovi i pribor za motorna vozila, motocikli i dijelovi

    3,2

  96,6

 105,0

103,3

Motor vehicles, parts and accessories for motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories

30

Motorna goriva i maziva

 17,4

107,2

 110,6

115,4

Automotive fuels

11

Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama

 38,1

114,0

 107,3

103,7

Non-specialised stores with food, beverages and tobacco predominating

19

Ostale nespecijalizirane prodavaonice

  5,1

108,2

 121,4

117,2

Other non-specialised stores

21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 29

Specijalizirane prodavaonice živežnim namirnicama

 5,9

107,4

 103,7

 99,9

Specialised stores with food, beverages and tobacco

73 + 74 + 75

Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi

 7,3

101,8

 109,8

107,4

Dispensing chemists, medical and orthopaedic goods, cosmetic and toilet articles

51 + 71 + 72

Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi

 8,1

109,5

 108,8

104,6

Textile, clothing, footwear and leather goods

43 + 52 + 54 + 59 + 63

Audio i videooprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo

 8,2

  99,8

 106,6

107,8

Audio and video equipment, hardware, paints and glass, electrical household appliances, furniture and other household articles

41 + 42 + 53 + 61 + 62 + 64 + 65 + 76 + 77 + 78

Računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina  na malo u specijaliziranim prodavaonicama

 5,7

98,2

 112,1

106,8

Computer equipment, books and newspapers, games and toys, flowers and seeds, watches
and jewellery and other retail sale in specialised
stores

79 - 99

Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica

 1,0

103,2

 116,1

111,4

Other non-store retail sale

 

 

 

III.  STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA 

      STANDARD ERROR AND COEFFICIENT OF VARIANCE FOR TURNOVER CHAIN INDEX

 

1.   STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA U LIPNJU 2017.

      STANDARD ERROR AND COEFFICIENT OF VARIANCE FOR TURNOVER CHAIN INDEX, JUNE 2017

 

Procjena
verižnog indeksa

Estimation of
chain index

Koeficijent
varijacije, %

Coefficient
of variance, %

Standardna
pogreška

Standard error

Donja granica
95%-tnog intervala pouzdanosti

Lower 95% confidence interval limit

Gornja granica
95%-tnog intervala pouzdanosti

Upper 95% confidence interval limit

 

 

 

 

 

 

Ukupan promet – odjeljak 47
Total turnover – division 47

108,2

0,46

0,50

107,2

109,2

 

 

 

 

 

 

Promet od trgovine na malo
Retail trade turnover

107,9

0,23

0,25

107,4

108,4

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Napomena korisnicima podataka

 

Notice to users

 

 

 

Obavještavamo korisnike da se Prvi rezultati trgovine na malo po pravilu objavljuju 30. u mjesecu u 11 sati, a ovo Priopćenje trgovine na malo br. 4.1.1./2017. po pravilu se objavljuje 10. sljedećeg mjeseca u 11 sati za indekse iz prethodnoga izvještajnog mjeseca. Točni datumi navedeni su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2017., koji se može naći, osim u tiskanom obliku, i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

 

Users are kindly informed that the First Results on retail trade are usually published on the 30th day in a month at 11 o’clock and that this First Release No. 4.1.1./2017 is usually published on the 10th day of a following month at 11 o’clock concerning indices from the previous reference month. Accurate dissemination dates are listed in the Calendar of Statistical Data Issues for 2017, which is available, besides in the printed form, on the web site of the Croatian Bureau of Statistics: www.dzs.hr.

 

 

 

Vremenske serije prometa od trgovine na malo od 2005. i vremenske serije ukupan promet − odjeljak 47 od 2000. možete preuzeti u
Excel-formatu na internetskim stranicama DZS-a na poveznici Baze podataka pod naslovom
Trgovina na malo te na poveznici Statistika u nizu pod naslovima Gospodarstvo osnovni pokazatelji i Trgovina na malo.

 

The time series on retail trade turnover starting with the year 2005 and the time series on total turnover – division 47 starting with the year 2000 are available in Excel tables on the web site of the Croatian Bureau of Statistics within the CBS Databases, under the title Retail trade, and within Statistics in Line, under the titles Economy – Basic Indicators and Retail trade.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Data source and methods of data collection

 

 

Podaci u ovom Priopćenju dobiveni su Mjesečnim izvještajem trgovine na malo (TRG-1). To se istraživanje provodi od siječnja 1998.

 

The data in this First Release are based on the Monthly Report on Retail Trade (TRG-1 form). This survey has been carried out since January 1998.

 

 

Istraživanje provodi Državni zavod za statistiku sa svojim područnim jedinicama te upravnim tijelom Grada Zagreba nadležnim za poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici (NN,
br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13.).

 

The survey is conducted by the Croatian Bureau of Statistics and its regional offices as well as the administrative body of the City of Zagreb competent for official statistics affairs on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13).

 

 

Podaci se prikupljaju putem internetske aplikacije (tzv. CAWI). Izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu TRG-1, koji se nalazi na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Rok prikupljanja podataka svakog mjeseca po pravilu se kreće od 1. do 20. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca.

 

The data are collected via a web-based application (the so-called CAWI). The reporting units enter data directly into the TRG-1 form, which is available on the web site of the Croatian Bureau of Statistics at www.dzs.hr. The time schedule for data collecting ranges each month, as a rule, between 1st and 20th day in a month for the previous reference month data.

 

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbi EU-a o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98. (Dodatak C), 1158/05., 1503/06. i 1893/06.

 

The methodology for this survey is based on the Council Regulations Nos 1165/98 (Annex C), 1158/05, 1503/06 and 1893/06 Concerning Short-Term Business Statistics.

 

 

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Na temelju rezultata dobivenih uzorkom ocjenjuje se cijeli skup.

 

The survey is carried out by using the sampling method. The estimation of the whole population is based on the results obtained through the sample.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Jedinice promatranja jesu poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.). Obuhvaćeni su i izabrani poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti ako obavljaju trgovinu na malo.

 

The observation units are business entities (legal entities and tradesmen) registered in retail trade as their main activity (division 47 of the NKD 2007.) as well as selected business entities registered in other activities if performing retail trade activities.

 

 

Okvir za izbor uzorka jesu poslovni subjekti ili njihovi dijelovi registrirani u Statističkome poslovnom registru (SPR) Državnog zavoda za statistiku.

 

The sample frame consists of business entities and parts thereof registered in the Register of Business Entities of the Croatian Bureau of Statistics.

 

 

Uzorak je podijeljen na stratume prema pretežnoj djelatnosti i veličini poslovnog subjekta. Poslovni subjekti razvrstani su prema pretežnoj djelatnosti na temelju NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 123/08.). Prema veličini razvrstani su na razrede od 1 do 7.

 

The sample is divided into strata according to the main activity and the size of a business entity. Business entities are divided by their main activity on the basis of the NKD 2007. (NN, Nos 58/07 and 123/08). By size, they are divided into classes from 1 to 7.

 

 

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih. Poslovni subjekti veličine 1 jesu oni s 0 – 4 zaposlenih, veličine 2 oni
s 5 – 9 zaposlenih, veličine 3 s 10 – 19 zaposlenih, veličine 4 s 20 – 49 zaposlenih, veličine 5 s 50 – 99 zaposlenih, veličine 6 sa 100 – 249 zaposlenih i veličine 7 s 250 i više zaposlenih. Za poslovne subjekte kojima je pretežna djelatnost izvan trgovine koristi se broj zaposlenih u trgovinskim djelatnostima.

 

The criterion for determining the size of a business entity is the number of persons in employment. Business entities of size 1 are those employing 0 – 4 persons, of size 2 those employing 5 – 9 persons, of size 3 those employing 10 – 19 persons, of size 4 those employing
20 – 49 persons, of size 5 those employing 50 – 99 persons, of size
6 those employing 100 – 249 persons and of size 7 those employing 250 and more persons. For business entities engaged primarily in non-trade activities, the number of persons in employment in trade activities is taken into account.

 

 

Uzorkom su obuhvaćeni svi poslovni subjekti s 10 i više zaposlenih te slučajnim uzorkom izabrani poslovni subjekti koji imaju manje od 10 zaposlenih.

 

The sample covers all business entities employing 10 and more persons as well as business entities employing less than 10 persons selected by using the random sample method.

 

 

 

 

 

Promjena bazne godine

 

Change of base year

 

 

U skladu s Uredbom EU-a o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98., od siječnja 2013. u podacima o prometu u trgovini na malo promijenjena je bazna godina s 2005. na 2010.

 

In line with the EU Regulation on short-term business statistics No. 1165/98 of January 2013, the base year for data on retail trade has been changed from 2005 to 2010.

 

 

 

 

 

Prezentacija indeksa

 

Presentation of indices

 

 

Od siječnja 2013. prezentacija i interpretacija indeksa u ovom Priopćenju potpuno je usklađena s Eurostatovim zahtjevima za prikazivanje kratkoročnih poslovnih pokazatelja te Uredbom Vijeća (EZ-a) o kratkoročnim poslovnim statistikama br. 1165/98. i njezinim izmjenama i dopunama.

 

Since January 2013, the presentation and interpretation of indices in this First Release has been entirely harmonised with Eurostat´s requirements for the presentation of short-term business indicators and with the Council Regulation No. 1165/98 and its amendments.

 

 

 

 

 

Metoda sezonske i kalendarske prilagodbe

Seasonal and working-day adjustment method

Od siječnja 2016. za proces sezonske prilagodbe (identifikaciju i procjenu sezonskih i kalendarskih učinaka) primijenjen je programski paket JDemetra+, verzija 2.0.0. Budući da su u JDemetri+ dostupne dvije opcije: TRAMO-SEATS (primjenjuje metodu Seats za procjenu sezonskih učinaka) i X13 (primjenjuje metodu X11 za procjenu sezonskih učinaka), u ovom Priopćenju sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA. U sezonskoj prilagodbi vremenskih serija indeksa isključen je utjecaj slučajne sastavnice.

 

Since January 2016, the software package JDemetra+, version 2.0.0. has been used in the process of seasonal adjustment (identification and evaluation of seasonal and calendar effects). Considering that there are two available options in the JDemetri+, TRAMO-SEATS (using Seats method for estimating seasonal effects) and X13 (using the X11 method for estimating seasonal effects), seasonal and working-day adjustment has been done by using the X13 ARIMA method in this First Release. The effect of a random component in the seasonal adjustment process of time series of indices has been excluded.

 

 

 

Produljivanje serije indeksa dodavanjem novih mjesečnih opažanja za svaki idući mjesec može zbog svojstava primijenjene metode sezonske prilagodbe prouzročiti naknadne ispravke već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa te trenda za nekoliko mjeseci unatrag.

 

Due to the character of the implemented seasonal adjustment method, the extension of the index series by adding new monthly observations for each new month could cause subsequent corrections of the already published seasonally and working-day adjusted indices and trend for several previous months.

 

 

 

 

 

 

Napomena o terminologiji primijenjenoj u ovom Priopćenju

 

Note concerning the terminology used in this First Release

 

 

 

Pojam ''kalendarsko prilagođavanje'' na hrvatskom jeziku nije usklađen s prijevodom pojma working-day adjustment iz engleskoga, koji znači ''prilagodba za broj radnih dana'', kako bi se izbjeglo da hrvatski korisnici pogrešno protumače taj termin.

 

In Croatian language, the term “kalendarsko prilagođavanje” (calendar adjustment) is not the literal translation of the term “working-day adjustment” in English, which means “adjustment for the number of working days”. It is used in order to prevent misunderstandings by national users.

 

 

 

Pod pojmom "prilagodba za broj radnih dana'' u kratkoročnim poslovnim statistikama podrazumijeva se kalendarska prilagodba, ali zbog specifičnih Eurostatovih terminoloških zahtjeva u kratkoročnim poslovnim statistikama upotrebljava se spomenuti termin.

 

The term “working-day adjustment” in short-term business statistics actually refers to calendar adjustment, but due to specific Eurostat's requirements for short-term statistics, the term “working-day adjustment” is used instead.

 

 

 

 

 

 

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

 

Seasonally and working-day adjusted indices

 

 

 

Pod pojmom "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane, u skladu s Eurostatovim zahtjevima za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog mjeseca (tj. mjesečna usporedba) prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenu obliku indeksa prometa trgovine na malo ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term "seasonally and working-day adjusted indices” is used to indicate that gross indices are adjusted for both seasonal and working-day effects. In line with Eurostat’s requirements for short-term business indicators, the data that are compared to those of the previous month (that is, monthly comparison) are presented in a seasonally and working-day adjusted form of retail trade turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

U skladu s tim u ovom Priopćenju u mjesečnoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 1. i 3.) prikazane su i tumače se mjesečne stope promjena prometa trgovine na malo izračunane iz sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima prethodnoga izvještajnog mjeseca).

 

In line with the above mentioned, this First Release presents and interprets month-on-month growth rates of  retail trade turnover calculated on the basis of seasonally and working-day adjusted indices (the comparison between the indices of the current reporting month with the indices of the previous reporting month) in the monthly comparison (First Release, part I., tables 1. and 3.).

 

 

 

 

 

 

Kalendarski prilagođeni indeksi

 

Working-day adjusted indices

 

 

 

Pod pojmom "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane u skladu s Eurostatovim zahtjevima za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tj. godišnja usporedba) prikazuju se u kalendarski prilagođenu obliku indeksa prometa od trgovine na malo ili iz njih izračunanih stopa rasta.

 

The term working-day adjusted indices is used to indicate that gross indices are adjusted only for working-day effects in line with Eurostat’s requirements for short-term business indicators, while data compared to those of the same month of a previous year (that is, annual comparison) are presented in a working-day adjusted form of retail trade turnover indices or growth rates calculated from them.

 

 

 

Prema tome, u ovom su Priopćenju u godišnjoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 2. i 4.) prikazane i tumače se godišnje stope promjena prometa od trgovine na malo izračunane iz kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima istoga izvještajnog mjeseca prethodne godine).

 

In line with the above mentioned, in this First Release, year-on-year growth rates of the volume of retail trade turnover calculated on the basis of working-day adjusted indices are presented and interpreted (comparison between indices of the reporting month with the indices of the same reporting month of the previous year) in the annual comparison, (First Release, part I., tables 2. and 4.).

 

 

 

 

 

 

Izvorni indeksi

 

Gross indices

 

 

 

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s prethodno objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa na isti način kao i prije, ali se posebno ne komentiraju (II. dio Priopćenja, tablica 1.).

 

In order to sustain the consistency and continuity with the previously released data, indices continue to be presented as gross, unadjusted indices in the same way as before, but they are not commented in particular (First Release, part II., table 1.).

 

 

 

Samo dio podataka iz ovog istraživanja (to su podaci koji se odnose na ukupan promet poslovnih subjekata kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost, tj. razvrstani su u odjeljak 47 NKD-a 2007.) redovito se mjesečno dostavlja Eurostatu (u obliku nominalnih i realnih izvornih, sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa na bazi 2010.). Dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat, s pokazateljima država članica EU-a s kojima su usporedivi.

 

Only a part of the data from this release (those that refer to the total turnover of business entities with the main activity registered in division 47 of the NKD 2007.) are regularly sent to Eurostat every month (in the form of value and volume gross, seasonally and working-day adjusted indices on the basis of 2010). They are available on Eurostat’s web site: http://ec.europa.eu/eurostat together with the indicators of other EU Member States they are comparable with.

 

 

 

Podaci iz ovog Priopćenja mogu se razlikovati od prvih rezultata koji su objavljeni mjesec dana po isteku promatranog mjeseca.

 

The data from this First Release may differ from the first results that were published a month after the end of the reference month.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom mjeseca bez obzira na to jesu li naplaćene. U promet je uključen porez na dodanu vrijednost.

 

Turnover is the total value of all goods sold and services provided on the market in a month, irrespective of whether paid up or not. It also includes the value added tax.

 

 

 

Indeksi prometa iskazuju se na dva načina:

 

The indices on retail trade turnover are presented in two ways:

 

 

 

-

za ukupan promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (razvrstani u odjeljak 47
NKD-a 2007.)

 

-

for the total turnover generated by all business entities with retail trade as their main activity (classified in division 47 of the NKD 2007.);

-

za promet od trgovine na malo što ga iskazuju svi poslovni subjekti koji tu djelatnost obavljaju bez obzira na pretežnu djelatnost u kojoj su registrirani.

 

-

for the retail trade turnover expressed by all business entities engaged in this activity, irrespective of their registered main activity.

 

 

 

Rezultati se objavljuju u obliku nominalnih i realnih indeksa.

 

The results are shown in the form of nominal (value indices) and real indices (volume indices).

 

 

 

Nominalni indeksi prikazuju kretanje prometa u tekućim cijenama.

 

Value indices show the turnover movements in current prices.

 

 

 

Realni indeksi dobiveni su deflacioniranjem nominalnih indeksa indeksom maloprodajnih cijena dobara (bez električne energije i distribucije vode) prema indeksu potrošačkih cijena.

 

Volume indices are calculated by deflating the value indices by the retail trade price indices of goods (without electricity and water distribution) according to the consumer price indices.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

CAWI

razmjena podataka internetom uz računalnu podršku

 

CAWI

computer-assisted web interchange

DZS

Državni zavod za statistiku

 

CBS

Croatian Bureau of Statistics

EU

Europska unija

 

EU

European Union

EZ

Europska zajednica

 

Eurostat

Statistical Office of the European Communities

Eurostat

Statistički ured Europske unije

 

NKD 2007.

National Classification of Activities, 2007 version

NKD 2007.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of

NN

Narodne novine

 

 

Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

 

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/02-01-03_03_2016_files/image006.jpg

 

 

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

The survey whose data are published in this First Release has been conducted with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of the Croatian Bureau of Statistics and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Anka Javor, Ljiljanka Boras i Josipa Kalčić Ivanić

Prepared by: Anka Javor, Ljiljanka Boras and Josipa Kalčić Ivanić

 

Sezonska i kalendarska prilagodba – priredio: Mladen Krulik

Seasonal and working-day adjustment – prepared by: Mladen Krulik

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199