GLAVA PRIOPCENJA 2014_boja

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                            ZAGREB, 8. OŽUJKA 2018./ 8 MARCH, 2018                                    BROJ/ NUMBER: 4.2.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

 

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci

od siječnja do prosinca 2017. i za siječanj 2018.

 

FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA − Provisional Data

January – December 2017 and January 2018

 

 

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2017., prema privremenim podacima, iznosio je 104,3 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 162,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 58,3 milijarde kuna.

 

According to provisional data, in the period from January to December 2017, total export of the Republic of Croatia amounted to 104.3 billion kuna. At the same time, total import was 162.7 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 58.3 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2017. bila je 64,1%.

 

In the period from January to December 2017, coverage of import by export was 64.1%.

 

 

 

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u siječnju 2018., prema Prvim rezultatima, iznosio je 7,8 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 13,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 5,2 milijarde kuna.

 

According to the First Results, in January 2018, total export of the Republic of Croatia amounted to 7.8 billion kuna, while total import was 13.0 billion kuna. Foreign trade deficit amounted to 5.2 billion kuna.

 

 

 

Pokrivenost uvoza izvozom, prema Prvim rezultatima, u siječnju 2018. bila je 59,9%.

 

According to the First Results, coverage of import by export was 59.9% in January 2018.

 

 

 

Napomena korisnicima

 

Notice to users

 

 

 

Prvi rezultati robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom za 2018. više se neće samostalno objavljivati, nego će podaci biti prikazani u Priopćenju br. 4.2.1.

 

The First Results concerning the foreign trade in goods of the Republic of Croatia for 2018 are not going to be published separately any longer, but the data will be presented in the First Release No. 4.2.1.

 

 

 

 

 

 

1.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

Saldo robne razmjene

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza

izvozom, %

Coverage

of import

by export, %

 

tis. kuna

Thousand

kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

tis. kuna

Thousand

 kuna

tis. eura

Thousand

euros

tis. USD

Thousand

US $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

5 851 583

766 052

835 789

9 747 786

1 276 322

1 392 313

-3 896 203

-510 271

-556 524

60,0

II.

7 131 274

931 235

1 016 671

11 649 235

1 521 298

1 660 532

-4 517 962

-590 063

-643 861

61,2

III.

7 579 918

994 560

1 092 008

12 711 122

1 667 851

1 825 980

-5 131 204

-673 291

-733 973

59,6

IV.

7 242 389

962 615

1 088 723

12 852 998

1 708 611

1 935 430

-5 610 609

-745 996

-846 707

56,3

V.

7 920 959

1 058 315

1 204 189

12 766 930

1 706 199

1 941 565

-4 845 972

-647 884

-737 376

62,0

VI.

7 866 262

1 051 042

1 175 753

12 754 746

1 704 411

1 903 840

-4 888 484

-653 370

-728 087

61,7

VII.

7 613 704

1 012 886

1 134 359

12 388 749

1 647 875

1 841 173

-4 775 045

-634 989

-706 813

61,5

VIII.

6 985 385

933 912

1 033 774

11 891 257

1 589 930

1 761 939

-4 905 872

-656 017

-728 165

58,7

IX.

8 363 531

1 118 114

1 251 321

13 003 068

1 738 390

1 942 959

-4 639 536

-620 276

-691 639

64,3

X.

8 407 861

1 119 485

1 255 812

12 242 059

1 629 927

1 820 820

-3 834 198

-510 442

-565 008

68,7

XI.

8 910 048

1 188 062

1 303 002

12 993 077

1 732 419

1 899 516

-4 083 029

-544 357

-596 514

68,6

XII.

8 890 304

1 180 292

1 256 133

13 473 514

1 788 634

1 903 798

-4 583 211

-608 342

-647 665

66,0

I. – XII.

92 763 217

12 316 569

13 647 534

148 474 542

19 711 866

21 829 865

-55 711 324

-7 395 297

-8 182 331

62,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

7 562 674

1 002 006

1 047 425

11 330 187

1 500 103

1 569 974

-3 767 513

-498 096

-522 549

66,7

II.

8 217 124

1 096 581

1 172 849

12 538 096

1 675 264

1 792 192

-4 320 971

-578 683

-619 343

65,5

III.

9 540 265

1 283 039

1 368 663

15 252 723

2 052 188

2 193 071

-5 712 458

-769 150

-824 408

62,5

IV.

7 337 451

987 462

1 057 981

13 340 648

1 794 098

1 919 420

-6 003 197

-806 635

-861 439

55,0

V.

8 890 104

1 192 204

1 294 793

14 863 151

1 991 987

2 168 512

-5 973 047

-799 782

-873 719

59,8

VI.

8 634 338

1 163 915

1 301 728

13 848 365

1 867 260

2 088 711

-5 214 028

-703 344

-786 983

62,3

VII.

8 552 325

1 154 456

1 306 050

14 206 262

1 917 716

2 175 820

-5 653 938

-763 260

-869 771

60,2

VIII.

8 128 128

1 096 929

1 278 508

12 801 840

1 727 841

2 019 298

-4 673 713

-630 912

-740 790

63,5

IX.

8 965 465

1 211 124

1 433 991

14 455 435

1 952 455

2 314 004

-5 489 970

-741 331

-880 013

62,0

X.

9 744 296

1 301 282

1 544 466

14 116 834

1 884 419

2 231 726

-4 372 537

-583 137

-687 260

69,0

XI.

10 119 977

1 347 551

1 573 077

13 680 290

1 821 302

2 123 126

-3 560 313

-473 750

-550 049

74,0

XII

8 655 869

1 146 603

1 352 955

12 247 315

1 622 933

1 916 793

-3 591 446

-476 330

-563 838

70,7

I. – XII.

104 348 016

13 983 154

15 732 485

162 681 147

21 807 564

24 512 647

-58 333 131

-7 824 410

-8 780 162

64,1

 

 

 

I.    ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, KUNA

1.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

92 763 217

104 348 016

112,5

148 474 542

162 681 147

109,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

4 457 976

4 930 453

110,6

4 146 679

4 690 587

113,1

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

Rudarstvo i vađenje

696 037

672 626

96,6

8 388 070

10 451 923

124,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

Prerađivačka industrija

82 459 666

92 859 248

112,6

130 442 251

141 711 621

108,6

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

8 115 318

8 046 211

99,1

14 012 988

15 191 234

108,4

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

1 121 887

1 143 406

101,9

1 311 009

1 487 990

113,5

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

316 675

667 618

210,8

464 629

559 835

120,5

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

1 174 221

1 246 224

106,1

3 101 737

3 276 988

105,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

4 842 841

5 075 807

104,8

6 951 928

7 383 378

106,2

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

2 971 153

3 257 538

109,6

4 709 579

4 797 092

101,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

4 396 176

4 806 434

109,3

1 930 048

2 251 055

116,6

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

1 615 652

1 800 803

111,5

3 453 576

3 616 165

104,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

14 345

13 047

91,0

23 005

20 128

87,5

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

5 430 534

7 613 615

140,2

5 640 026

6 850 818

121,5

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

4 845 873

5 410 737

111,7

11 458 256

12 292 039

107,3

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

6 760 809

8 709 541

128,8

9 379 001

8 414 350

89,7

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

2 740 613

2 966 411

108,2

6 193 244

6 653 501

107,4

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

3 162 265

3 366 703

106,5

2 602 776

2 923 433

112,3

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

2 107 705

2 944 983

139,7

7 802 855

9 105 767

116,7

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

7 043 527

7 087 970

100,6

5 606 767

6 010 122

107,2

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

3 307 435

3 439 457

104,0

9 089 759

9 800 099

107,8

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

6 521 632

7 007 246

107,4

6 850 872

7 553 618

110,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,

d. n.

6 749 667

7 281 461

107,9

12 229 623

13 052 959

106,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

3 420 118

4 017 369

117,5

10 290 204

11 562 712

112,4

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

2 203 317

2 888 598

131,1

1 839 575

1 919 247

104,3

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

2 614 053

2 445 357

93,5

2 081 363

2 283 793

109,7

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

983 850

1 622 710

164,9

3 419 431

4 705 296

137,6

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

2 799 884

3 112 688

111,2

4 559 154

4 739 494

104,0

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

1 664 057

2 096 926

126,0

397 276

491 336

123,7

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

479 217

481 604

100,5

501 393

569 695

113,6

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

21

230

1)

1 523

779

51,2

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

2 320

2 657

114,5

1 806

2 579

142,8

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

204 040

191 585

93,9

36 388

23 134

63,6

 

 

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. kuna

Thousand kuna

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

92 763 217

104 348 016

112,5

148 474 542

162 681 147

109,6

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Hrana i žive životinje

10 376 077

10 407 192

100,3

16 529 450

17 937 600

108,5

0

Food and live animals

1

Pića i duhan

1 460 363

1 866 395

127,8

1 754 531

2 218 776

126,5

1

Beverages and tobacco

2

Sirove materije, osim goriva

6 907 393

7 970 218

115,4

2 519 350

2 922 321

116,0

2

Crude materials, except fuels

3

Mineralna goriva i maziva

8 765 989

11 116 516

126,8

18 249 967

21 744 460

119,1

3

Mineral fuels and lubricants

4

Životinjska i biljna ulja i masti

374 617

449 439

120,0

741 878

738 966

99,6

4

Animal and vegetable oils and fats

5

Kemijski proizvodi

12 293 515

14 856 460

120,8

22 692 495

22 618 489

99,7

5

Chemical products

6

Proizvodi svrstani prema

materijalu

14 517 298

16 873 245

116,2

26 462 104

29 117 067

110,0

6

Manufactured goods classified chiefly by material

7

Strojevi i prijevozna sredstva

21 819 079

24 252 291

111,2

38 039 085

41 441 648

108,9

7

Machinery and transport equipment

8

Razni gotovi proizvodi

15 699 667

16 115 031

102,6

21 393 759

23 813 763

111,3

8

Miscellaneous manufactured articles

9

Proizvodi i transakcije,

d. n.

345 179

249 643

72,3

55 534

104 923

188,9

9

Commodities and transactions,

n. e. s.

 

Neraspoređeno

204 040

191 585

93,9

36 388

23 134

63,6

 

Not classified

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO ECONOMIC CLASSIFICATION OF COUNTRIES

tis. kuna

Thousand kuna

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

92 763 217

104 348 016

112,5

148 474 542

162 681 147

109,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Europske unije

61 627 044

67 615 063

109,7

114 682 833

126 868 502

110,6

EU countries

Austrija

5 943 867

6 532 497

109,9

11 837 954

12 308 435

104,0

Austria

Belgija

989 454

1 792 556

181,2

2 795 774

3 486 043

124,7

Belgium

Bugarska

523 294

562 206

107,4

1 269 730

1 006 399

79,3

Bulgaria

Cipar

108 953

385 916

354,2

66 976

46 167

68,9

Cyprus

Češka

1 332 422

1 843 941

138,4

3 120 903

3 494 507

112,0

Czech Republic

Danska

279 062

338 333

121,2

997 933

1 478 454

148,2

Denmark

Estonija

82 030

106 271

129,6

30 987

30 344

97,9

Estonia

Finska

160 385

239 005

149,0

257 688

244 729

95,0

Finland

Francuska

2 180 474

2 703 626

124,0

3 601 317

3 994 960

110,9

France

Grčka

397 730

446 553

112,3

735 399

631 234

85,8

Greece

Irska

257 989

325 609

126,2

432 552

456 221

105,5

Ireland

Italija

12 692 777

14 193 232

111,8

18 736 592

21 006 808

112,1

Italy

Letonija

108 868

95 768

88,0

55 502

69 017

124,4

Latvia

Litva

244 775

198 647

81,2

176 556

192 864

109,2

Lithuania

Luksemburg

48 896

250 325

512,0

92 366

98 819

107,0

Luxembourg

Mađarska

3 553 933

3 474 344

97,8

10 567 740

12 325 188

116,6

Hungary

Malta

204 809

532 039

259,8

55 526

37 206

67,0

Malta

Nizozemska

2 429 248

1 237 699

50,9

5 828 559

6 300 372

108,1

Netherlands

Njemačka

10 948 905

12 853 242

117,4

23 930 659

25 706 257

107,4

Germany

Poljska

1 261 755

1 488 758

118,0

4 539 291

5 676 380

125,0

Poland

Portugal

383 140

432 486

112,9

181 962

204 401

112,3

Portugal

Rumunjska

828 388

1 119 423

135,1

1 134 600

1 330 246

117,2

Romania

Slovačka

1 326 021

1 214 302

91,6

2 434 541

2 992 899

122,9

Slovakia

Slovenija

11 593 997

11 209 815

96,7

16 215 815

17 433 016

107,5

Slovenia

Španjolska

1 494 821

1 618 956

108,3

2 999 884

3 407 141

113,6

Spain

Švedska

939 300

846 583

90,1

986 765

944 777

95,7

Sweden

Ujedinjena Kraljevina

1 306 007

1 563 098

119,7

1 598 031

1 965 363

123,0

United Kingdom

Neraspoređeno

5 743

9 835

171,3

1 230

256

20,8

Not classified

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Efte

1 442 884

1 700 999

117,9

1 419 360

1 446 241

101,9

EFTA countries

Island

21 424

16 856

78,7

4 260

9 423

221,2

Iceland

Lihtenštajn

13 996

9 410

67,2

400

425

106,2

Liechtenstein

Norveška

421 208

497 990

118,2

153 060

154 302

100,8

Norway

Švicarska

986 256

1 176 744

119,3

1 261 640

1 282 090

101,6

Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje Cefte

15 204 830

18 232 207

119,9

8 792 720

10 076 552

114,6

CEFTA countries

Albanija

350 458

412 509

117,7

36 875

46 045

124,9

Albania

Bosna i Hercegovina

8 434 876

10 200 005

120,9

4 318 145

5 111 649

118,4

Bosnia and Herzegovina

Crna Gora

1 053 485

1 247 506

118,4

35 823

38 070

106,3

Montenegro

Kosovo

494 504

460 426

93,1

17 594

13 122

74,6

Kosovo

Makedonija

915 676

896 397

97,9

617 956

564 152

91,3

Macedonia, FYR

Moldavija

27 098

16 080

59,3

15 810

16 143

102,1

Moldova

Srbija

3 928 732

4 999 284

127,2

3 750 517

4 287 371

114,3

Serbia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemlje OPEC-a

2 316 428

1 600 184

69,1

2 523 753

3 654 241

144,8

OPEC countries

Alžir

298 863

209 550

70,1

30 099

29 122

96,8

Algeria

Angola

339

1 948

575,3

30

-

-

Angola

Ekvador

1 517

1 510

99,5

119 150

91 925

77,2

Ecuador

Irak

27 540

54 317

197,2

1 193 498

1 649 647

138,2

Iraq

Iran, Islamska Republika

29 973

39 709

132,5

4 056

399 194

1)

Iran, Islamic Republic of

Katar

380 181

425 609

111,9

38 192

6 823

17,9

Qatar

Kuvajt

90 082

44 984

49,9

40

36

90,3

Kuwait

Libija

58 462

22 909

39,2

588 182

871 273

148,1

Libya

Nigerija

13 497

13 934

103,2

901

739

82,0

Nigeria

Saudijska Arabija

1 077 923

580 655

53,9

514 222

566 282

110,1

Saudi Arabia

Ujedinjeni Arapski Emirati

325 264

196 088

60,3

24 260

6 780

27,9

United Arab Emirates

Bolivarijanska Republika

Venezuela

12 785

8 971

70,2

11 123

32 419

291,5

Venezuela, Bolivarian

Republic of

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale europske zemlje

3 430 007

3 590 171

104,7

4 394 737

4 602 721

104,7

Other countries in Europe

Bjelorusija

142 925

64 360

45,0

28 135

59 814

212,6

Belarus

Rusija

1 429 662

1 341 578

93,8

2 268 727

2 256 406

99,5

Russian Federation

Turska

816 942

1 133 406

138,7

1 806 744

2 101 903

116,3

Turkey

Ukrajina

227 783

215 726

94,7

287 960

177 961

61,8

Ukraine

Ostale zemlje

812 695

835 100

102,8

3 172

6 638

209,3

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale azijske zemlje

2 680 259

3 566 956

133,1

12 063 475

12 107 920

100,4

Other countries in Asia

Azerbajdžan

11 157

5 210

46,7

1 625 734

1 674 462

103,0

Azerbaijan

Bangladeš

36 646

26 899

73,4

98 963

100 092

101,1

Bangladesh

Filipini

14 047

64 878

461,9

13 749

15 565

113,2

Philippines

Hong Kong, Kina

245 262

268 745

109,6

42 837

90 519

211,3

Hong Kong, China

Indija

83 423

114 433

137,2

759 000

939 798

123,8

India

Indonezija

104 717

111 676

106,6

191 423

175 744

91,8

Indonesia

Izrael

377 685

382 295

101,2

125 069

106 438

85,1

Israel

Japan

247 477

383 085

154,8

243 925

204 022

83,6

Japan

Kazahstan

62 564

106 545

170,3

625 948

1 097 743

175,4

Kazakhstan

Kina

570 777

835 904

146,5

4 381 202

5 178 444

118,2

China

Koreja, Republika

121 238

422 237

348,3

3 140 140

1 398 365

44,5

Korea, Republic of

Libanon

70 132

93 201

132,9

852

3 139

368,4

Lebanon

Malezija

102 304

76 023

74,3

72 911

75 017

102,9

Malaysia

Oman

19 604

55 046

280,8

5 556

2 802

50,4

Oman

Pakistan

46 546

47 664

102,4

76 955

95 028

123,5

Pakistan

Singapur

67 019

69 310

103,4

41 745

36 039

86,3

Singapore

Tajland

46 453

40 405

87,0

136 954

231 642

169,1

Thailand

Tajvan, Kina

44 728

32 057

71,7

192 621

227 793

118,3

Taiwan, China

Vijetnam

178 665

181 687

101,7

186 928

235 266

125,9

Viet Nam

Ostale zemlje

229 815

249 656

108,6

100 963

220 003

217,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale afričke zemlje

1 388 756

2 216 093

159,6

576 326

328 608

57,0

Other countries in Africa

Egipat

744 466

1 019 807

137,0

335 823

81 332

24,2

Egypt

Etiopija

54 580

94 339

172,8

2 619

4 576

174,8

Ethiopia

Južnoafrička Republika

65 680

112 546

171,4

33 144

60 559

182,7

South Africa

Maroko

80 978

610 294

753,7

60 860

108 346

178,0

Morocco

Tunis

69 025

218 649

316,8

20 850

25 902

124,2

Tunisia

Ostale zemlje

374 027

160 458

42,9

123 030

47 893

38,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale američke zemlje

3 999 368

5 448 867

136,2

2 684 345

1 844 547

68,7

Other countries in America

Argentina

16 808

7 648

45,5

159 933

57 786

36,1

Argentina

Brazil

29 464

55 327

187,8

537 661

286 905

53,4

Brazil

Čile

11 563

8 676

75,0

10 007

13 247

132,4

Chile

Kanada

280 434

373 498

133,2

90 626

121 050

133,6

Canada

Kolumbija

15 780

1 375

8,7

152 296

50 078

32,9

Colombia

Meksiko

116 638

100 113

85,8

127 395

46 269

36,3

Mexico

Peru

35 278

7 039

20,0

1 877

1 614

86,0

Peru

SAD

3 435 612

4 079 835

118,8

1 422 731

1 073 563

75,5

United States

Ostale zemlje

57 791

815 356

1)

181 820

194 034

106,7

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanijske zemlje

499 854

265 055

53,0

43 489

146 410

336,7

Countries of Oceania

Australija

177 731

143 213

80,6

10 704

30 431

284,3

Australia

Maršalovi Otoci

311 648

105 736

33,9

-

96 658

-

Marshall Islands

Novi Zeland

10 302

12 577

122,1

30 419

17 525

57,6

New Zealand

Ostale zemlje

173

3 529

1)

2 366

1 796

75,9

Other countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraspoređeno

173 787

112 421

64,7

1 293 504

1 605 406

124,1

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

4.   PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    FIRST RESULTS OF FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA

tis. kuna

Thousand kuna

 

I. 2017.

I. 2018.

Indeksi

Indices

I. 2018.

I. 2017.

 

 

 

 

 

 

Izvoz

7 562 674

7 772 962

102,8

Exports

Države članice EU-a

4 762 768

5 483 914

115,1

EU Member States

Države nečlanice EU-a

2 799 906

2 289 049

81,8

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Uvoz

11 330 187

12 966 341

114,4

Imports

Države članice EU-a

9 100 167

10 189 260

112,0

EU Member States

Države nečlanice EU-a

2 230 020

2 777 081

124,5

Non-EU Member States

 

 

 

 

 

Saldo robne razmjene

-3 767 513

-5 193 379

1)

Balance of foreign trade in goods

Pokrivenost uvoza izvozom, %

66,7 

59,9 

1)

Coverage of import by export, %

 

 

1)       Indeks se ne iskazuje.

1)       The index is not presented.

 

 

 

II.   ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

      FOREIGN TRADE IN GOODS OF THE REPUBLIC OF CROATIA, EURO

1.   PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      AVERAGE EXCHANGE RATE OF EURO IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan tečaj 1 eura u kunama

7,5316

7,4624

99,1

7,5322

7,4598

99,0

Average exchange rate for 1 euro in kuna

 

 

 

2.   IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO NKD 2007.

tis. eura

Thousand euros

 

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

12 316 569

13 983 154

113,5

19 711 866

21 807 564

110,6

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

591 755

660 476

111,6

550 179

628 633

114,3

A

 

Agriculture, forestry and fishing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

Rudarstvo i vađenje

92 406

90 144

97,6

1 115 679

1 401 470

125,6

B

 

Mining and quarrying

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

Prerađivačka industrija

10 948 885

12 444 681

113,7

17 316 007

18 997 147

109,7

C

 

Manufacturing

 

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

1 077 378

1 078 498

100,1

1 861 155

2 037 244

109,5

 

10

Manufacture of food products

 

11

Proizvodnja pića

149 067

153 399

102,9

174 203

199 729

114,7

 

11

Manufacture of beverages

 

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

42 097

89 603

212,8

61 626

75 104

121,9

 

12

Manufacture of tobacco products

 

13

Proizvodnja tekstila

155 819

167 036

107,2

411 555

439 204

106,7

 

13

Manufacture of textiles

 

14

Proizvodnja odjeće

642 964

679 901

105,7

922 533

989 932

107,3

 

14

Manufacture of wearing apparel

 

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

394 338

436 575

110,7

624 776

643 131

102,9

 

15

Manufacture of leather and related products

 

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

583 308

644 104

110,4

256 178

301 761

117,8

 

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

 

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

214 431

241 352

112,6

458 370

484 632

105,7

 

17

Manufacture of paper and paper products

 

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

1 904

1 749

91,9

3 054

2 698

88,4

 

18

Printing and reproduction of recorded media

 

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

722 322

1 020 408

141,3

748 455

918 602

122,7

 

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

 

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

643 122

725 324

112,8

1 520 189

1 647 529

108,4

 

20

Manufacture of chemicals and chemical products

 

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

897 522

1 166 354

130,0

1 245 454

1 127 793

90,6

 

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

 

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

363 832

397 602

109,3

822 111

892 019

108,5

 

22

Manufacture of rubber and plastic products

 

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

419 856

451 526

107,5

345 498

391 894

113,4

 

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

 

24

Proizvodnja metala

280 004

394 766

141,0

1 035 924

1 220 700

117,8

 

24

Manufacture of basic metals

 

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

935 143

950 373

101,6

743 985

805 741

108,3

 

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

 

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

439 024

460 786

105,0

1 206 479

1 312 662

108,8

 

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

 

27

Proizvodnja električne opreme

865 885

939 153

108,5

909 733

1 012 394

111,3

 

27

Manufacture of electrical equipment

 

28

Proizvodnja strojeva i uređaja,

d. n.

896 178

976 025

108,9

1 624 232

1 749 933

107,7

 

28

Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

 

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

453 941

537 923

118,5

1 366 241

1 549 836

113,4

 

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

 

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

293 098

386 972

132,0

244 135

257 632

105,5

 

30

Manufacture of other transport equipment

 

31

Proizvodnja namještaja

346 987

327 761

94,5

276 264

306 096

110,8

 

31

Manufacture of furniture

 

32

Ostala prerađivačka industrija

130 665

217 490

166,4

453 858

630 880

139,0

 

32

Other manufacturing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

371 516

416 163

112,0

605 315

634 500

104,8

D

 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

 

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

220 983

280 975

127,1

52 777

65 855

124,8

E

 

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J

 

Informacije i komunikacije

63 636

64 559

101,5

66 624

76 403

114,7

J

 

Information and communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

3

31

1)

202

105

51,7

M

 

Professional, scientific and technical activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Umjetnost, zabava i rekreacija

308

355

115,1

240

345

143,6

R

 

Arts, entertainment and recreation

 

 

Neraspoređeno

27 077

25 770

95,2

4 843

3 106

64,1

 

 

Not classified

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

1)       The index exceeds 999.

 

 

 

3.   IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

      EXPORT AND IMPORT, ACCORDING TO SITC SECTIONS

tis. eura

Thousand euros

 

 

Izvoz

Export

Uvoz

Import

 

 

 

 

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2016.

I. – XII. 2017.

indeksi

Indices

I. – XII. 2017.

I. – XII. 2016.