image description

GODINA/ YEAR: LIV.                                               ZAGREB, 7. SRPNJA 2017./ 7 JULY, 2017                                         BROJ/ NUMBER: 4.3.1/5.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U SVIBNJU 2017.1)

TOURISM, MAY 20171)

 

 

 

Dubrovnik prvi po broju ostvarenih dolazaka i noćenja

 

Dubrovnik first in number of tourist arrivals and nights

 

 

 

Dubrovnik je ostvario najveći broj dolazaka i noćenja turista u svibnju 2017. Turisti su ostvarili 128 tisuća dolazaka i 406 tisuća noćenja. Najviše noćenja ostvareno je u skupini Hoteli i sličan smještaj, 64%, a zatim u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 34%.

 

Dubrovnik realised the largest number of tourist arrivals and nights in May 2017. Tourists realised 128 thousand arrivals and 406 thousand nights. Most nights were realised in group Hotels and similar accommodation, 64%, followed by Holiday and other short-stay accommodation, 34%.

 

 

 

Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjene Kraljevine, 28%, koji su u prosjeku ostvarili 4 noćenja po dolasku.

 

Tourists from the United Kingdom realised most nights, 28%, i.e. 4 nights per arrival on average.

 

 

 

 

 

 

Više dolazaka turista, a manje ostvarenih noćenja

 

More tourist arrivals, fewer realised tourist nights

 

 

 

U svibnju 2017. u komercijalne smještajne objekte došlo je 1 257 tisuća turista, što je 4% više nego u svibnju 2016. Turisti su ostvarili 4 116 tisuća noćenja, od toga su 10% ostvarili domaći turisti, a 90% strani turisti. U odnosu na svibanj 2016. turisti su ostvarili 3% manje noćenja. Domaćih turista došlo je 5% više, a ostvarili su 2% manje noćenja, dok je stranih turista došlo 4% više, a ostvarili su 4% manje noćenja u svibnju 2017. nego u istom razdoblju protekle godine.

 

May 2017 saw the arrival of 1 257 thousand tourists in commercial accommodation establishments, which is by 4% more than in May 2016. Tourists realised 4 116 thousand nights, of which domestic tourists realised 10% and foreign tourists 90% nights. There were 5% more domestic tourists who realised 2% less nights and 4% more  foreign tourists who realised 4% less nights in May 2017 than in the same period last year.

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista u svibnju 2017. ostvarili su turisti iz Njemačke (23%), Austrije (13%) i Ujedinjene Kraljevine (10%). Slijede turisti iz Slovenije (7%), Francuske, Poljske, Nizozemske i SAD-a (svaka po 4%).

 

The most nights in May 2017 were realised by tourists from Germany (23%), Austria (13%) and the United Kingdom (10%). These were followed by tourists from Slovenia (7%) and then France, Poland, Netherland and the United States of America (4% each).

 

 

 

 

 

 

Više dolazaka i noćenja turista u prvih pet mjeseci

 

Tourist arrivals and nights went up in the first five months

 

 

 

U prvih pet mjeseci 2017. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 2 902 tisuće dolazaka i 8 328 tisuća noćenja, što je porast dolazaka turista za 15% i porast noćenja turista za 10% u odnosu na isto razdoblje 2016.

 

In the first five months of 2017, tourists realised 2 902 thousand arrivals and 8 328 thousand nights in commercial accommodation establishments, which was an increase of 15% in arrivals and of 10% in nights, as compared to the same period of 2016.

 

 

 

Od ukupnog broja dolazaka i noćenja turista, strani turisti ostvarili su 2 305 tisuća dolazaka i 6 988 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 16% i porast noćenja za 11%. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (20%), Austrije (13%), Slovenije (10%) i Velike Britanije (8%). I domaći turisti u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. ostvarili su 10% više dolazaka te 5% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine.

 

In the period from January to May 2017, foreign tourists realised 2 305 thousand arrivals and 6 988 thousand nights, which is an increase of 16% in arrivals and of 11% in nights. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (20%), Austria (13%), Slovenia (10%) and the United Kingdom (8%). In the same period, domestic tourists also realised 10% more arrivals and 5% more nights than in the same period last year.

 

 

 

 

 

 

Hoteli i dalje prvi po broju ostvarenih noćenja

 

Hotels kept first place in the number of realised tourist nights

 

 

 

U svibnju 2017. najviše noćenja ostvareno je hotelima, i to 1 901 tisuću noćenja, što je 46% ukupno ostvarenih noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine u hotelima je ostvaren porast dolazaka turista za 9% te porast noćenja za 6%.

 

Most tourist nights in May 2017, as compared to the same period last year, were realised in hotels, as much as 1 901 thousand nights, i.e. 46% of total realised nights. Compared to the same period last year, hotels realised an increase of 9% in tourist arrivals and of 6% in tourist nights.

 

 

 

Turistima je u svibnju 2017. bilo ponuđeno 224 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 575 tisuća stalnih postelja. U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo rapoloživo ukupno 73 tisuća soba i apartmana s ukupno 152 tisuće stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba bila je 55%, a stalnih postelja 49%.

 

In May 2017, there were 224 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists with a total of 575 thousand permanent beds. In group Hotels and similar accommodation, there were 73 thousand rooms and apartments available for renting to tourists with a total of 152 thousand permanent beds. The average occupancy of rooms was 55% and of permanent beds it was 49%.

 

 

 

 

 

 

Najviše noćenja turista od 65 i više godina

 

Tourists aged 65 and over realised most tourist nights

 

 

 

U svibnju 2017. najviše noćenja ostvarili su turisti dobne skupine od 65 i više godina, 957 tisuća noćenja, što je 23% ukupno ostvarenih noćenja.

 

In May 2017, tourists belonging to the 65-and-over age group realised 957 thousand nights, which accounts for 23% of total realised nights.

 

 

 

U ukupnim noćenjima stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti najstarije dobne skupine od 65 i više godina. Najviše noćenja domaćih turista ostvarila je dobna skupina od 35 do 44 godine. 

 

Out of the total foreign tourist nights, tourists in the eldest age group, 65 years and over, realised the most nights. Most domestic tourist nights were realised by tourists belonging to the age group from 35 to 44 years.

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 207 232

1 256 710

104,1

4 259 190

4 115 822

96,6

100,0

3,3

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

170 834

179 948

105,3

414 052

407 378

98,4

9,9

2,3

Domestic tourists

Strani turisti

1 036 398

1 076 762

103,9

3 845 138

3 708 444

96,4

90,1

3,4

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

V. 2017.

 

 

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 036 398

1 076 762

103,9

3 845 138

3 708 444

96,4

100,0

3,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

1 837

1 656

90,1

3 077

2 668

86,7

0,1

1,6

Albania

Austrija

153 718

121 370

79,0

568 187

465 921

82,0

12,6

3,8

Austria

Belgija

13 439

12 649

94,1

43 381

43 180

99,5

1,2

3,4

Belgium

Bjelorusija

238

367

154,2

849

1 335

157,2

0,0

3,6

Belarus

Bosna i Hercegovina

17 156

17 509

102,1

61 900

58 501

94,5

1,6

3,3

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

9 996

8 358

83,6

17 070

15 674

91,8

0,4

1,9

Bulgaria

Cipar

119

171

143,7

358

683

190,8

0,0

4,0

Cyprus

Crna Gora

1 911

1 894

99,1

4 101

4 297

104,8

0,1

2,3

Montenegro

Češka

12 055

12 441

103,2

51 940

53 349

102,7

1,4

4,3

Czech Rebublic

Danska

3 058

3 938

128,8

12 186

15 445

126,7

0,4

3,9

Denmark

Estonija

977

1 513

154,9

3 531

5 789

163,9

0,2

3,8

Estonia

Finska

11 047

14 401

130,4

53 631

69 487

129,6

1,9

4,8

Finland

Francuska

47 659

50 413

105,8

154 109

154 347

100,2

4,2

3,1

France

Grčka

2 561

2 196

85,7

5 796

4 988

86,1

0,1

2,3

Greece

Irska

5 043

6 262

124,2

21 256

25 771

121,2

0,7

4,1

Ireland

Island

375

343

91,5

1 024

1 318

128,7

0,0

3,8

Iceland

Italija

41 685

42 701

102,4

101 483

108 596

107,0

2,9

2,5

Italy

Kosovo

774

777

100,4

1 775

2 046

115,3

0,1

2,6

Kosovo

Letonija

1 195

1 544

129,2

3 794

4 931

130,0

0,1

3,2

Latvia

Lihtenštajn

96

102

106,3

293

297

101,4

0,0

2,9

Liechtenstein

Litva

1 753

2 221

126,7

5 135

7 303

142,2

0,2

3,3

Lithuania

Luksemburg

673

568

84,4

2 694

2 162

80,3

0,1

3,8

Luxembourg

Mađarska

14 171

14 069

99,3

40 392

39 210

97,1

1,1

2,8

Hungary

Makedonija

2 230

2 455

110,1

5 067

5 960

117,6

0,2

2,4

Macedonia, FYR

Malta

115

158

137,4

327

472

144,3

0,0

3,0

Malta

Nizozemska

26 931

31 779

118,0

127 781

134 290

105,1

3,6

4,2

Netherlands

Norveška

9 306

10 643

114,4

45 952

53 625

116,7

1,4

5,0

Norway

Njemačka

222 496

171 934

77,3

1 268 851

861 687

67,9

23,2

5,0

Germany

Poljska

29 714

32 077

108,0

119 155

151 879

127,5

4,1

4,7

Poland

Portugal

2 295

3 069

133,7

5 924

7 624

128,7

0,2

2,5

Portugal

Rumunjska

4 635

5 860

126,4

14 910

17 072

114,5

0,5

2,9

Romania

Rusija

4 815

6 208

128,9

18 935

22 663

119,7

0,6

3,7

Russian Federation

Slovačka

5 114

6 328

123,7

17 120

21 459

125,3

0,6

3,4

Slovakia

Slovenija

67 384

70 992

105,4

207 926

245 627

118,1

6,6

3,5

Slovenia

Srbija

7 591

9 547

125,8

22 862

27 984

122,4

0,8

2,9

Serbia

Španjolska

12 543

13 872

110,6

26 058

30 487

117,0

0,8

2,2

Spain

Švedska

19 146

22 086

115,4

94 429

100 633

106,6

2,7

4,6

Sweden

Švicarska

19 083

22 306

116,9

57 493

67 428

117,3

1,8

3,0

Switzerland

Turska

3 467

3 215

92,7

7 316

7 703

105,3

0,2

2,4

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

60 984

83 872

137,5

280 447

387 158

138,1

10,4

4,6

United Kingdom

Ukrajina

2 493

2 645

106,1

8 796

9 041

102,8

0,2

3,4

Ukraine

Ostale europske zemlje

369

255

69,1

1 174

1 107

94,3

0,0

4,3

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

1 402

2 009

143,3

6 060

7 254

119,7

0,2

3,6

South Africa

Maroko

224

209

93,3

687

580

84,4

0,0

2,8

Morocco

Tunis

93

106

114,0

281

273

97,2

0,0

2,6

Tunisia

Ostale afričke zemlje

1 227

1 124

91,6

4 472

3 194

71,4

0,1

2,8

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

12 267

15 630

127,4

29 136

38 005

130,4

1,0

2,4

Canada

SAD

41 069

55 000

133,9

99 631

129 851

130,3

3,5

2,4

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

168

290

172,6

506

890

175,9

0,0

3,1

Other Norhern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

3 021

4 550

150,6

6 485

9 244

142,5

0,2

2,0

Argentina

Brazil

5 589

6 834

122,3

12 092

14 357

118,7

0,4

2,1

Brazil

Čile

1 046

1 123

107,4

2 454

2 635

107,4

0,1

2,3

Chile

Meksiko

820

1 123

137,0

1 838

2 264

123,2

0,1

2,0

Mexico

Ostale zemlje Južne
i Srednje Amerike

2 103

2 825

134,3

4 635

6 037

130,2

0,2

2,1

Other Southern and Central
American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

2 777

3 942

142,0

4 307

5 178

120,2

0,1

1,3

Hong Kong, China

Indija

5 190

10 816

208,4

11 479

23 145

201,6

0,6

2,1

India

Indonezija

620

880

141,9

1 072

1 604

149,6

0,0

1,8

Indonesia

Izrael

2 606

2 618

100,5

5 135

5 505

107,2

0,1

2,1

Israel

Japan

15 386

17 846

116,0

23 787

26 440

111,2

0,7

1,5

Japan

Jordan

82

77

93,9

207

179

86,5

0,0

2,3

Jordan

Katar

71

347

488,7

156

605

387,8

0,0

1,7

Qatar

Kazahstan

102

93

91,2

355

277

78,0

0,0

3,0

Kazakhstan

Kina

13 425

22 727

169,3

19 062

30 606

160,6

0,8

1,3

China

Koreja, Republika

48 007

56 664

118,0

55 769

67 037

120,2

1,8

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt

56

84

150,0

133

169

127,1

0,0

2,0

Kuwait

Makao, Kina

138

19

13,8

154

36

23,4

0,0

1,9

Makao, China

Malezija1)

-

4 418

-

-

6 867

-

0,2

1,6

Malaysia1)

Oman

82

50

61,0

166

95

57,2

0,0

1,9

Oman

Singapur1)

-

5 189

-

-

8 476

-

0,2

1,6

Singapore1)

Tajland

2 534

3 233

127,6

3 580

4 514

126,1

0,1

1,4

Thailand

Tajvan, Kina

10 668

17 018

159,5

12 727

20 100

157,9

0,5

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

269

212

78,8

466

498

106,9

0,0

2,3

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje1)

9 240

4 773

-

17 390

10 283

-

0,3

2,2

Other Asian countries1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

11 641

15 445

132,7

27 257

34 987

128,4

0,9

2,3

Australia

Novi Zeland

1 813

2 570

141,8

4 358

5 708

131,0

0,2

2,2

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

415

154

37,1

816

354

43,4

0,0

2,3

Other countries of Oceania

 

 

 

1)       Od 2017. Malezija i Singapur izdvojeni su iz ostalih azijskih zemalja te se prate samostalno.

1)       Since 2017, Malaysia and Singapore have been detached from other Asian countries and are now observed separately.

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 207 232

1 256 710

104,1

4 259 190

4 115 822

96,6

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

716 856

764 675

106,7

2 157 847

2 220 919

102,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

628 300

685 419

109,1

1 795 814

1 900 806

105,8

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

54 716

z

z

229 296

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

23 776

z

z

106 554

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

9 575

10 131

105,8

24 884

27 891

112,1

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

489

1 036

211,9

1 299

3 053

235,0

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

292 910

315 329

107,7

1 117 438

1 076 526

96,3

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

241 731

268 324

111,0

1 006 270

967 670

96,2

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer house3)

 

Hosteli

41 131

38 707

94,1

81 527

82 184

100,8

 

Hostels

 

Lječilišta

1 856

1 480

79,7

12 294

12 098

98,4

 

Spas

 

Prenoćišta

5 251

4 091

77,9

9 979

7 464

74,8

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

1 309

z

z

4 975

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

296

z

z

423

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

708

1 039

146,8

1 044

1 728

165,5

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

307

239

77,9

427

397

93,0

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

196 697

176 233

89,6

981 703

816 897

83,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

196 697

176 233

    89,6

981 703

816 897

    83,2

 

Camping site4)

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

769

473

61,5

2 202

1 480

67,2

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

769

473

61,5

2 202

1 480

67,2

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

170 834

179 948

105,3

414 052

407 378

98,4

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

115 087

123 140

107,0

253 118

257 935

101,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

98 305

104 747

106,6

208 516

210 337

100,9

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

10 416

z

z

29 460

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

2 634

z

z

7 625

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

3 677

3 969

107,9

7 433

9 615

129,4

 

Boarding houses2)

 

Guest house

55

344

625,5

84

983

6)

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

50 016

50 203

100,4

138 208

127 834

92,5

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

26 876

30 376

113,0

85 303

78 993

92,6

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

17 463

15 187

87,0

35 159

32 419

92,2

 

Hostels

 

Lječilišta  

1 115

773

69,3

7 075

7 256

102,6

 

Spas

 

Prenoćišta 

2 315

1 789

77,3

4 480

3 424

76,4

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

1 255

z

z

4 760

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

130

z

z

187

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

620

896

144,5

923

1 498

162,3

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

141

60

42,6

205

98

47,8

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

5 098

6 405

125,6

20 789

21 332

102,6

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

5 098

6 405

125,6

20 789

21 332

102,6

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

633

200

31,6

1 937

277

14,3

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

633

200

31,6

1 937

277

14,3

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

1 036 398

1 076 762

103,9

3 845 138

3 708 444

96,4

 Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

601 769

641 535

106,6

1 904 729

1 962 984

103,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

529 995

580 672

109,6

1 587 298

1 690 469

106,5

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

44 300

z

z

199 836

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

21 142

z

z

98 929

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

5 898

6 162

104,5

17 451

18 276

104,7

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

434

692

159,4

1 215

2 070

170,4

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

242 894

265 126

109,2

979 230

948 692

96,9

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

214 855

237 948

110,7

920 967

888 677

96,5

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

23 668

23 520

99,4

46 368

49 765

107,3

 

Hostels

 

Lječilišta

741

707

95,4

5 219

4 842

92,8

 

Spas

 

Prenoćišta

2 936

2 302

78,4

5 499

4 040

73,5

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

54

z

z

215

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

166

z

z

236

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

88

143

162,5

121

230

190,1

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

166

179

107,8

222

299

134,7

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

191 599

169 828

88,6

960 914

795 565

82,8

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

191 599

169 828

88,6

960 914

795 565

82,8

 

Camping site4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

136

273

200,7

265

1 203

454,0

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

136

273

200,7

265

1 203

454,0

 

Other accommodation5)

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, difuzni hoteli,  lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

4)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i seljačkom kućanstvu te kamp odmorišta u kućanstvu.

5)       Obuhvaćeni su objekti za robinzonski turizam i nekategorizirani objekti.

6)       Indeks je veći od 999.

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including boarding houses and spa boarding houses.

3)       Including rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

4)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and rural households and quickstop camping in households.

5)       Including robinson accommodation establishments and uncategorised establishments.

6)       The index exceeds 999.

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

V. 2016.

V. 2017.

indeksi

Indices

V. 2017.

V. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

589 258

614 776

104,3

2 081 386

2 010 843

96,6

617 974

641 934

103,9

2 177 804

2 104 979

96,7

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

84 721

89 458

105,6

198 236

198 280

100,0

86 113

90 490

105,1

215 816

209 098

96,9

Domestic tourists

Strani turisti

504 537

525 318

104,1

1 883 150

1 812 563

96,3

531 861

551 444

103,7

1 961 988

1 895 881

96,6

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U SVIBNJU 2017.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, MAY 2017

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi V. 2017.

Indices V. 2016.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

1 256 710

179 948

1 076 762

104,1

105,3

103,9

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

4 115 822

407 378

3 708 444

96,6

98,4

96,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

1 047 886

124 223

923 663

102,3

105,7

101,8

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

3 740 840

298 701

3 442 139

94,9

94,5

95,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

176 392

31 814

144 578

93,3

106,3

90,9

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

604 048

80 064

523 984

89,1

98,2

87,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

52

14

38

80,0

155,6

67,9

 

noćenja/ Nights

167

14

153

55,9

66,7

55,0

Cres 

dolasci/ Arrivals

5 733

326

5 407

78,4

74,9

78,6

       

noćenja/ Nights

28 649

1 003

27 646

75,2

71,5

75,3

Crikvenica         

dolasci/ Arrivals

19 305

4 061

15 244

97,4

82,3

102,4

       

noćenja/ Nights

60 827

13 095

47 732

97,2

85,5

101,0

Čabar

dolasci/ Arrivals

50

30

20

58,1

42,3

133,3

 

noćenja/ Nights

100

60

40

54,6

37,3

181,8

Delnice

dolasci/ Arrivals

807

499

308

104,0

116,0

89,0

       

noćenja/ Nights

1 607

981

626

102,7

113,4

89,4

Kastav

dolasci/ Arrivals

265

63

202

79,1

57,8

89,4

       

noćenja/ Nights

659

156

503

46,9

19,5

83,1

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

2 338

444

1 894

87,4

110,7

83,3

       

noćenja/ Nights

5 788

1 041

4 747

88,7

118,3

84,1

Krk  

dolasci/ Arrivals

14 982

579

14 403

94,0

143,0

92,7

       

noćenja/ Nights

65 579

1 424

64 155

91,7

110,1

91,4

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

17 566

5 596

11 970

97,8

143,2

85,2

       

noćenja/ Nights

78 153

17 258

60 895

87,7

125,1

80,8

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

3 844

2 322

1 522

69,2

109,8

44,3

 

noćenja/ Nights

12 636

6 619

6 017

57,9

96,2

40,3

Opatija

dolasci/ Arrivals

39 551

7 059

32 492

94,6

99,1

93,7

       

noćenja/ Nights

105 463

14 476

90 987

101,2

99,3

101,5

Rab  

dolasci/ Arrivals

7 052

831

6 221

81,9

90,9

80,9

       

noćenja/ Nights

29 846

1 675

28 171

73,6

68,9

73,9

Rijeka

dolasci/ Arrivals

10 166

2 411

7 755

110,8

101,5

114,0

       

noćenja/ Nights

19 747

4 167

15 580

114,1

93,8

121,1

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

86

68

18

66,2

62,4

85,7

       

noćenja/ Nights

206

116

90

74,6

64,4

93,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

11 561

1 421

10 140

108,4

246,7

100,5

 

noćenja/ Nights

44 823

3 498

41 325

107,3

255,0

102,3

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

z

z

-

-

-

Čavle

dolasci/ Arrivals

239

138

101

103,0

102,2

104,1

       

noćenja/ Nights

517

261

256

66,9

64,4

69,6

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

1 428

20

1 408

50,7

52,6

50,7

 

noćenja/ Nights

6 653

56

6 597

49,6

28,0

49,9

Fužine

dolasci/ Arrivals

1 115

593

522

110,8

85,2

168,4

 

noćenja/ Nights

2 179

1 560

619

95,4

90,3

111,3

Jelenje

dolasci/ Arrivals

126

45

81

107,7

173,1

89,0

 

noćenja/ Nights

325

65

260

55,4

132,7

48,3

Kostrena

dolasci/ Arrivals

732

445

287

100,7

111,2

87,8

       

noćenja/ Nights

2 311

985

1 326

84,6

72,8

96,1

Lokve

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Lopar

dolasci/ Arrivals

2 474

149

2 325

59,0

155,2

56,8

 

noćenja/ Nights

13 513

462

13 051

56,9

69,3

56,6

Lovran

dolasci/ Arrivals

9 651

1 436

8 215

111,6

148,2

107,0

       

noćenja/ Nights

24 078

2 754

21 324

99,2

110,1

98,0

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

5 395

870

4 525

96,3

133,0

91,5

       

noćenja/ Nights

19 425

1 793

17 632

93,3

127,3

90,8

Matulji

dolasci/ Arrivals

718

235

483

107,6

189,5

89,0

       

noćenja/ Nights

2 369

557

1 812

104,2

109,2

102,7

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

4 020

69

3 951

90,0

59,5

90,8

 

noćenja/ Nights

12 029

160

11 869

89,4

49,4

90,3

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

105

79

26

101,9

91,9

152,9

 

noćenja/ Nights

255

165

90

140,1

113,0

250,0

Omišalj

dolasci/ Arrivals

10 408

1 108

9 300

93,8

61,8

100,0

 

noćenja/ Nights

42 170

3 475

38 695

102,3

71,1

106,5

Punat

dolasci/ Arrivals

4 884

234

4 650

69,3

54,9

70,2

       

noćenja/ Nights

18 389

816

17 573

64,5

44,4

65,9

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

628

466

162

171,1

159,0

218,9

       

noćenja/ Nights

1 192

1 006

186

158,1

155,5

173,8

Skrad

dolasci/ Arrivals

97

92

5

136,6

131,4

500,0

       

noćenja/ Nights

137

132

5

93,2

90,4

500,0

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

235

24

211

71,6

96,0

69,6

 

noćenja/ Nights

1 333

62

1 271

47,9

91,2

46,8

Viškovo

dolasci/ Arrivals

91

46

45

56,5

209,1

32,4

       

noćenja/ Nights

275

110

165

35,7

229,2

22,8

Vrbnik

dolasci/ Arrivals

651

30

621

166,1

200,0

164,7

 

noćenja/ Nights

2 585

44

2 541

134,9

52,4

138,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

52 473

3 237

49 236

112,9

80,3

116,0

County of Lika-Senj  

noćenja/ Nights

100 138

6 069

94 069

96,4

67,3

99,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Gospić

dolasci/ Arrivals

1 155

327

828

98,1

74,7

112,0

       

noćenja/ Nights

1 643

622

1 021

79,3

64,9

91,7

Novalja

dolasci/ Arrivals

8 245

875

7 370

78,9

81,2

78,7

       

noćenja/ Nights

36 235

2 182

34 053

75,4

64,4