image description

GODINA/ YEAR: LIV.                                        ZAGREB, 7. KOLOVOZA 2017./ 7 AUGUST, 2017                                   BROJ/ NUMBER: 4.3.1/6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

TURIZAM U LIPNJU 2017.1)

TOURISM, JUNE 20171)

 

 

Rovinj prvi po broju ostvarenih noćenja

 

Rovinj first in number of tourist arrivals and nights

 

 

 

Rovinj je ostvario najviše noćenja turista u lipnju 2017., i to 613 tisuća noćenja. Najviše noćenja ostvareno je u skupini Kampovi i prostori za kampiranje, 53%, a zatim u skupini Hoteli i sličan smještaj, 26%.

 

Rovinj realised the largest number of tourist nights in June 2017, as much as 613 thousand nights. Most nights were realised in group Camping sites and camping grounds, 53%, followed by Hotels and similar accommodation, 26%.

 

 

 

Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke, 41%, koji su u prosjeku ostvarili 9 noćenja po dolasku te turisti iz Austrije, 17%, s prosječno 5 noćenja po dolasku.

 

Tourists from Germany realised most nights, 41%, i.e. 9 nights per arrival on average, followed by tourists from Austria, 17%, i.e. 5 nights per arrival.

 

 

 

Znatan porast dolazaka i noćenja turista

 

Significant increase in tourist arrivals and nights

 

 

 

U lipnju 2017. u komercijalne smještajne objekte došlo je 2 526 tisuća turista, što je 33% više nego u lipnju 2016. Turisti su ostvarili 12 030 tisuća noćenja, od toga su 6% ostvarili domaći turisti, a 94% strani turisti. U odnosu na lipanj 2016. turisti su ostvarili 35% više noćenja. Domaćih turista došlo je 16% više i ostvarili su 14% više noćenja, dok je stranih turista došlo 35% više i ostvarili su 36% više noćenja u lipnju 2017. nego u istom razdoblju protekle godine.

 

June 2017 saw the arrival of 2 526 thousand tourists in commercial accommodation establishments, which is by 33% more than in June 2016. Tourists realised 12 030 thousand nights, of which domestic tourists realised 6% and foreign tourists 94% nights. Compared to June 2016, tourists realised 35% more nights. There were 16% more domestic tourists who realised 14% more nights and 35% more  foreign tourists who realised 36% more nights in June 2017 than in the same period last year.

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista u lipnju 2017. ostvarili su turisti iz Njemačke (29%), Austrije (10%) i Slovenije (8%). Slijede turisti iz Poljske i Češke (obje po 7%), Ujedinjene Kraljevine (6%) te Italije (5%).

 

The most foreign tourist nights in June 2017 were realised by tourists from Germany (29%), Austria (10%) and Slovenia (8%). These were followed by tourists from Poland and the Czech Republic (7% each), the United Kingdom (6%) and Italy (5%).

 

 

 

Visok porast dolazaka i noćenja turista u prvih šest mjeseci

 

Tourist arrivals and nights significantly went up in the first six months

 

 

 

U prvih šest mjeseci 2017. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 5 428 tisuća dolazaka i 20 358 tisuća noćenja, što je porast dolazaka turista za 23% i porast noćenja turista za 23% u odnosu na isto razdoblje 2016.

 

In the first six months of 2017, tourists realised 5 428 thousand arrivals and 20 358 thousand nights in commercial accommodation establishments, which is an increase of 23% in arrivals and of 23% in nights, as compared to the same period of 2016.

 

 

 

Od ukupnog broja dolazaka i noćenja turista, strani turisti ostvarili su 4 624 tisuće dolazaka i 18 335 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 25% i porast noćenja za 25%. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (26%), Austrije (11%), Slovenije (9%) i Velike Britanije (7%). I domaći turisti u razdoblju od siječnja do lipnja 2017. ostvarili su 11% više dolazaka te 8% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine.

 

In the period from January to June 2017, foreign tourists realised 4 624 thousand arrivals and 18 335 thousand nights, which is an increase of 25% in arrivals and of 25% in nights. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (26%), Austria (11%), Slovenia (9%) and the United Kingdom (7%). In the same period, domestic tourists also realised 11% more arrivals and 8% more nights than in the same period last year.

 

 

 

Najviše noćenja ostvareno u sobama za iznajmljivanje, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor

 

Most tourist nights were realised in rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses

 

 

 

U lipnju 2017. najviše noćenja ostvareno je u sobama za iznajmljivanje, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor, i to 4 866 tisuća noćenja, što je 40% ukupno ostvarenih noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine u tim vrstama smještaja ostvaren je porast dolazaka za 49% i porast noćenja za 45%.

 

Most tourist nights in June 2017, as compared to the same period last year, were realised in rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses, as much as 4 866 thousand nights, i.e. 40% of total realised nights. Compared to the same period last year, an increase of 49% in tourist arrivals and of 45% in tourist nights were realised in those types of accommodation.

 

 

 

Turistima je u lipnju 2017. bilo ponuđeno 336 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 883 tisuće stalnih postelja. U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo rapoloživo ukupno 78 tisuća soba i apartmana s ukupno 161 tisuću stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba bila je 75%, a stalnih postelja 78%.

 

In June 2017, there were 336 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists with a total of 883 thousand permanent beds. In group Hotels and similar accommodation, there were 78 thousand rooms and apartments available for renting to tourists with a total of 161 thousand permanent beds. The average occupancy of rooms was 75% and of permanent beds it was 78%.

 

 

 

Najviše noćenja turista do 14 godina

 

Tourists aged up to 14 years realised most tourist nights

 

 

 

U lipnju 2017. najviše noćenja ostvarili su turisti dobne skupine do 14 godina, 2 051 tisuću noćenja, što je 17% ukupno ostvarenih noćenja.

 

In June 2017, tourists aged up to 14 years realised most nights, i.e. 2 051 thousand nights, which accounts for 17% of total realised nights.

 

 

1)       Privremeni podaci

1)       Provisional data.

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

 Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights by
arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 1 893 488

2 526 241

133,4

8 945 044

12 030 104

134,5

100,0

4,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

179 216

207 001

115,5

597 977

682 901

114,2

5,7

3,3

Domestic tourists

Strani turisti

1 714 272

2 319 240

135,3

8 347 067

11 347 203

135,9

94,3

4,9

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

VI. 2017.

 

 

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 714 272

2 319 240

135,3

8 347 067

11 347 203

135,9

100,0

4,9

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

1 463

1 221

83,5

2 771

2 778

100,3

0,0

2,3

Albania

Austrija

147 355

228 005

154,7

832 120

1 156 681

139,0

10,2

5,1

Austria

Belgija

16 563

19 260

116,3

72 037

81 087

112,6

0,7

4,2

Belgium

Bjelorusija

2 392

3 203

133,9

14 557

17 157

117,9

0,2

5,4

Belarus

Bosna i Hercegovina

26 879

35 929

133,7

120 445

149 697

124,3

1,3

4,2

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

5 425

7 203

132,8

11 890

15 895

133,7

0,1

2,2

Bulgaria

Cipar

144

308

213,9

471

997

211,7

0,0

3,2

Cyprus

Crna Gora

1 378

1 633

118,5

3 191

4 299

134,7

0,0

2,6

Montenegro

Češka

109 017

123 179

113,0

673 638

748 528

111,1

6,6

6,1

Czech Rebublic

Danska

9 308

11 498

123,5

43 362

57 651

133,0

0,5

5,0

Denmark

Estonija

4 962

5 157

103,9

20 568

20 881

101,5

0,2

4,0

Estonia

Finska

16 854

21 727

128,9

87 767

110 827

126,3

1,0

5,1

Finland

Francuska

48 305

55 999

115,9

177 381

188 433

106,2

1,7

3,4

France

Grčka

4 085

3 147

77,0

7 176

6 846

95,4

0,1

2,2

Greece

Irska

10 306

14 511

140,8

47 937

67 772

141,4

0,6

4,7

Ireland

Island

650

834

128,3

2 443

4 142

169,5

0,0

5,0

Iceland

Italija

121 850

136 250

111,8

477 588

509 267

106,6

4,5

3,7

Italy

Kosovo

779

1 043

133,9

1 915

3 272

170,9

0,0

3,1

Kosovo

Letonija

4 246

5 010

118,0

17 314

19 626

113,4

0,2

3,9

Latvia

Lihtenštajn

106

176

166,0

568

735

129,4

0,0

4,2

Liechtenstein

Litva

8 314

10 061

121,0

35 166

40 115

114,1

0,4

4,0

Lithuania

Luksemburg

629

1 241

197,3

3 389

5 843

172,4

0,1

4,7

Luxembourg

Mađarska

54 363

68 825

126,6

250 799

304 643

121,5

2,7

4,4

Hungary

Makedonija

2 071

3 163

152,7

6 675

9 264

138,8

0,1

2,9

Macedonia, FYR

Malta

123

346

281,3

425

699

164,5

0,0

2,0

Malta

Nizozemska

42 794

51 500

120,3

258 091

287 456

111,4

2,5

5,6

Netherlands

Norveška

26 021

31 448

120,9

146 414

174 536

119,2

1,5

5,5

Norway

Njemačka

244 459

455 414

186,3

1 804 226

3 337 618

185,0

29,4

7,3

Germany

Poljska

98 531

137 169

139,2

543 042

767 373

141,3

6,8

5,6

Poland

Portugal

4 518

6 989

154,7

10 897

15 397

141,3

0,1

2,2

Portugal

Rumunjska

9 467

15 191

160,5

34 431

53 744

156,1

0,5

3,5

Romania

Rusija

18 829

22 502

119,5

130 550

149 240

114,3

1,3

6,6

Russian Federation

Slovačka

35 422

42 390

119,7

187 795

218 008

116,1

1,9

5,1

Slovakia

Slovenija

185 442

203 732

109,9

815 465

899 890

110,4

7,9

4,4

Slovenia

Srbija

11 383

12 859

113,0

47 793

52 236

109,3

0,5

4,1

Serbia

Španjolska

22 755

28 260

124,2

47 672

58 620

123,0

0,5

2,1

Spain

Švedska

46 571

53 034

113,9

250 961

283 408

112,9

2,5

5,3

Sweden

Švicarska

24 922

31 343

125,8

102 538

126 285

123,2

1,1

4,0

Switzerland

Turska

2 939

4 348

147,9

7 564

11 229

148,5

0,1

2,6

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

99 392

124 635

125,4

508 014

651 062

128,2

5,7

5,2

United Kingdom

Ukrajina

10 354

12 708

122,7

59 148

70 562

119,3

0,6

5,6

Ukraine

Ostale europske zemlje

1 061

885

83,4

4 175

3 861

92,5

0,0

4,4

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

2 365

3 531

149,3

5 695

8 371

147,0

0,1

2,4

South Africa

Maroko

73

159

217,8

268

479

178,7

0,0

3,0

Morocco

Tunis

86

128

148,8

278

410

147,5

0,0

3,2

Tunisia

Ostale afričke zemlje

1 421

2 039

143,5

5 357

7 909

147,6

0,1

3,9

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

17 578

21 292

121,1

46 461

54 232

116,7

0,5

2,5

Canada

SAD

52 445

73 959

141,0

136 411

188 737

138,4

1,7

2,6

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

338

605

179,0

1 409

1 912

135,7

0,0

3,2

Other Norhern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

4 728

7 364

155,8

10 907

16 331

149,7

0,1

2,2

Argentina

Brazil

7 634

11 212

146,9

17 173

24 954

145,3

0,2

2,2

Brazil

Čile

1 509

1 803

119,5

3 425

4 349

127,0

0,0

2,4

Chile

Meksiko

1 436

2 072

144,3

3 325

4 500

135,3

0,0

2,2

Mexico

Ostale zemlje Južne
i Srednje Amerike

3 325

4 939

148,5

8 487

12 223

144,0

0,1

2,5

Other Southern and Central
American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

3 661

4 632

126,5

5 253

6 868

130,7

0,1

1,5

Hong Kong, China

Indija

6 307

11 795

187,0

14 611

25 127

172,0

0,2

2,1

India

Indonezija

343

1 690

492,7

649

2 885

444,5

0,0

1,7

Indonesia

Izrael

4 689

6 608

140,9

10 499

15 678

149,3

0,1

2,4

Israel

Japan

14 143

20 007

141,5

21 031

30 123

143,2

0,3

1,5

Japan

Jordan

76

131

172,4

207

377

182,1

0,0

2,9

Jordan

Katar

98

423

431,6

199

934

469,3

0,0

2,2

Qatar

Kazahstan

206

469

227,7

1 197

2 237

186,9

0,0

4,8

Kazakhstan

Kina

16 062

26 212

163,2

23 012

36 878

160,3

0,3

1,4

China

Koreja, Republika

42 689

53 723

125,8

52 905

66 237

125,2

0,6

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt

77

173

224,7

225

542

240,9

0,0

3,1

Kuwait

Makao, Kina

23

62

269,6

50

160

320,0

0,0

2,6

Makao, China

Malezija1)

-

2 427

-

-

4 811

-

0,0

2,0

Malaysia1)

Oman

18

49

272,2

51

111

217,6

0,0

2,3

Oman

Singapur1)

-

5 075

-

-

8 693

-

0,1

1,7

Singapore1)

Tajland

1 297

1 980

152,7

2 193

3 394

154,8

0,0

1,7

Thailand

Tajvan, Kina

11 606

17 887

154,1

13 941

22 078

158,4

0,2

1,2

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

170

902

530,6

395

2 062

522,0

0,0

2,3

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje1)

8 171

5 749

-

17 991

14 268

-

0,1

2,5

Other Asian countries1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

24 418

31 078

127,3

62 125

77 964

125,5

0,7

2,5

Australia

Novi Zeland

4 490

5 484

122,1

10 093

12 709

125,9

0,1

2,3

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

363

245

67,5

875

1 000

114,3

0,0

4,1

Other countries of Oceania

 

 

1)       Od 2017. Malezija i Singapur izdvojeni su iz Ostalih azijskih zemalja te se prate samostalno.

1)       Since 2017, Malaysia and Singapore have been detached from Other Asian countries and are now observed separately.

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 893 488

2 526 241

133,4

8 945 044

12 030 104

134,5

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

815 808

970 761

119,0

3 156 437

3 688 533

116,9

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

683 873

806 308

117,9

2 438 356

2 810 259

115,3

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

80 916

z

z

457 675

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani  

35 697

z

z

202 362

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

13 104

17 587

134,2

46 341

59 775

129,0

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

2 218

2 774

125,1

11 703

15 052

128,6

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

708 986

1 031 854

145,5

3 543 789

5 080 814

143,4

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

643 713

956 419

148,6

3 360 830

4 865 608

144,8

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer house3)

 

Hosteli

51 421

59 231

115,2

130 204

154 253

118,5

 

Hostels

 

Lječilišta

2 325

2 638

113,5

17 326

19 608

113,2

 

Spas

 

Prenoćišta

5 718

8 241

144,1

15 727

22 889

145,5

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

3 091

2 783

90,0

14 858

13 254

89,2

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

735

378

51,4

926

593

64,0

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

1 113

1 123

100,9

1 962

2 467

125,7

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

342

354

103,5

698

710

101,7

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

528

687

130,1

1 258

1 432

113,8

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

367 509

521 379

141,9

2 239 942

3 250 450

145,1

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

367 509

521 379

141,9

2 239 942

3 250 450

145,1

 

Camping site4)

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

1 185

2 247

189,6

4 876

10 307

211,4

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

1 185

2 247

189,6

4 876

10 307

211,4

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

179 216

207 001

115,5

597 977

682 901

114,2

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

98 949

102 355

103,4

266 725

276 145

103,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

83 396

85 768

102,8

208 951

218 808

104,7

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

10 251

z

z

39 332

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

2 075

z

z

9 491

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

3 143

3 956

125,9

8 719

9 496

108,9

 

Boarding houses2)

 

Guest house

84

126

150,0

232

333

143,5

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

67 266

89 354

132,8

262 613

329 358

125,4

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

45 688

67 114

146,9

194 351

259 228

133,4

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

14 217

15 371

108,1

39 632

43 291

109,2

 

Hostels

 

Lječilišta  

1 053

1 087

103,2

8 349

8 965

107,4

 

Spas

 

Prenoćišta 

2 444

2 656

108,7

7 040

7 451

105,8

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

2 089

1 582

75,7

10 314

7 403

71,8

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

404

95

23,5

446

158

35,4

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

915

964

105,4

1 667

1 894

113,6

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

171

118

69,0

327

227

69,4

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

285

367

128,8

487

741

152,2

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

12 374

14 255

115,2

65 859

73 864

112,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

12 374

14 255

115,2

65 859

73 864

112,2

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

627

1 037

165,4

2 780

3 534

127,1

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

627

1 037

165,4

2 780

3 534

127,1

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

1 714 272

2 319 240

135,3

8 347 067

11 347 203

135,9

 Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

716 859

868 406

121,1

2 889 712

3 412 388

118,1

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

600 477

720 540

120,0

2 229 405

2 591 451

116,2

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

70 665

z

z

418 343

z

z

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

33 622

z

z

192 871

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

9 961

13 631

136,8

37 622

50 279

133,6

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

2 134

2 648

124,1

11 471

14 719

128,3

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

641 720

942 500

146,9

3 281 176

4 751 456

144,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

598 025

889 305

148,7

3 166 479

4 606 380

145,5

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

37 204

43 860

117,9

90 572

110 962

122,5

 

Hostels

 

Lječilišta

1 272

1 551

121,9

8 977

10 643

118,6

 

Spas

 

Prenoćišta

3 274

5 585

170,6

8 687

15 438

177,7

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

1 002

1 201

119,9

4 544

5 851

128,8

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

331

283

85,5

480

435

90,6

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

198

159

80,3

295

573

194,2

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

171

236

138,0

371

483

130,2

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

243

320

131,7

771

691

89,6

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

355 135

507 124

142,8

2 174 083

3 176 586

146,1

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

355 135

507 124

142,8

2 174 083

3 176 586

146,1

 

Camping site4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

558

1 210

216,8

2 096

6 773

323,1

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

558

1 210

216,8

2 096

6 773

323,1

 

Other accommodation5)

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, difuzni hoteli,  lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

4)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i seljačkom kućanstvu, kamp odmorišta u kućanstvu te prostori za kampiranje izvan kampova.

5)       Obuhvaćeni su objekti za robinzonski turizam i nekategorizirani objekti.

 

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, diffuse hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including boarding houses and spa boarding houses.

3)       Including rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

4)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and rural households, quickstop camping in households and organised off-site camping sites.

5)       Including robinson accommodation establishments and uncategorised establishments.

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

VI. 2016.

VI. 2017.

indeksi

Indices

VI. 2017.

VI. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

1 088 485

1 559 583

143,3

5 118 767

7 447 469

145,5

805 003

966 658

120,1

3 826 277

4 582 635

119,8

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

106 371

130 473

122,7

348 701

429 584

123,2

72 845

76 528

105,1

249 276

253 317

101,6

Domestic tourists

Strani turisti

982 114

1 429 110

145,5

4 770 066

7 017 885

147,1

732 158

890 130

121,6

3 577 001

4 329 318

121,0

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U LIPNJU 2017.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, JUNE 2017

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi VI. 2017.

Indices VI. 2016.

 

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

2 526 241

207 001

2 319 240

133,4

115,5

135,3

 

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

12 030 104

682 901

11 347 203

134,5

114,2

135,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

2 282 203

159 125

2 123 078

133,7

116,5

135,2

 

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

11 593 130

585 357

11 007 773

134,6

114,3

135,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

428 855

45 787

383 068

133,4

121,3

135,0

 

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

2 145 217

165 114

1 980 103

135,1

115,7

137,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

239

55

184

291,5

687,5

248,6

 

 

noćenja/ Nights

1 181

64

1 117

201,2

426,7

195,3

 

Cres 

dolasci/ Arrivals

22 422

1 188

21 234

140,0

155,1

139,2

 

       

noćenja/ Nights

144 521

4 933

139 588

139,0

144,0

138,9

 

Crikvenica         

dolasci/ Arrivals

56 231

11 887

44 344

147,3

133,2

151,7

 

       

noćenja/ Nights

254 982

46 000

208 982

144,5

120,7

151,1

 

Čabar

dolasci/ Arrivals

70

27

43

87,5

44,3

226,3

 

 

noćenja/ Nights

149

86

63

71,6

52,4

143,2

 

Delnice

dolasci/ Arrivals

1 181

401

780

148,6

107,2

185,3

 

       

noćenja/ Nights

2 740

800

1 940

137,8

68,5

236,6

 

Kastav

dolasci/ Arrivals

744

82

662

153,1

82,0

171,5

 

       

noćenja/ Nights

2 723

228

2 495

149,5

63,9

170,4

 

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

7 378

683

6 695

167,2

135,5

171,3

 

       

noćenja/ Nights

23 771

2 333

21 438

153,1

126,3

156,8

 

Krk  

dolasci/ Arrivals

37 908

1 480

36 428

145,4

149,9

145,3

 

       

noćenja/ Nights

212 374

5 820

206 554

154,2

135,8

154,8

 

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

47 887

5 795

42 092

126,8

116,5

128,4

 

       

noćenja/ Nights

295 756

26 868

268 888

127,7

111,7

129,6

 

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

15 658

3 134

12 524

127,1

132,7

125,8

 

 

noćenja/ Nights

76 105

12 402

63 703

119,0

118,0

119,2

 

Opatija

dolasci/ Arrivals

52 457

6 061

46 396

121,2

113,7

122,3

 

       

noćenja/ Nights

164 615

15 054

149 561

131,4

136,6

131,0

 

Rab  

dolasci/ Arrivals

28 039

1 892

26 147

130,6

88,3

135,2

 

       

noćenja/ Nights

176 019

7 964

168 055

126,7

90,2

129,2

 

Rijeka

dolasci/ Arrivals

13 800

2 010

11 790

126,3

91,6

135,1

 

       

noćenja/ Nights

32 070

3 732

28 338

139,2

83,5

152,7

 

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

146

78

68

91,3

68,4

147,8

 

       

noćenja/ Nights

614

247

367

124,8

92,9

162,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

30 786

1 339

29 447

133,8

153,9

133,0

 

 

noćenja/ Nights

163 629

4 784

158 845

131,5

154,0

130,9

 

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

 

Čavle

dolasci/ Arrivals

407

128

279

112,7

74,0

148,4

 

        

noćenja/ Nights

1 257

345

912

119,3

68,2

166,4

 

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

8 298

340

7 958

119,8

187,8

118,0

 

 

noćenja/ Nights

50 038

1 355

48 683

126,2

164,2

125,4

 

Fužine

dolasci/ Arrivals

1 336

733

603

224,2

157,3

463,8

 

 

noćenja/ Nights

2 899

1 945

954

131,7

105,5

266,5

 

Jelenje

dolasci/ Arrivals

194

33

161

167,2

122,2

180,9

 

 

noćenja/ Nights

725

68

657

222,4

113,3

247,0

 

           Klana

dolasci/ Arrivals

z

z

z

-

-

-

 

 

noćenja/ Nights

z

z

z

-

-

-

 

Kostrena

dolasci/ Arrivals

1 253

539

714

155,7

146,1

163,8

 

       

noćenja/ Nights

5 741

1 704

4 037

149,1

107,9

177,7

 

Lokve

dolasci/ Arrivals

122

69

53

369,7

265,4

757,1

 

       

noćenja/ Nights

348

195

153

414,3

278,6

1)

 

Lopar

dolasci/ Arrivals

18 550

754

17 796

137,5

107,9

139,1

 

 

noćenja/ Nights

124 202

3 414

120 788

140,0

93,6

142,0

 

Lovran

dolasci/ Arrivals

13 272

1 473

11 799

132,1

123,7

133,2

 

       

noćenja/ Nights

49 331

3 686

45 645

133,7

112,3

135,8

 

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

16 456

1 562

14 894

138,7

141,9

138,4

 

       

noćenja/ Nights

87 683

6 554

81 129

133,8

128,9

134,2

 

Matulji

dolasci/ Arrivals

1 527

175

1 352

107,4

112,2

106,8

 

       

noćenja/ Nights

6 982

549

6 433

122,2

108,1

123,6

 

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

8 780

183

8 597

128,6

87,6

129,9

 

 

noćenja/ Nights

40 883

709

40 174

139,1

120,6

139,4

 

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

225

138

87

200,9

197,1

207,1

 

 

noćenja/ Nights

601

361

240

166,9

177,0

153,8

 

Omišalj

dolasci/ Arrivals

22 914

2 195

20 719

127,3

128,7

127,1

 

 

noćenja/ Nights

114 831

7 984

106 847

130,0

110,2

131,7

 

Punat

dolasci/ Arrivals

15 918

648

15 270

121,3

58,9

127,0

 

       

noćenja/ Nights

82 858

3 121

79 737

128,1

86,6

130,6

 

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

539

303

236

87,6

69,5

131,8

 

       

noćenja/ Nights

1 279

971

308

76,8

67,3

138,1

 

Skrad

dolasci/ Arrivals

145

137

8

439,4

472,4

200,0

 

       

noćenja/ Nights

219

194

25

331,8

323,3

416,7

 

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

1 194

47

1 147

173,8

223,8

172,2

 

 

noćenja/ Nights

9 245

117

9 128

184,1

114,7

185,5

 

Viškovo

dolasci/ Arrivals

314

97

217

207,9

570,6

161,9

 

       

noćenja/ Nights

1 461

220

1 241

202,6

392,9

186,6

 

Vrbnik

dolasci/ Arrivals

2 440

112

2 328

193,7

189,8

193,8

 

 

noćenja/ Nights

13 277

281

12 996

179,9

90,6

183,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

109 723

6 292

103 431

139,2

132,5

139,7

 

County of Lika-Senj  

noćenja/ Nights

381 774