image description

GODINA/ YEAR: LIV.                                         ZAGREB, 8. SIJEČNJA 2018./ 8 JANUARY, 2018                                  BROJ/ NUMBER: 4.3.1/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U STUDENOME 2017.1)

TOURISM, NOVEMBER 20171)

 

 

 

Grad Zagreb prvi po broju ostvarenih dolazaka i noćenja turista

 

The City of Zagreb realised the most tourist arrivals and nights

 

 

 

Najviše dolazaka i noćenja turista u studenome 2017. ostvarila je županija Grad Zagreb, i to 81 tisuću dolazaka i 149 tisuća noćenja, što je 26% ukupno ostvarenih dolazaka i 22% ukupno ostvarenih noćenja.

 

The county of the City of Zagreb realised the largest number of tourist arrivals and nights in November 2017, as much as 81 thousand arrivals and 149 thousand nights, which is 26% of total realised arrivals and 22% of total realised nights.

 

 

 

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Italije (9 tisuća, što je 8% ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

 

Tourists from Italy realised the largest number of foreign tourist nights (9 thousand, which accounts for 8% of total realised foreign tourist nights).

 

 

 

Najviše noćenja ostvareno je u skupini Hoteli i sličan smještaj (68%).

 

The most nights were realised in the group Hotels and similar accommodation (68%).

 

 

 

 

 

 

Porast dolazaka i noćenja domaćih i stranih turista

 

Increase in foreign and domestic tourist arrivals and nights

 

 

 

U studenome 2017. u komercijalne smještajne objekte došlo je 308 tisuća turista, što je 9% više nego u studenome 2016. Turisti su ostvarili 663 tisuće noćenja, što je 9% više u odnosu na studeni 2016.

 

November 2017 saw the arrival of 308 thousand tourists in commercial accommodation establishments, which is 9% more than in November 2016. Tourists realised 663 thousand nights, which is 9% more than in  November 2016.

 

 

 

Domaćih turista došlo je 6% više i ostvarili su 4% više noćenja nego u studenome 2016.

 

There were 6% more domestic tourists, who realised 4% more nights than in November 2016.

 

 

 

Stranih turista došlo je 11% više i ostvarili su 12% više noćenja u studenome 2017. nego u istom razdoblju protekle godine. Najviše noćenja stranih turista u studenome 2017. ostvarili su turisti iz Austrije (12%), Slovenije (11%), Njemačke (10%), Italije (8%), Koreje, Republike (6%) te SAD-a i Bosne i Hercegovine (svaka po 5%).

 

There were 11% more foreign tourists, who realised 12% more nights in November 2017 than in the same period last year. The most foreign tourist nights in November 2017 were realised by tourists from Austria (12%), Slovenia (11%), Germany (10%), Italy (8%), the Republic of Korea (6%) as well as the United States of America and Bosnia and Herzegovina (5% each).

 

 

 

 

 

 

U prvih jedanaest mjeseci turisti su ostvarili dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja

 

Two-digit increase in tourist arrivals and nights in the first eleven months

 

 

 

U prvih jedanaest mjeseci 2017. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 17,1 milijun dolazaka i 85,6 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 13% i porast noćenja za 11% u odnosu na isto razdoblje 2016.

 

In the first eleven months of 2017, tourists realised 17.1 million arrivals and 85.6 million nights in commercial accommodation establishments, which is an increase of 13% in arrivals and of 11% in nights, as compared to the same period of 2016.

 

 

 

Domaći turisti u razdoblju od siječnja do studenoga 2017. ostvarili su 1,7 miljuna dolazaka i 5,8 milijuna noćenja, što je 5% više dolazaka i 3% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2016.

 

In the period from January to November 2017, domestic tourists realised 1.7 million arrivals and 5.8 million nights, which is an increase of 5% in arrivals and 3% in nights, as compared to the same period of 2016.

 

 

 

Strani turisti ostvarili su 15,4 milijuna dolazaka i 79,8 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 14% i porast noćenja za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (24%), Slovenije i Austrije (svaka po 9%), Poljske (8%) te Češke i Italije (svaka po 6%).

 

Foreign tourists realised 15.4 million arrivals and 79.8 million nights, which is an increase of 14% in arrivals and of 11% in nights, as compared to the same period of the previous year. The most foreign tourist nights were realised by tourists from Germany (24%), Slovenia and Austria (9% each), Poland (8%) as well as the Czech Republic and Italy (6% each).

 

 

1)    Privremeni podaci
1)    Provisional data.

 

 

 

Turisti najviše noćenja ostvarili u hotelima

 

Most tourist nights were realised in hotels

 

 

 

U studenome 2017. najviše noćenja ostvareno je u hotelima, i to
433 tisuće noćenja, što je 65% ukupno ostvarenih noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, u tim vrstama smještaja ostvaren je porast dolazaka i porast noćenja turista za 9%.

 

Most tourist nights in November 2017 were realised in hotels, as much as 433 thousands nights, i.e. 65% of total realised nights. Compared to the same period last year, an increase of 9% in tourist arrivals and nights was realised in those types of accommodation.

 

 

 

Slijede noćenja ostvarena u sobama za iznajmljivanje, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor sa 157 tisuća noćenja, što je 24% ukupno ostvarenih noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2016., u tim vrstama smještaja ostvaren je porast dolazaka za 29% i porast noćenja turista za 19%.

 

These were followed by tourist nights realised in rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses, 157 thousand of them, which is 24% of total realised nights. Compared to the same period in 2016, tourist arrivals increased by 29% and tourist nights by 19%.

 

 

 

 

 

 

Najviše raspoloživih soba u skupini Hoteli i sličan smještaj

 

Most available rooms in group Hotels and similar accommodaton

 

 

 

Turistima su u studenome 2017. bile ponuđene 73 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 170 tisuća stalnih postelja.

 

In November 2017, there were 73 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with a total of 170 thousand permanent beds.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo raspoloživo ukupno
36 tisuća soba i apartmana s ukupno 72 tisuće stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba bila je 30%, a stalnih postelja 24%.

 

In group Hotels and similar accommodation, there were 36 thousand rooms and apartments available for renting to tourists, with a total of 72 thousand permanent beds. The average occupancy of rooms was 30% and of permanent beds it was 24%.

 

 

 

 

 

 

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged 35 to 44 realised most nights

 

 

 

Najviše noćenja u studenome 2017. ostvarili su turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine, 129 tisuća noćenja, što je 19,4% ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 45 do 54 godine s ostvarenih 126 tisuća noćenja, što je 19,0% ukupno ostvarenih noćenja.

 

In November 2017, tourists aged 35 to 44 realised most nights, i.e. 129 thousand nights, which accounts for 19.4% of total realised nights. These were followed by tourists aged from 45 to 54, who realised 126 thousand nights, which accounts for 19.0% of total realised nights.

 

 

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

 Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

282 229

307 824

109,1

608 033

662 801

109,0

100,0

2,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

106 629

112 520

105,5

216 165

225 200

104,2

34,0

2,0

Domestic tourists

Strani turisti

175 600

195 304

111,2

391 868

437 601

111,7

66,0

2,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

XI. 2017.

 

 

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

175 600

195 304

111,2

391 868

437 601

111,7

100,0

2,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

4 020

3 349

83,3

7 146

5 789

81,0

1,3

1,7

Albania

Austrija

15 302

18 213

119,0

41 932

51 632

123,1

11,8

2,8

Austria

Belgija

1 034

1 021

98,7

3 231

3 090

95,6

0,7

3,0

Belgium

Bjelorusija

244

88

36,1

393

292

74,3

0,1

3,3

Belarus

Bosna i Hercegovina

9 976

9 454

94,8

21 101

19 493

92,4

4,5

2,1

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

1 673

1 731

103,5

3 388

3 108

91,7

0,7

1,8

Bulgaria

Cipar

51

69

135,3

200

251

125,5

0,1

3,6

Cyprus

Crna Gora

1 347

1 490

110,6

2 900

3 032

104,6

0,7

2,0

Montenegro

Češka

1 388

1 715

123,6

3 274

4 084

124,7

0,9

2,4

Czech Rebublic

Danska

436

1 547

354,8

1 190

3 682

309,4

0,8

2,4

Denmark

Estonija

100

141

141,0

406

437

107,6

0,1

3,1

Estonia

Finska

435

505

116,1

1 531

1 607

105,0

0,4

3,2

Finland

Francuska

2 817

3 182

113,0

7 737

9 355

120,9

2,1

2,9

France

Grčka

1 285

1 429

111,2

2 525

2 783

110,2

0,6

1,9

Greece

Irska

293

353

120,5

851

1 104

129,7

0,3

3,1

Ireland

Island

116

48

41,4

329

198

60,2

0,0

4,1

Iceland

Italija

14 666

15 397

105,0

30 325

33 050

109,0

7,6

2,1

Italy

Kosovo

483

550

113,9

982

1 091

111,1

0,2

2,0

Kosovo

Letonija

245

323

131,8

1 040

1 120

107,7

0,3

3,5

Latvia

Lihtenštajn

5

13

260,0

5

31

620,0

0,0

2,4

Liechtenstein

Litva

207

204

98,6

1 175

699

59,5

0,2

3,4

Lithuania

Luksemburg

36

70

194,4

169

176

104,1

0,0

2,5

Luxembourg

Mađarska

3 215

3 165

98,4

7 567

7 751

102,4

1,8

2,4

Hungary

Makedonija

1 508

1 398

92,7

3 326

3 079

92,6

0,7

2,2

Macedonia, FYR

Malta

59

80

135,6

168

272

161,9

0,1

3,4

Malta

Nizozemska

1 418

1 680

118,5

3 979

4 705

118,2

1,1

2,8

Netherlands

Norveška

470

1 240

263,8

1 498

3 688

246,2

0,8

3,0

Norway

Njemačka

9 686

10 276

106,1

35 459

44 171

124,6

10,1

4,3

Germany

Poljska

2 023

2 286

113,0

5 094

6 342

124,5

1,4

2,8

Poland

Portugal

352

458

130,1

1 147

1 570

136,9

0,4

3,4

Portugal

Rumunjska

1 375

1 208

87,9

3 300

3 438

104,2

0,8

2,8

Romania

Rusija

1 511

1 498

99,1

4 782

5 227

109,3

1,2

3,5

Russian Federation

Slovačka

1 010

1 210

119,8

2 644

3 063

115,8

0,7

2,5

Slovakia

Slovenija

18 523

18 258

98,6

46 935

47 361

100,9

10,8

2,6

Slovenia

Srbija

6 114

6 509

106,5

11 874

14 624

123,2

3,3

2,2

Serbia

Španjolska

1 655

1 987

120,1

4 416

5 321

120,5

1,2

2,7

Spain

Švedska

1 144

1 852

161,9

4 316

5 678

131,6

1,3

3,1

Sweden

Švicarska

1 155

1 502

130,0

2 806

3 722

132,6

0,9

2,5

Switzerland

Turska

877

1 312

149,6

2 371

3 539

149,3

0,8

2,7

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

3 066

3 124

101,9

9 905

9 953

100,5

2,3

3,2

United Kingdom

Ukrajina

493

552

112,0

1 615

2 034

125,9

0,5

3,7

Ukraine

Ostale europske zemlje

131

208

158,8

362

685

189,2

0,2

3,3

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

102

84

82,4

360

202

56,1

0,0

2,4

South Africa

Maroko

50

49

98,0

80

135

168,8

0,0

2,8

Morocco

Tunis

27

24

88,9

79

66

83,5

0,0

2,8

Tunisia

Ostale afričke zemlje

226

237

104,9

962

1 031

107,2

0,2

4,4

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

1 060

1 265

119,3

3 669

3 871

105,5

0,9

3,1

Canada

SAD

6 651

7 976

119,9

18 110

22 217

122,7

5,1

2,8

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

10

46

460,0

43

98

227,9

0,0

2,1

Other Norhern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

3 569

482

13,5

12 252

1 065

8,7

0,2

2,2

Argentina

Brazil

670

663

99,0

1 657

1 693

102,2

0,4

2,6

Brazil

Čile

110

161

146,4

234

359

153,4

0,1

2,2

Chile

Meksiko

218

311

142,7

440

711

161,6

0,2

2,3

Mexico

Ostale zemlje Južne
i Srednje Amerike

464

451

97,2

1 271

1 210

95,2

0,3

2,7

Other Southern and Central
American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

1 960

1 451

74,0

2 152

1 708

79,4

0,4

1,2

Hong Kong, China

Indija

973

777

79,9

2 369

2 198

92,8

0,5

2,8

India

Indonezija

474

622

131,2

701

1 055

150,5

0,2

1,7

Indonesia

Izrael

700

394

56,3

1 777

1 024

57,6

0,2

2,6

Israel

Japan

6 381

8 799

137,9

7 993

10 774

134,8

2,5

1,2

Japan

Jordan

23

49

213,0

54

133

246,3

0,0

2,7

Jordan

Katar

14

505

1)

94

626

666,0

0,1

1,2

Qatar

Kazahstan

38

71

186,8

175

271

154,9

0,1

3,8

Kazakhstan

Kina

4 017

5 751

143,2

5 812

8 109

139,5

1,9

1,4

China

Koreja, Republika

20 384

23 144

113,5

23 276

26 904

115,6

6,1

1,2

Korea, Republic of

Kuvajt

17

63

370,6

45

118

262,2

0,0

1,9

Kuwait

Makao, Kina

6

2

33,3

10

6

60,0

0,0

3,0

Makao, China

Malezija2)

-

2 264

-

-

2 960

-

0,7

1,3

Malaysia2)

Oman

7

17

242,9

13

29

223,1

0,0

1,7

Oman

Singapur2)

-

3 765

-

-

5 192

-

1,2

1,4

Singapore2)

Tajland

984

3 070

312,0

1 180

3 750

317,8

0,9

1,2

Thailand

Tajvan, Kina

6 875

9 177

133,5

7 515

10 091

134,3

2,3

1,1

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

80

294

367,5

289

498

172,3

0,1

1,7

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje2)

6 161

1 069

-

9 656

2 612

-

0,6

2,4

Other Asian countries2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

1 087

1 370

126,0

3 406

3 725

109,4

0,9

2,7

Australia

Novi Zeland

176

196

111,4

579

808

139,6

0,2

4,1

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

142

10

7,0

221

25

11,3

0,0

2,5

Other countries of Oceania

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

2)       Od 2017. Malezija i Singapur izdvojeni su iz Ostalih azijskih zemalja te se prate samostalno.

 

1)       The index exceeds 999.

2)       Since 2017, Malaysia and Singapore have been detached from Other Asian countries and are now observed separately.

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

282 229

307 824

109,1

608 033

662 801

109,0

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

216 054

234 513

108,5

412 241

447 205

108,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

210 289

228 963

108,9

397 494

433 354

109,0

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

737

819

111,1

1 800

1 838

102,1

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

z

z

z

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

4 773

4 506

94,4

12 382

11 390

92,0

 

Boarding houses2)

 

Guest house

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

64 103

71 011

110,8

184 588

202 836

109,9

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

37 468

48 298

128,9

131 690

156 636

118,9

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer house3)

 

Hosteli

21 731

17 748

81,7

38 598

31 218

80,9

 

Hostels

 

Lječilišta

885

700

79,1

6 128

6 380

104,1

 

Spas

 

Prenoćišta

2 673

2 563

95,9

5 679

5 313

93,6

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

429

z

z

626

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

422

451

106,9

568

756

133,1

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

228

z

z

470

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

1 522

2 189

143,8

7 871

12 430

157,9

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

1 522

2 189

143,8

7 871

12 430

157,9

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

550

111

20,2

3 333

330

9,9

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

550

111

20,2

3 333

330

9,9

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

106 629

112 520

105,5

216 165

225 200

104,2

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

72 952

77 761

106,6

130 278

140 403

107,8

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

69 437

74 588

107,4

121 090

132 147

109,1

 

Hotels1)

 

 

Turistička naselja

263

365

138,8

366

674

184,2

 

Tourist resorts

 

 

Turistički apartmani

z

z

z

z

z

z

 

Tourist apartments

 

 

Pansioni2)

3 115

2 706

86,9

8 592

7 424

86,4

 

Boarding houses2)

 

 

Guest house

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

33 076

34 589

104,6

82 683

84 411

102,1

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

16 683

20 954

125,6

51 862

58 373

112,6

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

 

Hosteli

13 038

10 066

77,2

20 393

14 750

72,3

 

Hostels

 

 

Lječilišta  

724

592

81,8

5 411

5 628

104,0

 

Spas

 

 

Prenoćišta 

1 887

1 813

96,1

3 862

3 742

96,9

 

Overnight accommodations

 

 

Odmarališta za djecu  

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

213

z

z

321

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

 

Planinarski domovi

350

428

122,3

494

677

137,0

 

Mountain lodges

 

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

150

z

z

267

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

182

103

56,6

427

280

65,6

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

182

103

56,6

427

280

65,6

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

419

67

16,0

2 777

106

3,8

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

419

67

16,0

2 777

106

3,8

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

175 600

195 304

111,2

391 868

437 601

111,7

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

143 102

156 752

109,5

281 963

306 802

108,8

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

140 852

154 375

109,6

276 404

301 207

109,0

 

Hotels1)

 

 

Turistička naselja 

474

454

95,8

1 434

1 164

81,2

 

Tourist resorts

 

 

Turistički apartmani

z

z

z

z

z

z

 

Tourist apartments

 

 

Pansioni2)

1 658

1 800

108,6

3 790

3 966

104,6

 

Boarding houses2)

 

 

Guest house 

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

31 027

36 422

117,4

101 905

118 425

116,2

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani,
studio-apartmani, kuće za odmor3)

20 785

27 344

131,6

79 828

98 263

123,1

 

Rooms to let, apartments,
studio-type suites, summer houses3)

 

 

Hosteli

8 693

7 682

88,4

18 205

16 468

90,5

 

Hostels

 

 

Lječilišta

161

108

67,1

717

752

104,9

 

Spas

 

 

Prenoćišta

786

750

95,4

1 817

1 571

86,5

 

Overnight accommodations

 

 

Odmarališta za djecu

-

z

-

-

z

-

 

Vacation establishments for children

 

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

216

z

z

305

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

 

Planinarski domovi

72

23

31,9

74

79

106,8

 

Mountain lodges

 

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

78

z

z

203

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

1 340

2 086

155,7

7 444

12 150

163,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

1 340

2 086

155,7

7 444

12 150

163,2

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

131

44

33,6

556

224

40,3

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

131

44

33,6

556

224

40,3

 

Other accommodation5)

 

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, difuzni hoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

4)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i seljačkom kućanstvu.

5)       Obuhvaćeni su nekategorizirani objekti.

 

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, diffuse hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including boarding houses and spa boarding houses.

3)       Including rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

4)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and rural households.

5)       Including uncategorised establishments.

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

XI. 2016.

XI. 2017.

indeksi

Indices

XI. 2017.

XI. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

154 390

172 914

112,0

351 083

399 115

113,7

127 839

134 910

105,5

256 950

263 686

102,6

 Total

Domaći turisti

71 171

76 898

108,0

144 606

157 371

108,8

35 458

35 622

100,5

71 559

67 829

94,8

Domestic tourists

Strani turisti

83 219

96 016

115,4

206 477

241 744

117,1

92 381

99 288

107,5

185 391

195 857

105,6

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U STUDENOME 2017.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, NOVEMBER 2017

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi XI. 2017.

Indices XI. 2016.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

307 824

112 520

195 304

109,1

105,5

111,2

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

662 801

225 200

437 601

109,0

104,2

111,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

166 922

53 235

113 687

113,8

109,5

115,9

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

391 454

110 323

281 131

115,7

106,1

120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

37 812

13 808

24 004

94,0

92,3

95,1

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

93 038

30 105

62 933

95,2

89,2

98,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

-

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

-

Cres 

dolasci/ Arrivals

146

21

125

115,9

63,6

134,4

       

noćenja/ Nights

775

285

490

129,8

226,2

104,0

Crikvenica         

dolasci/ Arrivals

3 173

838

2 335

129,6

109,4

138,7

       

noćenja/ Nights

9 353

3 033

6 320

118,5

103,0

127,8

Čabar

dolasci/ Arrivals

45

18

27

121,6

94,7

150,0

 

noćenja/ Nights

115

48

67

142,0

129,7

152,3

Delnice

dolasci/ Arrivals

664

292

372

159,2

177,0

147,6

       

noćenja/ Nights

938

486

452

160,1

206,8

128,8

Kastav

dolasci/ Arrivals

165

40

125

100,6

90,9

104,2

       

noćenja/ Nights

407

104

303

128,8

88,1

153,0

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Krk  

dolasci/ Arrivals

219

70

149

67,4

114,8

56,4

       

noćenja/ Nights

1 051

227

824

102,8

115,8

99,8

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

1 590

695

895

75,0

74,8

75,2

       

noćenja/ Nights

7 878

2 128

5 750

93,8

100,9

91,4

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

209

182

27

331,7

551,5

90,0

 

noćenja/ Nights

772

449

323

209,2

149,7

468,1

Opatija

dolasci/ Arrivals

18 900

6 216

12 684

87,7

88,7

87,2

       

noćenja/ Nights

41 022

11 822

29 200

87,3

86,4

87,7

Rab  

dolasci/ Arrivals

489

190

299

65,3

103,8

52,8

       

noćenja/ Nights

3 053

328

2 725

135,4

94,0

143,0

Rijeka

dolasci/ Arrivals

6 033

2 158

3 875

104,4

97,6

108,6

       

noćenja/ Nights

12 095

4 377

7 718

106,6

97,9

112,3

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

135

76

59

143,6

135,7

155,3

       

noćenja/ Nights

334

155

179

151,1

117,4

201,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

22

7

15

1)

700,0

-

 

noćenja/ Nights

55

14

41

1)

1)

-

Čavle

dolasci/ Arrivals

185

110

75

95,9

70,1

208,3

       

noćenja/ Nights

433

317

116

86,9

73,4

175,8

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Fužine

dolasci/ Arrivals

305

264

41

103,0

125,7

47,7

 

noćenja/ Nights

748

590

158

75,1

110,9

34,1

Jelenje

dolasci/ Arrivals

47

11

36

57,3

18,3

163,6

 

noćenja/ Nights

112

14

98

57,7

9,5

213,0

Kostrena

dolasci/ Arrivals

424

325

99

71,6

68,9

82,5

       

noćenja/ Nights

1 088

739

349

52,5

50,9

56,4

Lokve

dolasci/ Arrivals

12

6

6

41,4

33,3

54,5

       

noćenja/ Nights

35

14

21

59,3

70,0

53,8

Lopar

dolasci/ Arrivals

8

-

8

7,4

-

50,0

 

noćenja/ Nights

62

-

62

24,3

-

93,9

Lovran

dolasci/ Arrivals

1 898

660

1 238

93,8

87,8

97,4

       

noćenja/ Nights

4 356

1 420

2 936

84,6

86,1

83,9

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

1 314

857

457

99,6

92,8

115,4

       

noćenja/ Nights

3 388

1 789

1 599

109,4

91,4

140,5

Matulji

dolasci/ Arrivals

249

57

192

90,2

56,4

109,7

       

noćenja/ Nights

877

355

522

88,4

72,3

104,2

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

91

82

9

182,0

190,7

128,6

 

noćenja/ Nights

160

143

17

186,0

193,2

141,7

Omišalj

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Punat

dolasci/ Arrivals

247

89

158

140,3

164,8

129,5

       

noćenja/ Nights

544

215

329

123,1

108,0

135,4

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

305

195

110

116,4

118,2

113,4

       

noćenja/ Nights

518

354

164

101,8

108,6

89,6

Skrad

dolasci/ Arrivals