image description

GODINA/ YEAR: LIV.                                         ZAGREB, 8. VELJAČE 2018./ 8 FEBRUARY, 2018                                 BROJ/ NUMBER: 4.3.1/12.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

TURIZAM U PROSINCU 2017.1)

TOURISM, DECEMBER 20171)

 

 

 

U prosincu najviše dolazaka i noćenja ostvareno u Gradu Zagrebu

 

The City of Zagreb realised the most tourist arrivals and nights

 

 

 

Najviše dolazaka i noćenja turista u prosincu 2017. ostvario je Grad Zagreb, i to 111 tisuća dolazaka, što je 35% ukupno ostvarenih dolazaka i 200 tisuća noćenja, što je 31% ukupno ostvarenih noćenja. Grad Zagreb je u prosincu 2017. ostvario 15% više dolazaka turista i 17% više noćenja u komercijalnim smještajnim objektima nego u prosincu 2016.

 

The City of Zagreb realised the largest number of tourist arrivals and nights in December 2017, as much as 111 thousand arrivals and 200 thousand nights, which is 35% of total realised arrivals and 31% of total realised nights. In December 2017, the City of Zagreb realised 15% more tourist arrivals and 17% more tourist nights in commercial accommodation establishments, as compared to December 2016.

 

 

 

Od 139 tisuća ostvarenih noćenja stranih turista, Talijani su ostvarili najviše noćenja (17 tisuća, što je 12% ukupno ostvarenih noćenja stranih turista).

 

Out of 139 thousand foreign tourist nights, tourists from Italy realised the largest number (17 thousand, which accounts for 12% of total realised foreign tourist nights).

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je najviše noćenja (63%).

 

The most nights were realised in the group Hotels and similar accommodation (63%).

 

 

 

 

 

 

Više dolazaka i noćenja turista nego u prosincu 2016.

 

More tourist arrivals and nights than in December 2016

 

 

 

U prosincu 2017. u komercijalne smještajne objekte došlo je 314 tisuća turista, što je 11% više nego u prosincu 2016. Turisti su ostvarili 645 tisuća noćenja, što je 9% više u odnosu na prosinac 2016.

 

December 2017 saw the arrival of 314 thousand tourists in commercial accommodation establishments, which is by 11% more than in December 2016. Tourists realised 645 thousand nights, which is by 9% more than in  December 2016.

 

 

 

Domaćih turista došlo je 5% više i ostvarili su 3% više noćenja nego u prosincu 2016.

 

There were 5% more domestic tourists, who realised 3% more nights than in December 2016.

 

 

 

Stranih turista došlo je 15% više i ostvarili su 13% više noćenja u prosincu 2017. nego u istom razdoblju protekle godine. Najviše noćenja stranih turista u prosincu 2017. ostvarili su turisti iz Austrije (15%), Italije (13%), Slovenije (11%), Njemačke (10%), Bosne i Hercegovine (7%), Koreje, Republike i SAD-a (svaka po 4%).

 

There were 15% more foreign tourists, who realised 13% more nights in December 2017 than in the same period last year. The most foreign tourist nights in December 2017 were realised by tourists from Austria (15%), Italy (13%), Slovenia (11%), Germany (10%), Bosnia and Herzegovina (7%) as well as from the Republic of Korea and the United States of America (4% each).

 

 

1)    Privremeni podaci

1)    Provisional data.

 

 

 

U hotelima ostvareno najviše noćenja

 

Most tourist nights were realised in hotels

 

 

 

U prosincu 2017. najviše noćenja ostvareno je u hotelima, i to 416 tisuća noćenja, što je 64% ukupno ostvarenih noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, u tim vrstama smještaja ostvaren je porast dolazaka i porast noćenja turista za 10%.

 

Most tourist nights in December 2017 were realised in hotels, as much as 416 thousands nights, i.e. 64% of total realised nights. Compared to the same period last year, an increase of 10% in tourist arrivals and nights was realised in those types of accommodation.

 

 

 

Slijede noćenja ostvarena u sobama za iznajmljivanje, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor sa 166 tisuća noćenja, što je 26% ukupno ostvarenih noćenja. U usporedbi s istim razdobljem 2016., u tim vrstama smještaja ostvaren je porast dolazaka za 32% i porast noćenja turista za 19%.

 

These were followed by tourist nights realised in rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses, 166 thousand of them, which is 26% of total realised nights. Compared to the same period in 2016, tourist arrivals increased by 32% and tourist nights by 19%.

 

 

 

 

 

 

Najviše soba i stalnih postelja raspoloživo u skupini Hoteli i sličan smještaj

 

Most rooms and permanent beds available in group Hotels and similar accommodaton

 

 

 

Turistima je u prosincu 2017. bila ponuđena 61 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 138 tisuća stalnih postelja.

 

In December 2017, there were 61 thousand rooms, apartments and camping sites available to tourists, with a total of 138 thousand permanent beds.

 

 

 

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo raspoloživo ukupno 35 tisuća soba i apartmana s ukupno 68 tisuća stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba bila je 27%, a stalnih postelja 24%.

 

In group Hotels and similar accommodation, there were 35 thousand rooms and apartments available for renting to tourists, with a total of 68 thousand permanent beds. The average occupancy of rooms was 27% and of permanent beds it was 24%.

 

 

 

 

 

 

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja

 

Tourists aged 35 to 44 realised most nights

 

 

 

Najviše noćenja u prosincu 2017. ostvarili su turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine, 115 tisuća noćenja, što je 18% ukupno ostvarenih noćenja. Slijede turisti u dobnoj skupini od 45 do 54 godine i turisti u dobnoj skupini od 25 do 34 godine, koji su ostvarili svaki po 17% ukupno ostvarenih noćenja.

 

In December 2017, tourists aged 35 to 44 realised most nights, i.e. 115 thousand nights, which accounts for 18% of total realised nights. These were followed by tourists aged from 45 to 54 and tourists aged from 25 to 34, who realised 17% of total realised nights each.

 

 

 

 

 

1.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS

 

Dolasci

 Arrivals

Noćenja

Nights

 

 

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan broj noćenja po dolasku

Average number of nights
by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

281 703

313 549

111,3

589 933

645 112

109,4

100,0

2,1

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

110 441

116 215

105,2

213 016

218 247

102,5

33,8

1,9

Domestic tourists

Strani turisti

171 262

197 334

115,2

376 917

426 865

113,3

66,2

2,2

Foreign tourists

 

 

 

2.   DOLASCI I NOĆENJA STRANIH TURISTA PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY COUNTRY OF RESIDENCE

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

XII. 2017.

 

 

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

struktura noćenja, %

Structure of nights (%)

prosječan
broj noćenja po dolasku

Average number of nights

by arrival

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

171 262

197 334

115,2

376 917

426 865

113,3

100,0

2,2

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija

2 748

2 003

72,9

4 558

3 088

67,7

0,7

1,5

Albania

Austrija

20 526

24 572

119,7

57 046

65 659

115,1

15,4

2,7

Austria

Belgija

643

677

105,3

1 705

1 900

111,4

0,4

2,8

Belgium

Bjelorusija

47

82

174,5

249

252

101,2

0,1

3,1

Belarus

Bosna i Hercegovina

12 893

15 037

116,6

24 682

28 082

113,8

6,6

1,9

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

1 747

1 981

113,4

3 234

3 546

109,6

0,8

1,8

Bulgaria

Cipar

44

69

156,8

111

209

188,3

0,0

3,0

Cyprus

Crna Gora

1 473

1 649

111,9

2 698

2 979

110,4

0,7

1,8

Montenegro

Češka

1 140

1 295

113,6

2 487

2 731

109,8

0,6

2,1

Czech Rebublic

Danska

299

469

156,9

846

1 346

159,1

0,3

2,9

Denmark

Estonija

60

69

115,0

147

191

129,9

0,0

2,8

Estonia

Finska

240

252

105,0

772

792

102,6

0,2

3,1

Finland

Francuska

2 653

3 638

137,1

7 515

8 468

112,7

2,0

2,3

France

Grčka

1 002

1 250

124,8

1 578

1 975

125,2

0,5

1,6

Greece

Irska

210

256

121,9

576

791

137,3

0,2

3,1

Ireland

Island

44

30

68,2

208

120

57,7

0,0

4,0

Iceland

Italija

24 741

26 905

108,7

52 192

56 723

108,7

13,3

2,1

Italy

Kosovo

718

631

87,9

1 213

1 089

89,8

0,3

1,7

Kosovo

Letonija

133

147

110,5

656

425

64,8

0,1

2,9

Latvia

Lihtenštajn

10

13

130,0

18

30

166,7

0,0

2,3

Liechtenstein

Litva

154

129

83,8

1 096

432

39,4

0,1

3,3

Lithuania

Luksemburg

51

58

113,7

175

225

128,6

0,1

3,9

Luxembourg

Mađarska

3 019

3 542

117,3

6 495

7 587

116,8

1,8

2,1

Hungary

Makedonija

1 490

1 424

95,6

3 315

3 089

93,2

0,7

2,2

Macedonia, FYR

Malta

142

160

112,7

431

493

114,4

0,1

3,1

Malta

Nizozemska

1 281

1 420

110,9

3 747

4 627

123,5

1,1

3,3

Netherlands

Norveška

277

341

123,1

783

1 100

140,5

0,3

3,2

Norway

Njemačka

10 631

12 906

121,4

33 495

40 724

121,6

9,5

3,2

Germany

Poljska

1 369

1 558

113,8

3 542

4 205

118,7

1,0

2,7

Poland

Portugal

596

734

123,2

2 050

2 418

118,0

0,6

3,3

Portugal

Rumunjska

1 360

1 235

90,8

3 291

3 347

101,7

0,8

2,7

Romania

Rusija

1 262

1 107

87,7

3 878

3 812

98,3

0,9

3,4

Russian Federation

Slovačka

821

1 068

130,1

1 996

2 260

113,2

0,5

2,1

Slovakia

Slovenija

24 142

24 135

100,0

48 813

48 282

98,9

11,3

2,0

Slovenia

Srbija

5 419

6 189

114,2

10 275

12 595

122,6

3,0

2,0

Serbia

Španjolska

1 355

1 621

119,6

3 514

4 317

122,9

1,0

2,7

Spain

Švedska

722

864

119,7

1 859

2 859

153,8

0,7

3,3

Sweden

Švicarska

2 346

3 036

129,4

6 251

7 913

126,6

1,9

2,6

Switzerland

Turska

903

1 184

131,1

2 261

3 096

136,9

0,7

2,6

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

2 811

3 702

131,7

7 933

10 750

135,5

2,5

2,9

United Kingdom

Ukrajina

405

502

124,0

1 745

1 653

94,7

0,4

3,3

Ukraine

Ostale europske zemlje

172

122

70,9

419

328

78,3

0,1

2,7

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Južnoafrička Republika

158

261

165,2

405

501

123,7

0,1

1,9

South Africa

Maroko

35

49

140,0

61

130

213,1

0,0

2,7

Morocco

Tunis

39

59

151,3

94

104

110,6

0,0

1,8

Tunisia

Ostale afričke zemlje

291

240

82,5

1 070

786

73,5

0,2

3,3

Other African countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanada

607

749

123,4

1 957

2 438

124,6

0,6

3,3

Canada

SAD

4 724

5 571

117,9

14 700

15 539

105,7

3,6

2,8

USA

Ostale zemlje Sjeverne Amerike

48

39

81,3

69

85

123,2

0,0

2,2

Other Norhern American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argentina

255

200

78,4

590

498

84,4

0,1

2,5

Argentina

Brazil

461

483

104,8

1 264

1 214

96,0

0,3

2,5

Brazil

Čile

102

79

77,5

220

179

81,4

0,0

2,3

Chile

Meksiko

184

299

162,5

409

715

174,8

0,2

2,4

Mexico

Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike

294

478

162,6

675

1 180

174,8

0,3

2,5

Other Southern and Central American countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong Kong, Kina

1 219

886

72,7

1 346

1 039

77,2

0,2

1,2

Hong Kong, China

Indija

555

749

135,0

1 529

1 956

127,9

0,5

2,6

India

Indonezija

733

1 092

149,0

1 206

1 446

119,9

0,3

1,3

Indonesia

Izrael

324

369

113,9

903

1 150

127,4

0,3

3,1

Israel

Japan

2 221

3 148

141,7

3 368

4 556

135,3

1,1

1,4

Japan

Jordan

32

26

81,3

126

75

59,5

0,0

2,9

Jordan

Katar

17

517

1)

122

657

538,5

0,2

1,3

Qatar

Kazahstan

33

24

72,7

128

59

46,1

0,0

2,5

Kazakhstan

Kina

2 574

2 977

115,7

4 398

4 639

105,5

1,1

1,6

China

Koreja, Republika

13 975

14 698

105,2

15 687

16 650

106,1

3,9

1,1

Korea, Republic of

Kuvajt

13

32

246,2

52

78

150,0

0,0

2,4

Kuwait

Makao, Kina

3

17

566,7

5

27

540,0

0,0

1,6

Makao, China

Malezija2)

-

3 027

-

-

3 961

-

0,9

1,3

Malaysia2)

Oman

29

67

231,0

61

293

480,3

0,1

4,4

Oman

Singapur2)

-

5 744

-

-

8 055

-

1,9

1,4

Singapore2)

Tajland

537

1 712

318,8

743

1 914

257,6

0,4

1,1

Thailand

Tajvan, Kina

2 558

3 158

123,5

2 964

3 403

114,8

0,8

1,1

Taiwan, China

Ujedinjeni Arapski Emirati

106

185

174,5

279

672

240,9

0,2

3,6

United Arab Emirates

Ostale azijske zemlje2)

5 684

870

-

8 663

2 003

-

0,5

2,3

Other Asian countries2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australija

1 036

1 302

125,7

3 366

3 855

114,5

0,9

3,0

Australia

Novi Zeland

96

161

167,7

300

495

165,0

0,1

3,1

New Zealand

Ostale zemlje Oceanije

220

4

1,8

302

5

1,7

0,0

1,3

Other countries of Oceania

 

 

1)       Indeks je veći od 999.

2)       Od 2017. Malezija i Singapur izdvojeni su iz Ostalih azijskih zemalja te se prate samostalno.

 

1)       The index exceeds 999.

2)       Since 2017, Malaysia and Singapore have been detached from Other Asian countries and are now observed separately.

 

 

 

 

 

 

3.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NKD-u 2007., ODJELJAK 55, I VRSTAMA TURISTIČKIH SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, ACCORDING TO DIVISION 55 OF NKD 2007. AND BY TYPES OF TOURIST ACCOMMODATION

      ESTABLISHMENTS

 

Dolasci

Arrivals

Noćenja

Nights

 

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

281 703

313 549

111,3

589 933

645 112

109,4

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

206 504

226 537

109,7

394 181

430 501

109,2

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

200 259

220 120

109,9

379 967

416 018

109,5

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

1 049

1 887

179,9

2 157

4 236

196,4

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

z

z

z

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

4 463

3 683

82,5

10 580

8 282

78,3

 

Boarding houses2)

 

Guest house

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

72 711

84 932

116,8

186 080

206 208

110,8

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

47 905

63 217

132,0

139 377

166 050

119,1

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer house3)

 

Hosteli

20 811

18 113

87,0

35 559

30 162

84,8

 

Hostels

 

Lječilišta

502

454

90,4

3 888

3 805

97,9

 

Spas

 

Prenoćišta

2 288

1 741

76,1

4 907

3 316

67,6

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

z

z

z

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

477

638

133,8

972

1 304

134,2

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

1 962

2 008

102,3

7 229

8 182

113,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

1 962

2 008

102,3

7 229

8 182

113,2

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

526

72

13,7

2 443

221

9,0

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

526

72

13,7

2 443

221

9,0

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti 

110 441

116 215

105,2

213 016

218 247

102,5

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

72 126

75 054

104,1

121 326

129 037

106,4

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

68 831

72 067

104,7

113 382

122 518

108,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja

271

437

161,3

430

815

189,5

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

z

z

z

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

2 672

2 205

82,5

6 911

5 062

73,2

 

Boarding houses2)

 

Guest house

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

37 654

40 985

108,8

89 027

88 765

      99,7

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

22 570

28 721

127,3

61 305

66 586

108,6

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

12 239

9 794

80,0

19 343

14 889

77,0

 

Hostels

 

Lječilišta  

350

357

102,0

3 260

3 301

101,3

 

Spas

 

Prenoćišta 

1 622

1 048

64,6

3 479

1 855

53,3

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu  

z

z

z

z

z

z

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

z

z

z

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

450

625

138,9

914

1 279

139,9

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

157

118

75,2

282

308

109,2

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

157

118

75,2

282

308

109,2

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

504

58

11,5

2 381

137

5,8

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

504

58

11,5

2 381

137

5,8

 

Other accommodation5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strani turisti 

171 262

197 334

115,2

376 917

426 865

113,3

Foreign tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smještaj

134 378

151 483

112,7

272 855

301 464

110,5

55.1

Hotels and similar accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

131 428

148 053

112,6

266 585

293 500

110,1

 

Hotels1)

 

Turistička naselja 

778

1 450

186,4

1 727

3 421

198,1

 

Tourist resorts

 

Turistički apartmani

z

z

z

z

z

z

 

Tourist apartments

 

Pansioni2)

1 791

1 478

82,5

3 669

3 220

87,8

 

Boarding houses2)

 

Guest house 

z

z

z

z

z

z

 

Guest houses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

35 057

43 947

125,4

97 053

117 443

121,0

55.2

Holiday and other short-stay accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

25 335

34 496

136,2

78 072

99 464

127,4

 

Rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses3)

 

Hosteli

8 572

8 319

97,0

16 216

15 273

94,2

 

Hostels

 

Lječilišta

152

97

63,8

628

504

80,3

 

Spas

 

Prenoćišta

666

693

104,1

1 428

1 461

102,3

 

Overnight accommodations

 

Odmarališta za djecu

-

z

-

-

z

-

 

Vacation establishments for children

 

Gostionice s pružanjem usluge smještaja

z

z

z

z

z

z

 

Inns offering accommodation services

 

Planinarski domovi

27

13

48,1

58

25

43,1

 

Mountain lodges

 

Lovački domovi

z

z

z

z

z

z

 

Hunting lodges

 

Učenički domovi ili studentski domovi

z

z

z

z

z

z

 

Pupils’ homes or students’ homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.3

Kampovi i prostori za kampiranje

1 805

1 890

104,7

6 947

7 874

113,3

55.3

Camping sites and camping grounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampovi4)

1 805

1 890

104,7

6 947

7 874

113,3

 

Camping sites4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.9.

Ostali smještaj

22

14

63,6

62

84

135,5

55.9

Other accommodation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali smještaj5)

22

14

63,6

62

84

135,5

 

Other accommodation5)

 

 

1)       Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)       Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

3)       Obuhvaćene su i sobe za iznamljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor u kućanstvima i seljačkim kućanstvima.

4)       Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, kampovi u kućanstvu i seljačkom kućanstvu te kamp-odmorišta u seljačkom kućanstvu.

5)       Obuhvaćeni su objekti za robinzonski turizam i nekategorizirani objekti.

 

1)       Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)       Including boarding houses and spa boarding houses.

3)       Including rooms to let, apartments, studio-type suites, summer houses in households and in rural households.

4)       Including camping sites, small camps, quickstop camping, camping sites in households and rural households as well as quickstop camping in rural households.

5)       Including robinson accommodation establishments and uncategorised establishments.

 

 

 

4.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA NAČINU DOLASKA TURISTA

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, BY ORGANISATION OF TOURIST ARRIVALS

 

Individualno

Individual arrangement

Organizirano

Organised trip

 

 

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

dolasci

Arrivals

noćenja

Nights

 

 

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

XII. 2016.

XII. 2017.

indeksi

Indices

XII. 2017.

XII. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

170 578

194 444

114,0

360 191

411 007

114,1

111 125

119 105

107,2

229 742

234 105

101,9

 Total

Domaći turisti

82 269

89 395

108,7

159 717

172 367

107,9

28 172

26 820

95,2

53 299

45 880

86,1

Domestic tourists

Strani turisti

88 309

105 049

119,0

200 474

238 640

119,0

82 953

92 285

111,2

176 443

188 225

106,7

Foreign tourists

 

 

 

5.   DOLASCI I NOĆENJA TURISTA, REPUBLIKA HRVATSKA, NKPJS 2012. – 2. RAZINA, ŽUPANIJE, GRADOVI, OPĆINE U PROSINCU 2017.

      TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS, REPUBLIC OF CROATIA, NUTS 2013 2nd LEVEL, COUNTIES, TOWNS, MUNICIPALITIES, DECEMBER 2017

 

 

Ukupno

Total

Domaći

Domestic

Strani

Foreign

Indeksi XII. 2017.

Indices XII. 2016.

 

 

ukupno

Total

domaći

Domestic

strani

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

dolasci/ Arrivals

313 549

116 215

197 334

111,3

105,2

115,2

Republic of Croatia

noćenja/ Nights

645 112

218 247

426 865

109,4

102,5

113,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranska Hrvatska

dolasci/ Arrivals

147 232

44 454

102 778

107,4

105,7

108,2

Adriatic Croatia

noćenja/ Nights

335 434

86 961

248 473

103,6

96,4

106,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko-goranska županija

dolasci/ Arrivals

38 632

13 742

24 890

104,3

103,7

104,6

County of Primorje-Gorski kotar

noćenja/ Nights

97 417

28 976

68 441

100,3

93,5

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Bakar

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Cres  

dolasci/ Arrivals

141

13

128

64,1

38,2

68,8

       

noćenja/ Nights

507

69

438

68,8

62,2

70,0

Crikvenica         

dolasci/ Arrivals

2 907

839

2 068

155,7

107,6

190,2

       

noćenja/ Nights

9 597

2 242

7 355

129,1

83,2

155,1

Čabar

dolasci/ Arrivals

131

119

12

74,9

85,6

33,3

 

noćenja/ Nights

       319

       288

         31

82,9

93,5

40,3

Delnice

dolasci/ Arrivals

       815

       677

       138

137,0

167,6

72,3

       

noćenja/ Nights

    1 751

    1 522

       229

146,0

166,7

80,1

Kastav

dolasci/ Arrivals

       175

         81

         94

137,8

289,3

94,9

       

noćenja/ Nights

       351

       162

       189

156,7

279,3

113,9

Kraljevica         

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

       

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Krk  

dolasci/ Arrivals

       588

         82

       506

105,8

113,9

104,5

       

noćenja/ Nights

    1 770

       183

    1 587

94,0

49,6

104,8

Mali Lošinj        

dolasci/ Arrivals

    3 375

       850

    2 525

102,5

121,8

97,3

       

noćenja/ Nights

   10 947

    2 175

    8 772

100,3

108,9

98,4

Novi Vinodolski

dolasci/ Arrivals

         47

         23

         24

87,0

100,0

77,4

 

noćenja/ Nights

       224

         35

       189

162,3

62,5

230,5

Opatija

dolasci/ Arrivals

   16 969

    5 051

   11 918

104,1

109,2

102,1

       

noćenja/ Nights

   41 113

   10 506

   30 607

103,0

107,0

101,7

Rab  

dolasci/ Arrivals

       482

         94

       388

60,4

58,4

60,9

       

noćenja/ Nights

    2 335

       236

    2 099

77,4

59,9

80,1

Rijeka

dolasci/ Arrivals

    5 857

    2 574

    3 283

116,3

117,4

115,5

       

noćenja/ Nights

   11 488

    4 929

    6 559

107,8

117,7

101,5

Vrbovsko

dolasci/ Arrivals

       184

       175

  9

121,9

121,5

128,6

       

noćenja/ Nights

       357

       342

         15

118,6

119,2

107,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Općine/ Municipalities

 

 

 

 

 

 

 

Baška

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Brod Moravice

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Čavle

dolasci/ Arrivals

  231

  209

    22

111,6

123,7

57,9

       

noćenja/ Nights

  401

  343

    58

76,7

82,9

53,2

Dobrinj

dolasci/ Arrivals

z

       -

    z

z

-

z

 

noćenja/ Nights

z

       -

  z

z

-

z

Fužine

dolasci/ Arrivals

  522

  494

    28

90,5

94,6

50,9

 

noćenja/ Nights

    1 063

  984

    79

95,5

97,7

74,5

Jelenje

dolasci/ Arrivals

    41

    30

    11

73,2

71,4

78,6

 

noćenja/ Nights

    76

    63

    13

37,8

39,9

30,2

Klana

dolasci/ Arrivals

z

       -

z

-

-

-

 

noćenja/ Nights

z

       -

z

-

-

-

Kostrena

dolasci/ Arrivals

  154

    75

    79

31,2

17,3

131,7

       

noćenja/ Nights

  392

  161

  231

23,3

12,6

56,2

Lokve

dolasci/ Arrivals

    72

    70

     2

126,3

134,6

40,0

        

noćenja/ Nights

  161

  151

    10

149,1

165,9

58,8

Lopar

dolasci/ Arrivals

z

       -

z

z

-

z

 

noćenja/ Nights

z

       -

z

z

-

z

Lovran

dolasci/ Arrivals

    1 623

  403

    1 220

71,8

56,7

78,7

       

noćenja/ Nights

    4 753

  838

    3 915

81,1

52,6

91,8

Malinska – Dubašnica 

dolasci/ Arrivals

    1 206

  539

  667

91,4

63,3

142,2

       

noćenja/ Nights

    2 545

  941

    1 604

88,2

50,2

158,5

Matulji

dolasci/ Arrivals

  285

  103

  182

92,5

71,5

111,0

       

noćenja/ Nights

  652

  236

  416

71,2

40,5

124,9

Mošćenička Draga

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Mrkopalj

dolasci/ Arrivals

  312

  267

    45

182,5

176,8

225,0

 

noćenja/ Nights

  745

  626

  119

204,7

198,7

242,9

Omišalj

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Punat

dolasci/ Arrivals

  252

    87

  165

166,9

174,0

163,4

       

noćenja/ Nights

  531

  184

  347

81,1

46,3

134,5

Ravna Gora         

dolasci/ Arrivals

  512

  396

  116

139,5

178,4

80,0

       

noćenja/ Nights

  939

  795

  144

150,2

177,5

81,4

Skrad

dolasci/ Arrivals

  144

  140

     4

130,9

160,9

17,4

       

noćenja/ Nights

  264

  253

    11

133,3

166,4

23,9

Vinodolska općina

dolasci/ Arrivals

z

z

z

z

z

z

 

noćenja/ Nights

z

z

z

z

z

z

Viškovo

dolasci/ Arrivals

    79

    25

    54

111,3

39,1

771,4

       

noćenja/ Nights

  157

    44

  113

170,7

51,8

1)

Vrbnik

dolasci/ Arrivals

  212

    23

  189

67,9

42,6

73,3

 

noćenja/ Nights

  408

    29

  379

71,2

46,8

74,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličko-senjska županija

dolasci/ Arrivals

6 245

1 620

4 625

112,3

133,2

106,5

County of Lika-Senj  

noćenja/ Nights

8 250

2 900

5 350

109,6

127,8

101,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradovi/ Towns        

  

 

 

 

 

 

 

Gospić

dolasci/ Arrivals

664

285

379

106,6

120,8

97,9

       

noćenja/ Nights

1 002

588

414

117,9

133,6

101,0

Novalja

dolasci/ Arrivals

     66

     63

      3

83,5

123,5