image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                           ZAGREB, 30. TRAVNJA 2018./ 30 APRIL, 2018                                       BROJ/ NUMBER: 4.3.6.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

PUTNIČKE AGENCIJE U 2017.

TRAVEL AGENCIES, 2017

 

 

 

 

Ovim istraživanjem obuhvaćena je 1 061 hrvatska putnička agencija koja je organizirala putovanja za domaće posjetitelje i turiste te putovanja stranih turista u Hrvatskoj u 2017.

 

In 2017, there were 1 061 Croatian travel agencies that arranged trips and travels for domestic visitors and tourists as well as travels in Croatia for foreign tourists.

 

 

 

Domaći posjetitelji najviše putovali u Hrvatskoj

 

Domestic same-day visitors travelled the most in Croatia

 

 

 

U 2017. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija na jednodnevnim putovanjima bio je 305 721 domaći posjetitelj, a od toga 224 499 na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj i 81 222 u stranim zemljama. Domaći posjetitelji su u organizaciji hrvatskih putničkih agencija na jednodnevnim putovanjima u strane zemlje najviše putovali u Austriju (40,3%) i Italiju (26,1%). U 2017. u odnosu na 2016. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj veći je za 2,2%, dok je u strane zemlje veći za 12,7%.

 

In 2017, the number of domestic same-day visitors whose trips were organised by Croatian travel agencies amounted to 305 721, out of which 224 499 same-day visitors travelled in Croatia and 81 222 travelled abroad. Domestic same-day visitors whose trips abroad were organised by Croatian travel agencies travelled the most to Austria (40.3%) and Italy (26.1%). In 2017, as compared to 2016, domestic same-day visitors whose trips in Croatia were organised by Croatian travel agencies increased by 2.2%, while those abroad increased by 12.7%.

 

 

 

Domaći turisti najviše putovali u Hrvatskoj

 

Domestic tourists travelled the most in Croatia

 

 

 

U 2017. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 292 278 domaćih turista bilo je na putovanjima u Hrvatskoj na kojima su ostvarili
1 182 546 noćenja. Domaći turisti u prosjeku su ostvarili četiri noćenja u Hrvatskoj. U odnosu na 2016. broj domaćih turista na putovanjima u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija manji je za 4%, a broj njihovih noćenja manji je za 2,9%.

 

In 2017, the number of domestic tourists whose trips in Croatia were organised by Croatian travel agencies amounted to 292 278, who realised 1 182 546 tourist nights. Domestic tourists realised four tourist nights on average in Croatia. As compared to 2016, the number of domestic tourists whose trips in Croatia were organised by Croatian travel agencies decreased by 4% and the number of tourist nights decreased by 2.9%.

 

 

 

U 2017. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 287 036 domaćih turista bilo je na putovanjima u strane zemlje na kojima je ostvareno 1 127 958 noćenja. U strane zemlje domaći turisti najviše su putovali u Italiju (16,9%) i Austriju (8,6%). Zatim slijede putovanja u Češku (7,7%), Njemačku (6,7%), Mađarsku (6,0%), Bosnu i Hercegovinu i Francusku (u svaku po 4,9%), Španjolsku (4,8%), Sloveniju (3,4%), Grčku (2,6%), Srbiju (2,5%) te u Ujedinjenu Kraljevinu (2,3%). Domaći turisti u prosjeku su ostvarili četiri noćenja u stranim zemljama. U strane zemlje putovali su više za 16,7% i ostvarili 16,7% više noćenja u 2017. u odnosu na 2016.

 

In 2017, the number of domestic tourists whose trips abroad were organised by Croatian travel agencies amounted to 287 036, who realised 1 127 958 tourist nights. Most of domestic tourists went to Italy (16.9%) and Austria (8.6%). These were followed by travels to the Czech Republic (7.7%), Germany (6.7%), Hungary (6.0%), Bosnia and Hercegovina and France (4.9% each), Spain (4.8%), Slovenia (3.4%), Greece (2.6%), Serbia (2.5%) and the United Kingdom (2.3%). Domestic tourists realised four tourist nights on average abroad. There were 16.7% more domestic tourists who travelled abroad and 16.7% more tourist nights in 2017 than in 2016.

 

 

 

U organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše turista iz Njemačke

 

The most tourists whose trips were organised by Croatian travel agencies came from Germany

 

 

 

U 2017. hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 2,2 milijuna stranih turista, koji su ostvarili
13,6 milijuna noćenja. Strani turisti u prosjeku su ostvarili šest noćenja u Hrvatskoj.

 

In 2017, Croatian travel agencies arranged trips with overnight stays in Croatia for 2.2 million foreign tourists, who realised 13.6 million tourist nights. Foreign tourists realised an average of six tourist nights in Croatia.

 

 

 

Broj stranih turista koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija veći je za 9,0%, dok je broj noćenja veći za 7,0% u 2017. u odnosu na 2016.

 

In 2017, the number of foreign tourists who came to the Republic of Croatia through the mediation of Croatian travel agencies increased by 9.0% and the number of tourist nights by 7.0%, as compared to 2016.

 

 

 

U strukturi noćenja stranih turista koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (27,4%). Zatim slijede noćenja turista iz Ujedinjene Kraljevine (11,6%), Poljske (6,6%), Austrije (5,8%), Italije (5,7%), Češke (5,4%),  Nizozemske (4,5%), Švedske (4,4%) i Slovenije (4,1%).

 

Concerning the structure of nights realised by foreign tourists in Croatia who travelled through the mediation of Croatian travel agencies, most of them were realised by tourists from Germany (27.4%). These were followed by nights realised by tourists from the United Kingdom (11.6%), Poland (6.6%), Austria (5.8%), Italy (5.7%), the Czech Republic (5.4%), the Netherlands (4.5%), Sweden (4.4%) and Slovenia (4.1%).

 

 

 

1.   PUTNIČKE AGENCIJE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ I NJIHOVE POSLOVNICE U 2017.

      TRAVEL AGENCIES SEATED IN REPUBLIC OF CROATIA AND OFFICES THEREOF, 2017

 

Ukupno

Total

 

 

 

 

Broj putničkih agencija i njihovih poslovnica u Republici Hrvatskoj i stranim zemljama

1 061

Number of travel agencies and their offices in the Republic of Croatia and abroad

 

 

 

Zaposleni – ukupno (stanje 31. kolovoza)

4 924

Persons in employment – total (situation as on 31 August)

Od toga stalno

3070

Of that, full-time

 

 

 

2.   DOMAĆI POSJETITELJI NA JEDNODNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJAMA POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH

      AGENCIJA U 2017.

      DOMESTIC VISITORS ON SAME-DAY TRIPS ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, BY COUNTRY OF DESTINATION, 2017

Zemlja posjeta

Domaći posjetitelji na

jednodnevnim putovanjima

Same-day trips of domestic visitors

Indeksi

Indices

2017.

2016.

Country of destination

 

 

 

 

Ukupno

305 721

104,8

Total

 

 

 

 

Republika Hrvatska

224 499

102,2

Republic of Croatia

 

 

 

 

Strane zemlje

81 222

112,7

Foreign countries

 

 

 

 

Austrija

32 723

106,9

Austria

Bosna i Hercegovina

3 560

141,0

Bosnia and Herzegovina

Češka

35

-

Czech Republic

Francuska

20

2,7

France

Italija

21 171

107,2

Italy

Mađarska

6 520

97,2

Hungary

Njemačka

962

205,6

Germany

Slovačka

661

197,9

Slovakia

Slovenija

13 684

139,0

Slovenia

Srbija

1 738

167,3

Serbia

Ostale europske zemlje

148

202,7

Other European countries

 

 

 

 

 

 

3.   DOMAĆI TURISTI NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA PREMA ZEMLJAMA POSJETA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH

      AGENCIJA U 2017.

      DOMESTIC TOURISTS ON TRAVELS ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, BY COUNTRY OF DESTINATION, 2017

Zemlja posjeta

Turisti

Tourists

Indeksi

Indices

2017.

2016.

Noćenja

Tourist nights

Indeksi

Indices

2017.

2016.

Country of destination

 

 

 

 

 

 

Ukupno

  579 314

   105,2

 2 310 504

   105,8

Total

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

  292 278

   96,0

 1 182 546

   97,1

Republic of Croatia

Od toga na kružnim putovanjima

  4 536

   81,3

  19 274

   123,7

Out of that, on tours (cruises)

 

 

 

 

 

 

Strane zemlje

  287 036

   116,7

 1 127 958

   116,7

Foreign countries

Austrija

  24 623

   82,7

  77 357

   70,9

Austria

Belgija

  3 096

   151,3

  6 754

   156,5

Belgium

Bosna i Hercegovina

  14 177

   103,0

  33 858

   97,0

Bosnia and Herzegovina

Češka

  22 197

   103,3

77 981

   104,7

Czech Republic

Danska

   748

   134,8

  2 641

   125,7

Denmark

Finska

  1 081

   105,6

  2 154

   94,3

Finland

Francuska

  14 125

   102,3

  61 334

   98,5

France

Grčka

  7 526

   173,8

  37 973

   136,1

Greece

Italija

  48 628

   110,2

  152 517

101,1

Italy

Mađarska

  17 205

   102,5

  30 972

106,3

Hungary

Malta

  1 325

   93,8

  6 891

   85,1

Malta

Nizozemska

  4 428

   147,0

  14 835

   139,2

Netherlands

Norveška

   842

   218,7

  3 101

   200,2

Norway

Njemačka

  19 102

   107,6

59 770

   112,9

Germany

Poljska

  4 729

94,4

  14 429

   88,1

Poland

Portugal

  6 242

   232,8

  27 930

   207,3

Portugal

Rusija

  2 230

   131,6

  9 932

   157,3

Russian Federation

Slovačka

4 500

   105,2

  8 119

   107,8

Slovakia

Slovenija

  9 834

   103,2

  39 723

   107,0

Slovenia

Srbija

  7 317

   148,3

  15 294

   152,2

Serbia

Španjolska

  13 661

   105,6

  70 837

   112,4

Spain

Švedska

  1 540

   273,0

  5 702

   259,7

Sweden

Švicarska

  2 089

   195,8

  9 043

   252,2

Switzerland

Turska

  2 197

   139,6

  10 067

   116,2

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

  6 667

   117,6

  28 971

   127,1

United Kingdom

Ukrajina

   443

   984,4

   960

   880,7

Ukraine

Ostale europske zemlje

  7 516

   157,8

  31 133

   150,4

Other European countries

 

 

 

 

 

 

SAD

  2 935

   165,3

  21 459

   174,9

USA

Kanada

  1 029

   244,4

  8 609

   321,2

Canada

Brazil

   359

   155,4

  2 026

   103,6

Brazil

Egipat

   355

   243,2

  2 957

   191,8

Egypt

Izrael

  1 246

   610,8

  7 843

   651,4

Israel

Japan

   707

   516,1

  4 488

   459,4

Japan

Kina

  1 867

   147,2

  13 001

   155,5

China

Tajland

  2 515

   140,3

  20 448

   122,8

Thailand

Tunis

  1 361

   336,0

  9 427

   305,8

Tunisia

Ostale izvaneuropske zemlje

  12 551

   133,5

  101 497

   113,2

Other non-European countries

 

 

 

 

 

 

Kružna putovanja u stranim zemljama

14 043

   269,4

95 925

   211,5

Tours (cruises) in foreign countries

 

 

 

 

 

 

4.   STRANI TURISTI NA VIŠEDNEVNIM PUTOVANJIMA U HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA

      U 2017. PREMA ZEMLJI PREBIVALIŠTA

      FOREIGN TOURISTS ON TRAVELS TO CROATIA ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, BY COUNTRY OF ORIGIN, 2017

Zemlja prebivališta

Turisti

Tourists

Noćenja

Tourist nights

Country of origin

ukupno

Total

indeksi

Indices

2017.

2016.

od ukupnog

na kružnom putovanju

Out of that,

on tours

(cruises)

ukupno

Total

indeksi

Indices

2017.

2016.

od ukupnog

na kružnom putovanju

Out of that,

on tours

(cruises)

 

 

 

Ukupno

 2 164 801

   109,0

  299 437

 13 626 554

   107,0

 1 188 481

Total

 

 

 

 

 

 

 

Austrija

  144 432

   103,6

  17 806

  793 887

   98,9

  70 160

Austria

Belgija

  28 493

   124,4

  2 111

  182 591

   115,8

  9 494

Belgium

Bosna i Hercegovina

  16 238

   101,9

   869

  81 115

   100,3

  3 929

Bosnia and Herzegovina

Bugarska

  5 284

   105,8

   549

  14 035

   87,5

  2 282

Bulgaria

Češka

  105 503

   103,5

   469

  740 035

   105,1

  2 186

Czech Republic

Danska

  21 096

   111,5

  5 745

  131 634

   126,8

  23 458

Denmark

Finska

  21 689

   149,8

  1 489

  129 885

   147,1

  5 706

Finland

Francuska

  64 109

   87,0

  12 421

  391 236

   83,4

  73 766

France

Grčka

  1 666

   208,8

   374

  4 662

   131,2

  1 468

Greece

Irska

  18 486

   109,0

   267

  126 476

   107,1

  1 278

Ireland

Italija

  128 598

   85,6

  16 680

  776 336

   88,6

  45 422

Italy

Mađarska

  77 428

   104,8

  2 947

  432 459

   102,3

  8 783

Hungary

Nizozemska

  79 898

   132,4

  15 141

  619 711

   134,8

  51 408

Netherlands

Norveška

  25 827

   123,5

  4 774

  139 585

   118,9

  15 393

Norway

Njemačka

  520 125

   111,0

  55 570

 3 728 026

   107,0

  252 259

Germany

Poljska

  146 461

   117,6

  24 611

  899 790

   111,4

  83 444

Poland

Portugal

  3 344

   102,1

  1 835

  18 234

   98,3

  11 801

Portugal

Rumunjska

  7 434

   98,7

   470

  38 903

   98,1

  1 716

Romania

Rusija

  22 755

   106,3

   475

  155 642

   94,5

  1 841

Russian Federation

Slovačka

  50 657

   92,8

   124

  333 809

   89,8

   631

Slovakia

Slovenija

  96 085

   96,2

  1 656

  561 261

   96,6

  7 395

Slovenia

Srbija

  6 292

   101,4

   278

  34 062

   95,3

   827

Serbia

Španjolska

  32 519

   123,8

  11 592

  146 705

   107,9

  38 658

Spain

Švedska

  86 725

   127,3

  7 518

  596 479

   142,4

  32 073

Sweden

Švicarska

  25 035

   114,8

  4 396

  159 984

   105,2

  15 810

Switzerland

Turska

  1 845

   105,7

   278

  6 787

   87,1

   499

Turkey

Ujedinjena Kraljevina

  236 120

   116,0

  22 772

 1 578 416

   114,7

  118 918

United Kingdom

Ukrajina

  13 810

   92,5

   62

  103 727

   89,8

   194

Ukraine

Ostale europske zemlje

  32 581

   92,4

  2 270

  165 270

   96,5

  10 915

Other European countries

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrael

  5 363

   85,4

  1 356

  15 156

   94,4

  5 053

Israel

Japan

  14 674

   117,8

  13 226

  36 041

   83,7

  28 078

Japan

Kina

  4 024

   111,4

  2 217

  10 708

   126,8

  5 714

China

Koreja, Republika

  9 957

   81,6

  7 378

  36 765

   122,0

  32 066

Korea, Republic of

SAD

  26 291

   146,1

  10 938

  139 804

   139,9

  58 337

USA

Ostale izvaneuropske zemlje

  83 957

   137,8

  48 773

  297 338

   129,4

  167 519

Other non-European countries

 

 

 

 

 

 

5.   JEDNODNEVNA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA ZA TURISTE KOJI BORAVE U TURISTIČKIM

      MJESTIMA U 2017.

      SAME-DAY TRIPS ARRANGED BY CROATIAN TRAVEL AGENCIES, FOR TOURISTS ACCOMMODATED IN TOURIST RESORTS, 2017

 

Jednodnevna putovanja

Same-day trips

 

u Republici Hrvatskoj

In Republic of Croatia

indeksi

Indices

2017.

2016.

u stranim zemljama

In foreign countries

indeksi

Indices

2017.

2016.

 

 

 

 

 

 

Broj polazaka

69 715

129,4

9 902

98,1

Number of departures

 

 

 

 

 

 

Broj turista

1 199 802

98,9

230 323

119,0

Number of tourists

Domaći

160 761

128,1

23 009

177,4

Domestic

Strani

1 039 041

95,6

207 314

114,8

Foreign

 

 

6.   DOMAĆI TURISTI U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA S OBZIROM NA PRIJEVOZNA SREDSTVA KOJIMA

      SU PUTOVALI U 2017.

      DOMESTIC TOURISTS, THROUGH MEDIATION OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES, IN RESPECT OF MEANS OF TRANSPORT

      THEY USED, 2017

 

Prijevoz u organizaciji hrvatske putničke agencije

Transport organised by Croatian travel agency

Osobno organiziran prijevoz

Transport on own account

 

ukupno

Total

zrakoplov

Aeroplane

autobus

Bus

plovilo (brod)

Vessel (ship)

vlak

Train

ostalo

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaći turisti

 

 

 

 

 

 

 

 

Domestic tourists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Republici Hrvatskoj

turisti

123 090

19 626

101 704

481

277

1 002

169 188

In Republic of Croatia

Tourists

 

noćenja

449 980

64 356

379 436

1 691

1 235

3 262

732 566

 

Tourist nights

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U stranoj zemlji

turisti

265 457

87 259

164 560

8 312

2 071

3 255

21 579

Abroad

Tourists

 

noćenja

1 037 219

425 166

540 342

54 622

6 003

11 086

90 739

 

Tourist nights

 

 

 

7.   TURISTI I NOĆENJA PO VRSTAMA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ U ORGANIZACIJI HRVATSKIH PUTNIČKIH

      AGENCIJA U 2017.

      TOURISTS AND TOURIST NIGHTS, BY TYPES OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN REPUBLIC OF CROATIA, THROUGH MEDIATION

      OF CROATIAN TRAVEL AGENCIES, 2017

 

Ukupno

Total

Domaći turisti

Domestic tourists

Strani turisti

Foreign tourists

 

turisti

Tourists

noćenja

Tourist nights

turisti

Tourists

noćenja

Tourist nights

turisti

Tourists

noćenja

Tourist nights

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

2 457 079

14 809 100

292 278

1 182 546

2 164 801

13 626 554

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoteli1)

1 237 418

6 700 813

191 976

692 796

1 045 442

6 008 017

Hotels1)

Turistička naselja i turistički apartmani

191 949

1 286 891

20 429

105 402

171 520

1 181 489

Tourist resorts and apartments

Kampovi2)

93 318

680 826

5 796

27 088

87 522

653 738

Camping sites2)

Sobe za iznajmljivanje, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor3)

853 318

5 775 622

44 587

237 758

808 731

5 537 864

Rooms to let, apartments, studio-type suites and summer houses3)

Ostali smještaj

81 076

364 948

29 490

119 502

51 586

245 446

Other accommodation

 

 

1)

Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2)

Obuhvaćeni su kampovi, kampirališta, kamp-odmorišta, u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te prostori za kampiranje izvan kampova.

3)

Obuhvaćene su sobe, apartmani, studio-apartmani, kuće za odmor, u kojima su uslugu smještaja pružili ugostitelji (pravna ili fizička osoba), kućanstva i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

 

 

1)

Including hotels, heritage hotels, all-suite hotels, integral hotels, spa hotels and special-standard hotels.

2)

Including camping sites, small camps, quickstop camping, in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms as well as organised off-site camping sites.

3)

Including rooms, apartments, studio-type suites, summer houses in which accommodation services were rendered by hotel and restaurant entrepreneurs (legal entity or natural person), households and private family farms

 

 

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja

 

Purpose of the statistical survey

 

 

 

Svrha statističkog istraživanja jest prikupljanje podataka o broju putničkih agencija, broju zaposlenih u agencijama te broju domaćih turista i noćenja po zemlji posjeta, stranih turista i noćenja po zemlji prebivališta, turističkog prometa po vrstama smještajnih objekata te broju jednodnevnih putovanja ostvarenih u organizaciji putničkih agencija.

 

The purpose of the statistical survey is to collect data on the number of travel agencies and the number of persons employed in these agencies as well as on the number of domestic tourists and nights by the country of destination, foreign tourists and nights by the country of origin, tourist activity by types of accommodation establishments and the number of same-day trips organised by travel agencies.

 

 

 

 

 

 

Pravna osnova

 

Legal basis

 

 

 

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 103/03., 75/09., 59/12. i 12/13. – pročišćeni tekst) i Godišnjemu provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017

 

The survey is implemented on the basis of the Official Statistics Act (NN, Nos 103/03, 75/09, 59/12 and 12/13 – consolidated text) and the Annual Implementation Plan of Statistical Activities of the Republic of Croatia 2017.

 

 

 

 

 

 

Izvještajne jedinice

 

Reporting units

 

 

 

Izvještajna jedinica u ovom istraživanju jest putnička agencija, odnosno svi poslovni subjekti i njihovi dijelovi čija se djelatnost sastoji od organiziranja turističkog prometa za domaće i strane izletnike te turiste, a imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

The reporting units in this survey are travel agencies, that is, all business entities and parts thereof whose activity includes the arrangement of tourist transport for domestic and foreign same–day visitors and tourists and whose seat is in the Republic of Croatia.

 

 

 

 

 

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

 

Sources and methods of data collection

 

 

 

Izvor podataka jest godišnje statističko istraživanje o putničkim agencijama koje se provodi putem obrasca TU-14 (Izvještaj o putničkim agencijama). Izvještaj se ispunjava za cijelu putničku agenciju, bez obzira na to gdje se nalaze njezine poslovnice.

 

The data source is the annual statistical survey on travel agencies carried out by applying the TU-14 form (Report on Travel Agencies). The Report is filled in for the whole travel agency, irrespective of where its offices may be located.

 

 

 

 

 

 

Obuhvat

 

Coverage

 

 

 

Istraživanjem su obuhvaćeni poslovni subjekti i njihovi dijelovi čija se djelatnost sastoji od organiziranja turističkog prometa za domaće i strane izletnike i turiste, a imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

 

The survey covers business entities and parts thereof whose seat is in the Republic of Croatia and whose activity includes the arrangement of tourist transport for domestic and foreign same-day visitors and tourists.

 

 

 

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene putničke agencije posrednici koje pružaju samo usluge prodaja karata za priredbe, usluge mjenjačnice ili usluge turističkih informacija.

 

This survey does not include travel agencies intermediaries that provide only services of selling tickets for events, currency exchange services or tourist information services.

 

 

 

 

 

 

Definicije

 

Definitions

 

 

 

Putnička agencija jest trgovačko društvo, trgovac pojedinac, obrtnik ili njihova organizacijska jedinica, koji mogu pružati usluge kao trgovac, organizator ili prodavatelj te organizirati, posredovati ili pružati druge usluge vezane za putovanje i boravak turista ako ispunjava uvjete pružanja usluga utvrđenih Zakonom o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 68/07., 88/10., 30/14., 89/14. i 152/14. − neslužbeni pročišćeni tekst).

 

A travel agency is a trade company or an individual trader, a tradesman or their organisational unit rendering services of arrangement or intermediation of services related to travel and stays of tourists if it fulfils the conditions of rendering services as regulated in the Act on the Provision of Tourism Services (NN, Nos 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 and 152/14 – unofficial consolidated text).

 

 

 

Prema Pravilniku o identifikacijskom kodu putničke agencije (NN, br. 78/96., 47/97. i 80/98.), putnička agencija prema vrsti usluga koje pruža može biti: putnička agencija organizator putovanja, putnička agencija posrednik, putnička agencija posrednik u pružanju usluga turističke asistencije i ugostiteljskih usluga u kućanstvu, prodaje karte za izlete i priredbe, usluge mjenjačnice ili pružanje turističkih informacija i putnička agencija koja je ujedno i organizator putovanja i posrednik.

 

According to the Ordinance on the Identification Codes of Travel Agencies (NN, Nos 78/96, 47/97 and 80/98), regarding the type of services it provides, a travel agency may be: a tour operator, a travel agency – intermediary, a travel agency – intermediary engaged in rendering passenger assistance service and mediation in private accommodation, a travel agency selling tickets for trips or performances and rendering currency exchange or tourist information services and a tourist agency that is both a tour operator and a travel agency – intermediary.

 

 

 

Usluga putovanja podrazumijeva prijevoz putnika, smještaj koji nije neodvojivi dio prijevoza putnika i nije za svrhe stanovanja, iznajmljivanje automobila ili drugoga motornog vozila te bilo koju drugu turističku uslugu koja nije neodvojivi dio usluge putovanja.

 

Travel service includes passenger transport, accommodation that is not an inseparable part of passenger transport and is not intended for residential purposes, renting of cars or other motor vehicles and any other tourist service that is not an inseparable part of the travel service.

 

 

 

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju migranti, pogranični radnici, diplomati, članovi vojnih snaga na redovitim zadacima, prognanici i nomadi.

 

Tourist is every person who, outside his or her place of usual residence, spends at least one night in an accommodation establishment or in another establishment intended for accommodating tourists for rest or recreation, health, studying, sports, religion, family, business, public missions or gatherings. Migrants, cross-border workers, diplomats, military members at regular missions, refugees and nomads are not considered tourists.

 

 

 

Jednodnevni posjetitelj jest osoba koja odlazi na jednodnevno putovanje izvan svog mjesta prebivališta i vraća se isti dan (ne prenoći u mjestu posjeta).

 

Same-day visitor is every person who goes on a same-day trip outside his or her place of usual residence and comes back the same day (he or she does not spend a night in the place of destination).

 

 

 

Jednodnevno putovanje ili izlet jest kombinacija najmanje dviju pojedinačnih usluga za potrebe istog putovanja ili odmora, koje se sastoje od prijevoza ili drugih turističkih i ugostiteljskih usluga, a traje manje od 24 sata i ne uključuje noćenje.

 

Same-day visit or trip is a combination of at least two individual services for purpose of the same trip or vacation, consisting of transportation and other tourist and hospitality services, which lasts less than 24 hours and does not include an overnight stay.

 

 

 

Višednevno putovanje jest putovanje na kojem je ostvareno barem jedno, a manje od 365 noćenja.

 

Trip with overnight stays is trip with at list one but less than 365 overnight stays realised.

 

 

 

Kružno putovanje jest turističko putovanje u trajanju od nekoliko dana prema određenom itineraru (razrađenom planu putovanja) kružnog tijeka. To je aranžman s različitim prijevoznim sredstvima i svim turističkim uslugama u tijeku putovanja uključujući vodiča i pratitelja.

 

Tour or cruise is a tourist journey lasting for several days according to a specific tour (cruise) itinerary (elaborated plan of the journey). It is an inclusive tour that comprises various means of transport and all tourist services during the journey, including a guide and a tour conductor.

 

 

 

U tablici 5. iskazani su podaci o jednodnevnim putovanjima (izletima) koje putničke agencije organiziraju ili kod kojih posreduju pri organizaciji za turiste koji borave u nekome turističkome mjestu. Na taj način turistima se pruža jedan oblik razonode tijekom njihova boravka u nekome turističkome mjestu. Broj polazaka odnosi se na ostvaren broj jednodnevnih putovanja tijekom godine.

 

Table 5. contains data on same-day trips (excursions) that travel agencies either arrange or intermediate in arrangement for tourists who stay in a particular tourist resort. This provides a type of leisure to tourists during their stay in a particular tourist resort. The number of departures refers to the realised number of same-day trips in the course of a year.

 

 

 

U tablici 6. prikazani su podaci samo za glavno prijevozno sredstvo kojim su domaći turisti putovali u Hrvatskoj odnosno iz Hrvatske (ne odnosi se na jednodnevna putovanja). Prijevoz može organizirati putnička agencija ili to može biti osobno organiziran prijevoz bilo kojim prijevoznim sredstvom.

 

Table 6. shows data on only the main means of transport in which domestic tourists travelled in Croatia or from Croatia, respectively (it does not refer to same-day trips). The transport may be arranged by a travel agency or an individually arranged transport by using any means of transport.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

NN

Narodne novine

 

NN

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

SAD

Sjedinjene Američke Države

 

USA

United States of America

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

- nema pojave

 

no occurrence

 

 

 

 

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Suzana Nujić, Jadranka Pavić i Ivana Brozović

Prepared by: Suzana Nujić, Jadranka Pavić and Ivana Brozović

 

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE.

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-168

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4806-148