image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                           ZAGREB, 28. TRAVNJA 2017./ 28 APRIL, 2017                                       BROJ/ NUMBER: 8.1.3.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

 

SREDNJE ŠKOLE

KRAJ ŠK. G. 2015./2016. I POČETAK ŠK. G. 2016./2017.

 

UPPER SECONDARY SCHOOLS

END OF 2015/2016 SCHOOL YEAR AND BEGINNING OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

 

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2015./2016.

 

1. Upper secondary schools − end of 2015/2016 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2015./2016. djelovalo je 440 srednjih škola koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 745 školskih jedinica različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the end of 2015/2016 school year, there were 440 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included 745 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na kraju školske godine 2015./2016. broj učenika manji je za 4,7% u odnosu na kraj školske godine 2014./2015. Udio učenica iznosi 50,3%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 69,9% učenica, u gimnazijama 61,8%, u tehničkim i srodnim školama 48,3%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 33,9% učenica. Srednju školu završilo je 44 854 učenika, a od toga je 50,1% učenica.

 

At the end of the 2015/2016 school year, the number of students decreased by 4.7% compared to the end of the 2014/2015 school year. The share of female students was 50.3%, although their number was not equally distributed in different types of schools. Thus, there were 69.9% of female students in secondary art schools, 61.8% in grammar schools, 48.3% in technical and related schools and only 33.9% in industrial and crafts schools. There were 44 854 students who completed upper secondary education, out of which female students accounted for 50.1%.

 

 

 

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 90,3% učenika, njemački 35,5%, talijanski 13,8%, francuski 3,6%, a španjolski, ruski, novogrčki, nizozemski, arapski, mađarski i kineski samo 1,5% učenika.

 

Students enrolled in upper secondary schools learn one, two or three foreign languages, providing that at least one foreign language is obligatory for all students. Out of the total number of students, English is learned by 90.3% of students, German by 35.5%, Italian by 13.8%, French by 3.6% and Spanish, Russian, Modern Greek, Dutch, Arabic, Hungarian and Chinese by only 1.5%.

 

 

 

 

1.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, END OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni
odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske jedinice/odjeli

School/class
units

ukupno

Total

učenice

Female students

ukupno

Total

učenice

Female
students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 745

 241

 504

7 492

168 786

84 846

44 854

22 466

Državne

State

 689

 203

 486

7 193

163 087

81 543

43 470

21 648

Privatne

Private

 38

 24

 14

 160

2 290

1 015

 549

 254

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 139

3 409

2 288

 835

 564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 701

 226

 475

7 260

167 273

84 202

44 393

22 269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

 195

 96

 99

2 107

51 456

31 810

13 122

8 134

Državne

State

 156

 64

 92

1 882

46 967

29 122

11 994

7 443

Privatne

Private

 23

 18

 5

 104

1 511

 700

 377

 190

Vjerskih zajednica

Religious community

 16

 14

 2

 121

2 978

1 988

 751

 501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

 259

 64

 195

3 346

78 153

37 773

19 864

9 801

Državne

State

 248

 62

 186

3 279

77 035

37 193

19 622

9 677

Privatne

Private

 9

 2

 7

 49

 687

 280

 158

 61

Vjerskih zajednica

Religious community

 2

 -

 2

 18

 431

 300

 84

 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 53

 44

 9

 106

5 102

3 566

1 065

 760

Državne

State

 49

 40

 9

 106

5 075

3 551

1 065

 760

Privatne

Private

 4

 4

 -

 -

 27

 15

 -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 35

 35

 -

 -

2 473

1 503

 404

 234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

 -

 -

 161

 148

 24

 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 15

 6

 9

 106

2 468

1 915

 637

 504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

 194

 22

 172

1 701

32 562

11 053

10 342

3 574

Državne

State

 192

 22

 170

1 694

32 497

11 033

10 328

3 571

Privatne

Private

 2

-

 2

 7

 65

 20

 14

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 44

 15

 29

 232

1 513

 644

 461

 197

Državne

State

 44

 15

 29

 232

1 513

 644

 461

 197

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 57

 5

 52

 420

4 408

1 674

1 821

 648

Državne

State

 33

 1

 32

 214

2 904

1 183

1 003

 403

Privatne

Private

 24

 4

 20

 206

1 504

 491

 818

 245

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in “Upper secondary schools – total”.

 

 

1.2.  USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2015./2016.

        ACHIEVEMENT OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, END OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

svega

All

položili

Passed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

167 273

163 427

43 460

41 712

43 611

42 460

44 337

43 618

34 556

34 329

1 309

1 308

Državne

State

161 574

157 793

41 940

40 219

42 277

41 145

42 942

42 233

33 164

32 946

1 251

1 250

Privatne

Private

2 290

2 268

 662

 654

 525

 521

 551

 547

 552

 546

-

-

Vjerskih zajednica

Religious community

3 409

3 366

 858

 839

 809

 794

 844

 838

 840

 837

 58

 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

51 456

51 114

12 429

12 264

12 796

12 715

13 028

12 952

13 203

13 183

 -

 -

Državne

State

46 967

46 674

11 265

11 121

11 733

11 667

11 913

11 843

12 056

12 043

 -

 -

Privatne

Private

1 511

1 502

 402

 400

 354

 353

 366

 365

 389

 384

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

2 978

2 938

 762

 743

 709

 695

 749

 744

 758

 756

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

78 153

76 491

18 634

17 927

18 852

18 393

19 277

18 952

20 081

19 911

1 309

1 308

Državne

State

77 035

75 386

18 327

17 625

18 604

18 148

19 017

18 695

19 836

19 668

1 251

1 250

Privatne

Private

 687

 677

 211

 206

 148

 146

 165

 163

 163

 162

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

 431

 428

 96

 96

 100

 99

 95

 94

 82

 81

 58

 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

5 102

4 877

1 488

1 396

1 356

1 304

1 135

1 090

1 123

1 087

 -

 -

Državne

State

5 075

4 853

1 477

1 386

1 346

1 295

1 129

1 085

1 123

1 087

 -

 -

Privatne

Private

 27

 24

 11

 10

 10

 9

 6

 5

-

-

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

2 473

2 312

 857

 792

 710

 666

 472

 449

 434

 405

 -

 -

Državne

State

2 446

2 288

 846

 782

 700

 657

 466

 444

 434

 405

 -

 -

Privatne

Private

 27

 24

 11

 10

 10

 9

 6

 5

-

-

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 161

 159

 58

 58

 39

 39

 40

 38

 24

 24

 -

 -

Državne

State

 161

 159

 58

 58

 39

 39

 40

 38

 24

 24

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 468

2 406

 573

 546

 607

 599

 623

 603

 665

 658

 -

 -

Državne

State

2 468

2 406

 573

 546

 607

 599

 623

 603

 665

 658

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

32 562

30 945

10 909

10 125

10 607

10 048

10 897

10 624

 149

 148

 -

 -

Državne

State

32 497

30 880

10 871

10 087

10 594

10 035

10 883

10 610

 149

 148

 -

 -

Privatne

Private

 65

 65

 38

 38

 13

 13

 14

 14

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 513

1 454

 494

 469

 476

 458

 474

 458

 69

 69

 -

 -

Državne

State

1 513

1 454

 494

 469

 476

 458

 474

 458

 69

 69

 -

 -

 

 

1.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, END OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Učenici koji su završili školu

Graduated students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

 745

7 492

168 786

84 846

44 854

22 466

27 037

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

 34

 282

7 024

3 373

1 889

 916

1 223

Zagreb

Krapinsko-zagorska

 24

 212

5 134

2 701

1 394

 718

 838

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

 29

 239

5 301

2 524

1 484

 712

 932

Sisak-Moslavina

Karlovačka

 28

 215

4 499

2 168

1 148

 548

 849

Karlovac

Varaždinska

 38

 368

7 909

3 997

2 241

1 104

1 776

Varaždin

Koprivničko-križevačka

 18

 187

4 420

2 244

1 260

 625

 772

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

 27

 228

5 050

2 561

1 362

 673

 911

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

 56

 453

9 773

4 805

2 440

1 154

1 678

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

 12

 82

1 477

 671

 413

 173

 317

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

 16

 154

3 430

1 761

 914

 480

 603

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

 15

 148

3 512

1 782

 977

 476

 540

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

 15

 266

6 260

3 060

1 714

 843

 675

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

 36

 330

7 296

3 700

1 911

 946

1 103

Zadar

Osječko-baranjska

 51

 568

12 441

6 248

3 282

1 611

1 968

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

 21

 193

4 217

2 121

1 177

 579

 703

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

 29

 369

7 479

3 743

2 131

1 057

1 324

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

 92

 874

20 093

10 155

5 203

2 661

3 105

Split-Dalmatia

Istarska

 44

 336

6 693

3 430

1 641

 837

1 447

Istria

Dubrovačko-neretvanska

 30

 238

5 082

2 574

1 388

 722

 944

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

 22

 186

4 044

2 032

1 050

 547

 819

Međimurje

Grad Zagreb

 108

1 564

37 652

19 196

9 835

5 084

4 510

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

1.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO LEARN FOREIGN LANGUAGES AND FOREIGN LANGUAGE TEACHERS, END OF
        2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students attending

Nastavnici1)

Teachers1)

ukupno

Total

gimnazija

Grammar schools

tehničkih
i srodnih škola

Technical and
related schools

umjetničkih škola

Art schools

industrijskih
i obrtničkih škola

Industrial and
crafts schools

s teškoćama
u razvoju

Secondary schools
for disabled youth

 

 

 

 

 

 

 

 

Engleski

English

152 485

51 271

69 769

2 617

28 521

 307

1 799

Njemački

German

59 887

32 747

19 257

 285

7 455

 143

1 099

Talijanski

Italian

23 336

11 660

9 677

 432

1 547

 20

 394

Francuski

French

6 033

2 478

1 500

-

1 995

 60

 127

Španjolski

Spanish

2 308

1 837

 471

 -

 -

 -

 50

Ruski

Russian

 124

 83

 41

 -

 -

 -

 9

Arapski

Arabic

 93

 93

 -

 -

 -

 -

 1

Novogrčki

Modern Greek

 15

 15

 -

 -

 -

 -

 1

Ostali jezici

Other languages

 21

 21

 -

 -

 -

 -

 4

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

1.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2015./2016.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), END OF 2015/2016 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u
ekvivalentu
pune zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u
ekvivalentu pune
zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim
radnim vremenom

Full-time

s kraćim
od punoga radnog
vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

26 410

17 774

12 745

8 535

13 665

9 239

18 191,11

12 181,45

900,85

793,77

Državne

State

25 268

16 982

12 313

8 221

12 955

8 761

17 530,97

11 706,91

852,43

755,43

Privatne

Private

 684

 460

 230

 158

 454

 302

 349,35

 243,64

17,92

13,34

Vjerskih zajednica

Religious community

 458

 332

 202

 156

 256

 176

 310,79

 230,90

30,50

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

6 426

4 744

3 180

2 433

3 246

2 311

4 418,94

3 321,15

279,20

245,40

Državne

State

5 596

4 169

2 860

2 201

2 736

1 968

3 927,47

2 968,51

239,63

213,32

Privatne

Private

 450

 301

 154

 105

 296

 196

 232,13

 160,67

12,07

9,58

Vjerskih zajednica

Religious community

 380

 274

 166

 127

 214

 147

 259,34

 191,97

27,50

22,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

11 303

7 645

5 473

3 669

5 830

3 976

8 031,93

5 413,43

366,54

324,04

Državne

State

11 048

7 460

5 368

3 590

5 680

3 870

7 880,90

5 300,96

357,74

317,83

Privatne

Private

 177

 127

 69

 50

 108

 77

 99,58

 73,54

5,80

3,71

Vjerskih zajednica

Religious community

 78

 58

 36

 29

 42

 29

 51,45

 38,93

3,00

2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

1 819

1 195

1 258

 846

 561

 349

1 471,64

 979,33

26,59

24,09

Državne

State

1 790

1 184

1 254

 845

 536

 339

1 459,95

 974,33

26,59

24,09

Privatne

Private

 29

 11

 4

 1

 25

 10

 11,69

 5,00

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

1 248

 778

 886

 582

 362

 196

1 024,45

 656,55

8,25

8,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 77

 54

 51

 35

 26

 19

 62,60

 43,25

0,18

0,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 494

 363

 321

 229

 173

 134

 384,59

 279,53

18,16

15,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

6 862

4 190

2 834

1 587

4 028

2 603

4 268,60

2 467,54

228,52

200,24

Državne

State

6 834

4 169

2 831

1 585

4 003

2 584

4 262,65

2 463,11

228,47

200,19

Privatne

Private

 28

 21

 3

 2

 25

 19

 5,95

 4,43

0,05

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 627

 427

 241

 173

 386

 254

 351,19

 239,87

44,56

38,23

Državne

State

 627

 427

 241

 173

 386

 254

 351,19

 239,87

44,56

38,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih

Education of adults

1 449

 876

 61

 38

1 388

 838

 268,67

 169,39

-

-

Državne

State

 820

 500

 14

 11

 806

 489

 125,82

 81,32

-

-

Privatne

Private

 629

 376

 47

 27

 582

 349

 142,85

 88,07

-

-

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2. Srednje škole – početak šk. g. 2016./2017.

 

2. Upper secondary schools beginning of 2016/2017 school year

 

 

 

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2016./2017. djelovalo je 440 srednjih škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 743 školske jedinice različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa.

 

At the beginning of 2016/2017 school year, there were 440 active upper secondary schools on the territory of the Republic of Croatia. According to the methodology of statistical data collection, they included 743 school units of various kinds, depending on the educational plan and programme.

 

 

 

Na početku školske godine 2016./2017. broj učenika manji je za 4,7% u odnosu na početak školske godine 2015./2016. Udio učenica iznosi 50,2%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 1,6% ponavljača, i to u I. razredu 2,7%, u II. razredu 2,0%, u III. razredu 1,0%, u IV. razredu 0,4% i u V. razredu 0,1%.

 

At the beginning of the 2016/2017 school year, the number of students decreased by 4.7% compared to the beginning of the 2015/2016 school year. The share of female students was 50.2%. Out of the total number of students in regular education there were only 1.6% of repeaters, as follows: 2.7% in the 1st grade, 2.0% in the 2nd grade, 1.0% in the 3rd grade, 0.4% in the 4th grade and 0.1% in the 5th grade.

 

 

 

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 97,9% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 2,0% učenika starijih od 18 godina, a 0,1% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i baletnih).

 

By year of birth, there were 97.9% of students in regular upper secondary schools in the age group from 14 to 18, which is the age appropriate for upper secondary education. There were only 2.0% of students older than 18 and 0.1% younger than 14, who mostly attended secondary art schools (music and ballet ones).

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, CLASS UNITS AND STUDENTS, BEGINNING OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Škole1)

Schools1)

Razredni
odjeli

Class units

Učenici

Students

Ponavljači

Repeaters

ukupno

Total

samostalne

Self-contained

školske
jedinice/odjeli

School/class
units

ukupno

Total

učenice

Female
 students

ukupno

Total

učenice

Female
 students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – ukupno

Upper secondary schools – total

 743

 241

 502

7 418

162 556

81 556

2 577

 865

Državne

State

 688

 203

 485

7 119

156 899

78 281

2 518

 834

Privatne

Private

 37

 24

 13

 159

2 250

 997

 36

 20

Vjerskih zajednica

Religious community

 18

 14

 4

 140

3 407

2 278

 23

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Secondary schools – regular

 699

 226

 473

7 191

161 117

80 969

2 538

 852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije

Grammar schools

 194

 96

 98

2 113

50 224

31 152

 174

 94

Državne

State

 156

 64

 92

1 885

45 727

28 465

 128

 69

Privatne

Private

 22

 18

 4

 106

1 532

 715

 25

 15

Vjerskih zajednica

Religious community

 16

 14

 2

 122

2 965

1 972

 21

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne

Technical and related schools

 258

 64

 194

3 323

75 486

36 026

1 040

 361

Državne

State

 247

 62

 185

3 257

74 397

35 458

1 029

 355

Privatne

Private

 9

 2

 7

 48

 647

 262

 9

 5

Vjerskih zajednica

Religious community

 2

-

 2

 18

 442

 306

 2

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke

Secondary art schools

 53

 44

 9

 104

5 097

3 590

 99

 62

Državne

State

 49

 40

 9

 104

5 070

3 576

 99

 62

Privatne

Private

 4

 4

 -

 -

 27

 14

 -

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glazbene

Music schools

 35

 35

 -

 -

2 534

1 587

 59

 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 3

 3

 -

 -

 195

 178

 1

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

 15

 6

 9

 104

2 368

1 825

 39

 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke

Industrial and crafts schools

 194

 22

 172

1 651

30 310

10 201

1 225

 335

Državne

State

 192

 22

 170

1 646

30 266

10 195

1 223

 335

Privatne

Private

 2

-

 2

 5

 44

 6

 2

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

 44

 15

 29

 227

1 439

 587

 39

 13

Državne

State

 44

 15

 29

 227

1 439

 587

 39

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje odraslih2)

Education of adults2)

 52

 5

 47

 362

2 663

 989

 -

 -

Državne

State

 30

 1

 29

 187

1 580

 576

 -

 -

Privatne

Private

 22

 4

 18

 175

1 083

 413

 -

 -

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

2)       Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1)       See Notes on Methodology.

2)       Not included in "Upper secondary schools – total."

 

 

 

2.2.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS (INCLUDING REPEATERS), BY GRADES AND SEX, BEGINNING OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

svega

All

ponavljači

Repeaters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

161 117

2 538

41 581

1 137

42 450

 842

42 480

 435

33 335

 123

1 271

 1

Učenice

Female students

80 969

 852

20 303

 391

20 570

 275

20 992

 136

18 121

 50

 983

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazije – ukupno

Grammar schools – all

50 224

 174

12 242

 63

12 278

 47

12 756

 53

12 948

 11

 -

 -

Učenice

Female students

31 152

 94

7 714

 45

7 571

 24

7 927

 18

7 940

 7

 -

 -

Državne

State

45 727

 128

11 093

 46

11 119

 30

11 697

 47

11 818

 5

 -

 -

Privatne

Private

1 532

 25

 377

 9

 405

 9

 361

 3

 389

 4

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

2 965

 21

 772

 8

 754

 8

 698

 3

 741

 2

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehničke i srodne – ukupno

Technical and related schools – all

75 486

1 040

18 214

 387

18 273

 336

18 562

 235

19 166

 81

1 271

 1

Učenice

Female students

36 026

 361

8 397

 156

8 492

 110

8 870

 69

9 284

 26

 983

 -

Državne

State

74 397

1 029

17 966

 381

17 992

 334

18 315

 234

18 907

 79

1 217

 1

Privatne

Private

 647

 9

 158

 6

 179

 2

 146

-

 164

 1

 -

 -

Vjerskih zajednica

Religious community

 442

 2

 90

-

 102

 -

 101

 1

 95

 1

 54

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje umjetničke – ukupno

Secondary art schools – all

5 097

 99

1 527

 25

1 366

 24

1 107

 19

1 097

 31

 -

 -

Učenice

Female students

3 590

 62

1 080

 15

 922

 16

 815

 14

 773

 17

 -

 -

Državne

State

5 070

 99

1 515

 25

1 356

 24

1 106

 19

1 093

 31

 -

 -

Privatne

Private

 27

-

 12

 -

 10

 -

 1

-

 4

-

 -

 -

Glazbene

Music schools

2 534

 59

 865

 10

 766

 15

 458

 10

 445

 24

 -

 -

Državne

State

2 534

 59

 865

 10

 766

 15

 458

 10

 445

 24

 -

 -

Privatne

Private

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baletne

Ballet schools

 195

 1

 76

 1

 40

 -

 41

 -

 38

 -

 -

 -

Državne

State

 195

 1

 76

 1

 40

 -

 41

 -

 38

 -

 -

 -

Likovna umjetnost i dizajn

Fine arts and design

2 368

 39

 586

 14

 560

 9

 608

 9

 614

 7

 -

 -

Državne

State

2 368

 39

 586

 14

 560

 9

 608

 9

 614

 7

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrijske i obrtničke – ukupno

Industrial and crafts schools – all

30 310

1 225

9 598

 662

10 533

 435

10 055

 128

 124

 -

 -

 -

Učenice

Female students

10 201

 335

3 112

 175

3 585

 125

3 380

 35

 124

 -

 -

 -

Državne

State

30 266

1 223

9 586

 661

10 514

 434

10 042

 128

 124

 -

 -

 -

Privatne

Private

 44

 2

 12

 1

 19

 1

 13

 -

 -

 -

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 439

 39

 448

 18

 469

 13

 449

 8

 73

 -

 -

 -

Učenice

Female students

 587

 13

 168

 5

 198

 7

 184

 1

 37

 -

 -

 -

Državne

State

1 439

 39

 448

 18

 469

 13

 449

 8

 73

 -

 -

 -

 

 

 

2.3.  SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOLS, BY COUNTIES, BEGINNING OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

Županija

Škole1)

Schools1)

Razredni odjeli

Class units

Učenici

Students

Nastavnici1)

Teachers1)

County of

svega

All

učenice

Female
students

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika Hrvatska

743

7 418

162 556

81 556

27 465

18 328

Republic of Croatia

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

34

 280

6 679

3 169

1 190

 806

Zagreb

Krapinsko-zagorska

24

 211

4 877

2 522

 833

 564

Krapina-Zagorje

Sisačko-moslavačka

29

 235

4 937

2 331

1 128

 635

Sisak-Moslavina

Karlovačka

27

 213

4 334

2 141

 857

 544

Karlovac

Varaždinska

38

 361

7 510

3 909

1 764

1 147

Varaždin

Koprivničko-križevačka

18

 187

4 219

2 145

 784

 458

Koprivnica-Križevci

Bjelovarsko-bilogorska

27

 227

4 852

2 479

 904

 598

Bjelovar-Bilogora

Primorsko-goranska

56

 451

9 606

4 753

1 654

1 144

Primorje-Gorski kotar

Ličko-senjska

12

 77

1 374

 623

 303

 206

Lika-Senj

Virovitičko-podravska

16

 148

3 224

1 644

 579

 350

Virovitica-Podravina

Požeško-slavonska

15

 148

3 252

1 633

 564

 351

Požega-Slavonia

Brodsko-posavska

15

 267

5 949

2 899

 669

 420

Slavonski Brod-Posavina

Zadarska

36

 330

7 043

3 599

1 139

 753

Zadar

Osječko-baranjska

51

 561

12 039

6 059

1 937

1 275

Osijek-Baranja

Šibensko-kninska

21

 186

3 931

1 970

 732

 479

Šibenik-Knin

Vukovarsko-srijemska

29

 366

7 101

3 490

1 391

 917

Vukovar-Sirmium

Splitsko-dalmatinska

92

 874

19 362

9 811

3 186

2 261

Split-Dalmatia

Istarska

44

 327

6 597

3 316

1 425

1 011

Istria

Dubrovačko-neretvanska

30

 231

4 832

2 425

1 022

 624

Dubrovnik-Neretva

Međimurska

22

 189

4 063

1 988

 839

 562

Međimurje

Grad Zagreb

107

1 549

36 775

18 650

4 565

3 223

City of Zagreb

 

 

1)       Vidi Metodološka objašnjenja.

1)       See Notes on Methodology.

 

 

 

2.4.  UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS, BY GRADES, SEX AND YEAR OF BIRTH, BEGINNING OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Učenici

Students

ukupno

Total

I. razred

1st grade

II. razred

2nd grade

III. razred

3rd grade

IV. razred

4th grade

V. razred

5th grade

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

svega

All

učenice

Female students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole – redovite

Upper secondary schools – regular

161 117

80 969

41 581

20 303

42 450

20 570

42 480

20 992

33 335

18 121

1 271

 983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003.

i poslije /and after

 203

 141

 164

 118

 39

 23

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2002.

 

8 470

4 592

8 373

4 532

 96

 59

 1

 1

 -

 -

 -

 -

2001.

 

38 636

19 161

30 128

14 634

8 468

4 500

 35

 23

 5

 4

 -

 -

2000.

 

41 467

20 359

2 548

 878

30 527

14 905

8 322

4 514

 70

 62

 -

 -

1999.

 

40 797

20 290

 254

 88

2 897

 940

30 592

15 216

7 054

4 046

 -

 -

1998.

 

28 361

14 743

 54

 25

 336

 106

3 207

1 131

24 472

13 233

 292

 248

1997.

 

2 812

1 481

 22

 8

 48

 22

 276

 84

1 565

 693

 901

 674

1996.

i prije /and before

 371

 202

 38

 20

 39

 15

 47

 23

 169

 83

 78

 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srednje škole za mladež s teškoćama urazvoju

Upper secondary schools for disabled youth

1 439

 587

 448

 168

 469

 198

 449

 184

 73

 37

 -

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002.

i poslije /and after

 28

 16

 28

 16

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2001.

 

 245

 92

 231

 86

 14

 6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2000.

 

 440

 169

 160

 52

 260

 103

 20

 14

 -

 -

 -

 -

1999.

 

 430

 197

 22

 11

 167

 76

 238

 108

 3

 2

 -

 -

1998.

 

 224

 85

 5

 2

 25

 11

 156

 52

 38

 20

 -

 -

1997.

 

 60

 22

 2

 1

 1

 1

 32

 10

 25

 10

 -

 -

1996.

 

 8

 4

 -

 -

 1

 -

 3

 -

 4

 4

 -

 -

1995.

i prije /and before

 4

 2

 -

 -

 1

 1

 -

 -

 3

 1

 -

 -

 

 

 

2.5.  NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2016./2017.

        UPPER SECONDARY SCHOOL TEACHERS AND ASSISTANTS, BY SEX AND WORKING TIME1), BEGINNING OF 2016/2017 SCHOOL YEAR

 

Nastavnici

Teachers

Nastavnici u

ekvivalentu pune
zaposlenosti

Teachers, FTE

Stručni suradnici u
ekvivalentu pune
zaposlenosti

Assistants, FTE

ukupno

Total

žene

Women

s punim
 radnim vremenom

Full-time

s kraćim
od punoga radnog
vremena

Part-time

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All