image description

 

GODINA/ YEAR: LIV.                                   ZAGREB, 24. STUDENOGA 2017./ 24 NOVEMBER, 2017                              BROJ/ NUMBER: 8.3.1.

 

CODEN POPCEA        ISSN 133000350

 

 

 

KNJIŽNICE U 2016.

LIBRARIES, 2016

 

 

 

U ovom Priopćenju dani su podaci o knjižnicama koje su radile u Republici Hrvatskoj tijekom 2016. Ukupno je radilo 1 768 knjižnica. Udio samostalnih knjižnica jest 9,6%, u sastavu druge knjižnice ih je 5,6%, dok ih je u sastavu ustanove/poduzeća 84,8%.

 

This First Release provides data on libraries that operated in the Republic of Croatia in 2016. Their total number amounted to 1 768. Out of that number, 9.6% of libraries were autonomous, 5.6% made part of another library and 84.8% made part of an institution/enterprise.

 

 

 

Od ukupno 4 066 zaposlenih u knjižnicama, 3 380 čini stručno osoblje. Udio žena od ukupnog broja zaposlenih jest 82,9%, a od stručnog osoblja 85,6%.

 

Out of a total of 4 066 employees in libraries, 3 380 were professional staff. The share of women in the total number of employees was 82.9% and that in the professional staff was 85.6%.

 

 

 

Članova knjižnica bilo je 1 309 484 (udio žena jest 59,1%). Najveći broj članova odnosi se na školske knjižnice (40,4%), na narodne knjižnice (39,5%) i na visokoškolske knjižnice (13,3%).

 

The number of library members amounted to 1 309 484 (59.1% of women). The majority were school library members (40.4%), followed by public library members (39.5%) and library members at institutions of higher education (13.3%).

 

 

 

Od ukupno korištene knjižne građe najviše su korištene knjige i brošure (68,9%) te novine (18,1%), a većina knjižne građe koristila se u narodnim knjižnicama (40,9%).

 

Out of the total used book materials, the most used were books and brochures (68.9%) and newspapers (18.1%). The majority of book materials were used in public libraries (40.9%).

 

 

1.   KNJIŽNICE PREMA VRSTI, STATUSU I DODATNIM ODJELIMA U 2016.

      LIBRARIES, BY TYPE, STATUS AND ADDITIONAL DEPARTMENTS, 2016

 

Knjižnice

Libraries

 

status

Status

dodatni odjeli

Additional departments

 

ukupno

Total

samostalne

Autonomous

u sastavu druge knjižnice

Part of another library

u sastavu ustanove/
poduzeća

Part of institution/
enterprise

za djecu i mladež

For
children
 and youth

čitaonica

Reading room

igraonica

Playroom

bibliobus

Library
 bus

multi-medijalni

Multimedia

za slijepe

For the
 blind

WLAN (bežična mreža)

(wireless network)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno
Total

1 768

169

100

1 499

773

477

173

18

266

22

640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

1

Sveučilišne knjižnice

University library

7

2

1

4

1

5

1

-

1

1

6

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

118

3

7

108

1

103

1

1

9

3

79

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

2

1

1

-

-

2

-

-

-

1

1

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

146

2

2

142

1

108

-

1

3

-

38

Narodne knjižnice

Public libraries

277

160

89

28

233

252

110

12

95

13

124

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

858

-

-

858

469

4

58

4

116

-

277

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

359

-

-

359

68

2

3

-

41

4

114

 

 

2.   OBRAĐENA KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRAĐA (stanje 31. prosinca 2016.)

      PROCESSED BOOK AND NON-BOOK MATERIALS, (situation as on 31 December 2016)

 

Obrađena knjižna građa, tis.

Processed book materials, '000

Obrađena neknjižna građa, broj predmeta, tis.
Processed non-book materials, number of items, ‘000

 

knjige
 i brošure
(svesci)

Books and brochures (volumes)

novine (godišta)

Newspapers (annual files)

časopisi (svesci)

Magazines (volumes)

rukopisi (svesci)

Manuscripts (volumes)

mikrooblici

Microforms

zvučna

Audio
 materials

vizualna

Visual
materials

kombinirana audiovizualna

Combined audio-visual materials

ostala neknjižna

Other
non-book materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

26 894

 582

3 599

 343

 435

 286

 577

 242

 212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

2 312

 296

 383

 188

 331

 61

 320

0

 86

Sveučilišne knjižnice

University library

1 346

 6

 125

 2

0

 15

 1

 13

 2

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of
higher education

3 072

 19

1 073

 40

 2

 6

 1

 7

 38

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

 888

 12

 253

 5

 -

 15

0

 1

1

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

2 370

 94

1 322

 73

 3

 7

 113

 4

 24

Narodne knjižnice

Public libraries

9 917

 141

 148

 22

 51

 154

 123

 105

 54

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in
basic schools

4 632

9

 197

0

 41

 18

 14

 90

 5

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

2 357

 5

 98

12

 7

 10

 5

 22

 2

 

 

3.   KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE U 2016.

      USE OF BOOK MATERIALS, 2016

 

Korištenje u knjižnici

For use in library

Izrađene preslike kao zamjena za izvornik

Copies made as
substitute for
original

 

ukupno

Total

knjige i brošure

Books and
brochures

novine

Newspapers

časopisi

Magazines

rukopisi

Manuscripts

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

11 492 797

7 913 875

2 083 258

1 480 790

14 874

94 546

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

108 362

59 891

19 147

22 057

7 267

 -

Sveučilišne knjižnice

University library

1 213 549

210 398

944 672

58 159

 320

1 420

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of
 higher education

3 015 437

2 524 047

29 322

460 846

1 222

55 303

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

43 433

38 094

2 111

3 005

 223

 50

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

141 132

94 177

6 900

38 755

1 300

20 352

Narodne knjižnice

Public libraries

4 701 633

2 999 427

1 036 188

665 159

 859

11 150

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic
schools

1 703 587

1 498 395

29 177

175 765

 250

3 739

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

565 664

489 446

15 741

57 044

3 433

2 532

 

 

 

4.   KORIŠTENJE NEKNJIŽNE GRAĐE U 2016.

      USE OF NON-BOOK MATERIALS, 2016

 

Neknjižna građa

Non-book materials

 

mikrooblici knjiga, periodika,
rukopisa i ostale knjižnične građe

Microforms of books, periodicals, manuscripts and other library materials

zvučna

Audio materials

vizualna

Visual materials

kombinirana
audiovizualna

Combined
audio-visual materials

ostala neknjižna

Other non-book
materials

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

135 228

88 467

203 352

179 351

102 171

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

7 046

3 100

-

-

5 196

Sveučilišne knjižnice

University library

 73

4 040

 73

2 892

 3

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

 274

1 248

 530

1 214

17 243

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

 532

1 774

11 054

 893

 565

Narodne knjižnice

Public libraries

120 596

68 089

179 820

132 706

67 650

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

5 265

8 102

10 091

34 047

10 439

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

1 442

2 114

1 784

7 599

1 075

 

 

 

5.   PRINOVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U 2016.

      ADDITIONS TO LIBRARY MATERIALS, 2016

 

Knjižna građa

Book materials

Neknjižna građa

Non-book materials

Ostala građa

Other materials

 

knjige i brošure (svesci)

Books
and brochures (volumes)

novine (godišta)

Newspapers (annual
 files)

časopisi (svezaka)

Magazines (volumes)

rukopisi (svesci)

Manuscripts (volumes)

mikrooblici knjiga, periodika, rukopisa

Microforms
of books, periodicals, manuscripts and other library materials

zvučna

Audio materials

vizualna

Visual materials

kombinirana audiovizualna

Combined
 audio-visual materials

elektronička

Electronic materials

digitalna

Digital materials

ostala knjižnična

Other
 library materials

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

743 660

52 446

171 304

3 107

133

11 791

16 105

9 671

314 986

23 091

6 591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

36 296

29 904

12 960

 111

-

1 129

 209

 9

294 226

20 989

2 350

Sveučilšne knjižnice

University library

41 087

 608

56 870

1 056

-.

 763

 687

 146

1 232

 2

 303

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of
higher education

76 196

 603

18 793

1 355

5

 723

 37

 563

15 025

1 589

1 239

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

17 581

 221

6 000

 -

-

 178

 7

 430

 -

 1

 26

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

27 929

1 398

16 259

 372

-

 171

2 893

 162

1 246

 291

 42

Narodne knjižnice

Public libraries

394 430

11 943

19 449

 151

-

7 120

11 555

5 334

 943

 95

2 252

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in
basic schools

105 798

3 782

28 146

 3

116

1 375

 651

2 311

2 049

 53

 293

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary
schools

44 343

3 987

12 827

 59

12

 332

 66

 716

 265

 71

 86

 

 

 

6.   MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE U 2016.

      INTERLIBRARY LENDING, 2016

 

Na nacionalnoj razini

At national level

Na međunarodnoj razini

At international level

 

primljeni
posudbeni zahtjevi

Received lending requests

udovoljeni
posudbeni zahtjevi

Granted lending requests

zahtjevi iz drugih zemalja

Requests from other countries

zahtjevi prema drugim zemljama

Requests towards other countries

 

primljeni

Received

udovoljeni

Granted

poslani

Made

udovoljeni

Granted

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

16 712

15 907

1 241

1 198

4 382

4 162

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

1 412

1 316

 415

 398

1 082

1 026

Sveučilišne knjižnice

University library

1 627

1 589

 14

 12

 351

 319

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

6 114

5 803

 426

 412

1 992

1 902

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

 315

 315

 22

 22

 66

 66

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

2 772

2 514

 156

 146

 711

 669

Narodne knjižnice

Public libraries

2 847

2 782

 206

 206

 180

 180

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

1 293

1 288

-

-

 -

 -

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

 332

 300

 2

 2

 -

 -

 

 

 

7.   ČLANOVI PREMA SPOLU, DOBI I AKTIVNI KORISNICI U 2016.

      MEMBERS, BY SEX AND AGE, AND ACTIVE USERS, 2016

 

ukupno

Total

muški

Male

ženski

Female

Članovi prema godinama života

Members, by age

Aktivni korisnici

Active users

 

14 i manje

14 and under

15 – 21

22 – 64

65 i više

65 and over

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

1 309 484

535 833

773 651

466 481

320 304

478 072

44 627

1 151 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

16 688

7 281

9 407

 -

3 638

12 619

 431

12 853

Sveučilišne knjižnice

University library

28 505

8 147

20 358

1 009

9 356

17 682

 458

23 471

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of higher education

174 011

71 010

103 001

 9

61 158

111 932

 912

126 025

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

1 966

 723

1 243

 4

 320

1 613

 29

1 958

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

41 508

16 853

24 655

 436

3 477

36 461

1 134

30 122

Narodne knjižnice

Public libraries

517 869

189 081

328 788

149 481

85 758

241 682

40 948

484 356

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

353 433

164 445

188 988

309 361

8 135

35 497

 440

323 876

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

175 504

78 293

97 211

6 181

148 462

20 586

 275

148 732

 

 

 

8.   ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA (stanje 31. prosinca 2016.)

      LIBRARY EMPLOYEES, (situation as on 31 December 2016)

 

Ukupno

Total

Stručno osoblje

Professional staff

Ostalo osoblje

Other staff

 

svega

All

žene

Women

ukupno

Total

knjižničarski savjetnici

Library
advisers

viši
knjižničari

Senior
 librarians

diplomirani knjižničari

Graduate librarians

knjižničari

Librarians

pomoćni knjižničari

Assistant librarians

 

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

svega

All

žene

Women

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Total

4 066

3 370

3 380

2 894

 76

 63

 116

 105

2 153

1 902

 405

 336

 630

 488

 686

 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalna knjižnica

National library

 300

 199

 190

 147

 23

 20

 16

 14

 69

 55

 18

 14

 64

 44

 110

 52

Sveučilišne knjižnice

University library

 174

 130

 119

 102

 6

 4

 11

 10

 55

 49

 9

 8

 38

 31

 55

 28

Visokoškolske knjižnice

Libraries at institutions of
higher education

 332

 277

 297

 256

 11

 8

 27

 25

 159

 142

 37

 30

 63

 51

 35

 21

Općeznanstvene knjižnice

General scientific libraries

 48

 25

 29

 16

-

 -

 1

 1

 16

 7

 3

 2

 9

 6

 19

 9

Specijalne knjižnice

Specialised libraries

 223

 163

 155

 126

 10

 8

 11

 11

 86

 74

 18

 9

 30

 24

 68

 37

Narodne knjižnice

Public libraries

1 660

1 386

1 318

1 104

 16

 13

 38

 32

 694

 609

 153

 127

 417

 323

 342

 282

Knjižnice osnovnih škola

School libraries in basic schools

 919

 826

 889

 798

 9

 9

 9

 9

 746

 668

 119

 106

 6

 6

 30

 28

Knjižnice srednjih škola

School libraries in secondary schools

 410

 364

 383

 345

 1

 1

 3

 3

 328

 298

 48

 40

 3

 3

 27

 19

 

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

NOTES ON METHODOLOGY

 

 

 

 

 

 

Izvori i metoda prikupljanja podataka

 

Source and methods of data collection

 

 

 

Podaci prikazani u ovom Priopćenju rezultat su obrade statističkih izvještaja koje ispunjavaju knjižnice na obrascu Izvještaj knjižnica (obrazac KNJ-1). Podaci se prikupljaju svake treće godine. Od 2004. ovim istraživanjem obuhvaćene su i školske knjižnice.

 

Data presented in this First Release are the result of processing of statistical reports filled in by libraries on the form entitled the Report on Libraries (KNJ-1 form). Data are collected triennially. Since 2004, school libraries have also been covered by this survey.

 

 

 

Obuhvat i usporedivost

 

Coverage and comparability

 

 

 

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su knjižnice koje su postojale 31. prosinca 2016. u Republici Hrvatskoj i koje su dostavile izvještaj.

 

The statistical survey covers libraries that existed on 31 December 2016 in the Republic of Croatia and submitted the report.

 

 

 

 

 

 

Definicije i objašnjenja

 

Definitions and explanations

 

 

 

Knjižnica je organizacija ili dio organizacije čiji su osnovni ciljevi izgradnja i održavanje zbirki i olakšavanje korištenja informacijskih izvora i opreme koji udovoljavaju zahtjevima informacijskih, istraživačkih, obrazovnih i kulturnih potreba te potreba za razonodom svojih korisnika.

 

Library is an organisation or a part of an organisation with the main aim to collect and maintain its collection and facilitate the use of information sources and equipment required to meet the informational, research, educational, cultural or recreational needs of its users.

 

 

 

Specijalna knjižnica (stručna knjižnica) jest knjižnica koja pokriva jednu disciplinu ili određeno područje znanja. Naziv "specijalna knjižnica" u nekim se slučajevima koristi i za knjižnicu koja ponajprije  služi specijalnoj kategoriji korisnika (npr. bolesnicima) ili je usmjerena na određenu formu dokumenata (npr. fonoteka, fototeka, filmoteka).

 

Special (professional) library is a library that covers one discipline or a particular area of knowledge. The name “special library” is used in some cases to indicate a library intended primarily for a special category of users (e.g. patients) or focused on a particular form of documents (e.g. music, sound and video library, photograph library, cinematic arts library).

 

 

 

Bibliobus je pokretna knjižnica, obično odjel narodne knjižnice, koja koristi posebno opremljeno i namješteno vozilo da dopremi dokumente izravno do korisnika kojima udaljenost otežava pristup knjižnici.

 

Library bus is a mobile library, usually a department of the public library, which uses a specially equipped vehicle to deliver documents directly to users for whom the distance makes it difficult to access the library.

 

 

 

Knjižničnu građu čini svaki jezični, slikovni i zvučni dokument na lako prenosivu materijalu ili u elektronički čitljivu obliku informacijskoga, umjetničkoga, znanstvenoga ili stručnog sadržaja proizveden u nekoliko primjeraka i namijenjen javnosti, kao i rukopisi. Knjižničnom građom smatraju se i igre, igračke i sl. ako su dio knjižničnog fonda.

 

Library materials consist of each textual, visual and audio document, on transferable material or in electronically readable form, of informational, artistic, scientific or professional content, produced in several copies and intended for the public, including manuscripts. Games, toys, etc. are also considered library materials if they are items of the library fund.

 

 

 

Knjiga je neperiodična tiskana publikacija od najmanje 49 stranica ne brojeći omot.

 

Book is a non-periodic printed publication of at least 49 pages, not including cover pages.

 

 

 

Brošura je neperiodična tiskana publikacija od najmanje 5, ali ne više od 48 stranica ne brojeći omot.

 

Brochure is a non-periodic printed publication of at least 5 and not more than 48 pages, not including cover pages.

 

 

 

Časopisi su serijske (periodične) publikacije namijenjene studijama i dokumentarnim informacijama iz raznih područja. Obrada članaka je stručna i znanstvena.

 

Magazines are serial (periodic) publications intended for studies and documentary information from various areas. The processing of articles is conducted professionally and scientifically.

 

 

 

Novine su serijske (periodične) publikacije koje sadržavaju novosti od posebnoga ili općeg interesa o tekućim događajima. Pojedinačni dijelovi popisani su kronološki ili numerički i pojavljuju se obično barem jedanput na tjedan.

 

Newspapers are serial (periodic) publications containing news of particular or general interest on current events. Individual parts are listed chronologically and numerically and tend to appear at least once a week.

 

 

 

Rukopisi su originalna građa pisana rukom ili na pisaćem stroju.

 

Manuscripts are original handwritten or typewritten materials.

 

 

 

Svezak je fizička jedinica bilo kojega tiskanog djela ili rukopisa sadržanoga u jednom uvezu.

 

Volume is a physical unit of any printed or manuscript work contained in one binding.

 

 

 

Audiovizualna građa jest neknjižna građa koja zahtijeva uporabu posebne opreme za slušanje i/ili gledanje. To su na analognim nositeljima: ploče, vrpce, audiokasete, filmovi, slajdovi, dijapozitivi, videokasete, a na digitalnim nositeljima CD i DVD.

 

Audio-visual materials are non-book library materials that require the use of special equipment to be seen and/or heard. On analogue media this includes materials such as records, tapes, audiocassettes, motion pictures, slides, transparencies and video recordings, while on digital media CDs and DVDs are included.

 

 

 

Ostala knjižnična građa jest sva druga građa izuzevši knjige, periodiku, rukopise, mikrooblike i audiovizualnu građu. Tu su uključeni materijali kao što su karte, grafikoni, umjetničke reprodukcije, fotografije, tehnički crteži, igračke, multimedija i sl.

 

Other library materials are all materials other than books, periodicals, manuscripts, microforms and audio-visual materials. This includes materials such as maps, charts, art prints, photographs, technical drawings, toys, multimedia, etc.

 

 

 

Član knjižnice jest svaka osoba učlanjena u knjižnicu kao korisnik građe i usluga u izvještajnoj godini.

 

Library member is every person registered with the library as the user of its materials or services in a reporting year.

 

 

 

Aktivni korisnik jest onaj član knjižnice (upisani korisnik) koji je posjetio ili koristio knjižnicu ili usluge u izvještajnoj godini. Korištenje može obuhvaćati i korištenje elektroničkih usluga u knjižnici ili izvan nje.

 

Active user is a library member (registered user) who visited or used library or services in a reporting year. The use may also include the use of electronic services in or out of the library.

 

 

 

Međuknjižnična posudba jest posudba dokumenata u materijalnom obliku (knjige) ili dostava dokumenata kao preslike iz jedne knjižnice drugoj koja nije pod istom upravom. Obuhvaća i elektronički posredovanu dostavu dokumenata.

 

Interlibrary loan is a loan of documents in the material form (books) or delivery of documents as copies from one library to the one that is not under the same management. It also covers electronically delivered documents.

 

 

 

Neto površina zgrada za knjižnične svrhe jest ukupan prostor kojim se koristi knjižnica, izražen u četvornim metrima.

 

Net floor area of the library building is the total area used by the library, presented in square meters.

 

 

 

 

 

 

Kratice

 

Abbreviations

 

 

 

CD

kompaktni disk

 

CD

compact disc

DVD

digitalni videodisk

 

DVD

digital versatile disc

tis.

tisuća

 

‘000

thousand

 

 

 

 

 

 

Znakovi

 

Symbols

 

 

 

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

0

value not zero but less than 0.5 of the unit of measure used

-

nema pojave

 

-

no occurrence

 

 

Objavljuje i tiska Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80

Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111, telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666

 

Odgovara ravnatelj Marko Krištof.

Person responsible: Marko Krištof, Director General

 

Priredile: Matija Škegro Vdović i Zlata Bojanić

Prepared by: Matija Škegro Vdović and Zlata Bojanić

 

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

 

 

Naklada: 20 primjeraka

20 copies printed

 

 

Podaci iz ovog Priopćenja objavljuju se i na internetu.

First Release data are also published on the Internet.

 

 

Služba za komunikaciju s korisnicima

User Communication Department

 

·     Informacije i korisnički zahtjevi

     Information and user requests

·     Pretplata publikacija

     Subscription

·     Novinarski upiti

     Press corner

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212

      Elektronička pošta/ E-mail:
      stat.info@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:

      +385 (0) 1 4814-791

      Elektronička pošta/ E-mail:
      prodaja@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199

 

      Telefon/ Phone:
      +385 (0) 1 4806-121, 4806-115

      Elektronička pošta/ E-mail:
      press@dzs.hr

      Telefaks/ Fax:
      +385 (0) 1 4806-148, 4806-199