image description

 

GODINA/ YEAR: LV.                                        ZAGREB, 7. PROSINCA 2018./ 7 DECEMBER, 2018                              BROJ/ NUMBER: 2.1.1/11.

 

CODEN POPCEA        ISSN 1330-0350

 

 

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE U STUDENOME 2018.

INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDEX, NOVEMBER 2018

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno niže su za 0,8%, a u odnosu na studeni 2017. više su za 1,2%.

 

In November 2018, producer prices of industrial products for total industry decreased by 0.8% compared to October 2018, while they increased by 1.2% compared to November 2017.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. više za 0,2%, a u usporedbi sa studenim 2017. niže su za 0,2%.

 

Comparison of producer prices of industrial products for total industry, excluding Energy, shows that in November 2018, as compared to October 2018, they increased by 0.2%. As compared to November 2017, they decreased by 0.2%.

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the domestic market (total)

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 0,6%, a u odnosu na studeni 2017. više su za 1,6%.

 

In November 2018, producer prices of industrial products on the domestic market for total industry decreased by 0.6% compared to October 2018, while they increased by 1.6% compared to November 2017.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. više za 0,1%, a u usporedbi sa studenim 2017. niže su za 0,1%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in November 2018, as compared to October 2018, they increased by 0.1%. As compared to November 2017, they decreased by 0.1%.

 

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu (ukupno)

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market (total)

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno niže su za 1,0%, a u odnosu na studeni 2017. više su za 0,7%.

 

In November 2018, producer prices of industrial products on the non-domestic market for total industry decreased by 1.0% compared to October 2018, while they increased by 0.7% compared to November 2017.

 

 

 

Ako usporedimo proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu za industriju ukupno, isključujući Energiju, tada su u studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. više za 0,3%, a u usporedbi sa studenim 2017. niže su za 0,2%.

 

Comparison of producer prices of industrial products on the non-domestic market for total industry, excluding Energy, shows that in November 2018, as compared to October 2018, they increased by  0.3%. As compared to November 2017, they decreased by 0.2%.

 

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

 

MIGs 2009. Aggregates

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,4%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Energiji za 3,9%.

 

In November 2018, as compared to October 2018, producer prices of industrial products increased in Intermediate goods by 0.4%, in Non-durable consumer goods by 0.1%, in Durable consumer goods by 0.1% and in Capital goods by 0.1%, while they decreased in Energy by 3.9%.

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi sa studenim 2017. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 6,1%, u Intermedijarnim proizvodima za 0,9% i u Kapitalnim proizvodima za 0,4%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,2% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,8%.

 

In November 2018, as compared to November 2017, producer prices of industrial products increased in Energy by 6.1%, in Intermediate goods by 0.9% and in Capital goods by 0.4%, while they decreased in Non-durable consumer goods by 1.2% and in Durable consumer goods by 0.8%.

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,3% i u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, a pale su u Energiji za 2,1%, dok su u Trajnim proizvodima za široku potrošnju i u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju zadržale stabilnost.

 

In November 2018, as compared to October 2018, producer prices of industrial products increased Intermediate goods by 0.3% and in Capital goods by 0.1%, while they decreased in Energy by 2.1%. In Durable consumer goods and Non-durable consumer goods, they remained stable.

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi sa studenim 2017. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 5,4%, u Intermedijarnim proizvodima za 1,6% i u Kapitalnim proizvodima za 0,2%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,2% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju
za 0,4%.

 

In November 2018, as compared to November 2017, producer prices of industrial products increased in Energy by 5.4%, in Intermediate goods by 1.6% and in Capital goods by 0.2%, while they decreased in Non-durable consumer goods by 1.2% and in Durable consumer goods by 0.4%.

 

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.

NKD 2007. sections

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

AE

Energija

Energy

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi

Capital goods

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic market

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Intermedijarnim proizvodima za 0,5%, u Kapitalnim proizvodima za 0,1%, u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,1%, a pale su u Energiji za 10,4%.

 

In November 2018, as compared to October 2018, producer prices increased in Intermediate goods by 0.5%, in Capital goods by 0.1%, in Non-durable consumer goods by 0.1% and in Durable consumer goods by 0.1%, while they decreased in Energy by 10.4%.

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi sa studenim 2017. proizvođačke cijene porasle su u Energiji za 9,2%, u Kapitalnim proizvodima za 0,6% i u Intermedijarnim proizvodima za 0,3%, a pale su u Netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,1% i u Trajnim proizvodima za široku potrošnju za 1,0%.

 

In November 2018, as compared to November 2017, producer prices increased in Energy by 9.2%, in Capital goods by 0.6% and in Intermediate goods by 0.3%, while they decreased in Non-durable consumer goods by 1.1% and in Durable consumer goods by 1.0%.

 

 

 

 

 

 

Industrijska područja NKD-a 2007.

 

NKD 2007. industrial sections

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda (ukupno)

 

Producer prices of industrial products (total)

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,6%, u Rudarstvu i vađenju za 0,1% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 1,0%.

 

In November 2018, as compared to October 2018, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.6%, in Mining and quarrying by 0.1% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.1%, while they decreased in Manufacturing by 1.0%.

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi sa studenim 2017. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 12,2%, u Prerađivačkoj industriji za 0,9%, u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,3% i u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%. 

 

In November 2018, as compared to November 2017, producer prices increased in Mining and quarrying by 12.2%, in Manufacturing by 0.9%, in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.3% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.2%.

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu

 

Producer prices of industrial products on the domestic market

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,6%, u Rudarstvu i vađenju za 0,1% i u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,1%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 1,0%.

 

In November 2018, as compared to October 2018, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.6%, in Mining and quarrying by 0.1% and in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.1%, while they decreased in Manufacturing by 1.0%.

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi sa studenim 2017. proizvođačke cijene porasle su u Rudarstvu i vađenju za 12,8%, u Prerađivačkoj industriji za 1,2%, u Opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša (samo odjeljak 36) za 0,3% te u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,2%.

 

In November 2018, as compared to November 2017, producer prices increased in Mining and quarrying by 12.8%, in Manufacturing by 1.2%, in Water supply; sewerage, waste management and remediation activities (only division 36) by 0.3% and in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 0.2%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates

 

Područja NKD-a 2007.

NKD 2007. sections

 

 

 

 

AI

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

B

Rudarstvo i vađenje

Mining and quarrying

AE

Energija

Energy

C

Prerađivačka industrija

Manufacturing

BB

Kapitalni proizvodi

Capital goods

D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom

te djelatnosti sanacije okoliša

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

 

 

 

 

 

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na nedomaćem

tržištu

 

Producer prices of industrial products on the non-domestic

market

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi s listopadom 2018. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 10,1%, a pale su u Prerađivačkoj industriji za 1,0% te u Rudarstvu i vađenju za 0,4%.

 

In November 2018, as compared to October 2018, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 10.1%, while they decreased in Manufacturing by 1.0% and in Mining and quarrying by 0.4%.

 

 

 

U studenome 2018. u usporedbi sa studenim 2017. proizvođačke cijene porasle su u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 26,4%, u Prerađivačkoj industriji za 0,7% te u Rudarstvu i vađenju za 0,5%.

 

In November 2018, as compared to November 2017, producer prices increased in Electricity, gas, steam and air conditioning supply by 26.4%, in Manufacturing by 0.7% and in Mining and quarrying by 0.5%.

 

 

 

 

1.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, NEDOMAĆEM TRŽIŠTU I UKUPNO PREMA GIG-u 2009.

      TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U STUDENOME 2018.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, NON-DOMESTIC MARKET AND TOTAL, ACCORDING TO MIGs 2009.

      AND NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS, NOVEMBER 2018

 

 

Domaće tržište

Domestic market

Nedomaće tržište

Non-domestic market

Ukupno tržište

Total

 

 

XI. 2018.

X. 2018.

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2018.

X. 2018.

XI. 2018.

XI. 2017.

XI. 2018.

X. 2018.

XI. 2018.

XI. 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

99,4

101,6

99,0

100,7

99,2

101,2

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

100,1

99,9

100,3

99,8

100,2

99,8

 

Total industry, excluding Energy

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

 AI

Intermedijarni proizvodi

100,3

101,6

100,5

100,3

100,4

100,9

  AI

Intermediate goods

 AE

Energija

97,9

105,4

89,6

109,2

96,1

106,1

  AE

Energy

 BB

Kapitalni proizvodi

100,1

100,2

100,1

100,6

100,1

100,4

  BB

Capital goods

 CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

99,6

100,1

99,0

100,1

99,2

  CD

Durable consumer goods

 CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

98,8

100,1

98,9

100,1

98,8

  CN

Non-durable consumer goods

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 B

Rudarstvo i vađenje

100,1

112,8

99,6

100,5

100,1

112,2

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

100,1

118,1

96,4

98,8

100,1

118,0

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

100,1

102,1

100,0

100,1

100,1

101,7

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

 C

Prerađivačka industrija

99,0

101,2

99,0

100,7

99,0

100,9

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

99,8

99,2

100,1

99,0

99,8

99,0

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

100,7

98,5

100,1

99,7

100,6

98,7

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

100,0

100,3

98,9

98,9

99,5

99,6

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,0

99,9

100,0

99,1

100,0

99,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

100,0

99,3

100,1

95,1

100,1

96,1

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

100,0

98,5

100,2

99,2

100,2

99,1

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,1

101,6

100,1

100,3

100,1

100,7

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

100,4

103,0

100,7

102,2

100,5

102,7

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,0

101,1

100,0

100,2

100,0

100,8

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

91,2

112,7

89,5

109,2

90,4

110,9

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

102,7

101,5

102,3

102,4

102,5

102,1

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,0

100,1

100,2

99,1

100,2

99,3

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

100,0

99,3

99,9

97,7

99,9

98,4

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

100,1

100,8

100,3

100,1

100,2

100,4

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

99,5

99,9

99,6

100,6

99,6

100,4

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

100,1

102,2

100,1

102,1

100,1

102,1

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih
i optičkih proizvoda

100,4

98,7

101,6

99,6

101,1

99,3

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,1

99,9

100,0

99,9

100,1

99,9

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

100,1

100,3

100,1

99,6

100,1

99,7

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

100,0

100,0

100,2

98,1

100,1

98,3

29

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,0

94,1

100,0

100,9

100,0

97,2

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,0

99,5

100,1

99,0

100,1

99,1

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

100,0

100,1

98,6

103,9

99,6

101,2

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

100,0

100,3

100,1

99,7

100,1

100,1

33

Repair and installation of machinery  and equipment

 D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

100,6

100,2

110,1

126,4

100,6

100,2

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

100,6

100,2

110,1

126,4

100,6

100,2

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

100,1

100,3

100,1

100,3

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

100,1

100,3

100,1

100,3

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

 

 

 

 

Odjeljci NKD-a 2007.

NKD 2007. divisions

 

 

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and natural gas

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

08

Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic products

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products

24

Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals

11

Proizvodnja pića
Manufacture of beverages

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products

13

Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles

27

Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment

14

Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n. e. c.

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

30

31

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment
Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products

32

Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme
Repair and installation of machinery and equipment

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
Water collection, treatment and supply

 

 

 

2.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U STUDENOME 2018.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      NOVEMBER 2018

2015. = 100

 

 

2018.

 

 

 

 

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,3

100,2

100,9

101,0

101,4

101,9

101,3

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

99,0

98,6

98,9

99,0

99,1

99,1

99,2

 

Total industry, excluding Energy

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

 AI

Intermedijarni proizvodi

100,9

100,3

100,6

100,6

101,0

101,2

101,5

  AI

Intermediate goods

 AE

Energija

101,8

102,3

103,8

103,8

104,9

106,4

104,1

  AE

Energy

 BB

Kapitalni proizvodi

100,3

100,0

100,1

100,2

100,3

100,2

100,3

  BB

Capital goods

 CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,4

99,4

  CD

Durable consumer goods

 CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

98,2

97,9

98,3

98,4

98,3

98,2

98,2

  CN

Non-durable consumer goods

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 B

Rudarstvo i vađenje

93,1

96,3

103,4

103,5

104,1

104,2

104,3

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

89,8

94,2

104,3

104,4

105,0

105,2

105,3

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

100,8

101,4

101,0

100,9

102,3

102,4

102,5

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

 C

Prerađivačka industrija

101,9

101,5

101,9

102,0

102,5

103,1

102,1

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

97,8

97,4

98,1

98,2

98,3

98,1

97,9

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

99,2

99,2

99,2

99,1

99,3

99,1

99,8

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

100,5

100,5

100,5

100,5

100,6

100,6

100,6

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

100,8

100,8

100,7

100,7

100,7

100,7

100,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

97,9

97,9

97,9

98,0

97,7

97,7

97,7

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

101,9

102,0

102,0

101,3

101,6

101,3

101,3

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

101,5

101,5

101,6

101,7

102,1

102,3

102,4

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

101,9

101,3

101,3

102,1

102,5

103,5

103,9

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,9

100,8

100,8

100,8

100,8

101,2

101,2

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

119,6

119,3

119,9

119,9

124,5

131,0

119,5

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

95,1

92,3

91,8

92,2

91,0

92,1

94,6

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

101,3

100,4

100,9

100,9

100,9

100,7

100,7

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

100,9

100,6

100,8

100,7

101,2

101,0

101,1

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

101,5

101,5

102,3

101,5

101,7

101,5

101,0

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

104,0

103,9

104,1

104,2

104,6

104,5

104,6

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

96,1

96,1

96,7

96,1

96,0

95,4

95,7

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

101,5

101,4

101,7

101,7

101,6

101,7

101,8

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

100,7

100,5

100,6

100,6

100,6

100,6

100,7

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

29

Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,3

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

94,3

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

100,3

100,4

100,5

100,7

100,7

100,7

100,7

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

97,4

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,9

99,9

100,0

100,0

100,1

100,0

100,0

33

Repair and installation of machinery
and equipment

 D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

93,3

93,2

93,2

93,2

93,2

93,3

93,8

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

93,3

93,2

93,2

93,2

93,2

93,3

93,8

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,2

99,3

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,2

99,3

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

3.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U STUDENOME 2018.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND
      DIVISIONS, NOVEMBER 2018

2015. = 100

 

 

2018.

 

 

 

 

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,1

99,9

100,1

100,4

100,8

100,9

99,9

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

98,5

98,3

98,5

98,6

98,6

98,3

98,5

 

Total industry, excluding Energy

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

 AI

Intermedijarni proizvodi

97,3

97,1

97,4

97,4

97,4

96,7

97,2

  AI

Intermediate goods

 AE

Energija

115,1

115,0

114,8

117,5

121,3

125,6

112,6

  AE

Energy

 BB

Kapitalni proizvodi

101,0

100,6

100,7

100,8

100,9

100,9

101,0

  BB

Capital goods

 CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

92,1

92,0

92,2

92,6

92,6

92,5

92,6

  CD

Durable consumer goods

 CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

100,0

100,0

100,2

100,3

100,2

100,1

100,2

  CN

Non-durable consumer goods

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 B

Rudarstvo i vađenje

111,2

111,2

111,4

111,5

111,7

111,5

111,1

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

130,9

130,7

132,8

133,2

135,0

133,3

128,5

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

101,9

101,9

102,0

102,1

102,1

102,0

102,0

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

09

Mining support service activities

 C

Prerađivačka industrija

99,9

99,7

99,9

100,2

100,5

100,7

99,7

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

97,3

97,3

97,2

97,1

97,3

97,3

97,4

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

103,4

103,4

103,4

103,5

103,6

103,5

103,6

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

103,2

103,0

103,0

103,0

103,0

104,2

103,1

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

90,7

90,7

90,7

90,8

90,3

90,3

90,3

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

96,5

96,4

96,6

96,8

95,7

95,5

95,6

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,5

104,4

104,6

104,9

104,8

104,3

104,5

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,2

100,3

100,4

100,4

100,4

100,4

100,5

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

101,5

101,9

102,5

102,8

103,0

102,6

103,3

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

115,2

115,1

114,7

117,3

121,0

125,4

112,2

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

90,5

90,4

91,1

91,4

89,9

88,7

90,7

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

103,1

103,2

103,2

103,6

103,5

103,5

103,7

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

92,6

92,2

92,1

92,2

92,7

92,0

91,9

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

97,0

96,5

97,2

97,5

97,9

97,2

97,5

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,1

101,3

101,3

101,7

101,7

100,9

100,5

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim strojeva i opreme

102,5

102,4

102,5

102,6

102,5

102,5

102,6

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,4

93,6

98,2

94,3

95,8

91,6

93,1

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

99,8

99,3

99,1

99,3

99,5

99,4

99,4

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

101,4

100,7

101,1

101,2

101,2

101,3

101,4

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica

96,0

95,6

95,6

94,8

95,9

95,6

95,7

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

99,4

99,4

99,3

99,4

99,4

99,4

99,4

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

91,5

91,4

91,5

91,7

91,8

91,6

91,7

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

106,4

105,8

104,7

106,1

105,5

106,9

105,4

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,5

99,5

99,6

99,7

99,8

99,7

99,8

33

Repair and installation of machinery and equipment

 D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

61,0

61,3

77,8

86,6

102,4

99,9

110,0

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

61,0

61,3

77,8

86,6

102,4

99,9

110,0

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

4.   INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. TE PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007.
      U STUDENOME 2018.

      INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES, TOTAL AND ACCORDING TO MIGs 2009. AND TO NKD 2007. SECTIONS AND DIVISIONS,
      NOVEMBER 2018

2015. = 100

 

 

2018.

 

 

 

 

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno industrija

100,2

100,0

100,5

100,7

101,1

101,4

100,6

 

Total industry

 

Ukupno industrija, isključujući Energiju

98,7

98,4

98,7

98,8

98,8

98,6

98,8

 

Total industry, excluding Energy

 

Prema GIG-u 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to MIGs 2009.

 AI

Intermedijarni proizvodi

99,0

98,6

98,9

98,9

99,0

98,7

99,1

  AI

Intermediate goods

 AE

Energija

104,1

104,4

105,5

106,0

107,6

109,7

105,4

  AE

Energy

 BB

Kapitalni proizvodi

100,8

100,4

100,5

100,6

100,7

100,7

100,8

  BB

Capital goods

 CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

95,0

94,9

95,0

95,3

95,3

95,3

95,4

  CD

Durable consumer goods

 CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

98,8

98,6

98,9

99,0

98,9

98,8

98,9

  CN

Non-durable consumer goods

 

Prema područjima i odjeljcima NKD-a 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

According to NKD 2007. sections and divisions

 B

Rudarstvo i vađenje

93,8

96,9

103,7

103,8

104,4

104,5

104,6

  B

Mining and quarrying

06

Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

90,7

95,1

105,2

105,3

105,9

106,1

106,2

06

Extraction of crude petroleum and natural gas

08

Ostalo rudarstvo i vađenje

101,0

101,5

101,2

101,1

102,2

102,3

102,4

08

Other mining and quarrying

09

Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

09

Mining support service activities

 C

Prerađivačka industrija

101,0

100,7

101,0

101,2

101,6

102,0

101,0

  C

Manufacturing

10

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

97,7

97,3

97,8

97,9

98,0

97,9

97,7

10

Manufacture of food products

11

Proizvodnja pića

99,8

99,8

99,8

99,7

99,9

99,8

100,4

11

Manufacture of beverages

12

Proizvodnja duhanskih proizvoda

101,5

101,4

101,4

101,4

101,4

101,9

101,4

12

Manufacture of tobacco products

13

Proizvodnja tekstila

93,0

93,0

93,0

93,1

92,7

92,7

92,7

13

Manufacture of textiles

14

Proizvodnja odjeće

96,8

96,7

96,9

97,1

96,2

96,1

96,2

14

Manufacture of wearing apparel

15

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

104,1

104,1

104,3

104,5

104,5

104,1

104,3

15

Manufacture of leather and related products

16

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

100,6

100,7

100,8

100,9

101,0

101,1

101,2

16

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials

17

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

101,8

101,6

101,9

102,5

102,8

103,2

103,7

17

Manufacture of paper and paper products

18

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

100,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,3

100,3

18

Printing and reproduction of recorded media

19

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

117,6

117,4

117,5

118,8

123,0

128,4

116,0

19

Manufacture of coke and refined petroleum products

20

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

92,4

91,3

91,6

91,9

90,5

90,1

92,3

20

Manufacture of chemicals and chemical products

21

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

102,3

102,4

102,4

102,7

102,6

102,6

102,8

21

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

22

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

97,1

96,5

96,7

96,8

97,1

96,6

96,5

22

Manufacture of rubber and plastic products

23

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

99,1

98,7

99,2

99,4

99,8

99,3

99,5

23

Manufacture of other non-metallic mineral products

24

Proizvodnja metala

100,4

101,3

101,5

101,5

101,6

101,0

100,6

24

Manufacture of basic metals

25

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

103,1

103,0

103,1

103,2

103,3

103,2

103,3

25

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

94,9

94,4

97,6

94,9

95,8

92,9

93,9

26

Manufacture of computer, electronic and optical products

27

Proizvodnja električne opreme

100,3

99,9

99,8

99,9

100,0

99,9

100,0

27

Manufacture of electrical equipment

28

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

101,3

100,7

101,0

101,1

101,1

101,2

101,3

28

Manufacture of machinery and equipment
n. e. c.

29

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

96,5

96,1

96,1

95,4

96,4

96,2

96,3

29

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

100,1

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

30

Manufacture of other transport equipment

31

Proizvodnja namještaja

94,9

94,8

94,9

95,1

95,2

95,1

95,2

31

Manufacture of furniture

32

Ostala prerađivačka industrija

99,9

99,7

99,4

99,8

99,6

100,0

99,6

32

Other manufacturing

33

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

99,8

99,8

99,9

99,9

100,0

99,9

100,0

33

Repair and installation of machinery and equipment

 D

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

93,2

93,1

93,1

93,1

93,1

93,2

93,7

  D

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

35

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

93,2

93,1

93,1

93,1

93,1

93,2

93,7

35

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

 E

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,2

99,3

  E

Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

36

Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,2

99,3

36

Water collection, treatment and supply

 

 

 

 

 

Agregati GIG-a 2009.

MIGs 2009. aggregates

 

AI

Intermedijarni proizvodi

Intermediate goods

CD

Trajni proizvodi za široku potrošnju

Durable consumer goods

AE

Energija

Energy

CN

Netrajni proizvodi za široku potrošnju

Non-durable consumer goods

BB

Kapitalni proizvodi

Capital goods

 

 

 

 

5.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

      MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

96,2

97,8

98,6

99,1

99,7

99,3

99,4

100,2

100,2

100,7

101,2

101,0

2012.

101,9

104,0

104,7

105,2

106,8

106,3

106,3

107,9

109,1

109,2

107,9

107,9

2013.

107,5

107,8

107,9

107,7

107,0

107,3

107,0

107,3

107,3

105,9

105,1

105,1

2014.

105,1

104,8

104,6

104,5

104,5

104,3

104,5

103,8

103,9

103,6

102,8

101,6

2015.

99,2

100,5

101,8

101,2

101,8

101,4

100,9

99,5

99,0

99,0

98,4

97,4

2016.

96,4

95,7

96,7

95,3

95,4

96,5

95,9

94,6

96,0

97,0

95,8

97,5

2017.

98,1

98,1

97,7

98,1

97,6

96,9

97,0

97,6

98,0

98,3

99,6

99,5

2018.

99,6

99,1

99,0

99,5

100,3

100,2

100,9

101,0

101,4

101,9

101,3

 

 

 

Prethodni mjesec = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.

100,7

101,7

100,8

100,5

100,6

99,6

100,1

100,8

100,0

100,5

100,5

99,8

2012.

100,9

102,1

100,7

100,5

101,5

99,5

100,0

101,5

101,1

100,1

98,8

100,0

2013.

99,6

100,3

100,1

99,8

99,4

100,3

99,7

100,3

100,0

98,7

99,2

100,0

2014.

100,0

99,7

99,8

99,9

100,0

99,8

100,2

99,3

100,1

99,7

99,2

98,8

2015.

97,6

101,3

101,3

99,4

100,6

99,6

99,5

98,6

99,5

100,0

99,4

99,0

2016.

99,0

99,3

101,0

98,6

100,1

101,2

99,4

98,6

101,5

101,0

98,8

101,8

2017.

100,6

100,0

99,6

100,4

99,5

99,3

100,1

100,6

100,4

100,3

101,3

99,9

2018.

100,1

99,5

99,9

100,5

100,8

99,9

100,7

100,1

100,4

100,5

99,4

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

Same month of previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.

105,9

106,3

106,2

106,2

107,1

107,0

106,9

107,7

108,9

108,4

106,6

106,8

2013.

105,5

103,7

103,1

102,4

100,2

100,9

100,7

99,4

98,4

97,0

97,4

97,4

2014.

97,8

97,2

96,9

97,0

97,7

97,2

97,7

96,7

96,8

97,8

97,8

96,7

2015.

94,4

95,9

97,3

96,8

97,4

97,2

96,6

95,9

95,3

95,6

95,7

95,9

2016.

97,2

95,2

95,0

94,2

93,7

95,2

95,0

95,1

97,0

98,0

97,4

100,1

2017.

101,8

102,5

101,0

102,9

102,3

100,4

101,1

103,2

102,1

101,3

104,0

102,1

2018.

101,5

101,0

101,2

101,4

102,9

103,4

104,0

103,4

103,4

103,6

101,6

 

 

 

 

6.   MJESEČNI INDEKSI PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE NA NEDOMAĆEM TRŽIŠTU, UKUPNO INDUSTRIJA

      MONTHLY INDUSTRIAL PRODUCER PRICE INDICES ON NON-DOMESTIC MARKET, TOTAL INDUSTRY

 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

107,5

107,8

107,5

107,2

106,1

104,4

104,7

104,7

105,4

104,9

104,4

104,7

2014.

104,3

104,6

104,1

104,0

104,1

103,5

103,7

103,5

103,6

103,3

102,6

101,1

2015.

98,6

100,3

101,5

100,9

101,9

102,3

101,0

99,5

98,5

98,9

98,9

97,8

2016.

96,0

94,7

95,9

94,7

96,0

96,4

95,4

95,1

95,9

96,9

96,4

98,1

2017.

98,8

98,4

97,3

98,4

97,2

96,5

96,4

96,8

97,5

97,8

99,3

99,1

2018.

99,5

98,4

98,6

99,1

100,1

99,9

100,1

100,4

100,8

100,9

99,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodni mjesec = 100

Previous month = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.

100,7

100,3

99,7

99,7

99,0

98,4

100,3

100,0

100,7

99,5

99,5

100,3

2014.

99,6

100,3

99,5

99,9

100,1

99,4

100,2

99,8

100,1

99,7

99,3

98,5

2015.

97,5

101,7

101,2

99,4

101,0

100,4

98,7

98,5

99,0

100,4

100,0

98,9

2016.

98,2

98,6

101,3

98,7

101,4

100,4

99,0

99,7

100,8

101,0

99,5

101,8

2017.

100,7

99,6

98,9

101,1

98,8

99,3

99,9

100,4

100,7

100,3

101,5

99,8

2018.

100,4

98,9

100,2

100,5

101,0

99,8

100,2

100,3

100,4

100,1

99,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isti mjesec prethodne godine = 100

Same month of previous year = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014.

97,0

97,0

96,8

97,0

98,1

99,1

99,0

98,9

98,3

98,5

98,3

96,6

2015.

94,5

95,9

97,5

97,0

97,9

98,8

97,4

96,1

95,1

95,7

96,4

96,7

2016.

97,4

94,4

94,5

93,9